BNF syntax

Referentie ››
Parent Previous

Syntax sjabloontaal


Genoteerd in BNF. Omschrijvende definities worden gegeven tussen ' en '.

Taalelementen in vet.


<tekst>::='een reeks tekens, niet bevattend {,},[,],<,>,/,\,|,",#,&, tenzij voorafgegaan door &'


<kleine-opdracht>::=<bijdrage>|<tekst>|<test>


<grote-opdracht>::=<kleine-opdracht>

                               |<optie>|<keuzeoptie>|<keuzebijdrage>|<samenvoeging>|<sectieaanduiding>


<indicator>::=echtg|vader|moeder|vaderechtg|moederechtg


<veldnaam>::='één uit een reeks veldnamen, zie bijlage Veldnamen'


<veld>::={<indicator>.<veldnaam>}|{<veldnaam>}


<test>::={<indicator>.<veldnaam>?}|{<veldnaam>?}


<optiereeks>::=<grote-opdracht>{<grote-opdracht>}


<optie>::=[<optiereeks>]


<keuzeoptie>::=[<optiereeks>I<optiereeks>]


<bijdragereeks>::=<kleine-opdracht>{<kleine-opdracht>}


<bijdrage>::=<<bijdragereeks>>


<keuzebijdrage>::=<<bijdragereeks>I<bijdragereeks>>


<optie-in-voetnoot>::=<optie>*|<keuzeoptie>*


<samenvoegelement>::=<tekst><optie>


<samenvoeging>::=/<optie>{<samenvoegelement>}\


<sectienaam>::='één uit een reeks sectienamen, zie bijlage Sectienamen'


<sectieaanduiding>::="<sectienaam>"


<opdracht>::=<kleine-opdracht>|<grote-opdracht>


<opdrachtreeks>::={<opdracht>}


<relatietekst1>::="relatietekst1"=<tekst>I<tekst>I<tekst>I<tekst>


<relatietekst2>::="relatietekst2"=<tekst>I<tekst>I<tekst>I<tekst>


<begrcremtekst>::="begrcremtekst"=<tekst>I<tekst>


<persoonsectie>::="persoon"=<opdrachtreeks>#


<persoon2sectie>::="persoon2"=<opdrachtreeks>#


<persoon3sectie>::="persoon3"=<opdrachtreeks>#


<persoonvolgtsectie>::="persoonvolgt"=<opdrachtreeks>#


<persoonlostaksectie>::="persoonlostak"=<opdrachtreeks>#


<relatiesectie>::="relatie"=<opdrachtreeks>#


<relatie2sectie>::="relatie2"=<opdrachtreeks>#


<relatie3sectie>::="relatie3"=<opdrachtreeks>#


<relatiekortsectie>::="relatiekort"=<opdrachtreeks>#


<kinderensectie>::="kinderen"=<opdrachtreeks>#


<persoonkwsectie>::="persoonkw"=<opdrachtreeks>#


<relatiekwsectie>::="relatiekw"=<opdrachtreeks>#


<kinderenkwstsectie>::="kinderenkwst"=<opdrachtreeks>#


<kindkwstsectie>::="kindkwst"=<opdrachtreeks>#


<kindrelatiekwstsectie>::="kindrelatiekwst"=<opdrachtreeks>#


<persoonstsectie>::="persoonst"=<opdrachtreeks>#


<relatiestsectie>::="relatiest"=<opdrachtreeks>#


<onthpersoonsectie>::="onthpersoon"=<opdrachtreeks>#


<instsectie>::="instellingen"='reeks van instellingen zoals in Geneaal, Bijz Functies, Tekstdelen wijzigen'


<sjabloon>::=<relatietekst1><relatietekst2><begrcremtekst><persoonsectie><persoon2sectie>

          <persoon3sectie><persoonvolgtsectie><persoonlostaksectie>

          <relatiesectie><relatie2sectie><relatie3sectie><relatiekortsectie>

          <kinderensectie><persoonkwsectie><relatiekwsectie><kinderenkwstsectie>

          <kindkwstsectie><kindrelatiekwstsectie><persoonstsectie><relatiestsectie><onthpersoonsectie>

          [<instsectie>]