Het wijzigen van vaste teksten, datumweergave en sjabloon

Parent Previous Next

Wijzigen van uitvoerteksten en datumweergave


De uitvoer van GENEAAL bestaat voor een deel uit vaste tekstdelen en voor een ander deel uit de genealogische gegevens.

Vanaf versie 6 maakt GENEAAL maakt gebruik van Geneaal-sjablonen voor het samenstellen van uitvoer. Daarnaast is er nog een  gedeelte vaste teksten gebruikt, o.a. voor de weergave van datums. Deze kunnen worden aangepast door de gebruiker. De gebruiker kan een andere voorkeur hebben dan de auteur van GENEAAL, maar het kan ook zo zijn dat een genealogisch rapport in een andere taal moet worden gemaakt.
Het onderstaande subschermen geeft de mogelijkheid om de tekstdelen te veranderen, de datumweergave in te stellen en het sjabloon te kiezen.


Tabblad TekstenDe tekstdelen aangeduid met: Geboren, Gedoopt, Overleden, Begraven en Gecremeerd worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoer van genealogische schema's. Voor tekstuele uitvoer wordt gebruik gemaakt van Geneaal-sjablonen.

De teksten Vóór, Na, Tussen, Circa en Voor Chr worden gebruikt bij het weergeven van datums. Circa (leeft) wordt gebruikt bij het uitvoeren van een leeftijd. Van wordt gebruikt om de titel van een document te koppen aan een persoonsnaam.


Generatie, Proband en Parentatie worden gebruikt als tussenkopjes in genealogieën en kwartierstaten.


Voor titels van documenten worden de volgende instellingen gebruikt: Genealogie, Uitgebr. Gen., Parenteel, Stamreeks, Matr. reeks, Kwart.staat, Kwart.schema en Personenlijst.


Bij de leeftijd wordt gebruik gemaakt van eenheden: jaren, maanden en dagen. Zowel het enkelvoud als het meervoud moet worden opgegeven in Jr/jrn/md... gescheiden door een '"/".


1e t/m 8e geeft de rangtelwoorden eerste tot achtste, weer gescheiden door een schuine streep. Dit wordt gebruikt om de relaties bij een persoon weer te geven, indien het er meer dan één is.


N.B. Deze instellingen kunnen ook worden gegeven in een uitvoersjabloon (vanaf versie 7.1). Staan deze instellingen in het gebruikte sjabloon, dan gaan de instellingen in het sjabloon vóór de instellingen in dit scherm! Voor meer informatie: zie Sjabloontester.


N.B2. De tekstdelen kunnen langer zijn dan het invulvakje laat zien!


Klik daarna op (de Uitvoerenknop).Tabblad DatuminstellingDe weergave van de datum kan worden ingesteld door middel van twee rolmenu's: Volgorde in de datum: voor de volgorde van dag, maand en jaar, en Scheidingsteken voor het te gebruiken scheidingsteken in de datumweergave tussen het jaar en de maand en tussen de maand en de dag.

Geheime datum geeft de tekst die wordt gebruikt wanneer volgens de privacy-regels geen datum mag worden uitgevoerd.

Weekdagen en Maanden geven de namen van de maanden en de weekdagen. De verschillende namen van dagen en maanden moeten worden gescheiden door een "/".

Verder kan worden ingesteld of in de uitvoer dagen van de week moeten worden weergegeven en of een voorzetsel vóór de datum moet worden ingevoegd. Deze laatste keuze moet passen bij het sjabloon! De voorzetsels kunnen worden gekozen bij In en Op.

Telkens wanneer één van deze instellingen wordt gewijzigd, wordt een voorbeeld van de nieuwe instelling getoond.

Klik daarna op (de Uitvoerenknop).


Tabblad Geneaal-sjabloon

Het uitvoer maken in een tekstdocument wordt gestuurd door een uitvoersjabloon: deze bepaalt de weergave van de genealogische gegevens in het document.

In dit scherm kan het gewenste uitvoersjabloon worden gekozen uit een lijst van aanwezige sjablonen.

Klik daarna op (de Uitvoerenknop).


N.B. In de versies 9.x van GENEAAL kan alleen gebruik worden gemaakt van sjablonen waarvan de naam eindigt met een "9".

N.B.2. Men kan ook het Geneaal-sjabloon wijzigen vanuit het Uitvoerscherm.