Het controleren van gegevens

Parent Previous Next

Controleren van genealogische gegevensDe gegevens in de huidige familie kunnen worden gecontroleerd op "samenhang", genealogisch correcte datums en leeftijden e.d.
De maximale en minimale leeftijden en het maximale aantal dagen tussen aangifte en geboorte en overlijden moeten worden ingesteld.

Er kan worden gekozen om ook de privacy-instelling bij een persoon en de ingestelde soort bij documenten/afbeeldingen te controleren.


N.B. De laatst gebruikte waarden worden onthouden voor een volgende controle.

Klik na het instellen op (de Uitvoerenknop) en de uitvoer in een uitvoerscherm, een voorbeeld:De opmerkingen of foutmeldingen spreken in het algemeen voor zich.

N.B. Het verdient aanbeveling om deze controle regelmatig uit te voeren voor alle families!


N.B.2 Soms wordt als slot van de controle vermeld: "Er is gecorrigeerd, voer de controle nog een keer uit!". Het is verstandig om dit inderdaad te doen!


TIP:

Net als bij alle uitvoerschermen, kan ook hier snel naar de gegevens van vermelde persoonsnummers en relatienummers worden "gesprongen". Zie hiervoor:  uitvoerscherm.