Uitgebreide genealogie van Wessel Berents


Voorwoord

Hieronder worden de resultaten van onderzoek naar de samenstelling van de familie Groothedde / Grootherder weergegeven.

Het onderzoek is uitgevoerd door een viertal personen: Mw. G. Stam Grootherder, overleden, gewoond hebbend in Zutphen, Mw. H. Groothedde te Doorwerth, Dhr. R.Th. Groothedde, overleden, gewoond hebbend te Maastricht en ondergetekende. Ook veel nu nog levende familieleden zijn zo vriendelijk geweest hun gegevens ter beschikking te stellen.

Mocht een lezer opmerkingen of aanvullingen hebben dan deze vriendelijk verzocht kontakt op te nemen. Voor adresgegevens wordt verwezen naar de Internetpagina: http://www.gvanbinsbergen.org

Om privacy-redenen wordt van (mogelijk) nog levende personen alleen de namen opgenomen.

G. van Binsbergen

I

Wessel Berents

geb. circa 1630, overl. vr 08-02-1685

Wessel woont mogelijk op "de Leere Lampe" of "de Lampe", een hofstede annex cafe bij Klarenbeek.
Er zijn aanwijzingen dat Wessels vrouw Kunniken heette.

De volgorde van de kinderen van Wessel is afgeleid uit een boedelscheiding van de Lampe in 1731, waarin de nog levende kleinkinderen worden genoemd.

Kinderen:

1. Jacob Wessels , volgt IIa

2. Aaltjen Wessels

otr. 08-02-1685 te Voorst, tr. te Beekbergen Gerrit Hendricks van Bekbergen

Trouwen Voorst: "1685 Den 8 Feb. Gerrit Hendricks, Wed v. wijlen Evertjen Franken van Beekbergen, en Aaltjen Wessels, d. van wijlen Wessel Berents van Voorst. Cop: tot Beekbergen."

3. Hen(d)rick Wessels , volgt IIb

4. Jan Wessels , geb. vr 1675, volgt IIc

5. Geertjen Wessels , ged. (NH), overl. 15-10-1742 te Voorst, op de Hoffstee te Appen, kerspel Voorst, begr. 19-10-1742 te Voorst

otr. 31-05-1691 te Voorst, tr. 18-06-1691 te Voorst Jan Aalberts Hissinck *), geb. circa 1664, woont 29-05-1701 op de hofstede Hissick, overl. 30-11-1728 (ongeveer 64 jaar) te Voorst, op de Hoffstee te Appen, zn. van Aalbert Jansen Hissinck en Fenneke Jacobs

Jan Aalberts Hissink trouwt "deszelfs nigt".

Kinderen:

a. Aalbert Jansen Hissink , ged. 29-05-1692 te Voorst

b. Kunniken Jansen Hissink , ged. 03-09-1693 te Voorst

otr. te Voorst, tr. 04-06-1716 te Beekbergen Jacob Cornelis Sprenckeler, overl. 1732 te Beekbergen, zn. van Cornelis Janssen Sprenckeler en Jenneken Jansen Westenenk

c. Albert Jansen Hissink , geb. te Appen, ged. 26-12-1695 te Appen

d. Jacob Jansen Hissink , ged. 14-03-1697 te Wilp

Jacob wordt Kerkmeester te Wilp

(1) otr. te Voorst Geertruid Heijmerijks, dr. van Arent Heijmerichs en Fenneken Jansen

Geertruid is weduwe van Jan Brink.

(2) otr. 15-03-1750 te Voorst, tr. 30-03-1750 te Wilp Hen(d)rica Hissink, ged. 14-01-1720 te Voorst, dr. van Jacob Aalberts Hissink (ged. 17-12-1676 te Voorst) en Aaltje Boemer (ged. 28-10-1688 te Voorst)

e. Fenneke Jansen Hissink , ged. 10-03-1700 te Wilp

f. Wessel Jansen Hissink , geb. te Appen, ged. 29-05-1701 te Wilp

g. Albert Jansen Hissink , ged. 11-06-1702 te Wilp

h. Albert Jansen Hissink , geb. te Appen, "op de Hoffstee", ged. 17-02-1704 te Wilp

otr. te Beekbergen, tr. 01-05-1735 te Voorst Jenneken Janssen Sprenkeler, ged. 04-09-1718 te Beekbergen, overl. 07-04-1795 (76 jaar) te Voorst, dr. van Jan Aerts Sprenkeler (overl. 01-02-1740 te Beekbergen) en Anna van Holten (ged. 03-09-1682 te Veenendaal, begr. 27-12-1737 te Beekbergen)

i. Geertjen Jansen Hissink *) , ged. 09-05-1706 te Wilp

otr. 20-01-1732 te Voorst *) Jan Arends, woont onder Wilp

j. Wessel Jansen Hissink , ged. 12-08-1708 te Wilp, overl. 03-01-1776 (67 jaar), op het Holt

otr. 05-08-1742 te Voorst Anneken Jans, geb. te Voorst, overl. 06-02-1777, op de Rijk

6. A(e)lbert Wessels Groothedde , volgt IId

7. Gerrit, Garnt Wessels Groothedde , volgt IIe

IIa

Jacob Wessels

[I]

tr. Neele Peters

Kinderen:

1. Maria Jacobs

tr. Derck Aarts Lamperman *), overl. 20-01-1763 te Voorst

Lijst of cedulle van het ampt van Voorst, vervattende de huysen, persoonen &c. daar in sig bevindende, opgemaakt agtervolgens en op den voet van het placaat des quartiers van Veluwen in dato den 1749. gearresteert:
"Leire Lamp Derk Arents en vr:, 3 1/3 morgen zandland, 1/2 erve" *)

2. Wessel Jacobs , ged. 04-11-1694 te Apeldoorn, overl. vr 04-1731

IIb

Hen(d)rick Wessels

[I]

overl. na 1694

otr. 10-11-1689 te Voorst Fenneken Janus, dr. van Janus Jacobs

Kinderen:

1. Kunniken Hendriks Groothedde , ged. 05-04-1691 te Voorst

tr. 28-09-1738 te Voorst Jan Nieuwveld

Trouwen Voorst, 28-09-1738: "Jan Nieuwveld wed. en Kunneken Henderijks beijde ond. Voorst."

2. Janus Hendricks , ged. 20-04-1694 te Voorst

IIc

Jan Wessels

[I]

geb. vr 1675, overl. vr 30-04-1713

Jan Wessels is op 15-06-1711 mede-eigenaar en bewoner van "het Haverland", gelegen buurschap Appen, Voorst. *)
Thinsboek van de ampte Voorst:
"Hendk Bresser 1800
Peter Hendriks Bresser te Voorst 1737
Jan Bloemekolk 1715
Jan Wessels in de Holthuyserstraat 1708
Item Gerrit Everts in de Holthuyserstraet bev.
Hendrik Peters Bresser neemt van deselve sa. (somme wegen) VII d.
f -:1:10"

otr. 11-08-1689 te Voorst Merritjen, Marrijtje Jansen Bresser, ged. 09-08-1665 te Voorst, dr. van Jan Hendricks Bresser en Geertjen Reints

Merritjen hertrouwt in 1713: Trouwboek Voorst, 1713: "Den 30. April 1.2.3 Jan Bloemcolk J.M. s.v. wijlen Jan Hendriks Bloemcolk en Marietjen Bresser, wed. van wijlen Jan Wessels. T. Henrik Bresser"

Voorst 1689 "Den 11 Aug Jan Wessels, s. van Wessel Berents, en Meritjen Jansen, D. van wijlen Jan Bresser. Testes: Aelbert Wessels en Jacob Everts. Cop tot Voorst."

Kinderen:

1. Derkje Jans

tr. 01-06-1709 Tewis, Teeus Olofs

Kinderen:

a. Gerritjen Teeuws *) , ged. 10-05-1716 te Apeldoorn, overl. 04-03-1792 (75 jaar) te Teuge, ('t Hogevonder), begr. 10-03-1792 te Twello, bij de kerk *)

Gerritjen Teeuws komt van "Apeldoornse Broekland". Lidmaat Twello, 17-04-1741, "met attest van Arnhem".

Boek der Dooden des Kerpels Twello
"1792. den 4 Maart overleden
wedw Jan Aards Groothedde
Nagelaten Kinders
Begraaven 10 dito"

tr. Jan Aarts Groothedde Zie IIIc

2. Cunniken Jans Groothedde , ged. (NG) 11-05-1690 te Voorst, overl. vr 04-1731

IId

A(e)lbert Wessels Groothedde

[I]

ged. (NH), overl. vr 08-12-1710

otr. 17-01-1692 te Voorst *), tr.kerk 31-01-1692 te Voorst Ariaentjen Everts (Muller), ged. 20-11-1670 te Voorst, overl. vr 1730, dr. van Evert Everts (Muller) (molenaar) en Courtien Dercks

Ariaentjen hertrouwt met Derk Arents , zoon van Arent Herms uit Terwolde, ondertrouw op 08-12-1710 te Voorst. Getuigen waren Henrick Wessels en Jan Wessels.

Trouwen Voorst 17-01-1692: "Aelbert Wessels, s. van wijlen Wessel Berents en Ariaentjen Everts Muller, d. van wijlen Everts Everts Mller beide won. tot Voorst".
Jacob Hissink was "bruitsmombaar".

Kinderen:

1. Kunniken , geb. te Voorst, ged. 03-09-1693 te Voorst

otr. 05-05-1720 te Voorst Jan Willems (Voortman), ged. 13-07-1690 te Voorst, overl. 03-12-1757 (67 jaar) te Voorst, zn. van Willem Jansen

Volgens "Lijst of cedulle van het ampt van Voorst, vervattende de huysen, persoonen &c. daar in sig bevindende, opgemaakt agtervolgens en op den voet van het placaat des quartiers van Veluwen in dato den 1749. gearresteert. *)":
Den Voort: Jan Willems en vr:, 5 3/5 morgen zandland, 1/2 erve.

Kinderen:

a. Willem Jans , ged. 04-07-1723 te Voorst

b. Roelof Jans , ged. 17-12-1724 te Voorst

c. Henderijk Jans , ged. 17-12-1724 te Voorst

d. Garritjen Jans , ged. 28-09-1727 te Voorst

e. Lubte Jans , ged. 29-08-1728 te Voorst

f. Albert Jans , ged. 26-07-1730 te Voorst

g. Willem Jans , ged. 26-07-1733 te Voorst

h. Ariaantjen Jans , ged. 03-11-1737 te Voorst

2. Evert , geb. te Voorst, ged. (NH) 16-06-1695 te Voorst

otr. 06-05-1731 te Voorst Gerritjen Beumer, ged. 01-11-1696 te Voorst, dr. van Lulof Hendriks Beumer (kerkmeester te Voorst) en Jenneken Willems Piccars (ged. te Voorst)

Huwelijksproclamatie "onder de bedieninge van D. Anthonius Fridericus Morser".
"Everd Groot hedde, m. s. van wijlen Albert Groot hedde onder Voorst, met Garritjen Bmer j. d. van wijlen Lulof Bmer gewoont hebbend tot Zutphen met contest van wederzijdse vrienden en des Bruijdegoms stijfvader.
Cop. tot Voorst."

3. Arent , ged. (NG) 20-12-1696 te Voorst, overl. vr 04-1731

4. Jenneken Grootherder , ged. (NG) 03-07-1698 te Voorst, overl. na 04-1751

tr. vr 1729 Arent Everts Hulshoff, woont "op de Kribbe", begr. 13-04-1751 te Wilp

Kinderen:

a. Evert Arends , ged. 09-11-1729 te Apeldoorn

b. Ariaantien Arends , ged. 25-05-1732 te Apeldoorn

5. Aardjen

otr. 13-05-1731 te Voorst Gerrit Arends, ged. 06-06-1706 te Voorst, zn. van Arend Gerrits

Trouwen Voorst, 13-05-1731: "Garrit Arends s.v. sal. Arend Garrit met aardjen Groothedde. d.v. sal. Albert Groothedde. beijde onder Voorst. Cons. v. bruijdegoms moeder en des bruijds styfvader. Geh. tot Voorst"

Kinderen:

a. Ariaentjen Gerrits , ged. 02-04-1732 te Voorst

b. Arend Gerrits , ged. 21-02-1734 te Voorst

c. Margrijte Gerrits , ged. 22-09-1737 te Voorst

d. Albert Gerrits , ged. 18-10-1739 te Voorst

e. Wessel Gerrits , ged. 26-03-1742 te Voorst

6. Coertjen , ged. (NG) 23-09-1703 te Voorst

Coertjen is lidmaat Voorst 1750 *)

otr. 12-07-1750 te Voorst, tr. te Voorst *) Reinier Jalinck

"den 12. July hun eerste
Reijnier Jalinck weduwnaar van wijle Jacomina Bressers, met Coertje Groothedde, J.D. van wijlen Albert Groothedde, geboortig van Voorst, onlangs gewoont hebbende te Amsterdam, nu onder Voorst"

7. Aaltjen , ged. (NG) 19-07-1705 te Voorst, overl. vr 04-1731

8. Wessel , ged. (NG) 05-02-1708 te Voorst, overl. vr 04-1731

IIe

Gerrit, Garnt Wessels Groothedde

[I]

begr. 20-06-1721 te Voorst, in de kerk

Gerrit woonde in het Wolthuis te Apeldoorn op de grens van Apeldoorn en Teuge.
Hij kan eerst lidmaat in Apeldoorn zijn geweest en later lid zijn geworden in Voorst
Gerrit wordt op 31-07-1720 "beleent met de helft van het erve ende leengoet Hilderinck, in den kerspel van Voorst, buerschap Appen gelegen", dit na opdracht van zijn zwager Herman Everts Muller.

(1) otr. 27-10-1689 te Voorst Gerritjen Gerrits, overl. vr 08-04-1694, dr. van Gerrit Hendriks van Bekbergen

Trouwen Voorst oct. 1689: "Den 27 Dito Gerrit Wessels, s. van Wessel Berents en Geertjen Gerrits, D. van Gerrit Hendriks van Bekbergen beide onder Voorst. Testes: parents ... en frater .... Cop: tot Voorst"

(2) otr. 08-04-1694 te Voorst, tr. 17-04-1694 te Amsterdam Geertruid Everts (Muller), ged. (NH) 28-02-1668 te Voorst, woont Amsterdam, Apeldoorn, overl. (59 jaar) te Apeldoorn, "in 't Wolthuijs", begr. 31-01-1728 te Voorst, in de kerk, dr. van Evert Everts (Muller) (molenaar) en Courtien Dercks

Voorst. "1668. Februarius. Den 28 dit. op Vrijdagh in die Vasten
Die Vader Evert Everts mollenaer in Voorst
Die Dochter Geertruijt"
Voorst. "1728. Den 31 janu is Trui in het Wolthuys overluijt
in de kercke begraven
Dubbelt f 2 - 2 -

Trouwen Voorst 08-04-1694: "Gerrit Wessels, wed. v Geertjen Gerrits won. ond. Apeldoorn, en Geertruid Mullers d.v. sal. Evert Everts Muller won. tot Amsterdam".
Gerrit en Geertruid ondertekenen mede de verkoop van Hofstee Bentinck *). Gerrit tekent als "Gerrit Wessels".

Kinderen:

1. Evert Gerrits , geb. vr 1699, volgt IIIa

2. Koertien Gerrits , ged. 16-07-1699 te Apeldoorn *), overl. vr 11-03-1708

3. Wessel Gerrits , geb. 11-02-1701 te Apeldoorn, volgt IIIb

4. Jan Aarts , ged. 11-03-1703 te Apeldoorn, volgt IIIc

5. Geertje Gerrits , overl. 25-08-1756, begr. 30-08-1756 te Halle

otr. 07-04-1738 te Halle Frank Janssen (Krimp), papiermaker te Eerbeek, overl. 07-02-1770 te Halle, begr. 12-02-1770 te Halle

Frank Janssen: attestatie naar Voorst 30-04-1738.
Lidmatenboek Twello, 01-12-1773: "Geertjen Gerrits met att. van Apeldoorn."
Frank hertrouwt april 1759 te Voorst Jenneken Jansen. Uit beide huwelijken zijn geen kinderen.

Extract uit het protocol des Ampts Brummen, Kerspel Halle, Buurschap Coldenhove.
Testament.
"Compareerden en verklaren voor mij Dr Gijsb Piek Scholte des Ampts Brummen in dezen geautoriseerd v.d. Hoogwelgeb. Gestr. Heer And. Schimmelpenninck v.d. Ooije, Heer v.d. beide Pollen, Richter v. Arnhem en Veluwen - en onderbenoemde Geerfde Gerigtlieden Frank Janssen en Geertje Gerrits Ehel: wel haar verstand nog hebben (op ondergeschrevene dato) te geven en te legateren aan de 2de Comparants broeders en Suster met name Evert Gerrits, Wessel Gerrits, Jan Gerrits en Coertje Gerrits ieder een somma van 250 Corali Gld. en de overige nagelaten gereede en ongereede goederen aan Eerste Comparants Broeders kinderen met name Jan Jansen, en Frank Jansen. Geteekend
Rik Schoonman en Jan Harmsen Steunenberg op den 12 Junij 1756."

6. Koertien Gerrits , ged. 11-03-1708 te Apeldoorn *), overl. 31-07-1761 (53 jaar) te Ellecom, begr. 04-08-1761 te Ellecom

Bij haar huwelijk heet Koertien nog Koertien Gerrits. Vanaf 1737 wordt zij, enigszins verbasterd, "Groothedde" genoemd.

otr. 26-06-1729 te Spankeren, tr. 24-07-1729 te Ellecom Aelbert Hissink, ged. 29-08-1706 te Loenen (Gld), zn. van Evert Hissink (ged. 21-02-1669 te Voorst) en Mechtelt Bessem (ged. 14-10-1666 te Voorst)

Albert komt van Middagten, onder Ellecom.
Koertien woont bij haar huwelijk in 't Wolthuijs onder Apeldoorn.

Kinderen:

a. Geertruijt , ged. 29-05-1735 te Ellecom

b. Jan , ged. 21-07-1737 te Ellecom

c. Aaltjen , ged. 13-12-1739 te Ellecom

d. Arent , ged. 15-04-1742 te Ellecom

e. Jenneke , ged. 31-05-1744 te Ellecom

f. Alberdina , ged. 12-02-1747 te Ellecom

g. Albert , ged. 01-03-1749 te Ellecom

IIIa

Evert Gerrits Groothedde

[IIe]

geb. vr 1699, overl. 20-09-1780 te Voorst, op "'t Leusbosch", begr. 25-09-1780, in de kerk *)

Lijst van alle ingezetenen van Ampte A'doorn, in December 1747, buurtschap Wolthuijsen, o.a. Evert Gerrits, geh. met Fenneken Hissink; 6 kinderen.
Evert wordt op 27-11-1722 "beleent met de helft van het leengoed Hilderinck na de dood zijns vaders Gerrit Wessels", vernieuwt de eed op 10-04-1735, ontslagen uit de leenband 01-05-1742.
Evert: Gerfde in Veluwe in 1761. *)

"Anno 1780: Den 20 Sept.
Evert Groothedde van de Leusebos overleden f 1 = 16 =
Den 25 Sept. begraven in de kerk f 1 = 16 =
----------
f 3 = 12 = "

otr. 15-11-1733 te Voorst, tr. te Voorst Fenneken Hissinks, geb., op de Kiekenkamp, ged. 15-12-1709 te Voorst, overl. 15-06-1782 (72 jaar) te Voorst, begr. 19-06-1782, in de kerk, dr. van Jacob Aalberts Hissink (ged. 17-12-1676 te Voorst) en Aaltje Boemer (ged. 28-10-1688 te Voorst)

Fenneken: lidmaat Twello 1735, met attest van Voorst. Vertrekt "met attest na Appeldoorn op den oct 1736".
Voorst, Overlijden:
"Anno 1782. Den 15 Juny.
De Wede van Evert Groothedde overleden f 1 = 18 =
Den 19 Juny in de Kerk begraven f 1 = 18 =
------------
f 3 = 8 = "

Trouwen Voorst 15-11-1732: "Everd Groothedde jm uyt Twello en Fenniken Hissinks j.d. tot Voorst. cons.v. bruyds ouders. Geh. tot voorst".
Evert en Fenneken kopen op 25-06-1751 het erf "Leusbos" op de Voorster Klei.

Kinderen:

1. Gerrit Evers , ged. 10-10-1734 te Twello, volgt IVa

2. Aaltje Evers , ged. 02-06-1737 te Apeldoorn *), overl. 12-03-1814 (76 jaar) te Arnhem *)

Lidmaat Voorst 20-03-1755. *)

(1) tr. Jan Hissink Schaap, ged. (NG) 31-01-1740 te Voorst, overl. 26-04-1793 (53 jaar) te Voorst, op den Leusbos, begr. 29-04-1793 te Voorst, in de kerk, zn. van Hendrik Schaap (geb. circa 1710 te Warnsveld, overl. circa 1784 te Voorst) en Christina Schaap (geb. circa 1720 te Voorst, begr. 15-11-1766)

Aaltje had vier kinderen.

(2) tr. Willem Jansen

3. Geertruij , ged. 30-11-1738 te Apeldoorn, overl. (58 jaar), begr. 08-11-1797 te Amsterdam, Noorderkerk

(1) tr. 15-11-1776 te Amsterdam Arie Hovink *), geb. te Voorst, overl. te Amsterdam, begr. 01-04-1784 te Amsterdam, Zuiderkerk

Kinderen:

a. Derk , ged. 11-03-1778 te Amsterdam, Zuiderkerk

(2) tr. 12-11-1790 te Amsterdam Willem Ariese, begr. 09-01-1797 te Amsterdam, Sint Ant. kerkhof

Willem was weduwnaar van Elisabeth Cornelisse, komende van Ochten, gereformeerd.

4. Jacob , ged. 22-11-1741 te Apeldoorn

Voorst, Lidmaten en Memorieboek, Nederduits Gereformeerde Gemeente:
"1765. Jacob Everts Groothedde, obiit"

5. Jenneken , ged. 21-04-1743 te Apeldoorn, overl. 24-07-1743 (3 maanden) te Apeldoorn, begr. 26-07-1743 te Apeldoorn

6. Jenneken , ged. 17-05-1744 te Apeldoorn, overl. 20-10-1807 (63 jaar) te Zutphen, begr. 24-10-1807 te Zutphen, Walburgkerk

Voorst, Lidmaten en Memorieboek, Nederduits Gereformeerde Gemeente:
"1763. Jenneken Everts Groothedde. Att. gegev. naar Steenderen den 6. April 1782." *)

otr. 17-05-1776 te Voorst, tr. 02-06-1776 te Voorst, tr.kerk 02-06-1776 te Voorst Martinus Jalink *), geb. te Voorst, ged. (NG) 08-12-1737 te Voorst, overl. (63 jaar) te Zutphen, begr. 24-02-1801 te Zutphen

Martinus kocht 03-05-1796 kleinburgerschap van Zutphen voor hem en zijn dochter.

In Steenderen werden de kinderen Jolink gedoopt en in de Chr.kerk bijgezet na overlijden.

Kinderen:

a. Jacomijna *) , geb. 22-07-1777 te Voorst, ged. (NG) 27-07-1777 te Voorst, broodbakster, overl. 03-02-1857 (79 jaar) te Zutphen *)

(1) tr. Jacob Brinkman

(2) tr. 10-02-1813 te Zutphen *) Jan Bakker, ged. 14-02-1785 te Zutphen, bakker, overl. 24-08-1854 (69 jaar) te Zutphen *), zn. van Cornelis Bakker en Willemina van Beek

b. Evert , geb. 23-10-1778 te Voorst, ged. (NG) 01-11-1778 te Voorst

c. Reinier Jolink , geb. 31-12-1782 te Steenderen, ged. (NG) 01-01-1783 te Steenderen, overl. 23-08-1783 (7 maanden) te Steenderen, begr. 26-08-1783 te Steenderen

d. Reinier Jolink , geb. 21-11-1784 te Steenderen, ged. (NG) 28-11-1784 te Steenderen, overl. 19-02-1787 (2 jaar) te Steenderen

7. Everdina , ged. (NH) 01-02-1747 te Apeldoorn, huiswerk doende, overl. 30-08-1811 (64 jaar) te Voorst *), ten huize van haar zoon Evert Jan Jansen

(1) otr. 23-08-1776 te Voorst, tr. 08-09-1776 te Voorst *) Jan Gerrits, boer

Kinderen:

a. Gerrit Janssen , geb. 20-03-1778 te Voorst, ged. 22-03-1778 te Voorst *)

b. Aaltjen Janssen , geb. 03-08-1781 te Voorst, ged. 05-08-1781 te Voorst *)

c. Evert Jan Janssen , geb. 24-05-1786 te Voorst, ged. (NG) 28-05-1786 te Voorst *), daghuurder

tr. 02-05-1811 te Twello *) Gerritjen Buijtenwaard, geb. 11-04-1790 te Voorst, dr. van Rijkeld Gerrits Buijtenwaard (boerderij doende) en Trijntje Doornkamp

(2) tr. 14-04-1799 te Voorst *) Berend Pothoff, geb. 14-02-1751 te Wilp, zn. van Hendrik Harmen Pothoff en Johanna Jansse Mensink

IIIb

Wessel Gerrits Groothedde

[IIe]

geb. 11-02-1701 te Apeldoorn, ged. 13-02-1701 te Apeldoorn *), overl. 27-04-1775 (74 jaar) te Apeldoorn, op 't Wolthuijs, begr. 01-05-1775 te Voorst, in de kerk

Wessel Gerrits was gerfde in Veluwe in 1751.

Lijst van alle ingezetenen in de Ampte van Apeldoorn opgemaakt in Dec. 1747. Buurschap Wolthijsen: (o.a.) Wessel Gerrits, wedr. 5 kinderen. Knechten: Reynder Scholten, Harmen Lubberts, Jan Paal. Meid: Marry Roelofs.

Voorst. Overledenen:
"1775. den 27 april
Wessel Gerrets overleden f 1 = 14
d. 1 May in de kerk begraven f 1 = 14
----------
f 3 = 8 "

otr. 07-05-1730 te Twello Gerritjen Willems van de Rackhorst, ged. 26-09-1700 te Voorst, overl. (39 jaar) te Apeldoorn, begr. 13-09-1740 te Voorst, dr. van Willem Roelofs van de Rackhorst (ged. 23-02-1662 te Voorst, landbouwer op De Rakhorst, overl. vr 1701) en Gerritje Gerrits (ged. 20-07-1662 te Voorst, overl. 29-05-1740)

Overlijden Voorst:
"1740. Den 13 September is Wessel uit het Wolthuijs
zijn vrouw overluyt f 1 - 14 -
in de kercke begraven f 1 - 14 -
------------
f 3 - 8 - "

Trouwen Voorst 07-05-1730: "Wessel Garrits Groothedde s.v. sal. Garrit Wessels Groothedde onder Apeldoorn en Garritjen Willems van de Rakhorst d.v. sal. Willem Roelofs van de Rakhorst ond. Voorst. cons van de Bruijds ouderen, copulatio tot A'doorn".

Wessel was lidmaat te Apeldoorn bij ondertrouw.

Kinderen:

1. Geertruy Wessels , ged. 15-04-1731 te Apeldoorn *), overl. 23-11-1808 (77 jaar) te Heerde, begr. 28-11-1808

Lidmaat 16-12-1757 *)

otr. 24-01-1762 te Voorst, tr. 07-02-1762 te Heerde *) Willem Derkcs Rackhorst, ged. 22-05-1729 te Ermelo, papiermaker, overl. 10-02-1795 (65 jaar) te Heerde, begr. 18-02-1795, zn. van Derk Roelofs van de Rackhorst (geb. 18-06-1682 te Voorst, overl. 03-12-1761 te Heerde) en Aertje Herms Bosgoed (overl. 16-01-1764 te Heerde)

Willem Rakhorst was eigenaar van twee molens in Heerde: de Bovenste Horsthoekmolen en de Onderste Horsthoekmolen.

Trouwen Voorst, 23-01-1762: "Willem Derks Rakhorst j.m. alhier en Geertruit Groothedde j.d. tot Voorst alhier getrouwt den 7 febr."

Kinderen:

a. Derck , ged. 12-12-1762 te Heerde

b. Gerrit , ged. 29-01-1764 te Heerde, overl. 30-04-1789 (25 jaar) te Heerde

c. Roelof , ged. 24-02-1765 te Heerde, overl. 10-04-1771 (6 jaar) te Heerde

d. Garrigjen , ged. 06-07-1766

e. Aartje *) , ged. 10-04-1768 te Heerde, overl. 03-05-1838 (70 jaar) te Heerde *)

tr. 04-05-1800 te Heerde Derk van Gerrevink, ged. 06-03-1778 te Heerde, papierfabrikant in 't Veen, woont Heerde, overl. 19-08-1820 (42 jaar) te Heerde

f. Wessel , ged. 03-12-1769 te Heerde

g. Derk , ged. 28-04-1771 te Heerde, papiermaker, overl. 06-06-1820 (49 jaar) te Heerde *)

Derk erfde de Bovenste molen (Horsthoek, Heerde) van zijn vader. Hij maakte papier in 1808 met als watermerk de letters D.R. De zoon Willem erfde de molen in 1830 na het overlijden van zijn moeder.

tr. 23-07-1797 te Heerde Grietje Visser *), ged. 17-06-1764 te Heerde, overl. 29-05-1844 (79 jaar) te Heerde *), dr. van Hendrik Visser en Anna Sarus Boeve

h. Wessel , geb. 05-08-1772 te Heerde, ged. 09-08-1772 te Heerde, papiermaker, overl. 21-05-1857 (84 jaar) te Heerde *)

(1) otr. 07-05-1796 te Heerde, tr. 29-05-1796 te Heerde Grietje Docters, ged. 21-05-1769 te Heerde, overl. 31-12-1798 (29 jaar) te Heerde, dr. van Hendricus Docter en Magtelt Bredenoort

(2) otr. 07-02-1805 te Heerde, tr. 03-03-1805 te Heerde Johanna van Marle, geb. 01-09-1783 te Heerde, ged. 07-09-1783 te Heerde, overl. 05-04-1877 (93 jaar) te Heerde *)

i. Roelof , geb. 21-12-1774 te Heerde, ged. 25-12-1774 te Heerde, overl. 29-04-1804 (29 jaar) te Terwolde

tr. 03-03-1805 te Leiden Johanna van Marle, geb. te Leiden, overl. 05-04-1877 te Leiden

2. Willemina Wessels , ged. 15-03-1733 te Apeldoorn *), overl. 27-04-1810 (77 jaar) te Rozendaal

Voorst. Lidmaten:
"Anno 1760. Willemina Wessels.
Met att. v. Apeldoorn.
Att. gegeven naar Spankeren Ao 1763"

otr. 19-02-1762 te Voorst, tr. 14-03-1762 te Spankeren Jan Brink Evers, geb. te Spankeren, overl. 12-03-1808, zn. van Evert Everts en Geertruy Brinks

Spankeren, ondertrouw 19-02-1762, "copulatio met att. van Voorst d. 14 maart".

Kinderen:

a. Wesselina *) , ged. 10-11-1771 te Ellecom, overl. 09-09-1830 (58 jaar) te Rheden *)

tr. 22-03-1812 te Velp Gerrit van Heuven, ged. 01-10-1769 te Rheden, bouwman, overl. 07-09-1844 (74 jaar) te Rheden *), zn. van Gerrit van Heuven (ged. 05-04-1706 te Rheden, schoolmeester, koster en kerkmeester, overl. 17-02-1789 te Rheden) en Jakomijna van der Laak (ged. 14-02-1734 te Rheden, overl. 23-05-1804 te Rheden)

b. Evert Jan , geb. 16-11-1775 te Fraterweerd, ged. 19-11-1775 te Spankeren, bouwman, overl. 07-12-1833 (58 jaar) te Rheden *)

tr. 09-11-1804 te Spankeren Jantje Weijers, geb. 14-01-1782 te Olburgen, landbouwster, overl. 11-12-1853 (71 jaar) te Havikkerwaard *), dr. van Hendrik Weijers en Aaltjen Breukink

c. Reinira Willemina Everts , geb. te Spankeren, ged. 04-10-1778, boerenwerk doende

tr. 31-05-1820 te Voorst *) Marten Schaap, geb. 23-01-1794 te Voorst, bouwman, zn. van Hendrik Schaap (bouwman) en Martina Hofmans

Weduwe van Telman Weijers.

3. Gerdijna, Gerhardina Wessels , geb. 21-11-1734 te Apeldoorn, ged. 25-11-1734 te Apeldoorn *), overl. 29-09-1782 (47 jaar) te Voorst, op de Rackhorst

Lidmaat Twello, 08-04-1770.
Ook genoemd in doopboek 1791-1811 NEDERDUITS GEREF. GEMEENTE, Beekbergen:
"16/23-01-1780 geb. alhier en ged. in Wilp, Jan zv Peeter Aalberts Karman en Geertjen Jansen Nijenhuis get. Gardijna Wessels Groothedde"

otr. 27-01-1765 te Voorst, tr. 17-02-1765 te Voorst *) Harmen Aalberts Karman *), ged. 26-02-1736 te Voorst, bouwman, landbouwer, overl. 03-11-1817 (81 jaar) te Voorst *), zn. van Aalbert Gerrits Karman (ged. 23-12-1691 te Duistervoorde, herbergier, overl. 12-08-1761 te Beekbergen) en Hendrina Hendriks (geb. circa 1691, overl. 13-08-1761 te Beekbergen)

In 1777 woont hij op De Rakhorst *).

Huwelijken Voorst:
"Jan. 27, 1765. Herman Albert Karrman, J.M.
Soon van wijlen Albert Karrman en Hendrina Hendriks onder Beekbergen
met
Gerdina Wessels Groothedde, J.D.
van Wessel Groothedde en Geertjen Willems onder Voorst.
Met consent van bruids Vader.
Deze geboden gaan ook te Beekbergen.
Hier getrouwt op 17 Febr. 1765 na getoonde Att. van Beekbergen"

Trouwboek Beekbergen (1714-1768):
"1765 25 januari Hermen Albers Karman, j.m. onder Beekbergen met Gerdina Wessels Groothedde j.d. onder Voorst op attestatie van Voorst en met attestatie na Voorst."

Kinderen:

a. Hendrina , ged. 05-01-1766 te Apeldoorn, overl. 29-07-1836 (70 jaar) te Voorst *)

tr. Jan Oolman

b. Wessel Harmens , ged. 20-03-1767 te Apeldoorn, gemeenteraadslid, overl. 04-02-1836 (68 jaar) te Voorst *)

otr. 14-05-1802 te Voorst, tr. 06-06-1802 te Voorst *) Jacomina Sprenkelaar, ged. 01-11-1761 te Beekbergen, dr. van Peter Jacobs Sprenkeler en Pieternella Roelofs

c. Aalbert Harmens , ged. 01-01-1769 te Apeldoorn

d. Gerrit Harmens , geb. 01-12-1771 te Twello, schoenmaker, overl. 13-03-1828 (56 jaar) te Wilp *)

tr. 01-05-1808 te Voorst Gerritje Egberts van Til *), geb. 16-04-1776 te Voorst, huiswerk doende, overl. 22-02-1840 (63 jaar) te Wilp *), dr. van Egbert Jansen van Til (geb. 05-06-1729 te Voorst, landman) en Maria Derks (geb. 01-02-1739 te Voorst)

e. Jenneken , geb. 15-08-1776 te Voorst, ged. 18-08-1776 te Voorst, overl. (8 maanden), begr. 25-04-1777 te Voorst

4. Johanna Wessels , ged. 03-03-1737 te Apeldoorn, overl. 11-02-1782 (44 jaar) te Voorst *), begr. 16-02-1782 te Voorst, in de kerk

Lidmaat Voorst: Dec-1764. *)

otr. 17-06-1764 te Voorst, tr. *), tr.kerk 08-07-1764 te Voorst Reinder Bleumink, landbouwer, overl. 11-04-1778 te Voorst, op 't Hof te Gietelo *), begr. 15-04-1778, in de kerk, zn. van Hendrik Jacobs Bloemink (ged. 19-09-1675 te Voorst) en Eeffe Reijnders Bresser (ged. 14-04-1686 te Voorst)

Reinder was weduwnaar van Gerritje Elbers, ook genaamd Geurtje Elberts.

Trouwboek Voorst:
"Junij 17. Reinder Bleuminck, wed.naar van Geurtjen Elberts onder Appeldoorn met
Johanna Groothedde j.d. van Wessel Groothedde, geboortig van Apeldoorn, hier wonende.
Desen geboden gaan ook te Apeldoorn
De Bruijdegom heeft geen kinderen nog ouders
Bruijds Vader compareert
Hier getrouwt den 8 julij na overgeleverde attest. van Appeldoorn"

Kinderen:

a. Hendrik , ged. 05-04-1765 te Voorst *), landman, overl. 04-04-1833 (67 jaar) te Twello *)

b. Gerritjen , ged. 11-01-1767 te Voorst *)

c. Wessel *) , ged. 28-03-1770 te Voorst *), landbouwer, bouwman, overl. 22-05-1824 (54 jaar) te Wilp *)

tr. 17-05-1812 te Wilp *) Aaltjen Derks Otten, geb. 09-10-1785 te Apeldoorn, landbouwersche, dr. van Derk Otten (landbouwer) en Geesjen Janssen

Wessel is weduwnaar van Berendina Wenink.

d. Evert Bleuminck , geb. 18-09-1773 te Voorst, ged. 19-09-1773 te Voorst *)

e. Gerrit , geb. 24-01-1777 te Voorst, ged. 26-01-1777 te Voorst, overl. 20-04-1780 (3 jaar) te Voorst, begr. 24-04-1780 te Voorst, in de kerk

5. Gerhard Wessels , ged. 06-12-1739 te Apeldoorn, overl. 12-02-1750 (10 jaar) te Apeldoorn, begr. 18-02-1750 te Voorst

Overlijden Voorst:
"1750. Den 12 feb. Wessel uit het Wolthuys sijn soon
Overluyt f 1 - 3 -
Den 18 dito begraven f 1 - 3 -
-----------
f 2 - 6 -"

IIIc

Jan Aarts Groothedde *)

[IIe]

ged. 11-03-1703 te Apeldoorn *), landbouwer en schoenmaker, overl. 30-09-1785 (82 jaar) te Teuge, begr. 04-10-1785 te Twello, bij de kerk *)

Voor de geschiedenis van 't Hoge Vonder wordt verwezen naar de bijlagen.

Lidmatenboek Twello:
"Naemen der lidmaten:
1732, den 9 April Jan Aerts Gerrits" *)

Aantekeningen Boek der Dooden des Kerspels Twello:
"1785. Den 30 Septr Overleden
Jan Aards Groothedde
Nagelaaten Kinders
Begraven 4 de October"

(1) tr. 12-02-1735 te Twello *) Maria Willems, geb. te Teuge, ged. 07-11-1684 te Twello, overl. (56 jaar) te Teuge, begr. 20-11-1740 te Twello, bij de kerk, dr. van Willem Berents en Swaantjen Driessen (overl. vr 1713)

Maria Willems was op 20-04-1711 gehuwd met Teunis (Tonis) Derks, zoon van Derk Willems. Teunis Derks is op 19-08-1725 aan het Hogevonder overleden. Ook de moeder van Tonis Derks, Trijntje, was op 17-05-1721 op het Hoge Vonder gestorven.

Doodboek van Twello:
"Ao 1740. Den 20 November overluyt
de vrouw van Jan Aarts Groot hedde
Komt voor Geregtigheid
een Schepel rogge ....... 2 - 0 - 0
Graf maken ........ 0 - 8 - 0
-----------
2 - 8 - 0 "

Twello 1735: "den 12 febr Jan Aarts Groothedde j.m. soon van wijlen Gerrit Wessels Groothedde onder appeldoorn en Maritje Willems weduwe van Teunis Derks onder Twello. Geh. tot Twello"

(2) tr. 05-05-1742 te Twello Gerritjen Teeuws *), ged. 10-05-1716 te Apeldoorn, overl. 04-03-1792 (75 jaar) te Teuge, ('t Hogevonder), begr. 10-03-1792 te Twello, bij de kerk *), dr. van Tewis, Teeus Olofs en Derkje Jans

Gerritjen Teeuws komt van "Apeldoornse Broekland". Lidmaat Twello, 17-04-1741, "met attest van Arnhem".

Boek der Dooden des Kerpels Twello
"1792. den 4 Maart overleden
wedw Jan Aards Groothedde
Nagelaten Kinders
Begraaven 10 dito"

Twello 1742: "Den 5 Maj Jan Aerts Groothedde wednr van Maria Willems en Gerritje Tewes j.D. van Tewes Olofs beide wonagtig onder Twello."

Kinderen:

1. Teeuws , geb. te Teuge, ('t Hoge Vonder), ged. 10-03-1743 te Twello *), ongehuwd, overl. 05-02-1803 (59 jaar) te Teuge, op 't Hogevonder, begr. 10-02-1803 te Twello, bij de kerk *)

Lidmatenboek Twello:
"1765, den 26 Junij: ledematen: Tewes Janssen Groothedde, van Wilp, zijnde aldaar, ten tijde van de vacature alhier aangenomen".

"Geen ouders nog kinders nagelaten."

2. Gerrit , geb. te Teuge, volgt IVb

3. Dirkjen of Derkje , ged. 20-01-1748 te Twello *), overl. 16-04-1831 om 7:00 uur (83 jaar) te Apeldoorn *), begr. *)

Derkje is lidmaat in Twello na belijdenis op 04-04-1770. Derkje vertrekt 14-03-1799 naar Wilp.

tr. 15-07-1798 te Twello, tr.kerk *) Arien Jacobs, ged. 27-02-1752 te Apeldoorn, dagloner, overl. 16-03-1825 (73 jaar) te Apeldoorn *) *), begr. 22-03-1825 te Apeldoorn, zn. van Jacob Gerrits en Jacomina Willems

Arien was eerder gehuwd met Gerritje Labots (huw. 20-11-1796, door Ds. Boot te Arnhem) *)

Met attestatie ingekomen in Apeldoorn van Wilp op 12-08-1815: "Arien Jacobs en Dirkjen Jansen Groothedde"

4. Arend , geb. 18-05-1751 te Teuge, volgt IVc

IVa

Gerrit Evers Groothedde

[IIIa]

ged. 10-10-1734 te Twello *), bouwman, overl. 05-01-1789 (54 jaar) te Voorst, op de Leusebos, begr. 10-01-1789 te Voorst, in de kerk *)

Gerrit wordt lidmaat Twello op 03-06-1774, na overkomst uit Amsterdam.
Voorst:
"1789. D 5 janu
Gerrit Groothedde overleden op de Leusebos f 1 = 7 -
aant f - 2 =
Den 10 Janu begraven"

otr. 26-01-1776 te Voorst, tr. 18-02-1776 te Voorst Geesken Gerrits, ged. 16-08-1744 te Voorst, overl. 29-03-1800 (55 jaar) te Zutphen, dr. van Gerrit Berends en Janna Jansen

Geesken overlijdt in het tuchthuis. Ze was gestraft voor diefstal van drie 3 gulden stukken en twee enkele guldens, gestolen toen ze hielp bij het uitdragen van een cabinet tijdens een brand ten huize van de weduwe Hissink in de Hovenk in 1799. Ze kreeg een straf van 6 jaar.
Geesken hertrouwt Hendrik Scholte (met att. van Nede) op 20-03-1791 te Apeldoorn.

Trouwboek Voorst:
"Anno 1776, den 26 January alhier ingeschreven met consent van beider ouders
Gerrit Evers Groothedde J.M. te Voorst en
Geesken Gerrets J.D. te Voorst.
Geproclameerd den 28 Jan. en den 4 en 11 Febr.
getrout alhier den 18 Februarij"

Kinderen:

1. Evert Grootherde , geb. 22-12-1776 te Voorst, volgt Va

2. Johanna *) , geb. 25-12-1777 te Voorst, ged. (NH) 01-01-1778 te Voorst *)

Kinderen:

a. Adolphina Gardina Johanna , geb. 30-06-1805, ged. (NG) 10-07-1805 te Zutphen

3. Jacob Hissink , geb. 31-01-1779 te Voorst, ged. (NH) 07-02-1779 te Voorst *)

4. Garrit , geb. 10-05-1780 te Voorst, ged. 14-05-1780 te Voorst *)

5. Fenneken , geb. 10-02-1782 te Voorst, ged. (NG) 24-02-1782 te Voorst *), overl. 24-04-1836 (54 jaar) te Warnsveld *)

otr. 18-04-1806 te Warnsveld *), tr. 04-05-1806 te Warnsveld Frederikus Brokken, geb. 25-11-1776 te Warnsveld, dagloner, woont Warnsveld, huis no 41, overl. 14-01-1837 (60 jaar) te Warnsveld *), zn. van Gerrit Jan Brokken (daghuurder) en Maria Nuesink

Huwelijk: den 18 april 1806
- Bruidegom - FREDRIKUS BROKKEN, weduwenaar van wijlen JENNEKEN ROUWENHORST, oud 30 jaar,
geboren en won. onder Warnsveld, zoon van GART JAN BROKKEN en HARMINA GARTS NUSINKS eheliden en bijde consenteerende in 't huwelijk van hunl. zoon
- Bruid - FENNEKEN GROOTHEDDE, j.d. oud 24 jaar, gebooren te Voorst en won. onder Warnsveld, dochter van wijlen GART GROOTHEDDE en wijlen GEESKEN GARTSEN, in leeven ehel.
- 1ste - 20 april
- 2de - 27 april
- 3de gebod - 4 maij
- Solemnisatie - Getrouwd den 4 maij 1806 door den pred. J. Lulofs.

Kinderen:

a. Gerrit Jan , geb. 23-12-1806 te Warnsveld, ged. 28-12-1806 te Warnsveld, dagloner, overl. 17-01-1852 (45 jaar) te Warnsveld *)

tr. 03-06-1841 te Warnsveld *) Geesken Heuvelink, geb. 15-01-1810 te Warnsveld, dienstmeid, overl. 27-07-1886 (76 jaar) te Warnsveld *), dr. van Hendrik Heuvelink (ged. 09-02-1755 te Warnsveld) en Jacomina Lebbinks (geb. 07-05-1774 te Warnsveld)

b. Derk Jan , geb. 14-12-1808 te Warnsveld, ged. (NGG) 25-12-1808 te Warnsveld, boerenknecht, overl. 22-05-1856 (47 jaar) te Warnsveld *)

tr. 21-02-1834 te Warnsveld *) Everdina Elferink *), geb. 09-02-1798 te Ruurlo, dienstmeid, dr. van Garrit Jan Elferink en Janna Meulenkamp

Wettiging n kind.

c. Hendrik , geb. 06-01-1814 te Warnsveld, dagloner, overl. 12-10-1851 (37 jaar) te Warnsveld *)

tr. 22-11-1849 te Warnsveld *) Aaltjen Boskamp, geb. 13-11-1818 te Brummen, dienstmeid, dr. van Lucas Boskamp (dagloner) en Geertruij Wenink

d. Harmanus , geb. 24-12-1817 te Warnsveld, overl. 22-08-1819 (19 maanden) te Warnsveld *)

e. Johanna Jacoba , geb. 24-12-1817 te Warnsveld, dienstmeid, overl. 01-01-1881 (63 jaar) te Zutphen *)

otr. te Zutphen, tr. 26-07-1854 *) Gerrit Schneider, geb. circa 1832 te Zutphen, tuinman, zn. van Gerrit Hendrik Schneider (smid) en Johanna Geertrui Vos

f. Levenloos kind (vrl) , overl. 05-10-1820 te Warnsveld *)

g. Gezina , geb. 05-10-1820 om 17:00 uur te Warnsveld *), overl. 27-03-1822 (17 maanden) te Warnsveld *)

h. Gezijna Harmina *) , geb. 24-12-1822 om 6:00 uur te Warnsveld *), dienstmeid, overl. 25-05-1846 (23 jaar) te Warnsveld *)

6. Derkjen , geb. 30-08-1783 te Voorst, ged. 31-08-1783 te Voorst *), dienstmeid, overl. 11-01-1848 (64 jaar) te Eefde *), op het erve Teenk

tr. 04-06-1824 te Gorssel *) Jan Menkhorst, geb. 19-11-1794 te Gorssel, ged. (NG) 23-11-1794, landbouwer, overl. 10-07-1844 (49 jaar) te Eefde *), Erve Teenk, zn. van Gradus Menkhorst (landbouwer) en Willemina Teunissen

Jan was weduwnaar van Harmina Enneman.

7. Wilhelmina Christina , geb. 10-04-1786 te Voorst, ged. (NG) 17-04-1786 te Voorst *), dienstmeid, overl. 28-01-1855 (68 jaar) te Warnsveld *)

otr. te Warnsveld, tr. 24-09-1812 te Warnsveld *) Hendrik Ikkink, geb. 12-04-1783 te Warnsveld, ged. (NG) 13-04-1783 te Warnsveld, wever, overl. 06-10-1868 (85 jaar) te Vorden *), zn. van Willem Ikkink en Janna Kempen

IVb

Gerrit Groothedde

[IIIc]

geb. te Teuge, ('t Hogevonder), ged. 13-12-1744 te Twello *), landbouwer en schoenmaker, overl. 10-07-1818 (73 jaar) te Epe *), op 't Vleerveld

Lidmatenboek Amsterdam:
16-02-1769: "Gerrit Groothedde met att. vertrokken naar Twello, 26 - 5 - 1774".

Lidmatenboek Twello:
"1774 den 13 Junij, Gerrit Groothedde, ingekomen met attest van Amsterdam".

tr. 18-02-1776 te Terwolde *) Derkjen Teunis van der Beek, ged. 27-06-1756 te Nijbroek, overl. 23-01-1828 (71 jaar) te Terwolde *), ten huize van haar zoon Harmen, E19 Terwolde, dr. van Teunis Harmsen van der Beek en Willemtjen Derks Pluim

Lidmatenboek Nijbroek:
"1781, den 14 mrt, op mondelinge belijdenis aangenomen Derkje Teunis. & vertrokken met att. naar Terwolde".

Lidmatenboek Terwolde:
"Gerrit Groothedde en Derkje Teunis, Echtel. aangekomen: "de man met att. van Twello en de vrouw met att. van 't Nijbroek. 1781. de man de 14 en de vrouw de 15 maart. beide vertr. met att. naar Epe den 20 Maart 1812".

Lidmatenboek Epe:
"1812. Maart. Den 22 dr (ingekomen van elders)
Gerrit Groothedde en Derkjen Teunis E.L.
get. Ds D. Dibbets. Terwolde. Den 20 Maart"

Alle tien kinderen zijn ten doop gehouden door Derkjen Groothedde, zuster van Gerrit.

Kinderen:

1. Jan Arend , geb. 12-01-1777 te Terwolde, volgt Vb

2. Gerritjen , geb. 15-09-1780 te Terwolde, ged. 17-09-1780 te Terwolde *), overl. 29-10-1780 (1 maand) te Terwolde, "aan de stuipen", begr. 02-11-1780 te Nijbroek

3. Gerritjen , geb. 16-12-1781 te Terwolde, ged. 23-12-1781 te Terwolde *), overl. 25-03-1819 (37 jaar) te Oene *), begr. 01-04-1819 te Oene, bij de kerk

Lidmatenboek Terwolde:
"1802. Den 9 April zijn op belijdenis des geloofs tot ledematen aangenomen:
Gerritjen Groothedde
...
Vertrokken met attest naar Twello den 31 December 1802." *)

Lidmatenboek Twello:
"1802, den 11 Dec. Gerritjen Groothedde, met att. van Terwolde.
vertrokken naar Oene den 14 Juny 1806."

Lidmatenboek Oene:
"1806 11 Aug. met att. ingekomen Gerritje Gr. get. te Twello d. 14 Juny door J.R. Bottichius Meurs"

tr. 16-03-1806 te Oene Berend Rijks Beumer, geb. 25-05-1781 te Oene, ged. 26-05-1781 te Oene *), timmerman en landbouwer, overl. 30-07-1829 (48 jaar) te Oene *), zn. van Rijck Cornelissen Beumer en Fennigjen Hendriks de Graaf

Aantekening der getrouwden in de kerk te Oene:
"D: 16e maart 1806 trouwden alhier, gelijk de voorgeschrevene op politiek attest Berend Riks Beumer, J.M. geboren en wonende te Oene en
Gerritje Groothedde J.D. geb. te Terwolde, en laatst gewoond hebbende te Deventer".

Berend hertrouwt 28-04-1820 Jennigje de Haan, 41 jaar. Uit dit huwelijk twee zonen.

Kinderen:

a. Fennigje , geb. 30-03-1808 te Oene, ged. 24-04-1808 te Oene, landbouwster, overl. 16-02-1868 (59 jaar) te Teuge *), 't Hoge Vonder

Fennigje is als lidmaat aangenomen te Twello, NG Kerk, 23-04-1824.
Als lidmaat aangenomen te Teuge Chr. Ger. Gemeente, 10-03-1839.

tr. Gerrit Groothedde Zie Vf

b. Derkje , geb. 30-05-1809 te Oene, ged. (NH) 18-06-1809 te Oene, dienstmeid, overl. 13-12-1878 (69 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 23-12-1830 te Apeldoorn *) Aalbert Holtrigter, geb. circa 1809 te Apeldoorn, boerenknecht, arbeider, landman, landbouwer, overl. 25-10-1872 (ongeveer 63 jaar) te Apeldoorn *), zn. van Hendrik Gerrits Holtrigter (geb. 16-07-1769 te Apeldoorn, bouwman, overl. 22-08-1809 te Apeldoorn) en Janna Jansen (geb. 1765 te Apeldoorn, bouwvrouw, overl. 02-04-1810 te Apeldoorn)

c. Willemina , geb. 23-08-1811 te Oene, ged. (NH) 01-09-1811 te Oene, dienstmeid, overl. 31-07-1860 (48 jaar) te Nijbroek *)

tr. 10-08-1833 te Voorst *) Aaldert Jan Keurhorst, geb. 02-02-1803 te Vaassen, landbouwer, overl. 17-12-1871 (68 jaar) te Vaassen *), zn. van Harmanus Keurhorst (geb. te Wilp, landbouwer, overl. 15-03-1830 te Vaassen) en Maria van Wechel (geb. 27-12-1764 te Nijbroek, landbouwersche, overl. 07-12-1849 te Twello)

Aallert Jan hertrouwt Twello, 22-12-1860 Jenneken Hendriksen, d.v. Gerrit Hendrik Hendriksen en Hilligjen van Tongeren, landbouwers te Apeldoorn.

d. Janna , geb. 23-05-1814 te Oene, ged. 19-06-1814 te Oene, dienstmeid, landbouwster, overl. 04-10-1842 (28 jaar) te Emsterenk (Epe) *)

tr. 27-02-1836 te Epe *) Albert van Zuuk, geb. 19-07-1813 te Epe, landbouwer, overl. 15-12-1890 (77 jaar) te Epe, zn. van Aart van Zuuk en Aaltje van Knolzaad (landbouwster)

e. Reijntje , geb. 27-02-1816 te Oene, ged. 24-03-1816 te Oene, overl. 27-09-1818 (2 jaar) te Oene *)

4. Teunis Jan , geb. 10-06-1783 te Terwolde, volgt Vc

5. Geertruid , geb. 10-05-1785 te Terwolde, ged. 15-05-1785 te Terwolde *), overl. 12-01-1787 (20 maanden) te Terwolde, begr. 17-01-1787 te Nijbroek *)

6. Harmen , geb. 31-08-1786 te Terwolde, volgt Vd

7. Teeuws, Mattheus , geb. 11-12-1787 te Terwolde, volgt Ve

8. Geertruid , geb. 08-11-1789 te Terwolde, ged. 15-11-1789 te Terwolde *), overl. 09-04-1792 (2 jaar) te Terwolde, begr. 13-04-1792 te Nijbroek

9. Derkje , geb. 28-12-1790 te Terwolde, ged. 01-01-1791 te Terwolde *), overl. 04-03-1807 (16 jaar) te Terwolde, begr. 10-03-1807 te Terwolde *)

"Den 4 Maart overleden Derkjen Groothedde Dogter van Gerrit Groothedde (op Albert Gerritstee) aan de kinderziekte. Begraven den 10 dito. Nagelaten ouders Broers & Zusters. Oud 16 Jaaren en ruim 2 Maanden"

10. Geertruid , geb. 14-05-1792 te Terwolde, ged. 20-05-1792 te Terwolde *), ongehuwd, overl. 13-01-1829 (36 jaar) te Terwolde *), begr. *)

Lidmatenboek Epe:
"1818 Geertruy Groothedde.
Den bovenstaande Personen zijn alhier op den 1 Junij als ledematen openlijk geconfermeerd"
Geertruid overleed op het ouderlijk huis bij haar broer Harmen, E19, Terwolde.

IVc

Arend Groothedde

[IIIc]

geb. 18-05-1751 te Teuge, 't Hoge Vonder, ged. 20-05-1751 te Twello *), landman, schoenmaker, overl. 25-02-1819 (67 jaar) te Teuge *), 't Hoge Vonder, begr. 03-03-1819 te Twello

Lidmaat Apeldoorn: 11-04-1771 *)
Lidmaat Twello:
"Ingekomen: 1775. Den 23 October Arent Groothedde van Apeldoorn" *)

otr. 24-04-1801 te Twello, tr. 10-05-1801 te Twello *) Aaltje Rijks Beumer, geb. 10-02-1777 te Oene, ged. 16-02-1777 te Oene *), huiswerk doende, landvrouw, overl. 02-04-1828 (51 jaar) te Teuge *), 't Hoge Vonder, begr. 05-04-1828 te Twello, bij de kerk, dr. van Rijck Cornelissen Beumer en Fennigjen Hendriks de Graaf

Aaltje: als lidmaat aangenomen in Twello op 03-04-1806.

Kinderen:

1. Jan Aarts, Jan Arend , geb. 18-02-1802 te Teuge, 't Hoge Vonder, ged. 28-02-1802 te Twello, overl. 11-05-1817 (15 jaar) te Teuge *), 't Hoge Vonder, "aan de tering", begr. 18-05-1817 te Twello

2. Fennetjen *) , geb. 27-04-1804 te Teuge, ('t Hogevonder), ged. 06-05-1804 te Twello *), landbouwersche, overl. 29-10-1883 (79 jaar) te Alto

(1) tr. 31-01-1829 te Voorst *) Derk Andriesz van Wechel, geb. 06-04-1805 te Voorst, ged. 14-04-1805 te Voorst, landman, landbouwer, overl. 27-08-1838 (33 jaar) te Terwolde *), zn. van Andries van Wechel (geb. 30-05-1761, landbouwer) en Johanna Berghege (geb. 02-09-1772, landbouwster)

Kinderen:

a. Johanna , geb. 06-04-1830 te Terwolde *)

tr. 06-06-1851 Jan Straks *)

b. Arend , geb. 09-10-1831 te Terwolde *)

tr. Julia Buiks

c. Aaltjen , geb. 06-1835 te Terwolde *)

tr. 04-08-1852 Gerrit Landaal

d. Antjen , geb. 12-10-1836 te Terwolde *), overl. 30-11-1837 (13 maanden) te Terwolde *)

e. Anna , geb. 29-05-1838 te Terwolde *)

tr. Willem Klumper

(2) tr. 17-04-1841 te Voorst *) Jan Kloosterboer, geb. 14-12-1817 te Teuge, landbouwer, overl. 08-03-1901 (83 jaar) te Alto, zn. van Berend Kloosterboer (landbouwer) en Willemina Berghege (landbouwster)

Fennetjen Groothedde en Jan Kloosterboer vertrekken op 28-04-1849 naar de Verenigde Staten.

Kinderen:

f. Willemina , geb. 21-10-1846 te Terwolde *), overl. 21-02-1847 (4 maanden) te Terwolde *)

3. Gerrit , geb. 03-05-1807 te Teuge, volgt Vf

4. Rijka , geb. 09-11-1809 te Teuge, 't Hoge Vonder, ged. 26-11-1809 te Twello *), naaister, doende eigen werk, overl. 13-09-1842 (32 jaar) te Oene *)

"1830, den 15 April Rijka Groothedde aangenomen".

tr. 25-09-1839 te Voorst *) Frederik Andries Kuiper, geb. 13-06-1808 te Apeldoorn, boerenknecht, landman, dagloner, overl. 09-08-1867 (59 jaar) te Oene *), begr. 14-08-1867 te Oene, bij de kerk, zn. van Willem Jacobs Kuiper (landbouwer) en Geertruij Teunis Kok

Frederik Andries Kuiper hertrouwt in 1843 met Trientje van Oene, geboren 06-12-1820. Kinderen: Geertje, Hendrik, Willem en Cornelis Kuiper.

Uit het huwelijk van Frederik Andries en Rijka zijn geen kinderen bekend.

5. Teeuws *) , geb. 16-05-1812 te Teuge, 't Hoge Vonder, ged. 31-05-1812, ongehuwd, overl. 21-03-1869 (56 jaar) te Twello *), te zijnen huize

Bij zijn overlijden was Teeuws lidmaat van de Chr. Ger. Gemeente Teuge.

6. Derk , geb. 28-06-1815 te Teuge, 't Hogevonder, ged. 02-07-1815, overl. 15-05-1816 (10 maanden) te Teuge *), 't Hogevonder, begr. 20-05-1816 te Twello, bij de kerk

7. Derk , geb. 03-04-1817 te Teuge, volgt Vg

Va

Evert Grootherde *)

[IVa]

geb. 22-12-1776 te Voorst, ged. (ND) 26-12-1776 te Voorst *), daghuurder, arbeider, werkman, overl. 13-06-1818 (41 jaar) te Warnsveld *)

otr. 14-04-1803 te Warnsveld, tr. 15-05-1803 te Zutphen *) Gardina Brokken, geb. 21-10-1773 te Warnsveld, ged. (NH) 24-10-1773 te Warnsveld, werkvrouw, overl. 13-09-1829 (55 jaar) te Zutphen *), dr. van Gerrit Jan Brokken (daghuurder) en Maria Nuesink

Huwelijk: 15.04.1803 - 15 dato 1803 - Volgens vertoond attest van Zutphen en aldaar in ondertrouw opgenoomen
- Bruijdigom - EVERT GROOT HEDDE, jonkman oud 28 jaar, gebooren te Voorst en woonagtig te Warnsveld
- Bruijt - GARDINA BROKKEN, jonge dogter oud 27 jaar, gebooren te Warnsveld, dog wonende alhier
- 1ste gebod - 17
- 2de gebod - 24
- 3de gebod - 1 meij.

Het huwelijk werd voltrokken door Ds. Dermont.

Kinderen:

1. Gerrit Jan Grootherder , geb. 25-01-1804 te Zutphen, volgt VIa

2. Harmina Josiena Grootherder , geb. 04-01-1807 te Zutphen, ged. (NH) 09-01-1807 te Zutphen, Grote Kerk, door ds J. Noordink *), overl. 1809 (ongeveer 24 maanden) te Zutphen, begr. 24-08-1809 te Zutphen, Walburgkerk

3. Willemina Gesina Grootherder , geb. 17-07-1810 te Zutphen, ged. (NH) 29-07-1810 te Zutphen, door ds J. Noordink

4. Willemina Grootherder , geb. circa 1812 te Zutphen, dienstmeid, overl. 25-01-1829 (ongeveer 17 jaar) te Zutphen *)

5. Evert Grootherder , geb. 12-04-1815 te Zutphen, volgt VIb

Vb

Jan Arend Groothedde

[IVb]

geb. 12-01-1777 te Terwolde, ged. 19-01-1777 te Terwolde *), schoenmaker, overl. 18-03-1843 (66 jaar) te Voorst *)

Jan Arend doet belijdenis op 02-04-1798 in Apeldoorn. *)
Lidmatenboek Terwolde:
"Jan Arend Groothedde. Aangenomen met attest van Apeldoorn den 30 Juny 1800.
Getekend den 29 Juny 1800 door D. Huisman, Predt. aldaar.
Vertrokken met attest naar Voorst den 1 Jan. 1810." *)
Lidmaat Voorst 02-01-1810 *)

tr. 16-09-1810 te Voorst *) Johanna Lammerdina Plante, geb. 25-06-1787 te Voorst, ged. 01-07-1787 te Voorst, arbeidster, landbouwster, overl. 22-03-1865 (77 jaar) te Voorst *), dr. van Gerrit Plante (geb. te Brummen, overl. 10-10-1796 te Voorst) en Janna Egberts (ged. 10-06-1748 te Voorst, overl. 07-09-1803 te Voorst)

Johanna doet belijdenis op 30-09-1806.

De familie woont te Voorst, in 1821 huis A 48, in 1824 huis A 49.

Kinderen:

1. Derkjen *) , geb. 29-02-1812 te Voorst, ged. (NG) 15-03-1812 te Voorst, dienstmeid, werkvrouw, waschvrouw, overl. 09-12-1880 (68 jaar) te Zutphen *)

tr. 25-01-1845 te Brummen *) Willem Lutgerhorst, geb. 09-06-1817 te Valburg, ged. (RK), boerenknecht, werkman, arbeider, overl. 06-05-1894 (76 jaar) te Zutphen *), begr. 10-05-1894 te Zutphen, zn. van Jan Lutgerhorst en Aleijda Pallada

Kinderen:

a. Gerdina Groothedde , geb. 11-02-1837 te Voorst *) *), dienstmeid, woont 's-Gravenhage, Arnhem, overl. 19-04-1885 (48 jaar) te Arnhem *)

tr. 20-04-1870 te Arnhem *) Arie den Dulk, geb. 21-11-1836 te Scheveningen, assistent-nachtagent, overl. 20-07-1892 (55 jaar) te Arnhem *), zn. van Cornelis den Dulk en Jaapje Spaans

b. Jan Groothedde , geb. 17-07-1842 te Voorst *), "ten huize van Jan Arend Groothedde, schoenmaker, A49, te Voorst" *)

c. Jan Arend , geb. circa 1846 te Voorst, overl. 29-03-1847 te Voorst *)

d. Jan Arend , geb. 29-04-1848 te Voorst *), ged. (RK), spoorwegarbeider, ladingmeester, overl. 20-12-1920 (72 jaar) te Venray *)

(1) tr. 23-04-1879 te Zutphen *) Theodora Carolina Pieters, geb. 14-06-1853 te Zutphen, overl. 27-11-1886 (33 jaar) te Harlingen *), dr. van Carolis Johannes Petrus Pieters (schrijnwerker) en Geertruida Jansen Waaijenberg

Jan Arend hertrouwt te Harlingen op 21-04-1887 met Anna Catharina de Haan.

(2) tr. 21-04-1887 te Harlingen *) Catharina de Haan, geb. circa 1848 te Leeuwarden, dr. van Bernardus de Haan en Eke Beuker

e. Johannes , geb. 09-03-1850 te Voorst *), ged. (RK), schoenmakersknecht, schoenmaker

Vertrekt op 14-01-1881 naar Raalte.

tr. 07-02-1877 te Zutphen *) Helena Bruggeman, geb. circa 1851 te Neuenhaus, dienstbode, dr. van Jan Bruggeman en Christina Hindriksen

f. Albertus , geb. 18-09-1853 te Zutphen, ged. (RK), kleermakersknecht, spoorbeambte, overl. 30-12-1884 (31 jaar) te Zutphen *)

tr. 21-08-1878 te Zutphen *) Carolina Auguste Constance Lenssen, geb. circa 1856 te Winterswijk, dienstbode, dr. van Johannes Joseph Lenssen en Charlotta Sophia Antonetta Perebolt

2. Janna , geb. 07-03-1813 te Voorst, dienstmeid, overl. 29-01-1892 (78 jaar) te Brummen *)

otr. te Brummen, tr. 15-09-1838 te Brummen *) Gerrit Schurink, geb. 15-01-1816 te Empe, ged. (NH), dagloner, landbouwer, overl. 25-12-1898 (82 jaar) te Brummen *), zn. van Gerrit Schurink en Janna Hendriks

Kinderen:

a. Gerrit Jan , geb. 11-01-1840 om 20:00 uur te Empe *), dagloner, landbouwer, overl. 01-07-1901 (61 jaar) te Brummen *)

tr. 06-02-1869 te Brummen *) Tonia Massink, geb. 13-07-1844 te Empe *), dr. van Fredrik Massink (geb. circa 1810 te Voorst, boerenknecht, dagloner, overl. 22-01-1871 te Brummen) en Jenneken Kamphorst (geb. circa 1812 te Voorst, boerenmeid, overl. 21-04-1881 te Brummen)

b. Jan , geb. circa 1842 te Empe, overl. 13-05-1844 (ongeveer 2 jaar) te Brummen *)

c. Jan Hendrik , geb. 15-05-1844 om 21:00 uur te Empe *), bakker, overl. 17-10-1918 (74 jaar) te Voorst *)

(1) tr. 11-05-1872 te Brummen *) Christina Maria Catharina Sonnenberg, geb. 22-02-1841 te Empe *), overl. 01-04-1883 (42 jaar) te Voorst *), dr. van Egbart Sonnenberg (geb. circa 1805 te Woerden, hoofdonderwijzer, overl. 1885 te Deventer) en Aaltje Lonus (geb. circa 1811 te Woerden, overl. 31-07-1877 te Brummen)

(2) tr. 02-10-1885 te Holten *) Hendrika Wolters, dr. van Gerrit Jan Wolters (landbouwer) en Mijntje Dolleman

d. Janna , geb. 05-01-1848 om 19:00 uur te Empe *), overl. 24-01-1937 (89 jaar) te Brummen *)

tr. 10-07-1869 te Brummen *) Evert Jan Massink, geb. 24-02-1847 te Empe *), dagloner, landbouwer, overl. 21-10-1906 (59 jaar) te Brummen *), zn. van Fredrik Massink (geb. circa 1810 te Voorst, boerenknecht, dagloner, overl. 22-01-1871 te Brummen) en Jenneken Kamphorst (geb. circa 1812 te Voorst, boerenmeid, overl. 21-04-1881 te Brummen)

e. Johanna Lammerdina , geb. 07-03-1850 om 6:00 uur te Empe *), overl. 25-03-1852 (24 maanden) te Empe *)

f. Hendrik Jan , geb. 09-07-1851 om 11:00 uur te Empe *), boerenknecht, overl. 22-04-1936 (84 jaar) te Brummen *)

tr. 27-11-1880 te Brummen *) Gerritjen Duits, geb. 20-08-1856 te Empe *), overl. 27-01-1937 (80 jaar) te Brummen *), dr. van Hendrik Jan Duijts (geb. 01-04-1825 te Brummen, daglooner, landbouwer, overl. 01-01-1907 te Brummen) en Johanna Pannekoek (geb. 19-01-1825 te Tonden (Brummen), overl. 26-01-1891 te Brummen)

g. Johanna Lammerdina , geb. 29-05-1853 om 17:00 uur te Empe *), overl. 28-04-1924 (70 jaar) te Brummen *)

tr. 07-08-1875 te Brummen *) Gerrit Duits, geb. 12-12-1850 te Loenen (Gld) *), dienstknecht, landbouwer, overl. 19-12-1926 (76 jaar) te Brummen *), zn. van Gerrit Jan Duits (arbeider) en Hendrika Capel

h. Gerdina , geb. 16-01-1859 om 23:00 uur te Empe *), overl. 19-08-1927 (68 jaar) te Zutphen *) *)

tr. 09-09-1885 te Voorst *) Hendricus Hardon, geb. 06-11-1837 te Woudenberg *), timmerman, overl. 23-08-1920 (82 jaar) te Voorst *), zn. van Assien Hardon (geb. circa 1789 te Zwolle, timmerman, overl. 16-03-1862 te Voorst) en Hendrika Barmentlo (geb. circa 1805 te Voorst, overl. 24-09-1892 te Voorst)

Hendricus is weduwnaar van Ernestina Berendina van Duuren.

3. Willemina , geb. 20-03-1814 te Voorst *), ged. (NG), dienstmeid, overl. 13-08-1906 (92 jaar) te Zutphen *)

otr. te Zutphen, tr. 28-07-1841 te Zutphen *) Johannes Philipus Koelink *), geb. 22-03-1815 te Zutphen *), timmerman, woont Barlheze, overl. 05-06-1898 (83 jaar) te Zutphen *), zn. van Gideon van Grol Koelink (geb. circa 1793, schoenmaker) en Margrita May (geb. circa 1793)

Kinderen:

a. Gideon , geb. 19-12-1841 te Zutphen *), gemeenteveldwachter, overl. 28-09-1895 (53 jaar) te Zutphen *)

tr. 18-09-1872 te Zutphen *) Gesina Hendrika Brouwer, geb. 24-12-1849 te Zutphen *), dr. van Adam Brouwer (geb. circa 1825 te Zutphen, timmerman) en Johanna Hendrika Sophia Nieuwveld (geb. circa 1823 te Zutphen, dienstmeid)

b. Jan Arend , geb. 05-11-1843 te Zutphen, wijnkopersknecht, overl. 03-11-1922 (78 jaar) te Delft *)

tr. 03-11-1869 te Zutphen *) Johanna Margrietha Bax, geb. 28-12-1844 te Zutphen, dienstbode, dr. van Gerrit Bax (geb. 08-07-1806 te Hasselt, broodbakker) en Johanna Maria Kasterman (geb. circa 1805 te Zutphen, dienstmeid)

Het gezin vertrekt rond 1880 uit Zutphen.

c. Margaretha , geb. 29-11-1845 te Zutphen, overl. 26-12-1931 (86 jaar) te Arnhem *)

tr. 05-08-1868 te Zutphen *) Wijnand Maessen *), geb. 15-03-1843 te Nijmegen *), timmerman, overl. 27-08-1926 (83 jaar) te Arnhem *), zn. van Pieter Maessen en Maria Koppel

d. Johanna Lamberdina , geb. 14-07-1848 te Zutphen, overl. 03-10-1885 (37 jaar) te Zutphen *) *)

tr. 20-11-1872 te Zutphen *) Jan Brouwer, geb. 30-05-1852 te Zutphen, kunstdraaier, zn. van Adam Brouwer (geb. circa 1825 te Zutphen, timmerman) en Johanna Hendrika Sophia Nieuwveld (geb. circa 1823 te Zutphen, dienstmeid)

Gezin vertrekt op 14-08-1873 naar Wageningen.

e. Gaspar , geb. 01-02-1851 te Zutphen, overl. 20-03-1852 (13 maanden) te Zutphen *)

f. Aaltje , geb. 14-02-1852 te Zutphen *), dienstmeid, overl. 27-02-1931 (79 jaar) te Zutphen *)

Vertrekt op 26-03-1909 naar Amersfoort.

(1) tr. 04-08-1880 te Zutphen *) Jan Wensink, geb. 17-08-1852 te Zutphen *), timmerman, overl. 16-08-1895 (42 jaar) te Zutphen, zn. van Egbert Wensink (geb. 23-01-1809 te Zutphen, timmerman) en Willemina ten Hietbrink (geb. 15-12-1813 te Aalten, dienstmeid)

(2) tr. 10-04-1901 te Zutphen *) Sijmen Schouten, geb. 07-01-1838 te Lemmer *), badmeester, brugwachter, overl. 26-11-1908 (70 jaar) te Zutphen, zn. van Marten Schouten en Hendrikje Geerts van Veen

Sijmen was weduwnaar van Hendrika Wilhelmina van den Brink en van Hendrika Wolters.

g. Gaspar , geb. 26-12-1854 te Zutphen, spoorbeambte, conducteur, overl. 12-05-1920 (65 jaar) te Arnhem *)

tr. 21-11-1877 te Zutphen *) Petronella Adriana Colleij, geb. circa 1855 te Zundert, dr. van Antonius Petrus Colleij (ambtenaar) en Antonia van den Muizenberg

Het gezin vertrekt rond 1880 uit Zutphen.

4. Gerritjen , geb. 29-09-1815 te Voorst, overl. 05-10-1817 (24 maanden) te Voorst *) *)

5. Gardina , geb. 13-01-1817, overl. 03-06-1820 (3 jaar) te Voorst *)

6. Gerritjen , geb. 28-07-1818 te Voorst *), daghuurster, overl. 22-10-1891 (73 jaar) te Voorst *)

Geboorte-aangifte doen Derk Wansink, daghuurder, 26 jaar, en Jan de Weerd, klompenmaker, 41 jaar.

(1) tr. 04-07-1840 te Brummen *) Willem Aaldert (Waander) Nijendijk, geb. 06-04-1814 te Empe, dagloner, boerenknecht, overl. 01-07-1848 (34 jaar) te Empe *), zn. van Hendrik Jan Nijendijk (dagloner) en Maria Sprik

Kinderen:

a. Hendrika Maria , geb. circa 05-1841 te Empe, overl. 22-12-1841 (ongeveer 7 maanden) te Empe *)

b. Hendrika Maria , geb. 24-01-1842 te Empe, dienstmeid, overl. 17-01-1908 (65 jaar) te Zutphen *)

tr. 24-09-1870 te Brummen *) Fredrik Bruil, geb. 07-05-1842 te Warnsveld *), timmermansknecht, zn. van Evert Bruil (landbouwer) en Fenneken Laarman

c. Johanna Lammerdina , geb. 02-08-1844 te Empe, dienstmeid, overl. 14-04-1907 (62 jaar) te Voorst *)

tr. 12-11-1864 te Brummen *) Jan Willem Zegers, geb. 05-09-1832 te Tonden (Brummen) *), dagloner, zn. van Jacob Zegers (dagloner) en Margaretha Stegeman

Jan Willem was weduwnaar van Jacomina Bensink.

d. Aaltje , geb. 09-07-1846 om 6:00 uur te Empe *), dienstbode, overl. 01-05-1923 (76 jaar) te Arnhem *)

(1) tr. 01-03-1873 te Brummen *) Johannes van Dort, geb. 01-04-1825 te Arnhem *), timmerman, zn. van Roelof van Dort en Everdina Dulks

Johannes was weduwnaar van Willemina Minkman.

(2) tr. 15-11-1877 te Rheden *) Evert Bod, geb. circa 1834 te Worth-Rheden, landbouwer, zn. van Gerrit Bod (landbouwer) en Anneke Ooijmans

Evert was weduwnaar van Hendrika Janssen.

(2) tr. 12-05-1849 te Brummen *) Hermanus Remein *), geb. 22-06-1824 te Apeldoorn *), dagloner, landbouwer, overl. 25-04-1892 (67 jaar) te Voorst *), zn. van Eimbert Gerrit Romein (dagloner, landbouwer) en Maria Huiskamp

Kinderen:

e. Willemina Romeijn , geb. 04-12-1849 om 3:30 uur te Empe *), overl. 16-02-1932 (82 jaar) te Brummen *)

tr. 19-04-1873 te Brummen *) Hendrik Jan Dieseraad, geb. 10-11-1846 te Empe *), dagloner, zn. van Johan Coenraad Dieseraad (dagloner) en Margaretha Voskamp (geb. 28-05-1818 te Tonden (Brummen))

f. Jan Arend Romeijn , geb. circa 1853 te Empe, overl. 22-09-1854 te Empe *)

g. Jan Arend Romeijn , geb. 04-02-1855 om 21:00 uur te Empe *), dagloner, overl. 10-02-1933 (78 jaar) te Voorst *)

tr. 14-09-1878 te Brummen *) Gerritje Gerritsen, geb. 03-05-1857 te Tonden (Brummen) *), dr. van Gerrit Gerritsen en Hendrica Broeker

Een kind gewettigd bij huwelijk.

h. Geertruida Aleida Romeijn , geb. 20-01-1860 om 4:00 uur te Empe *), overl. 16-06-1928 (68 jaar) te Zutphen *)

tr. 23-01-1886 te Voorst *) Gerrit Franken, geb. 13-10-1860 te Apeldoorn *), boerenknecht, zn. van Frederik Franken (daghuurder, arbeider) en Fijtje Gorseling

7. Aaltjen , geb. 23-11-1819 te Voorst, wol- en linnennaaister, overl. 12-01-1876 (56 jaar) te Almen (Gorssel) *)

otr. 28-04-1861 te Almen (Gorssel), tr. 07-05-1861 te Almen (Gorssel) *) Hendrik Jan Meengs, geb. 03-04-1825 te Borculo *), keperwever, overl. 12-10-1902 (77 jaar) te Harfsen *), zn. van Derk Meengs (geb. 18-09-1779 te Geesteren, rietmaker, weversrietemaker, overl. 10-12-1856 te Geesteren) en Reintjen Soetenhout (geb. 21-04-1790 te Neede, dienstmeid, overl. vr 1861)

Hendrik Jan was weduwnaar van Everdina Wunderink.

Hendrik Jan en Aaltjen behoorden tot de Kerk van de Afgescheidenen.

8. Gerrit , geb. 21-03-1821 te Voorst, volgt VIc

9. Levenloos kind (vrl) , overl. 03-09-1822 te Voorst *)

10. Hendrika Willemina , geb. 22-11-1823 te Voorst *), dienstmeid, arbeidster, overl. 21-05-1879 (55 jaar) te Vollenhove *)

tr. 16-11-1850 te Heerde *) Derk Jan van Zomeren, geb. 22-11-1820 te Heerde *), tuinman, timmerman, winkelier, zn. van Hendrik van Zomeren en Berendina Jacobs (arbeidster)

Kinderen:

a. Berendina , geb. 08-09-1852 te Vosbergen (Heerde) *), overl. 26-08-1943 (90 jaar) te Zwolle *)

tr. 24-08-1878 te Vollenhove *) Marten Leendert Singer, geb. 12-12-1851 te Zwolle *), kantoorknecht, zn. van Piet Leendert Singer (doodgraver) en Hendrieka Wesselina Albrecht

b. Johanna Lammerdina , geb. 06-07-1853 te Vosbergen (Heerde) *), overl. 14-09-1919 (66 jaar) te Harderwijk *)

tr. 04-11-1875 te Vollenhove *) Klaas Holsteijn, geb. circa 1844 te Harderwijk, militair, zn. van Klaas Holsteijn (logementhouder) en Hester Brouwer

Klaas is weduwnaar van Regula Kagei.

c. Hendrik , geb. 18-08-1855 te Vosbergen (Heerde) *), tuinman

tr. 19-05-1881 te Zwolle *) Geesje ten Hoeven, geb. 13-02-1854 te Zwolle *), dienstbode, dr. van Jan ten Hoeven en Arendtje Rouwenhorst

d. Jan Arend , geb. 12-06-1857 te Vosbergen (Heerde) *), overl. 24-10-1857 (4 maanden) te Vosbergen (Heerde) *)

e. Jan Arend , geb. 16-02-1859 te Vosbergen (Heerde) *), overl. 02-06-1859 (3 maanden) te Vosbergen (Heerde) *)

f. Janna Arendina , geb. 09-05-1860 te Heerde *), modiste, overl. 08-09-1916 (56 jaar) te Zwolle

(1) tr. 25-10-1883 te Zwolle *) Johannes Lambertus Verpoorten, geb. 13-11-1836 te Dordrecht *), militair, overl. 17-08-1914 (77 jaar) te Zwolle, zn. van Johannes Lambertus Verpoorten (geb. circa 1806, scheepmaker) en Cicilia Kammermann (geb. circa 1810). Gescheiden

(2) tr. 27-06-1895 te Zwolle *) Simon Duijn, geb. 03-02-1851 te Zwolle *), timmerman, zn. van Willem Duijn (geb. 06-10-1814 te Wormerveer) en Grietje Ester (geb. 24-10-1821 te Zwolle). Gescheiden 06-07-1903 te Zwolle

Simon was weduwnaar van Trijntje Groenink.

g. Jan Willem , geb. 02-03-1862 te Vosbergen (Heerde) *), overl. 22-05-1948 (86 jaar) te Oegstgeest *)

tr. 13-06-1890 te Koudekerke *) Magdalena Susanna de Reij, geb. 14-01-1867 te Vlissingen, dr. van Johannes de Reij en Susanna Verdouw

h. Levenloos kind (mnl) , overl. 17-04-1865 te Heerde *)

i. Levenloos kind (vrl) , overl. 02-10-1866 te Heerde *)

11. Arien , geb. 19-06-1825 te Voorst, volgt VId

12. Derk , geb. 17-01-1827 te Voorst, volgt VIe

13. Arend Jan , geb. 07-06-1828 te Voorst, volgt VIf

Vc

Teunis Jan Groothedde *)

[IVb]

geb. 10-06-1783 te Terwolde, ged. 15-06-1783 te Terwolde *), dagloner, landbouwer en schoenmaker, overl. 30-11-1849 (66 jaar) te Oene *)

Lidmatenboek Terwolde:
"1805 Den 12 April zijn op belijdenis des geloofs tot ledematen dezer gemeente aangenomen:
... Teunis Jan Groothedde
...
Vertrokken met attest naar Oene den 1 May 1809" *)

Teunis wordt lidmaat Nederduits Gereformeerde Kerk Oene op 05-05-1809.

otr. 30-04-1808 te Heerde, tr. 26-05-1808 te Heerde *) Gerritje, Gargjen Kappers, geb. 24-06-1786 te Heerde, ged. 25-06-1786 te Heerde *), winkelierse, overl. 14-02-1845 (58 jaar) te Oene *), dr. van Gerrit Gijsberts Kappers (ged. 11-10-1761 te Veessen) en Reintjen Gerrits Hanekampts

Heerde:
"1808 April D 30
Teunis Jan Groothedde J.M.
geb. en wnd te Terwolde
oud 26 jaaren. Gereform.
Bruid:
Gerrigje Kappers J.D.
geb. en wnd te Heerde
oud 22 Jaren. Gereform.
Getuigen:
Gerrit Groothedde en
Derkje Teunis, vader en moeder van de bruidegom"

Scholtambt Voorst omvattende de Kerspelen Voorst, Terwolde, Wilp en Twello:
Intekenen en Trouwboek des Ampt Voorst: 30 april 1808
"Volgens ingekomen attestatie van Heerde dat als daar in wettigen onder trouw waren opgenemen
Teunis Jan Groothedde Jo. Ma.
Gebr en wonende te terwolde
Gerrigjen Kappers Jo. Do.
gebr en wonende te Heerde
1e, 2e, 3e Gebod Solemnisatie
1. 3 Mey 1808
2. 8 Mey 1808
3. 15 Mey 1808
Getuige Hermen Willem Albers
Hiervan attestatie afgegeven"

Heerde, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente
"Trouwboek 1808
Teunis Jans Groothedde J.M. geb. en won: te Terwolde
en
Gerrigje Kappers J.D. geb. en won: te Heerde
---- den 26 May 1808"

Kinderen:

1. Gerrit , geb. 18-06-1809 te Oene, ged. 25-06-1809 te Oene, overl. 22-02-1813 (3 jaar) te Oene *)

2. Reinder , geb. 23-06-1812 te Oene, volgt VIg

3. Derkje , geb. 03-12-1814 te Oene, ged. 18-12-1814 te Oene, dienstmeid, dagloonster, landbouwster, overl. 22-01-1889 (74 jaar) te Epe *), ten huize van Gerrit Jan Groothedde (haar neef en schoonzoon)

Lidmaat Oene 01-04-1849.

(1) tr. 01-12-1838 te Voorst *) Teunis van Vreden *), geb. 02-06-1816 te Welsum, arbeider, boerenknecht, dagloner, overl. 25-11-1850 (34 jaar) te Oene *), zn. van Arend, Albert van Vreeden (daghuurder) en Anna Veerman (daghuurster)

Kinderen:

a. Anna Catharina , geb. 01-04-1839 te Terwolde, dienstmeid, overl. 06-08-1914 (75 jaar) te Heerde *)

tr. 29-03-1873 te Heerde *) Evert Rorije, geb. 28-09-1841 te Heerde *), arbeider, overl. 24-04-1917 (75 jaar) te Heerde *), zn. van Albert Rorije (geb. 01-07-1803 te Heerde, dagloner, arbeider, overl. 23-07-1845 te Heerde) en Aaltje Waterkamp (geb. 08-12-1800 te Heerde, dienstmeid, overl. 08-11-1870 te Heerde)

b. Gerrit , geb. 08-07-1841 te Oene, overl. 08-10-1841 (3 maanden) te Oene *)

c. Gerritje , geb. 16-01-1843 te Oene, dagloonster, overl. 17-01-1906 (63 jaar) te Hurwenen *)

tr. 07-03-1868 te Epe *) Jan Arend Hoegen, geb. circa 1842 te Oene, klompenmaker, zn. van Gerrit Jan Hoegen en Keetje Keijzer (dagloonster)

Bij huwelijk een kind gewettigd.

d. Arend , geb. 09-1846 te Oene, landbouwer, overl. 30-01-1913 (ongeveer 66 jaar) te Epe *)

tr. 07-05-1870 te Epe *) Teuntje de Graaf, geb. circa 1847 te Oene, landbouwster, dr. van Gerrit Willem de Graaf en Willempje IJzerman (landbouwster)

e. Derkje , geb. 07-01-1850 te Oene, ged. 07-04-1850 te Oene, dagloonster, overl. 10-05-1913 (63 jaar) te Oene *)

tr. Gerrit Jan Groothedde Zie VIIo

(2) tr. 13-11-1852 te Epe *) Hermen Visch, geb. 07-09-1824 te Oene, dagloner, overl. 05-11-1909 (85 jaar) te Epe *), zn. van Berend Visch (dagloner) en Catharina Koolhorst (dagloonster)

Kinderen:

f. Berend , geb. 02-01-1853 te Oene, overl. 05-03-1854 (14 maanden) te Oene *)

4. Gerrit , geb. 10-10-1817 te Oene, volgt VIh

5. Hendrik , geb. 09-08-1821 te Oene, volgt VIi

6. Geertruij , geb. 12-05-1825 te Oene *), ged. 24-07-1825 te Oene, arbeidster, overl. 11-01-1888 (62 jaar) te Deventer *)

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene, 08-04-1847.

(1) tr. 31-03-1849 te Heerde *) Gerrit Jan Stijf, geb. 13-06-1826 te Heerde, arbeider, mandenmaker, overl. 27-10-1855 (29 jaar) te Deventer *), zn. van Peter Stijf (geb. 22-03-1799 te Hattem, arbeider, boerenknecht, overl. 26-11-1840 te Heerde) en Annegje Nahum (geb. 16-12-1789 te Epe, arbeidster, overl. 22-10-1850 te Horsthoek (Heerde))

Komt op 27-10-1850 van Heerde naar Deventer.

Kinderen:

a. Gerrit , geb. circa 1850 te Epe, pottebakker

tr. 06-11-1873 te Deventer *) Willemina Dinius, geb. circa 1851 te Deventer, dr. van Reinier Dinius (mandemaker) en Hendrika Hendriks

(2) tr. 07-05-1863 te Deventer *) Gerrit Grondhuis *), geb. 13-06-1829 te Diepenveen, daglooner, overl. 28-11-1914 (85 jaar) te Deventer *), zn. van Arend Grondhuis en Gerritdina Kappers

Gerrit hertrouwt 14-06-1888 te Deventer Antonia te Lintelo, geb. 08-10-1827 te Diepenveen, dv Gerardus te Lintelo en Gerardina Nieuwkamp.

Kinderen:

b. Arnoldus , geb. 18-01-1864 te Deventer, overl. 05-02-1866 (24 maanden) te Deventer *)

c. Arnoldus Gerhardus , geb. 18-08-1867 te Deventer, overl. 11-09-1868 (12 maanden) te Deventer *)

d. Gerrit , geb. 09-01-1869 te Deventer, overl. 27-01-1870 (12 maanden) te Deventer *)

7. Janna *) , geb. 30-11-1828 te Oene *), ged. 18-01-1829 te Oene, dagloonster, overl. 06-02-1885 (56 jaar) te Oene *)

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 01-04-1849.

tr. 07-10-1848 te Epe *) Hendrik Gerrit Schoemaker *), geb. 18-04-1823 te Nijbroek, dagloner, overl. 27-05-1874 (51 jaar) te Oene *), zn. van Hendrik Schoemaker (dagloner) en Aaltjen Nieuwenhuis (dagloonster)

Kinderen:

a. Hendrik Gerrit , geb. circa 1849 te Epe, dagloner, overl. 26-01-1900 (ongeveer 51 jaar) te Oene *)

tr. 01-09-1877 te Epe *) Hermina van Zuuk, geb. circa 1859 te Epe, dienstmeid, dagloonster, overl. 23-02-1942 (ongeveer 83 jaar) te Epe *), dr. van Gerrit van Zuuk (geb. circa 1825 te Epe, dagloner, overl. 15-08-1897 te Epe) en Carolina Bouwman (geb. circa 1831 te Epe, overl. 20-12-1899 te Epe)

b. Gerritje , geb. 12-1851 te Oene, overl. 02-01-1852 (ongeveer 1 maand) te Oene *)

c. Teunis , geb. circa 11-1853 te Oene, overl. 06-01-1854 (ongeveer 2 maanden) te Oene *)

d. Aaltje , geb. circa 1855 te Oene, overl. 05-08-1866 (ongeveer 11 jaar) te Oene *)

e. Teunis , geb. circa 1858 te Oene, overl. 12-07-1859 te Oene *)

f. Gerrigje , geb. circa 1861 te Oene, dagloonster, overl. 25-12-1922 (ongeveer 61 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 25-04-1891 te Epe *) Hendrik Bijsterbroek, geb. circa 1872 te Olst, boerenknecht, zn. van Herm Jan Bijsterbroek (dagloner) en Aartje Wijenberg (dagloonster)

Een kind gewettigd bij huwelijk.

g. Tonia , geb. circa 1865 te Epe, dienstbode, overl. 25-05-1940 (ongeveer 75 jaar) te Epe *)

tr. 20-10-1888 te Epe *) Pieter Stegeman, geb. circa 1864, boerenknecht, zn. van Willem Stegeman (dagloner) en Johanna van den Berg

Twee kinderen gewettigd bij huwelijk.

h. Aaltje , geb. circa 1868 te Epe, dienstbode

Voogd : Hendrik G. Schoemaker; toeziend voogd: Gerrit Groothedde.

(1) tr. 14-09-1889 te Epe *) Hendrikus Fredriks, geb. circa 1851 te Epe, rietdekker, overl. 09-12-1900 (ongeveer 49 jaar) te Epe *), zn. van Hermen Fredriks en Hendrika Scholten

Hendrikus was weduwnaar van Maria Bosch.

(2) tr. 02-05-1903 te Epe *) Jan Willem Potkamp, geb. circa 1853 te Epe, dagloner, zn. van Willem Potkamp (geb. circa 1809 te Epe) en Wijchertje Bijsterbosch (geb. circa 1824 te Epe)

Jan Willem was weduwnaar van Hendrika van Putten.

i. Johanna , geb. circa 1871 te Oene

Voogd: Gerrit Hendrik Schoemaker, toeziend voogd: Gerrit Groothedde.

tr. 25-02-1893 te Epe *) Aart Jan Bijsterbosch, geb. circa 1864 te Oene, klompenmaker, zn. van Herm Jan Bijsterbosch (landbouwer) en Gezina Nuijen

Wettiging n kind.

Vd

Harmen Groothedde *)

[IVb]

geb. 31-08-1786 te Terwolde, ged. 03-09-1786 te Terwolde *), landbouwer en schoenmaker, overl. 04-03-1862 (75 jaar) te Terwolde *), begr. *)

Lidmatenboek Terwolde:
"1808. Den 8 April zijn op belijdenis des geloofs tot ledematen dezer gemeente aangenomen:
... Herman Groothedde ..." *)
Harmen: "in de ouders. overl. te Terw."

otr. 09-02-1812 te Voorst, tr. 22-02-1812 te Nijbroek Elizabeth Alberts *), geb. 23-01-1784 te Oene, ged. 25-01-1784 *), landbouwster, overl. 20-04-1868 (84 jaar) te Terwolde *), dr. van Albert Wolters (ged. 19-08-1753 te Epe) en Willemtjen van Laar

Kinderen:

1. Gerrit , geb. 31-01-1813 te Terwolde de Vecht, volgt VIj

2. Albert , geb. 25-11-1814 te Terwolde de Vecht, volgt VIk

3. Levenloos kind (mnl) , overl. 26-11-1818 te Terwolde *)

4. Derkjen Wilhelmina , geb. 14-02-1820 te Terwolde *), boerenmeid, overl. 12-02-1836 (15 jaar) te Terwolde *)

Ve

Teeuws, Mattheus Groothedde *)

[IVb]

geb. 11-12-1787 te Terwolde, ged. 16-12-1787 te Terwolde *), dagloner, bakker, overl. 21-09-1828 (40 jaar) te Oene *), begr. *)

Als beroep wordt voor Teeuws Groothedde ook opgegeven: "koekenbakker" en "soldaat". Bij zijn overlijden is hij "dagloner".
Lidmatenboek Terwolde:
"1809. Den 24 Maart zijn op belijdenis des geloofs tot ledematen dezer gemeente aangenomen:
... Mattheus Groothedde ..." *)

tr. 11-11-1815 te Deventer *) Maria Alink *), ged. 02-11-1788 te Deventer, overl. 02-10-1830 (41 jaar) te Deventer *), dr. van Pieter Alink (ged. 08-01-1753 te Deventer, scheepstimmerman, overl. 26-03-1818 te Deventer) en Maria Brugman (ged. 20-02-1755 te Deventer, overl. 18-06-1826 te Deventer)

Maria was weduwe van Hendrik Jan Schouwenburg.

Kinderen:

1. Gerrit Derk , geb. 20-03-1816 te Deventer, volgt VIl

2. Hendrik Jan , geb. 21-08-1817 te Deventer *), overl. 06-01-1821 (3 jaar) te Deventer *)

3. Hendrik Jan Bartes , geb. 11-06-1824 te Deventer, volgt VIm

Vf

Gerrit Groothedde

[IVc]

geb. 03-05-1807 te Teuge, 't Hoge Vonder, ged. 24-05-1807 te Twello *), dagloner, karman, landbouwer, overl. 19-05-1878 (71 jaar) te Twello *)

Lidmatenboek Twello: "Vertrek met att. naar Oene
Gerrit Groothedde, 8 December 1833".
Gerrit: Lidmatenboek Oene: "5 Jan 1834. Attest ingekomen van Twello".
Gerrit wordt ook in dat jaar diaken van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Oene, tot 27-10-1836. Op 03-09-1839, op de classisvergadering in Oene, kondigt Gerrit vertrek naar Twello aan.

tr. 31-01-1829 te Voorst *) Fennigje Beumer, geb. 30-03-1808 te Oene, ged. 24-04-1808 te Oene, landbouwster, overl. 16-02-1868 (59 jaar) te Teuge *), 't Hoge Vonder, dr. van Berend Rijks Beumer (geb. 25-05-1781 te Oene, timmerman en landbouwer, overl. 30-07-1829 te Oene) en Gerritjen Groothedde (geb. 16-12-1781 te Terwolde, overl. 25-03-1819 te Oene)

Fennigje is als lidmaat aangenomen te Twello, NG Kerk, 23-04-1824.
Als lidmaat aangenomen te Teuge Chr. Ger. Gemeente, 10-03-1839.

Kinderen:

1. Aaltjen , geb. 21-12-1829 te Teuge *), ('t Hogevonder), overl. 03-07-1844 (14 jaar) te Twello *), D20

2. Berend , geb. 05-08-1831 te Teuge, volgt VIn

3. Gerritje , geb. 21-01-1834 te Oene, ged. 20-04-1834 te Oene, overl. 27-01-1835 (12 maanden) te Oene *)

4. Gerritje , geb. 28-07-1836 te Oene, ged. 11-03-1837 te Oene, overl. 05-03-1882 (45 jaar) te Lieren *)

Gerritje: Belijdenis des Geloofs Chr. Ger. Gem. Teuge: 06-09-1857.

(1) tr. 21-03-1874 te Beekbergen *), tr.kerk te Beekbergen *) Teunis Pluim, geb. 13-12-1831 te Beekbergen *), dagloner, landbouwer, overl. 31-03-1881 (49 jaar) te Lieren *), zn. van Egbert Teuniszn Pluim (geb. 22-11-1787 te Beekbergen, arbeider, karreman, landbouwer, overl. 03-05-1856 te Beekbergen) en Willemtjen van Amersfoort (geb. 04-11-1786 te Beekbergen, landbouwster, overl. 05-11-1865 te Beekbergen)

Teunis was weduwnaar van Hendrika Wissink.

(2) tr. 04-02-1882 te Apeldoorn *) Gerrit van Engeland, geb. 26-02-1842 te Beekbergen *), boerenknecht, landbouwer, overl. 09-05-1908 (66 jaar) te Lieren *), zn. van Derk Hendriks van Engeland (geb. 02-09-1806 te Beekbergen, schoenmaker, landman, overl. 01-03-1853 te Beekbergen) en Johanna Wilbrink (geb. 12-05-1821 te Beekbergen, dienstmeid, arbeidster, landbouwster, overl. 23-11-1905 te Lieren)

Gerrit was weduwnaar van Teuntje de Boer, Gerritje was weduwe van Teunis Pluim.
Het huwelijk is ingezegend door Ds. Diermanse van Apeldoorn.

5. Arend , geb. 07-06-1839 te Oene, ged. 21-07-1839, ongehuwd, overl. 06-03-1911 (71 jaar) te Teuge *), begr. te Terwolde *)

Belijdenis des Geloofs Chr. Ger. Gem. Teuge: 26-04-1868 bij Ds. W.H. van den Bosch.
Volgens Jan Haverkamp, Teuge, woonde Arend in een kamer bij Leerkes, klompenmaker in Teuge. Arend was waarschijnlijk kleermaker. Het is mogelijk dat Arend aan het einde van zijn leven naar familie in Twello is verhuisd.
Arend: "overleden te zijnen huize te Twello".

6. Jenneken , geb. 26-04-1842 te Teuge, ('t Hogevonder), naaister, ongehuwd, overl. 05-02-1897 (54 jaar) te Apeldoorn *), ten huize van Bartha Bosch, Woudhuis

Jenneken: Belijdenis des Geloofs Chr. Ger. Gem. Teuge: 03-01-1862.

7. Gerrit , geb. 22-03-1845 te Teuge, 't Hogevonder, overl. 06-11-1845 (7 maanden) te Teuge *), 't Hogevonder

8. Levenloos kind (mnl) , overl. 25-12-1846 te Twello *)

9. Levenloos kind (mnl) , overl. 30-01-1848 te Twello *)

10. Aaltje , geb. 21-08-1850 te Teuge, 't Hogevonder, ged. 13-10-1850 te Teuge, overl. 26-11-1880 (30 jaar) te Beekbergen *)

Aaltje: Belijdenis des Geloofs Chr. Ger. Gem. Teuge 19-04-1874, bij Ds. de Braal.

tr. 07-12-1878 te Voorst *), tr.kerk 08-12-1878 te Teuge, in de Chr. Ger. Gemeente Teuge, tegelijk met de huwelijksbevestiging van haar broer Berend Evert Jochems, geb. 28-06-1845 te Beekbergen *), arbeider, landbouwer, overl. 02-10-1883 (38 jaar) te Apeldoorn *), zn. van Gerrit Jochems en Maria Wilbrink

Kinderen:

a. Maria Johanna , geb. 30-08-1879 om 19:00 uur te Apeldoorn *), overl. 17-02-1929 (49 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 31-03-1900 te Apeldoorn *) *) Jan Hulleman, geb. 12-05-1875 te Apeldoorn *), fabrieksarbeider, zn. van Dolph Hulleman (geb. 27-12-1835 te Apeldoorn, arbeider) en Rijntje Bomhof (geb. circa 1845 te Spijk (Lingewaal))

b. Gerrit Jan , geb. 11-11-1880 om 23:00 uur te Beekbergen *), overl. 23-12-1880 (1 maand) te Lieren *)

Vg

Derk Groothedde

[IVc]

geb. 03-04-1817 te Teuge, 't Hoge Vonder, werkman, landbouwer, overl. 21-07-1871 (54 jaar) te Teuge *), 't Vlessen Vonder, begr. 25-07-1871 te Terwolde

tr. 27-04-1844 te Voorst *) Derkje Berghege *), geb. 10-09-1815 te Voorst, dienstmeid, overl. 14-03-1874 (58 jaar) te Twello *), begr. 18-03-1874 te Terwolde, dr. van Roelof Berghege en Eva Jimmink

Derk en Derkje zijn overgaan van de Nederduits Gereformeerde Kerk naar de Chr. Ger. Gem. Teuge op 06-12-1846.

Kinderen:

1. Arend , geb. 04-03-1845 te Teuge, 't Vlessen Vonder, landbouwer, ongehuwd, overl. 16-11-1868 (23 jaar) te Teuge *), 't Vlessen Vonder, aan een bloedspuwing, begr. 21-11-1868

Hij had veel belangstelling voor de geschiedenis van zijn familie. In de bijlagen is hier het een en ander van opgenomen.

2. Eva , geb. 01-02-1846 te Teuge, 't Vlessen Vonder, overl. 23-04-1847 (14 maanden) te Teuge *), 't Vlessen Vonder

3. Roelof , geb. 01-04-1848 te Teuge, 't Vlessen Vonder, overl. 11-06-1848 (2 maanden) te Teuge *), 't Vlessen Vonder

4. Levenloos kind (vrl) , overl. 19-10-1849 te Teuge *), 't Vlessen Vonder

5. Roelof , geb. 19-03-1851 te Teuge, volgt VIo

VIa

Gerrit Jan Grootherder *)

[Va]

geb. 25-01-1804 te Zutphen *), ged. (NG) 29-01-1804 te Zutphen, Grote Kerk, dagloner, boerenknecht, klepperman, overl. 24-12-1866 (62 jaar) te Rhienderen *)

Op 24 februari 1824 is Gerrit Jan ingeschreven voor de Militaire Militie. Bij loting viel hem het nummer 141 ten deel, "hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt".
Signalement: Lengte: 1 el 619 strepen; Aangezigt: lang; Voorhoofd: klein; Oogen: blaauw; Neus: gebogen; Mond: groot; Kin: Spits; Haar: donker; Wenkbraauwen: id.; Merkbare teekenen: --

otr. 06-03-1824 te Warnsveld, tr. 24-03-1824 te Warnsveld *) Hendrica Smeenk, geb. 14-12-1800 te Zutphen, ged. (NG) 16-12-1800 te Zutphen, door Ds D. van Wullem, dienstmeid, overl. 29-10-1868 (67 jaar) te Brummen *), dr. van Willem Smeenk en Antjen Beker(s) (werkvrouw)

Kinderen:

1. Everdina *) , geb. 25-07-1824 te Brummen, dienstmeid, overl. 01-01-1909 (84 jaar) te Zutphen *)

otr. 10-1854 te Brummen, tr. 28-10-1854 te Brummen *) Jan Kaatman, geb. 25-08-1826 te Brummen *), dagloner, wegwerker, overl. 22-06-1904 (77 jaar) te Brummen *), zn. van Gerrit Jan Kaatman (dagloner) en Wendelina Schoemaker

Huwelijksafkondiging 15 / 22 oktober 1854.

Kinderen:

a. Gerdina , geb. 10-04-1856 om 3:00 uur te Brummen *), dienstmeid, werkvrouw, overl. 16-10-1927 (71 jaar) te Zutphen *)

(1) tr. 02-11-1878 te Brummen *) Johannes Hermanus Overmulder, geb. circa 1848 te Zutphen, arbeider, opperman, overl. 27-01-1907 (ongeveer 59 jaar) te Zutphen *), zn. van Hermanus Overmulder (geb. circa 1818 te Zutphen, dagloner, wolkammer) en Gartjen Middeldorp (geb. circa 1816 te Zelhem, dienstmeid)

(2) tr. 28-05-1909 te Zutphen *) Adrianus Zwaan, geb. circa 1872 te Midwoud, bloemistknecht, zn. van Jan Zwaan en Lummeltje Bom

b. Gerrit Jan , geb. 24-07-1858 om 18:00 uur te Brummen *), dagloner, overl. 11-08-1892 (34 jaar) te Brummen *)

c. Hendrika , geb. 14-10-1860 om 16:00 uur te Rhienderen *), overl. 27-01-1862 (15 maanden) te Brummen *)

d. Hendrikus , geb. 22-12-1862 om 1:00 uur te Rhienderen *), koetsier, arbeider, overl. 28-07-1919 (56 jaar) te Zutphen *)

(1) tr. 21-05-1887 te Brummen *) Hermina Mergrietha Unk, geb. 28-10-1861 te Rheden *), dienstbode, overl. 23-11-1904 (43 jaar) te Velp, dr. van Harmen Unk en Maria ten Holt

(2) tr. 25-01-1908 te Rheden *) Johanna Berendina Brands, geb. 09-12-1865 te Arnhem *), overl. 23-01-1924 (58 jaar) te Zutphen, dr. van Anthonie Brands (geb. circa 1820 te Arnhem, overl. 09-07-1871 te Arnhem) en Hendrika Johanna Hendriks (geb. circa 1831 te Arnhem, overl. 23-07-1915 te Arnhem)

Johanna Berendina was weduwe van Johannes Kroesen.

e. Reindina , geb. 04-02-1866 om 22:00 uur te Rhienderen *), overl. 01-05-1880 (14 jaar) te Brummen *)

f. Aleida , geb. 26-08-1869 om 16:30 uur te Brummen *), overl. 27-09-1883 (14 jaar) te Brummen *)

2. Willem , geb. 12-05-1826 te Warnsveld, volgt VIIa

3. Antonij , geb. 10-12-1828 te Zutphen *), overl. 18-05-1830 (17 maanden) te Zutphen *)

4. Frederik Christiaan , geb. 17-08-1831 te Zutphen, volgt VIIb

5. Antje , geb. 23-08-1833 om 8:00 uur te Brummen *), dienstmeid, overl. 30-07-1866 (32 jaar) te Zutphen *)

tr. 05-09-1857 te Brummen *) Hendrik Jan Wensink, geb. 03-01-1832 te Brummen *), dagloner, arbeider, zn. van Arend Wensink (dagloner) en Henders Veenhuizen

Hendrik Jan hertrouwt met Louise Dange en daarna met Everdina Gemmink.

Kinderen:

a. Gerrit Jan , geb. 06-03-1858 om 11:00 uur te Rhienderen *), overl. 04-03-1883 (24 jaar) te Zutphen *)

b. Arend , geb. 25-05-1859 om 20:00 uur te Hall *), overl. 06-09-1861 (2 jaar) te Hall *)

c. Henders , geb. 19-01-1861 om 22:00 uur te Hall *), overl. 15-04-1863 (2 jaar) te Zutphen *)

d. Arend , geb. 18-09-1862 om 4:00 uur te Hall *), overl. 10-08-1863 (10 maanden) te Zutphen *)

e. Hendrikus , geb. 26-07-1864 om 22:00 uur te Brummen *), overl. 22-07-1866 (23 maanden) te Zutphen *)

6. Jan , geb. 29-07-1835 te Oeken (Brummen), volgt VIIc

7. Gerrit Jan , geb. 27-03-1837 te Oeken (Brummen), volgt VIId

8. Willemina , geb. 20-09-1838 om 2:00 uur te Brummen *), overl. 13-10-1838 (23 dagen) te Brummen *)

9. Hendrika *) , geb. 30-12-1839 om 15:00 uur te Brummen *), dienstbode, overl. 19-03-1917 (77 jaar) te Winterswijk *)

Kinderen:

a. Gerritjen , geb. 18-07-1863 om 10:00 uur te Rhienderen *), overl. 04-11-1864 (15 maanden) te Rhienderen *)

tr. 18-05-1867 te Rheden *) Arent Jan Piek, geb. 06-09-1833 te Bredevoort *), bakker, arbeider, overl. 13-02-1899 (65 jaar) te Aalten *), zn. van Garrit Hendrik Piek (geb. 26-02-1795 te Bredevoort, klepperman, nachtwaker, overl. 11-06-1881 te Bredevoort) en Jenneken Meijen (geb. 10-08-1799 te Aalten)

Kinderen:

b. Jenneke *) , geb. 26-09-1867 om 18:00 uur te Rheden *), ged. te Dieren, overl. 12-12-1927 (60 jaar) te Arnhem *)

tr. 01-08-1889 te Aalten *) Johannes Hermanus van de Walle, geb. circa 1862 te Groenlo, schoorsteenveger, zn. van Peter Josephus van de Walle (arbeider) en Hendrika Bernardina Oosterholt

c. Gerrit Hendrik , geb. 01-01-1870 om 12:00 uur te Bredevoort *), overl. 12-01-1876 om 8:00 uur (6 jaar) te Bredevoort *)

d. Johanna Hendrika , geb. 01-06-1871 om 23:00 uur te Bredevoort *)

tr. 05-09-1901 te Aalten *) Jan Derk Wilterdink, geb. circa 1861 te Winterswijk, landbouwer, zn. van Gerrit Willem Wilterdink en Janna Willemina Toebes

e. Hendrik Jan , geb. 20-05-1873 om 5:00 uur te Dale (Aalten) *), arbeider, overl. 21-03-1938 om 18:00 uur (64 jaar) te Aalten *)

tr. 15-08-1895 te Aalten *) Grada Willemina Hengeveld, geb. 24-04-1871 te Aalten *), dienstmeid, dr. van Derk Hendrik Hengeveld (geb. 24-12-1843 te Aalten, dienstknecht, landbouwer, overl. 09-11-1918 te Aalten) en Antonia Johanna Schepers (geb. 26-02-1838 te Aalten, overl. 16-01-1900 te Aalten)

f. Gerrit Hendrik , geb. 15-07-1876 om 2:00 uur te Bredevoort *), fabrieksarbeider

tr. 18-05-1898 te Aalten *) Berendina Veenhuis, geb. 07-01-1873 te Aalten *), dr. van Jan Willem Veenhuis (geb. circa 1842, arbeider, overl. 11-12-1891 te Aalten) en Geziena Wijnveen (geb. circa 1840, overl. 08-02-1922 te Aalten)

Wettiging 1 kind

g. Gerrit Jan , geb. 05-11-1878 om 11:00 uur te Bredevoort *), landbouwer

tr. 23-04-1897 te Winterswijk *) Janna Geertruida Heurnink, geb. circa 1873 te Winterswijk, dr. van Jan Hendrik Heurnink en Janna Geertruida te Slippe

h. Arent Jan , geb. 24-03-1880 om 10:00 uur te Bredevoort *), overl. 05-09-1880 om 7:00 uur (5 maanden) te Bredevoort *)

i. Willemina , geb. 19-05-1882 om 1:00 uur te Bredevoort *)

tr. 02-05-1902 te Winterswijk *) Christiaan Martinus Abbink, geb. circa 1876 te Winterswijk, landbouwer, zn. van Jan Gerhard Abbink (landbouwer) en Johanna Willemina Ros

10. Gerrit , geb. 16-06-1843 te Brummen, volgt VIIe

VIb

Evert Grootherder

[Va]

geb. 12-04-1815 te Zutphen *), ged. (NH) te Zutphen, kuipersgezel, kuiper, arbeider, sjouwer, overl. 05-01-1857 (41 jaar) te Zutphen *)

tr. 19-05-1841 te Zutphen *) Theodora van Voortenburg, geb. 04-07-1815 te Amsterdam, ged. (NG), naaister, dienstmeid, overl. 30-12-1856 (41 jaar) te Zutphen *), dr. van Maria Voortenburg

Bij haar huwelijk had Theodora een zoon Johannes Theodorus Voortenburg, geb. Geertruidenberg 08-02-1836.

De familie woonde ook in de kolonie Ommerschans te Ommen.

Kinderen:

1. Willem *) , geb. 26-10-1838 te Amersfoort *), overl. 14-10-1842 (3 jaar) te Ommen *) *)

2. Evert Johannes , geb. 21-07-1841 te Zutphen, overl. 21-10-1842 (15 maanden) te Ommen *)

3. Jan , geb. circa 1842

4. Maria , geb. 17-01-1844 om 16:00 uur te Brummen *), ged. (NG), werkbode, overl. 12-07-1921 (77 jaar) te Warnsveld *)

tr. 30-01-1867 te Zutphen *) Jan Willem de Klerk, geb. 04-03-1844 te Zutphen, arbeider, bleekersgezel, magazijnknecht, overl. 08-03-1901 (57 jaar) te Zutphen *), zn. van Wilhelmus Hendrikus de Klerk en Geertruida Hesselink

Kinderen:

a. Theodorus Johannes , geb. 06-10-1865 te Utrecht

tr. 02-12-1885 te Zutphen *) Berendina Klaasen, geb. circa 1868 te Zutphen, dr. van Willem Jan Klaasen en Hendrina Morssink

Voogd van de bruid Gerrit Jan Klaassen; toeziend voogd van de bruid Antonie Wennink.

b. Geertruida , geb. 27-04-1867 te Zutphen

tr. 05-09-1888 te Zutphen *) Peter Jacob Derk Homburg, geb. circa 1862 te Zutphen, sigarenmaker, zn. van Peter Homburg (sigarenmaker) en Theodora Hendrika Haarbrink

c. Wilhelmina Hendrika , geb. 09-09-1868 te Zutphen *)

tr. 25-06-1890 te Zutphen *) Antoni Bartels, geb. 04-03-1866 te Zutphen, behanger, fabrieksarbeider, woont Zutphen, Spittaalstraat 37, zn. van Willem Bartels en Jantje Veldhuis

d. Jan Willem , geb. 24-09-1871 te Zutphen, smid, bankwerker

tr. 18-12-1901 te Zutphen *) Hendrika Berendina Sievers, geb. 22-05-1869 te Zutphen, dr. van Johannes Sievers (landbouwer) en Christina Schoolderman

e. Evert Willem , geb. 31-08-1873 te Zutphen *), arbeider

f. Marinus , geb. 31-08-1875 te Zutphen *), overl. 07-09-1875 (7 dagen) te Zutphen *)

g. Johannes Theodorus , geb. 29-10-1876 te Zutphen *), overl. 21-12-1893 (17 jaar) te Zutphen *)

h. Hubertus , geb. 14-12-1878 te Zutphen *), pakhuisknecht, machinist, bankwerker, fabrieksarbeider, woont Zutphen, Warnsveld

tr. 01-05-1901 te Zutphen *) Hendrekien Westerop, geb. 31-01-1875 te Zwolle, dr. van Hendrik Westerop (arbeider) en Gesina Willemina Kraijer

i. Marinus , geb. 14-12-1881 te Zutphen, overl. 21-10-1882 (10 maanden) te Zutphen *)

j. Gijsbertus Marinus , geb. 05-09-1883 te Zutphen *), overl. 02-07-1888 (4 jaar) te Zutphen *)

k. Antonius Johannes , geb. 17-10-1885 te Zutphen *)

l. Maria Johanna Wilhelmina , geb. 04-09-1887 te Zutphen *), overl. 16-05-1888 (8 maanden) te Zutphen *)

5. Gardina , geb. 21-05-1850 te Zutphen, overl. 20-09-1851 (15 maanden) te Zutphen *)

6. Levenloos kind , overl. 13-11-1852 te Zutphen *)

7. Evert , geb. 26-05-1854 te Zutphen, overl. 27-05-1854 (1 dag) *)

8. Evert Willem , geb. 19-11-1855 te Zutphen, lichtmatroos, overl. 03-1871 (ongeveer 15 jaar) te Paramaribo *)

VIc

Gerrit Groothedde

[Vb]

geb. 21-03-1821 te Voorst *), dagloner, boerenknecht, landbouwer, overl. 15-02-1903 (81 jaar) te Brummen *)

otr. 29-01-1860 te Brummen, tr. 11-02-1860 te Brummen *) Gerritje Plagman *), geb. 08-01-1826 te Brummen *), overl. 15-02-1909 (83 jaar) te Brummen *), dr. van Hendrik Jan Plagman (geb. 03-01-1790 te Empe, boerenwerker, kleermaker, dagloner, overl. 08-01-1861 te Brummen) en Willemke Hagen (geb. circa 1793 te Voorst)

Kinderen:

1. Johanna , geb. 20-04-1861 om 16:00 uur te Voorst *), overl. 29-03-1900 (38 jaar) te Brummen *)

tr. 07-05-1887 te Brummen *) Theodorus Wentink, geb. 14-04-1854 te Rheden *), landbouwer, metselaar, overl. 28-07-1907 (53 jaar) te Brummen *), zn. van Derk Jan Wentink (geb. circa 1821, arbeider) en Theodora Rouwenhorst (geb. circa 1826)

Kinderen:

a. Derk Jan , geb. 08-08-1887 om 12:00 uur te Brummen *), metselaar

tr. 15-07-1911 te Brummen *) Hendrika Voskamp, geb. 26-02-1893 te Brummen *), dr. van Berend Voskamp (geb. 06-03-1855 te Rhienderen, arbeider, dagloner, boerenknecht, landbouwer, arbeider, overl. 14-02-1927 te Brummen) en Hendrika Grootherder (geb. 06-09-1857 te Soeren (Rheden), dienstmeid, dagloonster, overl. 19-05-1914 te Brummen)

b. Gerritje , geb. 01-04-1890 om 1:00 uur te Eerbeek *), dienstbode, overl. 01-05-1973 (83 jaar) te Eerbeek

tr. 11-05-1918 te Brummen *) Berend Cornelis Barmentlo, geb. 14-10-1884 te Eerbeek *), machinist, stoker papierfabriek, overl. 15-06-1972 (87 jaar) te Apeldoorn, zn. van Hendrik Barmentlo (geb. 04-10-1851 te Eerbeek, machinist) en Jantje Voskamp (geb. 21-01-1854 te Leuvenheim)

Er zijn drie kinderen.

c. Theodorus , geb. 12-05-1892 om 22:00 uur te Brummen *), koetsier, pakhuisknecht, woont 31-10-1931 Zutphen, Emmerikselaan 67A, komende van Gorsel, overl. vr 1997

Woonde op

tr. 09-07-1924 te Zutphen Johanna Hendrika Radstake, geb. 12-08-1897 te Zutphen, overl. 24-05-1997 (99 jaar) te Zutphen, begr. 29-05-1997 te Zutphen, dr. van Gerhard Radstake en Tonia Heyink

d. Gerdina , geb. 11-12-1893 om 21:00 uur te Brummen *), dienstbode

tr. 28-11-1919 te Warnsveld *) Teunis Lammers, geb. 30-05-1892 te Zutphen *), landbouwer, zn. van Johannes Lammers (geb. 05-01-1867 te Zutphen, landbouwer, pakhuisknecht) en Aaltje Koop (geb. 13-04-1867 te Gorssel)

e. Hermina , geb. 13-01-1896 om 20:00 uur te Brummen *), overl. 18-06-1978 (82 jaar) te Hengelo (Gld)

tr. 26-08-1924 te Steenderen Gerhard Wijers, geb. 18-03-1891 te Steenderen, overl. 11-11-1972 (81 jaar) te Hengelo (Gld)

f. Willem , geb. 21-03-1900 om 7:00 uur te Brummen *), overl. 12-07-1901 (15 maanden) te Brummen *)

2. Hendrik Jan Arend Jan , geb. 24-09-1862 te Voorst, volgt VIIf

3. Gerrit Grootherder , geb. 24-03-1863 te Brummen

4. Albert Grootherder , overl. 18-12-1910 te Brummen

Vertrekt 05-01-1918 naar Amersfoort.

5. Aaltjen , geb. 20-02-1865 te Voorstonden *), overl. 26-04-1865 (2 maanden) te Voorstonden *)

6. Aaltjen Grootherder , geb. 03-10-1866 te Voorstonden *), overl. 10-12-1866 (2 maanden) te Voorstonden *)

7. Willem Grootherder , geb. 19-06-1869 te Voorstonden, overl. 26-10-1869 (4 maanden) te Brummen *)

VId

Arien Groothedde

[Vb]

geb. 19-06-1825 te Voorst, daghuurder, overl. 31-10-1887 (62 jaar) te Wilp *)

tr. 06-11-1852 te Voorst *) Janna Panhuis, geb. 15-07-1827 te Wilp, dienstbode, daghuurster, overl. 03-04-1902 (74 jaar) te Wilp *), dr. van Egbert Panhuis (geb. 28-06-1791 te Wilp, steenbakker, daghuurder, overl. 22-09-1858 te Wilp) en Janna Roelofs (geb. 24-10-1784 te Terwolde, dienstmeid, daghuurster, overl. 27-08-1861 te Wilp)

Kinderen:

1. Jan Arend , geb. 11-10-1853 te Voorst, overl. 28-08-1854 (10 maanden) te Voorst *)

2. Janna , geb. 08-09-1856 te Wilp *), dienstmeid, overl. 08-07-1921 (64 jaar) te Voorst *)

tr. 01-05-1880 te Voorst *) Gerrit Jan Zweverink, geb. circa 1855 te Voorst, daghuurder, arbeider, landbouwer, overl. 07-03-1932 (ongeveer 77 jaar) te Voorst *), zn. van Berend Zweverink (daghuurder) en Hendrika Hoefman (daghuurster)

Kinderen:

a. Berend Johannes , geb. circa 1881 te Wilp, boerenknecht

tr. 20-05-1905 te Voorst *) Cornelia Maria Gijsberts, geb. 12-10-1886 te Brummen *), dr. van Gerrit Hendrik Gijsberts (geb. circa 1854 te Voorst, dagloner, milicien) en Tonia Onijs (geb. 28-04-1851 te Empe, dienstmeid)

b. Arie , geb. circa 1883 te Voorst, fabrieksarbeider

tr. 28-11-1908 te Voorst *) Everdina Gijsberts, geb. circa 1889 te Voorst, dr. van Lammert Jan Gijsberts (geb. 08-10-1856 te Voorst, arbeider, overl. 31-03-1932 te Voorst) en Everdina Wolters (geb. 21-05-1859 te Hall, overl. 09-03-1929 te Voorst)

c. Hendrikus , geb. circa 1886 te Voorst, arbeider

tr. 08-05-1909 te Voorst *) Willemina Blok, geb. circa 1885 te Voorst, dienstbode, dr. van Harm Blok (geb. circa 1857 te Terwolde, arbeider) en Johanna Kempink (geb. circa 1855 te Wilp)

d. Egbert Jan , geb. circa 1888 te Voorst, kleermaker, ongehuwd, overl. 30-12-1909 (ongeveer 21 jaar) te Voorst *)

e. Johannes Hendrikus , geb. circa 1895 te Voorst, landbouwer

tr. 30-08-1919 te Voorst *) Gerritje Sneller, geb. 04-08-1898 te Apeldoorn *), dr. van Dries Sneller (geb. 05-07-1865 te Epe, arbeider, landbouwer) en Hendrika Christina Giesbers (geb. 27-05-1868 te Apeldoorn)

f. Evert Jan , geb. circa 1899 te Voorst, grondarbeider

tr. 03-05-1921 te Losser *) Hilligje Bosch, geb. circa 1902 te Gronau, fabriekarbeidster, dr. van Roelof Bosch (fabriekarbeidster) en Jantje Bijker

3. Egberdina , geb. 27-04-1859 om 13:30 uur te Wilp *), ged. (NH), overl. 22-07-1943 om 23:00 uur (84 jaar) te Voorst *), begr. te Voorst *)

tr. 04-10-1879 te Twello *) *) Jan Doornebosch, geb. 03-12-1857 te Voorst *), ged. (NH), daglooner, arbeider, boerenknecht, tuinman, landbouwer, woont Wilp, overl. 19-05-1932 (74 jaar) te Voorst *), begr. te Voorst *), zn. van Roelof Berends Doornebosch (geb. circa 1809 te Epe, daghuurder, overl. 13-07-1874 te Voorst) en Jenneken Stegeman (geb. 02-09-1820 te Apeldoorn, overl. 31-12-1888 te Voorst)

Kinderen:

a. Jenneken , geb. 01-04-1880 te Wilp, om 18.00 uur, ged. (NH), dienstbode, overl. 02-09-1954 (74 jaar) te Posterenk, begr. 06-09-1954 te Voorst

tr. 05-05-1900 te Twello *) *) Albert Kruitbosch, geb. 03-06-1865 te Wilp *), om 11.00 uur, ged. (NH), boerenknecht, arbeider, overl. 23-11-1939 (74 jaar) te Voorst *), om 4.00 uur *), begr. te Voorst *), zn. van Jannes, Johannes Kruitbosch (geb. 27-08-1814 te Twello, boerenknecht, daghuurder, arbeider, landman, overl. 29-11-1883 te Wilp) en Johanna Brinkman (geb. 27-12-1820 te Wilp, dienstmeid, overl. 09-08-1898 te Wilp)

b. Johanna , geb. 07-09-1881 te Wilp, om 22.00 uur, ged. (NH), dienstbode, overl. 24-10-1960 (79 jaar) te Deventer, begr. 28-10-1960 te Deventer, Raalterweg *)

tr. 03-10-1901 te Deventer *) *) Hermannus Moespot, geb. 15-08-1869 te Diepenveen, om 16.00 uur, ged. (NH), dagloner, overl. 20-12-1921 (52 jaar) te Deventer, zn. van Jannes Moespot (geb. circa 1838 te Diepenveen) en Diena Klein Zandvoord (geb. 07-03-1838 te Bathmen)

c. Arie , geb. 31-03-1883 te Wilp, om 16.00 uur, ged. (NH), Gemeente-arbeider, voerman reiniging, overl. 12-09-1957 (74 jaar) te Deventer, begr. te Deventer, Raalterweg *)

tr. 01-06-1911 te Deventer *) *) Francisca Geerlings, geb. 11-04-1880 te Deventer, om 3.00 uur, ged. (NH), arbeidster, overl. 12-1959 (ongeveer 79 jaar) te Almen (Gorssel), begr. 22-12-1959 te Deventer, Raalterweg *), dr. van Evert Jan Geerlings (geb. circa 1854 te Diepenveen) en Hendrika Witteveen (geb. circa 1849 te Epe)

Er zijn twee zonen en een dochter.

d. Rudolph , geb. 21-03-1885 te Wilp, om 13.00 uur, ged. (NH), arbeider, handelaar in tweedehands materialen, overl. 22-11-1963 (78 jaar) te Apeldoorn, om 5.00 uur, begr. te Vaassen, Zwanenweg *)

tr. 01-08-1908 te Voorst *) *) Lubbertje Veldhuis, geb. 10-10-1888 te Epe, ged. (NH), dienstbode, overl. 11-05-1965 (76 jaar) te Vaassen, begr. te Vaassen, Zwanenweg *), dr. van Lucas Veldhuis (geb. circa 1854 te Epe, arbeider) en Lubbertje van der Haar (geb. circa 1857 te Epe)

Er zijn vijf zonen en drie dochters.

e. Evert Jan , geb. 13-08-1887 te Wilp, om 20.00 uur, ged. (NH), boerenknecht, landbouwer

tr. 30-04-1910 te Voorst *) Hendrika Johanna Kettink, geb. 26-08-1888 te Wilp, om 22.00 uur, ged. (NH), dienstbode, dr. van Coenraad Kettink (geb. circa 1846 te Wilp, schoenmaker) en Gerdina Boterman (geb. circa 1855 te Twello)

Er is n dochter.

f. Egbert , geb. 14-01-1890 te Wilp, om 22.00 uur, ged. (NH), spoorwegarbeider, overl. 11-1974 (ongeveer 84 jaar) te Deventer, begr. 14-11-1974 te Deventer, Raalterweg *)

tr. 1939 te Barneveld Johanna (Antje) Dekker, geb. 15-11-1893 te Barneveld *), ged. (NH)

g. Hendrik Jan , geb. 05-11-1892 te Wilp, om 23.30 uur, ged. (NH), arbeider, overl. 17-08-1960 (67 jaar) te Deventer, begr. 22-08-1960 te Deventer, Raalterweg *)

tr. 03-05-1919 te Gorssel *) Hendrika Jonkman, geb. 20-08-1897 te Gorssel, ged. (NH), overl. 07-06-1974 (76 jaar), begr. te Deventer, Raalterweg *), dr. van Gerrit Jan Jonkman (geb. circa 1867 te Raalte, arbeider, landbouwer) en Hendrika Paalman (geb. circa 1873 te Holten)

Er zijn een dochter en een zoon.

h. Johan , geb. 11-12-1895 te Wilp, om 11.30 uur, ged. (NH), overl. 27-10-1897 (22 maanden) te Wilp *), begr. te Voorst *)

i. Jacomina , geb. 26-01-1898 te Voorst, om 9.00 uur, ged. (NH), overl. 01-11-1958 (60 jaar), begr. te Deventer, Raalterweg *)

(1) tr. 24-05-1919 te Gorssel *) Hendrikus Jonkman, geb. 24-06-1896 te Gorssel, om 1.00 uur, ged. (NH), arbeider, landbouwer, zn. van Gerrit Jan Jonkman (geb. circa 1867 te Raalte, arbeider, landbouwer) en Hendrika Paalman (geb. circa 1873 te Holten). Gescheiden 03-05-1928 te Zutphen

(2) tr. 28-08-1930 te Apeldoorn *) Frederik Evers, geb. 18-04-1881 te Deventer, om 2.00 uur, ged. (NH), fabrieksarbeider, overl. 26-07-1961 (80 jaar), begr. te Deventer, Raalterweg *), zn. van Albert Jan Evers (geb. circa 1852 te Wilp, milicien, tuinier) en Jannetje Wolters (geb. circa 1853 te Terwolde)

j. Albert Jan (Ab) , geb. 07-11-1900 te Wilp, om 14.00 uur, ged. (NH), fabrieksarbeider, expediteur, landarbeider, kolenhandelaar, overl. 07-12-1974 (74 jaar) te Twello, begr. te Terwolde *)

tr. 15-10-1921 te Voorst *) Maria Berendina Alberta Wenneker *), geb. 24-04-1902 te Voorst, om 21.30 uur, ged. (NH), overl. 11-11-1985 (83 jaar) te Voorst, begr. 15-11-1985 te Terwolde *), dr. van Gerhardus Johannes Wenneker (geb. circa 1879 te Warnsveld, meubelmaker) en Alberta Wolters (geb. circa 1883 te Voorst)

Er zijn een zoon en een dochter.

4. Arin , geb. 09-04-1863 te Wilp, volgt VIIg

5. Egbert , geb. 22-09-1865 te Wilp, volgt VIIh

VIe

Derk Groothedde

[Vb]

geb. 17-01-1827 te Voorst, daghuurder, tuinman, landbouwer, (spek)slager, dagloner, overl. 11-12-1902 (75 jaar) te Voorst *)

otr. 24-04-1853 te Voorst, tr. 06-05-1853 te Voorst *) Hester Arendina Jacobs, geb. 29-10-1829 te Wilp *), dienstmeid, landbouwster, overl. 23-03-1906 (76 jaar) te Voorst *), dr. van Jan Albert Jacobs (geb. circa 1805 te Voorst, boerenwerk doende, stoker, landbouwer, overl. 25-05-1884 te Wilp) en Sophia Alida van den Brink (geb. circa 1806 te Apeldoorn, landbouwster, overl. 02-03-1873 te Wilp)

Kinderen:

1. Johanna Lammerdina , geb. 13-11-1853 te Voorst *), overl. 15-03-1929 (75 jaar) te Voorst *)

tr. 18-08-1877 te Voorst *) Derk Jan Berends, geb. 19-07-1844 te Voorst *), daghuurder, landbouwer, overl. 24-11-1911 (67 jaar) te Voorst *), zn. van Gerrit Berends (geb. circa 1798 te Voorst, klompenmaker, daghuurder, overl. 17-12-1870 te Voorst) en Harmina Smies (geb. circa 1816 te Voorst, dienstmeid, overl. 26-02-1883 te Voorst)

Kinderen:

a. Gerard Levi , geb. circa 1878 te Voorst, koopman, veehandelaar, overl. 08-01-1945 (ongeveer 67 jaar) te Voorst *)

tr. 12-12-1903 te Voorst *) Harmina van den Brink, geb. 28-07-1877 te Beekbergen *), dr. van Gerrit van den Brink (geb. 17-06-1836 te Beekbergen, landbouwer) en Harmina Bouwhuis (geb. 10-12-1838 te Deventer)

b. Hester Arendina Hermina , geb. 11-02-1880 te Voorst

tr. 23-02-1901 te Voorst *) Berend Jan Nijenhuis, geb. 06-02-1876 te Wilp, fabrieksarbeider, overl. 26-02-1927 (51 jaar) te Voorst, zn. van Berend Nijenhuis (geb. 28-06-1836 te Beekbergen, daghuurder, landbouwer, overl. 18-05-1904 te Oosterhuizen (Apeldoorn)) en Willemina Rossel (geb. 29-12-1838 te Brummen, overl. 16-02-1917 te Oosterhuizen (Apeldoorn))

c. Harmina , geb. circa 1882 te Voorst

tr. 15-02-1913 te Voorst *) Gerrit Jan Jansen, geb. circa 1893 te Voorst, fabrieksarbeider, zn. van Hendrik Jan Jansen (geb. circa 1854 te Voorst, landbouwer) en Alberta Groeneveld (geb. 11-12-1852 te Beekbergen)

d. Derkje , geb. circa 1884 te Voorst

tr. 07-10-1905 te Voorst *) Albert Eggink, geb. circa 1885 te Twello, fabrieksarbeider, zn. van Hendrik Jan Eggink (geb. circa 1857 te Voorst, tuinman) en Gerritje Zwijnenberg (geb. circa 1860 te Wilp)

e. Albert , geb. circa 1890 te Voorst, landbouwer, overl. 12-03-1930 (ongeveer 40 jaar) te Voorst *)

tr. 13-04-1912 te Voorst *) Johanna Hulshof, geb. 21-09-1889 te Brummen *), overl. 18-05-1930 (40 jaar) te Apeldoorn *), dr. van Hendrika Berendina Hulshof

2. Jan Albert , geb. 08-09-1855 te Voorst, overl. 29-04-1867 (11 jaar) te Wilp *)

3. Hendrikus Johannes , geb. 22-11-1857 te Voorst, volgt VIIi

4. Arend Jan , geb. 26-08-1860 te Voorst, volgt VIIj

5. Sophia Aleida , geb. 19-01-1863 te Voorst

Komt 10-05-1881 van Voorst naar Deventer en vertrekt 01-11-1883 van Deventer naar 's-Gravenhage.

tr. Hubert Herman Fleischeuer, agent van politie

Kinderen:

a. Maria Cecilia Elizabeth *) , geb. 03-02-1890 te Rotterdam *), overl. 10-09-1890 (7 maanden) te Voorst *)

b. Hesje Arendina , geb. 19-04-1891 te Rotterdam *)

c. Jacoba Fleischscheuer , geb. 07-05-1892 te Rotterdam *), overl. 17-12-1892 (7 maanden) te Rotterdam *)

6. Aaltje , geb. 05-05-1865 te Voorst *), overl. 23-06-1936 (71 jaar) te 's-Gravenhage *), begr. 27-06-1936 te 's-Gravenhage, Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen

tr. 05-04-1893 te Rotterdam *) Jan Peter Leinders, geb. circa 1859 te Sittard, zn. van Hermanus Lambertus Leinders (geb. 30-12-1836 te Sittard) en Maria Barbara Fleischeuer (geb. te Sittard)

7. Hester Arendina , geb. 21-08-1868 te Voorst *), overl. 07-06-1917 (48 jaar) te 's-Hertogenbosch *)

otr. 19-08-1894 te Zutphen, tr. 05-09-1894 te Zutphen *) Gerrit Freriks *), geb. 07-12-1870 te Hummelo en Keppel, agent van politie, zn. van Hendrik Freriks (geb. 19-11-1828 te Angerlo, arbeider, overl. 12-02-1906 te Hummelo en Keppel) en Johanna Berendina Schel (geb. circa 1834 te Hummelo, overl. 13-03-1919 te Hummelo)

Bij zijn huwelijk was Gerrit gestationeerd in Den Bosch. Beide vaders konden niet schrijven. Jan Albert Groothedde en Jacobus Johannes Klaassen, broer en zwager van de bruid waren o.a. getuigen. De huwelijksafkondiging vond plaats in Zutphen, Voorst en Den Bosch 19 / 26-08-1894.

Kinderen:

a. Dirk , geb. circa 1897 te 's-Hertogenbosch, pianostemmer

tr. 05-08-1920 te Amsterdam *) Hendrika Neeltje Binnendijk, geb. 04-04-1898 te Gorinchem *), dr. van Thomas Binnendijk (geb. circa 1858, varensgezel, stoombootkapitein) en Gerdina Johanna van der Wal

b. Hester Arendina , geb. 24-02-1903 te 's-Hertogenbosch *)

8. Jan Albert , geb. 13-11-1870 te Voorst, volgt VIIk

9. Gerritje , geb. 30-12-1871 te Voorst *), overl. 29-01-1939 (67 jaar) te Voorst *), begr. te Wilp

tr. 18-07-1894 te Zutphen *) Jacobus Johannes Klaassen, geb. 05-08-1873 te Zutphen, arbeider, tuinman, landbouwer, woont Zutphen, overl. 27-05-1940 (66 jaar) te Voorst *), begr. te Wilp *), zn. van Gerrit Jan Klaassen (geb. 17-07-1818 te Brummen) en Christina Everhard (geb. 07-08-1827 te Brummen)

Op 01-11-1923 vertrokken naar Voorst.

Kinderen:

a. Christina , geb. 18-01-1895 te Zutphen

tr. 12-08-1922 te De Rijp *) Klaas Lakeman, geb. circa 1896 te Zuid- en Noord Schermer, landbouwer, zn. van Hendrik Lakeman (geb. circa 1865 te De Rijp, arbeider, koopman) en Geertje Wiedijk (geb. circa 1867 te Zuid- en Noord Schermer)

b. Hester Arendina , geb. 18-04-1896 te Zutphen

tr. 06-09-1918 te Zutphen *) Johan Wesselink, geb. 21-07-1893 te Vorden *), metselaar, zn. van Johan Wesselink (geb. circa 1859 te Vorden, metselaar) en Johanna Hendrika Burkink (geb. circa 1860 te Vorden, dienstmeid). Gescheiden 25-03-1937 te Zutphen

c. Geertruida , geb. 14-10-1897 te Rotterdam *)

tr. 12-09-1928 te Amsterdam *) Jan Overbeeke, geb. circa 1892 te Rotterdam, portier, zn. van Abraham Overbeeke en Johanna Adriana Zagwijn

d. Derkje , geb. 17-12-1898 te Rotterdam *)

tr. 02-06-1920 te Arnhem *) Willem Alexander Boekholt, geb. 24-12-1900 te Arnhem *), kantoorbediende, zn. van Coenraad Boekholt (geb. 10-09-1866 te Arnhem, kantoorknecht) en Elisabeth van Manen (geb. circa 1870 te Dodewaard)

e. Jacoba Johanna , geb. 12-03-1901 te Zutphen *)

tr. 06-01-1922 te Zutphen *) Hendrik Willem Smits, geb. 10-04-1900 te Dinxperlo, leerling machinist NS, machinist, woont Zutphen, Kanonsdijk F78, zn. van Jan Hendrik Smits (geb. 13-01-1862 te Aalten, arbeider, overl. 29-08-1936 te Dinxperlo) en Hendrika Semelink (geb. circa 1864 te Dinxperlo, overl. 12-02-1926 te Dinxperlo)

f. Gerrit Jan , geb. circa 15-05-1902 te Zutphen, overl. 16-11-1903 (ongeveer 18 maanden) te Zutphen *)

g. Berendina , geb. 03-07-1906 te Zutphen

h. Sophia Aleida , geb. 08-05-1911 te Zutphen

i. Gerritje , geb. 16-07-1912 te Zutphen

VIf

Arend Jan Groothedde

[Vb]

geb. 07-06-1828 te Voorst, oppasser, winkelier, woont Zutphen, D 300; Paterson (NJ, USA), overl. 19-02-1903 (74 jaar) te Paterson, begr. 20-02-1903 te Paterson, Cedar Lawn Cemetry

Arend Jan verkocht ook vlees en was broodventer. *)

otr. 23-07-1854 te Zutphen, tr. 02-08-1854 te Zutphen *) Johanna Velthorst *), geb. 14-09-1828 te Borculo *), ged. (NG), dienstmeid, overl. 1889 (ongeveer 61 jaar) te Paterson, begr. te Paterson, Cedar Lawn Cemetry, dr. van Hendrikus Velthorst (geb. circa 1813 te Borculo, militair, overl. 27-06-1868 te Borculo) en Cornelia Damer (geb. circa 1799 te Haarlem, overl. 07-06-1874 te Borculo)

De familie woonde in Zutphen Polsbroek en is in 1873 naar Amerika gemigreerd, Paterson, NJ.

Kinderen:

1. Arend Jan , geb. 20-05-1855 te Zutphen, volgt VIIl

2. Hendrikus Lubertus , geb. 24-07-1857 te Zutphen *), overl. 08-11-1858 (15 maanden) te Zutphen *), begr. te Zutphen

3. Hendrikus Lubertus , geb. 13-03-1860 te Zutphen *), overl. 19-03-1860 (6 dagen) te Zutphen *), begr. te Zutphen

4. Levenloos kind (vrl) , ged. (NG), overl. 14-03-1860 te Zutphen *)

5. Levenloos kind (mnl) , overl. 20-12-1860 te Zutphen *)

6. Johanna Lammerdina , geb. 07-03-1867 te Zutphen *), ongehuwd, overl. 07-10-1951 (84 jaar) te Paterson, begr. 09-10-1951 te Paterson, Cedar Lawn Cemetry

VIg

Reinder Groothedde

[Vc]

geb. 23-06-1812 te Oene, ged. 05-07-1812 te Oene, dagloner, boerenknecht, landbouwer, dagloner, overl. 10-03-1876 (63 jaar) te Zuuk (Epe) *)

(1) otr. 03-12-1836, tr. 30-01-1837 te Voorst *) Janna Neuteboom *), geb. 01-11-1816 te Welsum, dienstmeid, dagloonster, overl. 18-01-1851 (34 jaar) te Oene *), dr. van Gerrit Neuteboom (geb. 30-03-1786 te Olst, klompenmaker, overl. 25-08-1831 te Olst) en Geertrui Scholten (geb. 04-10-1786 te Oene, huiswerk doende, overl. 02-02-1847 te Olst)

Omdat Reinder niet kan schrijven, ondertekent zijn vader de huwelijksakte.

Kinderen:

1. Teunis , geb. 10-02-1838 te Welsum, volgt VIIm

2. Gerrit , geb. 13-07-1841 te Welsum, volgt VIIn

3. Gerrit Jan , geb. 15-02-1844 te Welsum, volgt VIIo

4. Steven , geb. 31-05-1848 te Oene, overl. 14-03-1859 (10 jaar) te Oene *)

(2) tr. 14-11-1851 te Epe *) Jennigje Eilers, geb. 05-08-1811 te Epe *), dagloonster, overl. 29-03-1902 (90 jaar) te Epe *), dr. van Jan Jansen Eilers (geb. circa 1787 te Wilp, overl. 27-03-1828 te Epe) en Jantje Kamphuis

Jennigje was weduwe van Derk Broekhuis, eerder weduwe van Jacob Kruisweg.

VIh

Gerrit Groothedde

[Vc]

geb. 10-10-1817 om 23:00 uur te Oene *), ged. 26-10-1817 te Oene, dagloner, boerenknecht, landbouwer, overl. 04-12-1870 (53 jaar) te Epe *)

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 20-03-1853.
Bij de aangifte van de kinderen kon Gerrit niet schrijven.

tr. 03-04-1846 te Olst *) Hendrika van Rijssen *), geb. 23-09-1822 te Heerde, dagloonster, overl. 01-04-1874 (51 jaar) te Epe *), dr. van Teunis van Rijssen (geb. 13-03-1793 te Vorchten, landbouwer, overl. 1842 te Olst) en Johanna Catharina, Catrina Boeve (geb. 30-05-1799 te Heerde, dienstmeid, daghuurdersche)

Familie woont Zuuk 335, later Emsterweg 299, Zuuk.

Kinderen:

1. Teunis , geb. 22-09-1846 te Olst *), overl. 04-10-1846 (12 dagen) te Olst *)

2. Johanna , geb. 08-03-1849 te Olst *), dagloonster, overl. 14-05-1916 (67 jaar) te Deventer *)

tr. 06-12-1873 te Olst *) Jonas Riphagen, geb. 26-12-1845 te Epe, dagloner, boerenknecht, rijwielhandelaar, overl. 03-02-1908 (62 jaar) te Deventer, zn. van Wicher Riphagen (geb. 29-08-1791 te Oene, dagloner, overl. 20-03-1851 te Oene) en Willempje Jans(en) (geb. 07-02-1805 te Heerde, overl. 19-03-1862 te Oene)

Wettiging n kind.

Kinderen:

a. Wicher , geb. 05-10-1872 te Epe *), boerenknecht

Gecht bij huwelijk.

tr. 13-11-1891 te Olst *) Lina Meijerman, geb. circa 1875 te Olst, overl. vr 1974, dr. van Gerrit Hendrik Meijerman (geb. circa 1856 te Olst, daghuurder) en Eilerdina Oldenhof (geb. circa 1858 te Olst)

b. Gerrit , geb. 02-08-1875 te Oene, overl. 08-12-1881 (6 jaar) te Oene *)

c. Hendrikus , geb. 27-06-1879 te Oene, overl. 21-07-1895 (16 jaar) te Oene *)

d. Gerrit Willem , geb. 14-10-1882 te Oene, verpleger

tr. 15-06-1922 te Deventer *) Johanna Wilhelmina van Dorsten, geb. circa 1896, dr. van Klaas van Dorsten (rijwielhandelaar) en Aaltjen Lammersen

e. Hendrik , geb. 25-10-1885 te Oene

f. Johannes (Jonas) , geb. 08-11-1888 te Oene, overl. 18-05-1901 (12 jaar) te Deventer

g. Johanna , geb. 06-06-1893 te Oene, overl. 19-06-1894 (12 maanden) te Oene *)

3. Gerritje , geb. 25-04-1851 te Oene *), overl. 22-04-1911 (59 jaar) te Deventer *)

tr. 07-05-1874 te Deventer *) Hermanus de Winter, geb. 14-02-1850 te Deventer *), te 01.30 uur, landbouwer, woont Nijbroek, Deventer, overl. 18-06-1898 (48 jaar) te Deventer, zn. van Gerrit Jan de Winter (geb. 12-05-1805 te Deventer, stoeldraaier/stoelenmaker) en Gerritdina Overmars (geb. 08-03-1807 te Deventer)

De vader van Hermanus, stoelenmatter, weigert toestemming voor het huwelijk. Volgens de bijlagen bij de huwelijksacte wordt rechterlijke toestemming verkregen.

Kinderen:

a. Gerhard , geb. 11-09-1874 te Deventer, tuinman

tr. 08-05-1900 te Deventer *) Henrica Josephina de Jongh, geb. circa 1878 te Antwerpen, dienstbode, dr. van Joanna de Jongh

b. Hendrik , geb. 09-08-1876 te Deventer

c. Cornelis , geb. 19-11-1878 te Deventer, pakhuisknecht

tr. 12-11-1903 te Deventer *) Bartha Gerrits, geb. circa 1879 te Deventer, dienstbode, dr. van Arend Gerrits (geb. circa 1845 te Terwolde) en Hendrika Johanna Brilleman (geb. circa 1849 te Heerde, overl. 1906 te Deventer)

d. Gerritje Johanna , geb. 22-05-1880 te Deventer, dienstbode

tr. 10-09-1913 te Deventer *) Johan Volgers Lubberts, geb. circa 1885 te Deventer, pakhuisknecht, zn. van Jacobus Lubberts (fabrieksarbeider) en Gerritje Garritsen

e. Engelina Hendrika , geb. 21-06-1883 te Deventer, overl. 24-09-1938 (55 jaar) te Deventer *)

tr. 16-08-1911 te Deventer *) Hendrikus van Heimenberg, geb. circa 1880 te Deventer, zn. van Jacobus Casparus van Heimenberg (geb. circa 1849 te Diepenveen, pakhuisknecht, overl. 1927 te Deventer) en Hendrika Nikkels (geb. circa 1850 te Wilp, dienstbode)

f. Hendrik , geb. 06-01-1886 te Deventer, tuinman

tr. 01-08-1914 te Voorst *) Aaltje Nikkels, geb. 24-05-1890 te Twello, dr. van Albert Nikkels (geb. 29-01-1837 te Voorst, arbeider, landbouwer) en Aaltje Harmsen (geb. 10-04-1851 te Olst)

g. Gerritdina , geb. 25-02-1889 te Deventer, overl. 19-12-1940 (51 jaar) te Deventer *)

tr. 25-08-1927 te Deventer *) Frederik Jan Prinsen, geb. circa 1891 te Deventer, pakhuisknecht, zn. van Dirk Prinsen en Aaltje Rietman

h. Gerritje , geb. 24-01-1893 te Deventer, dienstbode

tr. 19-12-1918 te Deventer *) Gerhardus Bernardus Jansen, geb. circa 1889 te Voorst, letterzetter, zn. van Gerrit Jan Jansen (tuinman) en Hendrika van Dijk

4. Hendrik , geb. 08-04-1854 te Epe, volgt VIIp

5. Teunis , geb. 27-11-1857 te Epe, volgt VIIq

6. Harmen Jan , geb. 28-03-1861 te Epe *), overl. 25-11-1868 (7 jaar) te Epe *)

7. Reinder , geb. 30-12-1865 te Epe, volgt VIIr

VIi

Hendrik Groothedde

[Vc]

geb. 09-08-1821 te Oene *), ged. 21-10-1821 te Oene, dagloner, landbouwer, overl. 21-11-1878 (57 jaar) te Oene *)

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 01.05.1844.

otr. te Epe, tr. 23-05-1846 te Epe *) Janna, Johanna Riphagen, geb. 07-02-1822 te Oene, dienstmeid, dagloonster, landbouwster, overl. 02-03-1886 (64 jaar) te Oene *), dr. van Wicher Riphagen (geb. 29-08-1791 te Oene, dagloner, overl. 20-03-1851 te Oene) en Janna Bomhof (geb. 16-10-1796 te Vaassen, overl. 02-03-1831 te Oene)

Kinderen:

1. Gerrit Jan Riphagen , geb. 18-06-1843 te Oene

Voorechtelijk kind van Janna.

tr. 22-06-1867 te Olst *) Esselina Tijhuis, geb. circa 1845 te Olst, overl. 1884 (ongeveer 39 jaar) te Olst *)

2. Gerrit , geb. 30-08-1847 te Oene, ged. 24-10-1847 te Oene, overl. 17-02-1849 (17 maanden) te Oene *)

3. Gerritje , geb. 19-02-1850 te Oene *), overl. 14-04-1884 (34 jaar) te Deventer *)

(1) tr. 11-03-1880 te Deventer *) Herm Jan Hulman, geb. 19-06-1852 te Olst *), dagloner, woont Deventer, overl. 19-11-1881 (29 jaar) te Deventer *), zn. van Jan Derk Hulman (geb. circa 1818 te Twello, overl. 1874 te Olst) en Berendina Lammers (geb. circa 1822 te Olst)

(2) otr. 22-10-1882 te Deventer, tr. 02-11-1882 te Deventer *) Garrit Jan Pongert, geb. 22-05-1841 te Laren (Gld), tabakskerver, overl. 28-03-1925 (83 jaar) te Deventer *), zn. van Garrit Jan Pongert (geb. circa 1810 te Laren (Gld), boerenknecht) en Geertjen Brascamp (geb. 02-11-1801 te Geesteren, boerenwerkster, overl. 22-01-1879 te Laren (Gld))

Weduwnaar van Berendjen Sprokkereef.

4. Wicher , geb. 27-05-1853 te Oene, overl. 06-09-1854 (15 maanden) te Oene *)

5. Wicher , geb. 18-07-1855 te Oene, overl. 21-03-1863 (7 jaar) te Oene *)

6. Teuntje , geb. 26-01-1858 te Oene, ged. (NH), overl. 25-06-1923 (65 jaar) te Deventer *), begr. 28-06-1923 te Deventer

Teuntje komt op 13-04-1874 van Olst naar Deventer.

tr. 05-05-1881 te Deventer *) Johannes Eliza Rood, geb. 23-08-1859 te Warnsveld, ged. (NH), timmerman, zeemilicien, overl. 13-04-1912 (52 jaar) te Deventer *), zn. van Nicolaas Theodorus Rood (geb. circa 1828 te Voorst, dienstknecht, dagloner) en Willemina Aleida Brummelman (geb. circa 1835 te Warnsveld)

Kinderen:

a. Nicolaas Theodorus , geb. 28-09-1883 te Deventer, ged. (NH), overl. 26-04-1899 (15 jaar) te Deventer *)

b. Hendrik Jan , geb. 16-02-1885 te Deventer, ged. (NH), overl. 05-03-1895 (10 jaar) te Deventer *)

c. Johanna Aleida , geb. 20-03-1886 te Deventer, ged. (NH)

tr. 09-05-1917 te Deventer *) Mechtildus Diederik Renssen, geb. circa 1884 te Deventer, teekenaar, zn. van Jacob Renssen (schilder) en Mechteld Juda Klein Onstenk

d. Hendrik , geb. 02-07-1888 te Deventer, ged. (NH), timmerman, aannemer, overl. 14-03-1944 (55 jaar) te Deventer *)

tr. 14-10-1914 te Deventer *) Anna Beltman, geb. 02-09-1893 te Deventer *), dr. van Herman Beltman (geb. 25-06-1859 te Deventer, timmerman) en Johanna Halle (geb. circa 1861 te Olst)

e. Johannes Eliza , geb. 13-02-1890 te Deventer, overl. 10-05-1891 (14 maanden) te Deventer *)

f. Johanna Antonia , geb. 09-08-1891 te Deventer, ged. (NH), overl. 27-11-1893 (2 jaar) te Deventer *)

g. Johannes Eliza , geb. 15-12-1893 te Deventer, overl. 11-03-1897 (3 jaar) te Deventer *)

h. Antonie , geb. 11-01-1895 te Deventer, ged. (NH)

i. Nicolaas Theodorus , geb. 16-09-1899 te Deventer

j. Johannes Eliza , geb. circa 1904 te Deventer, timmerman

tr. 21-05-1926 te Diepenveen *) Johanna Maria Husken, geb. circa 1908 te Enschede, dr. van Johannes Albertus Wilhelmus Husken en Aleida Dorothea Koot

7. Johanna Willemina , geb. 30-07-1861 te Oene, dienstmeid, dagloonster, landbouwster, overl. 13-02-1925 (63 jaar) te Oene *)

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 19-04-1884.

tr. 28-05-1881 te Epe *) Lammert van Dijk, geb. 17-09-1854 te Oene, dagloner, arbeider, boerenknecht, landbouwer, overl. 19-04-1922 (67 jaar) te Epe *), zn. van Egbert van Dijk (geb. circa 1822 te Heerde, boerenknecht, dagloner, overl. 06-03-1866 te Oene) en Hendrika Kiesbrink (geb. circa 1825 te Heerde, dienstmeid, dagloonster, overl. 22-06-1863 te Oene)

Kinderen:

a. Hendrika , geb. 18-12-1881 te Oene, diensbode, overl. 01-01-1962 (80 jaar) te Oene, begr. te Oene, Algemene Begraafplaats

tr. 04-05-1907 te Epe *) Johannes Karrenbeld, geb. 23-01-1879 te Epe, nachtwacht, overl. 14-11-1951 (72 jaar) te Epe, begr. te Oene, Algemene Begraafplaats, zn. van Berend Karrenbeld (geb. circa 1844 te Oene, dagloner) en Maria Albers (geb. circa 1849 te Olst, dagloonster)

b. Egbert , geb. 20-10-1883 te Epe *), spoorwegbeambte, overl. 20-03-1966 (82 jaar), begr. te Epe, Algemene Begraafplaats

tr. 12-08-1911 te Epe *) Gerritdina Hermina Blankvoort, geb. 07-07-1879 te Eibergen, dienstbode, overl. 29-11-1951 (72 jaar), begr. te Epe, Algemene Begraafplaats, dr. van Bernardus Hendrikus Blankvoort (geb. circa 1847 te Eibergen, aannemer) en Hendrika Johanna Boevink (geb. 01-11-1838 te Eibergen)

c. Gerrit Jan , geb. 09-08-1886 te Epe *), arbeider

tr. 16-06-1921 te Lienden *) Johanna van Verseveld, geb. circa 1896 te Lienden, dr. van Johannes van Verseveld (geb. circa 1853 te Ingen (Lienden), arbeider) en Adriana Catharina van Doorn (geb. circa 1865 te Ingen (Lienden))

d. Harmen Jan , geb. 01-07-1887 te Epe *), spoorwegbeambte

tr. 14-08-1915 te Epe *) Aaltje Krijgsman, geb. circa 1891 te Epe, dr. van Hendrik Jan Krijgsman (geb. circa 1850 te Oene) en Jacoba van Asselt (geb. circa 1859 te Epe, landbouwster)

e. Hendrik , geb. 18-11-1889 te Epe *), dagloner

tr. 21-11-1914 te Epe *) Gerritje Noteboom, geb. circa 1891 te Epe, dr. van Albert Noteboom (geb. 14-10-1850 te Vaassen, brugwachter) en Willemina van Baak (geb. 02-07-1847 te Eerbeek)

f. Johannes Lambertus , geb. 10-06-1892 te Oene *), overl. 17-07-1892 (1 maand) te Epe *)

g. Johannes Lambertus , geb. 30-11-1893 te Epe *), arbeider

tr. 18-12-1915 te Voorst *) Jannetje de Weerd, geb. circa 1890 te Voorst, dr. van Johannes Wernardus de Weerd (geb. circa 1857 te Terwolde, landbouwer) en Bartje Bellert (geb. circa 1857 te Epe)

h. Tonia , geb. 01-01-1896 te Oene *), overl. 30-05-1901 (5 jaar) te Oene *)

i. Evert Jan , geb. 12-03-1898 te Epe *), remmer

tr. 29-11-1922 te Hattem *) Geertje de Graaf, geb. circa 1897 te Hattem, dr. van Harm de Graaf (arbeider) en Drikje Weenink

j. Antonie van Dijk , geb. 14-04-1902 te Epe *)

8. Willem Hendrik , geb. 04-11-1863 te Oene, volgt VIIs

VIj

Gerrit Groothedde

[Vd]

geb. 31-01-1813 te Terwolde de Vecht, landbouwer, overl. 28-12-1888 (75 jaar) te Terwolde *)

(1) tr. 21-02-1835 te Epe *) Petertje Schoonhoven, geb. 01-05-1816 te Vaassen, dienstmeid, landbouwersche, overl. 22-06-1843 (27 jaar) te Terwolde *), dr. van Gerrit Peters van Schoonhoven (ged. circa 1768 te Vaassen, landbouwer, overl. 28-07-1825 te Vaassen) en Jannetje Wolven (ged. circa 1779 te Vaassen, landbouwster,dagloonster, overl. 29-09-1824 te Vaassen)

Kinderen:

1. Jannetje , geb. 02-07-1835 te Terwolde, overl. 02-01-1891 (55 jaar) te Beemte *)

Kinderen:

a. Johanna , geb. 12-03-1853 te Terwolde, overl. 13-03-1905 (52 jaar) te Twello *)

2. Elizabeth , geb. 01-12-1837 te Terwolde, overl. 08-12-1864 (27 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 06-09-1862 te Voorst *) Lambertus Diderik Middelburg, geb. circa 1835 te Epe, daghuurder, landbouwer, zn. van Antonij Adriaan Middelburg (geb. circa 1800 te Deventer, landbouwer) en Johanna Hendrika Bredenoord (geb. 25-09-1794 te Wilp)

Kinderen:

a. Antonie , geb. 30-05-1863 om 11:00 uur te Apeldoorn *)

(1) tr. 06-05-1891 te Deventer *) Johanna Frederika Daggert, geb. circa 1860 te Diepenveen, dr. van Albert Daggert en Hendrika Alberdina Klein Nulend

(2) tr. 17-11-1894 te Bathmen *) Johanna Frederika Steenbruggen, geb. 10-12-1864 te Deventer *), dr. van Gerrit Jan Steenbruggen en Johanna Veldhoen

b. Levenloos kind (vrl) , overl. 12-11-1864 te Apeldoorn *)

3. Gerritjen , geb. 05-01-1841 te Terwolde *), overl. 15-12-1873 (32 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 15-04-1865 te Voorst *) Willem Frederik van Beek, geb. 24-01-1834 te Apeldoorn *), boerenknecht, klompenmaker, landbouwer, overl. 09-01-1913 (78 jaar) te Apeldoorn *), Anklaar, zn. van Aart van Beek (koopman) en Margrieta Westhof

Getuigen bijhet huwelijk zijn Albert Groothedde, 50 jr., landbouwer, woont Terwolde, oom der bruid, Christiaan van Olst, 49 jr, landbouwer te Apeldoorn, buurman van de bruidegom.
Willem Frederik hertrouwt Voorst, 23-09-1876, Maria Jacoba Gerrits, geb. Voorst, 17-10-1848, overl. Apeldoorn, 15-07-1921.

Kinderen:

a. Aart , geb. 05-10-1865 om 4:00 uur te Apeldoorn *), landbouwer, woont Anklaar; Wikkeweg, Apeldoorn, overl. 22-01-1950 (84 jaar) te Apeldoorn *)

tr. Hendrika Groothedde Zie VIk-9

b. Martinus , geb. 25-04-1867 om 9:00 uur te Apeldoorn *), overl. 19-05-1867 (24 dagen) te Apeldoorn *)

c. Peter , geb. 01-04-1868 om 10:00 uur te Apeldoorn *), landbouwer, woont Apeldoorn, overl. 25-04-1914 (46 jaar) te Twello *)

Peter overleed aan de gevolgen van een ongeluk met een paard.

(1) tr. 21-10-1893 te Voorst *) Wilhelmina Johanna Denekamp, geb. 14-01-1857 te Wilp *), overl. 15-01-1894 (37 jaar) te Wilp *), dr. van Frans Denekamp (geb. 21-01-1806 te Wilp, timmerman, overl. 28-02-1889 te Wilp) en Derkjen Fransen (geb. 1817 te Terwolde, dienstmeid, overl. 03-07-1884 te Wilp)

(2) tr. 02-05-1896 te Voorst *) Everdina Kruitbosch, geb. 10-03-1868 te Wilp *), overl. 19-02-1955 (86 jaar) te Wilp, begr. 23-02-1955 te Voorst, Algemene Begraafplaats, dr. van Evert Jan Kruitbosch (geb. 01-04-1832 te Wilp, landbouwer, overl. 11-11-1900 te Wilp) en Gerritdina Denekamp (geb. 21-05-1830 te Wesepe, overl. 26-01-1915 te Wilp)

Peter was weduwnaar van Willemina Johanna Denekamp. Het gezin woonde in Wilp, B57. Getuigen bij hun huwelijk waren: Aart van Beek (30 jr), en Gerrit Willem van Beek (23 jr), beiden landbouwers, wonende te Apeldoorn en broeders van de bruidegom. Fredrik Kruitbosch (32 jr), en Gerrit Jan Kruitbosch (23 jr), beiden landbouwers en wonende te Wilp, broeders van de bruid.

d. Gerdina Margretha (Dientje) , geb. 21-05-1870 om 23:00 uur te Apeldoorn *), naaister, "mutsenstriekster", overl. 30-08-1953 (83 jaar) te Apeldoorn

tr. 30-04-1898 te Apeldoorn *) Gerrit Jan Kruitbosch, geb. 22-08-1872 te Wilp *), landbouwer, overl. 1946 (ongeveer 74 jaar), zn. van Evert Jan Kruitbosch (geb. 01-04-1832 te Wilp, landbouwer, overl. 11-11-1900 te Wilp) en Gerritdina Denekamp (geb. 21-05-1830 te Wesepe, overl. 26-01-1915 te Wilp)

e. Gerrit Willem , geb. 13-09-1872 om 22:00 uur te Apeldoorn *), landbouwer, overl. 03-07-1931 (58 jaar) te Apeldoorn *)

Gerrit Willem woonde op "het Grote Goor", nu Drostendijk 56, Apeldoorn.

tr. 04-03-1925 te Voorst Petertjen Schouten, geb. 02-02-1868 te Voorst

f. Aaltje , geb. 09-12-1873 om 21:00 uur te Apeldoorn *)

tr. 03-06-1911 te Apeldoorn *) Teunis Hertgers, geb. 25-03-1873 te Apeldoorn *), landbouwer, zn. van Gerrit Hertgers (geb. 19-10-1844 te Beekbergen, dagloner, landbouwer) en Metje Kruimer (geb. 21-10-1848 te Beekbergen)

Teunis was weduwnaar van Gerdina Hendrika Veldhoen.

(2) tr. 20-04-1844 te Voorst *) Everdiena Adelerhof, geb. 03-11-1822 te Apeldoorn *), huiswerk doende, landbouwerster, overl. 07-04-1870 (47 jaar) te Terwolde *), dr. van Evert Jans Adelerhof (geb. 16-02-1781 te Vaassen, boer, landman, landbouwer, overl. 28-10-1861 te Apeldoorn) en Hendrika Derks Koldenhof (geb. 14-09-1793 te Vaassen, landbouwster, overl. 25-04-1846 te Apeldoorn)

Familie woont op "De Grote Ham", Wellinkhofweg, Terwolde.

Kinderen:

4. Harmen *) , geb. 04-03-1845 te Terwolde, landbouwer, ongehuwd, overl. 09-03-1870 (25 jaar) te Terwolde *)

5. Evert Jan , geb. 02-03-1847 te Terwolde, volgt VIIt

6. Hendrik , geb. 19-04-1849 te Terwolde, volgt VIIu

7. Derkje , geb. 25-01-1851 te Terwolde *), landbouwster, overl. 26-01-1912 (61 jaar) te Beemte *)

tr. 20-03-1875 te Voorst *) Derk Jan Adelerhof, geb. 18-09-1842 te Apeldoorn *) *), landbouwer, woont Beemte, overl. 09-12-1907 (65 jaar) te Beemte *), zn. van Jan Adelaarhoff (geb. 22-02-1813 te Vaassen, landbouwer, overl. 25-02-1884 te Beemte) en Everdina Werler (geb. 10-04-1821 te Apeldoorn, overl. 27-06-1865 te Apeldoorn)

Kinderen:

a. Jan , geb. 14-01-1876 te Beemte *), landbouwer, woont Beemterweg, Apeldoorn, overl. 17-03-1951 (75 jaar) te Beemte-Broekland, begr. te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg

tr. Johanna Hendrika (Anna) Groothedde Zie VIIv-2

b. Gerrit , geb. 20-03-1879 om 17:00 uur te Apeldoorn *), landbouwer, ongehuwd, overl. 04-04-1903 (24 jaar) te Beemte *)

c. Everdina , geb. 02-08-1886 om 23:00 uur te Beemte *), overl. 01-02-1977 (90 jaar)

tr. 19-04-1917 te Apeldoorn *) Egbert Jan Bluemink, geb. 04-03-1887 te Voorst, landbouwer, overl. 28-10-1961 (74 jaar), zn. van Johannes Bleumink (geb. 08-09-1850 te Voorst, landbouwer, overl. 02-01-1916 te Twello) en Gerritje Kruitbosch (geb. 07-10-1860 te Wilp, landbouwster, overl. 10-01-1924 te Voorst)

8. Hendrika , geb. 27-10-1852 te Terwolde, overl. 12-05-1868 (15 jaar) te Terwolde *)

9. Everdina , geb. 28-11-1854 te Terwolde, overl. 20-11-1873 (18 jaar) te Terwolde *)

10. Gerrit , geb. 16-04-1856 te Terwolde, volgt VIIv

11. Hermina , geb. 31-03-1858 te Terwolde, overl. 10-03-1944 (85 jaar) te Emst *), begr. te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg

tr. 29-03-1890 te Voorst *) Reinder Schuring, geb. 05-11-1866 te Posterenk, daghuurder, landbouwer, overl. 04-10-1944 (77 jaar) te Emst *), begr. te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg, zn. van Johannes Schuring (daghuurder) en Gerritje Overbeek (daghuurster)

Wettiging n kind.

Kinderen:

a. Harmen , geb. 17-07-1878 te Voorst, ongehuwd, overl. 27-04-1966 (87 jaar) te Emst

b. Gerritje , geb. 13-01-1891 te Twello, overl. 02-04-1976 (85 jaar) te Elspeet, begr. te Elspeet

tr. 24-07-1920 te Epe *) Jan Bossenbroek, geb. 15-10-1890 te Ermelo, metselaar, overl. 19-10-1963 (73 jaar) te Elspeet, begr. te Elspeet, zn. van Gerardus Bossenbroek (geb. circa 1864 te Ermelo, metselaar) en Hester Wendt (geb. circa 1864 te Ermelo)

c. Everdina , geb. 09-07-1892 te Twello, overl. 05-03-1949 (56 jaar) te Vaassen *), begr. te Vaassen

tr. 06-07-1918 te Epe *) Jacobus Johannes Zwerus, geb. 02-11-1879 te Epe, landbouwer, overl. 09-01-1965 (85 jaar) te Epe, begr. te Vaassen, zn. van Aart Zwerus (geb. 27-12-1856 te Vaassen, landbouwer) en Aaltje Buitenhuis (geb. 14-12-1855 te Beekbergen)

Kinderen: Allert, (trouwt Fenneke Keurhorst *), Reina.

d. Johanna , geb. 10-06-1894 te Twello, overl. 16-05-1969 (74 jaar) te Deventer, begr. 20-05-1969 te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg

tr. Albert Groothedde Zie VIIIai

e. Gerrit , geb. 16-01-1895 te Twello

tr. Hendrika Maria Sangers, geb. 08-07-1901, overl. 21-02-1982 (80 jaar) te Emst, begr. te Emst

f. Johannes , geb. 05-12-1897 te Twello, landbouwer, overl. 30-04-1948 (50 jaar) te Emst *)

tr. Gerritdina Johanna Tekelenburg, geb. 1893, overl. 24-01-1973 (ongeveer 80 jaar) te Emst

Kinderen: Mina (trouwt Johannes Keurhorst *)), Evert Jan, Reinder, Anna, Johan.

g. Hendrika , geb. 01-08-1899 te Twello, overl. 20-03-1994 (94 jaar) te Heerde, begr. 25-03-1994 te Terwolde

tr. Albert Groothedde Zie VIIIam

12. Lambertus , geb. 24-06-1860 te Terwolde, ongehuwd, overl. 28-10-1889 (29 jaar) te Terwolde *)

13. Derk , geb. 25-03-1862 te Terwolde *), landbouwer, ongehuwd, overl. 16-12-1886 (24 jaar) te Terwolde *)

14. Gerharda (Grada) , geb. 24-03-1864 te Terwolde *), landbouwster, overl. 17-07-1944 (80 jaar) te Terwolde de Vecht *), begr. 21-07-1944 te Terwolde *)

Gerharda Groothedde (1864-1944)

tr. Harmen (Harm) Groothedde Zie VIIx

15. Hendrika , geb. 14-08-1869 te Terwolde, overl. 09-08-1895 (25 jaar) te Kampen *)

tr. 15-02-1890 te Apeldoorn *) Gerrit Fransen, geb. 28-11-1867 te Twello *), horlogemaker, zn. van Ds. Elias Fransen (geb. 08-01-1827 te Teuge, boerenarbeider, schoenmaker, predikant, overl. 04-06-1898 te Barneveld) en Hermina van de Kraats (geb. 02-12-1826, huiswerk doende, overl. 23-03-1871 te Twello)

Kinderen:

a. Hermina Everdina , geb. 14-03-1893 te Kampen, overl. 23-01-1926 (32 jaar) te Epe *)

tr. 04-08-1921 te Epe *) Jan Rozendal, geb. 17-05-1891 te Epe, bakker, woont Emst, Hoofdweg 11, zn. van Willem Rozendal en Alberta de Graaff

b. Everdina Elisa , geb. 1895 te Kampen, overl. 1920 (ongeveer 25 jaar) te Hellendoorn *)

tr. 26-09-1918 te Hellendoorn *) Berend Nijhof, geb. 1895 te Wierden, kantoorbediende, zn. van Frederik Nijhof (geb. circa 1871 te Wierden) en Jenneken Beverdam (geb. circa 1870 te Wierden)

VIk

Albert Groothedde

[Vd]

geb. 25-11-1814 te Terwolde de Vecht, landbouwer, overl. 28-04-1895 (80 jaar) te Terwolde *)

Een deel van zijn schoolwerk, in de vorm van een schrijfschrift, is bewaard gebleven

tr. 18-02-1841 te Voorst *) Hendrikje Mekelenkamp, geb. 09-12-1819 te Nijbroek *), huiswerk doende, landbouwster, overl. 09-04-1896 (76 jaar) te Terwolde *), dr. van Jannes Mekelenkamp (geb. te Enterbroek, tuinman, timmerman, overl. 23-04-1866 te Nijbroek) en Lamberdina Hendriks Krijgsman (ged. circa 1781 te Oene, overl. 11-11-1868 te Nijbroek)

Familie woont op de boerderij De Grote Wetering, Terwolde de Vecht, E19, thans Avervoordseweg.

Kinderen:

1. Harmina , geb. 25-03-1842 te Terwolde, landbouwster, overl. 09-04-1871 (29 jaar) te Vaassen *)

tr. 22-02-1868 te Voorst *) Jacob Wolters, geb. 23-10-1835 te Oeken (Brummen) *), daghuurder, landbouwer, arbeider, zn. van Gerrit Wolters (landbouwer) en Christina Berends

Jacob hertrouwt Gerritje Kleinbossenbroek.
Volgens overlevering is Jacob Wolters verdronken in de Wetering in de buurt van de Gatherbrug in Vaassen.

Kinderen:

a. Gerdina Christina , geb. 13-03-1869 te Vaassen, Vaassensebroek 298A, dienstbode, overl. 08-07-1894 (25 jaar) te Wilp *)

tr. 17-02-1894 te Voorst *) Derk Jan Reupkes, geb. circa 1861 te Wilp, landbouwer, zn. van Arend Jan Reupkes (geb. circa 1820 te Voorst, landbouwer) en Dina ter Haar (geb. circa 1824 te Wilp, landbouwster)

b. Alberta , geb. 10-02-1871 te Epe, overl. 02-10-1954 (83 jaar)

Alberta is grootgebracht bij haar grootvader Albert Groothedde.

tr. 11-12-1897 te Apeldoorn *) Peter Wilbrink, geb. 07-12-1870 te Apeldoorn *), landbouwer, overl. 03-07-1942 (71 jaar) te Apeldoorn *), zn. van Lammert Wilbrink (geb. 02-03-1835 te Beekbergen, landbouwer, overl. 24-08-1907 te Apeldoorn) en Martha Muller (geb. 02-03-1835 te Beekbergen, overl. 23-03-1893 te Apeldoorn)

2. Johannes , geb. 16-02-1845 te Terwolde, ongehuwd, overl. 02-10-1876 (31 jaar) te Terwolde *)

3. Elisabeth , geb. 27-01-1848 te Terwolde, overl. 19-04-1921 (73 jaar) te Apeldoorn *), begr. te Terwolde *)

tr. 10-06-1893 te Voorst *) *) Albert Timmer, geb. 05-08-1849 te Terwolde *), daghuurder, bosarbeider, landbouwer, overl. 16-09-1920 (71 jaar) te Voorst *), zn. van Egbert Timmer (geb. 24-02-1813 te Apeldoorn, daghuurder, landbouwer, overl. 10-01-1892 te Terwolde) en Jentjen van Essen (geb. 13-02-1817 te Terwolde, daghuurster, landbouwster, overl. 18-06-1887 te Terwolde)

4. Lammerdina , geb. 27-01-1848 te Terwolde, overl. 04-01-1926 (77 jaar) te Apeldoorn *), begr. te Terwolde

tr. 30-09-1893 te Voorst *) Hendrikus Vosselman, geb. 07-06-1865 te Epe *), landbouwer, timmerman, schilder, arbeider, overl. 31-05-1929 (63 jaar) te Apeldoorn *), zn. van Jacob Vosselman (geb. 02-07-1826 te Vaassen) en Geertrui Poelman (geb. 13-06-1831 te Vaassen)

5. Derkje , geb. 03-10-1850 te Terwolde, overl. 28-01-1924 (73 jaar) te Teuge *), ('t Vlessenvonder), begr. te Terwolde

tr. Roelof Groothedde Zie VIo

6. Levenloos kind (vrl) , overl. 05-11-1852 te Terwolde *)

7. Hendrikus , geb. 28-02-1854 te Terwolde, volgt VIIw

8. Harmen (Harm) , geb. 15-12-1857 te Vaassen, volgt VIIx

9. Hendrika , geb. 14-11-1862 te Terwolde, overl. 05-06-1944 (81 jaar) te Apeldoorn *), begr. te Terwolde

tr. 28-02-1891 te Voorst *) Aart van Beek, geb. 05-10-1865 te Apeldoorn *), landbouwer, woont Anklaar; Wikkeweg, Apeldoorn, overl. 22-01-1950 (84 jaar) te Apeldoorn *), zn. van Willem Frederik van Beek (geb. 24-01-1834 te Apeldoorn, boerenknecht, klompenmaker, landbouwer, overl. 09-01-1913 te Apeldoorn) en Gerritjen Groothedde (geb. 05-01-1841 te Terwolde, overl. 15-12-1873 te Apeldoorn)

Kinderen:

a. Gerritjen , geb. 26-02-1892 te Apeldoorn *), ged. 01-06-1892, overl. 17-07-1974 (82 jaar) te Teuge, ('t Vlessenvonder), begr. 22-07-1974 te Terwolde *)

tr. Roelof Groothedde Zie VIIah

b. Hendrika (Heintje) , geb. 05-03-1897 om 7:00 uur te Apeldoorn *), ongehuwd, overl. 23-01-1944 (46 jaar) te Apeldoorn *)

c. Wilhelmina Alberta , geb. 19-01-1904 te Apeldoorn, overl. 18-03-1979 (75 jaar) te Terwolde

tr. 07-06-1928 te Apeldoorn Albert Hertgers, geb. 15-04-1900 te Broekland (Apeldoorn) *), overl. 15-06-1968 (68 jaar) te Apeldoorn

d. Willem Frederik (Willem) , geb. 19-10-1906 te Apeldoorn, landbouwer, overl. 19-08-1984 (77 jaar) te Apeldoorn

tr. 24-05-1951 te Apeldoorn Hendrika Derkjen (Riek) Ordelman, geb. 19-11-1913 te Voorst, overl. 05-06-1964 (50 jaar) te Apeldoorn

VIl

Gerrit Derk Groothedde

[Ve]

geb. 20-03-1816 te Deventer *), daghuurder, arbeider, landman, dagloner, woont Beekbergen, overl. 02-10-1885 (69 jaar) te Oosterhuizen (Apeldoorn) *)

(1) tr. 29-05-1841 te Voorst *) Aleida Derks, geb. 28-10-1818 te Epse *), dienstmeid, daghuurdersche, overl. 20-05-1845 (26 jaar) te Wilp *), dr. van Lammert Derks (werkman) en Gerritje Kamerman (werkvrouw)

Kinderen:

1. Martinus , geb. 18-10-1841 te Wilp, volgt VIIij

2. Gerrit Jan , geb. 1843 te Terwolde

3. Gerritje , geb. 02-09-1844 te Wilp *), dienstmeid, daghuurster, overl. 16-01-1919 (74 jaar) te Voorst *)

tr. 16-02-1875 te Voorst *) Jan Visch, geb. 17-09-1841 te Terwolde, milicien, daghuurder, overl. 01-03-1892 (50 jaar) te Wilp *), zn. van Hendrik Visch (daghuurder) en Berendina Liefhebber

Kinderen:

a. Berend , geb. circa 1876 te Wilp, landbouwer, ongehuwd, overl. 03-01-1899 (ongeveer 23 jaar) te Twello *)

b. Gerritje , geb. 05-1881 te Wilp, overl. 17-03-1883 (ongeveer 22 maanden) te Wilp *)

c. Jan , geb. circa 1881 te Voorst, ongehuwd, overl. 19-09-1942 (ongeveer 61 jaar) te Voorst *)

(2) tr. 25-11-1846 te Voorst *) Derkjen Wemerman, geb. 03-07-1819 te Voorst, daghuurster, landbouwster, overl. 30-06-1889 (69 jaar) te Oosterhuizen (Apeldoorn) *), dr. van Willem Wemerman (geb. circa 1778 te Voorst, boerenknecht, overl. 15-11-1866 te Apeldoorn) en Gerritjen Arends (geb. circa 1789 te Terwolde, dienstmeid, overl. 23-12-1865 te Apeldoorn)

Na het overlijden van haar echtgenoot was zij landbouwster.

Familie woonde o.a. Wilp, A 32.

Kinderen:

4. Aleijda , geb. 09-09-1847 te Wilp *), dienstmeid, overl. 21-12-1925 (78 jaar) te Deventer *), begr. 22-12-1925 te Deventer

tr. 17-10-1874 te Voorst *) Sarris Panhuis, geb. 04-12-1851 te Wilp, milicien, dagloner, overl. 30-08-1899 (47 jaar) te Deventer *), zn. van Alexander Panhuis en Hendrica Kemping

Wettiging n kind.

Kinderen:

a. Alexander , geb. 24-12-1873 om 21:00 uur te Apeldoorn *) *), paardenhandelaar

tr. 20-07-1905 te Deventer *) Johanna Bosch, geb. 21-11-1871 te Deventer *), dr. van Derk Bosch en Johanna Peters

b. Derkje , geb. 17-01-1876 te Voorst, ged. (NH)

tr. 17-08-1899 te Deventer *) Arend Jan Bosman, geb. 01-02-1874 te Deventer *), sigarenmaker, zn. van Arend Jan Bosman en Willemina van den Berg

c. Gerrit Jan , geb. 18-04-1878 te Wilp *), ged. (NH), opperman, katoenwever

tr. Harmina Groothedde Zie VIIij-8

d. Levenloos kind (mnl) , overl. 23-06-1882 te Twello *)

e. Hendrika Maria , geb. 14-05-1883 te Voorst, ged. (NH)

tr. 28-01-1905 te Voorst *) Albert Everts, geb. circa 1879 te Deventer, tuinman, zn. van Albert Jan Everts (geb. circa 1850 te Wilp, tuinman) en Grietje Timmer (geb. 29-10-1840 te Avereest)

f. Gerritje , geb. 04-08-1886 te Deventer, ged. (NH)

tr. 23-09-1915 te Deventer *) Hendrik Knippenberg, geb. circa 1888 te Heino, brievenbesteller, zn. van Dirk Knippenberg en Gerritdina van der Kolk

g. Aleida , geb. 29-07-1889 te Deventer, ged. (NH)

tr. 03-05-1919 te Voorst *) Lambertus Johannes Evers, geb. circa 1887 te Voorst, tuinman, zn. van Lambertus Johannes Evers (brugwachter) en Jantje Balsink

5. Willemina , geb. 12-09-1849 te Wilp *), overl. 22-08-1854 (4 jaar) te Beekbergen *)

6. Maria , geb. 10-08-1852 om 4:00 uur te Beekbergen *), dienstmeid, overl. 23-02-1923 (70 jaar) te Voorst *)

tr. 07-06-1879 te Voorst *) Harmen van den Brink *), geb. 10-06-1848 te Beekbergen *), boerenknecht, landbouwer, overl. 10-04-1908 (59 jaar) te Brummen *), zn. van Diederik Gerrits van den Brink (landman) en Berendina Bosmans

Kinderen:

a. Derk Jan van de Brink , geb. circa 1881 te Voorst, landbouwer, overl. 29-05-1937 (ongeveer 56 jaar) te Brummen

tr. 21-08-1909 te Brummen *) Anna Lievenstroo, geb. circa 1880 te Voorst, overl. 28-05-1937 (ongeveer 57 jaar) te Brummen *), dr. van Jan Lievenstroo (geb. circa 1837 te Ruurlo, landbouwer) en Anna Olthof (geb. circa 1850 te Voorst)

b. Gerdina Theodora van de Brink , geb. 12-03-1883 om 8:00 uur te Brummen *), dienstbode

tr. 18-05-1907 te Brummen *) Hendrik Wissink, geb. circa 1875 te Voorst, landbouwer, zn. van Berend Jan Wissink (geb. circa 1834 te Voorst, landbouwer) en Jantje Leusveld (geb. 19-11-1837 te Empe)

c. Derkjen Hermina van de Brink , geb. 06-04-1886 om 11:00 uur te Brummen *)

tr. 22-12-1906 te Brummen *) Derk Jan Lievenstroo, geb. circa 1876 te Voorst, landbouwer, zn. van Jan Lievenstroo (geb. circa 1837 te Ruurlo, landbouwer) en Anna Olthof (geb. circa 1850 te Voorst)

d. Levenloos kind (vrl) , overl. 16-01-1894 te Brummen *)

7. Willem , geb. 25-09-1856 te Beekbergen, volgt VIIz

8. Mientje , geb. 19-08-1859 om 18:00 uur te Beekbergen *), dienstmeid, overl. 21-04-1917 (57 jaar) te Terwolde *), begr. te Terwolde *)

Kinderen:

a. Hendrik Jan , geb. 23-08-1879 te Voorst, (onecht), ten huize van Johanna Pieters Velkers, overl. 26-08-1879 (3 dagen) te Terwolde *)

(1) tr. 11-03-1881 te Voorst *) Hendrik Willem Vosselman, geb. 19-02-1859 te Nijbroek *), milicien/verlofganger, daghuurder, overl. 03-07-1897 (38 jaar) te Terwolde *), zn. van Hendrik Jan Vosselman (geb. 30-10-1824 te Terwolde, daghuurder, overl. 15-03-1913 te Terwolde) en Aaltje Boeve (geb. 04-12-1822 te Heerde, daghuurster, overl. 06-10-1907 te Nijbroek)

Kinderen:

b. Hendrik Jan , geb. circa 1881 te Olst, arbeider, overl. 26-05-1939 (ongeveer 58 jaar) te Arnhem *)

tr. 26-09-1903 te Voorst *) Gerritje Hendriks, geb. circa 1876 te Terwolde, dr. van Jan Hendriks (geb. circa 1843 te Terwolde, daghuurder) en Gerrigje Schuring (geb. circa 1838 te Epe)

c. Gerritdina , geb. circa 1885 te Terwolde, overl. 21-03-1904 (ongeveer 19 jaar) te Terwolde *)

d. Aaltje , geb. circa 1887 te Olst, dienstbode

tr. 02-03-1907 te Voorst *) Hendrik Roelofs, geb. circa 1884 te Voorst, postbode, zn. van Hendrik Roelofs (geb. circa 1849 te Wilp) en Lammerdina Hendriks (geb. circa 1848 te Terwolde)

(2) tr. 20-05-1898 te Olst *) Frederik van Werven, geb. 28-10-1870 te Epe, daghuurder, landbouwer, dagloner, zn. van Gerrit van Werven (geb. circa 1838 te Epe) en Grietje Dijkkamp (geb. 26-11-1841 te Heerde, overl. 12-05-1886 te Epe)

Frederik hertrouwt 11-02-1919 (akte 1) te Voorst Jacomina Terwel, geb. Olst, 1871, dr. van Gerrit Terwel en Barta de Wilde. Zij was weduwe van Hendrik de Weerd.

Kinderen:

e. Mina Frederika , geb. circa 1898 te Olst

tr. 13-11-1920 te Voorst *) Willem Jan Roeterdink, geb. circa 1893 te Voorst, brievenbesteller, zn. van Derk Jan Roeterdink en Geertje van der Worp

f. Levenloos kind (mnl) , overl. 04-08-1902 te Terwolde *)

9. Gerritje , geb. 27-06-1863 om 3:00 uur te Beekbergen *), overl. 06-11-1928 (65 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 16-03-1889 te Apeldoorn *) Willem Jan van Oosterman, geb. 21-02-1865 te Apeldoorn *), dagloner, boerenknecht, landbouwer, overl. 30-03-1930 (65 jaar) te Apeldoorn *), zn. van Lammert van Oosterman (geb. 10-11-1834 te Apeldoorn, daghuurder, overl. 02-11-1915 te Oosterhuizen (Apeldoorn)) en Christina Boterman (geb. circa 1839 te Voorst, overl. 27-12-1916 te Apeldoorn)

Kinderen:

a. Derkje Oosterman , geb. 27-04-1889 om 16:30 uur te Apeldoorn *), dienstbode

tr. 27-02-1909 te Voorst *) Willem Lebbink, geb. circa 1885 te Voorst, spoorwegarbeider, zn. van Hendrik Jan Lebbink (geb. circa 1853 te Voorst, landbouwer) en Aaltjen Nijkamp (geb. circa 1856 te Voorst)

b. Christina Oosterman , geb. 18-09-1890 om 16:30 uur te Apeldoorn *)

tr. 14-12-1912 te Apeldoorn *) Fredrik Buitenhuis, geb. 27-12-1884 te Oosterhuizen (Apeldoorn) *), arbeider, zn. van Lammert Buitenhuis (geb. 08-09-1855 te Beekbergen, landbouwer) en Lammerdina Brink (geb. 04-04-1860 te Beekbergen)

c. Lammert Gerrit Oosterman , geb. 11-07-1894 te Oosterhuizen (Apeldoorn) *), besteller spoorwegen

tr. 25-09-1919 te Apeldoorn *) Aleida Johanna van den Brink, geb. 16-11-1899 te Apeldoorn *), dr. van Hendrik Jan van den Brink (geb. 13-10-1864 te Beekbergen, dagloner) en Jacomina Johanna Brink (geb. 15-08-1881 te Apeldoorn)

d. Gerrit Willem Oosterman , geb. 25-06-1896 om 10:00 uur te Apeldoorn *), arbeider

tr. 15-07-1920 te Apeldoorn *) Petronella Velthuis, geb. 06-04-1898 te Lieren *), dr. van Wouter Velthuis (geb. 20-03-1871 te Apeldoorn, landbouwer) en Maria Kas (geb. 16-08-1869 te Apeldoorn)

e. Maria Everdina Oosterman , geb. 21-12-1898 om 8:00 uur te Apeldoorn *)

tr. 30-10-1919 te Apeldoorn *) Evert Albertus Capel, geb. 28-03-1889 te Oosterhuizen (Apeldoorn) *), arbeider, zn. van Marten Capel (landbouwer) en Cornelia Willemina Brinkenberg

f. Levenloos kind Oosterman , overl. 14-04-1901 te Oosterhuizen (Apeldoorn) *)

g. Willem Jan Oosterman , geb. 27-06-1902 te Apeldoorn *), dagloner, overl. 20-05-1923 (20 jaar) te Apeldoorn *)

VIm

Hendrik Jan Bartes Groothedde

[Ve]

geb. 11-06-1824 te Deventer *), ged. (NH), boerwerker, daghuurder, dagloner, overl. 24-10-1895 (71 jaar) te Deventer *)

(1) tr. 29-11-1851 te Raalte *) Harmina Vos, geb. 08-04-1828 te Raalte, ged. (NH), overl. 18-06-1870 (42 jaar) te Deventer *), begr. te Deventer, dr. van Gerrit Vos en Johanna Roddenhof

Het gezin heeft zich op 16-04-1856 te Deventer gevestigd, komende van Wijhe.

Kinderen:

1. Gerrit Jan , geb. 06-12-1851 te Raalte *), ged. (NH), schoenmaker, overl. 02-01-1897 (45 jaar) te Wilp *)

Hij vertrekt van Deventer naar Ned. Indi, komt op 08-09-1889 weer terug in Deventer en gaat op 14-07-1890 naar Voorst.

tr. 04-10-1890 te Voorst *) Gesina Boevink, geb. 12-08-1850 te Wilp, dr. van Hendrik Jan Boevink en Johanna van Kempen

Gesina is weduwe van Gerardus Johannes Brasschot.

2. Maria , geb. 16-03-1853 te Olst *), ged. (NH) te Olst, overl. 02-09-1933 (80 jaar) te Deventer *)

Zij vertrekt op 20-11-1871 van Deventer naar 's-Graveland.

(1) tr. 24-06-1875 *) Gerrit Jan Bosch, geb. 06-10-1851 te Deventer *), ged. (NH), dagloner, mandenmaker, koopman, woont Deventer, overl. 22-03-1920 (68 jaar) te Deventer *), zn. van Gerrit Jan Bosch (mandenmaker) en Aaltjen Dolman

Gerrit vertrekt op 28-09-1899 van Deventer naar Hoorn.

Kinderen:

a. Aaltje , geb. 19-03-1876 te Deventer, ged. (Nh)

tr. 23-10-1902 te Deventer *) Willem Duijvelaar, geb. 17-06-1878 te Kralingen *), stoffenverwer, zn. van Willem Duijvelaar (katoendrukker) en Elisabeth Ponsen

Wettiging n kind.

b. Aleida Maria , geb. 02-07-1878 te Deventer *), ged. (NH), overl. 07-09-1880 (2 jaar) te Deventer *)

c. Aleida Maria , geb. 08-12-1880 te Deventer *), overl. 17-12-1880 (9 dagen) te Deventer *)

d. Gerritdina Johanna , geb. 27-11-1881 te Deventer, ged. (NH)

tr. 07-05-1903 te Deventer *) Herman Mkel, geb. circa 1882 te Hengelo (O), zn. van Gerhard Heinrich Mkel en Janna Veneman

e. Aleida Maria , geb. 06-06-1884 te Deventer, ged. (NH)

tr. 27-04-1905 te Deventer *) Frederik Jan Prinsen, geb. circa 1882 te Deventer, zn. van Jan Hendrik Prinsen en Aaltje Hemeltjen

f. Gerhard , geb. 22-11-1886 te Deventer, ged. (NH), pakhuisknecht

tr. 03-01-1918 te Deventer *) Aleida Schoemaker, geb. circa 1898 te Deventer, fabriekarbeidster, dr. van Evert Schoemaker en Alida Johanna Wolthers. Gescheiden 03-12-1936 te Deventer

g. Hermina Maria , geb. 27-04-1889 te Deventer, ged. (NH), overl. 23-07-1934 (45 jaar) te Deventer *)

tr. 04-06-1908 te Deventer *) Hendrik Johan Klein Nagelvoort, geb. circa 1890 te Deventer, leerlooier, zn. van Albert Klein Nagelvoort en Maria van Koningsveld

h. Gezina , geb. 16-10-1891 te Deventer, ged. (NH)

tr. 12-11-1908 te Deventer *) Andries van de Bovenkamp, geb. circa 1890 te Veenendaal, zn. van Hendrikus van de Bovenkamp en Cornelia Willemina van Zoest

i. Albertus , geb. 07-04-1894 te Deventer, ged. (NH), stoffenverver

tr. 26-10-1916 te Deventer *) Pietje Bulteel, geb. 07-01-1895 te Deventer *), dr. van Abraham Bulteel (koetsier) en Hendrika Lueks

j. Jan Willem , geb. 02-10-1896 te Deventer *), ged. (NH), overl. 24-03-1897 (5 maanden) te Deventer *)

(2) tr. 01-09-1921 te Deventer *) Gerrit Jan Groenwoud *), geb. 13-02-1850 te Deventer *), overl. 13-09-1934 (84 jaar) te Deventer *), zn. van Jan Groenwoud (karman) en Aaltje Wagenvoorde

Gerrit Jan is weduwnaar van Gerdina Johanna Lemmen.

3. Gerrit Willem , geb. 20-09-1855 te Wijhe *), ged. (NH), overl. 16-10-1856 (12 maanden) te Deventer *), Dr.Goldstraat 2488, begr. te Deventer

4. Hendrika , geb. 27-09-1857 te Deventer *), ged. (NH) te Deventer, overl. 13-04-1862 (4 jaar) te Deventer *), Korte Bisschopstraat 1742

5. Willem , geb. 05-07-1860 te Deventer, volgt VIIaa

6. Willem Hendrik , geb. 24-11-1862 te Deventer *), ged. (NH) te Deventer, overl. 05-04-1867 (4 jaar) te Deventer *)

7. Johannes , geb. 25-01-1865 te Deventer *), ged. (NH) te Deventer, overl. 05-10-1866 (20 maanden) te Deventer *)

8. Levenloos kind , geb. 16-08-1866 te Deventer *)

9. Hermina , geb. 11-09-1867 te Deventer *), overl. 10-11-1868 (13 maanden) te Deventer *)

10. Harmina , geb. 06-10-1869 te Deventer *), overl. 29-10-1957 (88 jaar) te Deventer, begr. 02-11-1957 te Deventer

otr. 26-04-1891 te Deventer, tr. 06-05-1891 te Deventer *) Albert Langevoort, geb. 14-08-1858 te Wijhe, ged. (NH), daglooner, fabrieksarbeider, overl. 26-06-1939 (80 jaar) te Deventer *), zn. van Johannes Langevoort en Teune Oldenhof

Twee kinderen gewettigd.

Kinderen:

a. Tonia Harmina , geb. 24-08-1888 te Deventer *), ged. (NH), overl. 18-11-1961 (73 jaar) te Deventer

tr. 12-08-1909 te Deventer *) Jan Willem Overweg, geb. circa 1888 te Deventer, katoenwever, zn. van Jan Willem Overweg (geb. circa 1843 te Diepenveen, daglooner) en Jenneken Nijenhuis (geb. circa 1850 te Diepenveen)

b. Aleida Hendrika , geb. 03-04-1890 te Deventer *), overl. 02-02-1968 (77 jaar) te Deventer

tr. 18-01-1912 te Deventer *) Johannes Cornelis Broekhoff, geb. 08-05-1890 te Deventer *), zn. van Bernardus Broekhoff en Johanna van der Steeg

c. Johanna , geb. 30-05-1891 te Deventer, overl. 11-12-1891 (6 maanden) te Deventer

d. Johannes , geb. 13-08-1893 te Deventer, overl. 12-09-1965 (72 jaar) te Deventer

e. Hendrik Jan Bartus , geb. 09-11-1895 te Deventer, bootwerker, overl. 16-06-1979 (83 jaar) te Deventer

tr. 11-03-1920 te Deventer *) Johanna Helena Wegman, geb. circa 1891 te Pannerden, dienstbode, dr. van Petrus Johannes Wegman (schoenmaker) en Hendrina Boekhorst

f. Albert , geb. 08-08-1898 te Deventer, overl. 01-11-1980 (82 jaar) te Deventer

g. Harmina , geb. 14-02-1901 te Deventer, overl. 16-02-1901 (2 dagen) te Deventer

h. Herman , geb. 01-03-1902 te Deventer, chauffeur, overl. 08-03-1945 (43 jaar) te Woeste Hoeve *)

Door de Duitsers gefusilleerd bij represaille.

tr. 20-05-1925 te Deventer *) Hermina Johanna Mekking, geb. circa 1905 te Deventer, fabriekarbeidster, dr. van Peter Adolf Mekking en Gerritje ter Haar

i. Harmina Maria , geb. 26-11-1904 te Deventer, overl. 13-05-1997 (92 jaar) te Deventer

tr. 20-01-1926 te Deventer *) Jan Berghuis, geb. circa 1904 te Groningen, chauffeur, zn. van Nicolaas Josephus Berghuis (stoker) en Harmke Kraan

j. Johanna Aleida , geb. 01-06-1910 te Deventer

k. Willem , geb. 01-09-1915 te Deventer, overl. 14-10-1978 (63 jaar) te Deventer

(2) otr. 25-06-1871 te Deventer, tr. 06-07-1871 te Deventer *) Aleida Hermeling, geb. 14-10-1840 te Deventer *), ged. (RK) te Deventer, waschvrouw, overl. 12-12-1917 (77 jaar) te Deventer *), dr. van Johannes Hermeling (geb. 28-06-1808 te Putten, dagloner, bakker, overl. 21-01-1859 te Deventer) en Elisabeth Cecilia Klunder (geb. 22-11-1804 te Deventer, overl. na 06-07-1871)

Aleida gaat op 12-01-1910 van Deventer naar Rheden (Dieren), komt op 07-12-1910 weer terug in Deventer - zij woont dan bij haar zoon Antonie - en vertrekt op 06-11-1913 weer van Deventer naar Dieren.

Aleida had bij haar huwelijk twee kinderen: Johannes Hermeling, geb. Deventer, 16-05-1862 [akte 209] en Hendrikus Lambertus Hermeling, geb. Deventer, 22-01-1867 [akte 42], overl. Deventer 05-04-1886.

Kinderen:

11. Elisabeth Cecilia , geb. 21-07-1872 te Deventer *), ged. (RK), strijkster

Elisabeth is doofstom.
Zij gaat op 02-05-1879 van Deventer naar Sint Michielsgestel en komt op 25-04-1891 weer van Sint Michielsgestel terug in Deventer.

Kinderen:

a. Gerrit Jan , geb. 19-10-1894 te Deventer *), ged. (RK), overl. 23-10-1894 (4 dagen) te Deventer *), begr. te Deventer

otr. 19-09-1909 te Deventer, tr. 30-09-1909 te Deventer *) Adrianus Vesters, geb. 13-01-1874 te Geffen, klompenmaker, zn. van Johannes Vesters en Willemijntje de Gorter

Adrianus was doofstom.

Het gezin vertrekt op 13-10-1909 van Deventer naar Alphen (zh), vanwaar zij op 05-12-1912 naar Gouda vertrekken.
In april 1915 verhuizen zij naar Apeldoorn.

Kinderen:

b. Adrianus Johannes , geb. 17-10-1910 te Alphen a/d Rijn *)

c. Anthonius Hendrikus , geb. 24-05-1912 te Alphen a/d Rijn *)

12. Hendrik Jan Bartes , geb. 18-05-1874 te Deventer, volgt VIIab

13. Antonie , geb. 18-06-1876 te Deventer, volgt VIIac

14. Gerrit Derk , geb. 20-02-1879 te Deventer, volgt VIIad

15. Levenloos kind , overl. 02-01-1882 te Deventer *)

16. Aleida , geb. 05-03-1883 te Deventer *), ged. (RK) te Deventer, overl. 11-02-1885 (23 maanden) te Deventer *), begr. te Deventer

VIn

Berend Groothedde

[Vf]

geb. 05-08-1831 te Teuge *), ('t Hogevonder), landbouwer, overl. 07-02-1894 (62 jaar) te Twello *)

Berend is na zijn huwelijk van 't Hoge Vonder weggegaan, want:
Het erve en goed "het Hooge Vonder" genaamd, is op 14.07.1879 ter verzoeke van Berend, Arend, Aaltje en Jenneken Groothedde ingezet ter publieke verkoping in De Zwaan op den Teuge te Twello. Verkocht aan Albert Karman te Olst.
Belijdenis des Geloofs Chr. Ger. Gemeente Teuge op 04.12.1859.

tr. 07-12-1878 te Voorst *), tr.kerk te Teuge, in de Chr. Ger. Gemeente door Ds. van der Hegt van Heerde Aaltje Evers, geb. 03-05-1859 te Beekbergen *), landbouwster, overl. 27-08-1922 (63 jaar) te Voorst *), dr. van Reinder Evers (arbeider) en Hendrika Pieters

Aaltje hertrouwt 07-12-1895 Karel Frederik Schoenmaker, geb. 21-04-1872 te Voorst. Zij krijgen nog twee kinderen: Gerrit Jan, geb. 24-12-1896, en Reinder, geb. 11-10-1898, beiden te Voorst.

Kinderen:

1. Gerrit , geb. 19-07-1880 te Twello, volgt VIIae

2. Hendrika Fenna , geb. 15-12-1887 te Twello *), overl. 08-05-1938 (50 jaar) te Voorst *), begr. te Terwolde *)

otr. te Voorst, tr. 17-05-1913 te Voorst *) Egbertus Kamphuis, geb. 24-10-1883 te Voorst *), metselaar, overl. 27-10-1938 (55 jaar) te Voorst *), zn. van Gerrit Kamphuis (geb. circa 1856 te Twello, arbeider) en Gezina, Gosina Oosterwijk (geb. 03-05-1857 te Apeldoorn)

3. Frederik , geb. 15-03-1892 te Voorst, volgt VIIaf

VIo

Roelof Groothedde

[Vg]

geb. 19-03-1851 te Teuge, 't Vlessen Vonder, ged. 20-04-1851, in de Chr. Ger. Gemeente Teuge door Ds. E. Weerds, landbouwer, overl. 29-07-1907 (56 jaar) te Teuge *), 't Vlessen Vonder, begr. 02-08-1907 te Terwolde *)

tr. 31-10-1874 te Voorst *) Derkje Groothedde, geb. 03-10-1850 te Terwolde, overl. 28-01-1924 (73 jaar) te Teuge *), ('t Vlessenvonder), begr. te Terwolde, dr. van Albert Groothedde (VIk) (geb. 25-11-1814 te Terwolde de Vecht, landbouwer, overl. 28-04-1895 te Terwolde) en Hendrikje Mekelenkamp (geb. 09-12-1819 te Nijbroek, huiswerk doende, landbouwster, overl. 09-04-1896 te Terwolde)

Kinderen:

1. Derkje , geb. 19-09-1875 te Teuge, ('t Vlessenvonder), overl. 08-05-1918 (42 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 31-03-1906 te Voorst *) Gerrit Arend Schut, geb. 10-07-1870 te Beekbergen *), landbouwer, overl. 07-11-1932 (62 jaar) te Apeldoorn *), zn. van Teunis Schut (geb. 31-03-1841 te Beekbergen, landbouwer, overl. 28-03-1920 te Apeldoorn) en Reintje Boerman (geb. 13-03-1844 te Beekbergen, overl. 26-02-1925 te Apeldoorn)

Kinderen:

a. Reintje , geb. 21-02-1907, ged. 04-05-1907, kamenierster, overl. 24-10-1997 (90 jaar) te Rijssen, begr. 28-10-1997 te Beekbergen, Alg. Begraafplaats

b. Derkje , geb. 03-04-1908 te Apeldoorn, ged. 17-06-1908

tr. 01-11-1947 te 's-Gravenhage Jan Willem Zuidhoek, geb. 25-07-1906 te Enkhuizen, overl. (89 jaar), gecrem. 19-12-1995

c. Truida , geb. 19-11-1910 te Beekbergen, ged. 08-01-1911, overl. 13-01-2000 (89 jaar) te Apeldoorn, begr. 18-01-2000 te Vaassen, Oude Begraafplaats

tr. 02-11-1938 te Apeldoorn Marinus Wassink, geb. 02-10-1912 te Apeldoorn, timmerman, overl. 27-10-1942 (30 jaar) te Vaassen *)

d. Rika , geb. 08-07-1912 te Beekbergen, ged. 12-09-1912, overl. 09-12-1982 (70 jaar) te Veenendaal, begr. 13-12-1982 te Ugchelen

tr. 26-01-1949 te Apeldoorn Jan Wolfswinkel, geb. 07-11-1911 te Ede, overl. 28-10-1994 (82 jaar) te Tilburg, begr. 03-11-1994 te Ugchelen

e. Gerritdina , geb. 03-05-1914

tr. 12-08-1936 te Apeldoorn Evert Richard Veeneman, geb. 22-06-1911 te Apeldoorn, overl. 21-08-1986 (75 jaar), begr. 25-08-1986 te Wenum

2. Alberta Hendrika , geb. 14-06-1878 te Teuge, ('t Vlessenvonder), overl. 10-02-1959 (80 jaar) te Nijbroek

(1) tr. 05-04-1913 te Voorst *) Willem ter Velde *), geb. circa 1854, landbouwer, klompenmaker, overl. 21-11-1915 (ongeveer 61 jaar) te Nijbroek *), zn. van Hendrikus ter Velde en Gerritje Nijhof

Willem was weduwnaar van Everdina Fiets.

(2) tr. 16-02-1918 te Voorst *) Johannes Brink, geb. 28-02-1884 te Oosterhuizen (Apeldoorn) *), landbouwer, overl. 27-09-1961 (77 jaar) te Nijbroek, zn. van Jacob Brink (geb. 18-11-1844 te Loenen (Gld), landbouwer) en Johanna Alofs (geb. 13-03-1854 te Beekbergen)

Kinderen:

a. Jacoba Johanna , geb. 02-06-1920 te Nijbroek, overl. 08-12-1989 (69 jaar), begr. 12-12-1989 te Terwolde

tr. 12-07-1944 te Twello Johannes Bluemink, geb. 17-03-1918, veehouder, overl. 04-06-1987 (69 jaar) te Apeldoorn, begr. 10-06-1987 te Terwolde

b. Roelof Dirk , geb. 06-10-1921 te Nijbroek, landbouwer, overl. 30-05-1990 (68 jaar), begr. 05-06-1990 te Beekbergen

tr. 05-07-1950 te Apeldoorn Anna Nannetje van Engeland, geb. 05-01-1927 te Lieren, overl. 11-02-2000 (73 jaar) te Lieren, dr. van Johannes van Engeland (geb. 18-02-1884 te Lieren, timmerman, overl. 26-03-1944 te Apeldoorn) en Jantje Stufken (geb. 21-02-1900 te Lieren)

3. Johanna , geb. 15-04-1881 te Teuge, ('t Vlessenvonder), overl. 28-09-1883 (2 jaar) te Teuge *), ('t Vlessenvonder)

4. Johannes , geb. 01-08-1884 te Teuge *), ('t Vlessenvonder), klokkenmaker, landbouwer, ongehuwd, overl. 23-05-1928 (43 jaar) te Voorst *), begr. te Terwolde

5. Arentdina , geb. 08-04-1887 te Teuge *), ('t Vlessenvonder), overl. 17-10-1959 (72 jaar) te Beekbergen

tr. 18-09-1920 te Voorst *) Gerrit Arend Schut, geb. 10-07-1870 te Beekbergen *), landbouwer, overl. 07-11-1932 (62 jaar) te Apeldoorn *), zn. van Teunis Schut (geb. 31-03-1841 te Beekbergen, landbouwer, overl. 28-03-1920 te Apeldoorn) en Reintje Boerman (geb. 13-03-1844 te Beekbergen, overl. 26-02-1925 te Apeldoorn)

Gerrit Arend is weduwnaar van de oudste zuster van Arentdina, Derkje.

Kinderen:

a. Johanna Alberta , geb. 16-02-1922 te Beekbergen, ged. 19-05-1922, overl. 17-11-2001 (79 jaar) te Beekbergen

tr. 06-07-1949 te Apeldoorn Hermannus Bergman, geb. 26-06-1922 te Apeldoorn, overl. 28-06-1987 (65 jaar) te Beekbergen, begr. 03-07-1987 te Beekbergen

Er zijn twee kinderen: Ineke en Jan Willem.

b. Gerrit Arend

tr. Hermina Vinke, geb. 17-05-1927 te Zwartsluis, overl. 24-03-1996 (68 jaar) te Apeldoorn, begr. 28-03-1996 te Apeldoorn

c. Arentdina

tr. Harmen Tuinstra

d. Teunis

tr. Alberta Regterschot

e. Alberta Hendrika , geb. 25-06-1929 te Beekbergen, ged. 03-09-1929, schippersvrouw, overl. 29-05-2006 (76 jaar), begr. 02-06-2006

tr. Willem Huisman

f. Roelof

tr. Maria Berendina de Jongh

6. Albert , geb. 23-11-1890 te Teuge, volgt VIIag

7. Roelof , geb. 15-05-1892 te Teuge, volgt VIIah

VIIa

Willem Grootherder

[VIa]

geb. 12-05-1826 te Warnsveld, daglooner, boerenknecht, arbeider, landbouwer, overl. 03-05-1901 (74 jaar) te Brummen *)

tr. 03-11-1855 te Brummen *) Cornelia Slangewal, geb. 22-02-1832 te Brummen, ged. (NH), dienstmeid, overl. 05-06-1893 (61 jaar) te Brummen *), dr. van Waander Slangewal (geb. 1793, overl. 22-03-1837 te Brummen) en Frederika van Otterloo (geb. 1793 te Apeldoorn, overl. 19-11-1848 te Brummen)

Gezin woont o.a.wijk L 47 en B 87.

Kinderen:

1. Hendrika , geb. 06-09-1857 om 14:00 uur te Soeren (Rheden) *), ged. (NH), dienstmeid, dagloonster, overl. 19-05-1914 (56 jaar) te Brummen *)

tr. 19-04-1879 te Brummen *) Berend Voskamp, geb. 06-03-1855 te Rhienderen *), arbeider, dagloner, boerenknecht, landbouwer, arbeider, overl. 14-02-1927 (71 jaar) te Brummen *), zn. van Berend Voskamp en Maria Plant

Kinderen:

a. Maria , geb. 15-02-1880 om 18:00 uur te Hall *), overl. 22-11-1881 (21 maanden) te Brummen *)

b. Cornelia , geb. 23-04-1881 om 22:00 uur te Hall *), overl. 13-05-1881 (20 dagen) te Brummen *)

c. Levenloos kind , overl. 22-04-1882 te Brummen *)

d. Berendina , geb. 04-08-1884 om 10:00 uur te Brummen *)

tr. 28-02-1903 te Brummen *) Jan Willem Vruggink, geb. 30-01-1881 te Hummelo en Keppel, dagloner, zn. van Derk Jan Vruggink (geb. circa 1848 te Drempt, dagloner) en Aaltje Donderwinkel (geb. 15-11-1851 te Steenderen)

e. Willemina , geb. 23-06-1885 om 9:00 uur te Brummen *)

(1) tr. 12-08-1905 te Brummen *) Aaldert Hofman, geb. 03-05-1884 te Brummen *), arbeider, overl. 18-08-1905 (21 jaar) te Arnhem *) *), zn. van Teunis Hofman (geb. 21-03-1854 te Apeldoorn, dagloner, arbeider, overl. 04-07-1904 te Brummen) en Willemina Grootherder (geb. 11-09-1859 te Hall, landbouwster, overl. 09-04-1926 te Brummen)

(2) tr. 30-03-1907 te Brummen *) Gerrit Jan Bleumink, geb. 03-09-1881 te Brummen *), arbeider, zn. van Jacobus Bleumink (arbeider) en Megelina ten Brinke

f. Levenloos kind , overl. 25-07-1886 te Brummen *)

g. Albert Marinus , geb. 04-08-1887 om 10:00 uur te Brummen *), overl. 24-09-1889 (2 jaar) te Brummen *)

h. Cornelis , geb. 03-01-1889 om 22:00 uur te Brummen *), landbouwer

tr. 22-05-1915 te Brummen *) Everdina Johanna Sangers, geb. 27-08-1890 te Brummen *), dr. van Willem Sangers (landbouwer) en Johanna van den Berg

i. Levenloos kind , overl. 17-01-1890 te Brummen *)

j. Maria , geb. 17-02-1891 om 2:00 uur te Brummen *), overl. 12-12-1892 (21 maanden) te Brummen *)

k. Hendrika , geb. 26-02-1893 om 20:00 uur te Brummen *)

tr. Derk Jan Wentink
Voor nadere gegevens zie blz. ...

l. Maria , geb. 19-03-1895 om 10:00 uur te Brummen *)

tr. 27-03-1915 te Brummen *) Hendrikus Hofman, geb. 06-07-1887 te Brummen *), arbeider, zn. van Lammert Hofman (arbeider) en Antonia Koenders

m. Cornelia , geb. 16-06-1897 om 22:00 uur te Brummen *), overl. 14-01-1898 (6 maanden) te Brummen *)

2. Willemina *) , geb. 11-09-1859 om 3:00 uur te Hall *), ged. (NH), landbouwster, overl. 09-04-1926 (66 jaar) te Brummen *), begr. te Hall

tr. 17-04-1880 te Brummen *) Teunis Hofman *), geb. 21-03-1854 te Apeldoorn *), dagloner, arbeider, overl. 04-07-1904 (50 jaar) te Brummen *), zn. van Gerrit Hofman (geb. 13-08-1821 te Tonden (Brummen), dagloner, landman) en Aaltjen Abbink (geb. 14-12-1829 te Ruurlo)

Willemina bij huwelijk erkend.

Kinderen:

a. Willemina , geb. 25-10-1877 te Brummen, overl. 19-11-1894 (17 jaar) te Brummen *)

b. Garrit , geb. circa 1880 te Brummen, fabrieksarbeider

tr. 28-11-1903 te Brummen *) Johanna Derksen, geb. 27-07-1883 te Brummen *), dr. van Hendrikus Derksen (arbeider) en Willemina Klumper

c. Cornelia , geb. 29-06-1882 om 15:00 uur te Brummen *)

tr. 02-11-1901 te Brummen *) Arend Jan van der Veen, geb. 09-11-1875 te Brummen *), papiermakersknecht, zn. van Marten van der Veen (geb. 16-03-1847 te Hall, landbouwer) en Johanna Schotpoort (geb. 27-12-1848 te Eerbeek)

d. Aaldert , geb. 03-05-1884 om 18:00 uur te Brummen *), arbeider, overl. 18-08-1905 (21 jaar) te Arnhem *) *)

tr. Willemina Voskamp
Voor nadere gegevens zie blz. ...

e. Hendrika , geb. circa 10-02-1886 te Brummen, overl. 23-03-1886 (ongeveer 1 maand) te Brummen *)

f. Teuntje , geb. 18-08-1887 om 13:00 uur te Brummen *)

tr. 06-02-1909 te Brummen *) Herman Leeflang, geb. 22-10-1887 te Brummen *), arbeider, zn. van Evert Leeflang (geb. 18-11-1848 te Hall, arbeider) en Teuntje Derksen (geb. 11-04-1860 te Hall)

g. Willem , geb. 20-04-1890 om 8:00 uur te Brummen *), arbeider

tr. 17-11-1917 te Brummen *) Geesken Geerligs, geb. 15-01-1892 te Brummen *), fabrieksarbeidster, dr. van Willem Geerligs en Berendina Catharina Brinkhorst

h. Hermina , geb. 26-11-1892 om 10:00 uur te Brummen *), overl. 22-09-1927 (34 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 01-04-1911 te Brummen *) Jan Willem Dieseraad, geb. 25-10-1888 te Brummen *), papiermaker, zn. van Hendrik Jan Dieseraad (geb. 10-11-1846 te Empe, dagloner) en Willemina Romeijn (geb. 04-12-1849 te Empe, overl. 16-02-1932 te Brummen)

i. Hendrika , geb. 11-11-1894 om 5:00 uur te Brummen *)

tr. 08-04-1916 te Brummen *) Hendrik Jan Klumpert, geb. 31-03-1881 te Amsterdam *), fabrieksarbeider, zn. van Harmen Klumpert en Gerritje Nijveld

j. Lammert , geb. 15-06-1897 om 19:30 uur te Brummen *), fabrieksarbeider

tr. 18-11-1922 te Brummen *) Jenneken Zomer, geb. 06-09-1902 te Brummen *), fabrieksarbeidster, dr. van Hendrikus Engelbertus Zomer (fabrieksarbeider) en Lammerdina Gierman

k. Arend , geb. 06-08-1899 om 7:00 uur te Brummen *), fabrieksarbeider, bosarbeider, overl. 25-08-1947 (48 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 15-05-1920 te Brummen *) Catharina Johanna Kaatman, geb. 25-05-1898 te Brummen *), dr. van Willem Kaatman (arbeider) en Johanna Elizabeth Dolman

l. Christiaan , geb. 08-05-1901 om 16:00 uur te Brummen *), overl. 06-04-1903 (22 maanden) te Brummen *)

3. Gerritjen , geb. 02-10-1861 om 11:00 uur te Hall *), ged. (NH), dienstbode

otr. te Zutphen, tr. 16-07-1884 te Zutphen *) Marten Schouten, geb. 14-02-1861 te Zutphen *), kleermaker, timmerman, bode, colporteur, zn. van Sijmen Schouten (geb. circa 1835 te Zutphen, pakhuisknecht, zwemmeester) en Hendrika Wilhelmina van den Brink (geb. circa 1835). Gescheiden 23-09-1909 te Arnhem *)

Kinderen:

a. Sijmen , geb. 14-11-1884 om 22:30 uur te Arnhem *), overl. 05-03-1885 (3 maanden) te Arnhem *)

b. Sijmen , geb. 22-10-1885 om 21:00 uur te Arnhem *), hoefsmid

tr. 06-05-1908 te Arnhem *) Hendrika Lenderink, geb. 24-04-1882 te Zwolle *), dr. van Jan Lenderink (timmerman) en Johanna Berendina de Vries

c. Cornelia , geb. 30-07-1887 om 21:00 uur te Arnhem *), overl. 14-02-1892 (4 jaar) te Arnhem *)

d. Johanna , geb. 07-12-1889 om 5:30 uur te Arnhem *)

tr. 21-07-1920 te Hilversum *) Martinus Vedder, geb. circa 1889 te Utrecht, bakker, zn. van Gijsbartus Vedder (kleermaker) en Johanna van Diedenhoven

e. Marten , geb. 12-11-1897 om 8:00 uur te Arnhem *), overl. 31-03-1900 (2 jaar) te Arnhem *)

f. Berendina Hendrika , geb. 04-01-1902 om 4:00 uur te Arnhem *), overl. 08-04-1904 (2 jaar) te Arnhem *)

g. Willem , geb. circa 1905 te Utrecht

tr. 22-01-1930 te Sloterdijk *) *) Grietje van de Boogaard, geb. circa 1906 te Sloten, dr. van Johannes van de Boogaard en Jeltje Finnema

4. Hendrikus , geb. 08-08-1863 om 19:00 uur te Eerbeek *), ged. (NH), overl. 29-08-1863 (21 dagen) te Eerbeek *)

5. Arend , geb. 17-09-1864 te Eerbeek, volgt VIIIa

6. Frederik Christiaan , geb. 14-11-1866 te Brummen, volgt VIIIb

7. Hendrikus , geb. 01-08-1869 te Brummen, volgt VIIIc

8. Willem , geb. 21-12-1871 om 19:00 uur te Brummen *), ged. (NH), overl. 19-01-1872 (29 dagen) te Brummen *)

9. Cornelia , geb. 04-02-1874 te Leuvenheim, ged. (NH), overl. 08-06-1944 (70 jaar) te Brummen *), begr. te Hall

tr. 07-05-1898 te Brummen *) Evert Jan Schut, geb. 05-10-1875 te Loenen (Gld) *), boerenknecht, dagloner, arbeider, overl. 05-03-1950 (74 jaar) te Brummen *), begr. te Hall, zn. van Elbartus Schut en Aaltje Modderkolk

Kinderen:

a. Aaltje , geb. 22-09-1898 om 18:00 uur te Brummen *), overl. 17-05-1923 (24 jaar) te Brummen *)

b. Willemina , geb. 15-09-1899 om 8:00 uur te Brummen *), overl. 14-09-1900 (11 maanden) te Brummen *)

c. Willem Elbert , geb. 24-01-1901 om 2:00 uur te Brummen *), arbeider, overl. 05-06-1981 (80 jaar) te Apeldoorn, begr. 10-06-1981 te Hall, Algemene Begraafplaats

tr. Carolina Grootherder Zie VIIIb-6

d. Cornelis , geb. 01-04-1902 om 1:00 uur te Brummen *), overl. 26-04-1903 (12 maanden) te Brummen *)

VIIb

Frederik Christiaan Grootherder

[VIa]

geb. 17-08-1831 te Zutphen *), dagloner, dienstknecht, overl. 13-08-1887 (55 jaar) te Brummen *)

(1) tr. 19-02-1853 te Steenderen *) Aaltjen Coenders, geb. 13-11-1825 te Steenderen, overl. 08-01-1871 (45 jaar) te Brummen *), dr. van Gerardus Coenders (dagloner) en Harmina Welmers

Kinderen:

1. Levenloos kind (vrl) , overl. 18-03-1854 te Bronkhorst *)

2. Levenloos kind (mnl) , overl. 03-06-1856 te Bronkhorst *)

3. Levenloos kind (mnl) , overl. 16-03-1858 te Bronkhorst *)

4. Levenloos kind (mnl) , overl. 21-04-1859 te Bronkhorst *)

5. Levenloos kind (vrl) , overl. 31-01-1863 te Bronkhorst *)

6. Levenloos kind (vrl) , overl. 27-12-1870 te Leuvenheim *)

(2) tr. 25-03-1871 te Brummen *) Hendrika Lentink, geb. 14-02-1833 te Brummen *), ged. (NH) te Brummen, overl. 24-01-1883 (49 jaar) te Brummen *), dr. van Marten Lentink en Gerritje van der Velden

Kinderen:

7. Hendrika Gerdina , geb. 13-10-1872 om 17:00 uur te Brummen *), ged. (NH), overl. 15-02-1962 (89 jaar) te Rheden, begr. te Dieren, Algemene Begraafplaats *)

otr. te Brummen, tr. 17-11-1900 te Brummen *) Albertus Eggink, geb. 11-11-1863 te Dieren *), kantoorbediende, overl. 07-04-1941 (77 jaar) te Dieren *), begr. te Dieren, Algemene Begraafplaats *), zn. van Jan Eggink en Aaltje Bovendorp

Kinderen:

a. Frederik Christiaan , geb. 10-1903 te Dieren, overl. 22-07-1904 (ongeveer 9 maanden) te Dieren *)

b. Jan , geb. circa 1907 te Dieren, overl. 18-10-1908 te Dieren *)

c. Frederik Christiaan , geb. circa 1907 te Dieren, monteur, overl. 05-01-1940 (ongeveer 33 jaar) te Breda *)

tr. Hendrikje Olthof

8. Martinus , geb. 10-04-1874 om 10:00 uur te Leuvenheim *), ged. (NH) te Brummen, overl. 20-09-1876 (2 jaar) te Brummen *)

(3) tr. 07-04-1883 te Brummen *) Aaltjen Hagen, geb. 04-03-1839 te Brummen *), overl. 29-03-1899 (60 jaar) te Brummen *), dr. van Arend Hagen en Trijntjen Boschman

Aaltje was weduwe van Willem Bosch.

VIIc

Jan Grootherder

[VIa]

geb. 29-07-1835 te Oeken (Brummen) *), ged. (NH) te Brummen, dagloner, boerenknecht, metselaar, opperman, overl. 12-02-1910 (74 jaar) te Brummen *)

(1) otr. te Brummen, tr. 21-05-1859 te Brummen *) Aaltje Bosman, geb. 28-11-1834 te Brummen *), ged. (NH), overl. 15-10-1901 (66 jaar) te Brummen *), dr. van Jan Bosman (dagloner) en Dirkje Kerkhof. Gescheiden

Kinderen:

1. Levenloos kind , geb. 1860 te Leuvenheim

2. Levenloos kind , overl. 18-11-1861 te Leuvenheim *)

3. Gerritje , geb. 17-09-1863 om 22:00 uur te Leuvenheim *), overl. 07-01-1865 (15 maanden) te Leuvenheim *)

4. Gerrit Jan , geb. 02-08-1866 te Leuvenheim, volgt VIIId

5. Derkjen , geb. 30-12-1871 om 11:00 uur te Leuvenheim *), ged. (NH), overl. 08-04-1879 (7 jaar) te Brummen *)

6. Hendrik , geb. 14-09-1876 te Leuvenheim, volgt VIIIe

(2) otr. te Brummen, tr. 03-06-1905 te Brummen *) *) Engelina Verbeek, geb. 19-01-1846 te Rheden *), overl. 23-07-1915 (69 jaar) te Brummen *), dr. van Gerrit Verbeek (overl. vr 1905) en Cornelia Belder (overl. vr 1905)

Engelina was weduwe van Reider Metz, eerder weduwe van Gerhard Jacobus Buysman.

VIId

Gerrit Jan Grootherder

[VIa]

geb. 27-03-1837 te Oeken (Brummen), boerenknecht, dagloner, overl. 29-11-1863 (26 jaar) te Eerbeek *)

tr. 03-03-1860 te Brummen *) Teuntje Beumkes, geb. 01-05-1835 te Brummen *), dienstmeid, overl. 15-12-1877 (42 jaar) te Arnhem *) *), dr. van Steven Beumkes (dagloner) en Christina Blaauw

Kinderen:

1. Hendrika (Heintje) , geb. 31-05-1860 om 16:00 uur te Eerbeek *), overl. 13-12-1950 (90 jaar) te Brummen *)

otr. 03-01-1886 te Brummen, tr. 16-01-1886 te Brummen *) *) Marten Gerrit Boterman, geb. 12-09-1860 te Voorst, dagloner, arbeider, landbouwer, overl. 30-05-1951 (90 jaar) te Brummen, zn. van Hendrik Jan Boterman (dagloner) en Gerritjen Leusveld

Er zijn nog drie kinderen: Leida, gehuwd met Josef Gierman; Hanna, gehuwd met Martijn Dieleman en Gerrit Jan, gehuwd.

Kinderen:

a. Hendrik Jan (Hendrik) , geb. 23-04-1886 om 1:00 uur te Brummen *), fabrieksarbeider

tr. 22-07-1916 te Brummen *) Derkje Put, geb. 27-11-1895 te Brummen *), dr. van Derk Put (geb. circa 1866, fabrieksarbeider) en Antonia Wilhelmina Eeninkwinkel (geb. circa 1870 te Brummen)

b. Gerrit Jan , geb. 05-11-1887 om 22:00 uur te Brummen *), overl. 13-09-1896 (8 jaar) te Brummen *)

c. Teunis , geb. 04-09-1890 om 10:00 uur te Brummen *), arbeider

tr. 11-09-1915 te Brummen *) Derkje Derksen, geb. 22-07-1894 te Brummen *), dr. van Hendrikus Derksen (arbeider) en Willemina Klumper

d. Berend Jan , geb. 16-12-1891 om 0:30 uur te Brummen *), overl. 22-01-1892 (1 maand) te Brummen *)

e. Gerritje , geb. 21-01-1893 te Brummen, overl. 11-07-1965 (72 jaar)

tr. 20-03-1915 te Brummen *) Gijsbertus Hendrikus (Gijs) Verbeek, geb. 01-12-1891 te Brummen, gemeentearbeider, overl. 07-08-1973 (81 jaar), zn. van Harmen Verbeek (geb. 06-05-1863, voerman, overl. 05-09-1943) en Willemina Johanna Weekhout (geb. 06-11-1862 te Rhienderen, overl. 01-12-1924 te Brummen)

f. Hendrika Christina (Drika) , geb. 30-04-1894 om 5:30 uur te Brummen *), fabrieksarbeidster

tr. 29-11-1919 te Brummen *) Bernardus Johannes (Bernard) Peters, geb. circa 1897 te Rheden, fabrieksarbeider, zn. van Jan Cornelis Peters (fabrieksarbeider) en Jacoba Spijkerman

g. Johanna Geertruida , geb. 01-08-1895 om 16:00 uur te Brummen *), overl. 07-03-1897 (19 maanden) te Brummen *)

h. Gerrit Jan , geb. 03-11-1896 om 16:00 uur te Brummen *), overl. 09-01-1899 (2 jaar) te Brummen *)

i. Johanna Geertruida , geb. 09-11-1897 om 22:00 uur te Brummen *), overl. 29-04-1899 (17 maanden) te Brummen *)

j. Willem Frederik Antonie , geb. 05-06-1899 om 17:00 uur te Brummen *), overl. 07-05-1900 (11 maanden) te Brummen *)

k. Maria Gerdina (Marie) , geb. 02-03-1901 om 15:00 uur te Brummen *)

tr. 04-12-1920 te Rheden *) Jan Klein Gotink, geb. circa 1898 te Laag Soeren, papiermaker, zn. van Gerrit Klein Gotink (landbouwer) en Wilhelmina Hoevers

l. Willemina Aleida , geb. 18-08-1902 om 4:00 uur te Brummen *)

2. Steven Christiaan , geb. 20-12-1862 om 6:00 uur te Eerbeek *), overl. 07-05-1864 (16 maanden) te Eerbeek *)

VIIe

Gerrit Grootherder

[VIa]

geb. 16-06-1843 om 21:30 uur te Brummen *), ged. (NH), dagloner, arbeider, stalhoudersknecht, landbouwer, overl. 10-05-1911 (67 jaar) te Brummen *)

otr. 12-05-1872 te Brummen, tr. 25-05-1872 te Brummen *) Janna Schutter, geb. 03-09-1843 te Rhienderen *), overl. 06-07-1923 (79 jaar) te Brummen *), dr. van Gerrit Schutter en Aaltje Boomkamp

Kinderen:

1. Gerrit Jan , geb. 07-05-1873 te Brummen, volgt VIIIf

2. Albert , geb. 28-09-1875 te Brummen, volgt VIIIg

3. Janna Gerritdina , geb. 18-03-1882 om 19:00 uur te Brummen *), dienstbode

otr. 17-04-1904 te Brummen, tr. 30-04-1904 te Brummen *) *), tr.kerk te Brummen Gerrit Willem Bloemendal, geb. 11-08-1881 te Hummelo en Keppel *), ged. (NH), metselaar, leidekker, zn. van Gerrit Willem Bloemendal (geb. circa 1850, metselaar) en Janna Freriks

Kinderen:

a. Janna Gerritdina *) , geb. 30-10-1904 te Bergh, overl. 04-03-1929 (24 jaar) te 's-Heerenberg *)

tr. Peter Rosie

b. Gerrit Willem , geb. 21-08-1906 te Bergh, overl. 13-05-1907 (8 maanden) te 's-Heerenberg *)

c. Johan Willem , geb. 01-06-1908, overl. 19-12-1908 (6 maanden) te 's-Heerenberg *)

d. Arie Anthonius , geb. 18-04-1910

e. Willem , geb. 06-01-1912

VIIf

Hendrik Jan Arend Jan Groothedde

[VIc]

geb. 24-09-1862 te Voorst, dagloner, landbouwer, overl. 29-06-1949 (86 jaar) te Brummen *)

tr. 03-05-1890 te Brummen *) Gerritje Lentinck, geb. 22-10-1863 te Voorstonden *), dienstbode, overl. 18-12-1910 (47 jaar) te Brummen *), dr. van Gerrit Lentinck en Gerritje Pasman

Kinderen:

1. Gerrit , geb. 24-05-1891 te Brummen, volgt VIIIh

2. Albert , geb. 31-10-1892 om 7:00 uur te Brummen *), ongehuwd, overl. 09-01-1975 (82 jaar) te Brummen, begr. te Brummen, Algemene Begraafplaats Prinses Irenelaan

3. Gerritjen , geb. 08-04-1897 om 18:00 uur te Brummen *), overl. 25-10-1963 (66 jaar), begr. te Brummen, Algemene Begraafplaats Prinses Irenelaan

4. Hendrik Jan , geb. 03-09-1903 te Brummen *), overl. 07-12-1903 (3 maanden) te Brummen *)

VIIg

Arin Groothedde

[VId]

geb. 09-04-1863 te Wilp, ged. (NH), daghuurder, landbouwer, overl. 25-02-1927 (63 jaar) te Raalte *), begr. 01-03-1927 te Deventer

tr. 05-07-1890 te Voorst *) Tonia Cornelia Hazelaar, geb. 27-07-1861 te Wilp *), ged. (NH), dienstbode, overl. 10-10-1928 (67 jaar) te Deventer, dr. van Jacob Hazelaar (geb. 08-04-1825 te Apeldoorn, daghuurder) en Martina Leusveld (geb. circa 1827 te Voorst)

Familie komt op 26-10-1901 van Voorst naar Deventer.

Kinderen:

1. Arend Jan , geb. 02-06-1891 te Wilp, ged. (NH), overl. 24-12-1919 (28 jaar) te Deventer *), begr. 27-12-1919 te Deventer

2. Jacob Martinus , geb. 03-03-1893 te Wilp, ged. (NH), overl. 30-10-1897 (4 jaar) te Wilp *)

3. Jacob Martinus , geb. 12-10-1898 te Wilp, volgt VIIIi

VIIh

Egbert Groothedde

[VId]

geb. 22-09-1865 te Wilp, ged. (NH), dagloner, kleermaker, tuinman, overl. 09-05-1938 (72 jaar) te Voorst *)

tr. 14-06-1890 te Voorst *) Willemina Antonia Roskam *), geb. 12-06-1870 te Wilp, ged. (NH), overl. 11-07-1927 (57 jaar) te Voorst *), dr. van Willem Roskamp (timmerman) en Tonia Jacobs

Familie komt op 21-02-1900 van Voorst naar Deventer en vertrekt op 20-07-1900 weer naar Voorst.

Kinderen:

1. Levenloos kind (mnl) , overl. 26-06-1891 te Wilp *)

2. Adriaan Antoni , geb. 04-10-1892 te Wilp, volgt VIIIj

3. Levenloos kind (mnl) , overl. 12-11-1894 te Wilp *)

4. Egbert Johannes , geb. 18-10-1895 te Wilp, volgt VIIIk

5. Willem , geb. 19-11-1900 te Wilp *), overl. 13-04-1901 (4 maanden) te Wilp *)

6. Levenloos kind (mnl) , overl. 21-06-1902 te Wilp *)

7. Willem , geb. 07-06-1904 te Wilp, volgt VIIIl

8. Albert Jan , geb. 24-02-1909 te Wilp, volgt VIIIm

9. Willemina Antonia , geb. 09-01-1914 te Wilp, ged. (NH), dienstbode, overl. 01-08-1988 (74 jaar) te Harfsen *), gecrem. 05-08-1988 te Dieren

Willemina komt op 24-05-1937 van Voorst naar Deventer en vertrekt op 06-05-1938 van Deventer naar Gorssel / Epse.

tr. 24-09-1938 te Gorssel Reind Tuller, geb. 20-04-1911 te Gorssel, overl. 09-05-1979 (68 jaar) te Gorssel

Kinderen:

a. Marie Wilhelmina (Marie)

b. Egbert Henderik , geb. 16-03-1943 te Gorssel, overl. 25-09-1996 (53 jaar) te Gorssel

VIIi

Hendrikus Johannes Groothedde

[VIe]

geb. 22-11-1857 te Voorst *), daghuurder, arbeider, landbouwer, tuinman, overl. 22-02-1932 (74 jaar) te Voorst *)

tr. 31-08-1889 te Voorst *) Zwaantje IJsselkamp, geb. 09-07-1861 te Empe *), dienstbode, overl. 24-02-1924 (62 jaar) te Voorst *), dr. van Willem Jan IJsselkamp (landbouwer) en Catharina Leemkuil (landbouwster)

Kinderen:

1. Hester Arendina , geb. 29-09-1890 te Voorst, overl. 04-02-1981 (90 jaar) te Voorst, begr. 09-02-1981 te Voorst

tr. 27-05-1916 te Voorst *) Gerrit Honders, geb. circa 1888 te Voorst, landbouwer, zn. van Willem Honders (geb. circa 1854 te Voorst, landbouwer) en Johanna Jacoba Fransen (geb. circa 1862 te Voorst)

Kinderen:

a. Hendrikus Johannes , geb. 12-1921 te Voorst, overl. 29-03-1922 (ongeveer 3 maanden) te Voorst *)

2. Catharina Willemina , geb. 14-09-1892, overl. 20-11-1934 (42 jaar) te Deventer *) *)

tr. 14-07-1923 te Voorst *) Jan Willem Brinkman

Kinderen:

a. Aaltje , geb. circa 1924 te Voorst, overl. 05-09-1944 (ongeveer 20 jaar) te Deventer *) *)

3. Derk , geb. 01-09-1894 te Voorst *), overl. 06-06-1895 (9 maanden) te Voorst *)

VIIj

Arend Jan Groothedde

[VIe]

geb. 26-08-1860 te Voorst *), daghuurder, landbouwer, arbeider, overl. 02-11-1919 (59 jaar) te Voorst *)

otr. te Voorst, tr. 23-02-1889 te Voorst *) Teuntje Thomassen, geb. 21-02-1858 te Soeren (Rheden) *), ged. (NH), dienstmeid, overl. 30-01-1935 (76 jaar) te Voorst *), dr. van Gerrit Thomassen (geb. circa 1825 te Dieren, landbouwer, daghuurder, overl. 01-02-1892 te Soeren) en Hendrika Peters (geb. circa 1822 te Spankeren, overl. 27-11-1883 te Soeren)

Kinderen:

1. Hester Arendina , geb. 09-08-1889 te Voorst *), dienstbode, overl. 02-01-1956 (66 jaar) te Deventer, begr. 06-01-1956 te Deventer

otr. 18-06-1913 te Voorst, tr. 21-06-1913 te Voorst *) Gerrit Jan Achterkamp, geb. 25-01-1882 te Holten, stationsbeambte, zn. van Egbert Achterkamp (geb. circa 1857 te Holten) en Fenneken Aaltink (geb. circa 1860 te Holten)

Huwelijk is afgekondigd 18 / 25 juli in Voorst, Gorinchem en Zutphen.
Huwelijksakte getekend door o.a. oom Albert Jan Groothedde, 42 jaar, landbouwer.

2. Hendrika Everdina , geb. 25-11-1890 te Voorst *), overl. 18-01-1891 (1 maand) te Voorst *) *)

3. Hendrika Everdina , geb. 29-12-1891 te Voorst *), ongehuwd, overl. 06-05-1948 (56 jaar) te Voorst *)

4. Levenloos kind (mnl) , overl. 27-06-1895 te Voorst *)

5. Derk , geb. 13-09-1897 te Voorst, volgt VIIIn

VIIk

Jan Albert Groothedde

[VIe]

geb. 13-11-1870 te Voorst *), landbouwer, dagloner, overl. 04-07-1939 (68 jaar) te Voorst *)

tr. 20-11-1897 te Voorst *) Hermanna Reinda Hartgers, geb. 07-12-1872 te Voorst, dienstbode, overl. te Voorst, dr. van Reinder Hartgers (geb. 17-12-1824 te Apeldoorn) en Hermina Weenk (geb. 17-02-1833 te Apeldoorn)

Kinderen:

1. Derk , geb. 31-05-1898 te Voorst *), overl. 29-08-1898 (2 maanden) te Voorst *)

2. Reinder Herman , geb. 07-07-1899 te Voorst *), overl. 07-05-1991 (91 jaar) te Zutphen, begr. 11-05-1991 te Voorst, Begraafplaats Deventerstraat

tr. 07-05-1927 te Voorst *) Geertruij Bruntink, geb. 26-02-1904 te Brummen *), overl. 20-12-1980 (76 jaar) te Warnsveld, begr. 24-12-1980 te Voorst, Algemene Begraafplaats, dr. van Fredrik Bruntink (geb. 14-03-1852) en Geertruij Schut (geb. 01-09-1861)

3. Hermanda Reinda *) , geb. 04-03-1904 te Voorst *), overl. 09-03-1904 (5 dagen) te Voorst *)

4. Derk , geb. 05-08-1905 te Voorst *), overl. 16-08-1905 (11 dagen) te Voorst *)

VIIl

Arend Jan Groothedde *)

[VIf]

geb. 20-05-1855 te Zutphen *), winkelier, woont Paterson (NJ, USA), overl. 08-07-1920 (65 jaar) te Paterson, begr. 10-07-1920 te Paterson, Cedar Lawn Cemetry

tr. Katherine Wiseman, geb. 30-09-1865, in Holland, overl. 23-07-1948 (82 jaar) te Paterson, begr. 26-07-1948 te Paterson, Cedar Lawn Cemetry

Het gezin woonde 232-17th Street, Paterson, NJ, USA. De winkel bevond zich op 230-Vreeland Ave.
De kinderen Jessie, Ruth and John maakten een reis naar Bermuda en kwamen aan met het schip 'Fort Victoria' via Ellis Island in New York op 16-08-1923. Johanna (Anna) maakte dezelfde reis naar Bermuda en kwam aan met het schip 'Bermudian' via Ellis Island in New York op 25-09-1916 .

Kinderen:

1. Jessie , geb. 16-02-1894 te Paterson, ged. (Presb.), onderwijzeres, overl. 1962 (ongeveer 68 jaar) te Paterson, begr. te Paterson, Cedar Lawn Cemetry

tr. 01-10-1928 te Carlstadt (New Jersey, Verenigde Staten) Nicholas Otto Beery, geb. 18-01-1891 te Passaic, advocaat, assistent officier van Justitie, overl. 12-1969 (ongeveer 78 jaar) te De Land, begr. te Paterson, Cedar Lawn Cemetry, zn. van Otto Bieri en Mary McCreary

Nicholas Beery was eerder gehuwd met Jennie S. Zabriskie. Het huwelijk eindigde in een scheiding.
Er was een zoon, Donald Wilson Beery, geboren 08-07-1917, overleden 12-10-1992.

Kinderen:

a. Arthur John

(1) tr. Joan Vooght, geb. 27-04-1924, ged. (Presb.), overl. 24-03-1996 (71 jaar) te Tellico Village, dr. van John Joseph Vooght en Davena Cathro Kerr Dewar

(2) tr. Rose Mary Timmerman, dr. van Anthony Timmerman en Hulda Schmitt

b. Bruce Arnold , geb. 03-03-1931 te Paterson, ged. (Episc.), bankmedewerker, overl. 23-12-2002 (71 jaar) te St. Petersburg (VS), begr. 27-12-2002 te St. Petersburg (VS), Royal Palm Cemetry South

(1) tr. 02-10-1954 te Paterson Mary Hatcher, geb. 31-08-1932 te London (Ontario), ged. (Prot.), overl. 28-03-1988 (55 jaar) te Tampa, dr. van Harry Wolfson en Katherine Craik

Mary was geadopteerd.

Er zijn drie kinderen.

(2) tr. Carol Bickel

(3) tr. Vera Bricken, dr. van John Bricken en Julia Krivolapova

2. Johanna , geb. 15-07-1895 te Paterson, eigenaar bedrijf in dakbedekkingen, overl. 08-1980 (ongeveer 85 jaar) te Paterson, begr. te Paterson, Cedar Lawn Cemetry

(1) tr. Irving Dennett. Geen kinderen. Gescheiden

(2) tr. Robert Hamilton. Geen kinderen. Gescheiden

3. Katharine (Katie) , geb. 20-01-1897 te Paterson, onderwijzeres, overl. 29-03-1998 (101 jaar) te Loudon, 101 jaar oud, begr. te Paterson, Cedar Lawn Cemetry

tr. te Bergen County (Verenigde Staten) Steven Brigham, geb. 17-09-1889, overl. 03-1968 (ongeveer 78 jaar) te Radburn. Geen kinderen

4. Ruth , geb. 1898 te Paterson, onderwijzeres, overl. 1947 (ongeveer 49 jaar) te Radburn, begr. te Paterson, Cedar Lawn Cemetry

tr. Steven Brigham, geb. 17-09-1889, overl. 03-1968 (ongeveer 78 jaar) te Radburn

Er zijn geen kinderen.

5. Florence , geb. 1900 te Paterson, overl. 1958 (ongeveer 58 jaar) te Paterson, begr. te Paterson, Cedar Lawn Cemetry

tr. Neldon Mason, geb. 09-08-1906, overl. 06-1974 (ongeveer 67 jaar) te Pompton Lakes. Geen kinderen

6. John Jacob , geb. 1902 te Paterson, medewerker United Piece Dye Works, overl. 24-09-1952 (ongeveer 50 jaar) te Ho-Ho-Kos

tr. Marion Helberg, geb. 06-07-1912 te Radburn, ditiste, overl. 21-12-1996 (84 jaar) te Toms River. Geen kinderen

Marion hertrouwt Andrew K. Danowski, geb. 16-11-1912, overl. 05-07-1992 te Whiting (NJ).

7. Harry Arthur , geb. 31-08-1904 te Paterson, uitvinder, artiest, boekhandelaar, overl. 03-1980 (ongeveer 75 jaar) te Paterson, begr. te Paterson, Cedar Lawn Cemetry

tr. Emma C. Elliot, geb. 30-09-1905, overl. 03-11-1999 (94 jaar) te Ridgewood. Geen kinderen

8. Alice , geb. 26-03-1906 te Paterson, onderwijzeres, overl. 10-09-1966 (60 jaar) te Fairlawn, begr. te Paterson, Cedar Lawn Cemetry

tr. 08-1930 te Montclair (New Jersey, Verenigde Staten) Lawrence Thomas Noon, geb. 21-01-1905 te Montclair, ged. (RK), controller, office manager, overl. 25-04-1984 (79 jaar) te Fairlawn, begr. te Paterson, Cedar Lawn Cemetry, zn. van Thomas Noon en Anna McCarty

Kinderen:

a. Richard Lawrence

tr. Beverly Ethyl Reyle, dr. van Edward Louis Reyle en Anita Renkel

VIIm

Teunis Groothedde

[VIg]

geb. 10-02-1838 te Welsum *), daghuurder, boerenknecht, landbouwer, koopman, overl. 17-04-1904 (66 jaar) te Eperbroek (Epe) *)

Teunis had in later jaren een houten been. Bij werkzaamheden in het bos was er een boom op zijn been gevallen, zodat het geamputeerd moest worden. Het houten been heeft nog lang na Teunis' dood aan de muur op de deel gehangen. Deze primitieve houten prothese van meer dan 100 jaar oud is nog steeds in bezit van de familie.

tr. 20-08-1864 te Olst *) Diena Bonhof, geb. 12-03-1843 te Welsum, dienstmeid, dagloonster, landbouwster, overl. 14-01-1905 (61 jaar) te Eperbroek (Epe) *), dr. van Willem Bonhof (geb. circa 1813 te Wilp, rietdekker) en Aleida Zwerus (geb. 16-08-1821 te Veessen, overl. 1868 te Olst)

Kinderen:

1. Albert Jan , geb. 09-01-1865 te Welsum, volgt VIIIo

2. Reinder , geb. 12-06-1868

3. Reinder , geb. 03-07-1869 te Epe *), overl. 26-03-1871 (20 maanden) te Epe *)

4. Willem , geb. 08-11-1870 te Epe, volgt VIIIp

5. Reinder , geb. 08-12-1873 te Epe *), landbouwer, ongehuwd, overl. 03-04-1919 (45 jaar) te Eperbroek (Epe) *)

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 08-04-1898.

6. Johanna , geb. 11-12-1876 te Eperbroek (Epe) *), dienstbode, landbouwster, overl. 04-10-1945 (68 jaar) te Epe *)

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 14-05-1894.

tr. 24-04-1901 te Epe *) Jan Willem van Werven, geb. 30-03-1878 te Vaassen, dagloner, landbouwer en melkrijder, woont buurschap "Hoge Woerts", overl. 22-01-1923 (44 jaar) te Vaassen *), begr. te Vaassen, zn. van Willem van Werven (geb. 26-06-1816 te Vaassen) en Hendrina Terwel (geb. 08-12-1839 te Vaassen)

Kinderen:

a. Willem , geb. 04-03-1902 te Vaassen, ongehuwd, overl. 06-04-1968 (66 jaar) te Apeldoorn

b. Teunis , geb. 08-08-1903 te Vaassen, overl. 11-11-1949 (46 jaar) te Emst *), begr. te Emst

tr. Maria Hendrika Dijkkamp, geb. 20-12-1915, overl. 26-01-1996 (80 jaar) te Emst, begr. 29-01-1996 te Emst, Algemene Begraafplaats

c. Hendrika , geb. 28-12-1904 te Vaassen, dagloonster, ongehuwd, overl. 15-05-1924 (19 jaar) te Epe *)

d. Dirk , geb. 26-10-1906 te Vaassen, overl. 03-1975 (ongeveer 68 jaar) te Vaassen

tr. Aartje Scholten

e. Jannetje , geb. 31-08-1908 te Vaassen, overl. 03-01-1997 (88 jaar) te Heerde, begr. te Oene, Algemene Begraafplaats

tr. Jaap Bosman, geb. 12-10-1901, overl. 09-12-1973 (72 jaar), begr. te Oene, Algemene Begraafplaats

f. Johan , geb. 11-1911 te Epe, overl. 05-07-1912 (ongeveer 8 maanden) te Epe *)

g. Johannes , geb. 03-05-1913 te Vaassen, overl. 05-02-1995 (81 jaar) te Vaassen

tr. Gerritje Veldhuis, overl. 25-03-1988 te Vaassen

h. Jan Willem , geb. 30-04-1915 te Vaassen, kippenhandelaar, overl. 21-07-1988 (73 jaar)

tr. Griet Haas

i. Dina , geb. 29-10-1917 te Vaassen, overl. 05-07-1924 (6 jaar) te Epe *)

7. Teunis , geb. 16-01-1880 te Epe, volgt VIIIq

8. Dina , geb. 25-07-1882 te Eperbroek (Epe) *), overl. 23-01-1883 (5 maanden) te Eperbroek (Epe) *)

9. Dirk , geb. 03-10-1883 te Eperbroek (Epe), volgt VIIIr

10. Alberta Willemina , geb. 17-12-1884 om 7:00 uur te Eperbroek (Epe) *), dienstbode, naaister, overl. 22-12-1948 (64 jaar) te Vaassen *), begr. te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg

(1) tr. 03-07-1909 te Heerde *) Jacob Bijsterbosch, geb. 06-02-1879 te Heerde *), landbouwer, overl. 02-05-1912 (33 jaar) te Markluiden (Heerde) *), zn. van Jan Bijsterbosch (geb. 15-03-1846 te Markluiden (Heerde), landbouwer, overl. 25-10-1901 te Markluiden (Heerde)) en Gergje Eilander (geb. 02-06-1851 te Veessen, overl. 26-04-1929 te Apeldoorn)

(2) tr. 04-10-1913 te Epe *) Arend Jan Zweekhorst, geb. 25-08-1874 te Vaassen, molenaarsknecht, molenaar, kruidenier, overl. 21-03-1954 (79 jaar) te Epe, begr. te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg, zn. van Evert Zweekhorst (geb. 01-11-1844 te Vaassen) en Teuntje Meijer (geb. 10-05-1843 te Apeldoorn)

Zweekhorst had een slee. Bij sneeuw spande hij zijn paard ervoor en maakte dan tochtjes door de bossen met familieleden. Zweekhorst had een kruidenierswinkel aan de Jonasbrug in Vaassen.

Kinderen:

a. Evert , geb. 25-05-1914, overl. 25-01-1991 (76 jaar), begr. te Wenum

tr. 25-03-1937 te Beekbergen Janna Vijge, geb. 17-08-1909, overl. 11-05-1993 (83 jaar), begr. te Wenum

b. Dina , geb. 10-09-1917, overl. 19-05-1997 (79 jaar)

Is gehuwd en heeft twee kinderen.

tr. A. van Lohuizen

c. Tonia

tr. R. Rodijk

d. Teunis , geb. 02-08-1921, overl. 04-12-1977 (56 jaar) te Emst, begr. te Emst

tr. Maria Nijkamp

11. Dirkjen , geb. 02-02-1886 te Eperbroek (Epe) *), overl. 23-04-1886 (2 maanden) te Eperbroek (Epe) *)

12. Dirkje , geb. 31-01-1888 te Eperbroek (Epe) *), ged. 06-05-1888 te Oene *), dienstbode, overl. 08-02-1959 (71 jaar) te Emst

Lidmaat Oene 09.04.1909.

tr. 25-01-1913 te Epe *) Jan Kiesbrink, geb. 06-01-1886 te Epe, dagloner, landbouwer, woont buurschap Wijnbergen onder Emst, overl. 15-01-1948 (62 jaar) te Zwolle *), in het ziekenhuis *), zn. van Andries Kiesbrink (geb. circa 1854 te Epe, dagloner, landbouwer) en Johanna van Til (geb. circa 1855 te Nijbroek, dienstmeid)

Jan Kiesbrink kreeg een klap van zijn paard tijdens het ploegen in het najaar van 1947. Hij belandde in het ziekenhuis en overleed daar een aantal maanden later.

Kinderen:

a. Andries , geb. 02-05-1913 te Epe, overl. 25-10-2004 (91 jaar), begr. te Oene, Algemene Begraafplaats

tr. Gerritje Esselink, geb. 10-05-1915 te IJsselmuiden, overl. 27-12-1979 (64 jaar) te Deventer, in het ziekenhuis, begr. te Oene, Algemene Begraafplaats

b. Dina , geb. 14-09-1915 te Epe, overl. 14-09-1998 (83 jaar) te Emst, begr. 18-09-1998 te Emst, Algemene Begraafplaats

tr. Lambert Jan Keizer, geb. 21-03-1914 te Emst, overl. 07-06-2001 (87 jaar) te Deventer, in het ziekenhuis, begr. te Emst

VIIn

Gerrit Groothedde

[VIg]

geb. 13-07-1841 te Welsum *), dagloner, landbouwer, woont mogelijk op " 't Vosje"bij Nijbroek, overl. 09-05-1909 (67 jaar) te Emsterbroek (Epe) *)

tr. 11-05-1867 te Epe *) Derkje Roelofs, geb. 26-06-1844 te Epe, dagloonster, landbouwster, overl. 07-12-1920 (76 jaar) te Emsterbroek (Epe) *), dr. van Reinder Roelofs en Jannetje Jansen

Kinderen:

1. Reinder , geb. 12-06-1868 te Epe, volgt VIIIs

2. Jan , geb. 07-03-1870 te Epe, volgt VIIIt

3. Johanna , geb. 01-12-1871 te Epe *), overl. 05-01-1946 (74 jaar) te Apeldoorn *)

Vertrekt 15-02-1896 naar Voorst.

tr. 08-02-1896 te Epe *) Hendrikus Martinus Dijkhof, geb. 20-05-1859 te Epe, dagloner, landbouwer, overl. 18-04-1938 (78 jaar) te Apeldoorn *), zn. van Jan Dijkhof (geb. 15-06-1829 te Oene, dagloner, overl. 20-07-1880 te Epe) en Klaasje de Weerd (geb. 11-10-1828 te Epe, overl. 28-11-1904 te Epe)

Kinderen:

a. Levenloos kind (mnl) , overl. 23-04-1897 te Terwolde *)

b. Jan , geb. 28-06-1898 te Voorst, overl. 04-07-1898 (6 dagen) te Terwolde *)

c. Gerdina , geb. 08-06-1899 te Terwolde, overl. 20-09-1901 (2 jaar) te Terwolde *)

d. Levenloos kind (mnl) , overl. 15-06-1900 te Terwolde *)

e. Jan , geb. 23-08-1901 te Voorst

f. Johan , geb. circa 1903 te Voorst, overl. 14-01-1904 te Beemte-Broekland *)

g. Gerrit , geb. circa 10-1906 te Apeldoorn, overl. 15-04-1907 (ongeveer 6 maanden) te Beemte-Broekland *)

h. Johanna , geb. 22-02-1910 te Apeldoorn, overl. 05-03-1910 (11 dagen) te Apeldoorn *)

4. Levenloos kind (mnl) , overl. 07-07-1875 te Epe *)

5. Levenloos kind (vrl) , overl. 16-12-1880 te Epe *)

6. Gerrit , geb. 05-01-1883 te Epe, volgt VIIIu

7. Levenloos kind (mnl) , overl. 03-12-1887 te Epe *)

VIIo

Gerrit Jan Groothedde

[VIg]

geb. 15-02-1844 te Welsum *), dagloner, landbouwer, winkelier, dagloner, overl. 14-02-1919 (74 jaar) te Eperbroek (Epe) *)

(1) otr. te Epe, tr. 03-05-1873 te Epe *) Tonia Willemina van Essen, geb. 15-04-1850 te Oene, dienstmeid, landbouwster, overl. 29-03-1876 (25 jaar) te Epe *), dr. van Teunis van Essen (geb. circa 1810 te Oene, dagloner, landbouwer, tichelwerker, overl. 15-05-1893 te Epe) en Teuntje van Rijssen (geb. circa 1817 te Oene, dagloonster, landbouwster, overl. 15-04-1881 te Oene)

Kinderen:

1. Reinder , geb. 04-11-1874 te Epe *), overl. 17-01-1952 (77 jaar) te Deventer

tr. Elisa Cremers, geb. 04-10-1882 te Krefeld

Elisa had een dochter Wilhelmina, geb. 15-06-1905 te Essen-Borbeck (Duitsland).

(2) otr. te Epe, tr. 03-06-1876 te Epe *) Derkje van Vreden, geb. 07-01-1850 te Oene, ged. 07-04-1850 te Oene, dagloonster, overl. 10-05-1913 (63 jaar) te Oene *), dr. van Teunis van Vreden (geb. 02-06-1816 te Welsum, arbeider, boerenknecht, dagloner, overl. 25-11-1850 te Oene) en Derkje Groothedde (geb. 03-12-1814 te Oene, dienstmeid, dagloonster, landbouwster, overl. 22-01-1889 te Epe)

Gerrit Jan en Derkje zijn neef en nicht.

Kinderen:

2. Jansje , geb. 30-07-1876 te Epe *), overl. 26-03-1881 (4 jaar) te Epe *)

3. Derk , geb. 23-03-1878 te Epe, volgt VIIIv

4. Jan , geb. 20-10-1879 te Epe, volgt VIIIw

5. Teunis , geb. 31-08-1881, overl. 23-06-1887 (5 jaar) te Epe *)

6. Gerrit Jan , geb. 15-04-1883 om 1:00 uur te Epe *), ged. (NH), dagloner, ongehuwd, overl. 03-10-1901 (18 jaar) te Epe *)

7. Derkje , geb. 16-05-1886 te Epe, overl. 14-06-1950 (64 jaar) te Epe *), begr. te Oene, Algemene Begraafplaats

otr. 25-06-1905 te Epe, tr. 08-07-1905 te Epe *) Willem van den Burg *), geb. 13-12-1874 te Epe, landbouwer, overl. 15-02-1963 (88 jaar) te Epe, begr. 20-02-1963 te Oene, Algemene Begraafplaats, zn. van Willem van den Burg (geb. circa 1833 te Epe) en Maria van Putten (geb. circa 1835 te Epe)

Er zijn nog twee kinderen.

Kinderen:

a. Willem , geb. 22-11-1907 te Epe, overl. 19-02-1992 (84 jaar)

tr. G. Beumer

b. Gerrit Jan , geb. 13-06-1913 te Epe, overl. 11-04-1999 (85 jaar)

tr. Jannetje Hulshof, geb. 08-03-1917, overl. 22-12-1993 (76 jaar)

c. Maria , geb. 13-10-1917 te Epe

tr. J.L. Egberts

d. Dirk , geb. circa 1919 te Epe, overl. 10-03-1920 te Epe *)

e. Derk Willem *) , geb. 27-03-1922 te Epe, overl. 07-04-1922 (11 dagen) te Epe *)

f. Dirkje , geb. 19-05-1924 te Epe, overl. 01-02-2003 (78 jaar) te Epe, gecrem. 06-02-2003 te Zwolle

tr. Johannes Hendrikus Eiland

Er zijn zeven kinderen. Na het vierde kind kwam een drieling.

8. Gerrit , geb. 28-05-1887 *), ged. (NH), overl. 30-12-1888 (19 maanden) te Epe *)

9. Teunis , geb. 15-04-1889 te Epe *), ged. (NH), overl. 07-10-1891 (2 jaar) te Epe *)

10. Gerritje , geb. 15-04-1889 *), ged. (NH), overl. 14-12-1889 (7 maanden) te Epe *)

VIIp

Hendrik Groothedde

[VIh]

geb. 08-04-1854 te Epe, ged. (NH), dagloner,arbeider steenfabriek, overl. 04-02-1936 (81 jaar) te Deventer *), begr. 08-02-1936 te Deventer

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 21-03-1875.
Hendrik was plaatsvervanger bij 1e regiment Huzaren.

(1) tr. 03-08-1882 te Deventer *) Johanna Bosch, geb. 25-02-1858 te Neede *), overl. 01-10-1896 (38 jaar) te Deventer, dr. van Claas Johannes Bosch (schilder) en Berendjen Heuben

Kinderen:

1. Hendrika , geb. 25-12-1882 te Deventer *), ged. (NH), dagmeisje, overl. 16-01-1944 (61 jaar) te Deventer *), begr. 21-01-1944 te Deventer

otr. te Deventer, tr. 12-04-1905 te Deventer *) Antonie Winkelman, geb. 05-09-1881 te Deventer, ged. (NH) te Deventer, metaaldraaier, overl. 08-11-1948 (67 jaar) te Deventer *), zn. van Martinus Winkelman en Evertjen Meijer

Kinderen:

a. Antonius Johannes , geb. 22-04-1906 te Deventer, ged. (NH), teekenaar

b. Johanna , geb. 30-07-1910 te Deventer, ged. (NH), naaister

tr. 16-02-1938 te Deventer H.W. van de Vijver

2. Johannes , geb. 26-10-1885 te Deventer *), ged. (NH), overl. 14-03-1892 (6 jaar) te Deventer *)

3. Gerritje , geb. 27-10-1886 te Deventer *), ged. (NH), overl. 17-07-1941 (54 jaar) te Deventer *), begr. 21-07-1941 te Deventer

otr. te Deventer, tr. 05-09-1907 te Deventer *) Gerrit Bloemendal, geb. 31-01-1885 te Deventer *), ged. (NH), sigarenmaker, zn. van Berend Jan Bloemendal en Hendrika Wissink

Kinderen:

a. Hendrika , geb. 23-12-1907 te Deventer, ged. (NH)

tr. 01-11-1933 te Leiden *) Hendrik van Gelderen, geb. circa 1907 te Leiden, machinebankwerker, zn. van Jan van Gelderen en Helena Weijkman

b. Johanna , geb. 26-03-1910 te Deventer, ged. (NH)

c. Berend Jan , geb. 27-03-1918 te Deventer, ged. (NH)

4. Bartha , geb. 06-01-1889 te Deventer *), ged. (NH), dienstbode, overl. 25-06-1930 (41 jaar) te Deventer *), begr. 28-06-1930 te Deventer

otr. te Deventer, tr. 06-07-1911 te Deventer *) Klaas Grave, geb. 04-10-1889 te Deventer, ged. (NH), suikerbakker, zn. van Derk Grave en Marijtje Hartog

Komen 10-12-1917 van Sappemeer naar Deventer.

Kinderen:

a. Derk , geb. 04-01-1912 te Deventer, ged. (NH), tapijtwever

b. Marijtje , geb. 22-12-1918 te Deventer, ged. (NH), winkeljuffrouw

c. Hendrika

5. Hendrik , geb. 06-10-1891 te Deventer, volgt VIIIx

6. Johanna , geb. 09-12-1893 te Deventer *), ged. (NH), werkvrouw, overl. (71 jaar), begr. 06-04-1965 te Deventer

(1) tr. 17-02-1916 *) Christiaan Albertus Johannes Smit, geb. 11-02-1895 te Deventer *), ged. (NH), metaaldraaier, zn. van Christiaan Thomas Johannes Smit en Aaltje Garritsen. Gescheiden 17-01-1923 te Utrecht

Beiden zijn in Enschede woonachtig geweest.

(2) tr. 08-01-1925 te Deventer *) Berend Gerrit Sotthewes, geb. circa 1900 te Deventer, sigarenmaker, zn. van Lammert Sotthewes (gemeente-arbeider) en Derkje Wassink

7. Johannes , geb. 25-10-1895 te Deventer, volgt VIIIij

(2) tr. 28-10-1897 te Deventer *) Hermanna van Vreden, geb. 08-07-1848 te Veessen *), overl. 10-11-1914 (66 jaar) te Deventer *), dr. van Gerrit van Vreden en Tonia Kelholt

Hermanna is weduwe van Hendrikus Berends.

VIIq

Teunis Groothedde

[VIh]

geb. 27-11-1857 te Epe, stoffenverver (blauwverver), overl. 21-03-1945 (87 jaar) te Deventer *), begr. 26-03-1945 te Deventer

Vertrekt 22.05.1874 naar Olst.

tr. 10-08-1882 te Deventer *) Gerritdina Hofmeijer, geb. 18-10-1855 te Markelo, ged. (NH), overl. 07-03-1944 (88 jaar) te Deventer *), dr. van Jan Hendrik Hofmeijer en Gerritdina Kranenburg

Kinderen:

1. Hendrika , geb. 13-06-1883 te Deventer *), dienstbode, overl. (80 jaar), begr. 02-08-1963 te Deventer

tr. 21-04-1910 te Deventer *) Hendrik Brink, geb. 28-01-1877 te Deventer *), bankwerker, werkmeester, woont Deventer, overl. 07-02-1936 (59 jaar) te Deventer *), zn. van Arend Jan Brink (bankwerker) en Jenneken Asselman

Zij vertrekken op 17-08-1928 van Deventer naar Diepenveen.

Kinderen:

a. Hendrik , geb. 03-01-1911 te Deventer, ged. (NH)

b. Gerritdina , geb. 07-03-1912 te Deventer, ged. (NH)

c. Arendina , geb. 25-04-1913 te Deventer, tweeling, ged. (NH)

d. Antonie , geb. 25-04-1913 te Deventer, tweeling, ged. (NH), werkmeester, electricien, overl. 28-10-1933 (20 jaar) te Deventer *)

e. Gerrit

2. Gerrit Jan , geb. 22-12-1891 te Deventer, volgt VIIIz

3. Antonie , geb. 20-12-1894 te Deventer, volgt VIIIaa

VIIr

Reinder Groothedde

[VIh]

geb. 30-12-1865 te Epe *), fabrieksarbeider, stoffenverver (blauwverver), overl. 13-11-1938 (72 jaar) te Deventer *)

Reinder wordt wees op zijn 8e jaar. Zijn oom Willem van Rijssen wordt voogd.
Reinder vertrekt op 08-03-1876 van Epe naar Olst. Op 13-06-1885 van Wijhe naar Deventer.

(1) tr. 22-10-1891 *) Geertruida Veldhuis, geb. 23-03-1866 te Terwolde, ged. (NH), overl. 04-09-1919 (53 jaar) te Deventer *), dr. van Hendrik Jan Veldhuis (geb. te Terwolde, landbouwer) en Reindje Roelofs

Levensloop Geertruida:
Van haar geboorte tot 1889 thuis in Terwolde, in 1889 (23 jaar) naar Apeldoorn tot 19-05-1891 (25 jaar). Gaat 6 maanden later (23-11-1891) naar Deventer, waar ze inmiddels op 22-10-1891 is getrouwd met Reinder Groothedde.

Wettiging n kind.

Kinderen:

1. Christina , geb. 29-06-1891 te Terwolde, ged. (NH), overl. 17-06-1985 (93 jaar) te Deventer, begr. 20-06-1985 te Deventer, Algemene Begraafplaats Raalterweg

Zij vertrekt op 02-07-1914 van Deventer naar Apeldoorn.
Christina gaat over naar de Baptisten Gemeente.

tr. 24-05-1922 te Deventer *) Fredrik Hupkes, geb. 16-03-1887 te Brummen *), ged. (Bapt), fabrieksarbeider, blauwverver, overl. 04-06-1961 (74 jaar) te Deventer *), zn. van Fredrik Hupkes (metselaar) en Grada Ruumpol

Fredrik was gescheiden van Johanna Maria Wagenvoort.

Kinderen:

a. Geertruida

tr. A. Oudbier

b. Geertruida Fenna , geb. 18-10-1926 te Deventer, overl. 02-10-1930 (3 jaar) te Deventer

c. Fenna

tr. Henk Verheul, zn. van Frans Verheul en Jannigje Draaijer

d. Frederika Geertruida

tr. Karel Spruit

2. Gerrit Jan , geb. 09-11-1892 te Deventer, volgt VIIIab

3. Hendrik Jan , geb. 06-03-1894 te Deventer, volgt VIIIac

4. Johan , geb. 01-08-1895 te Deventer, volgt VIIIad

5. Reinder , geb. 07-09-1897, volgt VIIIae

6. Hendrika Geertruida , geb. 18-10-1899 te Deventer *), ged. (NH), overl. 18-04-1994 (94 jaar) te Deventer, begr. 22-04-1994 te Deventer, Begraafplaats Raalterweg

tr. 24-09-1931 te Haarlem Jan de Vries, geb. 27-03-1893 te Deventer, overl. 02-01-1987 (93 jaar) te Deventer, zn. van Wijtse de Vries en Hermina Timmer

Jan de Vries was weduwnaar van Alida Anna van de Riet.

Kinderen:

a. Jan

tr. Willemke Veen

7. Teunis , geb. 09-09-1902 te Deventer, volgt VIIIaf

8. Gerritje , geb. 06-06-1905 te Deventer, ged. (NH), dagdienstbode, overl. 29-03-1993 (87 jaar) te Schalkhaar, gecrem. 31-03-1993 te Dieren

tr. 30-03-1938 te Deventer Mannes Memelink, geb. 26-01-1910 te Deventer, ged. (NH), steenslijper, overl. 06-03-1973 (63 jaar), zn. van Hendrik Memelink en Antonia Neuteboom

Kinderen:

a. Geertruida A.

tr. Herman Regterschot

b. Hendrika J.

tr. D.A. (Adri) Pieper

(2) tr. 20-04-1922 te Deventer *) Fenneken van Ulsen, geb. 24-05-1874 te Deventer, overl. 13-03-1944 (69 jaar) te Deventer *), dr. van Willem Frederik George Lodewijk van Ulsen en Gesina Liestert

Fenneken was weduwe van Hendrik Willem Jan Martinus Straalman.

VIIs

Willem Hendrik Groothedde

[VIi]

geb. 04-11-1863 te Oene *), ged. (NH), dagloner, landbouwer, overl. 20-06-1939 (75 jaar) te Oene *), begr. te Oene, Algemene Begraafplaats

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 30-05-1886.

tr. 12-09-1885 te Epe *) Jansje Krijgsman, geb. 30-12-1857 te Oene, ged. (NH), overl. 15-06-1939 (81 jaar) te Epe *), begr. te Oene, Algemene Begraafplaats, dr. van Jan Krijgsman en Aaltje Tessemaker (landbouwster)

Kinderen:

1. Levenloos kind (vrl) , overl. 29-10-1885 te Oene *)

2. Hendrikje , geb. 05-06-1887 te Oene, ged. (NH), overl. 24-06-1960 (73 jaar) te Oene, begr. te Oene, Algemene Begraafplaats

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 17-04-1908.

tr. 23-12-1911 te Epe *) Johannes Witman, geb. 01-08-1886 te Epe, klompenmaker, landbouwer, overl. 20-09-1961 (75 jaar) te Oene, begr. te Oene, Algemene Begraafplaats, zn. van Arien Witman (geb. circa 1861 te Oene, landbouwer) en Fennigje Beumer (geb. circa 1862 te Oene)

Er is n dochter.

Kinderen:

a. Levenloos kind (mnl) , overl. 15-10-1914 te Epe *)

b. Levenloos kind , overl. 02-06-1923 te Oene *)

3. Aaltje , geb. 03-03-1889 te Oene, overl. 01-12-1957 (68 jaar) te Utrecht, begr. 05-12-1957 te Utrecht, Algemene Begraafplaats "Covelswaede"

Aaltje is 24-09-1915 vertrokken naar Zwolle.

(1) tr. 09-09-1915 te Epe *) Maarten Hijkoop, geb. 25-05-1880 te Leerdam *), bakker, overl. 25-09-1920 (40 jaar) te Zwolle, zn. van Frederik Hijkoop (broodslijter) en Petertje Buijserd

(2) tr. 06-12-1922 te Utrecht *) Willem Frederik Hijkoop, geb. 20-06-1886 te Utrecht, overl. 08-10-1942 (56 jaar) te Utrecht *), zn. van Frederik Hijkoop (broodslijter) en Petertje Buijserd

Kinderen:

a. Willem Frederik

tr. A. Moes

b. Maarten

tr. H. Plomp

VIIt

Evert Jan Groothedde

[VIj]

geb. 02-03-1847 te Terwolde *), landbouwer, overl. 20-05-1888 (41 jaar) te Wilp *)

tr. 22-02-1879 te Voorst *) Wilhelmina Johanna Denekamp, geb. 14-01-1857 te Wilp *), overl. 15-01-1894 (37 jaar) te Wilp *), dr. van Frans Denekamp (geb. 21-01-1806 te Wilp, timmerman, overl. 28-02-1889 te Wilp) en Derkjen Fransen (geb. 1817 te Terwolde, dienstmeid, overl. 03-07-1884 te Wilp)

Bij haar huwelijk was voogd: Willem Denekamp en toeziend voogd: Gerrit Groothedde.
Wilhelmina Johanna hertrouwt Peter van Beek. Zie pagina %%%%%.

Kinderen:

1. Gerritje , geb. 04-12-1879 te Wilp *), (Voordersteeg), overl. 10-10-1924 (44 jaar) te Teuge *), begr. te Terwolde *)

tr. 16-08-1902 te Voorst *) Jan Derk ten Voorde, geb. 25-07-1876 te Teuge *), Woudweg 1, landbouwer, overl. 17-12-1957 (81 jaar) te Teuge, begr. 21-12-1957 te Terwolde *), zn. van Bartus ten Voorde (geb. 06-02-1842 te Olst, landbouwer, overl. 21-09-1883 te Twello) en Aaltjen Denekamp (geb. 20-07-1843 te Wilp, overl. 02-03-1904 te Twello)

Jan Derk ten Voorde, 1950

Kinderen:

a. Albartus (Bart) , geb. 17-01-1904 te Teuge, woont Woudweg 1, Teuge, overl. 10-06-1979 (75 jaar) te Teuge

Albartus ten Voorde

(1) tr. 04-12-1929 Petertje Schreurs, geb. 27-03-1905 te Epe, overl. 28-10-1956 (51 jaar) te Teuge, dr. van Roelof Schreurs (geb. 18-10-1875 te Zalk, overl. 10-10-1949 te Vaassen) en Anna Hendrika Johanna Nijhof (geb. 14-04-1877 te Oene, overl. 29-04-1910 te Epe)

(2) otr. 01-12-1957, tr. 15-01-1958 te Twello Antje Kraijo, geb. 26-11-1907 te Rotterdam, overl. 27-07-1991 (83 jaar) te Rijssen

b. Evert Jan (Evert) , geb. 17-06-1905 te Teuge, melkventer, bezorger, boekverkoper, overl. 16-07-1980 (75 jaar) te Apeldoorn, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

(1) otr. 01-10-1930 te Apeldoorn, tr. 02-10-1930 te Apeldoorn, tr.kerk 02-10-1930 te Terwolde de Vecht, door Ds. R. Kok Martha Maria (Martha) Wilbrink, geb. 23-04-1905 te Apeldoorn, overl. 23-04-1968 (63 jaar) te Apeldoorn, begr. 27-04-1968 te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *), dr. van Harmen Wilbrink (geb. 04-12-1873 te Apeldoorn, landbouwer, overl. 21-02-1964 te Apeldoorn) en Gerdina Gerritsen (geb. 11-08-1871 te Terwolde, overl. 07-09-1935 te Apeldoorn)

(2) tr. Aaltje van Pijkeren

c. Willemina Johanna (Mina) , geb. 14-01-1907 te Teuge, overl. 10-03-1956 (49 jaar) te Apeldoorn, begr. te Wenum

tr. Jan Schoonhoven, geb. 03-07-1900, overl. 26-04-1994 (93 jaar) te Apeldoorn, begr. 29-04-1994 te Wenum

Jan Schoonhoven en Willemina Johanna ten Voorde

d. Frans , geb. 18-06-1908 te Teuge, overl. 14-06-1977 (68 jaar) te Twello

(1) tr. Maria Martha (Marie) Gerritsen, geb. 1905, overl. 09-12-1967 (ongeveer 62 jaar) te Terwolde de Vecht

(2) tr. Gerritje van Schaffelaar, overl. 16-12-1993 te Barneveld, begr. 21-12-1993 te Nijkerk

Gerritje was weduwe van Gerrit de Jong.

e. Aaltjen , geb. 25-09-1909 te Teuge, overl. 26-05-1997 om 3:15 uur (87 jaar) te Heerde *), begr. 30-05-1997 te Terwolde, Gemeentelijke Begraafplaats

Aaltjen ten Voorde

otr. te Twello, tr. 04-04-1944 te Twello, tr.kerk te Terwolde de Vecht Jan Cornelis (Jan) Kruitbosch, geb. 18-09-1905 te Wilp, landbouwer, woont Teuge, Loenen a/d Vecht, Teuge, overl. 18-11-1972 (67 jaar) te Teuge, begr. 22-11-1972 te Terwolde, Gemeentelijke Begraafplaats, zn. van Fredrik Kruitbosch (geb. 08-11-1863 te Wilp, landbouwer, overl. 08-04-1928 te Voorst) en Geertruida de Graaf (geb. 08-01-1867 te Wilp, overl. 02-04-1947 te Wilp)

Jan Cornelis Kruitbosch, 1968.

f. Gerritjen , geb. 02-07-1911 te Teuge, overl. 09-12-1989 (78 jaar) te Beekbergen, begr. 14-12-1989 te Nijbroek

tr. Mijanus (Jannes) Mekelenkamp, geb. 20-10-1901 te Nijbroek, overl. 23-05-1984 (82 jaar) te Nijbroek, begr. 28-05-1984 te Nijbroek *), zn. van Hein Mekelenkamp (geb. circa 1867 te Nijbroek, landbouwer, overl. 06-02-1950 te Voorst) en Willemina Veldhuis (geb. circa 1877 te Epe, dienstbode)

g. Everdina (Dina) , geb. 09-11-1912 te Teuge, overl. 21-11-1985 (73 jaar) te Teuge, begr. 26-11-1985 te Terwolde

tr. 05-07-1944 Gerrit Marinus Gerritsen, geb. 30-06-1916, overl. 17-07-1988 (72 jaar) te Teuge, begr. 22-07-1988 te Terwolde, zn. van Mannus Gerritsen (geb. 23-11-1868 te Terwolde, landbouwer, overl. 29-11-1928 te Apeldoorn) en Aaltjen ten Voorde (geb. 21-11-1878 te Teuge, dienstbode, overl. 13-11-1961)

h. Johanna , geb. 24-09-1914 te Teuge, overl. 11-02-1916 (16 maanden) te Teuge *)

i. Johanna (Anna) , geb. 24-04-1916 te Teuge, overl. 08-08-1996 (80 jaar) te Vaassen, begr. 13-08-1996 te Vaassen, Oude Algemene Begraafplaats

tr. Hendrikus Albertus (Dieks) Groothedde Zie IXax

(2) tr. Helmig Albertus (Helmig) Gerritsen, geb. 16-12-1900, landbouwer, overl. 10-01-1974 (73 jaar) te Vaassen, begr. te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg, zn. van Rik Gerritsen (geb. 18-03-1865 te Voorst) en Jannetjen van Milligen (geb. 07-04-1868 te Apeldoorn)

j. Derretje (Det) , geb. 20-11-1917 te Teuge, overl. 13-11-1991 (73 jaar) te Apeldoorn, begr. 16-11-1991 te Wenum

tr. 03-05-1944 te Twello Hendrik Jan Keurhorst, geb. 15-05-1914 te Apeldoorn, landbouwer, woont Apeldoorn, De Gaete 3, overl. 29-10-1990 (76 jaar) te Rijssen, begr. 03-11-1990 te Wenum, zn. van Arend Jan Hendrik Keurhorst (geb. 02-12-1880 te Wilp, landbouwer, overl. 03-12-1948 te Apeldoorn) en Hendrika Groothedde (geb. 19-03-1886 te Vaassen, overl. 25-12-1955 te Apeldoorn)

k. Bartha , geb. 19-08-1919 te Teuge, overl. 02-11-1919 (2 maanden) te Teuge *)

l. Bartus (Bertus) , geb. 17-03-1921 te Teuge, landbouwer, woont Holthoevensestraat 22, Teuge, overl. 17-03-2010 (89 jaar) te Apeldoorn, begr. 23-03-2010 te Terwolde, Algemene Begraafplaats

tr. 19-02-1947 te Apeldoorn Aaltje Adelerhof, geb. 30-10-1921 te Apeldoorn, overl. 16-03-2001 (79 jaar) te Teuge, begr. 22-03-2001 te Terwolde, dr. van Jan Adelerhof (geb. 14-01-1876 te Beemte, landbouwer, overl. 17-03-1951 te Beemte-Broekland) en Johanna Hendrika Groothedde (geb. 07-09-1884 te Terwolde, overl. 13-12-1960 te Apeldoorn)

m. Levenloos kind , geb. te Teuge, overl. 14-09-1924 te Voorst *)

2. Frans , geb. 06-01-1881 te Wilp, volgt VIIIag

3. Derkje , geb. 25-02-1883 te Wilp, overl. 19-06-1915 (32 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 01-08-1907 te Kampen *) Hugo van Dijk, geb. 22-10-1882 te Kampen, timmerman, overl. 07-11-1961 (79 jaar), zn. van Brant van Dijk en Aaltje Cornelissen van der Meulen

Hugo hertrouwt 17-12-1916 te Kampen Jentje van Faassen, geb. 16-06-1887 te Hardenberg. Zij krijgen nog 5 kinderen.
Daarna trouwt Hugo te Apeldoorn op 14-04-1954 met Jannetje Elskamp, geb. 24-01-1891 te Apeldoorn. Zij scheiden 29-04-1958.

Hugo was weduwnaar van Zwaantje Heinen.

Kinderen:

a. Evert Jan , geb. circa 1908 te Apeldoorn, timmerman

tr. 06-11-1931 te Hengelo (O) *) Katrijntje Margaretha Prins, geb. circa 1905 te Hengelo (O), dr. van Harm Jan Prins en Roelofje Elbers

b. Aaltje

c. Willemina Johanna (Mina) , geb. 29-12-1913 te Apeldoorn, overl. 22-08-2001 (87 jaar) te Harderwijk

tr. 04-03-1939 Hendrik Johannes (Henk) Duijm, geb. 17-09-1911 te Velp, overl. 19-06-1986 (74 jaar) te Apeldoorn

d. Willem

4. Everdina , geb. 19-02-1885 te Terwolde, overl. 11-09-1924 (39 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 02-12-1911 te Apeldoorn *) Hendrik Arend Jan Keurhorst, geb. 20-02-1886 te Beemte-Broekland *), landbouwer, overl. 30-06-1954 (68 jaar) te Beemte-Broekland, zn. van Hendrik Jan Keurhorst (geb. 22-11-1840 te Vaassen, landbouwer, overl. 05-11-1919 te Apeldoorn) en Grada Mekelenkamp (geb. 07-05-1845 te Nijbroek, landbouwster, overl. 07-04-1919 te Apeldoorn)

Getuigen bij het huwelijk waren: Hermanus Beekman, veertig jaar, arbeider, Arend Jan Hendrik Keurhorst nendertig jaar, arbeider, broer van den bruidegom, Frans Groothedde, dertig jaar, arbeider, broeder der bruid en Evert Jan Groothedde, vijfentwintig jaar, broeder der bruid, allen wonende te Apeldoorn.

Kinderen:

a. Grada , geb. 19-09-1912 te Apeldoorn, overl. 06-12-2002 (90 jaar) te Vaassen, begr. 12-12-2002 te Vaassen, Begraafplaats "De Wanenk"

tr. Evert Jan Groothedde Zie IXaw

b. Evert Jan , geb. 01-11-1913 te Apeldoorn, loonwerker, overl. 19-02-2008 (94 jaar) te Den Dolder, begr. 23-02-2008 te Wenum, Gemeentelijke Begraafplaats

Evert Jan was diaken van de Ger. gemeente te Terwolde de Vecht van 1957 tot 1990.

tr. 03-10-1940 te Apeldoorn Gerritje Antonia Kersten, geb. 30-06-1913, overl. 12-02-1991 (77 jaar) te Wenum-Wiesel, begr. 16-02-1991 te Apeldoorn

c. Hendrik Jan , geb. 29-08-1915 te Apeldoorn, overl. 13-08-1993 (77 jaar) te Ugchelen, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

tr. 29-04-1948 te Epe Berendina Zwerus, geb. 22-11-1915 te Vaassen, overl. 22-07-1991 (75 jaar) te Ugchelen, begr. 27-07-1991 te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

d. Levenloos kind *) , overl. 21-08-1916 te Broekland (Apeldoorn) *)

e. Wilhelmina Johanna , geb. 19-11-1917 te Apeldoorn, overl. 09-05-1919 (17 maanden) te Apeldoorn *)

f. Arend Jan

tr. Johanna Frederika Modderkolk, geb. 02-10-1919 te Apeldoorn, overl. 24-02-2001 (81 jaar) te Beemte-Broekland, begr. 01-03-2001 te Wenum *)

g. Johan , geb. 16-06-1920 te Apeldoorn, overl. 13-02-1996 (75 jaar) te Beekbergen, begr. 17-02-1996 te Beekbergen

tr. Trijntje de Boer

h. Frans

tr. Johanna ten Voorde, dr. van Frans ten Voorde (geb. 23-11-1899 te Terwolde, overl. 06-01-1966) en Dina Schreurs (geb. 09-07-1903 te Mettmann, overl. 16-09-1992 te Apeldoorn)

i. Hendrikus

tr. Hendrika ten Voorde, dr. van Frans ten Voorde (geb. 23-11-1899 te Terwolde, overl. 06-01-1966) en Dina Schreurs (geb. 09-07-1903 te Mettmann, overl. 16-09-1992 te Apeldoorn)

5. Evert Jan , geb. 15-10-1886 te Wilp, volgt VIIIah

VIIu

Hendrik Groothedde

[VIj]

geb. 19-04-1849 te Terwolde *), landbouwer, overl. 04-04-1881 (31 jaar) te Twello *)

tr. 13-02-1875 te Voorst *) Aaltjen Fransen, geb. 04-08-1851 te Twello, overl. 12-07-1934 (82 jaar) te Voorst *), dr. van Ds. Elias Fransen (geb. 08-01-1827 te Teuge, boerenarbeider, schoenmaker, predikant, overl. 04-06-1898 te Barneveld) en Derkje Riezelaar (geb. circa 1829 te Wilp, overl. 19-09-1854 te Twello)

Kinderen:

1. Everdina , geb. 29-03-1876 te Twello, overl. 16-04-1879 (3 jaar) te Twello *)

2. Gerrit , geb. 21-08-1877 te Twello *), overl. 14-08-1879 (23 maanden) te Twello *)

3. Derk , geb. 07-05-1879 te Twello, overl. 06-12-1879 (6 maanden) te Twello *)

VIIv

Gerrit Groothedde

[VIj]

geb. 16-04-1856 te Terwolde, landbouwer, overl. 09-04-1932 (75 jaar) te Voorst *), begr. te Terwolde *)

tr. 18-02-1882 te Voorst *) Aaltjen Fransen, geb. 08-12-1860 te Terwolde *), dienstbode, overl. 23-09-1905 (44 jaar) te Terwolde *), dr. van Gerrit Fransen (geb. circa 1819 te Terwolde, schoenmaker, overl. 29-01-1876 te Terwolde) en Johanna Langenberg (geb. circa 1833 te Olst)

Kinderen:

1. Everdina , geb. 19-01-1883 te Terwolde, overl. 02-04-1938 (55 jaar) te Teuge *)

(1) otr. te Voorst, tr. 01-11-1917 te Voorst *) Albertus Lucht, geb. 22-02-1846 te Terwolde *), landbouwer, overl. 26-12-1920 (74 jaar) te Terwolde *), zn. van Hendrik Lucht (geb. circa 1802 te Zalk, landbouwer, overl. 16-09-1853 te Twello) en Grada te Wechel (geb. circa 1821 te Nijbroek)

Kinderen:

a. Grada Aaltje (Grada) , geb. 03-05-1919, overl. 31-05-2000 (81 jaar) te Apeldoorn

tr. 05-08-1943 Hendrik Gerrit (Henk) van Ginkel, geb. 31-05-1917, overl. 02-04-1984 (66 jaar)

(2) tr. 21-11-1927 te Voorst Jan Derk ten Voorde, geb. 25-07-1876 te Teuge *), Woudweg 1, landbouwer, overl. 17-12-1957 (81 jaar) te Teuge, begr. 21-12-1957 te Terwolde *), zn. van Bartus ten Voorde (geb. 06-02-1842 te Olst, landbouwer, overl. 21-09-1883 te Twello) en Aaltjen Denekamp (geb. 20-07-1843 te Wilp, overl. 02-03-1904 te Twello)

Jan Derk ten Voorde, 1950

2. Johanna Hendrika (Anna) , geb. 07-09-1884 te Terwolde, overl. 13-12-1960 (76 jaar) te Apeldoorn, begr. te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg

tr. 08-05-1909 te Voorst *) Jan Adelerhof, geb. 14-01-1876 te Beemte *), landbouwer, woont Beemterweg, Apeldoorn, overl. 17-03-1951 (75 jaar) te Beemte-Broekland, begr. te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg, zn. van Derk Jan Adelerhof (geb. 18-09-1842 te Apeldoorn, landbouwer, overl. 09-12-1907 te Beemte) en Derkje Groothedde (geb. 25-01-1851 te Terwolde, landbouwster, overl. 26-01-1912 te Beemte)

Jan en Johanna Hendrika verlaten de Chr.Ger. Gemeente te Teuge, om lid te worden van de Ger. Gemeente te De Vecht in 1929.

Kinderen:

a. Derk Jan (Derk) , geb. 21-03-1911 te Apeldoorn, agrarir, overl. 30-10-1988 (77 jaar) te Apeldoorn, begr. 03-11-1988 te Wenum

tr. 27-07-1933 te Apeldoorn Anthonina Pieternella (Antje) van As, geb. 02-11-1909 te Klundert, overl. 24-04-1979 (69 jaar) te Apeldoorn, begr. 28-04-1979 te Wenum

b. Gerrit , geb. 06-04-1914 te Apeldoorn, landbouwer, overl. 01-06-2001 (87 jaar), begr. te Wenum

tr. 21-05-1947 te Apeldoorn Maria Aaltjen (Marie) Gerritsen, geb. 20-01-1918 te Apeldoorn, dr. van Mannus Gerritsen (geb. 23-11-1868 te Terwolde, landbouwer, overl. 29-11-1928 te Apeldoorn) en Aaltjen ten Voorde (geb. 21-11-1878 te Teuge, dienstbode, overl. 13-11-1961)

Er zijn vier kinderen.

c. Derkje Johanna (Derkje) , geb. 15-11-1916 te Apeldoorn, boerin, overl. 22-11-2003 (87 jaar) te Apeldoorn, begr. 27-11-2003 te Wenum, Gemeentelijke Begraafplaats *)

tr. 19-07-1944 Bartus Gerrit Gerritsen, geb. 13-11-1914 te Apeldoorn, boer, veehandelaar, woont Wikkeweg 31, Apeldoorn, overl. 29-06-1977 (62 jaar) te Apeldoorn, begr. 02-07-1977 te Wenum *), zn. van Mannus Gerritsen (geb. 23-11-1868 te Terwolde, landbouwer, overl. 29-11-1928 te Apeldoorn) en Aaltjen ten Voorde (geb. 21-11-1878 te Teuge, dienstbode, overl. 13-11-1961)

d. Aaltje , geb. 23-03-1920 te Apeldoorn, overl. 09-06-1920 (2 maanden) te Apeldoorn *)

e. Aaltje , geb. 30-10-1921 te Apeldoorn, overl. 16-03-2001 (79 jaar) te Teuge, begr. 22-03-2001 te Terwolde

tr. Bartus (Bertus) ten Voorde
Voor nadere gegevens zie blz. ...

3. Gerrit , geb. 11-07-1887 te Terwolde, landbouwer, ongehuwd, overl. 19-10-1942 (55 jaar) te Deventer *) *), begr. te Terwolde *)

4. Aaltje , geb. 16-06-1891 te Terwolde *), overl. 12-11-1979 (88 jaar) te Teuge, begr. 18-11-1979 te Terwolde *)

otr. te Voorst, tr. 26-04-1919 te Voorst *) Johan Bleumink, geb. 20-04-1889 te Twello *), landbouwer, overl. 31-05-1933 (44 jaar) te Teuge *), begr. te Terwolde *), zn. van Johannes Bleumink (geb. 08-09-1850 te Voorst, landbouwer, overl. 02-01-1916 te Twello) en Gerritje Kruitbosch (geb. 07-10-1860 te Wilp, landbouwster, overl. 10-01-1924 te Voorst)

Kinderen:

a. Levenloos kind , overl. 10-02-1923 te Voorst *)

b. Johannes Gerrit (Jans) , geb. 01-09-1924 te Teuge, overl. 13-07-1975 (50 jaar) te Teuge, begr. te Terwolde

tr. 04-02-1953 Gerritje Everdina (Gerritje) ten Voorde, geb. 20-08-1931 te Teuge, overl. 28-08-1984 (53 jaar) te Teuge, begr. te Terwolde, dr. van Albartus ten Voorde (geb. 17-01-1904 te Teuge, overl. 10-06-1979 te Teuge) en Petertje Schreurs (geb. 27-03-1905 te Epe, overl. 28-10-1956 te Teuge)

c. Gerrit Johannes , geb. 19-07-1932 te Voorst, overl. 02-12-1994 (62 jaar), begr. te Terwolde

tr. Willemina Mulder

5. Gerritje Willempje , geb. 07-01-1900 te Terwolde *), overl. 13-01-1955 (55 jaar) te Terwolde

tr. 03-03-1928 *) Johannes (Johan) Bluemink, geb. 1895, landbouwer, overl. 08-04-1965 (ongeveer 70 jaar) te Terwolde, zn. van Derk Jan Bleumink (geb. circa 1854 te Twello, landbouwer, overl. 06-03-1909 te Twello) en Eesjen Schouten (geb. circa 1862 te Twello, dienstbode, overl. 16-09-1940 te Voorst)

Kinderen:

a. Dirk Jan Bleumink

tr. Jacomina Hendrika Diks

b. Gerrit Bleumink

tr. Hendrika Aartje (Riek) Hertgers, dr. van Albert Hertgers (geb. 15-04-1900 te Broekland (Apeldoorn), overl. 15-06-1968 te Apeldoorn) en Wilhelmina Alberta van Beek (geb. 19-01-1904 te Apeldoorn, overl. 18-03-1979 te Terwolde)

c. Everdina Aaltje Bleumink , geb. 23-04-1931 te Terwolde, overl. 25-04-2005 (74 jaar) te Apeldoorn

tr. Arend Jan van Huffelen

d. Evert Bleumink , geb. 17-05-1934 te Terwolde, overl. 17-08-2006 (72 jaar) te Twello, begr. 22-08-2006 te Terwolde

tr. Janni (Jannie) van Huffelen

e. Gerritje Johanna (Gerrie) Bleumink

tr. Evert Bluemink

VIIw

Hendrikus Groothedde

[VIk]

geb. 28-02-1854 te Terwolde *), landbouwer, woont Vaassen, overl. 05-06-1933 (79 jaar) te Vaassen *), begr. 09-06-1933

tr. 26-02-1885 te Voorst *) Aaltje ter Velde *), geb. 10-10-1856 te Nijbroek, landbouwster, overl. 12-02-1919 (62 jaar) te Epe *), dr. van Hendrikus ter Velde (landbouwer) en Gerritje Nijhof (landbouwster)

Kinderen:

1. Hendrika , geb. 19-03-1886 te Vaassen, overl. 25-12-1955 (69 jaar) te Apeldoorn, begr. 29-12-1955 te Wenum

(1) tr. 03-05-1913 te Epe *) Arend Jan Hendrik Keurhorst, geb. 02-12-1880 te Wilp, ged. te Wilp, landbouwer, overl. 03-12-1948 (68 jaar) te Apeldoorn *), begr. 07-12-1948 te Wenum, Algemene Begraafplaats, zn. van Hendrik Jan Keurhorst (geb. 22-11-1840 te Vaassen, landbouwer, overl. 05-11-1919 te Apeldoorn) en Grada Mekelenkamp (geb. 07-05-1845 te Nijbroek, landbouwster, overl. 07-04-1919 te Apeldoorn)

Getuigen bij het huwelijk zijn: Hendrik Jan Keurhorst, 72 jaren, landbouwer te Apeldoorn, vader van de bruidegom, Hendrik Arend Jan Keurhorst, 27 jaren, landbouwer te Apeldoorn, broeder van de bruidegom, Frans Groothedde, 32 jaren, landbouwer te Epe, zwager van de bruid, en Albert Groothedde, 22 jaren, wonende te Epe, broeder van de bruid.

Kinderen:

a. Hendrik Jan , geb. 15-05-1914 te Apeldoorn, landbouwer, woont Apeldoorn, De Gaete 3, overl. 29-10-1990 (76 jaar) te Rijssen, begr. 03-11-1990 te Wenum

tr. Derretje (Det) ten Voorde
Voor nadere gegevens zie blz. ...

b. Hendrikus (Driekus) , geb. 20-09-1916 te Apeldoorn, landbouwer, overl. 15-02-1986 (69 jaar) te Vaassen, begr. 19-02-1986 te Vaassen

tr. Wilhelmina Johanna (Mina) Groothedde Zie VIIIag-3

c. Gerhard , geb. 05-03-1920 te Apeldoorn, overl. 29-06-1921 (15 maanden) te Apeldoorn *)

d. Albert , geb. 18-01-1924 te Apeldoorn, chauffeur, pluimveehouder, woont Apeldoorn, overl. 20-03-1972 (48 jaar) te Beekbergen, begr. 24-03-1972 te Beekbergen

tr. 16-11-1949 te Apeldoorn Dina (Dien) Beekman, geb. 22-09-1921 te Rotterdam, overl. 31-01-2002 (80 jaar) te Yerseke

Er zijn vier kinderen: Hendrika, Abraham, Arend Jan, en Maria.

e. Gerhard , geb. 31-03-1926 te Apeldoorn, overl. 04-04-1926 (4 dagen) te Apeldoorn *)

(2) tr. 13-12-1950 te Apeldoorn, tr.kerk 13-12-1950 te Terwolde de Vecht, door Ds.A. Stuijvenberg Hendrik Arend Jan Keurhorst, geb. 20-02-1886 te Beemte-Broekland *), landbouwer, overl. 30-06-1954 (68 jaar) te Beemte-Broekland, zn. van Hendrik Jan Keurhorst (geb. 22-11-1840 te Vaassen, landbouwer, overl. 05-11-1919 te Apeldoorn) en Grada Mekelenkamp (geb. 07-05-1845 te Nijbroek, landbouwster, overl. 07-04-1919 te Apeldoorn)

Hendrika was weduwe van zijn broer Arend Jan Hendrik Keurhorst.

2. Gerritjen , geb. 28-08-1888 te Vaassen, overl. 29-04-1930 (41 jaar) te Deventer *) *), begr. 05-05-1930

tr. Frans Groothedde Zie VIIIag

3. Albert , geb. 19-02-1891 te Vaassen, volgt VIIIai

4. Hendrikus (Dieks) , geb. 16-04-1893 te Vaassen, volgt VIIIaj

VIIx

Harmen (Harm) Groothedde

[VIk]

geb. 15-12-1857 te Vaassen *), landbouwer, overl. 08-01-1950 (92 jaar) te Terwolde de Vecht *), begr. 13-01-1950 te Terwolde *)

Harmen Groothedde (1857-1950)

otr. te Voorst, tr. 18-02-1888 te Voorst *) Gerharda (Grada) Groothedde, geb. 24-03-1864 te Terwolde *), landbouwster, overl. 17-07-1944 (80 jaar) te Terwolde de Vecht *), begr. 21-07-1944 te Terwolde *), dr. van Gerrit Groothedde (VIj) (geb. 31-01-1813 te Terwolde de Vecht, landbouwer, overl. 28-12-1888 te Terwolde) en Everdiena Adelerhof (geb. 03-11-1822 te Apeldoorn, huiswerk doende, landbouwerster, overl. 07-04-1870 te Terwolde)

Gerharda Groothedde (1864-1944)

Kinderen:

1. Albert , geb. 07-04-1889 te Terwolde de Vecht, overl. 09-10-1890 (18 maanden) te Epe *)

2. Alberta (Bertha) , geb. 06-10-1891 te Terwolde de Vecht *), overl. 26-08-1974 (82 jaar) te Vaassen, begr. 30-08-1974 te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg

tr. 12-07-1913 te Epe *) Johannes Keurhorst, geb. 15-06-1889 te Apeldoorn *), landbouwer, overl. 06-02-1941 (51 jaar) te Vaassen *), begr. te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg, zn. van Hendrik Jan Keurhorst (geb. 22-11-1840 te Vaassen, landbouwer, overl. 05-11-1919 te Apeldoorn) en Grada Mekelenkamp (geb. 07-05-1845 te Nijbroek, landbouwster, overl. 07-04-1919 te Apeldoorn)

Kinderen:

a. Hendrik Jan (Henk) , geb. 07-04-1914 te Vaassen, medewerker drukkerij, overl. 02-02-1997 (82 jaar) te Vaassen, begr. 07-02-1997 te Vaassen

tr. 06-05-1943 Aleida Alberta Veldhuis, geb. 20-03-1922 te Vaassen, overl. 13-08-2006 (84 jaar) te Apeldoorn, begr. 19-08-2006 te Vaassen, Oude Algemene Begraafplaats, dr. van Peter Veldhuis (geb. circa 1886 te Epe, landbouwer) en Gerritje Brummelkamp (geb. 13-06-1884 te Broekland (Apeldoorn))

b. Harmen (Harm) , geb. 07-04-1916 te Vaassen, landbouwer, overl. 12-05-2001 (85 jaar) te Apeldoorn, verpleeghuis "Casa Bonita", begr. 16-05-2001 te Wenum

tr. 06-11-1947 te Epe Hendrika Zwerus, geb. 31-12-1917 te Vaassen, overl. 10-03-1987 (69 jaar) te Beemte-Broekland, begr. te Wenum *)

c. Grada , geb. 28-06-1918 te Vaassen, overl. 02-07-1994 (76 jaar) te Beekbergen, verpleeghuis "Zonnehuis", begr. 07-07-1994 te Beekbergen

tr. 17-10-1945 te Apeldoorn Lammert Wilbrink, geb. 23-03-1905 te Beekbergen, slager, overl. 08-05-1994 (89 jaar) te Beekbergen, begr. te Beekbergen, zn. van Johannes Wilbrink (geb. 27-10-1869 te Apeldoorn, slager, overl. 14-04-1941 te Apeldoorn) en Wilhelmina Gorseling (geb. 22-04-1874 te Beekbergen, overl. 19-10-1918 te Apeldoorn)

d. Gerhard (Gerrit) , geb. 22-03-1920 te Vaassen, landbouwer, vertegenwoordiger, woont Terwolde De Vecht, Apeldoorn, overl. 29-04-1971 (51 jaar) te Apeldoorn, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

tr. Gerharda Jannetje (Grada) Groothedde Zie VIIIao-1

e. Reint

tr. Aaltje Groothedde Zie VIIIag-5

f. Gerharda Harmina (Gerda)

tr. Reinder Groothedde Zie IXbb

g. Arend Jan , geb. 27-12-1925 te Vaassen, landbouwer, overl. 15-12-1998 (72 jaar) te Emst, begr. 19-12-1998 te Emst

tr. Hermina Schuring

h. Johannes (Jo) , geb. 03-10-1927 te Vaassen, landbouwer, overl. 13-04-2009 (81 jaar) te Emst, begr. 18-04-2009 te Emst, Algemene Begraafplaats, Kerkhofweg

tr. Mina Schuring

i. Albertha (Bertha)

tr. Albertus Hendrikus (Ab) Heres *), geb. 20-01-1929 te Oldebroek, militair, gemeente-ambtenaar, overl. 16-09-2001 (72 jaar) te Deventer, begr. 21-09-2001 te Diepenveen, Algemene Begraafplaats, Raalterweg, zn. van Sibble Heres (geb. 16-12-1895 te Heerde, overl. 15-01-1978 te Heerde) en Hendrikje uit de Bulten (geb. 27-09-1906, overl. 11-01-1993 te Heerde)

j. Fenneke

tr. Allert Zwerus

k. Elisabeth Gerritje (Elze) , geb. 14-12-1931 te Vaassen, overl. 18-11-2007 (75 jaar) te Vaassen, begr. 23-11-2007 te Nijbroek, Begraafplaats Vaassenseweg

tr. Arend Jan Mekelenkamp, zn. van Ferdinand Mekelenkamp (geb. 21-12-1903 te Nijbroek, landbouwer, overl. 12-02-1991) en Bartha Hofmeijer (geb. 15-02-1903, overl. 21-07-1962)

l. Everdina (Dinie)

tr. Hendrik van den Berg, geb. 25-06-1933 te Heerde, chef onderhoud, overl. 02-06-1978 (44 jaar) te Groningen, Academisch Ziekenhuis

Diaken Ger. Gemeente Terwolde de Vecht.

3. Gerrit , geb. 26-02-1893 te Terwolde de Vecht, volgt VIIIak

4. Hendrikje , geb. 27-02-1895 te Terwolde de Vecht, overl. 29-03-1898 (3 jaar) te Terwolde de Vecht *)

5. Evert , geb. 25-06-1897 te Terwolde de Vecht, volgt VIIIal

6. Albert , geb. 26-03-1900 te Terwolde de Vecht, volgt VIIIam

7. Hendrik , geb. 26-03-1900 te Terwolde de Vecht, volgt VIIIan

8. Harmen (Harm) , geb. 24-04-1905 te Terwolde de Vecht, volgt VIIIao

9. Gerharda , geb. 24-04-1905 te Terwolde de Vecht *), overl. 13-09-1909 (4 jaar) te Terwolde de Vecht *), begr. te Terwolde *)

VIIij

Martinus Groothedde

[VIl]

geb. 18-10-1841 te Wilp, daghuurder, landbouwer, overl. 09-03-1882 (40 jaar) te Terwolde *)

(1) tr. 12-12-1868 te Voorst *) Susanna Diks, geb. 06-11-1846 te Wilp, dienstmeid, overl. 14-05-1878 (31 jaar) te Wilp *), dr. van Derk Diks (daghuurder) en Fenneken Beekman (daghuurster)

Gezin komt op 12-03-1869 van Voorst naar Deventer en vertrekt op 12-02-1874 van Deventer naar Voorst.

Kinderen:

1. Aleida , geb. 02-04-1869 te Deventer *), overl. 17-06-1875 (6 jaar) te Wilp *)

2. Femia , geb. 04-06-1870 te Deventer *), dienstbode, overl. 08-07-1941 (71 jaar) te Deventer *), begr. 11-07-1941 te Deventer

tr. 02-05-1895 te Deventer *) Jannes Egberts, geb. 16-01-1869 te Olst *), fabrieksarbeider, los werkman, woont Deventer, overl. 29-10-1931 (62 jaar) te Deventer *), zn. van Derk Jan Egberts (dagloner) en Hendrika Kluin

Kinderen:

a. Hendrika , geb. circa 1896 te Deventer

tr. 10-08-1916 te Deventer *) Antonie Nuesink, geb. circa 1890 te Diepenveen, zn. van Harmen Jan Nuesink en Petronella Gerdina Broekstard

b. Martinus , geb. circa 1897 te Deventer, barbier

tr. 29-09-1927 te Deventer *) Flora Johanna Theodora Zeiss, geb. 07-02-1898 te Amersfoort *), strijkster, dr. van Leonardus Franciscus Zeiss en Johanna Jonker

3. Gerrit , geb. 14-07-1871 te Deventer, volgt VIIIap

4. Derk Jan , geb. 23-08-1872 te Deventer, volgt VIIIaq

5. Gerritjen , geb. 04-12-1873 te Deventer *), dienstbode, overl. 01-03-1941 (67 jaar) te Apeldoorn *), begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

tr. 02-11-1899 te Apeldoorn *) Gerrit Jan Buitenhuis, geb. 28-04-1870 te Apeldoorn *), landbouwer, overl. 04-11-1946 (76 jaar) te Apeldoorn *), begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *), zn. van Aart Buitenhuis (geb. circa 1824 te Epe) en Berendina Nusink (geb. circa 1830 te Gorssel)

Kinderen:

a. Berend Jan , geb. 26-05-1900 om 13:00 uur te Apeldoorn *)

b. Martinus , geb. 04-05-1902 te Apeldoorn *)

c. Aart , geb. 08-07-1905 te Apeldoorn, arbeider, overl. 05-07-1939 (33 jaar) te Apeldoorn *)

tr. Disje Dibbet

d. Gerrit , geb. 15-09-1907 te Apeldoorn

e. Willem Frederik , geb. 11-01-1910 te Apeldoorn

f. Siemen Jannes , geb. 26-04-1915 te Apeldoorn

6. Gerritdina , geb. 06-11-1875 te Wilp *), ongehuwd, overl. 21-02-1892 (16 jaar) te Terwolde *), ten huize van Gerrit Jan ter Beek

7. Aleida , geb. 01-05-1878 te Wilp *), overl. 27-10-1943 (65 jaar) te Voorst *)

tr. 30-04-1904 te Voorst *) Albertus Piepenbroek, geb. circa 1870 te Wilp, timmerman, overl. 25-09-1909 (ongeveer 39 jaar) te Wilp *), zn. van Gerrit Jan Piepenbroek (geb. circa 1830 te Wilp, timmerman) en Jenneken Hoefman (geb. circa 1834 te Wilp)

(2) otr. 27-04-1879 te Voorst, tr. 17-05-1879 te Voorst *) Derkje Hamer, geb. 18-11-1842 te Wilp *), overl. 29-07-1921 (78 jaar) te Voorst *), dr. van Klaas Hamer (daghuurder) en Harmina Zwijnenberg (daghuurster)

Derkje was weduwe van Jan Bourgonjen.

Kinderen:

8. Harmina , geb. 01-04-1880 te Voorst *), overl. 20-04-1937 (57 jaar) te Deventer *), begr. 23-04-1937 te Deventer

otr. 20-04-1907 te Voorst, tr. 04-05-1907 te Voorst *) Gerrit Jan Panhuis, geb. 18-04-1878 te Wilp *), ged. (NH), opperman, katoenwever, zn. van Sarris Panhuis (geb. 04-12-1851 te Wilp, milicien, dagloner, overl. 30-08-1899 te Deventer) en Aleijda Groothedde (geb. 09-09-1847 te Wilp, dienstmeid, overl. 21-12-1925 te Deventer). Gescheiden 04-11-1920 te Zutphen

Zie genealogie familie Panhuis in Veluwse Geslachten.

9. Martinus , geb. 21-05-1882 te Voorst *), ged. (NH), opperman, overl. 06-01-1957 (74 jaar) te Deventer *), begr. 09-01-1957 te Deventer

(1) tr. 15-07-1911 te Voorst *) Harmina Hamer, geb. 19-01-1885 te Deventer *), dr. van Jan Hamer (geb. circa 1851 te Terwolde, arbeider, landbouwer) en Gerritje Burgers (geb. 12-08-1863 te Heerde). Geen kinderen. Gescheiden 04-11-1920 te Deventer

Gezin komt op 29-03-1934 van Voorst naar Deventer.

(2) tr. 18-08-1928 te Voorst *) Petronella Broekhoff, geb. 20-08-1883 te 's-Gravenhage *), ged. (NH), overl. 24-10-1952 (69 jaar) te Deventer, begr. 29-10-1952 te Deventer, dr. van Hendrik Broekhoff en Dirkje de Rijk. Geen kinderen

Huwelijksgetuige is Klaas Bourgonjen, 58 jaar, halfbroer van de bruidegom.
Fam. komt op 29-03-1934 van Voorst naar Deventer.

VIIz

Willem Groothedde

[VIl]

geb. 25-09-1856 om 10:00 uur te Beekbergen *), dagloner, arbeider, landbouwer, woont Wormen, Brink en Orden, overl. 18-07-1931 (74 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 06-07-1889 te Apeldoorn *) Johanna Evers, geb. 05-05-1870 te Apeldoorn *), overl. 30-12-1947 (77 jaar) te Apeldoorn *), dr. van Reinder Evers (arbeider) en Hendrika Pieters

Familie woont Arnhemseweg 364, Apeldoorn

Kinderen:

1. Gerrit Derk , geb. 08-01-1890 om 5:30 uur te Ugchelen *), overl. 16-07-1890 (6 maanden) te Apeldoorn *)

2. Willemina Johanna , geb. 24-06-1891 om 17:30 uur te Apeldoorn *), overl. 03-02-1951 (59 jaar), begr. te Beekbergen

tr. 29-01-1910 te Apeldoorn *) Hendrik Aalbert Heuvink, geb. 20-09-1887 te Apeldoorn *), (fabrieks)arbeider, zn. van Hendrik Aalbert Heuvink (geb. 04-09-1848 te Beekbergen, arbeider, overl. 23-10-1921 te Apeldoorn) en Heintje van Engeland (geb. 22-11-1847 te Beekbergen, overl. 27-01-1908 te Oosterhuizen (Apeldoorn))

Kinderen:

a. Hendrik Aalbert , geb. circa 08-1910 te Apeldoorn, overl. 18-02-1911 (ongeveer 6 maanden) te Wormen (Apeldoorn) *)

3. Reinder , geb. 26-10-1894 te Apeldoorn, volgt VIIIar

4. Levenloos kind , overl. 16-02-1896 te Wormen (Apeldoorn) *)

5. Gerrit Jan , geb. 16-02-1897 om 21:00 uur te Apeldoorn *), overl. 29-04-1952 (55 jaar), begr. 03-05-1952 te Beekbergen

6. Willem , geb. 16-08-1899 te Apeldoorn, volgt VIIIas

7. Levenloos kind , overl. 29-04-1902 te Apeldoorn *)

VIIaa

Willem Groothedde

[VIm]

geb. 05-07-1860 te Deventer *), ged. (NH) te Deventer, sjouwerman, dagloner, arbeider, venter, overl. 09-12-1929 (69 jaar) te Apeldoorn *)

Willem vertrekt op 07-10-1891 van Deventer naar Apeldoorn en komt op 27-01-1892 weer terug in Deventer.

(1) tr. 24-04-1884 te Deventer *) Derkje Hendrika Wittenberg, geb. 08-05-1857 te Deventer, ged. (NH), overl. 06-06-1887 (30 jaar) te Deventer, dr. van Hermannus Wittenberg (daglooner) en Harmina Sprikkelman

Kinderen:

1. Levenloos kind , overl. 12-12-1884 te Deventer *)

2. Hermina Hendrika , geb. 14-04-1886 te Deventer *), overl. 21-12-1904 (18 jaar) te Deventer *)

3. Willem Hermanus , geb. 19-05-1887 te Deventer *), overl. 17-10-1887 (4 maanden) te Deventer *)

(2) tr. 01-12-1887 te Apeldoorn *) Tonia Hendrika van Noort, geb. 10-10-1865 te Apeldoorn *), ged. (NH), overl. 14-11-1928 (63 jaar) te Apeldoorn *), dr. van Gerrit Jan van Noort (stratenmaker) en Tonia Veldhoen

Kinderen:

4. Hendrik Jan Bartes , geb. 11-12-1890 te Deventer *), overl. 17-03-1894 (3 jaar) te Deventer *)

5. Tonia Hendrika , geb. 28-10-1892 te Deventer *)

tr. 30-04-1914 te Wamel *) Salomon van Rosmalen, geb. 26-01-1885 te Tiel, arbeider, grondwerker, overl. 16-04-1942 (57 jaar) te Tiel *), zn. van Willem Hendrik van Rosmalen (geb. circa 1846 te Tiel, arbeider, koopman, overl. 15-02-1929 te Leeuwen (Wamel)) en Christina Spee (geb. circa 1847 te Tiel, overl. 16-01-1926 te Tiel)

6. Gerritdina Johanna , geb. 23-09-1894 te Deventer *), overl. 19-09-1965 (70 jaar) te Zeist, begr. 22-09-1965 te Zeist

(1) tr. 05-02-1920 te Zeist *) Gerardus Meijer, geb. 19-02-1881 te Amersfoort *), overl. 19-12-1945 (64 jaar) te Driebergen-Rijsenburg *), zn. van Johannes Meijer (geb. 21-03-1837 te Amersfoort) en Cornelia Elisabetha Roelofse (geb. 24-03-1836 te Amersfoort)

Gerardus is eerder getrouwd geweest met Jacoba Peterse en heeft twee kinderen.
Bij 't huwelijk erkenning van n kind.

Kinderen:

a. Antonia

b. Zus

c. Riet

d. Hannes

e. Willem , geb. circa 04-1924, overl. 14-06-1924 (ongeveer 2 maanden) te Zeist *)

f. Willy , geb. circa 1925, overl. 13-05-1927 (ongeveer 2 jaar) te Zeist *)

g. Tiny

h. Nel

i. Jochem

(2) tr. W. Sloezarwij

7. Willem , geb. 02-03-1896 te Deventer *), overl. 18-12-1897 (21 maanden) te Deventer *)

8. Maria , geb. 21-12-1897 te Deventer *), ged. (NH) te Deventer, overl. 13-02-1898 (1 maand) te Deventer *)

9. Hendrik Jan Bartus , geb. 02-05-1899 te Deventer *), ged. (NH), boerenknecht, overl. 18-10-1945 (46 jaar) te Warnsveld *) *)

Komt op 22-09-1921 van Gorssel naar Warnsveld en gaat op 27-01-1922 van Warnsveld naar Apeldoorn.

VIIab

Hendrik Jan Bartes Groothedde

[VIm]

geb. 18-05-1874 te Deventer *), ged. (NH) te Deventer, bierbottelaar, metaalslijper, overl. 02-02-1925 (50 jaar) te Zeist *)

Hendrik Jan Bartus gaat over naar de RK-kerk na zijn huwelijk met Maria P.T. de Vink.

(1) tr. 05-07-1894 te Deventer *) Tonia van den Belt(d), geb. 04-01-1877 te Deventer *), ged. (NH), overl. 03-08-1912 (35 jaar) te Dieren *), dr. van Derkje van den Belt

Het gezin vertrekt op 19-02-1901 van Deventer naar Winschoten en komt op 25-11-1903 weer van Winschoten naar Deventer. Op 26-05-1904 vertrekken zij van Deventer naar Rotterdam.

Kinderen:

1. Gerrit Jan , geb. 01-01-1895 te Deventer, volgt VIIIat

2. Hendrik Jan Bartus , geb. 21-12-1896 te Deventer, volgt VIIIau

3. Derkjen , geb. 19-07-1898 te Deventer *), ged. (NH) te Deventer, overl. 20-08-1899 (13 maanden) te Deventer *)

4. Levenloos kind , overl. 10-09-1900 te Deventer *)

5. Antonius Martinus , geb. 14-02-1905 te Rotterdam, volgt VIIIav

6. Derk Jan , geb. 07-01-1907 te Dieren, overl. 01-05-1907 (3 maanden) te Dieren *), begr. 04-05-1907 te Dieren

7. Levenloos kind (vrl) , overl. 26-10-1911 te Dieren *)

(2) otr. 20-10-1914 te Dieren, tr. 04-11-1914 te Amsterdam Maria Philippina Theodora de Vink, geb. 25-10-1883 te Amsterdam, ged. (RK), overl. 03-11-1958 (75 jaar) te Blaricum, dr. van Jan Jacobus de Vink en Christina Maria Berdina Menssink

Kinderen:

8. Maria Christina Aleida , geb. 07-09-1915 te Dieren, ged. (RK) 09-09-1915 te Dieren, overl. 08-07-1931 (15 jaar) te Ootmarsum

9. Jan Jacobus , geb. 29-11-1916 te Dieren, volgt VIIIaw

10. Aleida Francisca , geb. 02-05-1919 te Zeist, ged. (RK) 07-05-1919 te Zeist

11. Christina Anna (Tine) , geb. 12-11-1921 te Zeist, ged. (RK) 06-10-1924 te Zeist, overl. 16-10-1995 (73 jaar) te Amstelveen, begr. 20-10-1995 te Amsterdam, Begraafplaats St. Barbara, Spaardammerdijk

tr. 30-04-1947 M.M. (Martin) Fagel

VIIac

Antonie Groothedde

[VIm]

geb. 18-06-1876 te Deventer *), ged. (NH) te Deventer, metaalslijper, fabrieksarbeider, woont Deventer, Spijkerpad 72, overl. 13-04-1950 (73 jaar) te Deventer *), begr. 17-04-1950 te Deventer

Antonie wordt RK.

tr. 03-11-1898 te Deventer *) Johanna Udink, geb. 04-06-1880 te Deventer *), ged. (NH), overl. 24-04-1958 (77 jaar) te Deventer, dr. van Derk Jan Udink en Anna Catharina Lammerdina Laarman

Kinderen:

1. Hendrik Jan Bartus , geb. 17-04-1900 te Deventer, volgt VIIIax

2. Anna Catharina Lammerdina , geb. 15-08-1901 te Deventer *), ged. (NH), overl. circa 16-12-1971 (ongeveer 70 jaar), begr. 21-12-1971 te Deventer

tr. 11-05-1922 te Deventer *) Wilhelm Salari, geb. 15-09-1900 te Zutphen *), meubelmaker, overl. 26-09-1968 (68 jaar) te Deventer, zn. van Evert Johannes Marinus Salari (stoelenmaker) en Hendrika Willemina van Osch

Kinderen:

a. Hendrika Willemina

tr. Martin Lubberts

3. Derk Jan , geb. 10-08-1902 te Deventer *), overl. 13-09-1915 (13 jaar) te Deventer *), hersenvliesontsteking a.g.v. oorontstekingen

4. Aleida , geb. 13-08-1903 te Deventer, ged. (NH), overl. 08-01-1905 (16 maanden) te Deventer *)

5. Antonie , geb. 17-08-1904 te Deventer, ged. (NH), overl. 03-09-1904 (17 dagen) te Deventer *)

6. Aleida , geb. 06-12-1905 te Deventer *), ged. (NH), fabrieksarbeidster, overl. 05-10-1978 (72 jaar) te Schalkhaar, gecrem. te Dieren

tr. 28-05-1930 te Deventer *) Willem Zwepink, geb. 25-11-1901 te Deventer, fabrieksarbeider, sigarenmaker, zn. van Marinus Albertus Zwepink en Johanna Willemina Zomer

Vertrekken 23-08-1972 naar Diepenveen.

Kinderen:

a. Johanna Wilhelmina (Annie)

tr. Wilhelmus Jacobus (Willy) Siemelink, zn. van Johan Siemelink en Hendrika Gruben

7. Antonie , geb. 03-02-1907 te Deventer, volgt VIIIaij

8. Elisabeth Cicilia , geb. 10-02-1908 te Deventer, ged. (NH), fabrieksarbeidster

Vertrokken naar Voorst 21-10-1926.

tr. 21-10-1926 te Deventer *) Ari Lodeweges, geb. circa 1905 te Voorst, schilder, zn. van Albertus Lodeweges (geb. 03-06-1877 te Arnhem, schilder) en Johanna Maria Graves

9. Gerrit Erbert (Eppe) , geb. 07-12-1909 te Deventer, volgt VIIIaz

10. Jan Willem , geb. 05-09-1911 te Deventer, ged. (NH), overl. 09-10-1911 (1 maand) te Deventer *)

11. Gerritje , geb. 25-08-1912 te Deventer, ged. (NH), fabriekarbeidster

Vertrokken 20-07-1936.

(1) tr. 18-07-1936 te Diepenveen Hendrikus Stephanus van de Berg, geb. 18-05-1905 te Hilversum, tapijtwever, overl. 22-04-1943 (37 jaar) te Deventer *) *), zn. van Gerrit van den Berg en Daatje Wouters

Gezin komt op 18-07-1936 van Diepenveen naar Deventer.

Kinderen:

a. Johanna

tr. Chris Hommerson

(2) tr. Jan Toering, overl. vr 1999

Kinderen:

b. Jan

sw. Hermien Marsman

12. Hendrik , geb. 12-05-1913 te Deventer, ged. (NH), overl. 13-05-1913 (1 dag) te Deventer *)

13. Derk Jan , geb. 10-11-1915 te Deventer, volgt VIIIba

14. Dina

(1) tr. Johannes Oostenenk, geb. 09-07-1919 te Deventer *), kapper, katoendraaier, gieter, overl. 04-04-1989 (69 jaar) te Deventer, zn. van Jan Oostenenk en Johanna Bruggeman

Kinderen:

a. Johanna Klazina

tr. Obed Salhuteru

b. Jan

tr. Joshine C.R. Schiotling

c. Elisabeth Cecilia Lisette

tr. Martin Kiffen

(2) tr. Johannes Oostenenk, geb. 09-07-1919 te Deventer *), kapper, katoendraaier, gieter, overl. 04-04-1989 (69 jaar) te Deventer, zn. van Jan Oostenenk en Johanna Bruggeman

(3) tr. Wim Wilders

VIIad

Gerrit Derk Groothedde

[VIm]

geb. 20-02-1879 te Deventer *), ged. (RK) te Deventer, diverse beroepen, bij huwelijk vernikkeler, overl. 21-08-1945 (66 jaar) te Amsterdam, begr. te Amsterdam

Vertrekt op 15-09-1898 van Deventer naar het buitenland en komt op 02-01-1899 vanuit het buitenland weer terug in Deventer.
Op 24-05-1901 vertrekt hij van Deventer naar Winschoten.

Hij woonde en werkte achtereenvolgens in:
Winschoten: fietsenfabriek Gruno.
Dieren: galvaniseur bij fietsenfabriek de Gazelle.
Deventer: eigen zaak.
Enschede: bij bejaardenhuis van Lotgering.
Meppel: fietsenfabriek 'van de Werf'.
Dieren: fietsenfabriek de Gazelle.
Enschede: eigen zaak.
Dieren: chef galvanische afdeling fietsenfabriek de Gazelle.

tr. 08-05-1902 te Winschoten *) Roelfien Frederika Bouckaert, geb. 08-09-1884 te Assen *), ged. (RK), overl. 13-11-1961 (77 jaar) te Doesburg, begr. te Doesburg, dr. van Jan Johannes Bouckaert (geb. 21-11-1850 te Leeuwarden, smid, draaier, overl. 24-11-1915 te Enschede) en Antje Harmens van Wijk (geb. 22-09-1855 te Haulerwijk, dienstmeid, overl. 01-12-1907 te Assen)

Kinderen:

1. Hendrik Jan Bartes , geb. 28-02-1903 te Winschoten, volgt VIIIbb

2. Antje (Johanna) , geb. 31-03-1904 te Winschoten *), ged. (RK) 31-03-1904 te Winschoten, overl. 15-02-2003 (98 jaar) te Doesburg, begr. 18-02-2003 te Doesburg

tr. 26-10-1929 te De Steeg Everhardus Hendrikus Vermeulen, geb. 06-11-1902 te Heteren, ged. (RK) 06-11-1902 te Driel, meubelbewerker, overl. 04-10-1956 (53 jaar) te Doesburg, begr. te Doesburg, zn. van Gerardus Vermeulen en Jacoba Clappers

Kinderen:

a. Jacoba Roeloffina Johanna (Coot)

tr. Joannes Antonius Marie (Jan) Wintjes, zn. van Jacobus Antonius Cornelis Wintjes en Hendrika Maria Peeters-Weem

b. Roelfina Frederika Bertha (Roel)

tr. Franciscus Hendrikus (Frans) van Emmerik, geb. 18-01-1931 te Brunssum, ged. (RK), fysiotherapeut, overl. 28-03-1992 (61 jaar) te Roermond, zn. van Johannes Bernardus Maria Antonius van Emmerik en Johanna Maria Josephina Hubertina Peters

c. Johanna Everarda Maria (Ans)

tr. Johannes Theodorus Antonius (Jan) van Remmen, zn. van Johannes Karel van Remmen en Johanna Christina van Beek

d. Elisabeth Lidwina (Elly)

tr. Albertus Johannes Polman, zn. van Theodorus Franciscus Polman en Johanna Catherina Hattink

e. Everhardus Alfonsus (Eed)

tr. Louisa Geertruida Maria (Loes) Drohm, dr. van Johan Erhard Drohm en Hermina Geertruida Hartemink

f. Agnes Gabrilla (Agnes)

tr. Frederik Willem (Fred) Jansen, zn. van Derk Jan Jansen en Berendina Hulsman

g. Maria Irene Theresia (Marijke)

tr. Herbert Martien (Martien) de Kler, zn. van Hermanus de Kler en Bep de Kleijer

3. Aleida , geb. 28-06-1905 te Dieren, ged. (RK) te Dieren, overl. 1945 (ongeveer 40 jaar) te Sint Michielsgestel, begr. te Sint Michielsgestel

Aleida was doofstom.

4. Jan Johannes , geb. 18-11-1906 te Dieren, volgt VIIIbc

5. Ivo Ferdinand Josephus (Ivo) , geb. 22-04-1908 te Dieren, volgt VIIIbd

6. Ferdinand Leonard , geb. 29-05-1910 te Deventer, volgt VIIIbe

7. Harm , geb. 29-12-1912 te Meppel, volgt VIIIbf

8. Joseph Marius , geb. 26-10-1915 te Enschede, volgt VIIIbg

9. Gerardus (Gerard) , geb. 04-04-1918 te Dieren, volgt VIIIbh

10. Maria Hendrika

tr. Hendrik Jan Tillemans, geb. 21-06-1916 te Heerlen, ged. (RK) te Heerlen, mijnopzichter ondergronds, overl. 12-10-1967 (51 jaar) te Brunssum, zn. van Theodorus Hubertus Tillemans en Susanna Gerris

Kinderen:

a. Theodorus Gerardus Henricus

b. Roelfina Frederika

c. Susanna Petronella

11. Hendrikus Johannes Antonius , volgt VIIIbi

VIIae

Gerrit Groothedde

[VIn]

geb. 19-07-1880 te Twello *), arbeidertelegrafist, stationschef, overl. 27-08-1940 (60 jaar) te Emst *), begr. 31-08-1940 te Emst

otr. 03-02-1907 te Epe, tr. 16-02-1907 te Epe *) Hermina van Putten, geb. 17-01-1883 te Epe *), ged. (NH), overl. 04-12-1947 (64 jaar) te Epe *), begr. 10-12-1947 te Emst, dr. van Peter Hendrikus van Putten (geb. circa 1848, landbouwer) en Teuntje Zonnenberg (geb. circa 1849, landbouwster)

Bij Hermina's huwelijk is Evert Zonneberg voogd en Willem Zonnenberg toeziend voogd.
Wettiging n kind.

Kinderen:

1. Aaltje Berendina , geb. 15-07-1908 te Emst, ged. (NH), overl. 02-02-1989 (80 jaar) *), gecrem. 06-02-1989 te Zwolle

tr. 30-05-1941 te Epe Jan Poll Jonker, geb. 29-04-1913 te Epe, ged. (NH), zn. van Johann Poll Jonker en Maria Wilhelmina Schoonman

Kinderen:

a. Maria Wilhelmina

tr. Jan Arie Lafeber, zn. van Jan Lafeber en Margaretha Koomen

2. Tonia Hendrika , geb. 08-07-1911 te Epe *), overl. 15-01-1912 (6 maanden) te Epe *)

3. Hendrikus Antoon , geb. 29-08-1913 te Epe, volgt VIIIbj

4. Tonia Hendrika

tr. Hendrik Timmer, geb. 26-12-1921 te Doornspijk, overl. 30-05-1984 (62 jaar) te Assen, gecrem. 05-06-1984 te Assen, zn. van Gerrit Timmer (geb. 06-10-1895 te Doornspijk, landbouwer) en Dirkje Polinder (geb. 15-10-1901 te Doornspijk, overl. 06-03-1982 te Epe)

Kinderen:

a. Hermina

b. Gerrit

VIIaf

Frederik Groothedde

[VIn]

geb. 15-03-1892 te Voorst *), ged. (NH), arbeider, slager, overl. 01-08-1967 (75 jaar) te Voorst, begr. 04-08-1967 te Terwolde *)

Frederik werkte in een vleesfabriek als worstmaker.

tr. 20-03-1920 te Voorst *) Lena Christina Schouten, geb. 10-02-1889 te Voorst, overl. 06-03-1970 (81 jaar) te Voorst, begr. te Terwolde *), dr. van Wouter Schouten (geb. 19-01-1859 te Apeldoorn, kleermaker, overl. 18-06-1904 te Twello) en Jannetje Kruitbosch (geb. 01-01-1864 te Wilp, overl. 30-04-1932 te Voorst)

De familie woonde Teugseweg 3 in Teuge.

Kinderen:

1. Jannetje , geb. 23-12-1920 te Voorst *), overl. 04-04-1921 (3 maanden) te Voorst *), begr. te Terwolde *)

2. Karel Frederik , geb. 09-04-1922 te Voorst, overl. 15-04-1922 (6 dagen) te Voorst *), begr. te Terwolde *)

3. Aaltje Berendina , geb. 09-04-1922 te Voorst, overl. 17-04-1922 (8 dagen) te Voorst *), begr. te Terwolde *)

4. Johannes Wouter , geb. 09-04-1922 te Teuge *), overl. 24-12-1977 (55 jaar) te Apeldoorn, begr. 29-12-1977 te Terwolde *)

tr. 20-05-1953 te Twello Rensje Hubert, geb. 16-03-1919 te Haarlem, dr. van Berend Hubert (geb. 15-10-1880 te Zwartsluis, overl. 26-09-1966 te Haarlem) en Lammigje van Veen (geb. 22-07-1876 te Vollenhove, overl. 19-03-1942 te Haarlem)

Rensje hertrouwt 16-10-1979 Willem Hendrikus Jacobus Jansen, geb. 25-12-1916, Deventer.

5. Aaltje Berendina , geb. 22-12-1930 te Voorst, overl. 23-05-1932 (17 maanden) te Voorst *), begr. te Terwolde

VIIag

Albert Groothedde

[VIo]

geb. 23-11-1890 te Teuge *), klompenmaker, landbouwer, overl. 16-03-1926 (35 jaar) te Apeldoorn *)

Albert doet belijdenis des geloofs te Teuge, 1912.

tr. 01-04-1920 te Apeldoorn *) Tonia Kamphuis, geb. 17-01-1895 te Voorst, overl. 12-07-1953 (58 jaar) te Apeldoorn, begr. te Beekbergen, dr. van Gerrit Jan Kamphuis (geb. 12-01-1869 te Twello, landbouwer, overl. 21-08-1942 te Apeldoorn) en Berendina Kruitbosch (geb. 22-07-1872 te Wilp, dienstbode, overl. 18-08-1896 te Apeldoorn)

Kinderen:

1. Roelof , geb. 02-06-1920 te Apeldoorn, volgt VIIIbk

2. Berendina

tr. Johannes Wilhelmus Kamphuis, geb. 24-11-1918 te Apeldoorn, eigenaar kippenbedrijf, overl. 07-08-1985 (66 jaar) te Calgary

Kinderen:

a. Johannes

tr. Martha Helder

b. Albertha

tr. Hendrikus Jacobus Pasveer

c. Willem

tr. Engelina (Linnie) Pasveer

d. Jerry John

tr. Nancy Irene Radder

e. Brenda Jeanette

tr. Robert Simon Yskes

3. Gerrit Jan , geb. 27-12-1924 te Apeldoorn, volgt VIIIbl

VIIah

Roelof Groothedde

[VIo]

geb. 15-05-1892 te Teuge *), ged. 30-08-1892, landbouwer, overl. 01-05-1967 (74 jaar) te Teuge, ('t Vlessen Vonder), begr. 05-05-1967 te Terwolde *)

otr. 20-04-1929 te Apeldoorn, tr. 02-05-1929 te Apeldoorn *) *) Gerritjen van Beek, geb. 26-02-1892 te Apeldoorn *), ged. 01-06-1892, overl. 17-07-1974 (82 jaar) te Teuge, ('t Vlessenvonder), begr. 22-07-1974 te Terwolde *), dr. van Aart van Beek (geb. 05-10-1865 te Apeldoorn, landbouwer, overl. 22-01-1950 te Apeldoorn) en Hendrika Groothedde (geb. 14-11-1862 te Terwolde, overl. 05-06-1944 te Apeldoorn)

Kinderen:

1. Roelof , geb. 22-06-1930 te Teuge, ('t Vlessen Vonder), overl. 20-09-1930 (2 maanden) te Deventer *) *), begr. te Terwolde

2. Roelof , geb. 26-01-1932 te Teuge, ('t Vlessenvonder), landbouwer, ongehuwd, overl. 09-11-1963 (31 jaar) te Teuge, ('t Vlessenvonder), begr. 13-11-1963 te Terwolde *)

3. Hendrika

tr. Jan Derk Groothedde Zie Xav

4. Derkje

tr. Aalt van de Kolk, geb. 08-11-1936 te Uddel, koopman, overl. 11-03-1984 (47 jaar) te Teuge, begr. 16-03-1984 te Terwolde

Kinderen:

a. Gijsbert (Gijs)

b. Gerritje Roelofje (Gke)

5. Aart , volgt VIIIbm

VIIIa

Arend Grootherder

[VIIa]

geb. 17-09-1864 om 3:00 uur te Eerbeek *), ged. (NH), daglooner, arbeider, tuinman, landbouwer, overl. 27-07-1948 (83 jaar) te Rheden, begr. te Ellecom

tr. 21-08-1886 te Rheden *) Maria Doornbosch *), geb. 06-09-1864 te Cortenoever *), om 0.00 uur, ged. (NH), overl. 17-04-1948 (83 jaar) te Rheden, begr. te Ellecom, dr. van Berend Doornbosch (geb. 08-02-1840 te Oeken (Brummen), boerenknecht, dagloner) en Aaltje Pasman (geb. 20-08-1842 te Brummen)

Kinderen:

1. Willem , geb. 26-10-1887 te Rheden, volgt IXa

2. Aaltje , geb. 29-05-1889 te Middachtersteeg (Rheden)

tr. 07-10-1915 te Rheden *) Fredrik Jan Verhaaff, geb. circa 1890 te Middachtersteeg (Rheden), telegrafist, zn. van Hendrik Jan Verhaaff (landbouwer) en Maria Bello

Kinderen:

a. Levenloos kind , overl. 01-12-1931 te Oosterbeek *)

3. Cornelia , geb. 14-08-1890 te Middachtersteeg (Rheden), overl. 16-09-1890 (1 maand) te Middachtersteeg (Rheden) *)

4. Cornelia , geb. 14-09-1891 om 16:00 uur te Middachtersteeg (Rheden) *), overl. 10-12-1892 (14 maanden) te Middachtersteeg (Rheden) *)

5. Berend , geb. 26-06-1894 te Rheden, volgt IXb

6. Maria , geb. 02-09-1898 te Middachtersteeg (Rheden)

In huwelijksakte nr.4213 te Rotterdam staat: geboren Middachtersteeg, gemeente Rheden.

tr. 12-10-1921 te Rotterdam *) Aalt Fluit, geb. 17-12-1897 te Arnhem *), fabrieksarbeider, zn. van Hendrik Fluit en Maria Antonetta Sterrenburg. Gescheiden 07-05-1947 te Rotterdam

7. Arend , geb. 12-12-1899 te Middachtersteeg (Rheden), overl. 23-06-1900 (6 maanden) te Middachtersteeg (Rheden) *)

VIIIb

Frederik Christiaan Grootherder

[VIIa]

geb. 14-11-1866 om 21:00 uur te Brummen *), ged. (NH), dagloner, arbeider, landbouwer, overl. 13-05-1929 (62 jaar) te Brummen *)

tr. 19-12-1891 te Brummen *) Gerritje Groeneveld, geb. 19-05-1870 te Beekbergen *), ged. (NH), overl. 01-05-1933 (62 jaar) te Brummen *), begr. te Hall, dr. van Kornelis Groeneveld (geb. 18-05-1840 te Beekbergen, dagloner) en Aaltjen van 't Loo (geb. circa 1838 te Wilp)

Kinderen:

1. Aleida , geb. 25-04-1894 om 2:00 uur te Brummen *), overl. 05-02-1922 (27 jaar) te Apeldoorn *), begr. te Hall

otr. te Brummen, tr. 22-01-1916 te Brummen *) Hendrikus Sangers, geb. 20-10-1892 te Brummen *), landbouwer, zn. van Willem Sangers (dagloner, landbouwer) en Aleida Johanna van den Berg

2. Willem , geb. 30-07-1896 te Brummen, volgt IXc

3. Cornelia , geb. 18-08-1899 om 17:00 uur te Brummen *), overl. 13-11-1926 (27 jaar) te Brummen *), begr. te Hall

tr. 27-05-1922 te Brummen *) Gerrit Jacob Burgers, geb. 12-09-1897 te Apeldoorn *), ged. (NH) te Brummen, boerenknecht, zn. van Marinus Burgers (geb. circa 1840, fabrieksarbeider) en Jenneken Klumpert (geb. 15-05-1873 te Brummen)

Gerrit Jacob hertrouwt H. Donderwinkel, Brummen, 08-08-1931.

4. Gerritje , geb. 27-08-1901 om 6:00 uur te Brummen *), dienstbode

tr. 31-05-1924 te Brummen *) Fredrik Willems, geb. 16-12-1899 te Zilven (Apeldoorn) *), ged. (NH), landbouwer, overl. 05-03-1940 (40 jaar) te Apeldoorn *), zn. van Cornelis Willems (geb. circa 1832) en Frederika Hietbrink (geb. circa 1834)

5. Christina Hendrika , geb. 10-12-1903 te Brummen, overl. 26-01-1985 (81 jaar) te Eerbeek, begr. 31-01-1985 te Brummen

tr. 28-05-1927 te Brummen *) Willem Botterman, geb. 06-12-1902 te Brummen *), landbouwer, overl. 10-10-1986 (83 jaar) te Eerbeek, begr. te Brummen, zn. van Hendrik Jan Botterman (geb. circa 1845) en Maria Megchelina Assie

Kinderen:

a. Willem , geb. circa 15-10-1939 te Brummen, overl. 19-04-1940 (ongeveer 6 maanden) te Brummen *)

6. Carolina , geb. 06-05-1906 te Brummen *), overl. 05-11-1983 (77 jaar) te Apeldoorn, begr. te Hall

tr. 24-03-1928 te Brummen *) Willem Elbert Schut, geb. 24-01-1901 te Brummen *), arbeider, overl. 05-06-1981 (80 jaar) te Apeldoorn, begr. 10-06-1981 te Hall, Algemene Begraafplaats, zn. van Evert Jan Schut (geb. 05-10-1875 te Loenen (Gld), boerenknecht, dagloner, arbeider, overl. 05-03-1950 te Brummen) en Cornelia Grootherder (geb. 04-02-1874 te Leuvenheim, overl. 08-06-1944 te Brummen)

Kinderen:

a. Frederik Jan

b. Gerrit

c. Cornelia Carolina Wimken

7. Willemina , geb. 17-01-1909 te Brummen, overl. 27-02-1909 (1 maand) te Brummen *), begr. te Brummen

8. Willemina , geb. 03-05-1910 te Brummen *), begr. te Hall

9. Albert Antonie , geb. 20-12-1912 te Brummen, volgt IXd

VIIIc

Hendrikus Grootherder

[VIIa]

geb. 01-08-1869 om 7:00 uur te Brummen *), ged. (NH), arbeider, landbouwer, overl. 07-01-1946 (76 jaar) te Brummen *), begr. te Hall

tr. 13-01-1894 te Brummen *) Willemina Hendrika Plagman, geb. 10-12-1868 te Tonden (Brummen) *), ged. (NH), overl. 30-01-1924 (55 jaar) te Brummen *), begr. te Hall, dr. van Antonie Plagman (geb. 25-08-1832 te Tonden (Brummen), daglooner, overl. 01-12-1896 te Brummen) en Gerdina Harmina Klumpert (geb. 23-02-1842 te Empe, overl. 09-01-1911 te Brummen)

Kinderen:

1. Cornelia , geb. 03-05-1894 om 14:30 uur te Brummen *), ged. (NH), overl. 26-09-1965 (71 jaar) te Brummen, begr. te Hall

otr. 20-02-1915 te Brummen, tr. 06-03-1915 te Brummen *) Hendrik Antoon Modderkolk, geb. 26-12-1890 te Voorst *), arbeider, landarbeider, overl. 25-09-1980 (89 jaar) te Brummen, begr. te Hall, zn. van Johan Modderkolk (arbeider) en Antonia Plant

Kinderen:

a. Wilhelmina Hendrika , geb. circa 05-1916 te Brummen, overl. 14-01-1917 (ongeveer 8 maanden) te Brummen *)

b. Wilhelmina Hendrika , geb. circa 05-1918 te Brummen, overl. 14-12-1918 (ongeveer 7 maanden) te Brummen *)

c. Levenloos kind , overl. 09-10-1938 te Zutphen *)

2. Antonie , geb. 19-03-1896 te Brummen, volgt IXe

3. Willem , geb. 13-04-1898 te Brummen, volgt IXf

4. Hendrikus (Drikus) , geb. 09-04-1900 te Brummen, volgt IXg

5. Gerdina Hermina , geb. 06-12-1901 om 12:00 uur te Brummen *), ged. (NH), overl. 12-04-1903 (16 maanden) te Brummen *)

6. Gerrit Herman (Gerrit) , geb. 03-07-1903 te Brummen, volgt IXh

7. Willemina Hendrika , geb. 01-01-1905 te Brummen, ged. (NH), overl. na 07-1978

tr. 13-08-1927 te Brummen *) Willem Jan ten Hove, geb. 07-09-1901 te Brummen *), arbeider, overl. 21-04-1975 (73 jaar) te Brummen, zn. van Harmen Jan ten Hove (geb. circa 1845, landbouwer) en Petertje Olthuis (geb. circa 1857)

8. Arend Jan , geb. 11-04-1907 te Brummen, volgt IXi

9. Hendrika Gerdina , geb. 22-08-1911 te Brummen *), ged. (NH)

tr. 19-08-1933 te Brummen *) Albertus Garrits, geb. 29-12-1910 te Brummen, land- en tuinbouwarbeider, overl. 13-06-1993 (82 jaar) te Zutphen, verpleeghuis "Leeuwerikweide", gecrem. 17-06-1993 te Dieren, zn. van Gerrit Hendrik Garrits (geb. circa 1845) en Hendrika Lubbers (geb. circa 1847)

10. Frederik Christiaan , geb. 24-06-1915 te Brummen, volgt IXj

VIIId

Gerrit Jan Grootherder

[VIIc]

geb. 02-08-1866 om 10:00 uur te Leuvenheim *), ged. (NH), schildersknecht, schilder, overl. 25-05-1933 (66 jaar) te Brummen *)

tr. 31-01-1891 te Brummen *) Geertruijda Pas, geb. 29-10-1864 te Leuvenheim *), overl. 19-07-1905 (40 jaar) te Brummen *), dr. van Cornelis Pas en Maria Bennink

Kinderen:

1. Jan , geb. 02-06-1891 om 12:00 uur te Brummen *), overl. 08-12-1891 (6 maanden) te Brummen *)

2. Maria , geb. 29-10-1892 te Brummen *), overl. 15-07-1991 (98 jaar), begr. 19-07-1991 te Dieren *)

tr. 15-12-1917 te Brummen *) Antonie Hendrik Bresser, geb. 25-02-1895 te Brummen *), timmerman, overl. 20-02-1970 (74 jaar) te Brummen, begr. te Dieren, Algemene Begraafplaats, zn. van Gerrit Bresser (geb. circa 1830, landbouwer) en Maria Egberdina van de Baan (geb. circa 1832)

Kinderen:

a. Maria Egberdina , geb. 05-06-1918 te Brummen

b. Gerrit Jan

c. Antonia Hendrika

3. Johanna , geb. 19-01-1895 te Brummen *), overl. 17-10-1899 (4 jaar) te Brummen *)

4. Jan , geb. 18-01-1895 om 20:00 uur te Brummen *)

5. Cornelis , geb. 24-03-1897 om 3:00 uur te Brummen *), overl. 27-10-1899 (2 jaar) te Brummen *)

VIIIe

Hendrik Grootherder

[VIIc]

geb. 14-09-1876 om 8:00 uur te Leuvenheim *), ged. (NH), schilder

(1) tr. 19-02-1898 te Brummen *) Hendrika Johanna Wolsink, geb. 05-11-1876 te Brummen *), naaister, overl. 09-07-1899 (22 jaar) te Brummen *), dr. van Gerrit Wolsink en Christina Gerdina Honders

Kinderen:

1. Gerrit Jan , geb. 04-11-1897 te Brummen, ongehuwd, overl. 09-11-1926 (29 jaar) te Brummen *)

2. Aaltje , geb. 15-03-1899 om 6:00 uur te Brummen *), overl. 01-04-1899 (17 dagen) te Brummen *)

(2) otr. 22-06-1902 te Arnhem, tr. 09-07-1902 te Arnhem *) Hendrika Lammerdina Nolsen, geb. 11-09-1876 te Brummen *), overl. 27-03-1938 (61 jaar) te Arnhem *), dr. van Christaan Nolsen (dagloner) en Fenneken Schoolderman

Kinderen:

3. Johanna Everdina , geb. 08-04-1903 te Arnhem *), Rosendaalseweg

4. Hendrik , geb. 07-03-1905 te Arnhem, volgt IXk

5. Albertus Johannes , geb. 25-06-1907 te Arnhem, volgt IXl

6. Christina Hendrika , geb. 07-06-1910 te Arnhem, ged. (RK), overl. 29-04-1977 (66 jaar) te Nijmegen, begr. 04-05-1977 te Nijmegen

tr. 10-09-1930 te Arnhem Theodorus Arnoldus Toussaint, geb. 30-04-1904 te Nijmegen, overl. 13-01-1953 (48 jaar) te Nijmegen

Kinderen:

a. Cornelia Christina Hendrika

tr. L. Peters

b. Theodorus Arnoldus

tr. C. Nas

c. Johanna

tr. M.S.M. Verhoeven

d. Hendrik Jan

e. Adrianus Leonardus

tr. H. Rutjes

f. Theodora

tr. Th.A. Kersten

g. Alida Geertruida

tr. J.C. Kock

h. Christiaan Frederik

i. Hendrika Lammerdina

tr. B. van Vuren

j. Grada Christina

VIIIf

Gerrit Jan Grootherder

[VIIe]

geb. 07-05-1873 om 22:00 uur te Brummen *), ged. (NH) te Brummen, decoratieschilder, overl. 28-08-1945 (72 jaar) te Eefde *), begr. te Gorssel

tr. 15-05-1897 te Brummen *) Aaltje Engbers, geb. 18-04-1872 te Steenderen, ged. (NH), overl. 12-06-1953 (81 jaar) te Zutphen, begr. te Gorssel, dr. van Jan Engbers (geb. 30-10-1835 te Steenderen, dagloner, overl. 16-11-1915 te Steenderen) en Aaltjen Hoftijzer (geb. 19-05-1837 te Zelhem, dienstmeid, overl. 26-01-1904 te Steenderen)

Kinderen:

1. Hulda , geb. 08-04-1899 te Weitmar, ged. (NH), dienstmeisje, overl. 01-12-1970 (71 jaar) te Tiel

Hulda is later RK gedoopt en RK getrouwd.

tr. 22-11-1919 te Tiel *) Theodorus Johannes Romijn, geb. 04-07-1896 te Beesd *), ged. (RK), metaaldraaier, chef-bankwerker, overl. 22-03-1948 (51 jaar) te Tiel *), zn. van Johannes Antonius Romijn (geb. 05-08-1868 te Beesd, blikslager, koperslager) en Antonia van Wijngaarden (geb. 29-12-1864 te Beesd, dienstbode)

Kinderen:

a. Johanna Antonia

b. Antonia Theresia Maria

c. Antonius Marinus

tr. J.B. Kraft

d. Gerardus Johannes , geb. 13-12-1925 te Tiel, ged. (RK) te Tiel, overl. 12-05-1952 (26 jaar) te Zwolle

e. Alida Maria , geb. 15-05-1927 te Tiel, ged. (RK) te Tiel, overl. 05-01-1953 (25 jaar) te Tiel

f. Hendrikus Cornelis

tr. NN Wadenoyen

g. Cornelis Marinus

tr. B.P.P. de Lorijn

h. Arnoldus Theodorus

tr. A.G.N. Boerboom

i. Albertus Johannes

j. Marinus Theodorus

tr. L.M.P. Koopmans

k. Johannes Antonius

l. Hulda Maria

tr. F.J. Berkhout

2. Gerrit Jan , geb. 25-06-1901 te Mlheim, ged. (NH), overl. 21-11-1971 (70 jaar) te Elten

Gerrit Jan was 2 maal gehuwd.

3. Arnold , geb. 18-08-1902 te Mlheim, ged. (NH), overl. 01-08-1965 (62 jaar) te 's-Heerenberg

tr. J. Wassing

4. Albert , geb. 25-09-1904 te Doesburg, volgt IXm

5. Johanna , geb. circa 03-1906 te Bergh, overl. 01-11-1906 (ongeveer 8 maanden) te 's-Heerenberg *)

6. Johanna Gerdina , geb. 28-12-1907 te 's-Heerenberg, ged. (NH) te 's-Heerenberg, dienstmeid, woont Zutphen, Gasthuisstraat 18, overl. 12-02-1955 (47 jaar) te Deventer, begr. te Gorssel

Ingekomen Zutphen 16 april 1934, vertrokken 9 mei 1935 naar Warnsveld.

tr. 15-05-1937 te Gorssel Antonie Spiegelenberg, geb. 06-09-1902 te Zutphen, ged. (NH), zuivelarbeider, overl. 24-12-1985 (83 jaar) te Eefde, begr. te Gorssel, zn. van Willem Spiegelenberg (geb. 08-12-1878 te Zutphen) en Johanna Judith Willemsen (geb. 28-07-1877 te Zutphen)

Kinderen:

a. Gerrit Jan

tr. G.J. Scheuter

b. Arie

c. Antonie

tr. E.W.C. Ooms

d. Johanna Gerdina

tr. D.J. Hogenkamp

VIIIg

Albert Grootherder

[VIIe]

geb. 28-09-1875 om 1:00 uur te Brummen *), ged. (NH), opperman, metselaar, schoorsteenveger, opperman, overl. 14-06-1937 (61 jaar) te Zutphen *), begr. 17-06-1937 te Brummen

otr. te Gorssel, tr. 03-01-1903 te Gorssel *) Gerritje Poesse, geb. 04-12-1882 te Eefde, ged. (NH), overl. 11-02-1962 (79 jaar) te Eefde, begr. te Gorssel, dr. van Willem Poesse (landbouwer) en Johanna Slothouber

Kinderen:

1. Johanna Hendrika , geb. 27-10-1903 te Brummen *), overl. 13-12-1903 (1 maand) te Brummen *), begr. te Brummen

2. Gerritje , geb. 05-03-1905 te Brummen, ged. (NH) te Brummen, dienstbode, woont Zutphen, Gorenmarkt B27, overl. 10-07-1990 (85 jaar) te Zutphen, gecrem. 11-07-1990 te Dieren

Ingekomen 1 juli 1922 te Zutphen, vertrokken 1 juni 1923.

tr. Albert Grootherder Zie IXm

3. Hendrika Johanna , geb. 18-01-1908 te Brummen *), ged. (NH) te Brummen, overl. 19-04-1912 (4 jaar) te Brummen *), begr. te Brummen

VIIIh

Gerrit Groothedde

[VIIf]

geb. 24-05-1891 om 3:00 uur te Brummen *), spoorwegarbeider, medewerker NS, overl. 03-06-1974 (83 jaar) te Amersfoort

tr. 11-09-1920 te Voorst *) Jenneken Reinders, geb. 09-06-1893 te Voorst *), dr. van Jan Reinders (geb. 21-01-1849 te Voorst, daghuurder, overl. 29-12-1910 te Voorst) en Jenneken van Schooten (geb. 04-12-1855 te Tonden (Brummen), overl. 24-02-1924 te Voorst)

Kinderen:

1. Hendrik Jan Arend Jan (Henk) , geb. 26-06-1921 te Amersfoort, volgt IXn

2. Jenneken , geb. 28-05-1924 te Amersfoort, overl. 16-03-1935 (10 jaar) te Amersfoort *)

VIIIi

Jacob Martinus Groothedde

[VIIg]

geb. 12-10-1898 te Wilp, ged. (NH), voerman, landbouwer, overl. 28-07-1982 (83 jaar) te Deventer, begr. 02-08-1982 te Deventer

tr. 12-10-1921 te Deventer *) Hendrika Stijf, geb. 20-08-1900 te Voorst *), overl. 27-02-1953 (52 jaar) te Diepenveen, begr. 03-03-1953 te Deventer, dr. van Klaas Stijf (landbouwer) en Gerritjen Klomp

Het gezin is op 02-11-1929 van Deventer naar Diepenveen vertrokken.

Kinderen:

1. Arin Antonie , geb. 26-01-1922 te Deventer, ged. (NH), overl. 12-09-1922 (7 maanden) te Deventer *)

2. Arin Antonie , geb. 23-01-1924 te Deventer, volgt IXo

3. Gerrit Hendrikus (Gerrit) , geb. 29-09-1927 te Deventer, volgt IXp

4. Jacoba Hendrika

tr. Gerrit Preuter

5. Levenloos kind , overl. 01-07-1934 te Diepenveen *)

VIIIj

Adriaan Antoni Groothedde

[VIIh]

geb. 04-10-1892 te Wilp, ged. (NH), tuinman, timmerman, chauffeur, overl. 10-10-1982 (90 jaar) te Twello, gecrem. 14-10-1982 te Dieren

tr. 14-02-1920 te Lochem *) Willemina Johanna Hillebrants, geb. 11-04-1893 te Lochem *), overl. 16-01-1978 (84 jaar) te Twello, dr. van Albert Jan Hillebrants (geb. circa 1857 te Lochem, koopman) en Hanna Ordelman (geb. 21-04-1859 te Borculo)

Kinderen:

1. Johanna Willemina

tr. J.A. Oosterveld

2. Willemina Antonia Egbertdina

tr. Willem Dommerholt, zn. van Albertus Dommerholt (geb. 23-09-1886 te Epse) en Jantje Leunk (geb. 23-07-1898 te Bathmen, overl. 04-01-1970 te Gorssel)

Kinderen:

a. Wilma Johanna

b. Jane

VIIIk

Egbert Johannes Groothedde

[VIIh]

geb. 18-10-1895 te Wilp, arbeider, slager, overl. 03-02-1974 (78 jaar) te Deventer

Afgevaardigde naar de synode van de Chr. Gereformeerde Kerken in 1940 te 's-Gravenhage. Hij is ouderling in de gemeente te Twello.

(1) otr. 23-09-1922 te Voorst, tr. 07-10-1922 te Voorst *) Maria Wilhelmina Littink, geb. 23-08-1896 te Holten *), overl. 27-01-1932 (35 jaar) te Voorst *), dr. van Jan Hendrik Littink (bakker) en Maria Jans

Kinderen:

1. Willemina Maria , geb. 28-02-1924 te Wilp, dienstbode, overl. 05-06-1991 (67 jaar), begr. 10-06-1991 te Deventer, Begraafplaats Raalterweg

tr. 18-07-1945 te Deventer Johannes Albertus van der Wal, geb. 11-07-1923 te Deventer, overl. 14-01-1995 (71 jaar), begr. 19-01-1995 te Deventer, zn. van Albertus Johannes van der Wal en Reintje van den Esschert

Er zijn drie kinderen.

2. Jan Hendrik Egbert (Henk) , geb. 26-10-1925 te Wilp, volgt IXq

3. Egberdina Maria

tr. Gerrit J. Mulder

(2) tr. 15-04-1933 Petronella de Vries, geb. 18-09-1897 te Steenwijk, huishoudster, overl. 24-04-1975 (77 jaar) te Zutphen

Kinderen:

4. Levenloos kind , overl. 10-02-1936 te Wilp *)

5. Andries Herman (Andr) , geb. 07-07-1938 te Wilp, overl. 22-11-2001 (63 jaar) te Epe, begr. 27-11-2001 te Epe, begraafplaats Norelbos

tr. Gerrie H.A. Koldenhof

VIIIl

Willem Groothedde

[VIIh]

geb. 07-06-1904 te Wilp *), ged. (NH), winkelier, kruidenier, overl. 18-12-1974 (70 jaar) te Wilp, begr. te Voorst

tr. 04-07-1931 te Voorst *) Maria Catharina Johanna Degger, geb. 01-06-1901 te Deventer, ged. (RK), naaister, overl. 14-05-1972 (70 jaar) te Wilp, begr. te Voorst, dr. van Wilhelmus Degger (geb. 18-06-1874 te Mill, sigarenmaker, winkelier, overl. 31-03-1937 te Deventer) en Maria Lamberta van Brakel (geb. 15-01-1874 te Renkum, overl. 25-07-1913 te Twello)

Kinderen:

1. Egbert Wilhelmus (Eggie) , geb. 27-08-1932 te Deventer, volgt IXr

2. Maria Willemina Jannetje (Rita)

tr. Gerrit Egbers

Kinderen:

a. Alberta Maria

tr. Gerrit Roeterdink

b. Maria Alberta

tr. Egbert Stegink

c. Gerrit Willem

tr. Dinanda Bolink

3. Levenloos kind , overl. 19-10-1943 te Voorst *)

VIIIm

Albert Jan Groothedde

[VIIh]

geb. 24-02-1909 te Wilp *), pakhuisknecht, overl. 14-06-1986 (77 jaar) te Eindhoven

tr. 17-10-1931 te Voorst *) Gerritdina Wilhelmina Honders, geb. 22-02-1907 te Voorst, overl. 06-08-1985 (78 jaar) te Eindhoven, dr. van Willem Honders en Johanna Jacoba Fransen

Kinderen:

1. Egbert Willem , volgt IXs

2. Willem Johan

VIIIn

Derk Groothedde

[VIIj]

geb. 13-09-1897 te Voorst *), ged. (NH), timmerman, overl. 10-07-1977 (79 jaar) te Voorst, Klarenbeekseweg 16, begr. 14-07-1977 te Voorst, Algemene Begraafplaats

tr. 27-08-1932 te Voorst *) Wilhelmina Antonia van Heerde, geb. 16-06-1910 te Brummen, ged. (NH), overl. 28-05-1983 (72 jaar) te Voorst, begr. 31-05-1983 te Voorst, Algemene Begraafplaats, dr. van Jan Willem van Heerde en Hendrina Fukkink

Ouders van Wilhelmina zijn bij haar huwelijk beiden 48 jaar en landbouwers.

Kinderen:

1. Arend Jan , volgt IXt

VIIIo

Albert Jan Groothedde

[VIIm]

geb. 09-01-1865 te Welsum *), dagloner, rietdekker, overl. 07-10-1921 (56 jaar) te Zuukerveld (Epe) *), op "De Kloaren"

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 25-03-1888.
Albert Jan was lang en had een breed postuur.

tr. 10-10-1891 te Epe *) Johanna Feith, geb. 28-09-1867 te Epe, dagloonster, overl. 28-07-1940 (72 jaar) te Epe *), dr. van Evert Feith (geb. 1829 te Epe, overl. 06-03-1870 te Epe) en Berendina van Loenen (geb. 1842 te Epe, overl. 13-02-1908 te Epe)

Johanna hertrouwt Dirk Hanekamp, geb. 16-06-1868, Heerde, arbeider. Dirk had vier kinderen.

Kinderen:

1. Teunis , geb. 30-11-1891 te Epe, overl. 14-05-1904 (12 jaar) te Epe *)

2. Berend Jan , geb. 01-10-1893 te Epe, volgt IXu

3. Derk , geb. 13-04-1895 te Epe *), overl. 20-02-1897 (22 maanden) te Epe *)

4. Evert , geb. 22-06-1896 te Epe, volgt IXv

5. Dina , geb. 13-06-1897 te Epe *), overl. 24-09-1897 (3 maanden) te Epe *)

6. Dina , geb. 11-06-1898 te Epe *), overl. 22-07-1898 (1 maand) te Epe *)

7. Derk , geb. 11-05-1899 te Epe *), overl. 01-09-1899 (3 maanden) te Epe *)

8. Dina , geb. 15-09-1900 te Epe *), overl. 15-05-1957 (56 jaar) te Epe, begr. te Epe, Algemene Begraafplaats

tr. 02-08-1924 te Epe Dirk Jan Wichers, geb. 21-08-1898, koopman, zn. van Jan Wichers (geb. 07-05-1860 te Heerde, koopman, overl. 15-11-1937 te Epe) en Derkje Oosterbroek (geb. 28-02-1864 te Epe, dienstbode, overl. 29-01-1937 te Epe)

Kinderen:

a. Derkje , geb. 02-09-1925 te Epe, overl. 03-03-1926 (6 maanden) te Epe *)

b. Albert Jan

c. Derkje

d. Johanna Maria

9. Albert Jan , geb. 13-12-1902 te Epe *), overl. 13-03-1904 (15 maanden) te Epe *)

10. Tonia , geb. 29-10-1904 te Epe

11. Johan , geb. 05-08-1906 te Epe, volgt IXw

12. Albert Jan , geb. 18-04-1910 te Epe, volgt IXx

13. Maria , geb. 04-03-1913 te Epe, overl. 05-05-1998 (85 jaar) te Apeldoorn, begr. 08-05-1998 te Wenum

tr. Gerrit Willem van Essen, geb. 21-03-1900, overl. 02-03-1989 (88 jaar), begr. te Wenum

VIIIp

Willem Groothedde

[VIIm]

geb. 08-11-1870 te Epe *), landbouwer, koopman, kruidenier, woont Nijbroek, Epe (Zuuk), overl. 07-02-1931 (60 jaar) te Oene *), bij zijn dochter Janna, begr. te Oene

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 10.04.1892.
Willem was een verwoed pijproker. Hij had lange bakkebaarden. Droeg een hoed en had destijds al een "stoomfiets". Hij was handelaar en woonde op de hoek Koepad/Kanaaldijk te Zuuk.

(1) otr. 17-09-1899 te Epe, tr. 30-09-1899 te Epe *) Lubberta Frederika Witteveen, geb. 06-08-1882 te Epe *), overl. 11-04-1910 (27 jaar) te Zuuk (Epe) *), dr. van Tijmen Witteveen (geb. 08-11-1848 te Epe, dagloner, landbouwer) en Johanna Hagen (geb. circa 1850 te Oene, landbouwster)

Kinderen:

1. Dina Johanna , geb. 04-02-1900 te Nijbroek *), overl. 19-04-1900 (2 maanden) te Nijbroek *), begr. te Voorst

2. Janna , geb. 13-02-1901 te Nijbroek, overl. 16-12-1993 (92 jaar) te Epe, in de "Klaarbeek", begr. 21-12-1993 te Oene

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 03-04-1922.
Janna heeft bij het bombardement op Oene op 22-03-1945 een been verloren.
Haar zoontje Willem komt om.

tr. Lambert Jan Booneman, geb. 30-01-1900, voerman, vrachtrijder, zn. van Berend Jan Willem Booneman en Everdina van den Burg

Kinderen:

a. Levenloos kind , overl. 03-04-1927 te Oene *)

b. Everdina Willemina

tr. G.J. Bosch

c. Willem , geb. 22-01-1931 te Oene, overl. 22-03-1945 (14 jaar) te Oene *), begr. te Oene, Algemene Begraafplaats

3. Teunis , geb. 15-01-1903 te Nijbroek, volgt IXij

4. Jacoba Hendrika , geb. 06-09-1905 te Epe, woont Rotterdam, overl. 18-06-1928 (22 jaar) te Soest *)

tr. 22-07-1926 te Apeldoorn Jacob Mosterd, woont Rotterdam

Kinderen:

a. Teunis , geb. circa 1927 te Apeldoorn, overl. 09-06-1946 (ongeveer 19 jaar) te Aldershot *)

b. Willem Evert , geb. circa 1928 te Rotterdam, overl. 14-01-1949 (ongeveer 21 jaar) te Nanoe Oenggas *)

5. Willem Lubbertus , geb. 13-04-1907 te Epe, volgt IXz

(2) tr. 20-05-1911 te Apeldoorn *) Aartje Buitenhuis, geb. 21-05-1875 te Apeldoorn *), overl. 20-08-1936 (61 jaar) te Apeldoorn, dr. van Jan Buitenhuis (geb. 10-04-1848 te Apeldoorn) en Fennetje Adelerhof (geb. 05-03-1852 te Apeldoorn)

Aartje was weduwe van Jan Derk Schut. Zij had uit dat huwelijk 2 kinderen.
Familie vertrekt eind 1926 naar Teuge, Woudhuizerweg 93.

Kinderen:

6. Arendina Willemina , geb. 11-05-1912 te Epe, overl. 25-12-1996 (84 jaar) te Apeldoorn, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

tr. 22-04-1931 te Apeldoorn *) Lambertus Gerrit Mulder, schilder, overl. 16-10-1985 te Apeldoorn, begr. 22-10-1985 te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

Kinderen:

a. Lambertus Gerrit , schilder, overl. 17-09-1961, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

7. Frederik , geb. 24-02-1914 te Epe, volgt IXaa

8. Levenloos kind , overl. 26-02-1918 te Epe *)

VIIIq

Teunis Groothedde

[VIIm]

geb. 16-01-1880 te Epe *), dagloner, landbouwer, overl. 08-01-1946 (65 jaar) te Vemde (Epe) *), begr. te Epe, Algemene Begraafplaats

tr. 07-02-1903 te Epe *) Hendrika Bouwhuis, geb. 21-02-1880 te Heino *), dienstbode, overl. 05-07-1957 (77 jaar) te Vemde (Epe), begr. te Epe, Algemene Begraafplaats, dr. van Willem Bouwhuis (geb. circa 1829 te Gerner (Dalfsen), dagloner) en Hendrikjen van den Berg (geb. circa 1839 te Zwollerkerspel, dagloonster)

Kinderen:

1. Dina , geb. 29-09-1903 te Epe, in de koetsierswoning van huize Lusthof, Heerderweg, overl. 21-08-1904 (10 maanden) te Hattem *), begr. te Hattem

2. Willem , geb. 25-10-1904 te Dijkhuizen (Epe), volgt IXab

3. Dina , geb. 17-12-1905 te Dijkhuizen (Epe), overl. 02-04-1997 (91 jaar) te Heerde, in de "Wendhorst", gecrem. 07-04-1997 te Lelystad

tr. 05-06-1930 te Epe Gerrit van Voorst, geb. 30-09-1900 te Vemde (Epe), overl. 28-09-1975 (74 jaar) te Norel (Epe), Huize Zonnehoek, gecrem. te Lelystad, zn. van Roelof van Voorst en Jannetje Brummel

Kinderen:

a. Roelof , geb. 03-12-1930 te Norel (Epe), overl. 28-05-2000 (69 jaar) te Epe, begr. 02-06-2000 te Epe, Begraafplaats "'t Norelbos"

tr. Jannie Marskamp

b. Teunis , geb. 11-03-1932 te Norel (Epe), overl. 29-05-1966 (34 jaar) te Harderwijk, begr. 02-06-1966 te Epe, Begraafplaats " 't Norelbos"

tr. Annie van Asselt

c. Jan

tr. Willie Olman

4. Tonia Hendrika , geb. 13-03-1907 te Dijkhuizen (Epe), overl. 15-05-1978 (71 jaar) te Ermelo, Sonnevanck, begr. 19-05-1978 te Epe, Algemene Begraafplaats

(1) tr. 19-05-1928 te Epe Arend Jan Halkers, geb. 10-09-1903 te Zuuk (Epe), overl. 03-11-1951 (48 jaar) te Zuuk (Epe), begr. 07-11-1951 te Epe, Algemene Begraafplaats, zn. van Gerrit Dirk Halkers en Aaltje Visser

Kinderen:

a. Gerrit Dirk , geb. 30-09-1929 te Zuuk (Epe), overl. 02-08-1997 (67 jaar) te Heerde, gecrem. 07-08-1997 te Zwolle

tr. Marie A. van de Belt

b. Hendrika

tr. Piet Bonhof

c. Aaltje

tr. Johannes Ferdinand Willem Nijdeken, overl. 27-03-2000, begr. 05-04-2000 te Vaassen

d. Teuntje

tr. Hendrik Jonker, geb. 01-12-1927, overl. 24-04-1977 (49 jaar) te Vaassen, begr. 28-04-1977 te Vaassen

e. Arend Jan

tr. Corrie Brummel

(2) tr. 22-04-1959 te Epe Mannes Bronsvoort, geb. 27-09-1896 te Bathmen, overl. 03-05-1959 (62 jaar) te Epe, begr. 08-05-1959 te Wapenveld, zn. van Hermannus Bronsvoort en Jenneken Bronsvoort

Mannes was weduwnaar van Gerritje Beunk, geb. 21-02-1899, overl. 01-03-1957. Uit dit huwelijk (30-10-1920 te Bathmen) twee zonen: Hermannus en Gerrit Jan.

5. Hendrika , geb. 26-04-1908 te Dijkhuizen (Epe), overl. 22-04-1984 (75 jaar) te Hoorn (Heerde), begr. 28-04-1984 te Heerde, begraafplaats "Engelmanskamp"

tr. 28-10-1933 te Heerde Johan Herman Hofstede, geb. 18-11-1905 te Hoorn (Heerde), overl. 06-05-1982 (76 jaar) te Zwolle, in het ziekenhuis, begr. 11-05-1982 te Heerde, begraafplaats "Engelmanskamp", zn. van Arend Hofstede (geb. 11-02-1871 te Wijhe, overl. 23-08-1928 te Heerde) en Aaltje Pluim (geb. 03-10-1869 te Wapenveld, overl. 22-03-1931 te Heerde)

Kinderen:

a. Arend

tr. Diny Bijsterbos

b. Teunis

tr. Reina Veerman

6. Reinder , geb. 28-05-1909 te Markluiden (Heerde), volgt IXac

7. Alberta , geb. 09-03-1911 te Markluiden (Heerde), overl. 17-11-1988 (77 jaar) te Zelhem, begr. 22-11-1988 te Zelhem, Algemene Begraafplaats

tr. 16-11-1935 te Epe Martinus Willemsen, geb. 03-05-1908 te Withagen (Voorst), overl. 28-02-1984 (75 jaar) te Doetinchem, in het ziekenhuis, begr. 03-03-1984 te Zelhem, Algemene Begraafplaats, zn. van Peter Willemsen (geb. 22-03-1877, overl. 28-01-1962) en Geertje Doornbosch (geb. 29-08-1880, overl. 26-04-1943)

Kinderen:

a. Geertje

tr. Arend Jan Stoter, geb. 02-04-1936 te Voorst, woont Zelhem, overl. 21-04-1997 (61 jaar) te Wijk aan Zee, begr. 25-04-1997 te Zelhem, Algemene Begraafplaats

b. Teunis Martinus

tr. Martha Buirs

8. Hendrikje , geb. 21-02-1913 te Markluiden (Heerde), overl. 09-03-1992 (79 jaar) te Zwolle, in het ziekenhuis, begr. 13-03-1992 te Heerde, Nieuwe Begraafplaats

tr. 02-04-1938 te Epe Dries Jannes Visser, geb. 06-05-1914 te Vemde (Epe), op de Johanna Hoeve, overl. 14-04-1968 (53 jaar) te Zwolle, in het ziekenhuis, begr. 18-04-1968 te Heerde, Nieuwe Begraafplaats, zn. van Herman Visser (geb. 14-08-1885 te Epe, landbouwer) en Dolphina Egberdina Kieskamp (geb. 04-11-1886 te Epe)

Kinderen:

a. Herman

tr. Roelofje Kolkman, dr. van Hendrik Jan Kolkman en Dina Hendrika Vunderink

b. Dolf Egbert

tr. Janna van Lohuizen

9. Teuntje , geb. 30-03-1917 te Vemde (Epe), overl. 07-06-2003 (86 jaar) te Epe, begr. 12-06-2003 te Epe, Gemeentelijke Begraafplaats Norelbos

tr. 16-09-1942 te Epe Jannes van Putten, geb. 24-08-1911 te Epe, overl. 08-11-1966 (55 jaar) te Epe, gecrem. te Dieren, zn. van Willem van Putten (geb. 17-12-1886, overl. 26-02-1962) en Maria Janna van Vemde (geb. 13-03-1888, overl. 26-05-1969)

Kinderen:

a. Levenloos kind , overl. 20-05-1945 te Epe *)

b. Willem

tr. Teuna Henny Coeleman

10. Aaltje , geb. 29-08-1918 te Vemde (Epe), ongehuwd, overl. 14-11-1987 (69 jaar) te Zwolle, in het ziekenhuis, gecrem. 19-11-1987 te Lelystad

11. Willemina (Mies) , geb. 02-10-1921 te Vemde (Epe), overl. 20-09-1998 (76 jaar) te Zwolle, verpleeghuis "Zandhove", gecrem. 24-09-1998 te Zwolle

tr. 13-10-1949 te Epe Roelof Gerritsen, geb. 02-06-1921 te Tonden (Brummen), overl. 13-03-1993 (71 jaar) te Zutphen, in het ziekenhuis, gecrem. 17-03-1993 te Dieren, zn. van Teunis Gerritsen (geb. 26-02-1893 te Brummen) en Maria Frederika Langenkamp (geb. 05-02-1893 te Brummen)

Kinderen:

a. Maria Frederika

tr. Christiaan Barend (Chris) Dix

b. Hendrika

tr. Hendrik Schipper

VIIIr

Dirk Groothedde

[VIIm]

geb. 03-10-1883 om 12:00 uur te Eperbroek (Epe) *), dagloner, landbouwer, overl. 05-01-1946 (62 jaar) te Eperbroek (Epe) *), begr. te Oene, Oude begraafplaats

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 21-04-1905.

otr. 18-04-1909 te Epe, tr. 01-05-1909 te Epe *) Neeltje van Eelen, geb. 29-04-1885 te Oene, ged. (NH) 05-07-1885 te Oene, overl. 03-03-1950 (64 jaar) te Eperbroek (Epe), begr. te Oene, Oude Begraafplaats, dr. van Hendrik van Eelen (geb. circa 1852 te Oene, dagloner) en Hendrika Ruijs (geb. circa 1847 te Oene)

Kinderen:

1. Teunis , geb. 21-02-1910 te Eperbroek (Epe) *), ged. (NH), overl. 10-07-1910 (4 maanden) te Eperbroek (Epe) *), begr. te Oene

2. Hendrik , geb. 15-02-1911 te Eperbroek (Epe) *), ged. (NH), overl. 01-05-1911 (2 maanden) te Eperbroek (Epe) *), begr. te Oene

3. Teunis , geb. 01-03-1912 te Eperbroek (Epe), volgt IXad

4. Hendrika , geb. 31-01-1913 te Eperbroek (Epe), ged. (NH), overl. 12-01-1994 (80 jaar) te Heerde, verpleeghuis "Wendhorst", begr. 17-01-1994 te Emst

tr. 10-06-1933 te Epe Lambert Jan Wolf, geb. 17-10-1908 te Emst *), landbouwer, overl. 04-07-1993 (84 jaar) te Heerde, verpleeghuis "Wendhorst", begr. 08-07-1993 te Emst

Kinderen:

a. Wilhelmina Johanna , geb. 02-05-1933 te Emst, overl. 29-08-1966 (33 jaar) te Vaassen, aan een bloedziekte, begr. 03-09-1966

b. Levenloos kind , overl. 29-05-1940 te Emst *)

c. Dirk

tr. Jannie van Lohuizen

d. Gerritje (Gerrie)

tr. Aart Kamphuis

e. Neeltje (Neel)

tr. Gerrit Tessemaker

f. Gerrit Sarris (Sarris)

tr. Joke Mekelenkamp

5. Andries , geb. 16-07-1914 te Eperbroek (Epe), ged. (NH), overl. 29-12-1914 (5 maanden) te Eperbroek (Epe) *), begr. te Oene

6. Levenloos kind , overl. 21-08-1916 te Eperbroek (Epe) *)

7. Hendrikus , geb. 25-12-1917 te Eperbroek (Epe), volgt IXae

8. Dina , geb. 27-11-1918 te Eperbroek (Epe), overl. 13-12-1918 (16 dagen) te Eperbroek (Epe) *), begr. te Oene

VIIIs

Reinder Groothedde

[VIIn]

geb. 12-06-1868 te Epe *), dagloner, boerenknecht, landbouwer, overl. 01-03-1952 (83 jaar) te Apeldoorn, begr. 05-03-1952 te Apeldoorn, Begraafplaats Soerenseweg

Vertrekt 17-05-1883 naar Voorst; vertrekt 03-06-1891 naar Heerde.

tr. 02-03-1889 te Epe *) Gerritje Roelofs, geb. 13-11-1864 te Epe, dienstbode, overl. 16-11-1939 (75 jaar) te Apeldoorn *), dr. van Arend Roelofs (geb. circa 1825 te Nijbroek, dagloner, landbouwer, overl. 22-04-1909 te Epe) en Maria Kers (geb. circa 1829 te Vaassen, dagloner, landbouwster, overl. 27-02-1902 te Epe)

Kinderen:

1. Levenloos kind (vrl) , overl. 09-07-1889 te Nijbroek *)

2. Derkje , geb. 16-10-1890 te Nijbroek *), overl. 17-10-1892 (24 maanden) te Nijbroek *)

3. Maria Gerdina , geb. 17-03-1893 te Nijbroek

tr. 22-10-1921 te Wijhe *) Albertus Rieks, geb. circa 1868 te Wijhe, landbouwer, overl. 12-06-1941 (ongeveer 73 jaar) te Zwolle *) *), zn. van Rutger Rieks en Hermina Aleida Zonnenberg

Albertus was gescheiden van Johanna van Lohuizen.

4. Derkje , geb. 11-09-1895 te Epe *), overl. 16-10-1950 (55 jaar) te Deventer *)

tr. 03-06-1916 te Voorst *) Aalbert Veldhuis, geb. 15-10-1891 te Voorst *), landbouwer, overl. te Nijbroek, zn. van Albert Veldhuis (geb. 06-04-1859 te Voorst, klompenmaker, overl. 05-11-1918 te Voorst) en Aartje Bellert (geb. 21-01-1864 te Apeldoorn, overl. 17-05-1923 te Voorst)

Kinderen:

a. Albert , geb. 26-11-1916 te Voorst

5. Arend Jan , geb. 27-07-1898 te Nijbroek, volgt IXaf

6. Gerritje , geb. 08-07-1901 te Nijbroek *)

tr. 05-08-1922 te Voorst *) Steven Hofman, geb. 27-03-1898 te Voorst *), landbouwer, timmerman, zn. van Jan Hofman (geb. circa 1860 te Holten, timmerman) en Fenneken Lammers (geb. 19-02-1862 te Apeldoorn)

Kinderen:

a. Jenneken

b. Derkje

tr. Reinder Buitenhuis

c. Levenloos kind , overl. 06-11-1942 te Deventer *)

7. Gerrit , geb. 10-09-1904 te Nijbroek, overl. 13-02-1908 (3 jaar) te Nijbroek *)

8. Reinder , geb. 27-06-1907 te Voorst, volgt IXag

VIIIt

Jan Groothedde

[VIIn]

geb. 07-03-1870 te Epe *), dagloner, boerenknecht, landbouwer, overl. 16-12-1945 (75 jaar) te Voorst *), begr. te Terwolde *)

Jan was een van de kannonniers die aanwezig waren bij de begrafenis van Koning Willem III. Zij vuurden saluutschoten af en kregen na afloop de huls mee. Deze huls met inscriptie is jarenlang bewaard op de zolder van zijn woning, Quabbenburgerweg 17, Terwolde.

tr. 25-05-1895 te Voorst *) Maria Wassink, geb. 28-11-1877 te Vaassen, dienstbode, overl. 31-10-1922 (44 jaar) te Warnsveld *) *), dr. van Hermen Jan Wassink (geb. 25-05-1848 te Nijbroek, landbouwer) en Willemina Mulder (geb. 20-04-1852 te Terwolde)

Het gezin woont tot 27-04-1899 in Terwolde. Daarna in Epe en verhuizen 22-05-1901 naar Terwolde (Quabbenburgerweg 17).

Kinderen:

1. Gerrit Willem , geb. 04-05-1896 te Terwolde, volgt IXah

2. Herman Jan , geb. 02-06-1897 te Voorst, volgt IXai

3. Maria Hendrika , geb. 11-05-1899 te Terwolde

4. Derkje , geb. 20-12-1906 te Terwolde, overl. 19-01-1994 (87 jaar) te Deventer, in het ziekenhuis, gecrem. te Dieren

(1) tr. 12-05-1928 te Voorst *) Frederik Johannes Pannekoek, geb. 20-04-1906 te Voorst *), fabrieksarbeider, zn. van Willem Jan Pannekoek en Willemina Kluin. Gescheiden 07-03-1946 te Twello

Frederik Johannes hertrouwt met Ida Elsinga. *)

Kinderen:

a. Willemina Maria

(2) tr. Bertus (Bart) Kers

5. Jan , geb. 09-04-1909 te Terwolde, volgt IXaj

VIIIu

Gerrit Groothedde

[VIIn]

geb. 05-01-1883 om 1:00 uur te Epe *), dagloner, overl. 07-02-1951 (68 jaar) te Emst

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 21-04-1905.

otr. 29-01-1911 te Epe, tr. 11-02-1911 te Epe *) Luutje van Loenen *), geb. 06-11-1886 te Epe *), dienstbode, overl. 11-10-1957 (70 jaar) te Epe, dr. van Hendrikus van Loenen (geb. 15-10-1835 te Epe, dagloner, aannemer, landbouwer, overl. 24-06-1890 te Epe) en Tonia van Loenen (geb. 25-10-1851 te Epe, landbouwster, overl. 11-03-1913 te Epe)

Kinderen:

1. Gerrit Anton , geb. 01-06-1911 te Emst, landbouwer, melkrijder, woont Epe, overl. 10-04-1989 (77 jaar) te Apeldoorn, begr. 14-04-1989 te Oene, Algemene Begraafplaats *)

Lidmaat Ned. Herv. Kerk Oene 11-04-1933.

tr. 18-10-1945 te Epe Aleida Vijge, geb. 20-07-1912 te Oene, overl. 23-10-1992 (80 jaar) te Deventer, Geertruiden Ziekenhuis, begr. 27-10-1992 te Oene, Algemene Begraafplaats *), dr. van Gerrit Vijge (geb. 12-08-1888 te Oene, overl. 12-05-1972 te Oene) en Berendina Kamphuis (geb. 10-04-1890 te Heerde, overl. 26-09-1950 te Oene). Geen kinderen

2. Hendrikus , geb. 07-01-1913 te Epe, volgt IXak

VIIIv

Derk Groothedde

[VIIo]

geb. 23-03-1878 te Epe *), ged. (NH), dagloner, landbouwer, woont Epe, Lohuizerweg 5, overl. 01-04-1947 (69 jaar) te Epe *)

tr. 28-04-1906 te Olst *) Zwaantje Egberts, geb. 23-02-1881 te Olst, ged. (NH), dienstbode, overl. 22-10-1951 (70 jaar) te Epe, dr. van Roelof Egberts (geb. circa 1836 te Nijbroek, boerenknecht, overl. 1896 te Olst) en Gezina Bramer (geb. circa 1838 te Olst, dienstmeid, overl. 1911 te Olst)

Zwaantje is de jongste uit een gezin van vijf zonen en vier dochters.

Kinderen:

1. Derkje , geb. 08-07-1906 te Olst *), ged. (NH), overl. 02-11-1951 (45 jaar) te Epe, begr. 06-11-1951 te Epe

tr. 04-12-1926 te Epe Jannes Wagenvoort, geb. 17-01-1905 te Epe, kantoorbediende, overl. 20-05-1966 (61 jaar) te Zwolle, zn. van Jannes Wagenvoort (geb. 11-11-1873 te Epe, landb., overl. 03-07-1953 te Epe) en Anna Eilers (geb. 29-04-1880 te Epe, overl. 25-10-1964 te Epe)

Kinderen:

a. Arend Jan

b. Derk

tr. A.J. Strijk

c. Arnold

tr. Reintje Pannekoek

d. Zwaantje

2. Roelof Gerhard , geb. 10-02-1908 te Olst, volgt IXal

3. Gerritje , geb. 05-04-1911 te Epe *), ged. (NH), overl. 12-01-1994 (82 jaar) te Olst, gecrem. 15-01-1994 te Dieren

tr. 08-1945 Hendrik Wilhelm Voorhorst, geb. 29-09-1913, timmerman / aannemer, woont Welsum, overl. 03-05-1999 (85 jaar) te Epe

Kinderen:

a. Gery Zwanetta (Gery)

tr. Willem Mensink, geb. 22-01-1942, overl. 07-08-2001 (59 jaar), aan een hartstilstand tijdens een fietstocht in de Ardennen, Belgi, begr. te Eerbeek

4. Gezina , geb. 05-05-1914 te Epe, ged. (NH), overl. 02-1983 (ongeveer 68 jaar)

tr. circa 1951 Bernard Gorselink, geb. 02-05-1916 te Olst *), overl. te Olst, zn. van Reinder Gorselink (geb. circa 1877 te Epe) en Aaltje Wagenvoort (geb. circa 1880 te Olst). Geen kinderen

5. Hendrika Johanna (Riek)

tr. Marinus Gorselink, geb. 06-07-1912, arbeider vleeswarenfabriek Olst, overl. 02-08-1993 (81 jaar) te Oene, zn. van Reinder Gorselink (geb. circa 1877 te Epe) en Aaltje Wagenvoort (geb. circa 1880 te Olst)

Kinderen:

a. Reinder

tr. Aartje Bos

6. Zwaantje

tr. Johannes Logtenberg, geb. 31-03-1880 te Epe, ged. (Geref.), petroleumhandelaar, overl. 31-03-1969 (89 jaar) te Epe, begr. te Epe, Algemene Begraafplaats, zn. van Albert Logtenberg (geb. 21-01-1849 te Epe, stalhouder, overl. 03-11-1895 te Epe) en Jannetje Kasteel (geb. 04-08-1849 te Epe, overl. 08-09-1884 te Epe)

Johannes was eerder gehuwd te Vlaardingen op 02-01-1924 met Apolonia Kchler, overl. 14-01-1942.

Kinderen:

a.

b.

7. Derk , geb. 10-11-1922 te Zuuk (Epe), volgt IXam

VIIIw

Jan Groothedde

[VIIo]

geb. 20-10-1879 te Epe, ged. 07-03-1880 te Oene, landbouwer, overl. 11-03-1956 (76 jaar), begr. 15-03-1956 te Epe, Algemene Begraafplaats

Lidmaat Oene 10-04-1903.

otr. 01-05-1915 te Epe, tr. 15-05-1915 te Epe *) Johanna Vos, geb. 01-02-1898 te Epe *), dienstbode, overl. 28-05-1971 (73 jaar), begr. te Epe, Algemene Begraafplaats, dr. van Derk Jan Vos (geb. circa 1864 te Epe, landbouwer) en Jannetje Sluiseman (geb. circa 1864 te Epe)

Vertrekken 16-07-1915 van Voorst naar Epe.

Kinderen:

1. Derkje

tr. Gerrit Dijkgraaf, geb. 03-10-1917 te Epe, landbouwer, grondwerker, overl. 11-06-1994 (76 jaar) te Epe, zn. van Gerrit Dijkgraaf (geb. 05-02-1884 te Epe, overl. 24-11-1926 te Epe) en Willemina Docter (geb. 13-04-1888 te Veessen, overl. 12-12-1952 te Emst)

Kinderen:

a. Willemina

tr. Herman van de Mars, zn. van Herman van de Mars en Frederika Kamphuis

b. Jan

tr. Jeltje Claske Vijge, dr. van Hendrik Vijge (geb. 29-07-1924, overl. 02-01-1968) en Maatje Kronenburg (geb. 03-03-1929, overl. 15-12-2003)

c. Gerritje

tr. Hendrikus van den Hof, zn. van Hendrikus van den Hof en Johanna Pannenkoek

2. Jannetje , geb. 25-11-1922 te Epe, overl. 13-06-2010 (87 jaar) te Heerde, begr. 16-06-2010 te Epe, Begraafplaats Norelbos

tr. Hendrik van Norel, zn. van Gerrit van Norel (geb. 25-08-1884 te Epe, overl. 01-06-1961) en Hendrikje Weijenberg (geb. 05-03-1884 te Heerde, overl. 01-07-1956)

Kinderen:

a. Hendrikje

b. Jan

VIIIx

Hendrik Groothedde

[VIIp]

geb. 06-10-1891 te Deventer *), ged. (NH), katoenwever, elastiekwever, overl. 17-12-1970 (79 jaar) te Deventer, begr. 21-12-1970 te Deventer

(1) tr. 21-08-1919 te Deventer *) Elisabeth Krekel, geb. 27-01-1895 te Deventer *), ged. (NH), dienstbode, overl. 21-03-1961 (66 jaar) te Deventer, begr. 24-03-1961 te Deventer, dr. van Johannes Krekel en Jansje van Langen

Kinderen:

1. Jansje , geb. 16-07-1920 te Deventer *), ged. (NH), dienstbode, overl. 19-02-1944 (23 jaar) te Deventer *), begr. 24-02-1944 te Deventer

tr. Anton van Welbergen

(2) tr. 03-02-1965 te Deventer Antonia Willemina Veurtjes, geb. 23-09-1893 te Zwolle, overl. 28-03-1976 (82 jaar) te Deventer

VIIIij

Johannes Groothedde

[VIIp]

geb. 25-10-1895 te Deventer *), ged. (NH), sigarenmaker, overl. 29-03-1938 (42 jaar) te Leiden *)

Johannes vertrekt op 24-02-1920 van Deventer naar Steenwijk en wordt op 07-09-1921 weer in Deventer ingeschreven.

tr. 03-11-1921 te Deventer *) Hendrika Johanna de Bruijn, geb. 31-07-1899 te Haarzuilens, ged. (RK), dienstbode, overl. 19-06-1967 (67 jaar) te Leiden, dr. van Dominicus Maria de Bruijn (fabrieksarbeider) en Johanna Gijsberta Rijnhout

Hendrika Johanna woont voor het huwelijk in Deventer. Zij vertrekt op 10-10-1921 naar Leiden. Komt terug voor het huwelijk.
Zij wordt NH.

Het gezin vertrekt naar Leiden op 22-09-1922.
Hendrika Johanna hertrouwt met Laterveer.

Kinderen:

1. Hendrik , geb. 15-03-1922 te Deventer, ged. (NH), overl. 18-04-1922 (1 maand) te Deventer *), begr. 22-04-1922 te Deventer

2. Johanna (Annie) , geb. circa 05-1923 te Leiden, overl. 22-11-1925 (ongeveer 2 jaar) te Leiden

3. Hendrik , geb. 17-11-1924 te Leiden, volgt IXan

4. Levenloos kind , overl. te Deventer

5. Johannes , geb. 26-08-1929 te Leiden, volgt IXao

6. Marinus , volgt IXap

7. Wim , volgt IXaq

8. Johanna Hendrika

tr. Arie van de Stelt, zn. van Mathijs van der Stelt en Marina de Graaf

Kinderen:

a. Johannes van der Stelt

b. Mathijs Leonard van der Stelt

c. Hendrika Johanna van der Stelt

VIIIz

Gerrit Jan Groothedde

[VIIq]

geb. 22-12-1891 te Deventer *), ged. (NH), katoendrukker, overl. 23-03-1976 (84 jaar) te Deventer

tr. 08-11-1923 te Deventer *) Gerrigje Smies, geb. 28-02-1896 te Deventer, ged. (NH), dienstbode, overl. 24-12-1978 (82 jaar) te Deventer, gecrem. 28-12-1978 te Dieren, dr. van Herman Smies en Geertje Dijkslag

Kinderen:

1. Gerritdina

tr. P. Jonker

VIIIaa

Antonie Groothedde

[VIIq]

geb. 20-12-1894 te Deventer *), ged. (NH), brievenbesteller, arbeider, overl. 02-04-1984 (89 jaar), gecrem. 06-04-1984 te Dieren

tr. 22-09-1921 te Deventer *) Lamberdina (Dina) Ham, geb. 03-09-1902 te Deventer *), ged. (NH), overl. 14-09-1967 (65 jaar) te Deventer, dr. van Laurens Ham en Gerritje Pothaar

Kinderen:

1. Lamberdina

tr. B.J. Meuleman

VIIIab

Gerrit Jan Groothedde

[VIIr]

geb. 09-11-1892 te Deventer *), ged. (NH), sigarenmaker, overl. 16-12-1978 (86 jaar) te Deventer, begr. 19-12-1978 te Deventer

Hij verbleef van 01-07-1911 tot 25-04-1912 in een krankzinnigengesticht.

tr. 05-03-1925 te Deventer *) Willemina Geertruida Hendriks, geb. 15-09-1897 te Voorst, overl. 13-07-1960 (62 jaar) te Deventer, begr. 18-07-1960 te Diepenveen, Algemene Begraafplaats, dr. van Teunis Jacob Hendriks en Willemina Achterkamp

Het gezin vertrekt op 26-05-1936 van Deventer naar Voorst.

Kinderen:

1. Gerrit Jan (Gerrit) , geb. 27-08-1926 te Deventer, volgt IXar

2. Willemina Geertruida , geb. 16-01-1929 te Deventer, ged. (NH), overl. 03-01-2001 (71 jaar), begr. te Diepenveen, Algemene Begraafplaats

tr. 29-05-1957 Jan Hendrik van der Waarde, geb. 16-05-1926 te Deventer, ged. (NH), overl. 04-05-1989 (62 jaar) te Deventer, begr. te Diepenveen, zn. van Jan Hendrik van der Waarde en Martha Bloemendaal

Kinderen:

a. Rudy

b. Fred

c. Gerrit Jan

3. Levenloos kind , overl. 12-01-1941 te Deventer *)

VIIIac

Hendrik Jan Groothedde

[VIIr]

geb. 06-03-1894 te Deventer *), ged. (Bapt), rijwielhersteller, electricien, monteur, overl. 04-02-1962 (67 jaar) te Deventer

tr. 27-01-1923 te Olst *) Maria Hendrika van Vreden, geb. 30-03-1897 te Olst, ged. (Bapt), overl. 03-04-1954 (57 jaar) te Deventer, begr. 07-04-1954 te Deventer, Algemene Begraafplaats, dr. van Wicher van Vreden (fabrieksarbeider) en Jansje Hoekerswever

Het gezin is op 02-03-1931 van Eindhoven naar Deventer gekomen en op 24-10-1936 van Deventer naar Veendam vertrokken.

Kinderen:

1. Hendrik Jan , geb. 27-03-1926 te Olst, levenloos geboren, overl. 27-03-1926 (0 dagen) te Olst

2. Geertruida , geb. 18-02-1927 te Olst, overl. 22-02-1928 (12 maanden) te Olst *)

3. Maria Hendrika (Marie)

tr. H. Huizing, wethouder Hoogeveen, overl. circa 11-1995 te Hoogeveen

Koos was wethouder in Hoogeveen.

VIIIad

Johan Groothedde

[VIIr]

geb. 01-08-1895 te Deventer *), ged. (NH), slager, melkventer, overl. 18-04-1986 (90 jaar) te Deventer, gecrem. 23-04-1986 te Dieren

tr. 03-10-1917 te Deventer *) Maria Ellenbroek, geb. 15-12-1895 te Deventer *), dienstbode, overl. 26-10-1972 (76 jaar) te Deventer, dr. van Wilhelmus Johannes Ellenbroek (tapijtwever) en Maria Sjollema

Kinderen:

1. Geertruida (Truus) , geb. 28-01-1918 te Deventer, ged. (NH), costuumnaaister, overl. 22-03-2002 (84 jaar) te Lochem, gecrem. 27-03-2002 te Deventer

Zij vertrekt op 12-10-1936 van Deventer naar Leiden en komt op 28-12-1936 weer terug in Deventer.

tr. 09-04-1941 Roelof Willem (Roel) Kettelarij, geb. 01-06-1915 te Deventer, zn. van Jacob Kettelarij en Margaretha Winkelman

Er zijn drie dochters uit dit huwelijk: Marga, Marieke en Wilma.

2. Wilhelmus Johannes (Wim) , geb. 06-12-1919 te Deventer, ged. (NH), ongehuwd, overl. 28-04-1945 (25 jaar) te Berlijn

3. Johan , geb. 24-12-1923 te Deventer, ged. (NH), overl. 29-12-1923 (5 dagen) te Deventer *), begr. 02-01-1924

4. Levenloos kind , overl. 28-06-1926 te Deventer *)

5. Reinder (Rein) , volgt IXas

6. Johan (Joop) , volgt IXat

7. Maria (Marie)

VIIIae

Reinder Groothedde

[VIIr]

geb. 07-09-1897 *), reiziger, overl. 01-01-1968 (70 jaar) te Almelo

tr. 31-03-1928 te Diepenveen *) Alowina Maria Frederika van Wijk, geb. 05-04-1903 te Utrecht, overl. 1983 (ongeveer 80 jaar) te Raalte, dr. van Alle Aloysius van Wijk (arbeider) en Maria Johanna Kuiter

Alowina was gescheiden van Antonius Albertus Petrus Veerkamp.
Het gezin komt op 13-10-1932 van Hengelo (O) naar Deventer en vertrekt op 10-05-1935 naar Diepenveen.
Zij komen op 12-12-1935 van Diepenveen naar Deventer en vertrekken weer op 01-10-1936 naar Diepenveen. Daarna komen zij op 18-11-1936 van Diepenveen naar Deventer en vertekken op 27-05-1937 naar Losser.

Kinderen:

1. Reinder Aloysius , volgt IXau

2. Hermanus Aloysius , geb. 01-06-1932 te Almelo, volgt IXav

3. Alle Aloysius Wilhelmus , geb. 10-02-1933 te Deventer, ged. (NH), ongehuwd, overl. 17-03-1953 (20 jaar), in Korea

"De regering deelt mede, dat tot haar leedwezen na bekomen verwondingen tijdens actie in Korea, de soldaat A.A.W. Groothedde, legernr 33.02.10.119, 17 maart is overleden. De soldaat Groothedde werd 10 februari 1933 geboren. Hij was ongehuwd en woonachtig te Almelo. Hij ruste in vrede."

4. Gerrit

VIIIaf

Teunis Groothedde

[VIIr]

geb. 09-09-1902 te Deventer *), slager, concierge, overl. 02-06-1967 (64 jaar) te Deventer, begr. te Diepenveen

tr. 08-07-1937 te Deventer Hendrikjen Wijnbergen, geb. 13-09-1910 te Deventer, overl. 11-12-1989 (79 jaar), begr. 14-12-1989 te Deventer, Begraafplaats Raalterweg, dr. van Jan Wijnbergen en Johanna Landman

Kinderen:

1. Teunis

tr. C. Veldhoen

2. Johan

VIIIag

Frans Groothedde

[VIIt]

geb. 06-01-1881 te Wilp *), boerenknecht, landbouwer, overl. 16-11-1964 (83 jaar) te Vaassen, begr. 20-11-1964 te Vaassen, Algemene Begraafplaats

tr. 29-04-1911 te Epe *) Gerritjen Groothedde, geb. 28-08-1888 te Vaassen, overl. 29-04-1930 (41 jaar) te Deventer *) *), begr. 05-05-1930, dr. van Hendrikus Groothedde (VIIw) (geb. 28-02-1854 te Terwolde, landbouwer, overl. 05-06-1933 te Vaassen) en Aaltje ter Velde (geb. 10-10-1856 te Nijbroek, landbouwster, overl. 12-02-1919 te Epe)

Frans was bij zijn huwelijk boerenknecht en woonde op de Ankelaar.

Kinderen:

1. Evert Jan , geb. 30-04-1912 te Vaassen, volgt IXaw

2. Hendrikus Albertus (Dieks) , geb. 03-02-1914 te Vaassen, volgt IXax

3. Wilhelmina Johanna (Mina) , geb. 09-03-1916 te Vaassen, overl. 30-12-2004 (88 jaar) te Vaassen, begr. 05-01-2005 te Vaassen, Oude Gemeentelijke Begraafplaats

tr. 17-04-1942 te Epe Hendrikus (Driekus) Keurhorst, geb. 20-09-1916 te Apeldoorn, landbouwer, overl. 15-02-1986 (69 jaar) te Vaassen, begr. 19-02-1986 te Vaassen, zn. van Arend Jan Hendrik Keurhorst (geb. 02-12-1880 te Wilp, landbouwer, overl. 03-12-1948 te Apeldoorn) en Hendrika Groothedde (geb. 19-03-1886 te Vaassen, overl. 25-12-1955 te Apeldoorn)

Kinderen:

a. Arend Jan (Jan)

tr. Anthonia Kuijt

b. Gerritjen (Gerrie)

c. Frans

d. Hendrika (Riek)

tr. Hendrik van de Nagel

e. Hendrikus (Henk)

tr. Willemina Boogaard

4. Albert , geb. 17-02-1919 te Vaassen, volgt IXaij

5. Aaltje , geb. 04-09-1925 te Vaassen, overl. 21-10-2001 (76 jaar) te Vaassen, begr. 24-10-2001 te Wenum

tr. Reint Keurhorst, zn. van Johannes Keurhorst (geb. 15-06-1889 te Apeldoorn, landbouwer, overl. 06-02-1941 te Vaassen) en Alberta Groothedde (geb. 06-10-1891 te Terwolde de Vecht, overl. 26-08-1974 te Vaassen)

Kinderen:

a. Alberta Johanna (Betsy)

tr. Marinus Havenaar

b. Gerritje Francisca (Riet)

tr. Cornelis (Kees) den Besten

c. Johannes (Johan)

tr. Aleida Gerrie Mekelenkamp, dr. van Evert Mekelenkamp en Grada Keizer

d. Frans

tr. Wilma Marianne (Marian) Mekelenkamp, dr. van Evert Mekelenkamp en Grada Keizer

e. Alida Reina (Lidy)

tr. Johannes Bleumink, zn. van Evert Bleumink (geb. 17-05-1934 te Terwolde, overl. 17-08-2006 te Twello) en Janni van Huffelen

VIIIah

Evert Jan Groothedde

[VIIt]

geb. 15-10-1886 te Wilp *), timmerman, overl. 18-02-1976 (89 jaar) te Apeldoorn, in "Casa Bonita", begr. te Terwolde *)

tr. 20-01-1917 te Voorst *) Gerritdina Bleumink, geb. 09-03-1888 te Twello, ged. (CG), overl. 28-05-1969 (81 jaar) te Deventer, begr. te Terwolde *), dr. van Johannes Bleumink (geb. 08-09-1850 te Voorst, landbouwer, overl. 02-01-1916 te Twello) en Gerritje Kruitbosch (geb. 07-10-1860 te Wilp, landbouwster, overl. 10-01-1924 te Voorst)

Kinderen:

1. Willemina Johanna , geb. 13-11-1918 te Voorst, overl. 15-06-1994 (75 jaar) te Apeldoorn, begr. te Wenum *)

tr. 05-01-1944 Jacob Schilstra, geb. 02-11-1911 te Heeg, overl. 06-01-1997 (85 jaar), begr. te Wenum *), zn. van Hille Schilstra en Jetske van der Schaaf

2. Gerritje , geb. 09-12-1919 te Voorst, ongehuwd, overl. 17-10-2010 (90 jaar) te Apeldoorn, begr. 23-10-2010 te Terwolde

3. Levenloos kind , overl. 06-04-1922 te Twello *), begr. te Terwolde *)

4. Johanna

tr. Jan Scherpenzeel

5. Johannes (Jo) , geb. 02-04-1929 te Voorst, volgt IXaz

6. Everdina Geertruida Alida , geb. 02-07-1931 te Voorst, overl. 29-08-1990 (59 jaar) te Vroomshoop, begr. 03-09-1990

tr. 12-09-1958 te Voorst Andries Lemson, geb. 23-07-1931 te Delft, leraar nijverheidsonderwijs, overl. 15-12-1975 (44 jaar) te Den Ham, zn. van Adriaan Andries Lemson en Adriana Cornelia de Looper

Kinderen:

a. Robert

tr. Clara Mathilde Maria (Clarisse) Timmermans, dr. van Johannes Cornelis Timmermans en Wilhelmina Sophia Jacobs

b. Evert Jan

tr. Roliena Eveline Klaren, dr. van Henk Klaren en Hermina Kremer

c. Marinus Andries (Rien)

d. Gerrit Dinant (Dinant)

VIIIai

Albert Groothedde

[VIIw]

geb. 19-02-1891 te Vaassen, landbouwer, overl. 29-04-1967 (76 jaar) te Vaassen, begr. 03-05-1967 te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg

otr. 03-06-1920, tr. 19-06-1920 *) Johanna Schuring, geb. 10-06-1894 te Twello, overl. 16-05-1969 (74 jaar) te Deventer, begr. 20-05-1969 te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg, dr. van Reinder Schuring (geb. 05-11-1866 te Posterenk, daghuurder, landbouwer, overl. 04-10-1944 te Emst) en Hermina Groothedde (geb. 31-03-1858 te Terwolde, overl. 10-03-1944 te Emst)

Kinderen:

1. Hendrikus (Hennie) , geb. 14-05-1921 te Vaassen, volgt IXba

2. Reinder , geb. 14-03-1923 te Vaassen, volgt IXbb

3. Albert (Ab) , geb. 16-02-1925 te Vaassen, volgt IXbc

4. Hermina

tr. Adrianus Cornelis Visser, geb. 09-10-1926 te Rotterdam, PTT-ambtenaar, overl. 23-10-1999 (73 jaar) te Dordrecht, begr. 28-10-1999 te Dubbeldam, Algemene Begraafplaats Zuidendijk-West

Kinderen:

a. Hendrina Maria (Ineke)

tr. Pieter Arie (Piet) Makkenze

b. Leendert (Leen)

tr. Pieternella (Nel) Meijers

c. Johanna (Hanneke)

tr. Aart Waard

d. Albertine (Albertien)

tr. Markus (Marcel) van der Klooster

5. Gerrit , volgt IXbd

VIIIaj

Hendrikus (Dieks) Groothedde

[VIIw]

geb. 16-04-1893 om 12:00 uur te Vaassen *), landbouwer, kolenhandelaar, overl. 04-12-1971 (78 jaar) te Vaassen, begr. 08-12-1971 te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg

otr. 22-04-1920, tr. 06-05-1920 te Apeldoorn *) Bartha van Grol, geb. 26-03-1898 te Beekbergen *), overl. 03-10-1978 (80 jaar) te Barneveld, begr. 07-10-1978 te Vaassen, Algemene Begraafplaats Zwanenweg, dr. van Evert van Grol (geb. 07-01-1854 te Beekbergen, dagloner, landbouwer, overl. 21-02-1931 te Beekbergen) en Maria Jacoba Holtman (geb. 29-05-1869 te Beekbergen, dienstbode, overl. 30-04-1957 te Beekbergen)

Huwelijksafkondiging ook te Epe, 24-04-1920.

Kinderen:

1. Hendrikus (Henny) , geb. 16-05-1921 te Vaassen, volgt IXbe

2. Maria Jacoba (Marie) , geb. 29-10-1923 te Vaassen, overl. 18-11-2000 (77 jaar) te Barneveld, begr. 23-11-2000 te Barneveld, Begraafplaats de Plantage

tr. 26-05-1948 te Epe Adriaan Marinus van der Zande, geb. 30-10-1921 te Oosterland, pluimveehouder, woont Vijfhuizen, Harskamp, Barneveld, overl. 15-02-2007 (85 jaar) te Barneveld

Kinderen:

a. Lena , geb. 03-02-1951 te Vijfhuizen (Haarlemmermeer), overl. 19-02-1951 (16 dagen) te Vijfhuizen (Haarlemmermeer)

b. Bartha (Bertha)

tr. Hendrik van Veldhuizen

c. Wilhelmina Maria (Willy)

tr. Gerrit Marinus Willem (Gert) Verwoert

d. Hendrikus (Henk)

tr. Wilhelmina Samuelina Maria (Wilma) Bor

e. Leendert Willem (Leen)

tr. Janna Wilhelmina (Willy) Hommersom

f. Henri Richard (Richard)

tr. Anneke van Laar

g. Janna Adriana (Nanda)

tr. Gerrit (Gert) van Beek

3. Aaltje , geb. 14-07-1925 te Vaassen, overl. 17-07-2010 (85 jaar) te Terwolde de Vecht, begr. 22-07-2010 te Terwolde, Algemene Begraafplaats

tr. Harmen Groothedde Zie IXbh

4. Evert , geb. 28-10-1928 te Vaassen, volgt IXbf

5. Hendrika (Heintje)

tr. Hein Willem Mekelenkamp, zn. van Ferdinand Mekelenkamp (geb. 21-12-1903 te Nijbroek, landbouwer, overl. 12-02-1991) en Bartha Hofmeijer (geb. 15-02-1903, overl. 21-07-1962)

Kinderen:

a. Ferdinand Albertus (Ferdinand)

tr. Yda Hendrika (Yda) Toes

b. Bertha Henriette (Bea)

tr. Frans Annot

c. Thrse Fernandina (Thrse)

tr. Peter Petersen

6. Bartha Hendrika (Bertha)

tr. Hein Mekelenkamp, zn. van Mijanus Mekelenkamp (geb. 20-10-1901 te Nijbroek, overl. 23-05-1984 te Nijbroek) en Gerritjen ten Voorde (geb. 02-07-1911 te Teuge, overl. 09-12-1989 te Beekbergen)

Kinderen:

a. Jannus Gerrit (Jan)

tr. Jannetje (Nettie) van Hartskamp

b. Bertha Elisabeth (Els)

tr. Evert Jan (Jan) Groothedde Zie Xbo

c. Gerrit Jannes (Gerrit)

tr. Germeta Koster

d. Hendrikus Albertus (Henk)

tr. Christine (Tineke) Alderliesten

e. Johanna (Annie)

tr. Herbert Koekkoek

f. Alexander Harmen (Alexander)

tr. Wilma Vrijenhoek

g. Willem Alexander (Wim)

tr. Arendina (Anja) Kreijkes

h. Evelien Petra (Petra)

tr. Jan Snoek

i. Gerrie Everdien (Gerda)

tr. Leendert Willem (Edwin) Brouwer

7. Gerrie

tr. Simon Buurveld

Kinderen:

a. Antoinette Jacqueline

tr. Hubert van der Sijden

b. Simon Gerard

c. Erica Bernadette

tr. Marc Johannes Voorwinden

VIIIak

Gerrit Groothedde

[VIIx]

geb. 26-02-1893 te Terwolde de Vecht *), overl. 29-10-1966 (73 jaar) te Vleuten

tr. 28-10-1921 te Zuilen *) Augusta Elisabeth Anna Strck, geb. 27-05-1897 te Schalke, overl. 02-09-1991 (94 jaar) te Capelle a/d IJssel, begr. 07-09-1991 te Utrecht, Begraafplaats Tolsteeg, dr. van Otto Hermann Strck en Anna Wilhelmina Freriks

Kinderen:

1. Marly Elisabeth Anna , geb. 26-04-1923 te Giessen/Ouderkerk, modiste, overl. 23-03-1989 (65 jaar)

tr. 12-08-1947 te Utrecht Cornelis van Viegen, geb. 23-05-1920 te Oosterbeek, commercieel medewerker, overl. 08-1996 (ongeveer 76 jaar)

Kinderen:

a. Gerrit Leopold Karel

tr. Marjan Irene Olga Visser

b. Ronald Cornelis

tr. Alberta Hermanda Klazina van den Berg, dr. van Evert van den Berg (geb. 15-06-1929 te Heerde, rayoninspecteur, overl. 08-2000) en Harmina Groothedde

VIIIal

Evert Groothedde

[VIIx]

geb. 25-06-1897 te Terwolde de Vecht, landbouwer, overl. 02-05-1979 (81 jaar) te Apeldoorn, begr. 07-05-1979 te Wenum

Evert Groothedde, 1970.

tr. 19-10-1922 te Apeldoorn *) Berendina (Dina) Stufken, geb. 26-08-1889 te Beekbergen *), overl. 15-01-1957 (67 jaar) te Apeldoorn, begr. 19-01-1957 te Wenum, dr. van Elias Stufken (geb. 23-06-1847 te Beekbergen, landbouwer, overl. 12-10-1933 te Beekbergen) en Hendrika Denekamp (geb. 27-12-1850 te Wilp, overl. 15-01-1926 te Beekbergen)

Huwelijkafkondiging ook te Voorst.

Berendina Stufken, 1955,

Kinderen:

1. Gerharda Hendrika (Grada) , geb. 31-08-1923 te Apeldoorn, overl. 01-02-1994 (70 jaar) te Arnhem, in het Sint Elisabeth Gasthuis, begr. 04-02-1994 te Arnhem, Algemene Begraafplaats "Moscowa" *)

Albertus Fredrik Leopold van Binsbergen en Gerharda Hendrika Groothedde.

(2) tr. 11-02-1948 te Apeldoorn, tr.kerk 11-02-1948 te Terwolde de Vecht, door Ds. R. Kok Albertus Frederik Leopold (Bep) van Binsbergen, geb. 12-05-1922 te Arnhem, winkelier, woont Arnhem, overl. 27-11-2001 (79 jaar) te Arnhem *), in Huis en Haard, begr. 30-11-2001 te Arnhem, Algemene Begraafpplaats "Moscowa" *), zn. van Albertus Jeremias Eduard van Binsbergen (geb. 01-08-1890 te Arnhem, kruidenier, overl. 15-03-1966 te Arnhem) en Maria Anna Maandag (geb. 10-03-1892 te Arnhem, overl. 30-06-1962 te Oosterbeek)

A.F.L.van Binsbergen, circa 1995.

Kinderen:

a. Ir. Gerhard (Harry)

tr. Geertruida (Truus) Kruitbosch, dr. van Jan Cornelis Kruitbosch (geb. 18-09-1905 te Wilp, landbouwer, overl. 18-11-1972 te Teuge) en Aaltjen ten Voorde (geb. 25-09-1909 te Teuge, overl. 26-05-1997 te Heerde)

b. Marie Anna Berendina (Riet)

tr. Hendrikus (Harry) Groothedde Zie Xbk

c. Evert Albertus Eduard (Evert)

tr. Constance (Conny) ten Broeke, dr. van Gerard ten Broeke (geb. 29-04-1924 te Haarlem, coupeur, verkoper, overl. 31-07-1974 te Vrouwenpolder) en Antje Elisabeth Busser (geb. 28-12-1924 te Arnhem, overl. 15-05-1971 te Arnhem)

d. Berendina (Ineke)

tr. Gerrit Wielink, zn. van Arend Jan Wielink (geb. 24-04-1927, overl. 13-11-1994) en Hendrika Bos (geb. 14-03-1930, overl. 29-09-1980 te Apeldoorn)

e. Alberta Jeremina (Miep)

rel. met W. (Rolf) Ludeke

2. Hendrika Gerharda (Riek) , geb. 17-08-1925 te Apeldoorn, overl. 30-03-1972 (46 jaar) te Bant, begr. 04-04-1972 te Emmeloord

tr. Hendrikus (Hennie) Groothedde Zie IXba

3. Harmen (Harm) , volgt IXbg

4. Elisabeth (Lies) , geb. 14-07-1931 te Apeldoorn, overl. 17-12-2010 (79 jaar) te Apeldoorn, begr. 22-12-2010 te Beekbergen, Begraafplaats Koningsweg

tr. Johannes (Johan) ten Voorde, zn. van Jan Hendrik ten Voorde (geb. 28-02-1890 te Terwolde, klompenmaker, landbouwer, overl. 17-05-1957 te Terwolde) en Johanna Troost (geb. 12-06-1889 te Terwolde, overl. 07-06-1975 te Terwolde)

Kinderen:

a. Jan Hendrik (Henk)

tr. Gerritje (Gerda) van Kralingen, dr. van Jan van Kralingen en Jannetje Jacoba van Velzen

b. Berendina (Diny)

tr. Johannes (Johan) van 't Wout

c. Johanna (Joke)

tr. Jan van 't Hof

d. Evert

sw. Heidi Damayanti

e. Johannes Hendrik Gerhard (Hans)

tr. Hendrikje (Hanny) Dunnink

VIIIam

Albert Groothedde

[VIIx]

geb. 26-03-1900 te Terwolde de Vecht *), landbouwer, overl. 31-08-1970 (70 jaar) te Terwolde de Vecht, begr. 04-09-1970 te Terwolde

otr. 29-10-1925, tr. 16-11-1925 te Epe Hendrika Schuring, geb. 01-08-1899 te Twello, overl. 20-03-1994 (94 jaar) te Heerde, begr. 25-03-1994 te Terwolde, dr. van Reinder Schuring (geb. 05-11-1866 te Posterenk, daghuurder, landbouwer, overl. 04-10-1944 te Emst) en Hermina Groothedde (geb. 31-03-1858 te Terwolde, overl. 10-03-1944 te Emst)

Kinderen:

1. Harmen , geb. 21-04-1927 te Terwolde de Vecht, volgt IXbh

VIIIan

Hendrik Groothedde

[VIIx]

geb. 26-03-1900 te Terwolde de Vecht *), fabrieksarbeider, melkventer, overl. 06-03-1973 (72 jaar) te Rijssen, begr. te Terwolde, Algemene Begraafplaats

tr. 14-09-1922 te Apeldoorn *) Petronella (P) Brink, geb. 10-11-1898 te Loenen (Gld) *), overl. 07-03-1975 (76 jaar) te Apeldoorn, in "Casa Bonita", begr. te Terwolde, dr. van Gerrit Marten Brink (geb. 26-11-1862 te Beekbergen, landbouwer) en Willemina Berendina Boxs (geb. 08-04-1863 te Loenen (Gld))

Kinderen:

1. Levenloos kind , overl. 16-09-1923 te Apeldoorn *)

2. Gerharda , geb. 18-11-1924 te Apeldoorn, overl. 29-12-1992 (68 jaar) te Apeldoorn, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

tr. 19-07-1945 te Apeldoorn Johann Maria Ensink, geb. 10-09-1921 te Nunspeet, technisch adviseur, overl. 28-07-1997 (75 jaar) te Apeldoorn, begr. 01-08-1997 te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

Johann hertrouwt 27-10-1993, Apeldoorn, Antonia Willempje Klazina den Besten, weduwe van Adriaan Jacobus van Vliet. Antonia overlijdt 31-07-1997, Apeldoorn.

Kinderen:

a. Johan Caspar , geb. 11-08-1947 te Apeldoorn, technisch tekenaar, overl. 04-06-1971 (23 jaar) te Apeldoorn, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

3. Harmen , volgt IXbi

VIIIao

Harmen (Harm) Groothedde

[VIIx]

geb. 24-04-1905 te Terwolde de Vecht *), landbouwer, vertegenwoordiger, overl. 30-07-1962 (57 jaar) te Nijkerk, begr. 02-08-1962 te Terwolde *)

otr. 29-10-1925, tr. 14-11-1925 te Epe Albertha Klazina Gerritsen, geb. 13-02-1904 te Vaassen, overl. 26-05-1979 (75 jaar) te Barneveld, begr. te Terwolde *), dr. van Rik Gerritsen (geb. 18-03-1865 te Voorst) en Jannetjen van Milligen (geb. 07-04-1868 te Apeldoorn)

Kinderen:

1. Gerharda Jannetje (Grada) , geb. 17-08-1926 te Terwolde de Vecht, overl. 10-05-2008 (81 jaar) te Apeldoorn, begr. 16-05-2008 te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

(1) tr. 28-12-1949 te Twello Gerhard (Gerrit) Keurhorst, geb. 22-03-1920 te Vaassen, landbouwer, vertegenwoordiger, woont Terwolde De Vecht, Apeldoorn, overl. 29-04-1971 (51 jaar) te Apeldoorn, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *), zn. van Johannes Keurhorst (geb. 15-06-1889 te Apeldoorn, landbouwer, overl. 06-02-1941 te Vaassen) en Alberta Groothedde (geb. 06-10-1891 te Terwolde de Vecht, overl. 26-08-1974 te Vaassen)

Kinderen:

a. Albertha Klazina

tr. Hans Rene Marcel Buter

b. Klazina Albertha (Ineke) , geb. 08-10-1952 te Vaassen, secretaresse, overl. 10-07-2000 (47 jaar), begr. te Terwolde

tr. Johannes Theodoor (Hans) Groeneveld

c. Johannes (Johan)

tr. Maria Hendrika (Marjan) van den Top

d. Harmen (Herman)

(2) tr. Alexander Buter, geb. 03-12-1923 te Heino, taxi-ondernemer, overl. 12-05-1996 (72 jaar) te Vegelinsoord, begr. 19-05-1996 te Putten

2. Jannetje Gerharda

tr. Herman van Heerde

Kinderen:

a. Cornelis

tr. Ghislaine Tilart

b. Albertha Hermanda Klazina

3. Harmina

tr. Evert van den Berg, geb. 15-06-1929 te Heerde, rayoninspecteur, overl. 08-2000 (ongeveer 71 jaar)

Kinderen:

a. Hendrik Jan

tr. Henriette Reinolda Scholte

b. Alberta Hermanda Klazina

tr. Ronald Cornelis van Viegen
Voor nadere gegevens zie blz. ...

c. Harmen Johan

4. Rik , geb. 24-01-1935 te Terwolde de Vecht, volgt IXbj

5. Alberta Gerharda

tr. Pieter Doorn

Kinderen:

a. Gerrit

b. Marco

tr. Irma Willemina van der Maat

6. Harmen (Herman) , geb. 16-04-1942 te Terwolde de Vecht, volgt IXbk

VIIIap

Gerrit Groothedde

[VIIij]

geb. 14-07-1871 te Deventer *), stoker in gasfabriek, gemeente-arbeider, overl. 06-02-1949 (77 jaar) te Deventer *)

tr. 04-05-1899 te Deventer *) Aleida van der Kemp, geb. 28-08-1876 te Deventer, ged. (NH), overl. 11-07-1949 (72 jaar) te Deventer *), dr. van Johannes Hendrik van der Kemp en Johanna Eijmers

Kinderen:

1. Marinus , geb. 12-03-1900 te Deventer, volgt IXbl

2. Johanna , geb. 18-05-1901 te Deventer *), ged. (NH), dienstbode

Johanna vertrekt 29-03-1928 van Deventer naar Voorst.

tr. 25-02-1928 te Voorst *) S. van der Wal

3. Gerrit , geb. 13-02-1905 te Deventer, ged. (NH), overl. 17-02-1907 (24 maanden) te Deventer *)

4. Aleida , geb. 16-03-1906 te Deventer, ged. (NH), strijkster, naaister, overl. 19-12-1987 (81 jaar) te Deventer, gecrem. te Zwolle

tr. 15-10-1930 te Deventer *) Jan Reinder Balsink, geb. 06-04-1907 te Deventer, koopman, overl. 28-09 te Deventer, na 1987, gecrem. te Zwolle, zn. van Abraham Harmen Balsink (geb. 28-02-1865 te Deventer, winkelier) en Jannetje Hein

Kinderen:

a. Antonie

tr. Heidi Schomber

b. Astrid

5. Femia , geb. 18-04-1908 te Deventer, ged. (NH), winkeljufforuw, dienstbode

Femia vertrekt op 20-12-1933 van Deventer naar Ede.

tr. 20-12-1933 te Deventer Stephanus Albers, geb. 29-09-1901 *), bankwerker, overl. 20-12-1963 (62 jaar) te Ede, zn. van Stephanus Albers (geb. 23-08-1870 te Deventer) en Aleida Theodora Bosch (geb. 05-12-1871)

6. Gerrit , geb. 03-09-1911 te Deventer, ged. (NH), overl. 23-08-1912 (11 maanden) te Deventer *)

VIIIaq

Derk Jan Groothedde

[VIIij]

geb. 23-08-1872 te Deventer *), ged. (NH), arbeider, rangeerder NS, spoorwegbeambte, overl. 26-01-1954 (81 jaar) te Deventer, begr. 30-01-1954 te Deventer, Algemene Begraafplaats

tr. 04-11-1905 te Holten *) Jenneken Haan, geb. 05-12-1883 te Holten, ged. (NH), overl. 14-10-1974 (90 jaar) te Deventer, dr. van Frederik Theodorus Ruman Haan (geb. circa 1846 te Holten) en Janna Koetsier (geb. circa 1849 te Holten)

Kinderen:

1. Martinus (Tinus) , geb. 21-03-1906 te Deventer, ged. (NH), onderwijzer, overl. 05-11-1994 (88 jaar) te Deventer, gecrem. 08-11-1994 te Dieren

Martinus is zo goed als doof aan beide oren.

tr. 26-06-1930 te Deventer *) Sijbrigje (Siep) de Jong, geb. 14-11-1908 te Deventer, ged. (NH), overl. 13-05-1993 (84 jaar) te Deventer, gecrem. 17-05-1993 te Dieren, dr. van Pieter de Jong (slager) en Tonia Scholten. Geen kinderen

Familie vertrekt op 30-09-1931 van Deventer naar Epe en komen op 30-07-1935 weer terug in Deventer.

VIIIar

Reinder Groothedde

[VIIz]

geb. 26-10-1894 om 17:30 uur te Apeldoorn *), opperman, overl. 11-12-1971 (77 jaar) te Apeldoorn, begr. te Apeldoorn, Begraafplaats Heidehof *)

tr. 15-06-1922 te Apeldoorn *) Lamberta Everdina van de Kamp, geb. 11-09-1899 te Lieren *), overl. 04-02-1947 (47 jaar) te Apeldoorn *), begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *), dr. van Hendrik van de Kamp (geb. 02-02-1863 te Apeldoorn, landbouwer) en Aaltje van de Hel (geb. 05-03-1867 te Beekbergen)

Familie woont Radiumweg 25, Apeldoorn.

Kinderen:

1. Willem Hendrik

2. Aaltje Johanna

3. Johan , geb. 28-06-1927 te Apeldoorn, overl. 14-04-1928 (9 maanden) te Apeldoorn *)

4. Hendrik , geb. 13-04-1930 te Apeldoorn, volgt IXbm

5. Lambertha Everdina

VIIIas

Willem Groothedde

[VIIz]

geb. 16-08-1899 om 14:30 uur te Apeldoorn *), arbeider, overl. 16-03-1978 (78 jaar), begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

otr. 29-09-1923 te Apeldoorn, tr. 11-10-1923 te Apeldoorn *) Johanna Wilhelmina Ilsink, geb. 11-10-1899 te Apeldoorn *), overl. 06-10-1988 (88 jaar), begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *), dr. van Jacob Jacobus Ilsink (stucadoor) en Regina Gezina Velthuizen

Kinderen:

1. Willem , geb. 10-03-1924, volgt IXbn

2. Regina Gezina

tr. H. Westerveld

3. Jacob Jacobus , geb. 27-06-1926, overl. 24-04-1927 (9 maanden) te Apeldoorn *)

4. Johanna , geb. 26-07-1932, overl. 30-01-1972 (39 jaar)

tr. H. Konijnenberg

VIIIat

Gerrit Jan Groothedde

[VIIab]

geb. 01-01-1895 te Deventer *), ged. (NH) te Deventer, metaalslijper, afdelingschef, overl. 30-09-1967 (72 jaar) te Laag Soeren, begr. 04-10-1967 te Dieren *)

tr. 04-02-1915 te Rheden *) Johanna Gerritse, geb. 20-05-1895 te Dieren *), ged. (GK) te Dieren, overl. 18-09-1959 (64 jaar) te Dieren, begr. te Dieren, dr. van Lammert Gerritse (dagloner) en Grada van Munster

Kinderen:

1. Hendrik Jan Bartes , geb. 09-05-1915 te Dieren, volgt IXbo

2. Grada Johanna , geb. 18-03-1917 te Dieren, ged. (GK), verpleegster, overl. 16-10-2000 (83 jaar) te Ede, begr. te Ede, Katholieke Begraafplaats

(1) tr. 30-04-1938 te Rheden Pieter de Lang, geb. 01-01-1911 te Utrecht, overl. 04-03-1987 (76 jaar), begr. te Ede, Katholieke Begraafplaats, zn. van Evert de Lang en Arnolda Berdina Volmer. Gescheiden 15-04-1947

Kinderen:

a. Evelyne , geb. 19-06-1940 te Blaricum, overl. 06-1987 (ongeveer 46 jaar)

(2) tr. 21-12-1949 te Arnhem Augustinus Emanuel Petrus Maria Feij, geb. 25-12-1907 te Amsterdam, overl. 04-03-1987 (79 jaar), zn. van Petrus Augustinus Ignatius Feij en Margaretha Maria Balestra

Augustinus was gescheiden van Flora Paulina Mohrman.

Kinderen:

b. Paul

tr. Daniela Zelezna, dr. van Antonia Zelezna en Jana Sindelkova

3. Johanna Wilhelmina , geb. 14-09-1919 te Dieren *), dagmeisje, overl. 09-04-2000 (80 jaar) te Arnhem

tr. 30-08-1947 Dirk Spijker, geb. 27-12-1915 te Arnhem, zn. van Bruin Spijker en Elisabeth van Wees

Dirk was gescheiden van Alberdina Hottinga.

Kinderen:

a. Gerrit Jan

tr. Magdalena Maria Borgman

b. Andries

c. Anne Elisabeth

tr. Nikolaos Chandrinos

d. Herman Richard

tr. Karin Jacqueline Exoo

e. Martinus

tr. Ancilla van Hal

4. Tonia , geb. 04-03-1921 te Dieren, overl. 29-04-1921 (1 maand) te Dieren *), begr. 02-05-1921 te Dieren, Alg.Begraafplaats *)

5. Lammert , geb. 05-07-1922 te Dieren, volgt IXbp

6. Tonia Maria

tr. NN Ponsen

7. Theodora (Dori) , geb. 28-03-1927 te Dieren, overl. 12-11-2007 (80 jaar) te Ede, begr. 16-11-2007 te Ede, Gemeentelijke Begraafplaats Asakkerweg

tr. Arie Reede, geb. 06-06-1923 te Bennekom, verkoper, overl. 04-12-2008 (85 jaar) te Bennekom, gecrem. 09-12-2008 te Ede, Crematorium Slingerbos

Kinderen:

a. Sander Nico (Niek)

b. Johanna Adriana Antoinette (Annet)

tr. Piet Plantinga

c. Gerrit (Rick)

tr. Maria Joanna Theodora Wilhelmina (Marjolein) Janssen, dr. van Theodorus Hendrikus Janssen en Joanna Huberta van Aanholt

d. Edward Arie (Edward)

tr. Corinne Melinda Geertruida (Corinne) van der Rijst, dr. van Kees Willem van der Rijst en Marijke Doornbos

8. Gerrit Jan , volgt IXbq

9. Johannes (Joop) , geb. 18-06-1931 te Dieren, volgt IXbr

10. Marius , geb. 20-06-1933 te Dieren, volgt IXbs

11. Cornelia

tr. Cornelis Voskamp, zn. van A.J. Voskamp en A.J. Tabor

Kinderen:

a. Gerrit Jan Cornelis

tr. Aida Marina Genoveva Becker

b. Anne Johanna

c. Alberdina Johanna

tr. Guilliano Frank de Riemer, zn. van Paul de Riemer en Yvonne Brodhaag

d. Carola

12. Jan , geb. 21-03-1937 te Dieren, overl. 21-08-1945 (8 jaar) te Dieren *), begr. 23-08-1945 te Dieren, Alg.Begraafplaats *)

VIIIau

Hendrik Jan Bartus Groothedde

[VIIab]

geb. 21-12-1896 te Deventer *), ged. (NH), metaalslijper, overl. 04-09-1982 (85 jaar) te Warnsveld *), begr. 08-09-1982 te Zutphen, Oosterbegraafplaats, Voorsterallee

tr. 20-08-1921 te Meppel *) Zwaantje Boer, geb. 29-06-1901 te Meppel, ged. (NH) te Meppel, overl. 10-03-1971 (69 jaar) te Zutphen, begr. te Zutphen, Oosterbegraafplaats Voorsterallee, dr. van Geert Boer (geb. 24-09-1870 te Smilde) en Roelofje Beukema (geb. 21-03-1872 te Havelte)

Familie woonde o.a. Laarstraat A 175 Zutphen. *)

Kinderen:

1. Geert , geb. 03-02-1922 te Meppel, volgt IXbt

2. Tonia

tr. Gerrit Jan Lammers

Kinderen:

a. Tonny

b. Wilhelmina Zwaantje

c. Hendrik Jan Bartus

3. Roelofje , geb. 29-05-1928 te Zutphen, overl. 07-05-1929 (11 maanden) te Zutphen *)

4. Roelofje

tr. R. ter Hedde

VIIIav

Antonius Martinus Groothedde

[VIIab]

geb. 14-02-1905 te Rotterdam, overl. 22-03-1939 (34 jaar) te Zeist

Liep mank.

tr. Janke Anna Schouten, geb. 17-05-1906 te 's-Gravenhage, overl. 11-1992 (ongeveer 86 jaar)

Janke Anna hertrouwt, uit dit huwelijk 3 dochters.

Kinderen:

1. Meino Maria , geb. circa 07-1935 te Bunnik, overl. 06-01-1936 (ongeveer 6 maanden) te Zeist *), begr. 23-01-1998 te Virginia Beach (Virginia, Verenigde Staten)

2. Meino Maria , geb. 20-06-1936 te Bunnik, overl. 21-01-1998 (61 jaar) te Virginia Beach, begr. 23-01-1998 te Virginia Beach

tr. NN Maiava

Kinderen:

a. Anne Louise Maria

tr. Don Powell

3. Antonius Martinus Hilbrandt , geb. 18-10-1939 te Zeist, volgt IXbu

VIIIaw

Jan Jacobus Groothedde

[VIIab]

geb. 29-11-1916 te Dieren, ged. (RK) 11-12-1916, overl. 14-12-1983 (67 jaar) te Spankeren, begr. 17-12-1983 te Dieren, Algemene Begraafplaats Imboslaan

tr. Dirkje Teunisje Haarbrink, dr. van Dirk Haarbrink en Frederika van Beest

Kinderen:

1. Marga

tr. Remmelt Luningh Hendrikus Johannes Rougoor, zn. van Hendrik Jan Rougoor en Grada Johanna Brouwer

Kinderen:

a. Ilona

b. Mandy

2. Elly

(1) tr. Frans Veldthuijsen, zn. van Frans Veldthuijsen en Cornelia Catharina Otte

Kinderen:

a. Esther

(2) tr. Jan van de Most

Kinderen:

b. Ralph Groothedde

3. Dicky , geb. 26-01-1949 te Spankeren, overl. 21-12-1953 (4 jaar) te Velp, begr. te Dieren, Algemene Begraafplaats Imboslaan

4. Martin

VIIIax

Hendrik Jan Bartus Groothedde

[VIIac]

geb. 17-04-1900 te Deventer *), voerman, houtzager, fabrieksarbeider, overl. 11-05-1987 (87 jaar) te Schalkhaar, gecrem. 15-05-1987 te Dieren

Vertrekt 17.04.1925 naar Diepenveen.

tr. 11-05-1925 te Diepenveen *) Gerritje Jensje Tuitert, geb. 02-12-1901 te Deventer, ged. (NH), overl. 21-05-1990 (88 jaar) te Schalkhaar, gecrem. 23-05-1990 te Dieren, dr. van Hendrik Tuitert en Aaltjen Wilgenhof

Het gezin is op 30-03-1926 van Diepenveen naar Deventer gekomen en op 09-04-1929 weer naar Diepenveen vertrokken. Op 08-10-1929 kwamen zij weer van Diepenveen naar Deventer.

Kinderen:

1. Antonie

tr. J. Bonte

VIIIaij

Antonie Groothedde

[VIIac]

geb. 03-02-1907 te Deventer, ged. (NH), fabrieksarbeider, kernmaker, overl. 28-07-1985 (78 jaar) te Deventer, gecrem. 31-07-1985

(1) tr. 03-07-1929 te Deventer *) Antonia Sotthewes, geb. 24-03-1911 te Deventer, ged. (NH), fabrieksarbeidster, dr. van Lammert Sotthewes (gemeente-arbeider) en Derkje Wassink. Gescheiden 23-12-1946 te Deventer

Antonie en Antonia verlaten de NH-kerk.

Kinderen:

1. Derkje

2. Antonie (Ton) , geb. 17-11-1934 te Deventer, volgt IXbv

3. Johan

4. Berendina

tr. W. Wielders

5. Lambert

(2) tr. 30-07-1947 te Deventer Berendje ten Cate, geb. 21-01-1906 te Kampen, overl. 18-10-1978 (72 jaar) te Deventer, gecrem. 23-10-1978 te Dieren

Gezin woont Veluwestraat 22, Deventer.

Kinderen:

6. Hendrik

tr. W.R. Woudsma

7. Bertus

tr. Jenny Wijers

VIIIaz

Gerrit Erbert (Eppe) Groothedde

[VIIac]

geb. 07-12-1909 te Deventer *), ged. (NH), katoenwever, PTT-ambtenaar, overl. 13-01-1980 (70 jaar) te Deventer, in verpleeghuis, gecrem. 16-01-1980 te Dieren

(1) tr. 13-08-1930 te Deventer *) Geertruida Johanna Salari, geb. 08-02-1908 te Zutphen, ged. (NH), dienstbode, overl. 21-12-1983 (75 jaar), gecrem. 12-1983 te Enschede, dr. van Evert Johannes Marinus Salari (stoelenmaker) en Hendrika Willemina van Osch. Gescheiden 07-03-1973 te Deventer

Kinderen:

1. Johanna

(1) tr. G.Joh. Schmidt

Kinderen:

a. Marion

tr. P. van de Noord

b. Ingrid

c. Rudy

d. Robbie

(2) tr. T. Carpagnano

Kinderen:

e. Nino

f. Rosella

2. Hendrika Wilhelmina

tr. Bu De Ling

3. Gerrit Erbert , volgt IXbw

(2) sw. G.G. (Truus) Bergman

VIIIba

Derk Jan Groothedde

[VIIac]

geb. 10-11-1915 te Deventer, ged. (NH), bankwerker, katoenwever, overl. 25-02-1987 (71 jaar) te Deventer, gecrem. 02-03-1987 te Dieren

Derk Jan had oorproblemen.

tr. 20-10-1938 te Deventer Jansje Evers, geb. 01-01-1917 te Deventer, ged. (NH), overl. 19-04-2007 (90 jaar), gecrem. 24-04-2007 te Diepenveen, Crematorium Steenbrugge, dr. van Albert Evers en Frederika Hendriksen

Gezin woont Vetkampstraat 52, Deventer.

Kinderen:

1. Antonie (Ton) , volgt IXbx

2. Frederika Alberdina (Ria)

tr. Hendrik (Henk) van den Broek

Kinderen:

a. Mirjam

b. Audrey

3. Albert (Ap) , volgt IXbij

VIIIbb

Hendrik Jan Bartes Groothedde

[VIIad]

geb. 28-02-1903 te Winschoten *), ged. (RK) te Winschoten, vernikkelder en diverse andere beroepen, overl. 12-11-1968 (65 jaar) te Dieren, begr. 15-11-1968 te Dieren

Woonde en werkte achtereenvolgens in:
Dieren: galvaniseur bij fietsenfabriek 'de Gazelle';
Maastricht: fietsenzaak;
Dieren: fietsenfabriek 'de Gazelle';
Tilburg: chef galvanische afdeling bij 'de Volt';
Zutphen;
Dieren;
Vaassen: ijzergieterij 'de Industrie';
Dieren;
Amsterdam: stofzuigerfabriek 'EFA';
Rotterdam: stofzuigerfabriek 'Holland Electro';
Rijswijk: 'Thabur', later stofzuigerfabriek 'Ruton' en
Dieren.

(1) tr. 16-08-1924 te Rheden *) Alida Maria Johanna Goets, geb. 10-10-1902 te Haarlem *), overl. 08-06-1948 (45 jaar) te Voorburg *), dr. van Gradus Goets (stoker) en Johanna Visser

Familie verhuist 14-09-1931 van Zutphen naar Epe. Daarna op 27-02-1932 van Epe naar Dieren.

Kinderen:

1. Gerardus Johannes Hendrikus , volgt IXbz

2. Hendrik Jan Bartes , geb. 17-01-1934 te Arnhem, ged. (RK), overl. 11-07-1981 (47 jaar) te Winnipeg, begr. 15-07-1981 te Winnipeg, Holy Ghost Cemetery

tr. Pauline Shepperd

(2) tr. 29-12-1948 te Amsterdam Lamberta Jacoba Redeker, geb. 27-03-1913 te Haarlem, overl. 20-10-1974 (61 jaar) te Velp, dr. van Cornelis Jacobus Redeker (geb. circa 1881 te Haarlem, fabrieksarbeider) en Maria Barendina Krijnen (geb. circa 1887 te Haarlem)

Kinderen:

3. Marinus Cornelis Hendrikus , volgt IXca

VIIIbc

Jan Johannes Groothedde

[VIIad]

geb. 18-11-1906 te Dieren, ged. (RK) te Dieren, rijwielhersteller, overl. 31-12-1997 (91 jaar) te Veenendaal, begr. 05-01-1998 te Veenendaal, R.K.-gedeelte Begraafplaats Munnikenweg

tr. 31-10-1933 te Doesburg *) Bertha Hendrika Vermeulen, geb. 11-12-1911 te Angerlo, ged. (RK), overl. 26-09-1997 (85 jaar) te Veenendaal, begr. 01-10-1997 te Veenendaal, Algemene Begraafplaats Munnikenweg, dr. van Gerardus Vermeulen en Jacoba Clappers

Kinderen:

1. Sylvia

tr. Frank Martin Jules (Frank) Jacobs, zn. van Petrus Julien Jacobs (geb. 06-10-1904 te Meerssen, overl. 18-11-1989 te Brunssum) en Hubertina Gerarda Maria Bud (geb. 07-11-1909 te Meerssen, overl. 15-02-1965 te Brunssum)

Kinderen:

a. Ingrid Marita (Ingrid)

tr. Pascal Peter Frans (Pascal) Ploum, zn. van Antonius Gerardus Maria Ploum (geb. 21-09-1937 te Kerkrade, overl. 04-04-1993 te Brunssum) en Tilla Paas

b. Erik Peter

tr. Peggy Elbers, dr. van Peter Jozef Elbers en Catrina Elisabeth op den Akker

2. Franciscus Gerardus Josephus (Frank) , volgt IXcb

VIIIbd

Ivo Ferdinand Josephus (Ivo) Groothedde

[VIIad]

geb. 22-04-1908 te Dieren *), ged. (RK) te Dieren, onderwijzer, leraar, schrijver, overl. 13-04-1978 (69 jaar) te Deventer, gecrem. 18-04-1978 te Usselo

In het Literatuur Repertorium van 1952 wordt vermeld dat Ivo Joseph schrijver was. Hij schreef ook onder pseudoniem: J.F. Feitsma, Gerda Franck, Jeanne van Woerkom en Gonny van Dieren.
"Is de auteur van een respectabel aantal aardige romans voor de rijpere jeugd alsmede van gezonde, vlot en aangenaam geschreven jongens- en meisjesboeken, meestal met een katholieke achtergrond".
De lijst van boeken telt circa 36 titels.

tr. 28-12-1935 te Bovenkarspel Maria Cornelia Alexandra (Marietje) Bosma, geb. 11-07-1912 te Bovenkarspel, ged. (RK), overl. 24-12-1988 (76 jaar) te Almelo, gecrem. 29-12-1988 te Almelo, dr. van Tjebbe Johannes Bosma (geb. 19-08-1876 te Amsterdam, hoofdonderwijzer, overl. 28-08-1957 te Alkmaar) en Tecla Elisabeth Terhorst (geb. 23-04-1876 te Sneek, overl. 06-01-1960 te Alkmaar)

Kinderen:

1. Rudolf Theodoor (Ruud) , geb. 22-08-1937 te Bovenkarspel, volgt IXcc

2. Theodoor Gerard Sebastiaan Joseph (Ted) , geb. 13-03-1942 te Heiloo, volgt IXcd

3. Marianne Tecla Hendrika Maria (Marianne)

tr. Josephus Hubertus Caspar (Sjef) Heijnen, zn. van Johannes Hubertus Heijnen en Maria Elisabeth Schmets

Kinderen:

a. Martijn Johannes Ivo

b. Marjolein Elisabeth Maria

4. Yvonne Maria

tr. Hans Huizinga, zn. van Arie Frans Huizinga en Wijnanda de Zwart

Kinderen:

a. Ingeborg

b. Astrid

VIIIbe

Ferdinand Leonard Groothedde

[VIIad]

geb. 29-05-1910 te Deventer, ged. (RK) te Deventer, herenkapper, overl. 12-02-1971 (60 jaar) te Voorburg

tr. 21-09-1939 te Amsterdam, tr.kerk 21-09-1939 te Amsterdam Anna Hubertina Abelshausen, geb. 20-06-1912 te Sittard, overl. 30-11-1987 (75 jaar) te Voorburg, dr. van Nicolas Hubertus Abelshausen en Helena Swinkels

Kinderen:

1. Gerrit Derk Maria (Gerrit) , volgt IXce

2. Nicolas Hubertus (Nicolas)

VIIIbf

Harm Groothedde

[VIIad]

geb. 29-12-1912 te Meppel *), ged. (RK) 29-12-1912 te Meppel, galvaniseur, cafhouder, overl. 17-06-1983 (70 jaar) te Nijmegen, begr. 22-06-1983 te Nijmegen

tr. 22-04-1933 te Rheden Rebekka Johanna Wilhelmina Veenhuisen, geb. 04-05-1915 te Gendringen, overl. 22-02-1969 (53 jaar) te Gendringen, gecrem. te Dieren

Kinderen:

1. Johanna Hermina (Ans) , geb. 29-12-1932 te Rheden, ged. (RK), overl. 30-03-2010 (77 jaar) te Velp, gecrem. 03-04-2010 te Nijmegen

tr. 01-12-1955 te Amsterdam Evert de Blaauw, geb. 16-02-1933 te Amsterdam, overl. 24-05-2000 (67 jaar) te Nijmegen, gecrem. 29-05-2000 te Nijmegen

Kinderen:

a. Sebastiaan (Bas)

b. Harco

c. Ivo

tr. Nicole C.A.J. van de Kar

2. Ivo Fernandus Josephus , volgt IXcf

3. Albert Jan (John) , geb. 15-08-1938 te Dieren, volgt IXcg

4. Harm , geb. 19-08-1943 te Amsterdam, ged. (RK), overl. 17-11-1975 (32 jaar) te Valkenburg, gecrem. 20-11-1975 te Arnhem,

tr. Henriette H. de Heus

VIIIbg

Joseph Marius Groothedde

[VIIad]

geb. 26-10-1915 te Enschede, ged. (RK) te Enschede, galvaniseur, overl. 08-07-1983 (67 jaar) te Holambra II, begr. te Holambra II

otr. 07-06-1941 te Amsterdam *), tr. 18-06-1941 te Amsterdam, tr.kerk 18-06-1941 te Amsterdam Pieternella Johanna Redeker, geb. 28-10-1911 te Haarlem, ged. (RK), overl. 15-03-1999 (87 jaar) te Holambra II, begr. 16-03-1999 te Holambra II, dr. van Cornelis Jacobus Redeker (geb. circa 1881 te Haarlem, fabrieksarbeider) en Maria Barendina Krijnen (geb. circa 1887 te Haarlem)

Familie is op 19-03-1955 uit Rotterdam per schip ("Alnati") vertrokken en kwamen officieel op 01-04-1955 in Santos (Brazili) aan.

Kinderen:

1. Petronella Roelfina Maria

tr. Peter Johannes Crins, zn. van Peter Hendrikus Hubertus Crins en Anne Maria Helena Bloemers

Kinderen:

a. Andreas Peter

tr. Eliane Aparacida Domingues, dr. van Jos Simo Domingues en Luzia Augusta Negro

b. Liliane Virginia Maria

tr. Antonio Ado Belchior, zn. van Jos Belchior en Rosa Medeiros

c. Claudio Fernando

d. Anouska Isabella , geb. 06-12-1973 te Avar, overl. 09-12-1973 (3 dagen) te Avar, Rhesus-baby, begr. te Holambra II

e. Simone , geb. 25-04-1975 te So Bernando do Campo, overl. 25-04-1975 (0 dagen) te So Bernando do Campo, Rhesus-baby, begr. te So Bernando do Campo

2. Robert Marius , geb. 31-08-1943 te Hilversum, volgt IXch

VIIIbh

Gerardus (Gerard) Groothedde

[VIIad]

geb. 04-04-1918 te Dieren, ged. (RK) te Dieren, galvaniseur, overl. 31-10-2006 (88 jaar) te Dieren, gecrem. 06-11-2006 te Dieren

tr. Johanna (Jopie) van Hoesen, dr. van Frederik van Hoesen en Gerritje Pasman

Kinderen:

1. Gerarda (Gerdie)

tr. Johannes Lodewijk Antonius (Joop) Gijtenbeek

Kinderen:

a. Christiaan Emanul (Christiaan)

2. Michal (Miel) , volgt IXci

3. Vera

tr. Andr M. van Es

Kinderen:

a. Gregor

b. Natascha

c. Marcus

4. Frederikus Hendrikus (Freddie) , geb. 06-08-1954 te Rheden, overl. 08-09-1974 (20 jaar) te Rheden, begr. 12-09-1974 te Dieren

5. Roelfien Everdina (Dianne)

tr. Edwin Maria (Edwin) Boone

Kinderen:

a. Jeremy

b. Melissa

VIIIbi

Hendrikus Johannes Antonius Groothedde

[VIIad]

(1) tr. Hillery van der Vliet, dr. van Pieter Antonie van der Vliet en Gesina Berendina Boes

Kinderen:

1. Ronald Antony , volgt IXcj

(2) tr. Marilyn Joan Currie

VIIIbj

Hendrikus Antoon Groothedde

[VIIae]

geb. 29-08-1913 te Epe, ged. (NH), boekhouder, overl. 25-01-1978 (64 jaar) te Epe, begr. 30-01-1978 te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg

Hendrikus Antoon is kerkvoogd bij de Ger. Bond.

otr. te Epe, tr. 13-06-1941 te Epe, tr.kerk te Emst Wilhelmina Johanna Huisman, geb. 27-12-1913 te Zutphen, ged. (NH), overl. 09-02-2000 (86 jaar) te Vaassen, begr. 14-02-2000 te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg, dr. van Harmen Huisman en Janna Brasjen

Kinderen:

1. Gerrit Harmen (Gerrit) , volgt IXck

2. Herman Gerrit (Harry) , volgt IXcl

3. Antoon Johan (Ton) , geb. 27-04-1957 te Apeldoorn, volgt IXcm

VIIIbk

Roelof Groothedde

[VIIag]

geb. 02-06-1920 te Apeldoorn, ged. 08-07-1920 te Teuge, pensionhouder, overl. 21-03-1987 (66 jaar) te Nunspeet, begr. te Nunspeet

tr. 24-09-1946 te Apeldoorn Roelofje Bessels, geb. 24-10-1916 te Apeldoorn, overl. 18-04-1996 (79 jaar) te Nunspeet

Kinderen:

1. Tonia Roelofje

tr. Gerrit Pot

Kinderen:

a. Miranda

b. Roland

c. Gerard

2. Barthelina

tr. Jan Schouten

Kinderen:

a. Anita

b. Roline

3. Albert Roelof , volgt IXcn

VIIIbl

Gerrit Jan Groothedde

[VIIag]

geb. 27-12-1924 te Apeldoorn, ged. 11-03-1925 te Teuge, planningscordinator, overl. 23-01-2009 (84 jaar) te Veenendaal, begr. 29-01-2009 te Veenendaal, Gemeentelijke Begraafplaats Munnikenweg

Gerrit Jan doet Belijdenis des geloofs te Teuge, 06-04-1946 bij Ds I. de Bruine.

tr. 28-04-1954 te Ede Willempje (Willy) van Amerongen, geb. 08-03-1928 te Ede, overl. 19-03-2008 (80 jaar) te Veenendaal, begr. 24-03-2008 te Veenendaal, Gemeentelijke Begraafplaats Munnikenweg, dr. van Harm Jan van Amerongen en Hendrikje Geurtsen

Kinderen:

1. Hendrikje (Hetty)

tr. Cornelis (Kees) Doornenbal

Kinderen:

a. Marinus (Martijn)

b. Wilhelmine (Willine)

c. Geurtine Cornelia (Rianne)

d. Gerrit Jan (Geerten)

2. Albert Anton (Albert) , volgt IXco

3. Herman Jan (Herman) , volgt IXcp

4. Lucia Johanna Theodora (Lucia)

tr. Jan Willem van den Hoek, zn. van Cornelis Maarten van den Hoek en Anna Groen

Kinderen:

a. Cornelis Maarten (Marco)

b. Gerrit Jan Albert (Gerald)

c. Anna Moniek (Monica)

d. Willy Miriam Ellen (Merille)

VIIIbm

Aart Groothedde

[VIIah]

tr. Anna Paulina (Anna) ten Voorde, dr. van Albartus ten Voorde (geb. 17-01-1904 te Teuge, overl. 10-06-1979 te Teuge) en Petertje Schreurs (geb. 27-03-1905 te Epe, overl. 28-10-1956 te Teuge)

Kinderen:

1. Gerritjen (Gerrie)

tr. Arie de Pater

2. Petertje Antje (Petra)

3. Roelof (Roel)

tr. Hendrika Karin (Karin) Goorman

IXa

Willem Grootherder

[VIIIa]

geb. 26-10-1887 om 3:30 uur te Rheden *), ged. (NH), arbeider, melkslijter, overl. 13-07-1962 (74 jaar) te Rheden, begr. 18-07-1962 te Ellecom

tr. 08-02-1908 te Rheden *) Aaltje Kranenburg, geb. 06-12-1886 te Rheden *), arbeidster, overl. 25-11-1964 (77 jaar) te Rheden, dr. van Arent Kranenburg (geb. 27-09-1837 te Rheden, dagloner, arbeider, overl. 09-06-1915 te Arnhem) en Johanna Linterman (geb. circa 1846 te Vorden, overl. 28-02-1913 te Middachtersteeg (Rheden))

Kinderen:

1. Maria , geb. 30-05-1908 te Rheden, overl. 25-11-1988 (80 jaar) te Hoorn, gecrem. 29-11-1988 te Schagen

tr. 05-03-1933 te Amsterdam Johannes Jacobus le Duc, geb. 29-04-1904 te Amsterdam, overl. 02-07-1985 (81 jaar) te Hoorn

Kinderen:

a. Jan

tr. Lida Wilhelm

b. Taas

tr. Doris Voerman

c. Wim

tr. Els Anderson

2. Arend , geb. 1909 te Middachtersteeg (Rheden), overl. 23-01-1910 te Middachtersteeg (Rheden) *)

3. Arend , geb. 12-10-1910, volgt Xa

4. Johanna , geb. circa 05-1912 te Middachtersteeg (Rheden), overl. 18-11-1912 (ongeveer 6 maanden) te Middachtersteeg (Rheden) *)

5. Aaltje , geb. 19-12-1913 te Rheden

tr. 02-08-1934 te Rheden Evert Jan Peters, geb. 14-09-1911 te Rheden

6. Johanna , geb. 10-05-1915 te Rheden

otr. te Brummen, tr. 16-11-1935 te Brummen *) Cornelis Hietbrink, geb. 11-04-1914 te Brummen *), ged. (NH), fabrieksarbeider, grondwerker, schilder, zn. van Gerrit Jan Hietbrink en Gerritdina Johanna Beumer

Kinderen:

a. Aaltje Johanna

b. Gerritdina Johanna , geb. circa 19-03-1944 te Dieren, overl. 02-04-1944 (ongeveer 14 dagen) te Arnhem *)

7. Wilhelmina , geb. 01-11-1916 te Rheden, overl. 23-10-1983 (66 jaar) te Rheden, begr. te Dieren, Algemene Begraafplaats Imboslaan

tr. 27-02-1936 Johan Hendrik Hietbrink, geb. 11-04-1914 te Brummen *), overl. 30-01-1991 (76 jaar), begr. te Dieren, Algemene Begraafplaats, zn. van Gerrit Jan Hietbrink en Gerritdina Johanna Beumer

8. Berendina

IXb

Berend Grootherder

[VIIIa]

geb. 26-06-1894 te Rheden, ged. (NH), bakker, woningbeheerder, controleur, overl. 15-10-1967 (73 jaar) te Heerlen, gecrem. 19-10-1967 te Dieren

Berend is als opperman naar Heerlen vertrokken.

tr. 07-08-1919 te Rheden *) Willemijntje Bosman, geb. 22-09-1895 te Rheden, dr. van Albert Bosman (geb. circa 1866 te Middachtersteeg (Rheden), arbeider, tuinarbeider, overl. 04-01-1923 te Ellecom) en Hendrika Francina Heetmaijer (geb. circa 1872 te Ede, dienstbode)

Kinderen:

1. Maria

2. Albert , geb. 30-12-1923 te Heerlen, volgt Xb

IXc

Willem Grootherder

[VIIIb]

geb. 30-07-1896 om 8:00 uur te Brummen *), ged. (NH), arbeider, landbouwer, overl. 09-04-1969 (72 jaar) te Apeldoorn, begr. 14-04-1969 te Eerbeek

tr. 18-12-1920 *) Christina Harmina Bosch, geb. 20-10-1896 te Brummen *), fabrieksarbeidster, dr. van Harmen Bosch (landbouwer) en Christina Put

Kinderen:

1. Frederik Christiaan , volgt Xc

2. Christina Hermina

IXd

Albert Antonie Grootherder

[VIIIb]

geb. 20-12-1912 te Brummen *), fabrieksarbeider, overl. 13-01-1982 (69 jaar) te Deventer, gecrem. 18-01-1982 te Dieren

otr. te Brummen, tr. 08-05-1937 te Brummen *) Hendrika Johanna Wiegman, geb. 05-02-1912 te Brummen *), overl. 28-04-1974 (62 jaar) te Brummen, dr. van Berend Wiegman en Johanna Bruggeman

Kinderen:

1. Frederik Christiaan , volgt Xd

2. Berend , geb. 11-06-1939 te Brummen, volgt Xe

3. Johanna Gerritje

tr. Evert Jan van Asselt, zn. van Hendrik van Asselt en Jansje van Schooten

4. Albert Willem , volgt Xf

5. Hendrika Johanna

tr. Christiaan Jan Aris Welmers, zn. van Johannes Christiaan Welmers en Jenneken Bekking

IXe

Antonie Grootherder

[VIIIc]

geb. 19-03-1896 om 3:00 uur te Brummen *), landarbeider

tr. 05-11-1921 te Brummen *) Jantje Kerseboom, geb. 12-02-1901 te Brummen *), fabrieksarbeidster, dr. van Berend Jan Kerseboom (geb. circa 1855, fabrieksarbeider) en Johanna Groen (geb. circa 1860)

Kinderen:

1. Hendrikus , geb. 24-03-1922 te Brummen *), soldaat, overl. 25-09-1942 (20 jaar) *)

2. Johanna Wilhelmina

3. Willemina Berendina (Mieke)

IXf

Willem Grootherder

[VIIIc]

geb. 13-04-1898 te Brummen, ged. (NH), stoker, machinist, overl. 02-05-1988 (90 jaar) te Apeldoorn *), gecrem. 06-05-1988 te Dieren

(1) tr. 21-03-1925 te Brummen *) Lotta Frederika Put, geb. 25-01-1901 te Brummen *), ged. (NH), overl. 25-03-1971 (70 jaar) te Zutphen *), dr. van Derk Put (geb. circa 1866, fabrieksarbeider) en Antonia Wilhelmina Eeninkwinkel (geb. circa 1870 te Brummen)

Kinderen:

1. Hendrikus (Dick) , geb. 04-08-1925 te Ellecom, volgt Xg

2. Antonia Willemina Johanna

tr. Bernardus Bleumink, zn. van Gerrit Jan Bleumink en Johanna Bernarda Jantje ter Braak

(2) tr. circa 1974 Katharina Kornelia Janssen, geb. 1906, overl. 11-09-1979 (ongeveer 73 jaar)

IXg

Hendrikus (Drikus) Grootherder

[VIIIc]

geb. 09-04-1900 om 13:00 uur te Brummen *), ged. (NH), wachtmeester der marechaussee, woont Deventer, overl. 24-03-1945 (44 jaar) te Langenstein *)

De naam van Hendrikus Grootherder wordt vermeld op het oorlogsmonument te Holten.

tr. 13-03-1929 te Deventer *) Willemina Bouwhuis, geb. 30-06-1904 te Deventer, ged. (NH) te Deventer, overl. 31-01-1993 (88 jaar) te Deventer, gecrem. 05-02-1993 te Dieren, dr. van Gerrit Egbert Bouwhuis (landbouwer) en Lina Udink

Het gezin komt op 20-04-1933 van Almelo naar Deventer.

Kinderen:

1. Lina

2. Wilhelmina Hendrika (Willy) , geb. 07-07-1933 te Deventer, ged. (NH), overl. 31-05-1945 (11 jaar) te Holten *)

3. Hendrikus (Henk)

IXh

Gerrit Herman (Gerrit) Grootherder

[VIIIc]

geb. 03-07-1903 te Brummen, ged. (NH), landbouwer, overl. 05-09-2002 (99 jaar) te Brummen

otr. te Brummen, tr. 15-03-1930 te Brummen *) Bertha Wassink, geb. 20-03-1907 te Brummen, ged. (NH), overl. 29-04-1993 (86 jaar) te Dieren, verpleeghuis Geldershof, begr. 03-05-1993 te Hall, dr. van Jan Willem Wassink (landbouwer) en Antonia Wentink

Kinderen:

1. Willemina Hendrika

tr. Hendrikus Gijsbertus Brom, zn. van Gijsbert Brom en Geurtje Bospoort

2. Antonia Christina

tr. Jan Verbeek, zn. van Evert Verbeek en Arnolda Johanna Bello

IXi

Arend Jan Grootherder

[VIIIc]

geb. 11-04-1907 te Brummen *), ged. (NH), rangeerder, wisselwachter, chauffeur, overl. 26-06-1978 (71 jaar) te Brummen, begr. te Brummen, Algemene Begraafplaats

(1) tr. 20-08-1932 te Brummen *) Hendrika Dennekamp, geb. 03-08-1907 te Brummen, overl. 24-09-1951 (44 jaar) te Brummen, begr. te Brummen, Algemene Begraafplaats Prinses Irenelaan, dr. van Hendrik Jan Dennekamp en Hendrika Wyers

Kinderen:

1. Willemina Hendrika

tr. Hendrik van Garrel, zn. van Hendrik van Garrel en Margrieta Vrijburg

Kinderen:

a. Karin

b. Ines

c. Arne

2. Hendrik Jan , geb. 30-09-1938 te Voorst, overl. 26-12-1938 (2 maanden) te Voorst *)

3. Hendrik Jan (Henk) , volgt Xh

4. Hendrikus , geb. 06-12-1941 te Brummen, overl. 26-11-1944 (2 jaar) te Brummen *), begr. te Brummen, Algemene Begraafplaats Prinses Irenelaan

5. Hendrikus , volgt Xi

6. Arend Jan (Aard)

(2) tr. 31-05-1952 te Brummen Gelske Wiersma, geb. 02-10-1910 te Wijmbritseradeel

Kinderen:

7. Klaas , volgt Xj

IXj

Frederik Christiaan Grootherder

[VIIIc]

geb. 24-06-1915 te Brummen *), ged. (NH), overl. 06-12-1993 (78 jaar) te Hall, gecrem. 10-12-1993 te Dieren

tr. Gerritje Bertha Gerritsen, dr. van Gerrit Gerritsen en Aaltje Jurriens

Kinderen:

1. Hendrikus , volgt Xk

2. Gerrit

tr. Aaltje Zweersina Hamer, dr. van Gerrit Hamer en Hendrikje Jantje Harmsen

3. Frederik Christiaan , volgt Xl

4. Willemina Hendrika

tr. NN Kersten

IXk

Hendrik Grootherder

[VIIIe]

geb. 07-03-1905 te Arnhem, huisschilder, overl. 11-08-1984 (79 jaar) te Arnhem

tr. 04-07-1934 te Arnhem Hendrika Kasteel, geb. 25-06-1906 te Arnhem, overl. 15-04-1945 (38 jaar) te Bussum *), dr. van Albertus Kasteel (los arbeider) en Anna Friebel

Kinderen:

1. Hendrika , geb. 26-07-1934 te Arnhem, overl. 26-11-1993 (59 jaar) te Arnhem, begr. 01-12-1993 te Arnhem

2. Anna

3. Berdina

tr. Marinus B. Romer

4. Hendrik Albertus , geb. 01-11-1939 te Arnhem, overl. 23-01-1940 (2 maanden) te Arnhem *)

5. Hendrik Johannes , geb. 12-09-1942 te Arnhem, overl. 02-01-1943 (3 maanden) te Arnhem *)

6. Maria

tr. NN van de Velde

IXl

Albertus Johannes Grootherder

[VIIIe]

geb. 25-06-1907 te Arnhem, ged. (NH) te Arnhem, grondwerker, portier, overl. 27-04-1969 (61 jaar) te Arnhem, begr. 01-05-1969 te Arnhem, Moscowa

otr. te Arnhem, tr. 23-04-1930 te Arnhem Gerritje Jenneke Elisabetha Ursinus, geb. 21-08-1908 te Arnhem *), Weerdjesstraat, overl. na 27-04-1969

Kinderen:

1. Elisabeth Hendrika

tr. F.B. Gerritsen

2. Albertus Johannes

tr. G. Ruijs

3. Arnoldus , geb. 09-01-1945 te Zwolle, overl. 11-01-1945 (2 dagen) te Zwolle *) *)

IXm

Albert Grootherder

[VIIIf]

geb. 25-09-1904 te Doesburg, ged. (NH), herenkapper en sigarenwinkelier, woont Brummen, Deventer, Gorssel, overl. 04-03-1976 (71 jaar) te Deventer, begr. 08-03-1976 te Dieren

tr. 11-02-1926 te Brummen Gerritje Grootherder, geb. 05-03-1905 te Brummen, ged. (NH) te Brummen, dienstbode, woont Zutphen, Gorenmarkt B27, overl. 10-07-1990 (85 jaar) te Zutphen, gecrem. 11-07-1990 te Dieren, dr. van Albert Grootherder (VIIIg) (geb. 28-09-1875 te Brummen, opperman, metselaar, schoorsteenveger, opperman, overl. 14-06-1937 te Zutphen) en Gerritje Poesse (geb. 04-12-1882 te Eefde, overl. 11-02-1962 te Eefde)

Ingekomen 1 juli 1922 te Zutphen, vertrokken 1 juni 1923.

Het gezin komt 19-10-1934 van Gorssel naar Deventer. Het vertrekt 21-06-1937 weer naar Gorssel.

Kinderen:

1. Aaltje Gerda , geb. 14-08-1926 te Brummen, ged. te Brummen, kantoorbediende, overl. 25-07-2000 (73 jaar) te Zutphen, gecrem. 31-07-2000 te Dieren

otr. 30-05-1945 te Deventer, tr. 13-06-1945 te Deventer David van der Stam, geb. 28-04-1922 te Amsterdam, ged. (NI), handelsagent, overl. 30-08-1974 (52 jaar) te Amsterdam, gecrem. 04-09-1974 te Amsterdam

Kinderen:

a. Alexander

2. Gerritje Alberta , geb. 04-09-1928 te Eefde, ged. te Eefde, overl. 06-01-1968 (39 jaar) te Zutphen, begr. 11-01-1968 te Gorssel

tr. Johan van der Horst

3. Johanna

tr. Meindert Andries Mooij, zn. van Fokke Hendrik Mooij en Helena Kruyt

Kinderen:

a. Helena Gerritje

b. Albert Johan

c. Meindert Andries

d. David

4. Albert Gerrit , volgt Xm

IXn

Hendrik Jan Arend Jan (Henk) Groothedde

[VIIIh]

geb. 26-06-1921 te Amersfoort, overl. 14-11-2010 (89 jaar) te Rozendaal, begr. 19-11-2010 te Doesburg

tr. Janna Lamberta (Janny) van de Berkt, dr. van Hendrik van de Berkt en Jacoba van Loveren

Kinderen:

1. Jenneke Jacoba Marijke

tr. Matteus van Dijk

Kinderen:

a. Jilles

b. Nils

c. Christiaan

2. Jacoba Johanna

tr. Jan Dirk den Otter

Kinderen:

a. Marinus Hendrik Dirk

b. Jannigje Lamberta Jacoba

3. Gerrit Hendrik (Gert)

tr. Agnes de Baaij

IXo

Arin Antonie Groothedde

[VIIIi]

geb. 23-01-1924 te Deventer, medewerker NS, overl. 19-09-1994 (70 jaar) te Assel (Apeldoorn), begr. te Assel (Apeldoorn), Natuurbegraafplaats

tr. Jantje van der Wal, dr. van Gerrit Jan van der Wal (boer, melkman, medewerker asfaltfabriek) en Martina Hendrika Panhuis

Kinderen:

1. Martina Hendrika

2. Jacob Martinus

IXp

Gerrit Hendrikus (Gerrit) Groothedde

[VIIIi]

geb. 29-09-1927 te Deventer, ged. (NH), bestekzoeker, woont Diepenveen, overl. 22-02-2000 (72 jaar) te Diepenveen, begr. 25-02-2000 te Diepenveen, Begraafplaats Roeterdsweg

tr. Gerritdina (Dini) van der Wal, dr. van Gerrit Jan van der Wal (boer, melkman, medewerker asfaltfabriek) en Martina Hendrika Panhuis

Kinderen:

1. Hendrika Martina

2. Jacob (Japie) , geb. 04-11-1952 te Olst, overl. 06-03-1959 (6 jaar) te Diepenveen

3. Gerrit Jan (Jan) , volgt Xn

4. Martina Jacoba

IXq

Jan Hendrik Egbert (Henk) Groothedde

[VIIIk]

geb. 26-10-1925 te Wilp, administrateur, overl. 09-04-2010 (84 jaar) te Kerkrade, gecrem. 13-04-2010 te Heerlen

tr. 23-06-1951 te Voorst Sybila Maria Gerharda (Billa) Peters, geb. 10-11-1933 te Rimburg, overl. 03-04-1992 (58 jaar) te Landgraaf, dr. van Josef Peters en Lena Boersch

Kinderen:

1. Egbert Johannes (John) , volgt Xo

2. Johannes Jan Frans , volgt Xp

3. Helena Petronella

tr. Ron Bhmer

Kinderen:

a. Roel

b. Moniek

4. Andries Peter , volgt Xq

IXr

Egbert Wilhelmus (Eggie) Groothedde

[VIIIl]

geb. 27-08-1932 te Deventer, woont Lochem, overl. 01-04-2003 (70 jaar) te Deventer, begr. 05-04-2003 te Voorst

Op 28-09-1957 in Lochem ingeschreven.

tr. 02-03-1955 te Ambt Delden Jansje Sangers, geb. 21-05-1925 te Rheden, overl. 10-12-1994 (69 jaar) te Deventer, begr. 15-12-1994 te Wilp, dr. van Martinus Sangers (geb. 01-08-1888 te Soeren (Rheden)) en Johanna Kroeze (geb. 23-03-1890 te Zuppeld (Heerde))

Kinderen:

1. Willem Jan Hendrik Arie (Wim) , volgt Xr

2. Johanna Maria (Annemarie)

tr. Rob van der Ley

Kinderen:

a. Danil Paul Egbert (Daan)

b. Machala Jansje Gerrie (Mischa)

c. Suzanne Rosanne Maria (Suze)

3. Maria Johanna Jansje (Marianne)

tr. Marcel Eitink

4. Mirjam Marijke (Mirjam)

sw. Peter Gerardus Jacobus Arnoldus (Pieter) Copier

Kinderen:

a. Merel Jansje Odilia (Merel)

b. Mayron Mirjam (Mayron)

c. Joshua Arnold Egbert (Joshua)

IXs

Egbert Willem Groothedde

[VIIIm]

tr. Maria Aleida Gossink, dr. van Jan Willem Gossink en Anna Hendrika Garritsen

Kinderen:

1. Andr Albert (Andr)

2. Anna Wilhelmina (Annemiek)

tr. Paulus (Paul) Stoof

Kinderen:

a. Jeroen Paul

b. Kasper Jan Willem

3. Jan Willem

tr. Annie Beukmans

4. Maria Aleida

IXt

Arend Jan Groothedde

[VIIIn]

tr. Maria Reindina Kemperman, dr. van Gerardus Jacobus Kemperman (geb. 02-07-1905 te Arnhem, transportarbeider) en Harmina Reindina Zweverink (geb. 15-04-1903 te Vorden)

Kinderen:

1. Derk Gerardus (Dick) , volgt Xs

2. Hermina Wilhelmina (Mientje)

tr. Gerrit (Gert) Honders, zn. van Gerrit Jan Honders en Johanna Veenink

Kinderen:

a. Ellen Marjolein

b. Erik

3. Arend Jan

IXu

Berend Jan Groothedde

[VIIIo]

geb. 01-10-1893 te Epe *), dagloner, fabrieksarbeider, overl. 09-03-1980 (86 jaar), begr. te Wenum

tr. 09-08-1913 te Epe *) Derkje de Wilde, geb. 23-06-1889 te Epe, overl. 30-05-1967 (77 jaar), begr. te Wenum, dr. van Lulof de Wilde (geb. circa 1854 te Epe, dagloner) en Reintje van de Mars (geb. circa 1861 te Epe)

Een kind gewettigd bij huwelijk.

Kinderen:

1. Evertje Jantje , geb. 12-10-1908 te Epe, overl. 10-07-1925 (16 jaar) te Apeldoorn *)

2. Johanna (Annie) , geb. 10-11-1913 te Epe

tr. 28-12-1939 te Apeldoorn Hendrik (Henk) van Tongeren, geb. 03-06-1912 te Apeldoorn, installateur, bronbemaler, overl. 25-01-1986 (73 jaar) te Apeldoorn, zn. van Johannes Egbertus van Tongeren (geb. 03-09-1892) en Aaltje Vincent (geb. 07-12-1890)

Kinderen:

a. Johannes Egbertus

tr. W.J.B.I. Veeneman

b. Dirkje Berendien

tr. A.W. Gerritsen

c. Allard Johan Hendrik

3. Reintje (Rein) , geb. 20-03-1915 te Epe, overl. 21-01-1996 (80 jaar), gecrem. 24-01-1996 te Nieuwegein

tr. G. (Gerard) de Weerd

4. Albert Jan , geb. circa 01-1917 te Vaassen, overl. 18-02-1917 (ongeveer 1 maand) te Vaassen *)

5. Berend Jan (Berend) , geb. 22-10-1918 te Apeldoorn, volgt Xt

6. Alberdina Johanna (Ali)

7. Lulof , geb. 25-01-1922 te Apeldoorn, volgt Xu

IXv

Evert Groothedde

[VIIIo]

geb. 22-06-1896 te Epe *), fabrieksarbeider, overl. 18-09-1975 (79 jaar), begr. te Wenum *)

tr. 26-08-1922 te Epe *) Tonia Hanekamp, geb. 10-12-1896 te Wapenveld *), overl. 19-11-1973 (76 jaar), begr. te Wenum *), dr. van Dirk Hanekamp (geb. 16-06-1868 te Zuppeld (Heerde), dagloner) en Jantje van der Maten (geb. 11-09-1870 te Hoornerveen)

Wettiging n kind.

Kinderen:

1. Derk Jan (Dirk) , geb. 23-01-1919 te Epe, volgt Xv

2. Johanna , geb. 23-10-1923 te Epe, overl. 05-04-2005 (81 jaar), begr. *)

Gehuwd met ene van de Kraats.

IXw

Johan Groothedde

[VIIIo]

geb. 05-08-1906 te Epe, fabrieksarbeider, overl. 09-03-1956 (49 jaar) te Epe, begr. 13-03-1956 te Epe, Algemene Begraafplaats

tr. 13-12-1933 te Epe Johanna Stijf, geb. 14-02-1909 te Heerde, overl. 30-01-1992 (82 jaar) te Epe, begr. 04-02-1992 te Epe, Algemene Begraafplaats

Johanna was weduwe van Hendrikus Grotenhuis.

Kinderen:

1. Alberta Johanna

tr. H. Nijkamp

2. Dirkje Harmpje

tr. D. Wensink

3. Johan

4. Johanna

5. Klaziena Johanna

IXx

Albert Jan Groothedde

[VIIIo]

geb. 18-04-1910 te Epe *), fabrieksarbeider, overl. 11-03-1987 (76 jaar) te Apeldoorn *)

tr. 18-01-1947 te Epe Willemina Hendrika Dijkgraaf, geb. 01-05-1906 te Apeldoorn *), dienstbode, overl. 30-07-1985 (79 jaar) te Apeldoorn, dr. van Bartus Dijkgraaf en Fennigje van Rijssen

Kinderen:

1. Levenloos kind , overl. 14-12-1947 te Epe *)

2. Albert Jan Bartus

(1) tr. H.J. Veldhoen

(2) tr. A.J.G. Holterman

IXij

Teunis Groothedde

[VIIIp]

geb. 15-01-1903 te Nijbroek, ged. (NH), koopman, overl. 15-04-1958 (55 jaar) te Epe, begr. 19-04-1958 te Oene, Algemene Begraafplaats

Teunis heeft in Oene een tijdlang een caf gehad. Hij was later eierhandelaar in Oene.

otr. 08-10-1927 te Apeldoorn, tr. 19-10-1927 te Apeldoorn *) Anna Witteveen, geb. 02-12-1904 te Mettmann, overl. 25-04-1993 (88 jaar) te Apeldoorn, begr. 29-04-1993 te Oene, Algemene Begraafplaats, dr. van Gerardus Witteveen (geb. 31-12-1877 te Epe, grondwerker, overl. 21-10-1945 te Apeldoorn) en Wilhelmina Otillia Pohl (geb. 12-09-1879 te Seemen, overl. 26-05-1952 te Apeldoorn)

Kinderen:

1. Willem Lubbertus Gerardus Otto (Wim) , geb. 05-04-1936 te Apeldoorn, volgt Xw

IXz

Willem Lubbertus Groothedde

[VIIIp]

geb. 13-04-1907 te Epe, woont Apeldoorn, overl. 27-10-1981 (74 jaar) te Wenum, begr. 02-11-1981 te Wenum

tr. 14-03-1936 te Apeldoorn *) Neeltje Bossenbroek, geb. 22-04-1910 te Apeldoorn *), overl. 18-03-1949 (38 jaar) te Apeldoorn *), begr. te Wenum, dr. van Willem Bossenbroek en Aartje Visch

Kinderen:

1. Willem

2. Teunis , volgt Xx

3. Albertha

IXaa

Frederik Groothedde

[VIIIp]

geb. 24-02-1914 te Epe, overl. 06-04-1979 (65 jaar) te Voorst, Enkweg 14, begr. 11-04-1979 te Voorst, Algemene Begraafplaats

Frederik komt op 18-03-1937 van Voorst naar Deventer en gaat op 11-03-1938 weer terug naar Voorst.

tr. 23-08-1941 te Voorst Jacoba Susanna Klarenbeek, geb. 21-04-1921 te Utrecht, overl. 02-01-2003 (81 jaar), begr. te Voorst, Algemene Begraafplaats

Kinderen:

1. Wilhelmina (Willie) , geb. 12-06-1942 te Voorst, overl. 18-03-2010 (67 jaar) te Zutphen, begr. 23-03-2010 te Zutphen, Oosterbegraafplaats

tr. J. Koster

2. Johan

3. Aartje , geb. 08-04-1945 te Voorst, overl. 17-08-2001 (56 jaar) te Apeldoorn, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

tr. 19-10-1962 Hartger Westerink, overl. 06-10-1997 te Apeldoorn, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

4. Johanna (Annie)

tr. Albertus Johannes (Bes) Speek, zn. van Danil Speek (geb. 16-07-1910 te Rheden, overl. 17-04-1990 te Apeldoorn) en Hendrika Berendina Bolsenbroek (geb. 23-10-1917 te Apeldoorn, overl. 29-07-1993 te Apeldoorn)

Kinderen:

a. Jacobus Frederik (Johnny)

b. Eva Dina Hendrika (Evelien)

tr. Gerardus (Gerrit) Oosterbroek, geb. te Deventer

c. Hendrieka Berendina (Monique)

tr. Theo van der Laan

d. Jaqueline (Jacky)

tr. Ron Offenberg

e. Cornelia Corina (Corina)

tr. A.K. Dufourny

5. Jacoba Hendrika

tr. J. Zwakhoven

6. Antoon Bernhard , volgt Xij

7. Frederika

tr. L. Lammers

8. Elsje

tr. Dieter Gnter Heermeijer

9. Janna

tr. Wietse Hoogeveen, zn. van Pieter Hoogeveen en Hermina Boesveld

Kinderen:

a. Jacqueline Monique

tr. Roelof Goudkamp

b. Natasja Ramona

c. Johan Wietse

10. Marijke

tr. A.W. Lammers

11. Theodorus

12. Cornelia

tr. J.W. Duvekot

13. Teunis

14. Jannetje Johanna

15. Jacoba Suzanna

16. Frederik , volgt Xz

IXab

Willem Groothedde

[VIIIq]

geb. 25-10-1904 te Dijkhuizen (Epe), overl. 13-06-1982 (77 jaar) te Apeldoorn, Lukas Ziekenhuis, begr. 18-06-1982 te Heerde, begraafplaats "Engelmanskamp"

Belijdenis des geloofs Ned. Herv. Kerk Veessen 10-04-1925. bij Ds. Janzen.

tr. 30-07-1932 te Heerde Hendrika van Eelen, geb. 27-07-1910 te Wapenveld, buurtschap Bruggenhoek, overl. 28-08-1998 (88 jaar) te Wapenveld, verzorgingshuis "Rehoboth", begr. 01-09-1998 te Heerde, begraafplaats "Engelmanskamp", dr. van Teunis van Eelen en Gerritdiena Bosman

Belijdenis des geloofs Ned. Herv. kerk Wapenveld 13-03-1932 bij Ds. C. Vlasblom.

Kinderen:

1. Hendrika

2. Gerritdiena

3. Teuntje

tr. Jacob Steerenberg, zn. van Ello Steerenberg en Baukje van der Wal

Kinderen:

a. Gabrielle Corine

b. David Jasper

4. Willemina

tr. Pieter Stellingwerf, zn. van Gerrit Stellingwerf en Aaltje Pal

Kinderen:

a. Wim

b. Ronnie

5. Hendrikje

tr. Johannes Willems, zn. van Marinus Willems en Wilhelmina Hendriks

Kinderen:

a. Rita

tr. Johannes Wilhelmus Hendrikus Brachten

6. Teunis , volgt Xaa

IXac

Reinder Groothedde

[VIIIq]

geb. 28-05-1909 te Markluiden (Heerde), overl. 27-04-1988 (78 jaar) te Vemde (Epe), begr. 02-05-1988 te Epe, Begraafplaats Norelbos

tr. 15-02-1936 te Heerde Egbertje van Norel, geb. 01-02-1910 te Broek (Heerde), overl. 19-09-1984 (74 jaar) te Vemde (Epe), begr. 24-09-1984 te Epe, Begraafplaats 't Norelbos, dr. van Dries van Norel en Bartha Rorije

Gezin vertrekt 21-05-1937 naar Vaassen, I 57.

Kinderen:

1. Teunis , volgt Xab

2. Bartha

tr. Willem Dijkhof, zn. van Frederik Aart Jan Dijkhof en Gerritje Willemina van de Esschert

Kinderen:

a. Gerritje Willemina

b. Reina

c. Fredrik Aart Jan

3. Hendrikus Aaldert , volgt Xac

IXad

Teunis Groothedde

[VIIIr]

geb. 01-03-1912 te Eperbroek (Epe), ged. (NH), melkrijder, overl. 07-01-1998 (85 jaar) te Epe, in "De Boskamp", begr. 12-01-1998 te Oene, Algemene Begraafplaats *)

Kerkelijk overgeschreven van Epe naar Oene op 29-08-1951.

tr. 25-04-1941 te Epe Derktje Reurink, geb. 12-06-1913 te Oldebroek, overl. 31-01-1987 (73 jaar) te Heerde, verpleeghuis "Wendhorst", begr. 05-02-1987 te Oene, Algemene Begraafplaats *), dr. van Jacob Reurink (geb. 23-02-1879, overl. 22-02-1945) en Hendrikje Hoogers (geb. 25-04-1887, overl. 25-09-1969)

Kinderen:

1. Neeltje

tr. Jan Kiesbrink, zn. van Andries Kiesbrink (geb. 02-05-1913 te Epe, overl. 25-10-2004) en Gerritje Esselink (geb. 10-05-1915 te IJsselmuiden, overl. 27-12-1979 te Deventer)

Kinderen:

a. Andries

b. Therese Diana

2. Jakob , volgt Xad

IXae

Hendrikus Groothedde

[VIIIr]

geb. 25-12-1917 te Eperbroek (Epe), landbouwersknecht, overl. 03-06-1991 (73 jaar) te Epe, begr. 07-06-1991 te Oene, Algemene Begraafplaats *)

tr. 25-02-1944 te Epe Helena de Weerd, geb. 12-03-1921 te Nijbroek, overl. 08-11-2007 (86 jaar) te Epe, begr. 13-11-2007 te Oene, Gemeentelijke Begraafplaats Eperweg, dr. van Gerrit Willem de Weerd en Johanna Hendrika van de Esschert

Kinderen:

1. Dirk , geb. 02-01-1945 te Eperbroek (Epe), tweeling, overl. 02-02-1945 (1 maand) te Eperbroek (Epe) *)

2. Neeltje

tr. Johannes Beekhuis

Kinderen:

a. Aart

b. Gisette

c. Dirk

d. Heleen

e. Eline

3. Johanna Hendrika (Joke)

tr. Bertus Hendrikus (Bert) Nooteboom

Kinderen:

a. Erna

b. Petra

c. Henry

4. Dirkje Hendrika (Henny)

tr. Frederik Nooteboom, geb. 11-08-1924 te Epe, overl. 24-04-2007 (82 jaar) te Epe, begr. 01-05-2007 te Oene, Gemeentelijke Begraafplaats

Er is een dochter en een zoon.

Kinderen:

a. Willemien

b. Henk

IXaf

Arend Jan Groothedde

[VIIIs]

geb. 27-07-1898 te Nijbroek *), fabrieksarbeider, overl. 08-07-1954 (55 jaar) te Apeldoorn, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

"Donderdagmiddag is de gehuwde 56-jarige arbeider A.J. Groothedde met zijn hoofd tussen een walsmachine gekomen op de fabriek, de plaat- en ijzerindustrie te Apeldoorn. Het slachtoffer werd naar het St. Ludwina ziekenhuis vervoerd, waar hij kort daarna overleed."

tr. 05-05-1923 te Voorst *) Gerritje Witteveen, geb. 24-09-1899 te Nijbroek, overl. 14-09-1980 (80 jaar) te Apeldoorn, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *), dr. van Lammert Witteveen (gemeenteveldwachter) en Geertruida van Huffelen

Kinderen:

1. Reinder , volgt Xae

2. Lammert , volgt Xaf

3. Gerrit , volgt Xag

IXag

Reinder Groothedde

[VIIIs]

geb. 27-06-1907 te Voorst, klompenmaker, overl. 14-10-1994 (87 jaar), begr. te Wenum *)

Vertrekt 11-11-1925 naar Apeldoorn.

tr. 29-09-1932 Janna Beumer, geb. 18-07-1912 te Epe, overl. 28-03-1991 (78 jaar), begr. te Wenum

Kinderen:

1. Reinder (Rein) , geb. 04-06-1936 te Apeldoorn, volgt Xah

2. T.H. (Toos)

tr. G. (Gert) van Loenen

3. G.J. (Gerda)

tr. A.G. (Albert) Wisselink

IXah

Gerrit Willem Groothedde

[VIIIt]

geb. 04-05-1896 te Terwolde *), ged. (NH), rijksambtenaar, commies belastingen en accijnzen, overl. 23-03-1979 (82 jaar) te Schalkhaar, begr. 27-03-1979 te Deventer, Algemene Begraafplaats Raalterweg

otr. 14-05-1921 te Voorst, tr. 28-05-1921 te Voorst *) *) Willemina Johanna Kruitbosch, geb. 28-02-1897 te Voorst *), ged. (NH), dienstbode, overl. 15-12-1961 (64 jaar) te Deventer, begr. te Deventer, dr. van Gradus Kruitbosch (geb. 11-06-1872 te Twello, brievengaarder, postkantoorhouder, overl. 05-11-1955) en Geesje van der Maten (geb. 17-05-1868 te Heerde, dienstbode, overl. 21-12-1935)

Vader van Willemina is bij haar huwelijk 48 jaar, hulp-postkantoorhouder.
Gerrit Willem is bij zijn huwelijk gestationneerd in Eersel.
Huwelijksafkondiging te Voorst, Eersel, Mook en Middelaar.
De moeder van Gerrit Willem is bij zijn huwelijk "wegens krankzinnigheid in de onmogelijkheid haar wil ten opzichte van dit huwelijk te verklaren."
Het gezin komt op 31-07-1934 van Helmond naar Deventer.

Kinderen:

1. Maria Willemina

tr. Johannes Cornelis Kruithof, zn. van Berend Kruithof (geb. 02-06-1877 te Hasselt, overl. 17-09-1958 te Deventer) en Antonia Cristina Blankvoort (geb. 02-09-1884 te Amsterdam, overl. 18-11-1976 te Apeldoorn)

Kinderen:

a. Mechlien

tr. Robert Christiaan van Krieken, geb. te Pangkalpinang

b. Berend

tr. Marianne van Haastere, geb. te Amsterdam

2. Gezina Johanna , geb. 25-08-1923 te Eersel, ged. (NH), overl. 06-03-1972 (48 jaar) te Apeldoorn, begr. te Apeldoorn, Begraafplaats Heidehof *)

tr. 28-10-1948 Derk Willem Hilferink, geb. 09-09-1922 te Deventer, overl. 08-07-2004 (81 jaar) te Apeldoorn, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *), zn. van Lambertus Johan Hilferink (geb. 18-09-1894 te Deventer, overl. 17-11-1951 te Apeldoorn) en Geertruida Alberdina Ruchtie (geb. 28-09-1894 te Goor, overl. 10-12-1974 te Apeldoorn)

3. Willemina Gerardina , geb. 22-02-1926 te Helmond, ged. (NH), overl. 21-01-2010 (83 jaar) te Apeldoorn

tr. Henri Marinus Muller

IXai

Herman Jan Groothedde

[VIIIt]

geb. 02-06-1897 te Voorst *), groentenhandelaar, overl. 11-07-1986 (89 jaar) te Amsterdam, in verzorgingshuis "De oude RAI"

tr. 09-05-1923 te Amsterdam Hillechina Hendrika Naaijer, geb. 11-05-1900 te Onstwedde, overl. 03-04-1967 (66 jaar) te Amsterdam

Kinderen:

1. Jan , geb. 03-03-1926, volgt Xai

2. Koenraad , volgt Xaj

IXaj

Jan Groothedde

[VIIIt]

geb. 09-04-1909 te Terwolde *), ged. (NH), groenteboer, melktester, overl. 05-04-1970 (60 jaar) te Oaklands Park

Jan emigreert 12-01-1959 naar Australi. Hij overleed aan de gevolgen van een ongeval.

(1) tr. 23-10-1935 te Amsterdam Ida Elsinga, geb. 26-05-1912 te Leeuwarden, overl. 19-08-1996 (84 jaar) te Voorst, dr. van Kornelis Elsinga en Minke van Egten. Gescheiden 23-11-1945

Ida Elsinga hertrouwt Frederik Johannes Pannekoek, geboren te Terwolde 20-04-1906, overleden 08-04-1982. *)

Kinderen:

1. Kornelia

tr. Hendrikus Leonardus Gerhardus de Wit

Kinderen:

a. Irma

tr. Stephen Rodda

b. Ron

tr. Jackie NN

c. Susan

tr. Peter NN

d. Timmy , geb. 13-10-1968 te Millicent, overl. 19-12-1993 (25 jaar)

e. Stephen

2. Maria

tr. Age Dijkstra, zn. van Dirk Dijkstra en Pieternella van Loon

Kinderen:

a. Dirk Jan

b. Frederik Johannes (Frits)

c. Pieternella Ida (Ellen)

d. Age Pieter

3. Jan Kornelis , geb. 01-04-1939 te Poeldijk, volgt Xak

4. Minke

tr. Jacob de Hulster, zn. van Abraham de Hulster en Suzanna Jozina Dhont

Kinderen:

a. Abraham Frederik

b. Ida Suzanna Jozina

c. Anthonetta Maria Suzanna

d. Jacob Abraham

tr. Carol Ann Guiamo

(2) tr. 09-04-1947 te 's-Gravenhage Wilhelmina Anna Elsinga, geb. 21-02-1922 te Amsterdam, overl. 08-03-1995 (73 jaar) te Plympton Park, dr. van Kornelis Elsinga en Minke van Egten

Jan en Wilhelmina Anna emigreren met 8 kinderen naar Australi.

Kinderen:

5. Marianne

tr. George Michal Drakos

Kinderen:

a. Annastasia

tr. Ian Wise

b. Michelle

tr. Martijn Heine

c. Maria

6. Marlne

tr. Kevin Gerard Francis Casanova, geb. 01-07-1949, hotelhouder, woont Australi, overl. 05-09-1993 (44 jaar)

Kinderen:

a. Carmel Louise

b. Michelle

c. Scott Adam

7. Marjorie

tr. Vasili Dinos

Kinderen:

a. Kasta James

b. Jan Tracy

c. Luke Benjamin

8. Jeanette

tr. Ian Orr

Kinderen:

a. Chantelle

b. Russell

9. Kornelis Rommert

10. Carolina Wilhelmina

tr. Richard Van Ashley Niland

Kinderen:

a. Leah Kylie Anne

tr. Troy Johnson

b. Kylie Carole Lynne

c. Jai Adam Troy

11. Marcel Jan , volgt Xal

12. Annelies

tr. Michael Joseph O'Flaherty

Kinderen:

a. Patrick John

b. John William

IXak

Hendrikus Groothedde

[VIIIu]

geb. 07-01-1913 te Epe, overl. 11-10-1989 (76 jaar), begr. te Emst, Algemene Begraafplaats

tr. Willemina van Lohuizen, geb. 15-01-1916, overl. 05-05-1996 (80 jaar), begr. te Emst, Algemene Begraafplaats

Kinderen:

1. Gerrit Dewes (Gerrit) , volgt Xam

2. Petronella (Nellie)

tr. Lambert Gerrit (Bertus) Brummelkamp

Kinderen:

a. Willemina (Ilma)

tr. Leon Albertus (Leon) van Brakel

b. Hendrika (Rita)

3. Lubertus (Bertus) , volgt Xan

4. Willemina Hendrika (Willy)

tr. Gerhard Kamphuis

Kinderen:

a. Jeroen

b. Mathijs , geb. 24-03-1988, overl. 27-11-1988 (8 maanden)

c. Ivo

5. Gerard Anton (Gerard)

IXal

Roelof Gerhard Groothedde

[VIIIv]

geb. 10-02-1908 te Olst *), ged. (NH), arbeider bij de steenfabriek in Terwolde, woont Deventer, overl. 23-03-1985 (77 jaar) te Deventer, begr. 27-03-1985 te Terwolde, Algemene Begraafplaats *)

tr. 12-10-1935 te Epe Grada Beumer, geb. 11-04-1911 te Olst, ged. (NH), overl. 17-10-2007 (96 jaar) te Twello, begr. 22-10-2007 te Terwolde, Algemene Begraafplaats

Woont in een bejaardentehuis in Twello.

Kinderen:

1. Zwaantje , geb. 02-02-1936 te Olst, ged. (NH), overl. 12-08-2003 (67 jaar) te Terwolde, begr. 16-08-2003 te Terwolde, Algemene Begraafplaats

tr. 08-02-1961 Hendrik Kers, geb. 08-12-1930, woont Terwolde, overl. 13-10-2004 (73 jaar), begr. te Terwolde, Algemene Begraafplaats

Er is nog een dochter: Agerta, gehuwd met Eddy.

Kinderen:

a. Gerritje (Gerry)

2. Derkje Johanna (Dicky)

tr. Reinder Steunenberg

Kinderen:

a. Grada (Ada) , geb. 22-07-1960 te Apeldoorn, overl. circa 25-12-1960 (ongeveer 5 maanden), aan een leverziekte

b. Arend

c. Grada (Ada)

d. Maria (Ria)

e. Roelof (Roel)

3. Roelfina Grada

tr. H.J. Bruinewoud

IXam

Derk Groothedde

[VIIIv]

geb. 10-11-1922 te Zuuk (Epe), ged. (NH), overl. 19-09-1997 (74 jaar), begr. te Epe, Begraafplaats Norelbos

tr. Juliana (Julia) van de Mars

Kinderen:

1. Derk Johannes Julius (Dejo)

tr. Carla Elizabeth Maria Linsen

2. Emmianna (Emyanne)

tr. Johan Freriks

Kinderen:

a. Angelique

3. Johannes Derk Julius (Jod) , volgt Xao

IXan

Hendrik Groothedde

[VIIIij]

geb. 17-11-1924 te Leiden, ged. (NH), technisch tekenaar, overl. 01-12-1963 (39 jaar) te Sydney, begr. te Sydney, Rookwood Cemetry

tr. Maartje Selbach, dr. van Cornelis Buitendijck en Petronella Johanna Selbach

Kinderen:

1. Johannes Cornelis

2. Robert , volgt Xap

IXao

Johannes Groothedde

[VIIIij]

geb. 26-08-1929 te Leiden, ged. (NH), schilder, overl. 26-05-1988 (58 jaar) te Den Helder, gecrem. 31-05-1988 te Schagen

tr. Wilhelmina Marchien Donker, dr. van Jan Hendrik Donker en Marchien Aakster

Kinderen:

1. Marchien Wilhelmina (Marchien)

tr. Huibert Scherpenzeel, zn. van Jan Scherpenzeel en Riena Zwart

Kinderen:

a. Cheyenne

tr. Pim Andr Groothedde Zie IXaq-3

2. Johannes , geb. 10-09-1958 te Sydney, volgt Xaq

3. Annette Sylvia (Annette)

tr. Ben Stengs, zn. van Jaap Stengs en Ans Schreuder

Kinderen:

a. Debby

b. Mandy

c. Barry

4. Wendy Hendrika (Wendy)

5. Hendrik Jan (Hendrik) , geb. 29-12-1963 te Liverpool, overl. 31-01-2003 (39 jaar) te Canning Vale

Vertrekt naar Australi op 05-09-1988.

6. Jannine

tr. Christiaan Groninger

Kinderen:

a. Morrison Chris

b. Sarah-Anne

IXap

Marinus Groothedde

[VIIIij]

tr. Marrie Bastiaan

Kinderen:

1. Peter

IXaq

Wim Groothedde

[VIIIij]

tr. Marleen Bean

Kinderen:

1. James

2. Armand

3. Pim Andr

tr. Cheyenne Scherpenzeel, dr. van Huibert Scherpenzeel en Marchien Wilhelmina Groothedde

IXar

Gerrit Jan (Gerrit) Groothedde

[VIIIab]

geb. 27-08-1926 te Deventer, ged. (NH), overl. 20-04-1979 (52 jaar) te Deventer, gecrem. 24-04-1979 te Dieren

tr. Gerritje (Gerry) Gallmann, dr. van Hendrik Lodewijk Gallmann (overl. te Deventer) en Hendrika Geertruida van de Kemp (overl. te Deventer)

Kinderen:

1. Robert (Rob) , volgt Xar

2. Johanna Willemina (Hanneke)

tr. Willem Jacobus Smit

Kinderen:

a. Tim

b. Tessa

c. Nick

IXas

Reinder (Rein) Groothedde

[VIIIad]

tr. Alie van Duren

Kinderen:

1. Yvonne

2. Laura

IXat

Johan (Joop) Groothedde

[VIIIad]

tr. G.P. Vink

Kinderen:

1. Maria (Ria)

2. Wilhelmus Johannes (Wim) , volgt Xas

3. Hendrik Willem Cornelis (Henk)

IXau

Reinder Aloysius Groothedde

[VIIIae]

tr. Maria Berendina Albers

Kinderen:

1. Levenloos kind , overl. 13-02-1949 te Oldenzaal *)

2. Reinder , volgt Xat

3. Johannes (Joop) , volgt Xau

4. Alowena (Wieneke)

tr. F. van Wietmarschen

Kinderen:

a. Roy

b. Bob

5. Louise (Loes)

tr. H. Leus

Kinderen:

a. Marinus

6. Paul , geb. 30-04-1955 te Almelo *), bijrijder, overl. 30-11-1974 (19 jaar) te Almelo, door een ongeval

7. Marijke

(1) tr. H. van der Veen

Kinderen:

a. Miranda

b. Danny

(2) tr. H. Elferink

8. Marian

tr. Johannes F.M. Lalopua

Kinderen:

a. Sabrina

b. Wayona

c. Ricardo

9. Annet

tr. F. Mattulesi

Kinderen:

a. Diego Matulesi

IXav

Hermanus Aloysius Groothedde

[VIIIae]

geb. 01-06-1932 te Almelo, ged. (NH), overl. 05-09-2000 (68 jaar) te Almelo, begr. 09-09-2000 te Almelo

tr. Barbara Kreins

Kinderen:

1. Janneke

2. Louis

3. Freddy

4. Harry

5. Ren

6. Ronny

IXaw

Evert Jan Groothedde

[VIIIag]

geb. 30-04-1912 te Vaassen, landbouwer, overl. 26-05-1997 (85 jaar) te Vaassen, begr. 31-05-1997 te Vaassen, Begraafplaats "De Wanenk"

tr. 04-05-1939 te Apeldoorn Grada Keurhorst, geb. 19-09-1912 te Apeldoorn, overl. 06-12-2002 (90 jaar) te Vaassen, begr. 12-12-2002 te Vaassen, Begraafplaats "De Wanenk", dr. van Hendrik Arend Jan Keurhorst (geb. 20-02-1886 te Beemte-Broekland, landbouwer, overl. 30-06-1954 te Beemte-Broekland) en Everdina Groothedde (geb. 19-02-1885 te Terwolde, overl. 11-09-1924 te Apeldoorn)

Kinderen:

1. Gerritje

tr. Aart Nijkamp

Kinderen:

a. Willem Jan (Wim)

tr. Elbertha Cornelia (Elly) de Ruiter

b. Evert Jan (Evert)

tr. Karin Nicolette (Karin) van de Velde

c. Aart

d. Grada (Ada)

2. Frans

IXax

Hendrikus Albertus (Dieks) Groothedde

[VIIIag]

geb. 03-02-1914 te Vaassen, landbouwer, overl. 31-08-1949 (35 jaar) te Vaassen *), begr. te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg

tr. 05-02-1941 te Voorst Johanna (Anna) ten Voorde, geb. 24-04-1916 te Teuge, overl. 08-08-1996 (80 jaar) te Vaassen, begr. 13-08-1996 te Vaassen, Oude Algemene Begraafplaats, dr. van Jan Derk ten Voorde (geb. 25-07-1876 te Teuge, landbouwer, overl. 17-12-1957 te Teuge) en Gerritje Groothedde (geb. 04-12-1879 te Wilp, overl. 10-10-1924 te Teuge)

Kinderen:

1. Gerritjen

tr. Berend Jan Potkamp

Kinderen:

a. Johanna (Janet)

tr. Peter Versprille

b. Wilhelmina (Wilma)

tr. Arie Schouten

c. Gerrit

2. Jan Derk , volgt Xav

3. Francina

4. Gerritje Everdina

tr. Evert Jan Kuijt

Kinderen:

a. Ir. Frans

tr. Eva Neeltje Sophia Achterberg

b. Hendrikus Albertus (Hennie)

tr. Cornelia Johanna (Corine) de Bruin

c. Aart (Arjan)

d. Johannes

IXaij

Albert Groothedde

[VIIIag]

geb. 17-02-1919 te Vaassen, winkelier, overl. 27-10-1994 (75 jaar) te Lisse, begr. 02-11-1994 te Lisse, Begraafplaats Duinhof

tr. 12-02-1947 te Lisse Cornelia Johanna Mijnders, geb. 21-03-1917 te Lisse, overl. 26-07-2008 (91 jaar) te Ridderkerk, begr. 31-07-2008 te Lisse, Begraafplaats Duinhof

Kinderen:

1. Gerritjen (Gerrie)

tr. Hendrik (Henk) Lagendijk

2. Cornelia Johanna (Corrie)

tr. Jan Leonardus (Jan) Brandemann

Kinderen:

a. Christian Heinrich (Chrisjan)

tr. Petronella Wilhelmina (Petri) Meijer

b. Albert

tr. Annelies van der Voet

3. Frans , volgt Xaw

4. Johannes (Hans) , volgt Xax

5. Hendrikus Albertus (Hennie) , geb. 07-02-1955 te Lisse, overl. 09-09-1962 (7 jaar) te Lisse, begr. 12-09-1962 te Lisse, Begraafplaats Duinhof

6. Albert , volgt Xaij

7. Hendrikus Albertus (Hennie) , volgt Xaz

IXaz

Johannes (Jo) Groothedde

[VIIIah]

geb. 02-04-1929 te Voorst, timmerman, overl. 13-10-2007 (78 jaar) te Apeldoorn, begr. 19-10-2007 te Terwolde, Algemene Begraafplaats

tr. Gerdina Margretha (Dinie) Kruitbosch, dr. van Willem Frederik Kruitbosch (geb. 15-12-1900 te Teuge, overl. 28-06-1961) en Catharine Arendina Holthuis (geb. 23-07-1902, overl. 29-05-1983)

Kinderen:

1. Jan Willem , volgt Xba

2. Catharina (Ineke)

(1) tr. Jan R. Kerkdijk

Kinderen:

a. Yvon

b. Mathijs

c. Marissa

(2) tr. Guus Klaassen

3. Gerritdina (Erna)

tr. Reinier (Ren) van Welsum, zn. van Johannes van Welsum en Engeltje Boeyen

Kinderen:

a. Chantal Angelique

b. Yvette Monique

4. Gerrit , volgt Xbb

5. Willemina Frederika (Wilma)

tr. Martin Buurkes

Kinderen:

a. Marloes

b. Lisa

c. Charlotte

6. Johannes (Johan) , volgt Xbc

7. Erik , volgt Xbd

8. Margreeth

tr. Willem (Winfred) Hesselink

IXba

Hendrikus (Hennie) Groothedde

[VIIIai]

geb. 14-05-1921 te Vaassen, vertegenwoordiger, overl. 03-03-1987 (65 jaar) te Emmeloord

tr. 14-08-1952 te Apeldoorn, tr.kerk 14-08-1952 te Terwolde de Vecht Hendrika Gerharda (Riek) Groothedde, geb. 17-08-1925 te Apeldoorn, overl. 30-03-1972 (46 jaar) te Bant, begr. 04-04-1972 te Emmeloord, dr. van Evert Groothedde (VIIIal) (geb. 25-06-1897 te Terwolde de Vecht, landbouwer, overl. 02-05-1979 te Apeldoorn) en Berendina Stufken (geb. 26-08-1889 te Beekbergen, overl. 15-01-1957 te Apeldoorn)

Kinderen:

1. Johanna (Anneke)

tr. Willy Antonius Matthias Franciscus Lentzen

Kinderen:

a. Elisabet (Elza)

b. Werner

2. Evert , volgt Xbe

3. Albert (Bert) , volgt Xbf

4. Berendina (Dineke)

tr. Martin Adrianus Bernardus Ypma

Kinderen:

a. Marieke

b. Esther

c. Arend Ruben

5. Hendrika Gerharda (Hetty)

tr. Paul Franciscus (Paul) Vlenterie

Kinderen:

a. Hendrika Gerharda (Davina)

b. Rob

c. Suzanne

6. Henriette (Ria)

7. Harmen (Herman)

IXbb

Reinder Groothedde

[VIIIai]

geb. 14-03-1923 te Vaassen, veehouder, overl. 31-05-1982 (59 jaar) te Apeldoorn, begr. 05-06-1982 te Vaassen, Begraafplaats Zwanenweg

tr. Gerharda Harmina (Gerda) Keurhorst, dr. van Johannes Keurhorst (geb. 15-06-1889 te Apeldoorn, landbouwer, overl. 06-02-1941 te Vaassen) en Alberta Groothedde (geb. 06-10-1891 te Terwolde de Vecht, overl. 26-08-1974 te Vaassen)

Kinderen:

1. Albert , volgt Xbg

2. Johannes (Han) , volgt Xbh

3. Johanna (Ans)

tr. Dirk den Besten, zn. van Johannes Samuel den Besten (geb. 03-03-1933, overl. 04-08-2001) en Adriana Dirkje Kruithof

Kinderen:

a. Gerharda Harmina

b. Adriana

c. Caroline Albertha

d. Nicolette Johanna

4. Alberta (Erna)

tr. Jan Herman Wildschut, zn. van Jan Wildschut en Hendrika Vermaas

Kinderen:

a. Danille Regarda (Danille)

b. Renate Jeannette (Renate)

c. Rhod

d. Jessica Anna (Jessica)

IXbc

Albert (Ab) Groothedde

[VIIIai]

geb. 16-02-1925 te Vaassen, ged. 29-04-1925 te Terwolde de Vecht, overl. 29-06-1999 (74 jaar) te Amersfoort, begr. 02-07-1999 te Nunspeet, Gemeentelijke Begraafplaats, Van Oordtstraat

tr. Hendrika Dirkje Johanna Antonia (Hennie) Doornenbal, dr. van Bernardus Johannes Doornenbal (geb. circa 1889, overl. 23-09-1976 te Renkum) en Jaantje Willemina van den Brink

Kinderen:

1. Albert (Ab) , volgt Xbi

2. Jaantje Willemina

tr. Gerrit Dijkgraaf, zn. van Johan Dijkgraaf en Teuntje Huisman

3. Johanna

tr. Klaas Kors Pater

Kinderen:

a. Hendrika Johanna Bernadine (Henrieke)

b. Barend (Bart)

c. Albert Johannes (Arjen)

d. Jaantje Willemina (Wilma)

e. Aleida Jenneken (Eline)

f. Johanna Klasine Korsianne (Rosanne)

IXbd

Gerrit Groothedde

[VIIIai]

(1) tr. Gijsbertha van de Haar, geb. 11-06-1943 te Wekerom, overl. 22-11-1988 (45 jaar) te Vaassen, begr. 26-11-1988 te Vaassen, Begraafplaats Wanenk

Kinderen:

1. Albert , volgt Xbj

2. Gijsbertha

(2) tr. Stijntje Hendrika van Essen

IXbe

Hendrikus (Henny) Groothedde

[VIIIaj]

geb. 16-05-1921 te Vaassen, veeverzekeringsspecialist, overl. 31-01-1990 (68 jaar) te Beekbergen, begr. 04-02-1990 te Beekbergen

tr. Hendrika Gerdina (Riek) Jacobsen, dr. van Willem Jacobsen (geb. 06-04-1886 te Oosterhuizen (Apeldoorn), landbouwer, overl. 31-01-1963) en Elizabeth Hendrika de Groot (geb. 18-10-1889, overl. 24-01-1972)

Kinderen:

1. Hendrikus (Harry) , volgt Xbk

2. Willem (Wim) , volgt Xbl

3. Bernhard (Bert) , volgt Xbm

4. Hendrik Elizabert (Henk) , volgt Xbn

IXbf

Evert Groothedde

[VIIIaj]

geb. 28-10-1928 te Vaassen, landbouwer, overl. 25-04-1997 (68 jaar) te Vaassen, begr. 29-04-1997 te Vaassen, Begraafplaats Wanenk

tr. Petronella Aaltje Wilbrink, dr. van Lammert Wilbrink (geb. 23-11-1898 te Apeldoorn, landbouwer) en Aaltje Fiets (geb. 28-11-1895 te Terwolde, overl. 02-10-1974 te Apeldoorn)

Kinderen:

1. Bertha Hendrika (Bep)

tr. Arend (Arie) Heutink

Kinderen:

a. Petronella Evelien (Evelien)

b. Barthine Alberdina (Marlinde)

c. Aaltje Jennigje (Anita)

2. Lammert

3. Hendrikus (Henk)

tr. Cornelia Wilhelmina (Wilma) de Bel

4. Aaltje (Arda)

tr. Frederik (Freek) Keurhorst, zn. van Arend Jan Keurhorst en Johanna Frederika Modderkolk (geb. 02-10-1919 te Apeldoorn, overl. 24-02-2001 te Beemte-Broekland)

Kinderen:

a. Arend Jan (Arnold)

b. Petronella Aaltje (Nicolien)

c. Johanna Frederika (Jorieke)

d. Evertje Dietske (Elvera)

e. Johanna Aaltje

f. Lambertus Hendrikus

IXbg

Harmen (Harm) Groothedde

[VIIIal]

tr. Gerritje Everdina (Gerrie) ten Voorde, dr. van Evert Jan ten Voorde (geb. 17-06-1905 te Teuge, melkventer, bezorger, boekverkoper, overl. 16-07-1980 te Apeldoorn) en Martha Maria Wilbrink (geb. 23-04-1905 te Apeldoorn, overl. 23-04-1968 te Apeldoorn)

Kinderen:

1. Dina (Diny)

tr. Gerrit Gerritsen, zn. van Gerrit Marinus Gerritsen (geb. 03-05-1912, landbouwer, overl. 06-06-1993) en Willemina Dina Mekelenkamp (geb. 09-09-1911, overl. 25-11-1990)

Kinderen:

a. Gerritje Everdina (Gerrie)

tr. Abraham Paulus (Paul) Hakkenberg

b. Willemina Dina (Wilma)

tr. Arend Smink, zn. van Johannes Smink en Johanna Benjamins

c. Gerrit Marinus (Gerrit)

tr. Adriana Goverdina (Adriana) Kool, dr. van Govert Kool en Adriana Bos

d. Herma

tr. Helmich Cornelis Jan Spijkerboer, zn. van Jan Spijkerboer en Neeltje Geertruida Maria Riedijk

2. Evert Jan (Jan) , volgt Xbo

3. Martha Maria (Marja)

tr. Jan Nicolaas (Jan) van der Ent, zn. van Hendrik Cornelis van der Ent (predikant Chr. Geref. Kerk, overl. 12-12-1997) en Neeltje Middelhoek (geb. 15-08-1920, overl. 25-05-2005 te Dordrecht)

Kinderen:

a. Gerrie Everdina (Gerdine)

b. Neeltje (Eline)

c. Hendrikus Cornelis (Niels)

d. Johanna Maria (Anne-Marie)

e. Harmen (Harm)

4. Everdina Hermina (Hilma)

tr. Jan Keurhorst, geb. 30-12-1957 te Emst, concierge, overl. 30-09-2009 (51 jaar) te Beemte-Broekland, begr. 05-10-2009 te Wenum, zn. van Johannes Keurhorst (geb. 03-10-1927 te Vaassen, landbouwer, overl. 13-04-2009 te Emst) en Mina Schuring

Kinderen:

a. Johannes (John)

b. Harmen (Herman)

tr. Esther Adriana (Esther) Brinks

c. Gerritje Everdina (Gertine)

d. Marinus (Marnix)

IXbh

Harmen Groothedde

[VIIIam]

geb. 21-04-1927 te Terwolde de Vecht, veevoederhandelaar, overl. 24-02-1991 (63 jaar) te Apeldoorn, begr. 28-02-1991 te Terwolde

tr. 30-07-1953 Aaltje Groothedde, geb. 14-07-1925 te Vaassen, overl. 17-07-2010 (85 jaar) te Terwolde de Vecht, begr. 22-07-2010 te Terwolde, Algemene Begraafplaats, dr. van Hendrikus Groothedde (VIIIaj) (geb. 16-04-1893 te Vaassen, landbouwer, kolenhandelaar, overl. 04-12-1971 te Vaassen) en Bartha van Grol (geb. 26-03-1898 te Beekbergen, overl. 03-10-1978 te Barneveld)

Kinderen:

1. Hendrika (Riekske)

tr. Albert Groothedde Zie Xbg

2. Albert , volgt Xbp

3. Bertha (Betsy)

tr. Gerrit Arend (Gert) Koetsier

Kinderen:

a. Robert Arend

b. Aaltje Leonora

c. Theodora

d. Hannah Elizabeth (Hannah)

4. Henritte

tr. Gerrit Jan Panhuis

Kinderen:

a. Alide

b. Bertine

c. Gerrit Jan (Gert-Jan)

d. Hermieke

IXbi

Harmen Groothedde

[VIIIan]

tr. Sientje van de Blankevoort

Kinderen:

1. Harold

2. Joyce Priscilla

IXbj

Rik Groothedde

[VIIIao]

geb. 24-01-1935 te Terwolde de Vecht, directeur, overl. 22-05-2000 (65 jaar) te Amersfoort

tr. Gerritje Bakker

Kinderen:

1. Harmen

tr. Marijke Ham

2. Johan

IXbk

Harmen (Herman) Groothedde

[VIIIao]

geb. 16-04-1942 te Terwolde de Vecht, verkoopbestuurder, overl. 24-01-2000 (57 jaar) te Gonubie

In 1967 gemigreerd naar Zuid Afrika.

tr. Johanna Martha (Joke) Wilbrink, dr. van Johannes Wilbrink (geb. 11-09-1909 te Apeldoorn) en Gerredina Johanna Boerman (geb. 14-02-1909 te Apeldoorn)

Kinderen:

1. Gerredina Johanna

tr. Jonathan Tremayne Thomson

Kinderen:

a. Charne Joanne Thompson

b. Michael Tremayne Thompson

2. Harmen Wessel Weyland , volgt Xbq

3. Andrew Johannes

IXbl

Marinus Groothedde

[VIIIap]

geb. 12-03-1900 te Deventer *), ged. (NH), bakker, woont Deventer, overl. 18-05-1968 (68 jaar) te Deventer

tr. 25-05-1927 te Deventer *) Sophia Hendrika Kedde, geb. 03-12-1899 te Deventer *), ged. (NH), overl. 06-04-1967 (67 jaar) te Deventer, dr. van Willem Derk Kedde en Gerdina Gezina Wolferink

Kinderen:

1. Gerdina Gesina (Gerry)

IXbm

Hendrik Groothedde

[VIIIar]

geb. 13-04-1930 te Apeldoorn, overl. vr 1999

tr. 03-05-1955 te Amsterdam Frederika Wilhelmina van Veen, geb. 27-05-1918 te Amsterdam, overl. 13-10-1994 (76 jaar) te Amsterdam, dr. van Gerardus Albertus Johannes van Veen en Wilhelmina Carolina Schmidt

Frederika Wilhelmina huwde eerder op 11-08-1937 te Amsterdam met Jan Wolters (geb. 19-02-1914 te Amsterdam). Gescheiden 03-07-1954 te Amsterdam.
Zij had twee kinderen uit dit huwelijk, waarvan de oudste, Jan Willem Cornelis, bij haar tweede huwelijk de naam Groothedde heeft gekregen.

Kinderen:

1. Jan Willem Cornelis , geb. 23-11-1941 te Amsterdam, overl. 20-01-1999 (57 jaar) te Amsterdam

Jan W.C. was gehuwd en had twee zoons en een dochter.

IXbn

Willem Groothedde

[VIIIas]

geb. 10-03-1924, overl. 28-12-1992 (68 jaar) te Apeldoorn, gecrem. 31-12-1992 te Dieren

tr. Maria Cornelia Steinvoort

Kinderen:

1. Maria Cornelia (Corry)

tr. Pieter Looren de Jong

Kinderen:

a. Arin

IXbo

Hendrik Jan Bartes Groothedde

[VIIIat]

geb. 09-05-1915 te Dieren, ged. (GK), kapper, verz.inspecteur, overl. 22-03-1979 (63 jaar) te Genve, gecrem. 28-03-1979 te Heeze

H.J.B. Groothedde komt voor in de personeelsdossiers (1945-1967) van het Nederlands Beheersinstituut ( NBI).

tr. 01-06-1946 te Enschede Jansje Catrien Susanna (Atie) Denijs, geb. 17-03-1922 te Enschede, ged. (DG), PR-medewerkster, overl. 07-09-1984 (62 jaar) te Veenendaal, gecrem. 12-09-1984 te Arnhem, dr. van Meindert Denijs en Hendrika Venekamp

Kinderen:

1. Ronald , volgt Xbr

2. Eric , geb. 01-09-1948 te Enschede, volgt Xbs

3. Fernand , volgt Xbt

4. Saskia

tr. Theodorus Adrianus Maria (Theo) van Oorschot, zn. van Adrianus Andreas van Oorschot en Gertruda Petronella Hendrika Bolder

Kinderen:

a. Callyon

b. Clint

IXbp

Lammert Groothedde

[VIIIat]

geb. 05-07-1922 te Dieren, ged. (GK), kantooremployee, begr. te Apeldoorn, Begraafplaats Heidehof *)

(1) tr. Theodora Johanna Hendrika van Eck, dr. van Thomas van Eck en Hendrika A. Johanna Haben

Kinderen:

1. Rudolf Gerrit Jan , volgt Xbu

2. Ferdinand Stijn (Ferry)

tr. Rosemarie Gabriella Juchtmans, dr. van Jan Pieter Frans Mathilde Juchtmans en Hortensia Jos Meskens

(2) tr. 06-04-1966 te Nijkerk Johanna Helena Willemsen, geb. 08-06-1930 te Nijkerk, ged. (GK), winkelbediende, overl. 23-12-1999 (69 jaar) te Apeldoorn, begr. 29-12-1999 te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *), dr. van Derk Jacob Willemsen en Woutera Snappen

Kinderen:

3. Wouter Derk Hermanus (Wouter)

4. Johanna Wilhelmina (Hanneke)

IXbq

Gerrit Jan Groothedde

[VIIIat]

tr. Jantje Kerseboom, dr. van Gerrit Kerseboom en Jo Reusink

Kinderen:

1. Johanna

tr. Jan Welgraven, zn. van Jan Welgraven en Helena Bongaarts

Kinderen:

a. Sandra

b. Carla , geb. 05-05-1975 te Velp, overl. 24-08-1996 (21 jaar) te Rheden

c. Sabine

2. Gerrit Jan (Gerrit) , volgt Xbv

3. Hanny Jos

tr. Dick Rene Obbes, zn. van Dirk Obbes en Hendrika Cornelia Morelisse

Kinderen:

a. Maddie Claire

b. Daan

4. Jeannette

tr. Martin Robert van Eeden

Kinderen:

a. Marith Nerissa Carla

IXbr

Johannes (Joop) Groothedde

[VIIIat]

geb. 18-06-1931 te Dieren, ged. (NH), administrateur, overl. 08-09-1998 (67 jaar) te Steenderen, gecrem. 14-09-1998 te Dieren

tr. Derkje Johanna Willemina (Dicky) Zweers, dr. van Peter Johan Zweers en Johanna Willemina Zweers

Kinderen:

1. Johanna (Astrid)

tr. Gradus Johannes (Hans) Smit

2. Sylvia Francisca (Sylvia)

tr. Franciscus Hermanus Bernardus (Frank) Rietberg

Kinderen:

a. Iris Johanna Maureen (Iris)

IXbs

Marius Groothedde

[VIIIat]

geb. 20-06-1933 te Dieren, arbeider, overl. 15-09-1979 (46 jaar) te Dieren, begr. 15-09-1979 te Dieren, Algemene Begraafplaats Imboslaan

tr. Everdina Johanna Wolters, dr. van Andries Wolters en Theodora Fransen

Kinderen:

1. Marius (Mario) , volgt Xbw

2. Theodora (Thea)

tr. Mike Zevenbergen

3. Gerrit Jan (Gerrit) , volgt Xbx

4. Andries , volgt Xbij

5. Everdina Johanna (Evelyn)

sw. Leo Tijsen

6. Ingrid Sabina Esther Miranda (Ingrid)

tr. Bert van der Heide

Kinderen:

a. Marinka

7. Grada Johanna (Sandra)

IXbt

Geert Groothedde

[VIIIau]

geb. 03-02-1922 te Meppel, ged. (NH) te Meppel, chauffeur, afdelingschef, overl. 02-04-1983 (61 jaar) te Zaandam, begr. 06-04-1983 te Zaandam

tr. Maria Catharina Bier, dr. van Jacob Bier en Maria Catharina van Dieren

Kinderen:

1. Maria Catharina

tr. Albertus Meijer, geb. 12-05-1941 te Wormerveer, psycholoog, overl. 12-03-1990 (48 jaar), zn. van Bertus Meijer en Cornelia van Beek

Kinderen:

a. Yury

b. Larissa

2. Hendrik Jan Bartes , volgt Xbz

3. Irene Geraldine

tr. Johannes Hendrikus Scholten, zn. van Hendrik Scholten en Elisabeth van der Neut

Kinderen:

a. Robin

b. Ralf

IXbu

Antonius Martinus Hilbrandt Groothedde

[VIIIav]

geb. 18-10-1939 te Zeist *), ged. (RK), timmerman, beheerder, overl. 13-07-1992 (52 jaar) te Utrecht

(1) tr. Carola Paulina Schouten

Kinderen:

1. Paulina Christina Maria

tr. A. van Elst

2. Monique Maria Antoinette , geb. 07-01-1966 te Utrecht, ged. (RK), overl. 24-02-2000 (34 jaar)

Vertrekt 28-10-1969 naar Zeist. Is gehuwd met ene Emiliano. Heeft een dochter Samantha.

3. Edith Marilla

(2) tr. Johanna Theodora Diemer, dr. van Petrus Mattheus Diemer en Adriana Oliekan

Kinderen:

4. Marilla Johanna , geb. 14-07-1971 te Utrecht, overl. 17-07-1971 (3 dagen) te Utrecht

5. Marilla Johanna Theodora

6. Antonius Petrus Mattheus

IXbv

Antonie (Ton) Groothedde

[VIIIaij]

geb. 17-11-1934 te Deventer, overl. 18-08-2006 (71 jaar) te Twello

tr. W.J. (Wil) Bruggeman, dr. van Jan Bruggeman (overl. 29-07-1982 te Wapenveld) en Dina Boer (overl. 20-02-1997 te Wapenveld)

Kinderen:

1. Annette

tr. Peter Schreuder

2. Erwin

tr. Romana Kortsilius

IXbw

Gerrit Erbert Groothedde

[VIIIaz]

(1) tr. Geertje Grietje Weidgraaf

Kinderen:

1. Gerrit Erbert

(2) tr. Liv Astrid Eilertsen

IXbx

Antonie (Ton) Groothedde

[VIIIba]

tr. Sigrid Sophie Meta Hornbostel, dr. van Friedrich Wilhelm Hornbostel en Lina Katharina Hittmeier

Kinderen:

1. Tim

IXbij

Albert (Ap) Groothedde

[VIIIba]

tr. Lamberta Maria (Betsie) Bessembinder, dr. van Theodorus Johannes Bessembinder en Bertha Johanna den Besten

Kinderen:

1. Michiel Christiaan (Michiel)

2. Inge Suzanne (Inge)

IXbz

Gerardus Johannes Hendrikus Groothedde

[VIIIbb]

tr. Sela Molag, dr. van Frikko Molag en Fenna Dekker

Kinderen:

1. Alida Maria Johanna

tr. Ronnie Lowe, zn. van Cullen Lowe en Ruby Cash

Kinderen:

a. Kevin Jason

b. Mark Thomas

2. Robert , volgt Xca

3. Norman

tr. Donna Ann Couch, dr. van Claude Couch en Nan Randolph

4. June Fenna

(1) tr. Kenneth Wayne Haydock, zn. van Hoyt Haydock en Laura Cody

Kinderen:

a. Brandon Allen

b. Ashley Michelle

(2) tr. James Earl Fender Jr, zn. van James Earl Fender Sr en Bette Petty

IXca

Marinus Cornelis Hendrikus Groothedde

[VIIIbb]

tr. Lorna Elva Leslie, dr. van Lawrence Norman Leslie en Marguerite Verna D'Amour

Kinderen:

1. Marc Matthew

2. Yvonne Leslie

IXcb

Franciscus Gerardus Josephus (Frank) Groothedde

[VIIIbc]

tr. Francisca Johanna (Cisca) Roskamp

Kinderen:

1. Sigrid Berchta Maria (Sigrid)

2. Edwin Jan Wilhelmus (Edwin)

IXcc

Rudolf Theodoor (Ruud) Groothedde

[VIIIbd]

geb. 22-08-1937 te Bovenkarspel *), ged. (RK) 22-08-1937 te Bovenkarspel, ontwikkelaar multimediaprogrammatuur, overl. 31-07-2003 (65 jaar) te Maastricht, gecrem. 05-08-2003 te Geleen

Ruud was ook genealoog. Hij heeft een groot deel van de Groothedde-familie in kaart gebracht.

tr. Anna Maria Pacifique (Anni) Benrink, dr. van Johannes Bernardus Gerardus Benrink (geb. 15-03-1909 te Tubbergen, postkantoorhouder, overl. 06-08-1974 te Maastricht) en Gezina Maria Braakhuis (geb. 31-01-1912 te Mariaparochie, overl. 07-02-1977 te Tubbergen)

Kinderen:

1. Monica Anna (Monica)

tr. Frank Petrus Smit, zn. van Franciscus Smit (geb. 21-06-1934 te Dinteloord, verkeersdeskundige, overl. 17-11-1993 te Nijmegen) en Petronella Satter

Kinderen:

a. Maaike

b. Jasper Martijn

2. Barbara Isabel (Barbara)

sw. Edwin Slot, zn. van Albert Jan Slot en Willemina Lammertink

Kinderen:

a. Rene Anna Willemina

b. Simon Albert Rudolf

IXcd

Theodoor Gerard Sebastiaan Joseph (Ted) Groothedde

[VIIIbd]

geb. 13-03-1942 te Heiloo, ged. (RK) 13-03-1942 te Heiloo, leraar, overl. 21-02-1989 (46 jaar) te 's-Hertogenbosch, gecrem. 24-02-1989 te Vlijmen

tr. Cecilia Johanna Josephina Schalken, dr. van Petrus Bartholomeus Leopold Schalken en Anna Scholte

Kinderen:

1. Yvette Marie-Anne

2. Antoine Sebastian

IXce

Gerrit Derk Maria (Gerrit) Groothedde

[VIIIbe]

tr. Catharina J.M. Reijersberg

Kinderen:

1. Eva

2. David

IXcf

Ivo Fernandus Josephus Groothedde

[VIIIbf]

tr. Mary Ross, geb. 06-05-1930 te Dumfries, employee police/radio, overl. 04-03-2000 (69 jaar) te Carlisle, begr. 10-03-2000 te Langholm (Schotland), dr. van David Ross en Harriet Townsend

Kinderen:

1. Rudolf Lodewyk

(1) tr. Elise Michelle Arouh, dr. van Alan Arouh en Natalie Mann

(2) sw. Lisa Marie Wood, dr. van NN Wood en Gloria Douglass

IXcg

Albert Jan (John) Groothedde

[VIIIbf]

geb. 15-08-1938 te Dieren, ged. (RK), overl. 16-07-2008 (69 jaar) te Nijmegen

tr. Gerda J.M. Kuijpers, dr. van Martinus Kuypers en Francisca van Thiel

Kinderen:

1. Ivo Harm Martinus

2. Carla Francisca Rebecca

tr. Peter Ermerins

Kinderen:

a. Danil

b. Mauro

c. Luca

3. Esther

tr. Frank Klabbers

Kinderen:

a. Floor

b. Daan

IXch

Robert Marius Groothedde

[VIIIbg]

geb. 31-08-1943 te Hilversum, chemicus, overl. 07-10-1996 (53 jaar) te So Bernando do Campo, begr. 08-10-1996 te So Paulo (Brazili)

tr. Marcelina das Neves Castro, dr. van Oliveiros Guarim Castro en Aldina das Neves Alves

Kinderen:

1. Lara Marcela

2. Oliver Marius

3. Monique Isabelle

IXci

Michal (Miel) Groothedde

[VIIIbh]

(1) tr. Yvonne van Braak, dr. van Hendrik van Braak en Wilhelmina Mebel

Kinderen:

1. Michal (Michel) , volgt Xcb

2. Gordon Hendrik Gerardus , volgt Xcc

(2) tr. Johanna Hendrika Annelies Weijde, dr. van Herman Weijde en Loes van de Klomp

Kinderen:

3. Donna Barbara Allen Hendrike Frederike

IXcj

Ronald Antony Groothedde

[VIIIbi]

(1) tr. Deborah Ann Mercil

Kinderen:

1. Sabrina Dawn

(2) tr. Deborah Ann Mercil

IXck

Gerrit Harmen (Gerrit) Groothedde

[VIIIbj]

tr. Nelly Cornelia (Nel) Korving, dr. van Marinus Korving en Cornelia Elisabeth Kroon

Kinderen:

1. Miranda

sw. Jeffry Visser

Kinderen:

a. Thomas Bastiaan

2. Dr.Ir. Bastiaan

IXcl

Herman Gerrit (Harry) Groothedde

[VIIIbj]

tr. Henriette Eesje de Rooij, dr. van Hendrik de Rooij en Aaltje Vorderman

Kinderen:

1. Esther Alinde Johanna

tr. Johannes Franciscus Maria (Mike) Ebbers, zn. van Johan Theodoor Ebbers en Johanna Petronella Maria van Veghel

Kinderen:

a. Stijn Wilhelmus Herman

2. Ronald Henri

IXcm

Antoon Johan (Ton) Groothedde

[VIIIbj]

geb. 27-04-1957 te Apeldoorn, ged. (NH), boekhouder, planner, overl. 07-05-2010 (53 jaar) te Vaassen, gecrem. 12-05-2010 te Zwolle

tr. Hermina Johanna Grada (Mirjam) te Riele, dr. van Hermanus Bernardus te Riele en Johanna Maria van der Linde

Kinderen:

1. Sara

2. Bram

IXcn

Albert Roelof Groothedde

[VIIIbk]

tr. Lucia G. de Haas

Kinderen:

1. Rudie Albert

2. Debbie

IXco

Albert Anton (Albert) Groothedde

[VIIIbl]

tr. Sarah Catharine (Sarah) Warnick, dr. van Joseph Vincent Warnick en Kathleen Leora Hinton

Kinderen:

1. Aaron Joseph (Aaron)

2. Hannah Kathleen (Katy)

3. Rachel

IXcp

Herman Jan (Herman) Groothedde

[VIIIbl]

tr. Aartje (Adrie) van den Berg, dr. van Harmen van den Berg en Mensje Kroon

Kinderen:

1. Gerrit Jan (Gerjan)

2. Menske Merianne (Merianne)

3. Wilhelmine (Willemieke)

Xa

Arend Grootherder

[IXa]

geb. 12-10-1910, overl. 05-04-1990 (79 jaar) te Rheden, begr. te Ellecom

tr. 08-05-1940 te Rheden Hendrika Lenderink, geb. 05-07-1905 te Steenderen, overl. 31-12-1988 (83 jaar) te Dieren, begr. te Ellecom, dr. van Hendrik Jan Lenderink en Hendrika Hazelaar

Kinderen:

1. W.H.

tr. J.H. Adding

2. H.A.

tr. W.M. Adding

3. A.

tr. A.B. Jansen

Xb

Albert Grootherder

[IXb]

geb. 30-12-1923 te Heerlen, overl. 15-12-1966 (42 jaar) te Heerlen, gecrem. 20-12-1966 te Dieren

tr. Gerritje Korver

Kinderen:

1. Engelina Willemijntje

2. Berend Rudolf

3. Ronald Jan

Xc

Frederik Christiaan Grootherder

[IXc]

tr. Arendina Frederika (Anna) Honders, dr. van Teunis Honders (geb. circa 1873, landbouwer) en Anna Catharina Willems (geb. circa 1884)

Kinderen:

1. Christina Harmina

tr. Jan Antonie Schotpoort, zn. van Bartus Schotpoort en Catrina Achterkamp

2. Anna Cathrina

tr. Jacob Wijnands, zn. van Willem Wijnands en Klaasje Smit

Kinderen:

a. Willem Frederik

b. Klaasje Arendina Frederika

3. Wilhelmina

tr. Dirk Top, zn. van Derk Top en Everdina Steelsel

Xd

Frederik Christiaan Grootherder

[IXd]

tr. Gerritje (Grietje) Hofman, dr. van Frederik Christiaan Hofman en Jannetje Zwierenberg

Kinderen:

1. Albert Antonie , volgt XIa

2. Jannetje , geb. 28-09-1965 te Brummen, kassire, overl. 15-11-2002 (37 jaar) te Brummen

tr. Frederik Weenink, zn. van Christiaan Weenink en Barbara Beekman

Xe

Berend Grootherder

[IXd]

geb. 11-06-1939 te Brummen *), timmerman, overl. 12-12-1993 (54 jaar) te Hall, gecrem. 16-12-1993 te Dieren

tr. Jantje Gerritje Vredenberg, dr. van Hendrik Vredenberg en Johanna Berendina Christina Huurnink (overl. 09-07-1993 te Zutphen)

Kinderen:

1. Hendrika Johanna

2. Hendrik

Xf

Albert Willem Grootherder

[IXd]

tr. Margrietha Johanna Alida Bouwhuis, dr. van Gerrit Jan Bouwhuis en Aaltjen Boesveld

Kinderen:

1. Aaltje Johanna (Jolanda)

2. Marcel

Xg

Hendrikus (Dick) Grootherder

[IXf]

geb. 04-08-1925 te Ellecom, fabrieksarbeider, overl. 10-08-2007 (82 jaar) te Apeldoorn, gecrem. 15-08-2007 te Dieren

tr. Lammerdina Willemina (Dinie) Modderkolk, dr. van Willem Aaldert Modderkolk (geb. circa 1900, fabrieksarbeider) en Gerritje Meyerink

Kinderen:

1. Willem (Wim) , geb. 05-12-1953 te Brummen, volgt XIb

2. Gerrit Hendrikus (Gert) , volgt XIc

Xh

Hendrik Jan (Henk) Grootherder

[IXi]

tr. Maria Johanna Berendina (Marie) Boers, dr. van Berend Boers en Johanna Vlemingh

Kinderen:

1. Arend Hendrik Groothedde , volgt XId

2. Berend Derk Groothedde

3. Maria Hendrika Groothedde

tr. Arjo Robert van Hierden, zn. van Hendrik van Hierden en Leida Schoenmaker

Kinderen:

a. Marije

b. Sarah

Xi

Hendrikus Grootherder

[IXi]

tr. Tonny Jaantje Oosterkamp

Kinderen:

1. Arend Jan Hendrik

2. Hendrikus Johan

3. Sandra Diana

tr. Patrick D. Biemans

Kinderen:

a. Fabian

Xj

Klaas Grootherder

[IXi]

tr. Maaike Cornelia (Maja) Yntema

Kinderen:

1. Miranda

2. Ilka

3. Wytske

Xk

Hendrikus Grootherder

[IXj]

tr. Dina Martina Voskamp, dr. van Albert Voskamp en Dina Martina Zandwijk

Kinderen:

1. Frederik Albert

2. Elles

Xl

Frederik Christiaan Grootherder

[IXj]

tr. Betty Verbeek, dr. van Albertus Hendrikus Verbeek en Anneken Capel

Kinderen:

1. Petra Wilhelmina (Petra)

tr. Gerrit Han (Andr) Welmerink

Kinderen:

a. Laura Amber (Laura)

b. Remco Marcel (Remco)

2. Arnold Hendrikus , volgt XIe

Xm

Albert Gerrit Grootherder

[IXm]

tr. Maria Francina Voogd, dr. van Jan Voogd en Sara Cornelia Teljeur

Kinderen:

1. Monique

tr. Willem Dix, zn. van Peter Dix en Berendina Burgers

Kinderen:

a. Nick

2. Ingrid

Xn

Gerrit Jan (Jan) Groothedde

[IXp]

tr. Maria Hendrika Wilhelmina (Mariska) van Gurp, dr. van Gerhardus Johannes van Gurp en Dieze ten Have

Kinderen:

1. Roy Gerrit Hendrikus (Roy)

2. Maria Miranda Gerritdina

sw. Wiard Olivier

Xo

Egbert Johannes (John) Groothedde

[IXq]

tr. Annie Cremers

Kinderen:

1. Bart

tr. Dagmar Thalen, dr. van Jack Thalen en Nel Muller

2. Ren

Xp

Johannes Jan Frans Groothedde

[IXq]

(1) tr. Lenie Trentelman

Kinderen:

1. Erik Hendrik Egbert (Erik)

(2) tr. Sylvia Bhmer

Xq

Andries Peter Groothedde

[IXq]

tr. Hannie Hensgens

Kinderen:

1. Sandra

2. Saskia

Xr

Willem Jan Hendrik Arie (Wim) Groothedde

[IXr]

tr. Rita Vaessen

Kinderen:

1. Henrik Wilhelmus (Rik)

Xs

Derk Gerardus (Dick) Groothedde

[IXt]

(1) tr. Hendrika Wilhelmina Maria (Hetty) Rodijk

Kinderen:

1. Elisabeth Maria Larissa

2. Stephanie Desiree Maria

(2) tr. Corina Peet, dr. van Hendrikus Gerhardus Peet en Alberta Johanna de Vries

Kinderen:

3. Vera

4. Koen

Xt

Berend Jan (Berend) Groothedde

[IXu]

geb. 22-10-1918 te Apeldoorn, overl. 1982 (ongeveer 64 jaar) te Apeldoorn

tr. 04-06-1942 te Apeldoorn Francina (Sien) van Ree, geb. 24-04-1920 te Harskamp, overl. 03-09-2006 (86 jaar) te Apeldoorn, gecrem. 11-09-2006 te Ugchelen, Crematorium Heidehof

Kinderen:

1. Derkje (Dikkie)

tr. Franciscus H. (Frans) Jasperse

Kinderen:

a. Fransien

b. Marjolein

2. Hermanus (Herman) , volgt XIf

3. Berend Jan (B) , volgt XIg

Xu

Lulof Groothedde

[IXu]

geb. 25-01-1922 te Apeldoorn, direkteur Installatiebedrijf Gebr. Groothedde B.V., woont Apeldoorn, overl. 09-08-1999 (77 jaar) te Beekbergen, verpleeghuis "Het Zonnehuis", begr. 13-08-1999 te Beekbergen, Begraafplaats Koningsweg

tr. Johanna Bertha (Annie) Woudenberg, geb. 08-03-1925, overl. 16-09-1997 (72 jaar) te Beekbergen, begr. 19-09-1997 te Beekbergen, Begraafplaats Koningsweg

Kinderen:

1. Derkje Johanna (Dicky)

tr. Wouter van Asselt, zn. van Wouter van Asselt en Gerritje van Huffelen

Kinderen:

a. Suzan

b. Ivan

2. Berend Jan (Jan)

Xv

Derk Jan (Dirk) Groothedde

[IXv]

geb. 23-01-1919 te Epe, overl. 16-02-1996 (77 jaar) te Apeldoorn, gecrem. 20-02-1996 te Ugchelen

tr. Hendrika (Riek) Karrenbelt, geb. circa 1918, overl. 13-02-1999 (ongeveer 81 jaar) te Apeldoorn, gecrem. 18-02-1999 te Ugchelen

Kinderen:

1. Evert

2. Herma

Xw

Willem Lubbertus Gerardus Otto (Wim) Groothedde

[IXij]

geb. 05-04-1936 te Apeldoorn, eierhandelaar, overl. 23-01-2007 (70 jaar) te Epe, gecrem. 27-01-2007 te Ugchelen, Crematorium Heidehof

tr. Gerritje (Gerrie) van Zuuk, dr. van Gerhard van Zuuk (geb. 03-06-1894 te Epe, overl. 27-10-1977 te Apeldoorn) en Mina van Essen (geb. 04-06-1904 te Epe, overl. 30-06-1990 te Epe)

Kinderen:

1. Teunis (Teun) , volgt XIh

2. Mina (Ineke)

tr. Jan de Wilde

Kinderen:

a. Iris

b. Fleur de Wilde

Xx

Teunis Groothedde

[IXz]

Kinderen:

1. Vilma

Xij

Antoon Bernhard Groothedde

[IXaa]

tr. Gerritje Fukkink, dr. van Marinus Fukkink (geb. 11-05-1908 te Zutphen) en Johanna Jacoba Hissink

Kinderen:

1. Jacoba Suzanne

tr. Jackie Kinnaer

2. Marinus Anton , volgt XIi

3. Bernhard Johannes

tr. Maureen Wardenaar

Xz

Frederik Groothedde

[IXaa]

tr. Marrie NN

Kinderen:

1. Justin

Xaa

Drs. Teunis Groothedde

[IXab]

tr. Gerridina van der Linde, dr. van Hendrik Jan van der Linde en Hendrika Schutte

Kinderen:

1. Elles

tr. Hendrikus Albrt (Edo) Scholten, zn. van Hermannus Scholten en Jennigje Kolkman

2. Willem

3. Gijsbert

Xab

Teunis Groothedde

[IXac]

tr. Evertje Eilander, dr. van Gerhardus Eilander en Evertje Olthuis

Kinderen:

1. Egbertje

Xac

Hendrikus Aaldert Groothedde

[IXac]

tr. Geertje Johanna Rozendal, dr. van Johan Rozendal en Dirkje Johanna Braakman (geb. 05-12-1920, overl. 23-03-1989)

Kinderen:

1. Reinder

2. Dirk Johan

Xad

Jakob Groothedde

[IXad]

tr. Louise Geertruida Maria van Rossum, dr. van Gerardus Martinus Willem van Rossum en Johanna Cornelia Voois (geb. 04-09-1903, overl. 18-08-1998 te Bosch en Duin)

Kinderen:

1. Teunis Jacob , volgt XIj

2. Gerardus Marinus Willem

tr. Rixt Zeilstra

3. Danille Johanna Louise

tr. Arjan van Woudenberg

Xae

Reinder Groothedde

[IXaf]

tr. Adriana Everdina Buitenhuis, geb. 22-04-1927 te Holten, overl. 23-01-2005 (77 jaar) te Apeldoorn

Kinderen:

1. Gerda Johanna (Gerda) , geb. 24-10-1949 te Apeldoorn, adm. medewerker, overl. 21-08-1993 (43 jaar) te Apeldoorn, gecrem. 26-08-1993 te Dieren

tr. Johannus Petrus Hubertus (Hans) Schipper

Kinderen:

a. Jochem Olivier

b. Sophie Charlotte

2. Elisabeth Clasina

tr. Marinus van 't Laar

Kinderen:

a. Sylvia

b. Marlies

3. Andrea Jantina

tr. Antoon Jan Claessens

Kinderen:

a. Lorette

b. Vera

4. Adriana Everdina

tr. Franciscus Hubertus Lindner, zn. van Herman August Lindner en Eveline Gastin

Kinderen:

a. Pim

b. Stef

5. Reinder , volgt XIk

6. Gerry Evelien

tr. Hendrik Jan van Essen

Kinderen:

a. Jos

b. Tom

7. Mirjam

Xaf

Lammert Groothedde

[IXaf]

tr. Elizabeth de Vries, dr. van Cornelis de Vries en P. van de Dool

Kinderen:

1. Ren Arjan Cornelis , volgt XIl

2. Arco Pieter Gerben , volgt XIm

Xag

Gerrit Groothedde

[IXaf]

tr. Heintje J. Peters

Kinderen:

1. Arjanne Gerda

2. Wouter Gerrit , volgt XIn

3. Inge Gerda Alice

Xah

Reinder (Rein) Groothedde

[IXag]

geb. 04-06-1936 te Apeldoorn, accountant, woont Deventerstraat, Apeldoorn, overl. 10-03-1996 (59 jaar) te Apeldoorn, begr. 14-03-1996 te Wenum *)

tr. Derkje Frederika (Dikkie) Angelier

Kinderen:

1. Reinder (Ren)

Xai

Jan Groothedde

[IXai]

geb. 03-03-1926, in groenten, waterwerken, krantenverkoop, fietsenstalling, overl. 26-04-1982 (56 jaar) te Amsterdam

tr. Wilhelmina Hendrika Dieters, dr. van Jan Dieters en Maria Roos

Kinderen:

1. Harmen Jan , volgt XIo

2. Richard Walter

Xaj

Koenraad Groothedde

[IXai]

(1) tr. Petronella Maria Hansen

Kinderen:

1. Bernardus , volgt XIp

(2) tr. Annie Ras

Xak

Jan Kornelis Groothedde

[IXaj]

geb. 01-04-1939 te Poeldijk, bedrijfskundige / informaticus, woont Rotterdam, overl. 01-01-2006 (66 jaar) te Rotterdam, begr. 07-04-2006 te Rotterdam, begraafplaats "Hofwijk" te Rotterdam-Overschie

Gekonfirmeerd 15-07-1965 te Frenkendorf (CH).

tr. Ellinor Zubler, dr. van Walter Zubler en Wilhelmina Bijleveld

Kinderen:

1. Kitty

tr. Michael Max Piesch, zn. van Wolfgang Pietsch en Marina Frankenberg

2. Ron , volgt XIq

3. Michal (Mischa)

Xal

Marcel Jan Groothedde

[IXaj]

tr. Deborah Anne Kimber

Kinderen:

1. Jake

Xam

Gerrit Dewes (Gerrit) Groothedde

[IXak]

tr. Johanna (Jopie) Kleiboer

Kinderen:

1. Geertruida (Truus)

tr. Marcel de Roo

Kinderen:

a. Stefan

b. Ilona

2. Wilhelmina (Wilma)

sw. Danny Stegeman

Xan

Lubertus (Bertus) Groothedde

[IXak]

tr. Johanna (Jannie) Zweekhorst

Kinderen:

1. Hendrikus (Harry)

Xao

Johannes Derk Julius (Jod) Groothedde

[IXam]

tr. Johanna Jacoba (Anja) Eilander

Kinderen:

1. Carlo

2. Ramn

3. Marco

Xap

Robert Groothedde

[IXan]

(1) tr. Carmen Ann Xerri

(2) tr. Gwendoline Bretherick

Kinderen:

1. Sonja Alexandra Maartje

Xaq

Johannes Groothedde

[IXao]

geb. 10-09-1958 te Sydney, overl. 01-07-1992 (33 jaar) te Den Helder, begr. 07-07-1992 te Huisduinen

tr. Yvonne Scherpenzeel, dr. van Jan Scherpenzeel en Riena Zwart

Kinderen:

1. Stephan

2. Jeffrey

tr. Lucanne Rosalie Zo (Lucanne) Mulder

3. Randy

Xar

Robert (Rob) Groothedde

[IXar]

tr. Stella Jos (Stella) Kuypers, dr. van Eduard August Kuypers en Aukje Nijboer

Kinderen:

1. Jolinda Tamara

2. Gerrit Jan

Xas

Wilhelmus Johannes (Wim) Groothedde

[IXat]

tr. Ria Veeneman

Kinderen:

1. Mirjam

2. Jeroen

Xat

Reinder Groothedde

[IXau]

tr. Josephina Catherina Bouck, dr. van Lambertus Bouck en Elizabeth Joanna Wind

Kinderen:

1. Reinder Jeroen

2. Vincent , volgt XIr

Xau

Johannes (Joop) Groothedde

[IXau]

tr. Jenny Moes

Kinderen:

1. Rylana

2. Erwin

Xav

Jan Derk Groothedde

[IXax]

tr. Hendrika Groothedde, dr. van Roelof Groothedde (VIIah) (geb. 15-05-1892 te Teuge, landbouwer, overl. 01-05-1967 te Teuge) en Gerritjen van Beek (geb. 26-02-1892 te Apeldoorn, overl. 17-07-1974 te Teuge)

Kinderen:

1. Johanna (Hanneke) , geb. 13-03-1969 te Deventer, overl. 19-03-1969 (6 dagen) te Deventer, begr. te Terwolde *)

2. Hendrikus Albertus (Erik) , volgt XIs

3. Gerritje (Gerrie)

tr. Willem van Looijengoed

Kinderen:

a. Marieke

4. Johanna (Annet)

Xaw

Frans Groothedde

[IXaij]

tr. Hillegonda (Gonnie) Bremmer, dr. van Gerrit Jan Bremmer en Jannigje de Groot

Kinderen:

1. Albert , volgt XIt

2. Jannigje Hillegonda (Lianne)

tr. Hendrik Jan (Hendrik-Jan) Colijn, zn. van Jaap Colijn en Jacoba Adriana Reijerkerk

Kinderen:

a. Jacob (Job)

b. Frans Albert (Bart)

3. Cornelia Johanna (Cornelie)

4. Gerrit Jan (Gerben)

Xax

Johannes (Hans) Groothedde

[IXaij]

tr. Maaike Maria (Marieke) Hoeflaak

Kinderen:

1. Bastiaantje (Annette)

2. Cornelia Johanna (Corinnne)

3. Albert Johannes (Bertjan)

4. Teunis Marinus (Martijn)

5. Johannes Teunis (Johan)

6. Maaike Maria (Marianne)

7. Gerritjen Hendrina (Gerrinne)

Xaij

Albert Groothedde

[IXaij]

tr. Willempje Adriana (Lia) Grisnich

Kinderen:

1. Albert

2. Jan Gijsbertus (Jan)

3. Cornelia Johanna (Corine)

4. Marrigje (Marijke)

5. Jacobus Rens (Jourens)

6. Lydia

7. Wessel

Xaz

Hendrikus Albertus (Hennie) Groothedde

[IXaij]

tr. Dorothea Johanna (Dorine) Zegers

Kinderen:

1. Paul Gustaaf (Paul)

2. Johanna Antonetta Cornelia (Jolien)

3. Rozemarijn

Xba

Jan Willem Groothedde

[IXaz]

tr. Johanna Christina (Joke) Kerkdijk

Kinderen:

1. Evert Jan

2. Berend Jan (Bert)

3. Johannes

4. Johanna Maria

Xbb

Gerrit Groothedde

[IXaz]

tr. Dina Antonia (Annet) Kruizinga, dr. van Gerhardus Lubertus Kruizinga en Dirkje Antonia Wijnen

Kinderen:

1. Jeroen Erik

2. Michelle

Xbc

Johannes (Johan) Groothedde

[IXaz]

sw. Roelofje (Rolinde) Westhuis, dr. van Cornelis Westhuis en Hennie van Dalfsen

Kinderen:

1. Marijke

2. Niels

Xbd

Erik Groothedde

[IXaz]

tr. Carolina Bernadette (Karin) Bolink, dr. van Herman Bolink en Geertje Hendrika Aarsen

Kinderen:

1. Eline

2. Nienke

Xbe

Evert Groothedde

[IXba]

tr. Linda Elisabeth Anthonia (Linda) Krispin

Kinderen:

1. Jorie

2. Iris

Xbf

Albert (Bert) Groothedde

[IXba]

tr. Cornelia Maria Plaatzer

Kinderen:

1. Lydia

2. Linda

3. Jolien

Xbg

Albert Groothedde

[IXbb]

tr. Hendrika (Riekske) Groothedde, dr. van Harmen Groothedde (IXbh) (geb. 21-04-1927 te Terwolde de Vecht, veevoederhandelaar, overl. 24-02-1991 te Apeldoorn) en Aaltje Groothedde (geb. 14-07-1925 te Vaassen, overl. 17-07-2010 te Terwolde de Vecht)

Kinderen:

1. Gerharda Aaltje (Gea)

2. Herma Reini (Herma)

3. Bertha Johanna (Anita)

tr. Jan Steijsiger

Kinderen:

a. Albert Jan (Leander)

4. Reinder

5. Harmen

Xbh

Johannes (Han) Groothedde

[IXbb]

tr. Alijda Willemina (Ada) ten Brinke, dr. van Willem ten Brinke (geb. 24-03-1928, overl. 13-12-2008 te Ridderkerk) en Aleida van de Berg (geb. 25-06-1928, overl. 01-07-2003)

Kinderen:

1. Alijda (Lida)

tr. Erwin Bluemink

2. Reinder (Ren)

3. Willem (Wim)

4. Gerhard

5. Willemina (Mieke)

6. Johanna (Hanneke)

7. (Stefan)

Xbi

Albert (Ab) Groothedde

[IXbc]

tr. Adriaantje (Arja) den Hertog, dr. van Abraham den Hertog en Marrigje Meerkerk (geb. 07-07-1932, overl. 30-10-1972 te Rotterdam)

Kinderen:

1. Albert

2. Marrigje Geertje (Margreet)

3. Abraham (Bram)

4. Hendrika Dirkje Johanna Antonia (Hanneke)

Xbj

Albert Groothedde

[IXbd]

tr. Josien Beumer, dr. van Evert Jan Beumer (overl. 06-07-1984) en Stijntje Hendrika van Essen

Kinderen:

1. Gerrit Gijsbert (Rutger)

2. Stijn Evert Jan (Jorian)

3. Gijsbertha Rachel (Rachel)

Xbk

Hendrikus (Harry) Groothedde

[IXbe]

tr. Marie Anna Berendina (Riet) van Binsbergen, dr. van Albertus Frederik Leopold van Binsbergen (geb. 12-05-1922 te Arnhem, winkelier, overl. 27-11-2001 te Arnhem) en Gerharda Hendrika Groothedde (geb. 31-08-1923 te Apeldoorn, overl. 01-02-1994 te Arnhem)

Kinderen:

1. Hendrikus (Erik) , volgt XIu

2. Gerharda Hendrika (Heleen)

tr. Johannes (Hans) Brand, zn. van Jacobus Brand en Jannetje de Bruin

Kinderen:

a. Marie Anna Berendina (Marianne)

b. Emma Janine (Emma)

Xbl

Willem (Wim) Groothedde

[IXbe]

tr. Aaltjen (Alie) Hoekman

Kinderen:

1. Hendrikus Ren (Ren)

2. Jolande

Xbm

Bernhard (Bert) Groothedde

[IXbe]

tr. Pieternella Clazina Helena (Erna) Timmermans

Kinderen:

1. Levenloos kind (mnl) , overl. 04-05-1990, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *)

2. Hendrikus Gerdinus Eli Cornelis

3. Matthijs Gerrit Johannes Marck

Xbn

Hendrik Elizabert (Henk) Groothedde

[IXbe]

tr. Jeanette Margreet (Jeannette) Moerdijk, dr. van Jan Moerdijk en Margaretha Scheele (geb. 15-12-1931 te Leiden, overl. 30-06-2006 te Apeldoorn)

Kinderen:

1. Margaretha Gerdina (Margarit)

2. Emma Erica Stphanie (Stphanie)

3. Joost Jan Hendrik

Xbo

Evert Jan (Jan) Groothedde

[IXbg]

tr. Bertha Elisabeth (Els) Mekelenkamp, dr. van Hein Mekelenkamp en Bartha Hendrika Groothedde

Kinderen:

1. Bertine Henritte (Henritte)

tr. Arash Dastani

Kinderen:

a. No (No)

2. Gerrie Evelien (Gerlinda)

tr. Arco van Triest

Kinderen:

a. Lotus Selina (Lotus) vasn Triest

3. Harmen (Hermen)

4. Heleen Marjolein (Heleen)

5. Mathilde

Xbp

Albert Groothedde

[IXbh]

tr. Ansje van Hartskamp

Kinderen:

1. Harmen Ronald

2. Gerrit Cornelis

3. Alexander

4. Jansje Gerjanne

5. Janettie Gerda Cornellie

Xbq

Harmen Wessel Weyland Groothedde

[IXbk]

tr. Elsje van Rijswijk, dr. van Anthonius Willem van Rijswijk en Elsje Johanna Theron Volsteedt

Kinderen:

1. Natasha Elsje

2. William Aidan

Xbr

Ronald Groothedde

[IXbo]

tr. Aleida Maria (Lies) Maathuis

Kinderen:

1. Ellis

2. Sandra

Xbs

Eric Groothedde

[IXbo]

geb. 01-09-1948 te Enschede, medewerker sociale dienst, overl. 31-01-1981 (32 jaar) te Nieuw Buinen, begr. 05-02-1981 te Assen

tr. Henrica Antonia Josephina (Ricky) Theuns, dr. van Johannes Theuns en Antoinette Hurks

Kinderen:

1. Bartes Johannes (Bart)

2. Paul Fernand (Paul)

Xbt

Fernand Groothedde

[IXbo]

tr. Anna Hendrika Johanna Adriana (Ans) Smulders, dr. van Adriaan Smulders en Anna van Lierop

Kinderen:

1. Karen Anne

partn. Wim Evertse

Kinderen:

a. Tijn

2. Eric

Xbu

Rudolf Gerrit Jan Groothedde

[IXbp]

(1) sw. Gerda Huberte Louise Bellemans

Kinderen:

1. Celia

(2) tr. Maria Jeannette Ariette Schouten

Xbv

Gerrit Jan (Gerrit) Groothedde

[IXbq]

(1) tr. Ruby Eveline (Ruby) Burgstede, dr. van Willem Bernardus Burgstede en Susanne Alexandria Maria Bossong

Kinderen:

1. Menno

2. Rutger

(2) tr. Maria Regina (Ingrid) Heijne

Xbw

Marius (Mario) Groothedde

[IXbs]

tr. Jeannine Overbeek, dr. van Hendrikus Albertus Overbeek en Anna Hendrina Schoppert

Kinderen:

1. Melissa

2. Marille

Xbx

Gerrit Jan (Gerrit) Groothedde

[IXbs]

tr. Marja Wigman

Kinderen:

1. Lianne

2. Kevin

Xbij

Andries Groothedde

[IXbs]

(1) tr. Annette Reinders

Kinderen:

1. Raymond

(2) tr. Pien Jansen

Kinderen:

2. Sven

Xbz

Hendrik Jan Bartes Groothedde

[IXbt]

tr. Elly Kuijt, dr. van Gerrit Kuijt en Magdalena Schipper

Kinderen:

1. Marjolein

2. Patricia

Xca

Robert Groothedde

[IXbz]

tr. Patty Jean Henson

Kinderen:

1. Patty Yvonne

tr. Darrell Ray Harrison, zn. van Richard Harrison en Rita Etters

Kinderen:

a. Devon Ray

2. Robert Christopher

Xcb

Michal (Michel) Groothedde

[IXci]

tr. Eveline Verheijdt, dr. van Leonardus Petrus Verheijdt en Henderina Suzanna Justina Wanders

Kinderen:

1. Frank Leon Michal (Frank)

2. Mechteld Alma Julia (Mechteld)

Xcc

Gordon Hendrik Gerardus Groothedde

[IXci]

tr. Gerdina Jacqueline van Gelder, dr. van Dirk Hermannus van Gelder en Hendrika Johanna Rechterschot

Kinderen:

1. Luna Nolle

2. Quinty Maxime

XIa

Albert Antonie Grootherder

[Xd]

tr. Yvonne Maria Spin, dr. van Johan Martin Spin en Gerritje Berendina Thijssen

Kinderen:

1. Kevin

2. Anne

XIb

Willem (Wim) Grootherder

[Xg]

geb. 05-12-1953 te Brummen *), electricien, overl. 12-04-2003 (49 jaar) te Hengelo (Gld), gecrem. 17-04-2003 te Dieren

tr. Gerritje Hermina (Gerda) Jurgens, dr. van Bertus Jurgens en Maria Helena Derksen

Kinderen:

1. Dieneke Maria (Sandra)

2. Mark Willem (Mark) , geb. 30-06-1986 te Eerbeek, overl. 2003 (ongeveer 17 jaar)

XIc

Gerrit Hendrikus (Gert) Grootherder

[Xg]

tr. Ingrid Schippers, dr. van Jan Willem Schippers en Gerritje Everdina Dekker

Kinderen:

1. Len

XId

Arend Hendrik Groothedde

[Xh]

tr. Johanna van Dijk

Kinderen:

1. Rutger

XIe

Arnold Hendrikus Grootherder

[Xl]

tr. Maria Theodora Leusink

Kinderen:

1. Bjarne

2. Kirsten

XIf

Hermanus (Herman) Groothedde

[Xt]

tr. Elizabeth Aaltje (Betsie) Wiersma

Kinderen:

1. Jeltje (Jelly)

tr. Jasper Seelemeyer

Kinderen:

a. Iris

2. Berend Jan

3. Elizabeth Francina (Elsbeth)

XIg

Berend Jan (B) Groothedde

[Xt]

tr. Marja Vleesch Dubois, dr. van Jacob Vleesch Dubois en Johanna Maria Adelheid Kaptijn

Kinderen:

1. Ilona

2. Bastiaan

XIh

Teunis (Teun) Groothedde

[Xw]

tr. Karin Verstoep, dr. van Jan Cornelis Verstoep en Willemina Cornelia Schipper

Kinderen:

1. Elise Fleur

2. Thomas Jan Willem

XIi

Marinus Anton Groothedde

[Xij]

tr. Monique Leunk

Kinderen:

1. Brigitte

2. Denise

XIj

Teunis Jacob Groothedde

[Xad]

tr. Roelofje Jentje Bos

Kinderen:

1. Jacob Dirk Teunis (Joppe)

2. Maria Dir-Janne Hendrika (Mirthe)

XIk

Reinder Groothedde

[Xae]

tr. Hedy Timmer

Kinderen:

1. Marc Patrick Reinier

2. Jeanette

XIl

Ren Arjan Cornelis Groothedde

[Xaf]

tr. Janette Gijsbertie Henriette Oosterbroek

Kinderen:

1. Arjen Paul

2. Jeroen Bastiaan

XIm

Ir. Arco Pieter Gerben Groothedde

[Xaf]

tr. Catharina Maria IJsselmuiden

Kinderen:

1. Michelle Yvette

2. Chantal Nicolette

XIn

Wouter Gerrit Groothedde

[Xag]

tr. Hendrika Jannette van den Berg, dr. van Albertus van den Berg (overl. 04-12-1989 te Winterswijk) en G. Bloemendal

Kinderen:

1. Marjolein Gerdine Henrieke

2. Rosanne Albertine

XIo

Harmen Jan Groothedde

[Xai]

tr. Irma Huissoon, dr. van Bruin Huissoon en Nelly Catharina Kromthout

Kinderen:

1. Wouter

2. Marie Louise

XIp

Bernardus Groothedde

[Xaj]

(1) tr. NN Altenau

Kinderen:

1. Pascal

(2) tr. Michele Lois Cooman

Kinderen:

2. Luchiano Bernardus

3. Rachel Lois

XIq

Ron Groothedde

[Xak]

tr. Mariko van Geest, dr. van Willem Derk van Geest en Frederika Quak

Kinderen:

1. Eileen

2. Thimo

XIr

Vincent Groothedde

[Xat]

tr. Ilse Christiaans

Kinderen:

1. Maeve

2. Dean

XIs

Hendrikus Albertus (Erik) Groothedde

[Xav]

tr. Martine Alberta (Martine) Vos

Kinderen:

1. Hendrika Maria (Marijke)

2. Willem Jan (Arjen) , geb. 04-04-2000 te Apeldoorn, overl. 03-05-2002 (24 maanden) te Apeldoorn, Juliana Ziekenhuis, begr. 08-05-2002 te Wenum, Gemeentelijke Begraafplaats *)

XIt

Albert Groothedde

[Xaw]

tr. Jannetje (Janneke) Lindhout

Kinderen:

1. Cornelia Theodora (Lisa)

2. Martha Hillegonda

XIu

Hendrikus (Erik) Groothedde

[Xbk]

tr. Danille Natascha (Danille) Aalders

Kinderen:

1. Anouk Suzan (Anouk)

2. Marit Robin Cecil (Marit)