Het gebruik van plugins

Parent Previous Next

Hoe worden plugins opgeslagen?

Een plugin bestaat in twee versies:

Een leesbare tekstversie, deze wordt opgeslagen als bestand met de extensie .tpi. Deze versie wordt m.b.v.  de Plugin Compiler aangemaakt en bewerkt.

Een uitvoerbare versie, die de opdrachtcodes bevat die GENEAAL kan uitvoeren: een bestand met de extensie: .gpi. Deze versie wordt aangemaakt door de Plugin Compiler, na het controleren van de leesbare versie op fouten.


Waar worden plugins opgeslagen?

Iedere gebruiker van GENEAAL kan zijn eigen set van plugins hebben. De plugins worden standaard
opgeslagen in de map C:\Documents and Settings\<gebruiker>\Application Data\GENEAAL\  (voor Windows XP).

Voor Windows Vista, 7 en 8 is de map: C:\Users\<gebruiker>\AppData\Roaming\Geneaal.
Men overigens wel plugin-teksten elders opslaan, maar de .gpi-bestanden moeten altijd in de
genoemde map worden bewaard, anders kan GENEAAL ze niet vinden.

Overigens hoeft men genoemde opslagmap normaliter niet te onthouden, zij wordt automatisch door  de Plugin Compiler gekozen.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool