De opbouw van een sjabloon

Parent Previous Next

       wat is een sjabloon?

       opbouw van een sjabloon

       vorm van een sjabloon

Wat is een sjabloon?

Een sjabloon is eigenlijk een reeks opdrachten die GENEAAL voorschrijven hoe de persoons- en relatiegegevens moeten worden weergegeven in een document dat de uitvoer van een (uitgebreide)genealogie/parenteel, een kwartierstaat, een stamreeks of de onthouden-/personenlijst bevat.


Deze opdrachten worden gegeven in een speciale taal, de "sjabloontaal". De taal is in feite een programmeertaal, maar dan wel een programmeertaal speciaal voor gebruik bij GENEAAL. De taal is bruikbaar voor het maken van GENEAAL-sjablonen, vanaf GENEAAL versie 6.0.

Een sjabloon bestaat altijd uit een voorgeschreven reeks opdrachten, gegroepeerd in secties. Welke dat zijn is aangegeven in de opbouw van een sjabloon.

Opbouw van een sjabloon

Een sjabloon bestaat dus uit een voorgeschreven aantal secties die elk een bepaald deel van een uitvoerdocument in commando's beschrijven.

Een sjabloon bestaat uit de volgende secties:

Algemene secties:


 "relatietekst1" en

 "relatietekst2"

definieert samen met "relatietekst2" teksten als: trouwt met c.q. gaat samenwonen met e.d.

 "begrcremtekst"

definieert teksten als: begraven en gecremeerd

Secties voor persoonsgegevens:


 "Persoon"

de gegevens van een persoon in de hoofdlijn

 "Persoon2"

de gegevens van een kind van een persoon in de hoofdlijn

 "Persoon3"

de gegevens van een kleinkind van een persoon in de hoofdlijn

 "PersoonVolgt"

de gegevens van een persoon die nog nader wordt beschreven

 "PersoonLosTak"

de gegevens van een persoon die in het document met losse takken voorkomt

Secties voor relatiegegevens:


 "Relatie"

de relatiegegevens een persoon in de hoofdlijn

 "Relatie2"

de relatie gegevens van een kind van een persoon in de hoofdlijn

 "Relatie3"

de relatiegegevens van een kleinkind van een persoon in de hoofdlijn

 "RelatieKort"

de relatiegegevens van een persoon die elders worden beschreven

 "Kinderen"

de tekst voor het opschrift: b.v. Kinderen uit dit huwelijk o.i.d

Secties voor gegevens in kwartierstaten:


 "PersoonKw"

de gegevens van een persoon in een kwartierstaat

 "RelatieKw"

de relatiegegevens een persoon in een kwartierstaat

 "KinderenKwSt"

de tekst voor b.v. Kinderen uit dit huwelijk o.i.d

 "KindKwSt"

de gegevens van een kind in een kwartiersstaat (of stamreeks)

 "KindRelatieKwSt"

de relatiegegevens van een kind in een kwartiersstaat (of stamreeks)

Secties voor gegevens in stamreeksen:


 "PersoonSt"

de gegevens van een persoon in een stamreeks

 "RelatieSt"

de relatiegegevens een persoon in een stamreeks

 "KinderenKwSt"

(is dezelfde als die voor de kwartierstaat!)

 "KindKwSt"

(is dezelfde als die voor de kwartierstaat!)

 "KindRelatieKwSt"

(is dezelfde als die voor de kwartierstaat!)

Sectie voor persoonsgegevens onthouden- en persoonslijst:


 "OnthPersoon"

de gegevens van een persoon in een onthouden- of personenlijst

Sectie voor instellingen:


"Instellingen"


 (betreft versies vanaf 7.1)

in deze sectie worden instellingen gegeven zoals de instellingen in Geneaal (onder:  Bijzondere Functie, Tekstdelen wijzigen, tekstdelen) .De instellingen in het sjabloon hebben voorrang op die uit Geneaal. Hierdoor kunnen gemakkelijk de instellingen voor een andere taal ook binnen het sjabloon voor die taal worden opgegeven.De volgende figuur geeft e.e.a. weer voor de secties die voorkomen in een uitgebreide genealogie. In rood is aangegeven op welke blokken informatie de secties betrekking hebben.

N.B. In een gewone genealogie of een parenteel komen de gedeelten die voorgeschreven worden door "Persoon3" en "Relatie3" niet voor!Voor een kwartierstaat gelden de volgende secties (weer in rood aangegeven):Tenslotte, voor een stamreeks:


Vorm van het sjabloon

Elke sectie bevat de beschrijving van de gewenste uitvoer voor die sectie m.b.v. opdrachten in de "sjabloontaal". Wanneer voor elke genoemde sectie één of meer opdrachten is geschreven, is het sjabloon compleet.

Een leeg sjabloon ziet er als volgt uit:


"Relatietekst1"=||

"Relatietekst2"=||

"Begrcremtekst"=|

"Persoon"=#

"Persoon2"=#

"Persoon3"=#

"PersoonVolgt"=#

"PersoonLosTak"=#

"Relatie"=#

"Relatie2"=#

"Relatie3"=#

"RelatieKort"=#

"Kinderen"=#

"PersoonKw"=#

"RelatieKw"=#

"KinderenKwSt"=#

"KindKwSt"=#

"PersoonSt"=#

"RelatieSt"=#

"OnthPersoon"=#

"Instellingen"=vóór_na_tussen@

       Zie_Voor nadere gegevens zie blz.@

       omstreeks_ongeveer@

       Generatie_Kwartierdrager_Parentatie@

       Genealogie_Uitgebreide genealogie_Parenteel_Stamreeks_Matrilineaire reeks_Kwartierstaat@

       eerste_tweede_derde_vierde_vijfde_zesde_zevende_achtste@

       in_op_van@

       jaar_jaar_maand_maanden_dag_dagen@

       zondag_maandag_dinsdag_woensdag_donderdag_vrijdag_zaterdag@

       januari_februari_maart_april_mei_juni_juli_augustus_september_oktober_november_december@

       geb._ged._overl._begr._gecr.@

       Personenlijst#


In dit lege sjabloon ziet men de verschillende secties terug. Elke sectie wordt aangeduid met de sectienaam tussen aanhalingstekens, gevolgd door een =-teken gevolgd door het afsluitingsteken # (behalve voor de eerste drie!). Tussen de = en de # behoren bij een niet leeg sjabloon de opdrachten voor de betreffende sectie te staan.


De eerste drie secties zijn speciale: hierin worden standaardteksten gedefinieerd. Met de twee relatietekst-definities kunnen drie verschillende tekstparen worden voorgeschreven. De drie teksten worden gescheiden door het |-teken. De drie teksten worden gebruikt voor resp. huwelijk, partnerschap en samenwonen.


Voorbeeld:

"relatietekst1"=trouwt|gaat|wordt|gaat

"relatietekst2"=met|samenwonen met|gereg.partner van|een relatie aan met


De derde sectie geeft de definitie van de teksten die gebruikt worden voor begraven en cremeren.


Voorbeeld:

"begrcremtekst"=is begraven|is gecremeerd


De andere secties bevatten "echte" opdrachten, zie de opdrachten van de sjabloontaal


De laatste sectie ("instellingen") is een bijzondere sectie. Deze bevat een aantal teksten die de instellingen voor Geneaal bevatten. Ze bestaan uit een aantal rijen met tekstdelen, elk weer bestaande uit een aantal teksten, gescheiden door een "_".  Elke rij (behalve de laatste) wordt afgesloten met een "@".


Met het Sjabloonprogramma kan een sjabloon worden gemaakt in de sjabloontaal, worden getest en gecodeerd en worden opgeslagen voor gebruik door GENEAAL, zie Gebruik Sjabloonprogramma