HTML-uitvoer naar het web

Parent Previous Next

Het overbrengen van HTML-uitvoer naar een website gaat in de volgende stappen:


1.

Genereer het HTML-document. Het is handig om alle bestanden in één, aparte submap te plaatsen (aangeven in het Uitvoerscherm, onder Uitvoermap). In de ingestelde map zullen alle  benodigde bestanden worden geplaatst. Dit zijn dus het HTML-bestand, eventuele beelden en de achtergronden.

Vanaf versie 9.0 worden de beelden geschaald, zodat de tijd voor het downloaden van de beelden zo klein mogelijk is.


2.

Kopieer alle door Geneaal gemaakte of gekopieerde bestanden uit deze submap naar de webmap of -folder. Kopieer ze exact, wijzig niets, ook niet in de bestandsnaam: dus alle hoofd- en kleine letters exact het zelfde. Ook de eventueel gebruikte beelden en de achtergrond kopiëren.


3.

De verwijzing naar de genealogie of dergelijke wordt gedaan m.b.v. de HTML-bestandsnaam. Deze bestandsnaam mag alleen worden gewijzigd indien er geen GENDEX-bestand is gemaakt.


4.

Wordt gebruik gemaakt van een Gendex-bestand om m.b.v. Stamboomzoeker.nl te kunnen zoeken, vermeldt dan bij het aanmelden op Stamboomzoeker.nl exact de naam van het Gendex-bestand!