Datumhulp

Parent Previous Next

De datumhulp is uitermate handig wanneer een jaar moet worden berekend uit een leeftijd in een bepaald jaar.

De (reeds halfingevulde) datumhulp ziet er uit als:Vul in het linkervak het jaar (vier cijfers) met jaar van de gebeurtenis (zoals overlijden, huwelijk), toets TAB om naar het rechtervak te gaan, en toets hier de leeftijd in. ENTER sluit af en vult in het gegevensscherm de datum in.
In geval van een ingevulde leeftijd van 36 wordt de datum ingevuld als: c1907.

N.B. Het scherm wordt na de ENTER-toets automatisch gesloten!


N.B.2 Het jaartal blijft ingevuld wanneer de datumhulp weer wordt opgeroepen. Dit is handig wanneer bij een huwelijk zowel de leeftijd van de bruid als van de bruidegom moet worden berekend.

Wanneer het scherm ten onrechte wordt geopend, kan het weer worden gesloten door op het afsluitknopje rechts bovenin te klikken of door ESC te gebruiken.