Wat is Sjabloontester?

Parent Previous Next

Omschrijving

GENEAAL is een programma dat de genealoog ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Hij kan de genealogische gegevens over personen en relaties tussen de personen opslaan en bewerken. Er bestaat een groot aantal mogelijkheden voor het genereren van genealogische rapporten en uitvoer. Bekend zijn uiteraard de genealogie, het parenteel, de stamreeksen en de kwartierstaat. Daarnaast kan ook een z.g. uitgebreide genealogie worden gemaakt. Uitvoer kan een document (standaard MS-Word, of RTF), een webpagina, een schema of een CSV-bestand zijn.


Voor de documenten en de webpagina's kan sinds versie 6.0 gekozen worden voor weergave van de gegevens van personen en relaties op verschillende manieren. Voor een genealogie, een kwartierstaat of een stamreeks kan vooraf een sjabloon worden gekozen, volgens welke de opbouw van het document wordt gemaakt.

N.B. Het gaat hier dus niet om de layout (b.v. vet, kleur, inspringen van alinea's  e.d.) maar om de inhoudelijke weergave van de opgeslagen gegevens.

Voorbeelden van de weergave van persoonsgevens:

Volgens de standaardmethode van het CBG:
Hendrik Jan Bartes, geb. 1903-02-28 te Winschoten, ged. (RK) te Winschoten, diverse beroepen, overl. 1968-11-12 (65 jaar) te Dieren, begr. 1968-11-15 te Dieren

Volgens een wat "vrijere" weergave:
Hendrik Jan Bartes is op 28 februari 1903 geboren in Winschoten. Hij is gedoopt (RK) in Winschoten. Hendrik Jan Bartes is overleden op 12 november 1968 in Dieren, 65 jaar oud. Hij is begraven op op 15 november 1968 te Dieren.

Men kan voor beide weergaves een z.g. sjabloon maken. Het gewenste sjabloon in Geneaal instellen en vervolgens de documenten volgens het ingestelde sjabloon genereren.
Voor het maken van dergelijke sjablonen is een apart programma ontwikkeld: de Sjabloontester.