Invoer van datums

Parent Previous Next

De datumvelden accepteren de datums alleen in het volgende formaat:

Exact bekende datum:
Geef twee cijfers voor de dag, twee cijfers voor de maand en 4 cijfers voor het jaar: b.v. 25 januari 1902 wordt ingevoerd als:
               25011902

 N.B. Men kan ook alleen een jaartal invoeren:
                 1902

Deels exact bekende datum:
Geef op dezelfde manier de dag, maand en jaar in als boven, maar voor de niet bekende cijfers wordt 0 ingevuld: b.v. april 1767 wordt ingevoerd als:
               00041767
Of wanneer de geboortedag bekend is maar het geboortejaar niet: b.v. 11 oktober, wordt ingevoerd als:
               11100000

De datum is slechts bij benadering bekend:
Een datum die slechts ongeveer bekend is: b.v. rond 12 maart 1856 wordt ingevoerd als:
               c12031856
De c staat voor 'circa'. Er mag ook de hoofdletter C worden gebruikt.

Bovenstaande gevallen kunnen ook worden gecombineerd: b.v. érgens' in 1634 wordt genoteerd als:
               c00001634 of kortweg c1634

De datum ligt voor een bekende datum:
Soms is alleen bekend dat b.v. een geboortedatum vóór een bekende datum, b.v. 1 september 1878 moet liggen:
               v01091878
De v staat voor 'vóór'. Er mag ook de hoofdletter V worden gebruikt.

De datum ligt na een bekende datum:
Evenzo kan een datum als 'na' een bekende datum worden gegeven: b.v. na 12 februari 1926:
               n12021926
De n staat voor 'na'. Er mag ook de hoofdletter N worden gebruikt.

De datum ligt in een tijdvak:
Tenslotte kan ook worden opgegeven dat een feit ligt tussen twee jaartallen, b.v. tussen 1780 en 1785:
               t17801785
De t staat voor 'tussen'. Er mag ook de hoofdletter T worden gebruikt.

N.B. hier worden dus twee jaren opgeven en geen dagen en maanden!