Lijst met veldnamen

Referentie ››
Parent Previous Next

Lijst met veldnamen:


Voor een persoon:


 GPNUMMER

volgnummer van de persoon b.v. VIb

 GPLINK

als GPNUMMER, maar als hyperlink-uitvoering

 TITELS


 VOORNAMEN


 TUSSENVOEGSELS


 PATRONIEM


 ACHTERNAAM


 TOTALENAAM

dit veld is onderworpen aan de opmaak voor namen

 ROEPNAAM


 NAAMOPMREF


 MAN

alleen bedoeld voor testen, b.v. {man?}

 GEBOORTEPLAATS


 GEBOORTEDATUM


 GEBOORTEAKTENUMMER


 GEBOORTEAKTEPLAATS


 GEBOORTETOEVOEGING


 GEBOORTEOPMREF


 DOOPPLAATS


 DOOPDATUM


 DOOPRELIGIE


 DOOPTOEVOEGING


 DOOPOPMREF


 BEROEPEN


 WOONPLAATSEN


 OVERLEDEN

alleen bedoeld voor testen

 OVERLIJDENSPLAATS


 OVERLIJDENSDATUM


 OVERLIJDENSAKTENUMMER


 OVERLIJDENSAKTEPLAATS


 OVERLIJDENSTOEVOEGING


 OVERLIJDENOPMREF


 LEEFTIJDOVERLIJDEN


 LEEFTIJDRELATIE

alleen beschikbaar in "Relatie"-achtige secties

 BEGRCREMPLAATS


 BEGRCREMDATUM


 BEGRCREMTOEVOEGING


 BEGRGRAFNUMMER


 BEGRCREMOPMREF


 ONGEHUWD

alleen bedoeld voor testen

 EXTRAVELDPERS

Achter het extraveld moet het nummer van het veld worden opgegeven:

b.v. EXTRAVELDPERS~2

Voor een relatie:


 ONDERTROUWPLAATS


 ONDERTROUWDATUM


 ONDERTROUWTOEVOEGING


 ONDERTROUWOPMREF


 HUWELIJKSPLAATS


 HUWELIJKSDATUM


 HUWELIJKSAKTENUMMER


 HUWELIJKSAKTEPLAATS


 HUWELIJKSTOEVOEGING


 HUWELIJKSOPMREF


 KERKHUWELIJKPLAATS


 KERKHUWELIJKDATUM


 KERKHUWELIJKRELIGIE


 KERKHUWELIJKTOEVOEGING


 KERKHUWELIJKOPMREF


 SCHEIDINGSPLAATS


 SCHEIDINGSDATUM


 SCHEIDINGSOPMREF


 GESCHEIDEN

alleen bedoeld voor testen

 RangNrRelatie

geeft waarde voor 2e en volgende relaties, b.v. "2"

 RangTekstRelatie

als RangNrRelatie, maar dan in tekst: b.v. "tweede"

 GEENKIND

alleen bedoeld voor testen, b.v. {geenkind?}

 EXTRAVELDREL

Achter het extraveld moet het nummer van het veld worden opgegeven:

b.v. EXTRAVELDREL~1



Algemeen:


 Relatie1Tekst


 Relatie2Tekst


 BegrCremTekst