Wat is een plugin?

Parent Previous Next

Omschrijving

GENEAAL is een programma dat de genealoog ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Hij kan de genealogische gegevens over personen en relaties tussen de personen opslaan en bewerken. Er bestaat een groot aantal mogelijkheden voor het genereren van genealogische rapporten en uitvoer. Bekend zijn uiteraard de genealogie, het parenteel, de stamreeksen en de kwartierstaat. Daarnaast kan ook een z.g. uitgebreide genealogie worden gemaakt. Uitvoer kan een document (standaard MS-Word, of RTF), een webpagina, een schema of een CSV-bestand zijn.


Toch kan het voorkomen dat de gebruiker een ander soort document of uitvoer wil maken dan er standaard in Geneaal is voorzien. Om dit te kunnen realiseren moet de gebruiker zelf een programma maken dat de gewenste uitvoer genereert. Zo'n, programma kan door Geneaal worden uitgevoerd en heet een plugin. Het is als het ware een kleine toepassing die in Geneaal wordt "geplugd" en door Geneaal wordt uitgevoerd.


Het maken van een dergelijke plugin bestaat uit het programmeren in een eenvoudige programmeertaal, genaamd PIPL (PlugIn Programming Language). Iedereen die programmeerervaring heeft, zal dit gemakkelijk leren. Het is een taal die lijkt op zeer eenvoudig Pascal.


Iemand die geen programmeerervaring heeft, kan de taal snel aanleren door zijn eenvoud.

De gang van zaken bij het maken van een plugin is als volgt:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator