Uitgebreide genealogie van Bart van Bensbergen


Voorwoord

Hieronder worden de resultaten van onderzoek naar de samenstelling van de familie Van Bensbergen / van Binsbergen / Van Bindsbergen / Binsbergen weergegeven.

Een groot deel van het onderzoek is gedaan door wijlen E. van Binsbergen te Ede, wien daarvoor veel dank toekomt. Verder heeft F.A.M. van Gorkum te Doetinchem bijgedragen. Ook veel nu nog levende familieleden zijn zo vriendelijk geweest hun gegevens ter beschikking te stellen.

Mocht een lezer opmerkingen of aanvullingen hebben dan wordt deze vriendelijk verzocht kontakt op te nemen. Voor de adresgegevens wordt verwezen naar de Internetpagina: http://www.gvanbinsbergen.org

Let wel: vanwege privacy-redenen wordt van mogelijk nog levende personen alleen de naam vermeld!

G. van Binsbergen

I

Bart van Bensbergen

Kinderen:

1. Jan , volgt IIa

2. Willem , volgt IIb

IIa

Jan van Bensbergen

[I]

tr. Jenneke van de Kolk, dr. van Jan van de Kolk

Beiden lidmaat van Herwen in 1665.
Wonen op Grondstein, "Binsberger Hof".
Jan wordt bij de doop van Neeltje, Bart en Derk aangeduid als "zoon van Bart van Bensbergen".
De Binsberger Hof is gelegen onder Elten aan de Binsbergerweg, een zijweg van de B8.

Kinderen:

1. Jan van Binsbergen , geb. te Herwen, volgt IIIa

2. Gerrit, Gerardus , volgt IIIb

3. Berndt , volgt IIIc

4. Neeltje , geb. 23-07-1665 te Herwen, ged. te Herwen *)

Belijdenis Pasen 1696, Herwen.

5. Bardt , ged. 31-01-1669 te Herwen, volgt IIId

6. Derk , ged. 24-06-1677 te Herwen, volgt IIIe

IIb

Willem van Bensbergen

[I]

woont Aerdt, overl. vůůr 1710

Belijdenis te Herwen oktober 1679.

(1) otr. 08-03-1684 te Herwen Gerritje Janssen

Kinderen:

1. Jan Hendrijk , ged. 03-11-1684 te Herwen, volgt IIIf

2. Barth , ged. 14-05-1687 te Herwen

(2) tr. 13-07-1689 te Herwen Henderske van Amerongen

j.d. van Gendringen, komt 1684 met attestatie van Schenkenschans.

Kinderen:

3. Gerrit , ged. 16-05-1690 te Herwen

4. Judijk , ged. 02-08-1691 te Herwen

(1) otr. 16-01-1712 te Herwen Geurt Vos, geb. te Wehl

(2) otr. 23-02-1726 te Herwen Hermannus Olthoff

Kinderen:

a. Hermannus , ged. 15-04-1727 te Aerdt

b. Theodorus , ged. 03-09-1729 te Aerdt

c. Hendrica , ged. 11-08-1732 te Aerdt *)

d. Anna Hendrina , ged. 13-08-1733 te Aerdt

5. Gerrit , ged. 24-10-1694 te Herwen

6. NN *) , ged. 03-05-1696 te Herwen *)

7. Gerrit , ged. 16-01-1698 te Herwen, volgt IIIg

IIIa

Jan van Binsbergen

[IIa]

geb. te Herwen

Lidmaat Pasen 1675 te Huissen (met attest. van Herwen).
"Jan heeft het inleggen van zijn kintje in onse kerk betaalt met 2 - 10, desen 2-11-1680."

(1) tr. 28-03-1676 te Huissen Feiken Nieuwenhuijs, geb. te Battum

Kinderen:

1. Mechteld (Maria) , ged. 06-12-1676 te Huissen

tr. Arnt van Krugten, zn. van Gerrit van Krugten

Kinderen:

a. Adriaen , ged. 09-07-1702 te Huissen

2. Abraham , ged. 19-10-1677 te Huissen

3. Abraham, Adam , ged. 13-11-1678 te Huissen, volgt IVa

(2) tr. 03-05-1679 te Bemmel Anneke Ariens

Kinderen:

4. Johannes , ged. 18-12-1680 te Huissen

5. Anna Sophia , ged. 04-05-1681 te Huissen, overl. 27-12-1757 (76 jaar) te Arnhem

(1) tr. 29-05-1707 te Huissen Jan Roest

(2) otr. 21-12-1715 te Bemmel AriŽn van Binsbergen, geb. 29-08-1686 te Randwijk, ged. 29-08-1686 te Randwijk, zn. van Hendrick von Bensberg (geb. circa 1636, buurmeester van Randwijk, overl. 09-02-1711) en Gerritje Bernts Roest (geb. vůůr 1646, overl. 07-09-1718)

6. AriŽn , ged. 06-10-1682 te Huissen, volgt IVb

7. Johannes (Jan) , ged. 14-10-1686 te Huissen, volgt IVc

8. Jenneken , ged. 02-04-1688 te Huissen

IIIb

Gerrit, Gerardus van Bensbergen

[IIa]

Geloofsbelijdenis Pasen 1718 te Herwen. Was op 18-12-1722 diaken te Herwen.

(1) tr. Rijxke Ariense

Kinderen:

1. Johannes van Binsbergen , geb. circa 1693, volgt IVd

(2) otr. 03-06-1694 te Herwen Agnees Janssen

Kinderen:

2. Rijxke , ged. 23-02-1696 te Herwen

Geloofsbelijdenis Pasen 1718 te Herwen.

3. Christijn, Christina van Bingsbergen , ged. 03-04-1698 te Herwen

tr. 30-10-1721 te Herwen Berent Steven van Beem, geb. te Rhenen

Berent is Leenman der Hessische Leenkamer in 1741.

Kinderen:

a. Rijk , ged. 15-06-1725 te Lent *)

b. Anna Maria , ged. 24-08-1727 te Lent

c. Derkske , ged. 22-08-1729 te Lent

d. Albertus , ged. 10-06-1736 te Lent

e. Willem , ged. 14-07-1738 te Lent

f. Jenneke , ged. 28-08-1740 te Lent

4. Jan van Binsbergen , ged. 30-05-1700 te Herwen

5. Willem , ged. 15-07-1703 te Herwen, volgt IVe

IIIc

Berndt van Bensbergen

[IIa]

Belijdenis te Herwen Pinksteren 1675.

otr. 19-08-1684 te Herwen Lijsbeth Derksen, overl. 1734 te Herwen

Kinderen:

1. Derk, Dirk van Binsbergen , ged. 24-04-1687 te Herwen, volgt IVf

2. Albertus van Binsbergen , volgt IVg

3. Hendrik van Binsbergen , volgt IVh

IIId

Bardt van Bensbergen

[IIa]

ged. 31-01-1669 te Herwen, overl. vůůr 1709

tr. Jacomijn Janssen *)

j.d. van Valburg.

Kinderen:

1. Jan , ged. 04-07-1697 te Herwen

2. Henrina Binsbergen , ged. 15-05-1704 te Deventer

3. Willemin van Binsbergen , ged. 03-10-1706 te Huissen

tr. 06-05-1735 te Huissen Hendrik Wigmans, zn. van Anna Maria Schroers

Kinderen:

a. Hendrina van Bingsbergen , geb. *), ged. (geref) 13-09-1730 te Huissen

"Is er in de tegenwoordigheid van den Modernen K.K.Raadt een hoerekindt gedoopt waarvan de moeder was Wilhelmin Bingsbergen, maar de vader daarvan heeft men niet regt kunnen ontwaar worden, vermitz de voornoemde persoon dan desen, dan weder een anderen daaraan schuldig verklaarde.
Edog moet men hier N.B. wel aanmerken, dat het voorschrevene onecht kindt het Verbondsteken niet eerder heeft ontvangen, als totdat de moeder die 't selve volgens aldergers Konings order selfs ten doop presenteerde, alvorens een ernstige rouw en leetwesen over haar schandelijke sonde betoonde, en een ongeveinsde beteringe van leven en wandel beloofde, en vervolgens is het kindt genoemt Hendrina."

b. Johanna Maria Wichman , ged. (geref) circa 1734, overl. 25-10-1807 (ongeveer 73 jaar) te Huissen

tr. Rijk van Binsbergen Zie Vf

c. Anna Maria , ged. 21-10-1736 te Huissen

d. Jan Derk , ged. 24-08-1738

e. Philiberta , ged. 15-09-1740 te Huissen *)

f. Johanna Judith , ged. 10-08-1742 te Huissen

g. Christina , ged. 31-07-1744 te Huissen

h. Johannes Theodorus , ged. 17-03-1746 te Huissen

i. Adrianus , ged. 26-04-1748 te Huissen *), overl. 27-03-1829 (80 jaar) te Huissen *)

4. Bartie van Binsbergen , ged. 11-11-1708 te Huissen

IIIe

Derk van Bensbergen

[IIa]

ged. 24-06-1677 te Herwen

(1) tr. Lisbeth Krechtingh, ged. (RK)

Kinderen:

1. Theodorus van Binsbergen , ged. (RK) 25-01-1713 te Hulhuizen *)

2. Henricus van Binsbergen , ged. (RK) 30-03-1715 te Hulhuizen *)

3. Nicolaus van Binsbergen , geb. te Pannerden, ged. (RK) 01-04-1717 te Hulhuizen *)

4. Arnolda van Binsbergen , geb. te Pannerden, ged. (RK) 28-11-1722 te Gendt *)

(2) tr. Lijsbeth Derksen, overl. 1734 te Herwen

Lijsbeth is weduwe van Derks's broer Berndt van Binsbergen.

IIIf

Jan Hendrijk van Bensbergen *)

[IIb]

ged. (NG) 03-11-1684 te Herwen *), landbouwer, woont te Grondstein op de Binsbergerhof en op de Wardt, overl. 03-05-1762 (77 jaar) te Didam, begr. te Didam

In 1704 lidmaat te Herwen. Wordt op 02-01-1735 diaken van de Nederduyts Gereformeerde Kerk te Herwen.

De Binsbergerhof is gelegen onder Elten aan de Binsbergerweg, een zijweg van de B-8.

Uit ongeordend archief Haus Unterbach, Erkrath-Dusseldorf blijkt, dat Jan van Bensbergen op 22 februari 1738 van het Schloss Grondstein de Tweede Hof of de Krebers Hof, waar Wilhelm Offenberg woonde, per mei 1738 gepacht heeft voor de duur van zes jaren voor 572 Reichstaler en 50 StŁber. Op 25-10-1728 assisteerde hij Albertina Charlotte Freiin von Quaadt und Wickrath, weduwe van de Graaf en Veldmaarschalk Von Wylich und Lottum en Vrouwe van Grondstein, de Erfkamerschap en Steenward bij de verlenging van een lening bij Elias Timmer, Rechte Doktor, Richter zu Wildern, Germenseel en Groesbeek, Schepen van Kleef, ten bedrage van 1000 Reichstaler.

otr. 16-05-1710 te Herwen Guyken Scholten, ged. 04-05-1684 te Herwen, dr. van Bart Scholten en Geeske Philipsen

In 1710 lidmaat te Herwen.

Kinderen:

1. Bardt van Bingsbergen , ged. 24-07-1712 te Herwen, volgt IVi

2. Geeske van Bingsbergen , ged. 21-07-1715 te Herwen, overl., jong overleden

3. Gerrit van Binsbergen , ged. 01-03-1716 te Huissen, volgt IVj

4. Gerritje van Bingsbergen *) , ged. 24-04-1718 te Herwen

(1) otr. te Lobith, tr. 20-10-1743 te Didam Evert Melgers, begr., in de kerk

Wed.nr van Johanna Meinsen.

(2) tr. 27-10-1747 te Didam Garrit Teunissen, begr., in de kerk

5. Grietje (Gerrie) van Bingsbergen *) , ged. 02-07-1719 te Herwen

(1) otr. te Lobith, tr. 20-10-1743 te Didam *) Evert Melgers

Wed.nr van Johanna Meinsen.

(2) tr. 27-10-1747 te Didam Garrit Teunissen

Garrit is weduwnaar van Annet W. uit Brummen.

6. Sophia Loysa (Lodewige) van Bingsbergen , ged. 14-05-1723 te Herwen *), dienstmaagd bij Heer en Meester Wijnen (ouderling te Zevenaar), overl. 14-07-1809 (86 jaar) te Westervoort, begr., in de kerk

Sophia werd vernoemd naar Sophia Charlotte en Louysa, Gravinnen von Wylich und Lottum.

De Heer en Meester Wijnen (ouderling te Zevenaar) is dr. Jacobus Theodorus Wijnen ( sedert 1726 woonachtig in de Kerkstraat 2 te Zevenaar, was schepen, raad en landschrijver van Zevenaar en de Lymers. Op 02-10-1704 voltooide Jacobus Theodorus Wijnen zijn studie theologie en phiolosofie te Leiden (Lobitensis,21 j. P. en T.) Hij huwde op 20-10-1716 met Jacoba Vermeer, nadat hij op 06-04-1716 burger was geworden van Zevenaar. Vanaf 1726 t/m 1751 was hij schepen van Zevenaar. Hij overleed te Zevenaar 30-03-1752.
Jacoba Vermeer, geboren Nijmegen 1682, overl. Zevenaar 17-04-1746 was een dochter van Johan Vermeer, schepen, raad en wijnkoper in Nijmegen, gedeputeerde in het kwartier van Nijmegen, en Helena Wijnen.

tr. 27-09-1748 te Westervoort *) Jacob Labotz, adjunct-custos der Heerlijkheid Westervoort, voorzanger en schoolmeester, overl. 31-05-1773 te Westervoort, begr., in de kerk, zn. van Cornelis Labotz (schoolmeester, koster, voorzanger te Westervoort)

In 1700 was Jan Hammers, schoolmeester te Westervoort zo oud en afgeleefd, dat er een adjunct-koster, -voorzanger en -schoolmeester moesten worden benoemd om zijn taak voorlopig over te nemen en hem na zijn dood op te volgen. Het werd Cornelis Labotz, zoon van de Velpse papiermolenaar Derk (C)labotz, die na Hammers' overlijden in 1708 officieel al zijn functies overnam en toen ook in aanmerking kwam voor het door Gedeputeerden ter beschikking gestelde tractement van f.60,-. Cornelis Labotz kreeg in 1729 op zijn beurt in verband met zijn "klimmende jaren" een adjunct in de persoon van zijn zoon Jacobus. In 1757 was Jacobus nog steeds "adjunct". Zijn oude vader was nu ergens in de kost, en daar ging zijn hele salaris aan op, zodat er voor de zoon niets overbleef. Bovendien had de laatstgenoemde, niettegenstaande dat hij het gehele jaar door school hield, de laatste tijd nog niet de helft van zijn gewone aantal leerlingen gehad, en had hij ook van degenen, die wel kwamen nauwelijks schoolgeld kunnen innen. Dat alles vanwege de slechte tijden. Daarom verzocht Jacobus dat jaar aan de Classis om bij de Gedeputeerden van het Kwartier te willen bewerkstelligen, dat hem gedurende het leven van zijn vader een douceur zou worden verstrekt. Maar twee jaar later stierf vader, zodat Jacobus eindelijk het volledige salaris zou kunnen gaan genieten.
De plaatselijke predikant, Ds Abraham van Santbergen, ontdekte in 1764, dat Labotz de Katholieke leerlingen uit paapse boeken liet leren.
Tot zijn verontschuldiging had de meester aangevoerd te weinig Hervormde boeken te hebben. Maar de predikant nam met dat antwoord geen genoegen. Hij nam een viertal boeken in beslag en lichtte de Classis in, aan wie hij in overweging gaf de zaak bij de eerstvolgende visitatie nauwkeurig te onderzoeken. Een jaar later brachten de visitoren verslag uit over hun bevindingen. Ze hadden de schoolmeester, niet alleen vanwege dit geval, maar ook wegens andere "onbetamelijckheden" ernstig berispt, maar zonder resultaat.
Hoewel de Classis nu reden genoeg had om sterke middelen aan te wenden, besloot zij voor deze maal, "de sagste weg willende inslaan en navolgende het vredelievende gedrag van den Heer Predikant van Westervoort, dat se zeer laudeerde", de inspectoren te gelasten de onwillige meester nogmaals zijn misslagen onder het oog te brengen en hem tot beterschap te manen. Labotz schijnt toen eieren voor zijn geld te hebben gekozen, want klachten vernemen we daarna niet meer. Toen Jacobus Labotz overleed, was het zijn schoonzoon Gerhard van Santbergen, zoon van de bovengenoemde predikant, die in zijn voetsporen trad.
*)
Op 01-03-1762 werd Jacob Labotz te Doetinchem door iemand uitgemaakt voor schelm, verklikker en verrader en Louise voor een ruiterhoer. *)

Kinderen:

a. Johannes , ged. 04-01-1756 te Westervoort

b. Grietje, Guyke , ged. 10-07-1757 te Westervoort

7. Sofia Charlotte (Lot) van Bingsbergen , ged. 14-05-1723 te Herwen *), overl. 05-06-1759 (36 jaar) te Oosterbeek, begr. 09-06-1759

Sophia Charlotte werd vernoemd naar Sophia Charlotte en Louysa, Gravinnen von Wylich und Lottum

otr. 18-03-1752 te Oosterbeek, tr. 27-02-1753 te Didam Gerrit Nijhuis ( Nijenhuis), geb. te Oosterbeek, overl. 28-11-1785 te Oosterbeek, begr. 03-12-1785

Kinderen:

a. Guike Nijenhuis *) , ged. 09-02-1753 te Oosterbeek, landbouwster, overl. 05-07-1833 (80 jaar) te Oosterbeek *)

tr. Dirk van de Wall

b. Jan Nijenhuis , ged. 25-04-1756 te Oosterbeek

c. Jan Nijenhuis , ged. 01-01-1758 te Oosterbeek

8. Wilhelmina van Bingsbergen , ged. 05-11-1724 te Herwen, overl. 01-10-1783 (58 jaar) te Rheden, "aan de loop", begr. 03-10-1783 te Rheden

Op 15-04-1752 met attestatie naar Westervoort.

(1) otr. 15-04-1752 te Didam, tr. 07-05-1752 te Westervoort Derk de Mooij, geb. te Westervoort

Kinderen:

a. Driesken , ged. (NG) 10-08-1755 te Rheden, spinster

(1) tr. Hendrik Hengeveld

(2) tr. 09-02-1816 te Aalten *) Gerrit Jan te Boschke, ged. (NG) 25-12-1766 te Aalten *), landbouwer, zn. van Reindert te Boschke (ged. 20-10-1720 te Aalten) en Geertjen Oolthuis (ged. 28-10-1725 te Aalten)

(2) tr.kerk 28-09-1757 te Rheden *) Harmen Tijmens van Minkelen *), ged. (NGG) 06-02-1735 te Rheden *), overl. 16-06-1798 (63 jaar) te Rheden *), begr. 21-06-1798 te Rheden

Belijdenis gedaan Paassen 1757.

Kinderen:

b. Derk Jan , ged. (NG) 17-06-1759 te Rheden *)

c. Hendrijna , ged. (NGG) 04-10-1761 te Rheden *), overl. 08-04-1836 (74 jaar) te Rheden *)

tr.kerk 06-04-1783 *) Hendrik Zweers

d. Jan , ged. (NGG) 29-09-1765 te Rheden *), overl. 02-10-1783 (18 jaar) te Rheden *), begr. 03-10-1783 te Rheden

e. Willem , ged. (NG) 17-01-1768 te Rheden *)

9. Geeske van Bingsbergen , ged. 14-04-1726 te Herwen

10. Philip van Binsbergen , volgt IVk

IIIg

Gerrit van Bensbergen *)

[IIb]

ged. 16-01-1698 te Herwen *), landbouwer

Lidmaat 02-12-1753. Door kerkenraad te Herwen op 10-12-1723 als diaken aangesteld.

(1) otr. 26-12-1722 te Herwen, tr. 10-01-1723 te Herwen Anneken Gijsbers *), ged. 22-03-1691 te Herwen, landbouwster, dr. van Hendrik Gijsbers en Jenneke NN

Kinderen:

1. Willem van Bingsbergen , ged. 14-03-1723 te Herwen

2. Hendrick Peter van Bingsbergen , ged. 11-02-1725 te Herwen

3. Elisabeth van Bingsbergen , ged. 08-12-1726 te Herwen, overl. 22-05-1796 (69 jaar) te Aerdt

otr. 27-02-1748 te Herwen Arent Blij, ged. 23-05-1723 te Aerdt, overl. 28-12-1794 (71 jaar) te Herwen, zn. van Jan Blij (ged. 28-11-1669 te Aerdt) en Metje Derksen van Steel (ged. circa 1669 te Aerdt)

Kinderen:

a. Jan , ged. 28-03-1749 te Herwen

b. Anneken , ged. 28-04-1752 te Herwen, overl. 18-11-1793 (41 jaar) te Lobith

tr. 12-02-1786 te Herwen Zent Lagee, ged. 21-03-1756 te Lobith, overl. 11-04-1799 (43 jaar) te Lobith, zn. van Philip Lage en Elisabeth Hasters

c. Jan , ged. 14-11-1756 te Herwen, overl. 05-02-1801 (44 jaar) te Herwen

tr.kerk 17-02-1790 te Herwen Neeltje Bosveld, ged. 03-12-1769 te Westervoort, dr. van Gerrit Bosveld en Maria Goris (geb. 23-03-1831 te Aerdt)

d. Gerrit , ged. 31-08-1760 te Herwen, overl. 29-11-1769 (9 jaar) te Herwen

4. Hendrik Peter van Bingsbergen , ged. 15-07-1732 te Herwen

(2) otr. 17-01-1747 te Herwen Geertruida Blij *), landbouwster, dr. van Jan Blij (ged. 28-11-1669 te Aerdt) en Metje Derksen van Steel (ged. circa 1669 te Aerdt)

Kinderen:

5. Johanna van Binsbergen , geb. te Aerdt, ged. 27-08-1749 te Herwen, overl. 01-05-1828 (78 jaar) te Zevenaar *)

(1) otr. 05-04-1778 te Bemmel, tr. 03-05-1778 te Herwen Jan Peter Florissen, geb. te Aerdt, ged. 14-10-1747 te Aerdt, overl. vůůr 1788, zn. van Jan Florissen en Elisabeth de Veer

Kinderen:

a. Gerrit , geb. 12-09-1780 te Aerdt, ged. 17-09-1780 *)

b. Geertruy , geb. 15-12-1782 te Aerdt, ged. *)

tr. Jan van Binsbergen Zie Vg

6. Hendrik van Binsbergen *) , geb. 05-08-1751 te Aerdt, arbeider, landbouwer, overl. 06-11-1836 (85 jaar) te Aerdt *), om 4 uur op wijk B.76

Hendrik wonende te Aerdt moest van 1794-1795 arbeid verrichten voor de Hannoversche en Keizerlijke troepen als wegarbeider, wegwijzer en werker aan de batterijen.

(1) tr. 09-04-1798 te Aerdt Engelina Bennings, geb. circa 1760 te Mechelen (D), werkvrouw, overl. 21-07-1831 (ongeveer 71 jaar) te Aerdt *), dr. van Jan Bennings (arbeider) en Janetje Manschot (arbeidster)

Engelina was eerder wed. van Derk Peters de Veer, geb. circa 1734, otr. 31-01-1790 te Herwen, tr. 21-02-1790 te Aerdt.

(2) tr. 25-05-1832 te Herwen en Aerdt *) Barendje Ebbers, geb. 15-03-1789 te Aalten, ged. (NG) 22-03-1789 te Aalten *), dienstmeid, werkvrouw, overl. 15-01-1872 (82 jaar) te Aerdt *), dr. van Lucas Ebbers (geb. circa 1731, landbouwer, overl. 25-11-1813 te Lintelo) en Jenneken Navis

Barendje was wed. van Evert Sleebos, dagloner.
Zij hertrouwt Jan van Gellecom.

IVa

Abraham, Adam van Binsbergen

[IIIa]

ged. 13-11-1678 te Huissen

tr. 01-05-1713 te Huissen Maria Teunissen van Stuyvenbergh, ged. (NG) 07-03-1688 te Veenendaal, dr. van Teunis Hendricks van Stuyvenbergh en Haasje Lamberts van Davelaar

Maria hertrouwt te Renswoude 25-07-1728 Peter Peters van Rotterdam, weduwnaar van Rijkje Jans.

Kinderen:

1. Jan , ged. 10-06-1714 te Zoelen, volgt Va

IVb

AriŽn van Binsbergen

[IIIa]

ged. 06-10-1682 te Huissen, portier, overl. 08-01-1774 (91 jaar) te Huissen

tr. 28-04-1715 te Huissen Aaltje Scholten, ged. 10-04-1687 te Herwen, dr. van Bart Scholten en Maghdaleen Peters

Kinderen:

1. Joannes , ged. 25-08-1715 te Herwen

2. Bartien , ged. 31-01-1717 te Herwen

(1) otr. 19-08-1742 te Huissen Willem Budding, geb. te Huissen

Kinderen:

a. Wilmina Alida , ged. 05-07-1743 te Huissen *)

Kinderen:

b. Bartje Binsbergen , geb. 1753 *), overl. 1759 (ongeveer 6 jaar) te Huissen

c. Anna Wilhelmina Bisberg , geb. *), ged. 24-08-1753 te Huissen

tr. Johan Lage, planter

(2) tr. 06-11-1768 te Huissen Christoffel Mantz, geb. circa 1709, Gerichtsbode, overl. 16-11-1793 (ongeveer 84 jaar) te Huissen

Weduwnaar van Johanna Oevings of Ovincks.

... in een besloten kerk, hebbende daarbij geassisteert en in het midden gestaan haeren zoon Hendrik die van beide als egt aengenomen en verklaart is ...

Kinderen:

d. Hendrik *) , geb. *), ged. 02-11-1755 te Huissen, Scholtus te Gendt

otr. 16-11-1782 te Gendt, tr. 04-12-1782 te Gendt Maria van der Hans, ged. 05-11-1760 te Gendt, overl. 26-11-1838 (78 jaar) te Gendt *), dr. van Michiel van der Hans en Trinneken Ederveen

Er zijn vijf kinderen.

3. Anna Elisabeth (Anneken) , ged. 20-03-1718 te Huissen

tr. Evert Nab

Kinderen:

a. Hendrica Maria , ged. 04-10-1752 te Lent

b. Hendrieka Marija , ged. 24-03-1754 te Lent

4. Jenneken , ged. 18-05-1719 te Huissen, overl. 1733 (ongeveer 14 jaar) te Huissen

5. Johannes , ged. 08-02-1722 te Huissen

6. Hendrika , ged. 30-08-1722 te Huissen

IVc

Johannes (Jan) van Binsbergen

[IIIa]

ged. 14-10-1686 te Huissen

tr. 16-01-1707 te Huissen Geertje Meussen

Kinderen:

1. Jenneken , ged. 05-04-1707 te Huissen

2. Aerien , ged. 14-10-1708 te Huissen

3. Anna Sophia , ged. 12-12-1710 te Huissen

4. Rixken , ged. 25-03-1712 te Huissen

5. Rieckxken , ged. 22-04-1714 te Huissen

6. Johannes Geerardus *) , ged. 01-03-1716 te Huissen, klompenmaker, landbouwer, woont in 1766 op Steinwarth (Grondstein), overl. 19-04-1796 (80 jaar) te Zevenaar *)

7. Johanna (Anna) , ged. 09-01-1718 te Huissen, overl. 11-04-1800 (82 jaar) te Haarlem, Grote Houtstraat (bij de Poort), aan een borstziekte

Akte van indemniteit Haarlem 26-02-1785 van Kerkmeesters R.K. Kerk te Nijkerk.

(1) otr. 12-04-1740 te Nijkerk, tr. 08-05-1740 te Nijkerk Coenraet Voest

Trouwt als "Joanna van Biesberghe".

Kinderen:

a. Jan Hendrik *) , ged. (RK) 25-06-1742 te Nijkerk *)

b. Jan , ged. (RK) 18-02-1744 te Nijkerk, overl. 04-11-1780 (36 jaar) te Nijkerk, begr. 10-11-1780 te Nijkerk

(1) otr. 14-04-1771 te Nijkerk, tr. 28-04-1771 te Nijkerk Willemina Voortmans, geb. te Nieuwkerk, overl. 26-01-1778 te Nijkerk, begr. 31-01-1778 te Nijkerk

Uit begraafboek Nijkerk: Overleden drie kinderen, resp. op 30-04-1774 (begraven 04-05-1774), op 05-07-1774 (begraven 08-07-1774) en op 30-03-1778 (begraven 02-04-1778).

(2) otr. 24-04-1779 te Nijkerk, tr. 09-05-1779 te Nijkerk Trijntje Gijsbertze van Ruijtenbeek, geb. te Nijkerk

Later getrouwd met Willem Janzen

Uit begraafboek Nijkerk: overleden twee kinderen op 15-02-1780, begraven 16-02-1780.

c. Christoffel , ged. (RK) 25-07-1746 te Nijkerk *)

d. Anna Cathrina *) , ged. (RK) 01-12-1748 te Nijkerk *)

e. Gerritjen , ged. (RK) 10-03-1751 te Nijkerk *)

f. Henderica , ged. (RK) 13-07-1753 te Nijkerk *)

g. Rijck , ged. (RK) 10-04-1758 te Nijkerk *)

(2) tr. 18-11-1759 te Nijkerk Frederik Bredenbach, ged. (RK), overl. vůůr 11-04-1800

Trouwt als "Anna van Bensbergen".
Akte van indemniteit Haarlem 26-02-1785 van Kerkmeesters R.K.Kerk te Nijkerk.
Huwelijksgetuigen zijn: Petronella Rulofs en Grietjen van der Geer.

Kinderen:

h. Gerritje, Gerarda , ged. (RK) 17-06-1761 te Nijkerk

8. Aerijen , ged. 28-02-1720 te Huissen

9. Abraham , ged. 30-04-1722 te Huissen

IVd

Johannes van Binsbergen *)

[IIIb]

geb. circa 1693, landbouwer op Rijswijk, woont Groessen, overl. 17-01-1773 (ongeveer 80 jaar) te Groessen

Van het goed Rijswijk is bekend, dat Frans Spierinck er in het begin der 17e eeuw een nieuw adellijk huis liet bouwen. Floris Ontyt, pastoor te Zevenaar omtrent 1650 deelt het mee in zijn herinneringen aan zijn grootvader, Arndt Ontyt, die er rentmeester was. *)

Zie verder het artikel in het Oost Gelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jaargang 2001, nr. 1: Huis Rijswijck te Groessen.

otr. 16-05-1738 te Amsterdam, tr. 01-06-1738 te Zevenaar Maria Everts, ged. 13-06-1712 te Groessen, overl. 23-01-1794 (81 jaar) te Leuven

Maria Everts (wed.) testeert te Zevenaar op 29-09-1791 als moeder van Evert (V f), wonende te Amsterdam.

Kinderen:

1. Gerardus , ged. 20-09-1739 te Zevenaar, volgt Vb

2. Geertruid , ged. 18-03-1742 te Zevenaar

3. Evert , ged. 15-04-1743 te Zevenaar, volgt Vc

4. Geertruid , ged. 19-05-1746 te Zevenaar, dienstmaagd bij mevrouw Bellimont, overl. 28-06-1766 (20 jaar) te Groessen, aan rotkoortsen, begr. 04-07-1766 te Groessen

Belijdenis 1765 te Zevenaar.

5. Rijk , ged. 08-12-1748 te Zevenaar, overl. 28-06-1766 (17 jaar) te Groessen, aan rotkoortsen, begr. 04-07-1766 te Groessen

6. Engelbart , ged. 26-09-1751 te Zevenaar

7. Christina , geb. circa 1755, overl. 03-03-1775 (ongeveer 20 jaar) te Leuven, 20 jaar oud

8. Engelbert , geb. circa 1766, overl. 15-05-1766 te Groessen, oud 2 maanden en 27 dagen

IVe

Willem van Bensbergen *)

[IIIb]

ged. (Geref) 15-07-1703 te Herwen

Lidmaat Herwen Pasen 1730.

(1) tr. 27-08-1729 te Herwen Margriet Everts, geb. te Beek

Kinderen:

1. Rick, Riek van Binghsbergen , ged. 16-07-1730 te Herwen

2. Agnes, Angenit van Binghsbergen , ged. 05-03-1732 te Lobith

(2) tr. 19-10-1743 te Lobith Anna DaniŽls, geb. te Herwen, ged. (geref) 26-12-1717 te Lobith, dr. van DaniŽl DaniŽls en Geertrui van Pellekom

Lidmaat Lobith 1734.
Anna hertrouwt 15-07-1763 te Amsterdam Teunis van Tellingen (Von Telling), geb. te Vaassen, vermoedelijk schipper, eerder weduwnaar van Anna Maria Jarsij.
Anna woonde later op de Groenenburg te Amsterdam.

Kinderen:

3. Daniel Binghsbergen , ged. 22-06-1749 te Lobith

IVf

Derk, Dirk van Binsbergen

[IIIc]

ged. 24-04-1687 te Herwen

Lidmaat 27-03-1758 met attest. van Didam.

(1) otr. 01-10-1728 te Aerdt Johanna Weijman, geb. 05-07-1688 te Aerdt, overl. te Babberich, dr. van Jan Weijman en Willemina Rutgers (geb. 05-07-1668 te Aerdt)

Kinderen:

1. Bernhardt, Barent, Berendt , ged. 10-12-1730 te Herwen, volgt Vd

2. Jan Willem , geb. circa 1738, volgt Ve

3. Derk , overl. 10-07-1752 te Didam, begr. 12-07-1752

(2) otr. 07-08-1757, tr. 28-08-1757 te Angerlo Jantjen Hendrikzen, geb. te Nederkeppel, overl. 28-07-1790 te Angerlo, begr. 31-07-1790

Ondanks het feit dat zij vermeld staat als jonge dochter van Nederkeppel, blijkt zij ook te boek te staan als weduwe van Willem Harmsen (tr. 04-09-1734 te Angerlo). Ook in het trouwboek van Didam (RBS 454-04) staat zij vermeld als weduwe uit Angerlo.

IVg

Albertus van Binsbergen

[IIIc]

boer, woont Angerlo, Hoogijssel, overl. 27-03-1747 te Angerlo, begr. 01-04-1747

tr.kerk 08-02-1737 Zeltjen, Selleken Heijtink, overl. 28-04-1747 te Angerlo, om 15.30 uur, begr. 03-05-1747

Zie ook echtgenote van IV h.

Kinderen:

1. Johanna van Bingsbergen , geb. 10-05-1740 te Angerlo, overl. 02-12-1830 om 20:00 uur (90 jaar) te Doesburg *), op C.339

(1) tr. 27-05-1763 Johannes Adolf Berentsen *), geb. 03-09-1738 te Bronkhorst, overl. (33 jaar), begr. 22-11-1771 te Doesburg

Kinderen:

a. Gerrit Jan , geb. 21-12-1763

b. Hendrina , geb. 12-12-1764

c. Bertha , geb. 27-04-1766

d. Cornelis , geb. 03-01-1768

e. Hendricus , geb. 11-10-1769

f. Hendrikus Berendsen , ged. 11-10-1771 te Doesburg, voerman, overl. 22-02-1827 (55 jaar) te Doesburg *)

tr. Sophia Helena Schuenlou

(2) otr. 05-08-1774 te Doesburg, tr. 28-08-1774 Gerrit Jan Vossers, geb. circa 1747, overl. 17-06-1788 (ongeveer 41 jaar) te Doesburg, laatst wonende te Zutphen

Kinderen:

g. Johannes Adolph , overl. 26-08-1776 te Doesburg

h. Evert , geb. 20-08-1777 te Doesburg, voerman, overl. 07-05-1863 (85 jaar) te Arnhem *)

(1) tr. Anna Mareija Alofs

(2) tr. 28-09-1827 te Doesburg *) Elsken van der Horst *), geb. 09-08-1781 te Doesburg, overl. 15-03-1859 (77 jaar) te Arnhem *), dr. van Gerrit Frederik van der Horst en Hendrika Isebrants

Elske is weduwe van Derk Heijkens.

i. Albartus , geb. 19-09-1779 te Doesburg, voerman, overl. 14-05-1848 (68 jaar) te Doesburg *)

tr. 09-05-1816 te Angerlo *) Neuleken ten Bosch, geb. 21-12-1791 te Lathum, landbouwster, dr. van Frederik ten Bosch en Catharina Kok (landbouwster)

j. Alexander , geb. te Doesburg, ged. 19-02-1782 te Doesburg, stalhouder, overl. 18-09-1838 (56 jaar) te Doesburg *)

k. Gerdina , geb. 04-1788, overl. 17-06-1788 (ongeveer 2 maanden) te Doesburg, 10 weken oud

IVh

Hendrik van Binsbergen

[IIIc]

boer, overl. 27-03-1747 te Angerlo, om 2.30 uur v.m., begr. 01-04-1747

j.m. van Herwen-Grondstein.

tr. 08-02-1737 te Angerlo Helena Heijtinks *), geb. te Angerlo

Zie ook echtgenote van IV g.

Kinderen:

1. Rijk , ged. 08-12-1737 te Angerlo, volgt Vf

2. Jošnna, Johanna , ged. 21-05-1741 te Angerlo

Johanna woonde in het kwartier.

tr. 11-03-1763 te Angerlo Johannes Adolph Baerentzen, geb. te Bronkhorst, overl. te Doesburg

J.m. van Doesburg.

Volgens het trouwboek van Didam (RBS 454.04) ondertr. zij Didam 29-4-1757. In dit trouwboek komen meerdere afwijkende data voor, ook bij andere gehuwden. Vermoedelijk is dit trouwboek later opgemaakt en heeft men het niet zo nauw genomen voorzover het data betreft. *)

3. Jan , ged. 27-01-1743 te Angerlo

Bij de overstroming in het jaar 1809 was zijn huis van achteren weggespoeld.

IVi

Bardt van Bingsbergen

[IIIf]

ged. 24-07-1712 te Herwen, landbouwer, diaken Nederduytse Gereformeerde Kerk te Zevenaar, woont op de Binsbergerhof, overl. 17-12-1774 (62 jaar) te Kleef, in het huis van President Dunkelman *), begr. te Kleef

Bardt wordt in de kerkelijke archiefstukken aangeduid als "Den eersame Bardt van Binsbergen".
Bardt was pachter van Grondstein, Binnenward, Peterswardgen, Clevische Mewenpoll en Haferkamp. Hij bewoonde samen met zijn broer Philip de twee belangrijkste pachthoeven van Grondstein.
Bardt pachtte de Offenberghof op 09-09-1755 voor jaarlijks 555 Reichstaler en 100 pond boter van Heinrich Johann von Hymmen.

tr. 17-06-1751 te Didam Maria Wassink, geb. te Halle (Zelhem), overl. 26-02-1793 te Doesburg, dr. van Berent Wassink

Kinderen:

1. Geyken , ged. (NG) 20-01-1751 te Zelhem

IVj

Gerrit van Binsbergen

[IIIf]

ged. 01-03-1716 te Huissen, dagloner, klompenmaker, in 1766 landbouwer op Steinwarth (Grondstein), overl. 19-04-1796 (80 jaar) te Zevenaar

tr. 24-02-1748 te Didam Hendrina Johanna (Jenneke) Wassing *), geb. circa 1721 te Halle (Zelhem), ged. (geref), dienstbode, woont Pasen 1750 op het Huys Sevenaer, overl. 08-01-1782 (ongeveer 61 jaar) te Zevenaar, aan uitterende ziekte, dr. van Berent Wassink

Kinderen:

1. Jan , ged. 26-07-1748 te Zelhem, volgt Vg

2. Berendina van Bindsbergen *) , ged. 05-04-1750 te Zevenaar, dagloonster, overl. 20-08-1813 (63 jaar) te Oud-Zevenaar *), in 't kwartier (acatholica)

otr. 28-08-1778, tr. 23-09-1778 te Oud-Zevenaar Hermanus Gerritsen *), ged. 04-12-1757 te Zevenaar, daghuurder, arbeider, overl. 12-05-1828 (70 jaar) te Zevenaar *), zn. van Gerret Gerritsen en Petronella Gulkers

Kinderen:

a. Joannes Gerritzen *) , geb. 12-12-1778 te Elten, ged. te Zevenaar, dagloner, arbeider, overl. 17-03-1853 (74 jaar) te Dichteren (Doetinchem) *)

(1) tr. 30-07-1813 te Zevenaar *) Hermina Lutters, geb. circa 1786 te Didam, dienstmeid, dr. van Gijsbart Lutters (arbeider) en Agneta van Moers

(2) tr. 08-10-1830 te Doetinchem Ambt *) Anna Catharina Macrander *), geb. 26-07-1780 te Emmerich, arbeidster, dr. van Frans Macrander en Aaltje Reumers

b. Gerardus Gertsen , ged. (RK) 04-08-1781 te Oud-Zevenaar

c. Giesbartus Gertsen *) , ged. 08-05-1783 te Oud-Zevenaar, daghuurder, arbeider, overl. 26-01-1863 (79 jaar) te Zevenaar *)

tr. 14-09-1832 te Zevenaar *) Maria van de Logt, geb. circa 1783 te Calcar, dienstmeid, dr. van Johann van de Logt en Tresia van Schwamer (arbeidster)

d. Petronella Johanna *) , geb. 10-02-1786 te Zevenaar, ged. (RK) 10-02-1786 te Oud-Zevenaar, boerenmeid, overl. 17-04-1850 (64 jaar) te Herwen en Aerdt *)

tr. 26-05-1820 te Herwen en Aerdt *) Bartholomeus Braam, geb. circa 1776 te Keeken, arbeider, zn. van Johannes Braam en Catharina van Beekhuijsen

Bartholomeus is weduwnaar van Johanna Knipscheer.

e. Henricus Gertsen , ged. (RK) 17-05-1788 te Oud-Zevenaar

f. Christianus Gertsen *) , ged. (RK) 21-02-1792 te Oud-Zevenaar, arbeider, overl. 19-02-1843 (50 jaar) te Zevenaar *)

tr. Hendrina Weenink

3. Hendrik , geb. 04-06-1752 te Zevenaar, volgt Vh

4. Gerrit , ged. 01-07-1753 te Zevenaar, volgt Vi

5. Gijsbert , ged. 19-12-1756 te Zevenaar, overl. 25-05-1780 (23 jaar) te Oud-Zevenaar, Babberichsedijk, 23 jaar en 5 mnd oud, begr. 30-05-1780 te Didam

6. Gudula *) , ged. (NH) 27-08-1758 te Elten *), dagloonster, overl. 26-02-1847 (88 jaar) te Babberich *)

(1) tr. Steven Goores

Steven is j.m. van Aerdt.

Kinderen:

a. Johanna , ged. (geref) 24-03-1782 te Zevenaar

(2) tr. 20-04-1786 te Oud-Zevenaar, Sint Martinuskerk Jacobus (Jacob) Klutman *), geb. 12-05-1748 te Helden, ged. (RK) 12-05-1748 te Helden, soldaat onder het Koninklijke Pruissische regiment Von Brietzke te Bochum, schapenhoeder, daghuurder, overl. 01-05-1824 (75 jaar) te Babberich *) *), zn. van Petrus Cluijtmans (ged. 30-03-1716 te Helden, akkerman, overl. 13-05-1751 te Helden) en Cornelia Jansen (ged. 03-09-1718 te Helden)

Jacobus bewoonde het Hoge Huus of het Kluutenhuus aan de Beekseweg in Babberich.

Jacobus was eerder gehuwd met Johanna Margaretha Elisabeth de Boy.
Waarschijnlijk heeft Jacobus zijn eerste echtgenoot verlaten. Als zij in 1800 overlijdt wordt er in het overlijdensregister van de gemeente Bochum vermeld: "Anna Margaretha de Boy, gewesene Ehefrau des vor neuneinhalb Jahr verstorbenen Jacob Klutman, gebohren im Jahr 1735, verheyrathete sich im Jahr 1777......"
Kinderen Klutman:
De jongens zijn RK en de meisjes Nederduits Gereformeerd gedoopt.

Kinderen:

b. Bartholomeus *) , ged. (RK) 13-03-1786 te Oud-Zevenaar, dagloner, overl. 08-05-1836 (50 jaar) te Bergh *)

tr. Gerharda Hetterscheid

c. Petrus , ged. (RK) 08-05-1788 te Oud-Zevenaar, daghuurder, arbeider, overl. 29-03-1858 (69 jaar) te Zevenaar *)

tr. 04-07-1833 te Zevenaar *) Johanna Hendriksen, geb. 14-08-1802 te Oud-Zevenaar, overl. 21-02-1878 (75 jaar) te Babberich *), dr. van Antonius Hendriksen en Theodora Sloot

d. Johannes, Johann , ged. (RK) 26-08-1791 te Oud-Zevenaar, arbeider, dagloner, overl. 06-08-1862 (70 jaar) te Zevenaar *)

tr. 13-05-1823 te Laag Elten (Duitsland) *) *) Gerarda Janssen, geb. 02-01-1799 te Angerlo, overl. 05-02-1876 (77 jaar) te Zevenaar *), dr. van Heinrich Janssen en Petronilla Pelgrim

e. Maria , geb. 14-05-1794 te Babberich, ged. (geref) 21-05-1794 te Zevenaar *), overl. 14-04-1847 (52 jaar) te Zevenaar *)

tr. Jan Peter van Binsbergen Zie VIi

f. Gerritje , geb. 31-03-1797 te Oud-Zevenaar, ged. (geref) 02-04-1797 te Oud-Zevenaar *), arbeidster, overl. 24-10-1818 (21 jaar) te Oud-Zevenaar *)

g. Jacobus , ged. (RK) 03-05-1800 te Oud-Zevenaar

h. Janna , geb. 15-08-1802 te Zevenaar, ged. (geref) 22-08-1802 te Zevenaar *), dienstmeid, overl. 21-12-1866 (64 jaar) te Hemmen *)

tr. 18-09-1834 te Hemmen *) Willem Jorksveld, geb. circa 1810 te Indoornik, militair, zn. van Hendrik Jorksveld en Eva van de Mark

7. Philippus , geb. 05-10-1766 te Zevenaar, om 17 uur, ged. 12-10-1766 te Zevenaar *), knecht, ongehuwd, overl. 08-02-1839 (72 jaar) te Ooij (Zevenaar) *), Wijk D.35 *)

IVk

Philip van Binsbergen

[IIIf]

landbouwer, woont Babberich, overl. 04-08-1759 te Zevenaar, begr. 08-08-1759 te Lobith

Philip werd vernoemd naar Philip Carl, Reichsgraf von Wylich und Lottum (overl. 24-02-1719), met welk adellijk geslacht hij nauwe zakelijke banden onderhield. Philip pacht in 1756 Grondstein, Binnenward, Peterswardgen, Clevische Mewenpoll en Haferkamp.
Philip bewoonde samen met zijn broer Bardt van Bingsbergen de twee belangrijkste pachthoeven van Grondstein, een bezit gelegen onder Babberich van onder meer het adellijke geslacht Von Wylich en later Von Hymmen. Deze achthoeven betroffen de Offenberghof en Steinwardhof, later genoemd de Binsbergerhof.
Samen met zijn broer Bardt werkte hij mee aan diverse financiŽle transacties met de Von Wylichs.
Een foto van het huis Grondstein is aanwezig in het Gemeentemuseum te Arnhem.
Philip is Schepen van de Heerlijkheid Grondstein en Steinward.

otr. 25-10-1743 te Herwen, tr. 26-10-1743 te Herwen Bartjen Scholten, geb. circa 1723, overl. 07-03-1799 (ongeveer 76 jaar) te Lobith, aan "uittering", dr. van Jurrien Scholten (ged. 14-11-1691 te Herwen, diaken en kerkmeester Geref. Evangelische Gemeente te Lobith) en Dercksken Barrinck

Bartje vertrekt met Guyken op 15-05-1772 naar Herwen.
Tegen 1780 aan woont Bartje Scholten, wed. van Philip van Binsbergen met haar dochters Louise, Joanna, Helene en Guyke op de hof "Bij den Heijkant".

Kinderen:

1. Dirkje van Binghsbergen *) , ged. (geref) 16-02-1744 te Lobith *)

Derris woonde in 1785 te Duffelwaard. Heeft op 12-05-1768 te Wehl geloofsbelijdenis afgelegd "bij my J. J. Scheib als Prediker en de consistorialen van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente". Lidmaten 1729-1779: "1763, Mei 12 Derrisken en Johanna Binsbergen beide j. drs. van wijlen Philip B. en weduwe Bartje B. wonende bij Grondstein."

otr. 11-03-1768 te Aerdt, tr. 27-03-1768 te Herwen Jan Willem, Johann Wilhelm Derksen, ged. 11-08-1737 te Herwen, bouwman, woont in 1779 en 1785 op Duffelward, zn. van Abraham Derksen en Judith Wolters

Op 23-08-1768 vertrokken met attestatie naar Kedichem.

Kinderen:

a. Judith , geb. circa 1775, overl. 26-10-1812 (ongeveer 37 jaar) te Herwen en Aerdt *)

tr. Peter Dibbits

b. Gisbertha Helena , geb. circa 1779 te Duffelwaard

tr. 04-08-1813 te Herwen en Aerdt *) Derk Derksen, geb. circa 1784 te Lobith, bouwman, zn. van Gisbert Derksen (bouwman) en Wilhelmina Dummen

c. Derk Samuel , geb. circa 1785 te Duffelwaard, bouwman

tr. 23-09-1813 te Herwen en Aerdt *) Hermina Antonia Dibbits, geb. circa 1787 te Pannerden, dr. van Godefridus Dibbits en Anna Sophia Schlaarhorst

2. Janna Gertruidt, Johanna Gertruida van Binghsbergen , ged. 05-09-1745 te Lobith *)

Janna woonde in 1785 te Utrecht en leefde nog in juli 1810.

(1) tr. 29-10-1766 te Schenkenschans (Duitsland) Frederik Johan Maskamp *), overl. vůůr 1785

Kinderen:

a. Bartha Elijsabetha , ged. 19-08-1770 te Schenkenschans *)

b. Bartha Frederica , ged. 15-12-1771 te Schenkenschans *)

c. Johanna Elisabetha , geb. 30-09-1774 te Schenkenschans, ged. 02-10-1774 te Schenkenschans *)

d. Philippine Magdalena , geb. 07-01-1778 te Schenkenschans, ged. 12-01-1778 te Schenkenschans *), overl. 15-03-1813 (35 jaar) te Millingen *)

tr. Johannes GabriŽl Heijman *)

(2) tr. 29-04-1787 te Schenkenschans Florens Cornelius Pop

3. Margarieth van Binghsbergen , ged. 04-12-1746 te Lobith *)

tr. 14-06-1761 te Westervoort Derk Wissing *), ged. 06-03-1729 te Rheden, overl. 18-08-1798 (69 jaar) te Herwen, zn. van Steven Wissing en Jenneken van Burik

Derk hertrouwt: otr Herwen 10-03-1780, tr. Zevenaar 27-03-1780 Johanna Geertruid Damme, wed. van Samuel Peter Wolters.

Kinderen:

a. Guyken Wusing , ged. (geref) 28-11-1763 te Zevenaar

b. Geertruij , geb. circa 1764 te Grondstein, ged. te Zevenaar, overl. 23-01-1825 (ongeveer 61 jaar) te Arnhem *)

otr. 27-03-1789 te Arnhem, tr. 29-03-1789 te Arnhem Christoffel Klaassen, geb. 12-03-1747 te Arnhem, meester broodbakker op de Groote Markt, woont Arnhem, overl. 31-12-1825 (78 jaar) te Arnhem *)

Er zijn 7 kinderen geboren.

4. Charlotte Louisa (Louisa) van Binxbergen *) , geb., Grondstein op de Waart, ged. (geref) 03-11-1748 te Lobith *), vroedvrouw, overl. 08-05-1834 (85 jaar) te Aerdt *), wijk B.35

(1) otr. 14-08-1772 te Zevenaar, tr. 27-08-1772 te Herwen Hendrik Peter Wolters, landbouwer, overl. 18-08-1798 te Herwen, zn. van Dirk Wolters en Grada Jongkhans

Het huwelijk werd op de Ward van Grondsteijn t.h.v. Barth Scholten gesloten in tegenwoordigheid van ouderling Frederik Hendrik Gunthers en Diacon Bart van Binsbergen.
Collecte: 2 Holl. en 5 1/2 st.

Kinderen:

a. Derris , geb. 15-02-1774 te Zevenaar, ged. 16-02-1774 *)

b. Gerrarda Johanna

c. Gijsberta Francina , geb. 11-06-1776 te Aerdt, ged. 16-06-1776 *)

d. Johanna Philippina , geb. 10-12-1777 te Aerdt, ged. 14-12-1777

e. Derksken , geb. 26-08-1780 te Herwen, ged. 27-08-1780 *)

f. Derk , geb. 04-02-1782 te Herwen, ged. 10-02-1782 *)

(2) tr. 09-06-1799 te Herwen Steven van Hasz, ged. 02-04-1758 te 's-Heerenberg, landbouwer, overl. 25-08-1843 (85 jaar) te Aerdt *)

Het Haszenhuus (Aerdtsedijk 22, Aerdt)

Bouw-, eigendoms- en bewoningsgeschiedenis

Het huis Aerdtsedijk 22 wordt gekenmerkt met muurankers weergevende het bouwjaar 1773. Dat is wel heel uniek en het mag op zijn fundamenten wel een van de oudste huizen in de gemeente Rijnwaarden zijn. Het pand was een tamelijk grote T-boerderij met bijbehorende hooischuur. Het stond in de lengterichting van de dijk. Het woongedeelte was aan de oostzijde. De tuin (B 286), waarin het huis lag was redelijk groot (51.30 are) en vierkant van vorm.

In 1799 vestigde zich in Aerdt de landbouwer Steven van Hasz (1758-1843) uit 's-Heerenberg. Hij trouwde met Charlotte Louisa van Binsbergen (1749-1834). Zij werd in 1807 door het Ambtsbestuur aangesteld als vroedvrouw van Herwen, Aerdt en Pannerden. Hij had bij zijn huis ook een roskorenmolen, die hij geŽxploiteerd heeft tot 1829. De vergunning werd toen overgedragen aan de baron Van Hugenpoth van Huis Aerdt.

Pachter in 1862 werd de arbeider Hendrikus Beenen (1829-1884

In 1879 vond een boedelscheiding plaats.

In 1881 werd het 'Haszenhuus' verkocht aan de de visser Wilhelmus Martinus Grob, (1843-1936 De jongste zoon Theodorus Johannes Everardus Grob (*1901) is de laatste Grob geweest die in het pand Aerdtsedijk 22 heeft gewoond. In 1969 verkocht Theo Grob het pand Aerdtsedijk 22 aan Elisabeth Maria Edel (*1904). Zij was ongehuwd en boekhoudster van beroep. Op 20 augustus 1969 nam zij haar intrek in het huis Aertdsedijk 22. Haar vorige woonplaats was Otterlo geweest. Zij heeft bijna negen jaar in Aerdt gewoond en verhuisde in 1978 naar Arnhem. Het pand werd gekocht door Gerardus Wilhelmus ThŲnissen (*1942), directeur van een automobielbedrijf in Zevenaar. Hij was gehuwd met Irene Henriette Ida Estourgie. ThŲnnissen bracht in dat jaar ook een aantal veranderingen aan en vergrootte de kavel en B 1333 = huis, schuur en erf werd B 1455.

Op 16 mei 1995 verkocht ThŲnissen het pand aan mr. R.H. van der Beeten en zijn echtgenote, de huidige bewoners.
*)

5. Wieske, Louisa van Binghsbergen , ged. 25-01-1750 te Lobith *)

6. Johanna Magdalena Maria , ged. 06-10-1753 te Wehl *)

7. Johanna Anna Magdalena (Helena) *) , ged. 12-01-1755 te Zevenaar

otr. 30-11-1781 te Zevenaar, tr. 23-12-1781 Hendrik Otto (Otto) van Straaten, geb. circa 1755 te Zevenaar

J.m. van Keeken.

Kinderen:

a. Hendrik Peter , geb. 29-07-1785 te Duffelwaard

tr. 03-08-1817 te Herwijnen *) Geertrui van Lee, geb. 23-10-1791 te Oudshoorn (Alphen a/d Rijn), dr. van Piter van Lee en Maartje Poldervaart

8. Guyke, Gudula, Goeke, Gerke van Bindsbergen , geb. te Elten, ged. (NH) 02-07-1758 te Zevenaar

Va

Jan van Binsbergen

[IVa]

ged. (NH) 10-06-1714 te Zoelen, schipper, overl. (33 jaar), begr. 27-02-1748 te Venlo

tr. 29-12-1737 te Veenendaal Aelbertje Franken van Engelenburg, ged. 09-01-1718 te Wageningen, dr. van Frank Berends (schipper) en Stijntje Brands

Aelbertje hertr. Heerewaarden 23-03-1749 Johannes van den Bergh, geb. Heerewaarden, schipper.

Kinderen:

1. Maria , ged. 30-11-1738 te Veenendaal

2. Frank , ged. 21-05-1741 te Veenendaal

3. Christina *) , ged. 23-06-1743 te Rhenen, overl. 29-09-1820 om 22:00 uur (77 jaar) te Sint Andries *) *)

tr. Dielis van Duynen *), geb. te Lobith, (vermoedelijk), binnenvaartschipper, overl. 07-06-1804 te Heerewaarden, zn. van Michiel van Duynen en Maria Dielisse Sars

Kinderen:

a. Machiel van Duinen , geb. circa 1768, overl. 21-12-1830 (ongeveer 62 jaar) te Heerewaarden *)

tr. Jacoba Cornelia van der Kaaij

b. Jan Hendrik van Duijnen , geb. 18-07-1779 te Lith, arbeider, overl. 20-09-1847 (68 jaar) te Heerewaarden *)

tr. 26-05-1813 te Heerewaarden *) Neeltje Kosters, ged. (NH) 13-07-1785 te Amsterdam, overl. 30-04-1860 (74 jaar) te Heerewaarden *), dr. van Martinus Kosters en Aaltje Rid

c. Frank van Duijnen , geb. 05-01-1785 te Lith, schipper

tr. 26-05-1814 te Heerewaarden *) Maria Catharina Visschers, geb. 03-08-1791 te Herpen

4. Aelbertje , ged. 11-04-1745 te Rhenen

5. Gijsbertje , ged. 16-04-1747 te Zuilichem

Vb

Gerardus van Binsbergen

[IVd]

ged. 20-09-1739 te Zevenaar

tr. 29-04-1764 te Arnhem Geesje van der Beely (Beelis), geb. te Heemstede

Kinderen:

1. Johannes , ged. 14-02-1765 te Arnhem, in 1807 Schepen van Haarlem, overl. 11-01-1841 (75 jaar) te Haarlem, in het Diaconessenhuis, Kinderhuisstraat, begr. 13-01-1841

tr. 18-01-1807 te Haarlem Hendrica Lensen, geb. te Haarlem

2. Paulus , ged. 14-02-1765 te Arnhem

Vc

Evert van Binsbergen

[IVd]

ged. 15-04-1743 te Zevenaar

tr. Johanna Danker

Kinderen:

1. Johannes Andries , ged. 22-11-1776 te Amsterdam, Oude Kerk

2. Christina Maria , ged. 15-02-1778 te Amsterdam, Zuiderkerk

3. Hendrina Dorothea , ged. 29-06-1781 te Amsterdam, Westerkerk, overl. te Amsterdam, Korte Leidsedwarsstraat 102

otr. 27-04-1810 te Amsterdam, tr. 13-05-1810 te Amsterdam Hermanus Overdijk, geb. circa 1789 te Amsterdam, ged. (geref), passementmaker, zn. van Anthonie Overdijk en Berendina Thomas

Hendrina Dorothea woonde in 1810 te Amsterdam in de Elandstraat. Haar vader was tijdens haar huwelijk reeds lange jaren verdwenen. Hermanus woonde in 1810 in de Lange Leidsedwarsstraat (achter 't Weeshuis).

4. Johanna Wilhelmina , ged. 01-02-1784 te Amsterdam, Amstelkerk, overl. 09-05-1784 (3 maanden) te Amsterdam, Weesperstraat

5. Jan Evert , ged. 07-09-1788 te Amsterdam, Zuiderkerk

6. Anna Maria , ged. 01-03-1799 te Amsterdam, Westerkerk

Vd

Bernhardt, Barent, Berendt van Binsbergen

[IVf]

ged. (NH) 10-12-1730 te Herwen, overl. 23-07-1794 (63 jaar) te Angerlo, begr. 26-07-1794

(1) tr. 22-06-1777 te Angerlo Anna Maria Dirksen, overl. 09-06-1780 te Angerlo, begr. 14-06-1780, dr. van Samuel Peter Derksen en Johanna Geertruid Damme

Anna Maria wordt ook genoemd als dochter van Toon Dirksen en Teuntje Jansen.

(2) tr. 03-08-1782 te Angerlo Derksken Pieper *), geb. te Ellecom, overl. 04-09-1785 te Angerlo

Kinderen:

1. Derk Jan , geb. 12-06-1783 te Angerlo, volgt VIa

2. Hendrik , geb. 29-04-1785 te Angerlo, volgt VIb

Ve

Jan Willem van Binsbergen

[IVf]

geb. circa 1738, overl. 21-06-1813 om 2:00 uur (ongeveer 75 jaar) te Angerlo *), ten huize van zijn neef Derk van Binsbergen

J.m. van Herwen. Woonde voor zijn huwelijk in Bemmel.

otr. 12-04-1765 te Huissen *), tr. 03-05-1765 te Huissen Neeltje Wetters, ged. (NH) 02-10-1746 te Elst, overl. 17-07-1807 (60 jaar) te Elst, begr. 21-07-1807, dr. van Gerrit Wetters (buurmeester tot Elst, overl. 18-11-1781 te Elst) en Anna Mollerus (overl. 29-09-1776 te Elst)

Kinderen:

1. Geurt, Gerrit , geb. te Elst, volgt VIc

2. Gerrit , ged. 20-03-1767 te Elst

3. Hendrik Peter , geb. 30-04-1769 te Elst, volgt VId

4. Jan Willem , ged. 11-08-1771 te Elst

5. Jan Willem , geb. 27-08-1772 te Elst, ged. 30-08-1772, tijdens de avondpreek

6. Johanna , geb. 08-11-1773 te Elst, ged. 14-11-1773, overl. 16-12-1816 (43 jaar) te Haarlem

Johanna woonde voor haar huwelijk te Amsterdam in de Bonte Mantel.
De "Bonte Mantel" = Herengracht 270, vroeger een huis van 3 ramen breedte, doch in 1771 door afbraak van de rechts ernaast staande lage halsgevel (genaamd Het Ancker) vergroot tot een huis van 5 traveeŽn.
Het oudste gedeelte, dat oorspronkelijk van ca. 1615 dateert, toont ons nog in de raamlijsting "de bonten mantel", welke naam doelt op het beroep van de eerste bewoner Aernout Hunthum, een koopman in pelterijen.
In 1771 kwam het pand nr. 272 in handen van de familie Van Vollenhoven die ook nr. 270 in eigendom had.

otr. 11-04-1806 te Amsterdam, tr. 25-05-1806 te Haarlem Willem Knoppers, geb. 16-10-1765 te Huissen, ged. (geref) 22-10-1765, overl. 09-09-1814 (48 jaar) te Haarlem, zn. van Jan Knoppers en Bernhardina Nieuhuis

Acte van indemniteit Haarlem 28-04-1806 van Diaconie van de gereformeerde gemeente te Elst.

7. Anna Wilhelmina , geb. 13-03-1778 te Elst, ged. (geref) 22-03-1778, overl. 27-09-1845 (67 jaar) te Amsterdam, Prinsengracht 253

Anna woonde voor haar huwelijk in Amsterdam in de Stadttimmertuin.

otr. 10-04-1807 te Amsterdam Johan Friederich Uetrecht, ged. (geref) te Leveren (Duitsland?), overl. vůůr 1846

Johan Friedrich was wed.nr van Elsje Lunneboom.

8. Jenneke , geb. 29-06-1780 te Elst, ged. (geref) 02-07-1780, overl. 08-11-1850 (70 jaar) te Opheusden

(1) tr. Jacob Wolffensperger

(2) tr. 06-05-1804 te Heusden Jan Theunisse Stevens, geb. te Opheusden, boomkweker

Kinderen:

a. Gerritje , geb. 27-10-1804 te Opheusden, ged. 04-11-1804, dienstmaagd, huishoudster, overl. 13-04-1867 (62 jaar) te Kesteren *)

(1) tr. 07-08-1834 te Nijmegen *) Jacob Wolffensperger, geb. 13-11-1796 te Nijmegen, boekbindersknecht, overl. 10-07-1839 (42 jaar) te Nijmegen *), zn. van Caspar Wolffensperger en Jacomina Christina Wolff

Jacob is weduwnaar van Carolina Willemina Swans.

(2) tr. 04-05-1849 te Kesteren *) Wouter van Brink, geb. 28-09-1806 te Opheusden, karman, zn. van Arien van Brink en IJda Jager (ged. 10-03-1765 te Opheusden, boomkweekster, overl. 11-11-1831 te Kesteren)

Wouter is weduwnaar van Geertruij Janzen.

b. Steven Janszen *) , geb. 27-09-1806 te Opheusden, ged. 05-10-1806, fuselier, overl. 25-12-1826 (20 jaar) te Kampen *)

c. Neeltje , geb. 21-02-1809 te Opheusden, ged. 05-03-1809

d. Jannetje , geb. 01-10-1811 te Opheusden, ged. 13-10-1811

e. Christiaan , geb. 18-09-1814 te Opheusden, om 10 uur v.m.

f. Elizabeth , geb. 08-02-1817 te Opheusden, om 4 uur v.m.

tr. 18-10-1844 te Kesteren *) Willem den Hartogh, geb. 17-11-1818 te Opheusden, boomkweker, zn. van Dirk den Hartogh (boomkweker) en Aaltje van Brenk

9. Jan Willem , geb. 23-03-1782 te Elst, arbeider, overl. 15-08-1815 (33 jaar) te Herveld *)

tr. 23-04-1810 te Elst Josina van Welij *), geb. circa 1776 te Slijk-Ewijk, overl. 02-03-1814 (ongeveer 38 jaar) te Herveld *)

Josina was wed. van Peter Peters.

10. Cornelia , geb. 26-12-1784 te Elst, ged. 02-01-1785, dienstmeid, overl. 11-01-1851 om 23:00 uur (66 jaar) te Coevorden *)

tr. 11-07-1815 te Coevorden *) Albert Hoedenburg, geb. 01-04-1787 te Coevorden *), schoenmaker, overl. 02-01-1844 (56 jaar) te Vlagtwedde *), zn. van Lambert Jurjens Hoedenburg (ged. 20-09-1750 te Coevorden, overl. 13-05-1817 te Coevorden) en Zwaantien van der Vlag (geb. 14-05-1745 te Vlagtwedde, overl. 17-05-1832 te Coevorden)

Kinderen:

a. Lambert , geb. 25-04-1816 om 19:00 uur te Coevorden *)

b. Zwaantien , geb. 03-05-1818 om 10:00 uur te Coevorden *), naaister, overl. 08-04-1870 om 11:00 uur (51 jaar) te Coevorden *)

tr. 27-04-1837 te Coevorden *) Derk Meppelink, geb. 02-06-1805 te Coevorden, timmerman, overl. 07-04-1869 (63 jaar) te Coevorden *), zn. van Geert Meppelink (geb. 05-11-1777 te Coevorden, bakker, overl. 20-07-1834 te Coevorden) en Aaltien Hunderman (geb. 26-12-1784 te Coevorden, herbergierster, overl. 06-12-1867 te Coevorden)

c. Gerrit Jan , geb. 16-04-1821 om 11:00 uur te Coevorden *), overl. 11-08-1874 (53 jaar) te Gramsbergen *)

tr. 21-04-1848 te Gramsbergen *) Gezina Kuiper, geb. circa 1821 te Gramsbergen, dr. van Jan Kuiper en Zwaantjen Wesselink

d. Neeltje , geb. 23-11-1824 om 6:00 uur te Coevorden *), overl. 16-07-1897 (72 jaar) te Oosterhesselen *)

tr. 09-05-1846 te Coevorden *) Johannes Sophie Abels, geb. 14-11-1816 te Edam, bakker, overl. 26-07-1868 (51 jaar) te Oosterhesselen *), zn. van Johannes Bernardus Albels (geb. 19-07-1778 te 's-Gravenhage, commies der rijksbelastingen, overl. 20-07-1839 te Coevorden) en Maria Laarman (geb. 17-11-1776 te De Lier, overl. 28-08-1846 te Coevorden)

11. Elisabeth , geb. 15-03-1790 te Elst, ged. 21-03-1790

Vf

Rijk van Binsbergen

[IVh]

ged. (geref) 08-12-1737 te Angerlo, overl. 22-10-1805 (67 jaar) te Huissen, aan de tering

tr. 29-05-1763 te Huissen Johanna Maria Wichman, ged. (geref) circa 1734, overl. 25-10-1807 (ongeveer 73 jaar) te Huissen, dr. van Hendrik Wigmans en Willemin van Binsbergen (ged. 03-10-1706 te Huissen)

Kinderen:

1. Hendrijna , geb. 23-10-1763 te Huissen, overl. 03-03-1842 (78 jaar) te Dodewaard *)

tr. 05-1790 te Huissen Stoffel Geurts(en), geb. 27-02-1763 te Dodewaard, ged. 27-02-1763 te Dodewaard *), arbeider, overl. 23-05-1829 (66 jaar) te Dodewaard *), op nr. 133, zn. van Otto Geurtsen en Elizabeth van Eldik

Kinderen:

a. Jacobus Geurtsen , geb. 16-06-1790 te Huissen, ged. 20-06-1790 *), overl. 24-06-1790 (8 dagen) te Huissen, "aan de Stuypen"

2. Johanna Wilhelmina (Willemijn) , geb. 02-02-1765 te Huissen, ged. 03-02-1765, werkvrouw, overl. 02-12-1848 (83 jaar) te Herwen *), ten huize van haar zoon Gerrit Samuel Derksen

(1) tr. 05-04-1784 te Huissen Gijsbart, Giesbart Hendrik Dirksen

Kinderen:

a. Abraham Derksen , geb. 17-01-1785 te Herwen, ged. 12-11-1785 *)

b. Rijk Derksen , geb. circa 1787 te Herwen en Aerdt, overl. 26-04-1868 (ongeveer 81 jaar) te Utrecht *)

tr. 03-06-1812 te Utrecht *) Cornelia Holl, geb. circa 1788, overl. 24-06-1844 (ongeveer 56 jaar) te Utrecht *), dr. van Roelof Hol en Cornelia van Eijk

c. Gerrit Samuel Derksen , geb. 09-11-1796 te Herwen, ged. 12-11-1796, arbeider, smid, slager, overl. 13-08-1857 (60 jaar) te Herwen *)

tr. 27-07-1827 te Herwen en Aerdt *) Christina Elisabeth Hermine Busser *), geb. circa 1808 te Lobith, werkvrouw, overl. 15-06-1884 (ongeveer 76 jaar) te Herwen *), dr. van Mathias Busser (broodbakker) en Derksken Berntsen (ged. circa 1765 te Didam, werkvrouw, overl. 21-03-1833 te Lobith)

(2) tr. 13-10-1805 te Aerdt Elias Winkelman, geb. circa 1761 te Herwen, tabaksplanter, overl. 06-09-1814 (ongeveer 53 jaar) te Herwen *), zn. van Ariaan Winkelman en Cornelia Simpelkamp

3. Johannis , ged. 11-09-1766 te Huissen, overl. 1770 (ongeveer 4 jaar) te Huissen, aan de pokken

4. Gerhardus Johannis (Gradus) , ged. 22-01-1769 te Huissen, volgt VIe

5. Johanna Christina

6. Johannes (Jan) , geb. 06-11-1771 te Huissen, volgt VIf

7. Christina , ged. (geref) 24-10-1773 te Huissen, overl. 27-12-1790 (17 jaar) te Huissen

8. Bartina Petronella (Bertha) *) , geb. 26-07-1776 te Huissen, in het klooster, ged. (geref) 28-07-1776, overl. 02-01-1822 (45 jaar) te Huissen *)

otr. 11-01-1805 te Huissen Stephanus Pelkman *), geb. 26-06-1773 te Bemmel, ged. (RK), voerman, dagloner, arbeider, landbouwer, overl. 07-01-1850 (76 jaar) te Huissen *), zn. van Joannes Pelkman en Aleida Hendriks

Kinderen:

a. Joannes , ged. (RK) 05-04-1805 te Huissen

b. Richardus , ged. (RK) 04-07-1806 te Huissen, overl. 11-02-1822 (15 jaar) te Huissen *)

c. Joannes , geb. 19-10-1808 te Huissen, ged. (RK), boerenknecht, arbeider

(1) tr. 15-05-1843 te Gendt *) Elisabeth Goores *), geb. 30-08-1812 te Gendt, dr. van Geertruijda Goores

Elisabeth was weduwe van Johannes Evers.

(2) tr. 11-02-1858 te Gendt *) Johanna Hermsen, geb. 12-03-1825 te Gendt, arbeidster, dr. van Grades Hermsen en Maria Peters

d. Leendert , geb. circa 1810, overl. 10-11-1817 (ongeveer 7 jaar) te Huissen *)

e. Leonardus , ged. (RK) 26-01-1811 te Huissen, arbeider, overl. 26-05-1876 (65 jaar) te Arnhem *) *)

tr. 06-06-1849 te Arnhem *) Hendrika Elissen, geb. 08-11-1815 te Dieren *), arbeidster, dr. van Hendrik Elissen (arbeider) en Aaltjen Enberts

Hendrika is weduwe van Johannes Hoedt.

f. Alijda , geb. circa 1814 te Huissen, dienstbode, overl. 22-01-1893 (ongeveer 79 jaar) te Arnhem *)

tr. 25-05-1842 te Arnhem *) Antonius DaniŽls, geb. 26-12-1818 te Arnhem *), bleeker, zn. van Albert Daniels (bleeker) en Alijda Jansen

g. Mietje , geb. circa 1818 te Huissen, overl. 13-02-1900 (ongeveer 82 jaar) te Arnhem *)

tr. Hendrik van Tienhoven

Vg

Jan van Binsbergen

[IVj]

ged. (NGG) 26-07-1748 te Zelhem, landbouwer op Steenward, overl. 21-03-1816 (67 jaar) te Grieth (Zevenaar)

otr. 24-03-1788 te Zevenaar, tr. 25-04-1788 te Herwen Johanna van Binsbergen, geb. te Aerdt, ged. 27-08-1749 te Herwen, overl. 01-05-1828 (78 jaar) te Zevenaar *), dr. van Gerrit van BensbergenIIIg (ged. 16-01-1698 te Herwen, landbouwer) en Geertruida Blij (landbouwster)

Kinderen:

1. Johanna Geertruida , geb. 20-07-1790 te Aerdt, ged. 24-07-1790, overl. 25-02-1817 (26 jaar) te Grieth (Zevenaar) *)

2. Maria , geb. 07-10-1794 te Zevenaar, ged. (geref) 12-10-1794, overl. 13-02-1795 (4 maanden) te Zevenaar

Vh

Hendrik van Binsbergen *)

[IVj]

geb. 04-06-1752 te Zevenaar, ged. (geref), kleermaker, grutmolenaar, overl. 14-12-1839 om 7:00 uur (87 jaar) te Herwen *), op Wijk A.51

Hendrik wordt in 22-11-1777 vermeld als landbouwer op Steenwaard.
Hendrik Sr wonende te Aart liep in 1794 f. 73,- schade op door de ingelegerde Hannoversche en Keijzerlijke troepen.

(1) tr. 07-12-1777 te Zevenaar Geertruida Rutje(n)s, ged. (RK) 23-07-1756 te Oud-Zevenaar, overl. 05-05-1794 (37 jaar) te Aerdt, dr. van Thomas Rutjes en Helena Groenen (overl. 05-05-1794 te Aerdt)

Kinderen:

1. Bartholomea (Bart) , ged. (RK) 29-03-1778 te Oud-Zevenaar, arbeidster, overl. 01-12-1861 (83 jaar) te Aerdt *)

Bartholomea woonde voor haar huwelijk op den Kiefweerd.

tr. 31-10-1800 te Aerdt, tr.kerk 18-11-1800 te Aerdt Joannes Polman *), geb. 18-01-1770 te Calker, kleermaker, woont Aerdt, overl. 28-07-1841 (71 jaar) te Aerdt *), op wijk B.15, zn. van Joannes Polman en Anna Catharina Bouwmans

Kinderen:

a. Huna Joanna , geb. 26-03-1801 te Aerdt *)

b. Gertrudis , geb. 13-10-1802 te Aerdt *)

c. Joes (Joannes) , geb. *), ged. 02-01-1805 te Aerdt

d. Willemus *) , geb. 14-08-1807 te Aerdt *), overl. 18-03-1815 (7 jaar) te Aerdt *)

e. Hendrik , geb. 25-08-1811 om 8:00 uur te Aerdt *), smidsknecht, smid, overl. 14-04-1880 (68 jaar) te Arnhem *)

tr. 11-08-1852 te Arnhem *) Aleijda Branderhorst, geb. 19-03-1830 te Steenderen, dienstbode, overl. 23-05-1906 (76 jaar) te Arnhem *), dr. van Hermanus Branderhorst (geb. 19-08-1791 te Steenderen, kleermaker) en Maria Schoemaker (geb. 13-03-1794 te Steenderen)

f. Helena , geb. 12-12-1813 om 7:00 uur te Aerdt *), overl. 26-03-1815 (15 maanden) te Aerdt *)

g. Willem , geb. 26-12-1818 om 11:00 uur te Aerdt *), overl. 10-04-1837 (18 jaar) te Herwen en Aerdt *)

h. Helena , geb. 16-10-1820 om 2:00 uur te Aerdt *), arbeidster

tr. 27-01-1842 te Herwen en Aerdt *) Henricus Coenen, ged. (RK) 03-05-1810 te Herwen, arbeider, schipper, overl. 19-11-1879 (69 jaar) te Herwen en Aerdt, zn. van Johannes Coenen (ged. 18-02-1761 te Asperen, arbeider, overl. 17-07-1846 te Herwen en Aerdt) en Mechtilda Bruns (geb. circa 1785 te Millingen, overl. 16-05-1866 te Herwen en Aerdt)

2. Gerrit, Gerhard, Gerardi van (von) Binsbergen , geb. 17-05-1779 te Babberich, volgt VIg

3. Berend , geb. 07-03-1781 te Didam, ged. 11-03-1781 te Didam *)

4. Antonia

5. Johanna , geb. circa 1786 te Didam, arbeidster, naaister, overl. 14-06-1855 (ongeveer 69 jaar) te Herwen *), t.h.v. Theodora van Binsbergen

Kinderen:

a. Theodora , geb. 15-06-1805 te Aerdt, (onecht), ged. (RK) 15-06-1805 te Aerdt *), naaister, arbeidster, overl. 18-10-1881 (76 jaar) te Herwen *)

Theodora heeft voor haar huwelijk twee onechte kinderen: Geertruida, en Johannes. Zij dragen beiden de achternaam van Binsbergen. Johannes wordt opgenomen in de genealogie als VIII n.

tr. 14-08-1839 te Herwen en Aerdt *) Joannes Bernardus KŁper, geb. 01-03-1771 te Anholt, ged. 04-07-1771 te Anholt, arbeider, overl. 27-02-1847 (75 jaar) te Herwen *), zn. van Joannes Theodorus KŁper en Aleijda Heijmans

Joannes Bernardus was wed.nr van Louisa Charlotta Westendorp.

b. Gertrudis , geb., (onecht), ged. (RK) 30-05-1810 te Aerdt *)

c. Lambertus *) , geb. 15-06-1812 om 3:00 uur te Aerdt *), ten huize van Hendrik Jonkhans, milicien 7e afdeling Infanterie, woont Brummen, overl. 25-07-1836 (24 jaar) te Zwolle *)

6. Margareta , ged. (RK) 24-03-1788 te Oud-Zevenaar, dienstmeid

Kinderen:

a. Aleida Alberts , geb. 11-07-1812 om 17:30 uur te Aerdt *), ten huize van Hendrik Jonkhans, overl. 04-11-1814 om 4:00 uur (2 jaar) te Aerdt *), huis nr 13

(2) tr. 01-11-1801 te Aerdt Neeltje Bosveld, ged. 03-12-1769 te Westervoort, dr. van Gerrit Bosveld en Maria Goris (geb. 23-03-1831 te Aerdt)

Neeltje was wed. van Jan Blij, overleden 01-02-1801 te Herwen.

Vi

Gerrit van Binsbergen *)

[IVj]

ged. 01-07-1753 te Zevenaar, dagloner, boerenknecht op Ten Hof te Babberich, arbeider, overl. 03-03-1832 (78 jaar) te Zevenaar *), op Wijk B.31

Ten Hof te Babberich lag "an den Dijk nabij de Eltensche Hey".
Het lukt Gerrit niet om zich als pachtboer op een Grondsteinse hoeve te vestigen.

(1) tr. 13-04-1777 te Zevenaar Elisabeth Wunderlich *), geb. circa 1756 te Duisburg, dienstbode, arbeidster, overl. 17-04-1822 (ongeveer 66 jaar) te Babberich *), dr. van Geertruid Wunderlich

Kinderen:

1. Bart , geb. 24-07-1777 te Babberich, ged. 27-07-1777 te Zevenaar

2. Gerrit Friedrich , geb. 21-09-1779 te Babberich, volgt VIh

3. Johanna , geb. 24-03-1782 te Oud-Zevenaar, overl. 12-06-1830 (48 jaar) te Didam *)

tr. 22-07-1804 te Drempt Adam Eijt *), geb. circa 1780 te Nassouw-WŁlberg, ged. (Luth) te Mehmerich (Duitsland), gemeente-veldwachter, gerechtsdienaar, overl. 27-09-1836 (ongeveer 56 jaar) te Didam *)

Wed.nr van Elizabeth de Ridder.

Kinderen:

a. Elizabeth Johanna , geb. 06-11-1805 te Drempt, ged. (Luth.) 10-11-1805, arbeidster, overl. 19-07-1865 (59 jaar) te Didam *)

tr. 26-02-1838 te Didam *) Hendrik Peters Swep *), geb. circa 1813 te Didam, dagloner, overl. 02-09-1855 (ongeveer 42 jaar) te Didam *), zn. van Elisabeth Swep (dagloonster)

b. Lammerdine , geb. 21-01-1811 te Drempt, ged. (Luth.) 24-01-1811 *), overl. 14-07-1830 (19 jaar) te Didam *)

c. Gerardus , geb. circa 1812 te Drempt, overl. 05-12-1820 (ongeveer 8 jaar) te Didam *)

d. Margrita , geb. circa 1815 te Drempt, dienstbode

tr. 26-05-1847 te Arnhem *) Aart Berendsen, geb. circa 1813 te Ede, ambtenaar, zn. van Berend Berendsen (gerechtsdienaar) en Maartje van Eck

Wettiging 1 kind

e. Johan Adam , geb. circa 1818 te Didam, overl. 03-06-1891 (ongeveer 73 jaar) te Wehl *)

tr. 19-09-1850 te Deventer *) Grietje Kleinhout, geb. circa 1824 te Zutphen, dr. van Harmen Kleinhout en Jenneken Bosman

Wettiging ťťn kind.

f. Petronella , geb. 03-04-1820 om 19:00 uur te Didam *), dienstmeid, overl. 03-07-1896 (76 jaar) te Brummen *)

tr. 31-05-1844 te Angerlo *) Gerrit Dijkman, geb. 06-06-1819 te Didam *), boerenknecht, zn. van Willem Dijkman en Geertruida Vister

g. Gerrit , geb. 05-04-1822 te Didam, timmerman, overl. 29-09-1898 (76 jaar) te Wehl *)

tr. 09-09-1854 te Wehl *) Willemina (Antje) Ragas, geb. 08-01-1831 te Zevenaar, dr. van Hendricus Wilhelmus Ragas (schoenmaker) en Aleijda Jansen

h. Hendrikus , geb. circa 1824 te Didam, militair, overl. 03-08-1850 (ongeveer 26 jaar) te Didam *)

4. Wilhelmina Geertruida von Binsbergen , geb. 12-02-1785 te Oud-Zevenaar, ged. 13-02-1785 te Zevenaar, arbeidster, werkvrouw, overl. 19-09-1831 (46 jaar) te Herwen en Aerdt *)

tr. 22-01-1809 te Herwen Hendrik Derksen, geb. te Herwen, arbeider

Kinderen:

a. Barth , geb. 29-05-1809 te Herwen, ged. 04-06-1809 te Herwen *), boerenknecht, overl. 01-01-1833 (23 jaar) te Herwen en Aerdt *)

b. Derck Wilhelm , geb. 07-06-1810 te Herwen, ged. 08-06-1810 *), schoenmaker

(1) tr. 16-07-1835 te Herwen en Aerdt *) Everdina Johanna Jansen, geb. 03-03-1813 te Hummelo, dienstmeid, dr. van Jan Jansen (landbouwer) en Aleijda Wolters (landbouwster)

(2) tr. 16-12-1871 te Herwen en Aerdt *) Chatarina Christina Heijman, geb. circa 1816 te Schenkenschans, dienstmeid, dr. van Jan GabriŽl Heijman en Elisabeth Blos

Chatarina is weduwe van Jurrien Geerlings.

c. Elisabeth Gertruda , geb. circa 1811 te Didam, naaister, overl. 28-05-1867 (ongeveer 56 jaar) te Herwen en Aerdt *)

tr. 20-07-1839 te Herwen en Aerdt *) Jan Hendrik te Warle, geb. circa 1809 te Gendringen, boerenknecht, arbeider, overl. 23-06-1883 (ongeveer 74 jaar) te Herwen en Aerdt *), zn. van Frederik te Warle (arbeider) en Janna Geertruid Herbers

5. Margaretha *) , ged. 01-07-1787 te Zevenaar, arbeidster, overl. 15-09-1869 (82 jaar) te Lent *)

(1) tr. 01-08-1812 te Angerlo *) Gerrit Hagen *), geb. 24-12-1782 te Drempt, dagloner, metselaar, woont Drempt, zn. van Harmen Hagen en Aaltjen Wessels

Kinderen:

a. Harmina van Hagen , geb. 09-10-1812 te Hummelo en Keppel, dienstmeid, overl. 13-09-1884 (71 jaar) te Elden *)

tr. 26-08-1854 te Elst *) Hendrikus Bekker, geb. 02-01-1823 te Elden *), karvoerman, zn. van Gerrit Bekker (tabaksplanter) en Teuntje Tap

(2) otr. 15-04-1815 te Doesburg, tr. 29-04-1815 te Angerlo *) Jacob Assink, geb. 16-04-1786 te Doesburg, schoenmaker, veldwachter, overl. 27-10-1852 (66 jaar) te Elden *), zn. van Gradus Anthoni Assink en Maria Groeneveld

Kinderen:

b. Gerrit Anthonij , geb. circa 1816 te Doesburg, timmerman, overl. 23-10-1893 (ongeveer 77 jaar) te Elst *)

tr. 26-11-1842 te Elst *) Hermine Haneveld, geb. circa 1805 te Lochem, dienstmeid, dr. van Gerrit Haneveld en Elsken Lansing

c. Maria Elisabeth , geb. 11-04-1818 te Zevenaar *), overl. 25-11-1822 (4 jaar) te Zevenaar *)

d. Jan Jacob , geb. 18-03-1820 te Zevenaar *), schoenmaker, overl. 19-02-1900 (79 jaar) te Nijmegen *)

(1) tr. 29-11-1855 te Heteren *) Johanna Theodora Hendriks, geb. circa 1808 te Driel, overl. vůůr 1878, dr. van Johannes Hendriks en Geertruijda Kok

(2) tr. 23-05-1878 te Nijmegen *) Elisabeth Aalders, geb. 14-05-1837 te Nijmegen, dr. van Theodorus Aalders en Mechtildis Weijers

Elisabeth was weduwe van Gerrit Willem Roskamp.

e. Albert Derk , geb. 23-09-1821 te Zevenaar *), ongehuwd, overl. 01-10-1859 (38 jaar) te Elst *)

f. Frederik Jan , geb. 10-07-1823 te Zevenaar *), overl. 21-11-1823 (4 maanden) te Zevenaar *)

g. Maria Elisabeth , geb. 12-11-1825 te Zevenaar *), naaister, overl. 19-03-1865 (39 jaar) te Elden *)

tr. 04-06-1853 te Elst *) Johannes Janssen, geb. circa 1814 te Elst, molenaarsknecht, zn. van Antonius Janssen (tabaksplanter) en Johanna van Galen

Wettiging ťťn kind.

h. Johanna Margaretha , geb. 04-10-1827 te Zevenaar *)

6. Gerritje *) , geb. 10-09-1790 te Zevenaar, ged. 12-09-1790, overl. 06-12-1849 (59 jaar) te Herwen *)

tr. 16-12-1810 te Herwen Arendt Blij *), ged. 04-06-1790 te Herwen, arbeider, tapper, herbergier, visscher, arbeider, woont Herwen, overl. 15-11-1859 (69 jaar) te Herwen *), zn. van Jan Blij (ged. 14-11-1756 te Herwen, overl. 05-02-1801 te Herwen) en Neeltje Bosveld (ged. 03-12-1769 te Westervoort)

Kinderen:

a. Joanna Maria , geb. 30-12-1811 om 4:00 uur te Herwen *), overl. 08-07-1879 (67 jaar) te Aerdt *)

tr. 23-06-1847 te Herwen en Aerdt *) Leonard Maertzdorf, geb. 02-02-1824 te Aerdt *), visser, zn. van Andreas Maertzdorf (visscher) en Hendrika Goris

b. Gerrit , geb. 14-05-1813 te Herwen, arbeider, overl. 13-04-1873 (59 jaar) te Groessen *)

(1) tr. 15-12-1848 te Duiven *) Gesina Janssen, geb. circa 1808 te Duiven, arbeidster, overl. 22-10-1859 (ongeveer 51 jaar) te Groessen *), dr. van Willem Janssen (verwer) en Johanna Welmes

(2) tr. 19-05-1860 te Duiven *) Johanna Wilhelmina Jansen, geb. 08-03-1837 te Westervoort, overl. 23-11-1923 (86 jaar) te Groessen *), dr. van Jan Jansen (arbeider) en Petronella Lubbers

c. Arnoldus Johannes , geb. 28-01-1815 te Herwen, arbeider, overl. 20-05-1862 (47 jaar) te Aerdt *)

tr. 03-04-1851 te Herwen en Aerdt *) Elisabeth Engbers, geb. 08-06-1816 te Aerdt *), werkmeid, overl. 25-01-1907 (90 jaar) te Aerdt *), dr. van Everd Engbers (stoelenmaker) en Elisabeth Florissen

d. Johanna , geb. 24-09-1816, overl. 22-11-1816 (1 maand) te Herwen *)

e. Cornelis , geb. 05-01-1818 te Herwen, klompenmaker, overl. 07-12-1849 (31 jaar) te Herwen en Aerdt *)

f. Hendrica , geb. 31-05-1821 te Herwen, dienstmeid, overl. 22-02-1901 (79 jaar) te Nijmegen *)

tr. 07-08-1862 te Nijmegen *) Karel Duchenne, geb. 23-09-1833 te Nijmegen, schrijnwerkersknecht, schrijnwerker, zn. van Hendrikus Duchenne en Hendrina Gerarda Sohns

g. Jan Bartus , geb. 09-08-1822 te Herwen, visscher, overl. 23-11-1908 (86 jaar) te Herwen en Aerdt *)

tr. 25-06-1853 te Herwen en Aerdt *) Gertruida Maertzdorf, geb. 02-12-1825 te Aerdt *), dienstmeid, overl. 16-04-1890 (64 jaar) te Aerdt *), dr. van Andreas Maertzdorf (visscher) en Hendrika Goris

h. Elisabeth , geb. 08-04-1824 te Herwen en Aerdt, overl. 01-12-1881 (57 jaar) te Zeddam *)

(1) tr. 06-05-1854 te Herwen en Aerdt *) Johannes Graven, geb. 15-01-1815 te Pfalzdorf, kleermaker, overl. 08-03-1859 (44 jaar) te Zevenaar *), zn. van Ludwig Graven en Maria Catharina Germann

Johannes is weduwnaar van Maria Catharina Hogendijk.

(2) tr. 01-03-1864 te Zevenaar *) Herman Bouwmeesters, geb. circa 1829 te Herwen en Aerdt, bakker, zn. van Abraham Bouwmeesters (ged. 06-09-1791 te Winterswijk, schoolonderwijzer, overl. 19-05-1839 te Herwen en Aerdt) en Hendrika Gerarda Rosier (geb. circa 1799 te Gendringen, overl. 29-07-1868 te Herwen en Aerdt)

Wettiging ťťn kind.

i. Gerarda , geb. 03-03-1826 te Herwen, dienstmeid, overl. 23-08-1903 (77 jaar) te Gennep *)

(1) tr. 22-09-1859 te Nijmegen *) Frans Wagemaker, geb. 14-11-1805 te Leiden, kantonnier, zn. van Abram Wagemaker en Catharina Coreman

Frans was weduwnaar van Johanna Wilhelmina Jonkers.

(2) tr. 27-06-1866 te Gennep Hendrik Poldervaart, geb. 07-08-1814 te Gennep, zn. van Pleun Poldervaart en Hendrina Hoekendijk

Hendrik is weduwnaar van Melisje Saager.

j. Cornelia *) , ged. 22-02-1828 te Herwen, overl. 24-01-1882 (53 jaar) te Arnhem *)

tr. 14-02-1855 te Herwen en Aerdt *) Gerhard Engelen, geb. 05-12-1825 te Homberg, schipper, overl. 19-11-1910 (84 jaar), zn. van Hermann Engelen en Elisabeth Schneiders

k. Hendrik , geb. 03-01-1830 te Herwen en Aerdt, arbeider, overl. 05-05-1903 (73 jaar) te Herwen en Aerdt *)

tr. 28-04-1885 te Gendt *) Hendrina Bosman, geb. 09-05-1849 te Gendt, overl. 22-07-1917 (68 jaar) te Aerdt *), dr. van Willem Bosman en Peternel Hendriks

l. Bart , geb. 03-07-1832 te Herwen, overl. 19-06-1833 (11 maanden) te Herwen en Aerdt *)

7. Jan Peter , geb. 27-02-1793 te Zevenaar, volgt VIi

(2) tr. 22-11-1827 te Zevenaar *) Petronella Jonkhans, geb. 17-11-1798 te Aerdt, ged. (Herv) 18-11-1798, dienstmeid, overl. 14-09-1837 (38 jaar) te Westervoort *) *), dr. van Wessel Jonkhans (daghuurder, overl. 25-02-1802 te Aerdt) en Maria Coppriaan

Archief NH Kerk Zevenaar: "Frowein, de burgemeester der stad Zevenaar certificeert bij deze, dat op heden, alhier, wettig door het huwelijk zijn verbonden Gerrit van Binsbergen, weduwnaar van Elisabeth Wunderlich, oud 74 jaar (!), beroep dagloner, en Petronella Jonkhans, jongedochter van 29 jaar (!), zonder beroep, geboren te Aerdt; hebben zij tevens gewettigd en voor echt erkend het kind, waarvan gemelde Petronella op den 16den maart 1827 is bevallen en is ingeschreven geworden op het register van geboorten onder de naam Lambertus. Tevens zal nu bepaald zijn, dat hetselve voortaan de naam zal voeren van Lambertus van Binsbergen".

Kinderen:

8. Lambertus , geb. 16-03-1827 te Oud-Zevenaar *), dragonder bij het 2e regiment Dragonders, woont Haarlem, ongehuwd, overl. 28-10-1847 (20 jaar) te Utrecht *)

9. Hendrikus , geb. 11-02-1830 te Kwartier (Zevenaar), volgt VIj

VIa

Derk Jan van Binsbergen *)

[Vd]

geb. 12-06-1783 te Angerlo, ged. (NG) 15-06-1783 te Angerlo *), dagloner, arbeider, landbouwer, dagloner, overl. 15-10-1821 om 2:00 uur (38 jaar) te Angerlo *), huis nummer 5

tr. 30-04-1809 te Angerlo Aaltjen Schildering *), geb. 20-04-1784 te Gendringen, ged. te Gendringen, landbouwster, arbeidster, overl. 11-03-1861 (76 jaar) te Angerlo *), dr. van Jan Schildering (arbeider) en Everdina te Broekhorst

Kinderen:

1. Berentjen , geb. 06-09-1809 te Angerlo, ged. (NG) 10-09-1809 te Angerlo, dienstmaagd, arbeidster, overl. 05-07-1889 om 9:00 uur (79 jaar) te Angerlo *)

tr. 27-05-1836 te Angerlo *) Arnoldus Welkenaar *), geb. 31-07-1798 te Emmerich, boerenknecht, arbeider, overl. 20-04-1881 (82 jaar) te Angerlo *), zn. van Johann Welkenaar (arbeider) en Johanna Meijers (arbeidster)

Kinderen:

a. Johanna , geb. 04-08-1838 om 12:00 uur te Angerlo *), ongehuwd, overl. 31-05-1901 om 5:00 uur (62 jaar) te Angerlo *)

b. Berendina , geb. 25-04-1843 om 4:00 uur te Angerlo *), overl. 18-01-1885 om 13:00 uur (41 jaar) te Angerlo *)

tr. 12-02-1876 te Angerlo *) Hendrikus Meulenbeek, geb. 20-09-1852 te Angerlo *), dagloner, zn. van Jacobus Meulenbeek (arbeider) en Johanna Lackman

2. Garretjen *) , geb. 17-04-1812 om 19:30 uur te Angerlo *), ged. (NH) 19-04-1812 te Angerlo, werkster, strijkster, overl. 31-07-1868 (56 jaar) te Doesburg *)

(1) tr. 22-10-1836 te Angerlo *) Andries Moens, ged. 17-04-1811 te Koudekerke, flankeur 4e compagnie, 3e bataljon Infanterie, smid, overl. 04-08-1847 (36 jaar) te Vlissingen, zn. van Adriaan Moens (overl. 06-09-1821 te Vlissingen) en Catharina Schoute

Wettiging ťťn kind.

Kinderen:

a. Andries *) , geb. 30-11-1834 om 22:00 uur te Angerlo *), onecht, metselaar, stukadoor, overl. 04-02-1880 (45 jaar) te Arnhem *)

tr. 09-05-1859 te Doesburg *) Elisabeth Franssen, geb. circa 1833 te Doesburg, dienstmeid, dr. van Frans Franssen en Theodora Burgers

b. Aleida Catharina , geb. circa 1837 te Vlissingen, dienstmeid, overl. 27-08-1924 (ongeveer 87 jaar) te Doesburg *)

tr. 01-11-1865 te Arnhem *) Wichardus Cornelis Ankersmit, geb. circa 1844 te Doesburg, scheepstimmerman, zn. van Hendrik Ankersmit (scheepstimmerman) en Clara Maria Nevendorp (strijkster)

c. Johanna Christina , geb. circa 1840 te Vlissingen

tr. 02-09-1865 te Doesburg *) Hermannus Meurs, geb. circa 1843 te Wageningen, zn. van Jan Jacob Meurs en Jenneke Brusse

d. Pieter Wilhelmus , geb. circa 1843 te Vlissingen, kleermaker, overl. 30-01-1921 (ongeveer 78 jaar) te Arnhem *)

tr. 30-10-1867 te Arnhem *) Catharina Krieger, geb. 09-06-1844 te Arnhem *), dienstmeid, overl. 12-07-1913 (69 jaar) te Arnhem *), dr. van Hendrik Krieger en Johanna Maria Catharina Elisabeth Hebenaar

(2) tr. 11-07-1848 te Doesburg *) Jan Abraham de Keijser *), geb. 26-04-1818 te Doesburg, apothekersknecht, overl. 04-12-1851 (33 jaar) te Doesburg *), zn. van Derk Jan de Keijser (uitdrager) en Helena Willemina Corrij (besteedster)

Kinderen:

e. Jan Nicolaas de Keijzer , geb. circa 1848 te Doesburg, kleermaker, overl. 26-12-1908 (ongeveer 60 jaar) te Arnhem *)

tr. 18-08-1869 te Arnhem *) Geertruida Helena Hendrina Looman, geb. 18-12-1850 te Arnhem *), dr. van Gerrit Looman (tapper) en Klasina Groenemeijer

3. Derk , geb. 12-08-1814 te Angerlo, volgt VIIa

4. Johanna , geb. 14-10-1817 om 22:00 uur te Angerlo *), overl. 03-01-1886 om 0:30 uur (68 jaar) te Angerlo *)

tr. 07-06-1845 te Angerlo *) Nicolas Roeland Jean van der Sloot, geb. 23-09-1818 te Bergen op Zoom *), Rijksontvanger, overl. 16-09-1882 (63 jaar) te Angerlo *), zn. van Jean Chrťtien van der Sloot (ambtenaar) en Christina Jansons

5. Jan Willem , geb. 21-09-1820 te Angerlo, volgt VIIb

VIb

Hendrik van Binsbergen *)

[Vd]

geb. 29-04-1785 te Angerlo, ged. (NG) 01-05-1785 te Angerlo, dagloner, arbeider, overl. 06-10-1853 om 7:00 uur (68 jaar) te Angerlo *)

tr. 05-02-1819 te Angerlo *) Reintje Wassink *), geb. 25-01-1798 te Doetinchem, ged. 28-01-1798, dienstmaagd, arbeidster, overl. 20-10-1852 (54 jaar) te Angerlo *), dr. van Jan Willem Wassink (overl. 23-06-1806 te Doetinchem) en Johanna Masselink (geb. circa 1768, overl. 08-05-1817 te Hummelo)

Kinderen:

1. Derk (van) Binsbergen , geb. 28-11-1819 te Angerlo, volgt VIIc

2. Levenloos kind , overl. 09-01-1823 om 22:00 uur te Angerlo *)

3. Hanneken *) , geb. 09-10-1825 om 23:00 uur te Angerlo *), overl. 24-09-1874 om 6:00 uur (48 jaar) te Arnhem *), in het ziekenhuis

tr. 19-05-1865 te Hummelo en Keppel *) Lambertus Gerritsen *), geb. 28-03-1828 te Hoog Keppel, boerenknecht, voerman, overl. 20-04-1875 (47 jaar) te Hoog Keppel *) *), zn. van Derk Garretsen en Garretjen Garretsen (ged. circa 1794 te Hengelo (Gld), dagloonster, overl. 22-09-1838 te Hoog Keppel)

4. Berendje *) , geb. 04-10-1827 om 3:00 uur te Angerlo *), overl. 07-02-1859 om 11:30 uur (31 jaar) te Angerlo *)

tr. 29-04-1854 te Angerlo *) Jan Jansen, geb. 24-10-1822 te Drempt *), arbeider, gemeentewegwerker

Kinderen:

a. Albartus Hendrik , geb. 23-03-1855 om 4:00 uur te Angerlo *), boerenknecht, arbeider, overl. 02-12-1945 (90 jaar) te Didam *)

tr. 19-04-1884 te Angerlo *) Everdina ten Holt, geb. 20-03-1857 te Hummelo en Keppel, overl. 13-03-1926 (68 jaar) te Didam *), dr. van Jan Hendrik ten Holt (arbeider) en Willemina Schreurs

b. Willem Janzoon , geb. 31-05-1858 om 4:30 uur te Angerlo *), arbeider, eigen werk doende, landbouwer, overl. 04-01-1925 (66 jaar) te Didam *)

tr. 28-08-1886 te Didam *) Gardina Louiza Olthuis, geb. 19-11-1861 te Hummelo en Keppel, dr. van Roelof Olthuis (landbouwer) en Jacoba Hafner

VIc

Geurt, Gerrit van Binsbergen

[Ve]

geb. te Elst, ged. (geref) 26-01-1766 te Elst, korenkoper, graanhandelaar, overl. 28-02-1841 (75 jaar) te Amersfoort, aan de Nieuwe weg Wijk Bloemendaal

Wanneer Geurt naar de Korenbeurs in Utrecht ging per diligence of per particulier rijtuig, was hij gewend een borreltje te drinken in Hotel Pol in De Bilt. Toen hij dit op zekere dag weer wilde doen, bleek het hotel gesloten daar het die dag was afgehuurd door een student uit Utrecht. Bij verdere navraag bleek dit zijn zoon Jan (VII f) te zijn, die daar die dag een feestje wilde bouwen. Wel een bewijs dat Geurt, de korenkoper, zeer gefortuneerd was. Hij leefde in de Franse tijd en door het continentale stelsel zullen de graanprijzen tot ongekende hoogte zijn gestegen.
*)

tr. 30-04-1802 te Amersfoort Bregta de Vries, geb. 24-02-1772 te Amersfoort, ged. (geref), overl. 06-02-1813 (40 jaar) te Amersfoort *), dr. van Hendricus Jacobus de Vries en Willemijna Nieuwenburgh

Kinderen:

1. Jan , geb. 22-02-1804 te Amersfoort, volgt VIId

2. Jacobus Hendricus , ged. (NH) 20-03-1808 te Amersfoort

VId

Hendrik Peter van Binsbergen

[Ve]

geb. 30-04-1769 te Elst, tabaksplanter, tuinman, overl. 23-05-1838 (69 jaar) te Elst *)

tr. Anna Maria Elemans *), ged. circa 1776 te Husseling, overl. 16-09-1841 (ongeveer 65 jaar) te Elst *)

Kinderen:

1. Sebus Antonius , geb. circa 1807 te Herpen, fuselier bij het 3e bataljon 7e afdeling Infanterie, woont laatst te Elst, overl. 31-01-1827 (ongeveer 20 jaar) te Kampen *), Vloeddijk 368 w.i.

2. Jan Cornelis , geb. 20-01-1808 te Lent, volgt VIIe

3. Gerrit , geb. 20-01-1809 te Lent, ged. 12-02-1809, overl. 18-02-1809 (29 dagen) te Lent, begr. 20-02-1809

4. Gerrit , geb. 29-01-1811 te Elst, volgt VIIf

5. Hendrik Pieter , geb. 23-08-1812 te Elst, kuiper, ongehuwd, overl. 30-08-1878 (66 jaar) te Elst *)

6. Lambertus , geb. 24-10-1814 te Elst, volgt VIIg

VIe

Gerhardus Johannis (Gradus) van Binsbergen *)

[Vf]

ged. 22-01-1769 te Huissen, woont Huissen, overl. 14-09-1826 (57 jaar) te Leeuwarden *), op wijk C.191 *)

tr. Derkje Reders

Kinderen:

1. Anna Maria Hermina , geb. 29-01-1801 te Huissen, ged. (geref) 13-02-1801, ongehuwd, overl. 13-12-1839 (38 jaar) te Huissen *), op nr. 89

Anna Maria Hermina werd geboren als A.M.H. Reders, doch als vader werd opgegeven Gradus van Binsbergen. Dit kind had de ene arm tekort, de handen geheel verkeerd en misvormd.

2. Derk , geb. 18-11-1802 te Huissen, ged. (geref) 10-12-1802 te Huissen *), arbeider, ongehuwd, overl. 15-10-1862 (59 jaar) te Huissen *), Malburgen

Dit kind had de ene arm tekort en geheel misvormd.

VIf

Johannes (Jan) van Binsbergen

[Vf]

geb. 06-11-1771 te Huissen, ged. (NH) 24-11-1771, koopman, herbergier, overl. 08-01-1810 (38 jaar) te Huissen, aan een slepende ziekte

Johannes had bij zijn geboorte de armen tekort, de handen verkeerd en aan iedere hand maar 4 vingers.

tr. 31-05-1806 te Huissen Maria Bloem, geb., als vondeling, ged. (RK) 04-08-1778 te Huissen, naaister, overl. 16-07-1841 (62 jaar) te Huissen *), overlijdt aan de cholera

Gevonden op 04-08-1778 aan de kolk genaamd "Bloem" te Huissen. Maria wordt onder de bestiering van den Armenmeester opgevoed.
Maria hertrouwt Huissen 24-10-1811 Petrus van Steen, ged. Huissen, 02-04-1779, tuinman, tabaksplanter, overl. Huissen, 14-10-1885, zoon van Arnoldus van Steen, voerman, tabaksplanter, en Alijda Kasteel.

Kinderen:

1. Joannes, Jan , ged. 28-06-1805 te Huissen, volgt VIIh

2. Maria , geb. 21-03-1809 te Huissen, ged. (RK) te Huissen, dienstbode, overl. 14-07-1849 (40 jaar) te Arnhem *), Brouwersteeg

tr. 16-05-1838 te Arnhem *) Jan Willem Bruins *), geb. 18-09-1812 te Gendringen, schoenmakersknecht, milicien bij 13e afdeling Infanterie, overl. 13-10-1874 (62 jaar) te Arnhem *), zn. van Wessel Bruins (landbouwer) en Johanna Helena Aalbers

Kinderen:

a. Jan Willem , geb. 30-06-1841 om 20:30 uur te Arnhem *), schoenmaker, overl. 04-03-1922 (80 jaar) te Arnhem *)

tr. 06-02-1867 te Arnhem *) Hendrika Antonia van der Heijden, geb. circa 1836 te Helvoirt, overl. 22-06-1908 (ongeveer 72 jaar) te Arnhem *), dr. van Johannes Nicolaas van der Heijden en Barbara Veenendaal

b. Theodorus Bruens , geb. 31-03-1844 om 7:15 uur te Arnhem *), overl. 07-07-1844 (3 maanden) te Arnhem *)

c. Peter Bruens , geb. 30-03-1844 om 7:00 uur te Arnhem *), overl. 17-03-1847 (2 jaar) te Arnhem *)

d. Hermanus Hendricus Bruens , geb. 21-04-1847 om 5:30 uur te Arnhem *), oppasser

tr. 12-07-1882 te Arnhem *) Maria Helena van de Kamp, geb. 07-05-1857 te Arnhem *), dienstbode, dr. van Hendricus van de Kamp (schoenmaker) en Johanna Willemina Jansen

e. Arnoldus Bruens , geb. 26-12-1848 om 10:30 uur te Arnhem *), ongehuwd, overl. 03-08-1849 (7 maanden) te Arnhem *)

VIg

Gerrit, Gerhard, Gerardi van (von) Binsbergen *)

[Vh]

geb. 17-05-1779 te Babberich, ged. 23-05-1779 te Zevenaar, arbeider, overl. 08-1835 (ongeveer 56 jaar)

tr. 07-02-1807 te Lobith Maria (Johanna) Pavers *), geb. circa 1784 te Hanberge, arbeidster

Kinderen:

1. Henrick van Binsbergen , geb. 29-03-1808 te Lobith, ged. 30-03-1808

2. Gerrit van Binsbergen , geb. 16-10-1808 te Elten, volgt VIIi

3. Helena van Bimsbergen , ged. 03-11-1810 te Elten

4. Magdalena van Binsbergen , geb. 04-06-1812 te Elten, winkelierster, overl. 06-06-1883 (71 jaar) te Lobith *)

(1) tr. Johannes Meijer, geb. circa 1808 te Lobith, arbeider, overl. 16-02-1855 (ongeveer 47 jaar) te Lobith *), zn. van Wilhelmus Meijer en Maria Siebels

Kinderen:

a. Maria , geb. circa 1839 te Lobith, dienstbode, overl. 25-04-1875 (ongeveer 36 jaar) te Arnhem *)

tr. Gijsbertus Hendricus Mos

b. Jan Willem , geb. 08-02-1842 te Lobith, overl. 23-05-1842 (3 maanden) te Herwen en Aerdt *)

(2) tr. 15-01-1857 te Herwen en Aerdt *) Joannes Everardus Bloem, geb. 18-10-1809 te Didam, ged. (RK), arbeider, overl. 24-03-1892 (82 jaar) te Lobith *), zn. van Hendricus Bloem en Hermina ter Velde

Eerder wed.nr van Berdina Lukkassen, overl. Herwen en Aerdt 24-02-1853.

5. Hendrina, Henrica van Binsbergen , ged. 28-01-1815 te Elten, dienstmaagd, arbeidster, overl. 20-04-1881 om 23:30 uur (66 jaar) te Groessen *)

(1) tr. 25-11-1836 te Duiven *) Bernardus Huigen, ged. 24-04-1804 te Groessen, daghuurder, arbeider, overl. 30-12-1847 (43 jaar) te Groessen *), zn. van Geurt Huigen (geb. circa 1738, daghuurder, overl. 25-11-1816 te Groessen) en Gerritje Jansen

Kinderen:

a. Gerardus , geb. 23-06-1839 te Groessen, overl. 20-03-1851 (11 jaar) te Groessen *)

b. Gertruda Maria *) , geb. 1842 te Duiven, overl. 05-01-1867 (ongeveer 25 jaar) te Elden *)

tr. Jacobus Buijs

c. Henricus , geb. 03-06-1846 te Groessen, overl. 23-02-1861 (14 jaar) te Duiven *)

(2) tr. 16-02-1849 te Duiven Hendricus Willemsen, ged. 17-04-1816 te Duiven, dienstknecht, arbeider, landbouwer, overl. 22-12-1893 (77 jaar) te Duiven *), zn. van Johanna Willemsen

Kinderen:

d. Johanna , geb. 02-04-1850 te Groessen, overl. 16-04-1861 (11 jaar) te Duiven *)

e. Bernardina Gerarda , geb. circa 1852 te Duiven, overl. 05-11-1928 (ongeveer 76 jaar) te Zevenaar *)

tr. 01-06-1889 te Pannerden *) Peter Leijsing, geb. circa 1853 te Pannerden, arbeider, zn. van Peter Leijsing en Aleida Ross

f. Bernardus Johannes , geb. circa 1855 te Duiven, arbeider, landbouwer, overl. 19-12-1922 (ongeveer 67 jaar) te Meerenbroek (Wehl) *)

(1) tr. 01-06-1889 te Pannerden *) Hendrika Johanna Dikker, geb. circa 1860 te Pannerden, dr. van Johannes Dikker en Aleida Ross

(2) tr. 11-05-1898 te Duiven *) Johanna Catharina Aalberts, geb. circa 1850, dr. van Jan Willem Aalberts (arbeider) en Johanna Tiemessen

g. Theodorus , geb. 01-01-1857 te Duiven, landbouwer, overl. 28-09-1927 (70 jaar) te Pannerden *)

tr. 04-05-1899 te Bemmel *) Wilhelmina Borgers, geb. 17-07-1873 te Angeren *), overl. 06-11-1918 (45 jaar) te Pannerden *)

h. Elisabeth , geb. circa 1860 te Duiven

tr. 12-09-1888 te Duiven *) Hendrikus Theodorus Verkerk, geb. circa 1855 te Didam, metselaar, zn. van Christiaan Verkerk en Hermina de Reus

6. Joanna Bernardina Binsbergen , geb. circa 1819 te Elten

tr. 31-07-1844 te Herwen en Aerdt *) Derk Bouwman, geb. 07-06-1816 te Herwen, zn. van Derk Bouwman (geb. circa 1794, arbeider, overl. 13-09-1857 te Herwen) en Grada (Gerharda) Helmings

VIh

Gerrit Friedrich van Binsbergen *)

[Vi]

geb. 21-09-1779 te Babberich, ged. (Geref.) 27-09-1779 te Zevenaar, dagloner, arbeider, overl. 30-01-1870 (90 jaar) te Zevenaar *)

tr. 20-10-1804 te Zevenaar Jacoba ter Heerdt *), ged. (RK) 08-08-1780 te Didam, daghuurster, arbeidster, overl. 01-06-1853 (72 jaar) te Zevenaar *), dr. van Jacobus ter Heerd en Aaltje Zweers

Hun nageslacht wordt Rooms-Katholiek.

Kinderen:

1. Johanna Jacoba , geb. 02-02-1805 te Zevenaar, ged. 03-02-1805, overl. 03-03-1805 (1 maand) te Zevenaar

2. Coobus, Jacobus van Bindsbergen , geb. 29-06-1806 te Zevenaar, volgt VIIj

3. Bartholomeus , ged. 11-01-1808 te Oud-Zevenaar, overl. 15-01-1808 (4 dagen) te Oud-Zevenaar, in 't Kwartier

4. Bart van Bindsbergen , ged. 03-12-1809 te Zevenaar, volgt VIIk

5. Gerrit van Bindsbergen , geb. 09-05-1812 te Zevenaar *), overl. 28-09-1828 (16 jaar) te Zevenaar *)

6. Johannes van Bindsbergen , geb. 23-02-1820 te Oud-Zevenaar, volgt VIIl

VIi

Jan Peter van Binsbergen *)

[Vi]

geb. 27-02-1793 te Zevenaar, ged. 06-03-1793, daghuurder, landbouwer, overl. 17-10-1862 (69 jaar) te Huissen *), op Wijk C.91

tr. 07-03-1818 te Zevenaar *) Maria Klutman, geb. 14-05-1794 te Babberich, ged. (geref) 21-05-1794 te Zevenaar *), overl. 14-04-1847 (52 jaar) te Zevenaar *), dr. van Jacobus Klutman (geb. 12-05-1748 te Helden, soldaat onder het Koninklijke Pruissische regiment Von Brietzke te Bochum, schapenhoeder, daghuurder, overl. 01-05-1824 te Babberich) en Gudula van Binsbergen (ged. 27-08-1758 te Elten (Pruissen), dagloonster, overl. 26-02-1847 te Babberich)

Kinderen:

1. Albartus , geb. 18-03-1818 te Oud-Zevenaar, volgt VIIm

VIj

Hendrikus van Binsbergen

[Vi]

geb. 11-02-1830 te Kwartier (Zevenaar) *), schrijnwerker, meubelmaker, overl. 26-07-1903 (73 jaar) te Zeist *)

tr. 08-08-1861 te Zeist *) Engelina Antonia de Valk, geb. 12-07-1826 te Zeist, overl. 27-06-1879 (52 jaar) te Zeist *), dr. van Willem de Valk (geb. circa 1802 te Amersfoort, gerechtsbode, overl. 13-05-1864 te Zeist) en Jannetje de Liefde (geb. 19-12-1803 te Zeist, overl. 22-11-1857 te Zeist)

Kinderen:

1. Jannetje Petronella , geb. 05-04-1862 te Zeist *), om 1 uur, dienstbode

tr. 10-08-1892 te Utrecht Gerardus van den Hooff, geb. 13-11-1864 te Utrecht, koetsier, overl. 14-01-1927 (62 jaar) te Utrecht *), zn. van Willem van den Hooff (timmerman) en Jantje van Eijken (geb. circa 1839, overl. 27-06-1867 te Utrecht)

Kinderen:

a. Engelina Adriana , geb. circa 1893, overl. 03-10-1915 (ongeveer 22 jaar) te Utrecht *)

b. Arnoldus , geb. circa 1895, overl. 12-05-1895 te Utrecht *)

c. Arnoldus , geb. circa 1896 te Utrecht, boekdrukker

tr. 02-08-1919 te Beerta *) Mensina Mennen, geb. circa 1898 te Landschaftspolder, dr. van Eildert Mennen (arbeider) en Elizabeth Willems

Wettiging ťťn kind.

d. Hendrika , geb. circa 1897 te Utrecht

tr. 31-05-1922 te Utrecht *) Aart van den Hoogen, geb. circa 1896 te Zeist, zn. van Jacob van den Hoogen en Wijntje Aalten

e. Pieter Jan , geb. circa 15-09-1899 te Utrecht, overl. 20-01-1900 (ongeveer 4 maanden) te Utrecht *)

f. Gerardus , geb. circa 01-04-1902 te Utrecht, overl. 28-12-1902 (ongeveer 8 maanden) te Utrecht *)

g. Peter , geb. circa 1907 te Utrecht, overl. 28-06-1908 te Utrecht *)

2. Hendrikus , geb. 03-05-1863 te Zeist, volgt VIIn

3. Willem Gerrit , geb. 24-04-1864 te Zeist, volgt VIIo

4. Pieter Jan , geb. 02-02-1865 te Zeist, volgt VIIp

5. Levenloos kind (mnl) , overl. 09-02-1870 om 19:00 uur te Zeist *)

VIIa

Derk van Binsbergen

[VIa]

geb. 12-08-1814 om 7:00 uur te Angerlo *), ged. (NG) 14-08-1814 te Angerlo, voerman, arbeider, landbouwer, overl. 17-02-1852 om 22:00 uur (37 jaar) te Angerlo *)

tr. 04-02-1840 te Angerlo *) Maria Hendriksen, geb. 22-06-1814 te Zelhem, boerenwerk doende, arbeidster, overl. 26-06-1869 (55 jaar) te Angerlo *), dr. van Evert Jan Hendriksen (ged. 21-08-1789 te Doetinchem, dagloner, overl. 17-03-1834 te Doetinchem Ambt) en Gesina Boesveld (ged. 26-05-1791 te Varsseveld, dagloonster, arbeidster, overl. 21-12-1867 te Langerak (Doetinchem))

Kinderen:

1. Derk , geb. 22-05-1840 te Angerlo, volgt VIIIa

2. Evert Jan , geb. 05-02-1842 om 12:00 uur te Angerlo *), boerenknecht, ongehuwd, overl. 05-08-1865 (23 jaar) te Angerlo *)

3. Aaltjen , geb. 09-06-1843 om 19:00 uur te Angerlo *), overl. 23-05-1926 om 22:00 uur (82 jaar) te Doesburg *), op de Looierswal 289

tr. 03-05-1873 te Doesburg *) Jacobus Berentsen, geb. 22-08-1847 te Doesburg, schoenmaker, overl. 19-02-1922 (74 jaar) te Doesburg *), zn. van Gerrit Berentsen (schoenmaker) en Willemina Berger

Kinderen:

a. Willemina Maria , geb. circa 1874 te Doesburg, overl. 06-04-1881 (ongeveer 7 jaar) te Doesburg *)

b. Derk , geb. circa 1877 te Doesburg, schoenmaker, magazijnmeester, overl. 07-09-1943 (ongeveer 66 jaar) te Doesburg *)

tr. 11-08-1900 te Doesburg *) Fredrika Maria Heijting, geb. circa 1870 te Doesburg, dr. van Gerbrand Heijting (voerman) en Janna Jansen

c. Wilhelmus Martinus , geb. 23-08-1882 te Doesburg, brievenbesteller

(1) tr. 13-10-1909 te Angerlo *) Jantje Aaldering, geb. 26-08-1883 te Angerlo *), overl. 13-04-1921 (37 jaar) te Doesburg *), dr. van Gerrit Jan Aaldering en Johanna Gerdina Beumkes

(2) tr. 05-08-1922 te Doesburg *) Johanna Louisa Heijnen, geb. circa 1888 te Wisch, dienstbode, dr. van Hermanus Heijnen (landbouwer) en Berendina Appels

Wilhelmus is weduwnaar van Jantje Aaldering.

d. Evert Jan , geb. circa 1886 te Doesburg, zandvormer

tr. 27-02-1915 te Doesburg *) Johanna Hendrika Schunck, geb. circa 1887 te Doesburg, strijkster, dr. van Johan Valentin Schunck en Derkjen Vervelde

4. Gezinus (Sinus) , geb. 25-01-1847 te Angerlo, volgt VIIIb

5. Willemina , geb. 21-12-1848 om 21:00 uur te Angerlo *), overl. 03-06-1926 om 15:00 uur (77 jaar) te Breda

(1) tr. 15-03-1877 te Den Helder *) Johan Bernhard Kiesewetter, geb. 27-04-1839 te Amsterdam, koopman, overl. 05-01-1886 (46 jaar) te Den Helder, zn. van Johan Bernhard Kiesewetter (geb. 24-09-1810) en Lena Cornelia Spaan (geb. 15-03-1807, koopvrouw)

Johan Bernhard was eerder wed.nr van Pietronella Klaassen.
Zie ook: www.kiesewetter.nl/stamboom.

Kinderen:

a. Johanna Wilhelmina , geb. 29-04-1878 te Den Helder

tr. 16-05-1907 te Breda Johannes Wilhelm van der Slikke, geb. 23-06-1879 te Sint Maartensdijk

b. Nicolaas Roeland , geb. 05-02-1880 te Den Helder

tr. 09-11-1916 te Klundert *) Wilhelmina Sulkers, geb. te Klundert, dr. van Jan Sulkers en Grietje Verheulen

c. Wilhelmina Elisabeth , geb. 29-07-1883 te Den Helder, overl. 19-08-1884 (12 maanden) te Den Helder

d. Petronella , geb. 21-05-1885 te Den Helder, overl. 28-02-1886 (9 maanden) te Den Helder

(2) tr. 09-06-1887 te Den Helder *) Gerardus Kok, geb. 03-11-1843 te Den Helder, timmerman, overl. 16-02-1923 (79 jaar) te Breda, zn. van Gerrit Kok (geb. circa 1820 te Den Helder, schoenmaker) en Johanna Williams (geb. 14-11-1821 te Maassluis)

6. Johanna , geb. 10-12-1850 om 1:00 uur te Angerlo *), dienstmeid, overl. 07-06-1922 om 3:00 uur (71 jaar) te Ellecom *)

tr. 13-05-1882 te Angerlo *) Jan Lentink, geb. 13-04-1853 te Rhienderen *), timmerman, overl. 18-02-1929 (75 jaar) te Ellecom *), zn. van Gerrit Lentink (timmerman) en Dirkje Meijer

Kinderen:

a. Maria Lamberdina , geb. circa 1885 te Ellecom, dienstbode

tr. 22-11-1913 te Rheden *) Gerrit Jan Vos, geb. 12-03-1889 te Velp *), bleekersknecht, zn. van Gerrit Vos (arbeider) en Hermina Johanna Goedings

b. Derk Jan , geb. circa 1888 te Ellecom, schilder

tr. 14-03-1914 te Rheden *) Aaltje Olthof, geb. 09-10-1886 te Dieren *), dienstbode, dr. van Jan Olthof (nachtwacht) en Geertruida Garritsen

c. Aleida Johanna , geb. circa 03-1890 te Ellecom, overl. 11-05-1890 (ongeveer 2 maanden) te Ellecom *)

VIIb

Jan Willem van Binsbergen

[VIa]

geb. 21-09-1820 om 19:00 uur te Angerlo *), dagloner, boerenknecht, woont Ambt Doetinchem, overl. 21-11-1897 om 9:00 uur (77 jaar) te Doetinchem *), in de buitenwijk

tr. 05-06-1847 te Doetinchem Ambt *) Hendrika Hendriksen, geb. 09-10-1817 te Hummelo, dagloonster, overl. 23-02-1870 (52 jaar) te Langerak (Doetinchem) *), dr. van Evert Jan Hendriksen (ged. 21-08-1789 te Doetinchem, dagloner, overl. 17-03-1834 te Doetinchem Ambt) en Gesina Boesveld (ged. 26-05-1791 te Varsseveld, dagloonster, arbeidster, overl. 21-12-1867 te Langerak (Doetinchem))

Kinderen:

1. Aaltjen *) , geb. 21-08-1847 te Langerak (Doetinchem), dienstmeid

tr. 03-08-1872 Harmanus Johannes Wassink *), klompenmaker

Wettiging ťťn kind.

Kinderen:

a. Derkje , geb. 28-07-1869 te Langerak (Doetinchem), (onecht)

Derkje kreeg op 03-08-1872 de naam Wassink i.v.m. huwelijk van haar moeder. Derkje werd geboren in tegenwoordigheid van haar grootvader en bij hem thuis.

tr. 08-05-1891 te Doetinchem *) Gerrit Overbeek, geb. circa 1866 te Voorst, kleermaker, overl. 26-03-1898 (ongeveer 32 jaar) te Doetinchem Stad *), zn. van Jan Hendrik Overbeek (geb. circa 1822 te Apeldoorn, tuinman, overl. 25-10-1887 te Voorst) en Joanna Halle (geb. circa 1835 te Olst, overl. 07-09-1914 te Doetinchem)

b. Gesina Hendrika , geb. circa 1876 te Doetinchem, ongehuwd, overl. 10-02-1938 (ongeveer 62 jaar) te Doetinchem *)

c. Wilhelmina , geb. circa 1876 te Doetinchem Ambt, overl. 21-02-1937 (ongeveer 61 jaar) te Arnhem *) *)

tr. 29-11-1895 te Doetinchem Ambt *) Jan Overbeek, geb. circa 1870 te Voorst, arbeider, zn. van Jan Hendrik Overbeek (geb. circa 1822 te Apeldoorn, tuinman, overl. 25-10-1887 te Voorst) en Joanna Halle (geb. circa 1835 te Olst, overl. 07-09-1914 te Doetinchem)

2. Gesina Everdina Johanna , geb. 17-01-1851 te Hummelo, dienstmeid, overl. 05-02-1934 (83 jaar) te Hummelo en Keppel *)

(1) tr. 22-05-1874 te Hummelo en Keppel *) Jan ten Brinke, geb. 15-01-1854 te Hummelo, dagloner, overl. 03-12-1880 (26 jaar) te Hummelo *), zn. van Derk Jan ten Brinke (geb. 22-01-1814 te Zelhem, knecht, dagloner, overl. 28-03-1885 te Hummelo) en Angelina Geertruida Schel (geb. 12-10-1813 te Hummelo, dagloonster)

(2) tr. 30-09-1881 te Hummelo en Keppel *) Gerrit Jan Beunk, geb. 27-04-1856 te Hengelo (Gld), boerenknecht, overl. 07-02-1940 (83 jaar) te Hummelo en Keppel *), zn. van Derk Beunk (dagloner) en Jantjen Kistemaker (dagloonster)

3. Derk Willem , geb. 17-11-1852 te Hummelo, overl. 08-04-1867 (14 jaar) te Langerak (Doetinchem) *)

4. Levenloos kind (mnl) , overl. 25-05-1855 te Hummelo *), op wijk A.67

5. Evert Jan , geb. 10-06-1856 te Hummelo, overl. 05-07-1856 (25 dagen) te Hummelo *), op wijk A.67

6. Everdina Johanna , geb. 09-09-1857 te Hummelo, ongehuwd, overl. 04-04-1884 om 6:00 uur (26 jaar) te Angerlo *)

7. Berendina Johanna , geb. 22-04-1860 te Hummelo, overl. 12-05-1860 (20 dagen) te Langerak (Doetinchem) *)

8. Willemina Hendrika , geb. 31-08-1863 te Langerak (Doetinchem)

tr. 12-03-1886 te Doetinchem *) Evert Jan Willemsen, geb. 09-04-1861 te Angerlo *), wijk C, nr 40, meubelmaker, bruggaarder, winkelier, overl. 18-11-1950 (89 jaar) te Brummen *), zn. van Jan Willem Willemsen (landbouwer) en Janna Schildering (landbouwster)

Kinderen:

a. Jan Willem , geb. 29-04-1886 te Doetinchem Ambt, overl. 25-09-1886 (4 maanden) te Doesburg *)

b. Hendrika Everdina , geb. circa 1891 te Doesburg

tr. 11-10-1917 te Doesburg *) Carel Hendrik Vis, geb. circa 1886 te Doesburg, agent van politie, overl. 05-11-1940 (ongeveer 54 jaar) te Arnhem *), zn. van Jannes Vis (geb. circa 1857 te Voorst, logementhouder, hotelhouder, overl. 03-10-1915 te Doesburg) en Catharina Hendrika Gerritsen (geb. 30-05-1861 te Arnhem, koffiehuishoudster, overl. 23-11-1927 te Arnhem)

c. Everdina , geb. circa 1893 te Doesburg, overl. 08-07-1949 (ongeveer 56 jaar) te Tiel *)

tr. 13-04-1916 te Doesburg *) Jan Siemen Dekker, geb. circa 1885 te Genemuiden, rijksbakenmeester, zn. van Jan Cornelis Dekker en Jenneke Leer

d. Gerrit , geb. circa 1895 te Doesburg, slager

tr. 19-08-1920 te Hummelo en Keppel *) Hendrika Gardina Hendriksen, geb. 28-06-1892 te Hummelo en Keppel, dr. van Gerhard Hendriksen (geb. circa 1860 te Drempt, dagloner, landbouwer) en Willemina Bannink (geb. circa 1853 te Zelhem, dienstmeid, overl. 14-05-1899 te Drempt)

e. Jannetje , geb. circa 1898 te Doesburg

tr. 07-10-1920 te Doesburg *) Hendrik Vossers, geb. 28-08-1896 te Lintelo *), belastingambtenaar, zn. van Hermanus Theodorus Vossers (geb. 07-03-1867 te Lintelo, landbouwer, overl. 21-11-1918 te Aalten) en Gerritjen Heusinkveld (geb. 26-05-1865 te Lintelo, overl. 04-01-1940 te Aalten)

VIIc

Derk (van) Binsbergen

[VIb]

geb. 28-11-1819 om 4:00 uur te Angerlo *), tolgaarder op de oude weg Ede-Arnhem, koetsier, huisknecht bij baron Paads te Arnhem, overl. 1906 (ongeveer 87 jaar) te Rijswijk (NB)

tr. 05-11-1856 te Arnhem *) Steventje Cornelia Hagen, geb. 29-03-1822 te Arnhem *), kamenier, overl. 05-12-1899 (77 jaar) te Ede *), dr. van Steven Hagen (landmeter, pruikenmaker, overl. 26-01-1822) en Cornelia Gorseling

Toen Derk met Steventje Cornelia Hagen trouwde bleek dat de huwelijkspapieren verkeerd waren ingevuld.
Men had het woordje "van" vergeten. Om dit te veranderen had het huwelijk uitgesteld moeten worden, wat niet kon. Dus schreef Derk zijn naam voortaan met "van" tussen haakjes. *)

Kinderen:

1. Cornelia Binsbergen , geb. 05-08-1858 te Ede, ongehuwd, overl. 28-11-1918 om 19:00 uur (60 jaar) te Velp *)

2. Hendrik Binsbergen , geb. 12-12-1861 te Ede, volgt VIIIc

3. Lambertus Binsbergen , geb. 23-12-1863 te Ede, volgt VIIId

VIId

Ds. Jan van Binsbergen

[VIc]

geb. 22-02-1804 te Amersfoort, ged. 26-02-1804, predikant te Ochten, overl. 23-06-1881 (77 jaar) te Utrecht *), Kromme Nieuwe Gracht, begr. 27-06-1881 te Utrecht

Jan werd in 1822 als student ingeschreven aan de Utrechtse Universiteit.
Het pand op de "Kromme Nieuwe Gracht" werd door Jan gekocht in de 2e helft van de 19e eeuw. Na zijn dood bleven er 3 ongetrouwde dochters wonen, nl. Jannetje, Cornelia Willemina, Willemina Cornelia en een ongetrouwde zoon Willem, die elk een eigen stoel en tafeltje hadden voor de vier ramen die zich aan de ene kant van de voordeur bevonden. *)

tr. 01-10-1829 te Delft *) Willemina Cornelia Richard, geb. 12-08-1807 te Delft, ged. 27-08-1807 te Delft *), overl. 17-07-1877 (69 jaar) te Utrecht *), Kromme Nieuwe Gracht, begr. 21-07-1877 te Utrecht *), dr. van Thomas Francis Richard (zeepzieder, overl. 04-07-1838 te Delft) en Jannetje Maas (overl. 30-04-1835 te Delft)

Kinderen:

1. Bregta , geb. 03-09-1830 te Ochten, overl. 09-05-1831 om 21:00 uur (8 maanden) te Ochten *)

2. Franciscus Gerardus , geb. 21-05-1832 te Ochten, volgt VIIIe

3. Otto , geb. 04-02-1834 te Ochten, student in de rechten, ongehuwd, overl. 20-06-1853 (19 jaar) te Utrecht *) *), begr. 23-06-1853 te Utrecht *)

Otto werd in 1851 ingeschreven als student aan de Utrechtse Universiteit.

4. Jannetje , geb. 16-10-1835 te Ochten, ongehuwd, overl. 04-06-1911 (75 jaar) te Utrecht *), Kromme Nieuwe Gracht 29, begr. 07-06-1911 te Utrecht *)

5. Anna Maria , geb. 15-10-1837 te Ochten, overl. 20-04-1840 (2 jaar) te Echteld *)

6. Cornelia Willemina , geb. 11-01-1840 te Ochten, ongehuwd, overl. 23-09-1914 (74 jaar) te Utrecht *), Kromme Nieuwe Gracht 29, begr. 26-09-1914 te Utrecht *)

7. Willemina Cornelia , geb. 25-02-1842 te Amersfoort *), ongehuwd, overl. 25-11-1911 (69 jaar) te Utrecht *), Kromme Nieuwe Gracht 29, begr. 28-11-1911 te Utrecht *)

8. Anna Petronella , geb. 14-12-1843 te Hoogland *), overl. 18-03-1845 (15 maanden) te Hoogland *), bij de Runmolen

9. Jan , geb. 11-11-1845 te Hoogland, volgt VIIIf

10. Mr. Willem , geb. 08-10-1847 te Hoogland *), ongehuwd, overl. 17-12-1918 (71 jaar) te Utrecht *), begr. 20-12-1918 te Utrecht, Oude Algemene Begraafplaats *)

Willem werd in 1867 als student ingeschreven aan de Utrechtse Universiteit.

11. Cornelis Willem , geb. 18-05-1850 te Hoogland *), student, ongehuwd, overl. 09-02-1871 (20 jaar) te Utrecht *), Kromme Nieuwe Gracht F.327, begr. 13-02-1871 te Utrecht *)

Cornelis Willem werd in 1868 als student ingeschreven aan de Utrechtse Universiteit.

VIIe

Jan Cornelis van Binsbergen

[VId]

geb. 20-01-1808 te Lent, ged. (NH) 24-01-1808, winkelier, bakker, koopman

Nationale Militie: lengte 1 el + 624 strepen, aangezicht gewoon, voorhoofd plat, ogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, haar blond, wenkbrauwen blond.
Emigreerde in 1859 naar Kaap de Goede Hoop met vrouw en 2 kinderen. Was niet belastingplichtig. Reden van vertrek: om bestaan te verbeteren.
Komt op de emigratielijsten der Mormonen uit Salt Lake City voor als: F.C. van Binsbergen.

tr. 24-07-1835 te Amersfoort *) Annetje Rengersen, geb. 08-06-1805 te Nijkerk, ged. 19-06-1805 te Nijkerk, dr. van Gerrit Rengersen (daghuurder) en Enikje Everts

Kinderen:

1. Pieter , geb. 03-12-1835 te Amersfoort *)

In 1859 vertrokken naar Kaap de Goede Hoop.

2. Jan , geb. 01-04-1839 te Amersfoort *)

In 1859 vertrokken naar Kaap de Goede Hoop.

3. Cornelis Marinus , geb. 11-07-1841 te Amersfoort *), overl. 25-01-1849 (7 jaar) te Nijmegen *)

VIIf

Gerrit van Binsbergen

[VId]

geb. 29-01-1811 te Elst, ged. (herv) 03-02-1811, tabaksplanter, tuinman, overl. 22-11-1862 (51 jaar) te Elst *)

tr. 07-08-1847 te Elst *) Christina Meijnhardt *), geb. 09-06-1824 te Valburg, dienstmeid, overl. 26-10-1860 (36 jaar) te Elst *), dr. van Frederik Meijnhardt (kleermaker) en Maria Klein

Kinderen:

1. Cornelis , geb. 08-02-1848 te Elst, volgt VIIIg

2. Peter , geb. 03-08-1849 te Elst, overl. 02-01-1858 (8 jaar) te Elst *)

3. Maria , geb. 05-02-1851 te Elst, overl. 09-04-1920 om 9:00 uur (69 jaar) te Elst *)

tr. 10-01-1884 te Elst *) Gerrit van de Pol, geb. circa 1840 te Ede, arbeider, karman, landbouwer, overl. 31-05-1912 (ongeveer 72 jaar) te Arnhem *) *), zn. van Maas van de Pol (geb. circa 1810 te Bennekom, boerenknecht, arbeider, overl. 28-02-1846 te Otterlo) en Hendrika van den Brink (geb. circa 1815 te Otterlo, boerenmeid, landbouwster)

Kinderen:

a. Gerrit , geb. circa 1885 te Elst, landbouwer

tr. 30-10-1912 te Heteren *) Jacomina Maria van Pommeren, geb. circa 1884 te Valburg, dr. van Jan Willem van Pommeren (landbouwer) en Hendrina Jansen

b. Christina Hendrika van den Pol , geb. 02-1886 te Elst, overl. 21-07-1886 (ongeveer 5 maanden) te Elst *)

4. Christina , geb. 10-10-1852 te Elst, overl. 30-01-1858 (5 jaar) te Elst *)

5. Levenloos kind (vrl) , overl. 29-04-1854 te Elst *)

6. Dirk , geb. 10-05-1855 te Elst, kuiper, ongehuwd, overl. 13-06-1887 (32 jaar) te Elst *)

7. Willem , geb. 22-02-1857 te Elst, kuiper, ongehuwd, overl. 18-03-1882 (25 jaar) te Elst *)

8. Christina , geb. 29-12-1858 te Elst, overl. 15-06-1865 (6 jaar) te Elst *)

9. Peter , geb. 22-09-1860 te Elst, overl. 02-10-1866 (6 jaar) te Elst *)

VIIg

Lambertus van Binsbergen

[VId]

geb. 24-10-1814 te Elst, tuinman, warmoezenier, tabaksplanter, overl. 08-02-1878 (63 jaar) te Arnhem *)

tr. 03-12-1840 te Elst *) Hendrika Willemina Jansen *), geb. 14-07-1821 te Herveld, overl. 26-10-1878 (57 jaar) te Arnhem, dr. van Floris Jansen (tabaksplanter) en Hendrica Evers

Kinderen:

1. Anna Maria *) , geb. 01-09-1841 te Ressen, arbeidster, overl. 28-01-1911 om 12:30 uur (69 jaar) te Arnhem *), in de Sloetstraat

Kinderen:

a. Cornelis , geb. 14-08-1861 om 16:00 uur te Elst, (onecht), overl. 28-01-1862 (5 maanden) te Elst *)

(1) tr. 19-02-1862 te Elst *) Jacob van Eldik, geb. 18-09-1824 te Dodewaard, karvoerman, melkboer, overl. 23-10-1865 (41 jaar) te Arnhem *), zn. van Riemsdijk van Eldik (landbouwer) en Maria den Hertog

Kinderen:

b. Jacob Riemsdijk , geb. 03-08-1863 om 17:00 uur te Arnhem *), smid, overl. 27-08-1930 (67 jaar) te Arnhem *)

tr. 09-05-1888 te Arnhem *) Mina Johanna Nales, geb. circa 1866 te Zelhem, dr. van Berend Nales (klompenmaker) en Hendrika Harmsen

(2) tr. 11-11-1868 te Arnhem *) Cornelis van Wageningen, geb. 11-09-1825 te Amersfoort *), molenaarsknecht, landbouwer, ziekenoppasser, overl. 25-06-1876 (50 jaar) te Arnhem *), in Klarendal, zn. van Cornelis van Wageningen (geb. circa 1797 te Amersfoort, arbeider) en Johanna Jacoba van Gumster (geb. circa 1795 te Amersfoort)

Kinderen:

c. Johanna Jacoba , geb. 16-12-1869 om 5:00 uur te Arnhem *), overl. 26-01-1870 (1 maand) te Arnhem *)

d. Johanna Maria , geb. 18-03-1871 om 16:00 uur te Arnhem *), overl. 17-02-1872 (10 maanden) te Arnhem *)

e. Johannes Gerardus Pieter , geb. 10-02-1873 om 0:30 uur te Arnhem *), rietwerker, overl. 27-01-1899 (25 jaar) te Arnhem *)

f. Anna Maria Gerardina , geb. 10-08-1875 om 22:30 uur te Arnhem *)

tr. 07-11-1900 te Arnhem *) Christiaan van Muilekom, geb. 01-02-1879 te Arnhem *), zn. van Cornelis van Muilekom en Paulina Elisabeth Giesbers

2. Floris Jacobus , geb. 27-12-1842 te Ressen, volgt VIIIh

3. Hendrik Peter , geb. 04-08-1844 te Elst, overl. 04-01-1857 (12 jaar) te Elst *)

4. Hendrica , geb. 09-02-1847 te Elst, overl. 24-11-1922 om 7:00 uur (75 jaar) te Arnhem *)

tr. 24-06-1868 te Arnhem *) Anthon Sikkink, geb. 13-02-1829 te Arnhem *), kuiper, bode, overl. 02-09-1918 (89 jaar) te Arnhem *), zn. van Hendrik Sikkink (ged. 28-03-1798 te Arnhem) en Anna Maria Frederica DŲhrn (ged. 25-02-1797 te Wesel (Pruissen))

Anthon was wed.nr van Theodora Jacomijn van Engelenburg, geb. 09-01-1835 te Velp, kamenier.

Kinderen:

a. Hendrika Wilhelmina , geb. 02-11-1868 om 19:30 uur te Arnhem *), overl. 22-07-1953 (84 jaar) te Arnhem

b. Lambartus , geb. 18-05-1871 om 19:00 uur te Arnhem *), in de Oeverstraat, overl. 06-07-1871 (1 maand) te Arnhem *)

c. Wilhelm Bernard , geb. 18-12-1872 om 22:00 uur te Arnhem *), in de Langenuitweg, overl. 10-01-1873 (23 dagen) te Arnhem *)

d. Frederik Karel , geb. 13-04-1874 om 17:00 uur te Arnhem *), overl. 22-07-1874 (3 maanden) te Arnhem *)

e. Peternella , geb. 19-02-1876 om 23:00 uur te Arnhem *)

tr. 08-02-1899 te Arnhem *) Cornelis Martinus Oomens, geb. 01-10-1875 te Arnhem *), kantoorknecht, zn. van Adriaan Oomens (schoenmaker) en Adriana Cornelia van Zon

f. Franciscus , geb. 15-02-1878 om 23:30 uur te Arnhem *), overl. 03-08-1878 (5 maanden) te Arnhem *)

g. Anthon , geb. 25-08-1879 om 17:00 uur te Arnhem *), kleermaker, verzekeringsagent, overl. 13-12-1935 (56 jaar) te Arnhem *)

tr. 18-07-1900 te Arnhem *) Jacoba Bertha Diepenbroek, geb. 08-03-1881 te Arnhem *), dr. van Franciscus Gradus Diepenbroek (arbeider) en Maria Wilhelmina Jansen

h. Theodoor , geb. 16-08-1882 om 21:30 uur te Arnhem *), overl. 04-08-1884 (23 maanden) te Arnhem *)

i. Theodora Jacomijna , geb. 08-09-1884 om 10:00 uur te Arnhem *), overl. 14-09-1884 (6 dagen) te Arnhem *)

j. Grada , geb. 13-12-1885 om 15:00 uur te Arnhem *)

tr. 30-08-1905 te Arnhem *) Johannes Hendrikus Bolderman, geb. 24-07-1881 te Arnhem *), passementwerker, zn. van Hendrikus Teunis Bolderman (schoenmaker) en Gerritjen Jansen

k. Lambartus , geb. 27-04-1889 om 20:00 uur te Arnhem *), kleermaker

tr. 11-09-1912 te Arnhem *) Pietje van Beek, geb. 25-04-1885 te Arnhem *), dr. van Gerrit van Beek (voerman) en Margritha Johanna Jacobs

5. Cornelius , geb. 07-09-1850 te Elst, overl. 07-02-1854 (3 jaar) te Elst *)

6. Grada , geb. 12-11-1853 te Elst, overl. 05-12-1857 (4 jaar) te Elst *)

7. Hendrika Petronella , geb. 06-01-1857 te Elst

8. Lambertus , geb. 19-05-1859 te Elst, volgt VIIIi

9. Grada , geb. 17-10-1862 te Elst

10. Cornelis , geb. 18-11-1865 te Elst, overl. 07-02-1870 (4 jaar) te Arnhem *), in Klarendal

VIIh

Joannes, Jan van Binsbergen

[VIf]

ged. (RK) 28-06-1805 te Huissen, dagloner, arbeider, overl. 31-10-1856 (51 jaar) te Huissen *), op wijk A.100

tr. 18-05-1835 te Huissen *) Dorothea van Wissen *), ged. (RK) 15-06-1793 te Huissen, arbeidster, overl. 17-02-1867 (73 jaar) te Huissen *), dr. van Johannes van Wissen (geb. circa 1758, broodbakker, overl. 03-03-1808 te Huissen) en Joanna Tollemeyer (ged. 15-12-1758 te Huissen, overl. 07-10-1820 te Huissen)

Kinderen:

1. Levenloos kind , overl. 23-11-1837 te Gendt *)

VIIi

Gerrit van Binsbergen *)

[VIg]

geb. 16-10-1808 te Elten, ged. (herv) 23-10-1808 te Lobith, schoenmakersgezel, schoenmaker, overl. 15-02-1876 (67 jaar) te Didam *)

tr. 27-01-1832 te Didam Maria Gerritsen, geb. 10-06-1813 te Didam, overl. 23-03-1885 (71 jaar) te Didam *), dr. van Jan Gerritsen (bouwman, landbouwer, overl. 02-06-1840 te Didam) en Aleijda Damen (overl. 11-06-1814 te Didam)

Kinderen:

1. Aleida , geb. 11-11-1832 te Didam, overl. 28-10-1860 (27 jaar) te Zevenaar *)

tr. 31-05-1859 te Zevenaar *) Wilhelmus Hageman, geb. 01-02-1831 te Grieth (Zevenaar) *), arbeider, overl. 29-12-1907 (76 jaar) te Zevenaar *), zn. van Albertus Hageman (daghuurder) en Hendrika van Alst (arbeidster)

Kinderen:

a. Elisabeth Hendrica , geb. 29-02-1860 te Zevenaar *), overl. 24-01-1861 (10 maanden) te Zevenaar *)

2. Johanna Maria , geb. 22-09-1838 te Didam, boerenarbeiddoende, arbeidster, overl. 18-05-1920 om 23:00 uur (81 jaar) te Didam *)

tr. 15-10-1864 te Didam *) Hendrik Zegers, geb. circa 1825 te Wehl, boerenknecht, arbeider, dagloner, overl. 26-12-1890 (ongeveer 65 jaar) te Didam *), zn. van Andreas Zegers (boerenarbeid doende, arbeider) en Johanna Evers

Kinderen:

a. Johannes Hendrikus , geb. circa 1866 te Didam, schoenmaker

tr. 12-10-1894 te Didam *) Hendrika Kaal, geb. circa 1869 te Didam, dr. van Johannes Kaal (landbouwer) en Willemina Bos

b. Andreas , geb. circa 1869 te Didam, landarbeider

tr. 01-07-1904 te Wehl *) Grada Jansen, geb. circa 1860 te Wehl, dr. van Hendrik Jansen (landarbeider) en Catharina Berendsen

c. Levenloos kind , overl. 19-05-1871 te Didam *)

d. Gerhardus Bernardus , geb. 26-08-1872 te Didam, boerenarbeider, landbouwer, overl. 10-07-1931 (58 jaar) te Zevenaar *) *)

tr. 16-02-1900 te Didam *) Willemina Maria Stark, geb. 29-05-1872 te Didam, overl. 27-05-1941 (68 jaar) te Didam *), dr. van Johannes Stark (landbouwer) en Johanna Menting

e. Maria Theresia , geb. circa 1874 te Didam, overl. 01-11-1919 (ongeveer 45 jaar) te Venray *)

f. Aleida Maria , geb. circa 1879 te Didam, overl. 11-01-1941 (ongeveer 62 jaar) te Didam *)

tr. 19-05-1911 te Didam *) Hendrikus Wenting, geb. circa 1883 te Didam, landbouwer, zn. van Hendrik Wenting en Gezina Hendrina Wienholts

g. Theodora Maria , geb. circa 1880 te Didam, overl. 09-10-1883 (ongeveer 3 jaar) te Didam *)

3. Johannes Gerardus van Bingsbergen *) , geb. 14-11-1844 te Didam, overl. 15-11-1860 (16 jaar) te Didam *)

4. Antonius Bernardus van Bingsbergen , geb. 13-01-1851 te Didam, schoenmaker, ongehuwd, overl. 12-12-1890 (39 jaar) te Didam *)

VIIj

Coobus, Jacobus van Bindsbergen

[VIh]

geb. 29-06-1806 te Zevenaar, ged. (herv), dagloner, arbeider, overl. 22-12-1872 (66 jaar) te Zevenaar *)

tr. 14-01-1831 te Zevenaar *) Anna Gertrudis Sanders *), ged. (RK) 20-01-1800 te Zevenaar, dagloonster, arbeidster, overl. 03-03-1880 (80 jaar) te Zevenaar *), dr. van Hendricus Sanders (begr. 06-01-1814 te Didam) en Aleidis van Hees (dagloonster)

Wettiging 1 kind.

Kinderen:

1. Jan , geb. 04-06-1828 te Zevenaar, volgt VIIIj

2. Gerharda , geb. 24-05-1831 te Oud-Zevenaar *), dienstmeid, overl. 24-11-1889 (58 jaar) te Zevenaar *)

tr. 04-06-1859 te Zevenaar *) Johannes Jansen, geb. 08-03-1833 te Oud-Zevenaar *), arbeider, landbouwer, overl. 18-12-1906 (73 jaar) te Zevenaar *), zn. van Gerardus Jansen (geb. circa 1800 te Zevenaar, daghuurder) en Christina van Haeren (geb. circa 1807 te Zevenaar)

Kinderen:

a. Gerardus , geb. 02-12-1860 te Zevenaar *), arbeider, overl. 11-02-1942 (81 jaar) te Zevenaar *)

tr. 04-06-1898 te Zevenaar *) Hendrina Tonk, geb. 06-04-1873 te Zevenaar *), arbeider, dr. van Hendrik Tonk (geb. 20-03-1834 te Oud-Zevenaar, klompenmaker, arbeider) en Johanna Richarda Ruben (geb. 24-01-1838 te Oud-Zevenaar, arbeidster)

b. Christiaan , geb. 26-03-1862 te Zevenaar *)

c. Theodorus Jacobus , geb. 04-06-1863 te Zevenaar *)

d. Johanna Geertruida , geb. 10-08-1864 te Zevenaar *), ongehuwd, overl. 06-09-1907 (43 jaar) te Zevenaar *)

e. Johannes Hendricus , geb. 09-02-1867 te Zevenaar *), overl. 06-05-1872 (5 jaar) te Zevenaar *)

f. Lambertus , geb. 29-08-1870 te Zevenaar *), arbeider, overl. 28-04-1942 (71 jaar) te Pannerden *)

tr. 18-11-1898 te Steenderen *) Hendrika Maria Peters, geb. 10-03-1876 te Steenderen, dr. van Hendrik Jan Peters (geb. 28-09-1832 te Warnsveld, landbouwer) en Maria Nijhuis (geb. 16-10-1834 te Brummen)

g. Johanna Jacoba , geb. 16-03-1873 te Zevenaar *)

h. Antonius Hendricus , geb. 12-06-1875 te Zevenaar *), overl. 25-09-1880 (5 jaar) te Zevenaar *)

3. Albartus (Bart) , geb. 03-09-1833 te Babberich, volgt VIIIk

4. Aleida van Bingsbergen , geb. 01-01-1836 om 3:00 uur te Babberich *), boerenarbeid doende

tr. 18-05-1868 te Didam *) Johannes Nova, geb. circa 1830 te Didam, klompenmaker, zn. van Marianne Nova

Kinderen:

a. Antonius Hendricus , geb. 10-12-1875 te Zevenaar *)

5. Johanna Jacoba , geb. 27-11-1838 te Zevenaar *), overl. 10-07-1889 (50 jaar) te Oud-Zevenaar *)

tr. 28-04-1871 te Zevenaar *) Antonius Versteegen, geb. circa 1838 te Steenderen, smid, overl. 21-04-1906 (ongeveer 68 jaar) te Zevenaar *), zn. van Petrus Versteegen (geb. 27-02-1807 te Hengelo (Gld)) en Reintje Janszen (geb. 10-10-1804 te Steenderen)

Kinderen:

a. Johannes Reinirus , geb. 05-03-1872 te Zevenaar *), arbeider

tr. 20-05-1901 te Zevenaar *) Johanna Maria Sales, geb. 29-07-1878 te Zevenaar *), dr. van Bernardus Sales (geb. 05-10-1850 te Zevenaar, klompenmaker, overl. 03-05-1931 te Zevenaar) en Catharina Witjes (geb. circa 1853 te Huissen, overl. 24-12-1934 te Zevenaar)

b. Hendricus Jacobus , geb. 09-04-1873 te Zevenaar *), ongehuwd, overl. 21-11-1949 (76 jaar) te Zevenaar *)

c. Theodorus Johannes , geb. 09-04-1873 te Zevenaar *), overl. 14-06-1873 (2 maanden) te Zevenaar *)

d. Theodora Carolina , geb. 08-12-1874 te Zevenaar *)

e. Theodorus Albertus , geb. 11-05-1876 te Zevenaar *)

f. Antonius , geb. 13-12-1877 te Zevenaar *), smid

tr. 25-06-1902 te Zevenaar *) Elisabeth Terhaerdt, geb. 12-07-1876 te Pannerden *), dr. van Theodorus Terhaerdt (arbeider) en Maria Eeuwes (arbeidster)

VIIk

Bart van Bindsbergen

[VIh]

ged. 03-12-1809 te Zevenaar, daghuurder, overl. 01-12-1833 (23 jaar) te Zevenaar *)

tr. 21-11-1832 te Zevenaar *) Johanna Gieling, geb. 07-09-1800 te Didam, dienstbode, dr. van Albertus Gieling (overl. 05-04-1815 te Didam) en Catharina Rouen

Kinderen:

1. Alberta, Albarta , geb. 29-06-1833 te Oud-Zevenaar *), dienstbode, arbeidster, overl. 11-02-1913 om 15:30 uur (79 jaar) te Duiven *)

tr. 04-12-1856 te Duiven *) Albertus Meijer, geb. 31-12-1824 te Groessen, arbeider, overl. 29-12-1881 (56 jaar) te Groessen *), zn. van Willem Meijer en Maria Katarina van de Mond (arbeidster)

Kinderen:

a. Wilhelmus , geb. 01-03-1858 te Duiven, bakkersknecht, bakker, overl. 24-02-1921 (62 jaar) te Duiven *)

tr. 24-05-1898 te Bemmel *) Johanna Tijssen, geb. 04-01-1852 te Huissen, overl. 03-02-1919 (67 jaar) te Bemmel *), dr. van Hendrikus Tijssen (tabaksplanter) en Maria Hendriks

Johanna is weduwe van Petrus Kuster.

b. Maria Catharina , geb. circa 1859 te Duiven

tr. 06-08-1902 te Duiven *) Hendricus Wilhelmus van der Lugt, geb. circa 1868 te Duiven, klompenmaker, zn. van Petrus van der Lugt (klompenmaker) en Willemina Bueker

c. Johanna Alberta *) , geb. 15-11-1861 te Groessen, overl. 26-12-1861 (1 maand) te Duiven *)

d. Johannes Albertus , geb. circa 1863 te Duiven, landbouwer, overl. 15-02-1939 (ongeveer 76 jaar) te Duiven *)

e. Franciscus , geb. circa 1865 te Duiven, arbeider, overl. 28-10-1937 (ongeveer 72 jaar) te Duiven *)

f. Bernardus , geb. circa 1868 te Duiven, arbeider, ongehuwd, overl. 07-05-1927 (ongeveer 59 jaar) te Duiven *)

g. Johanna , geb. circa 1874 te Duiven

tr. 13-01-1896 te Duiven *) Hermanus Johannes Willemsen, geb. circa 1863 te Duiven, arbeider, zn. van Johannes Willemsen (arbeider) en Elisabeth Aalders

h. Willemina , geb. circa 1876 te Groessen, overl. 01-10-1881 (ongeveer 5 jaar) te Groessen *)

i. Theodorus , geb. 01-1879 te Groessen, overl. 05-03-1880 (ongeveer 14 maanden) te Duiven *)

VIIl

Johannes van Bindsbergen

[VIh]

geb. 23-02-1820 te Oud-Zevenaar *), arbeider, overl. 05-02-1895 om 3:00 uur (74 jaar) te Zevenaar *)

tr. 16-07-1842 te Zevenaar *) Geertruida Bouwman, geb. 01-05-1816 te Gendringen, arbeidster, overl. 07-02-1898 (81 jaar) te Zevenaar *), dr. van Hendrik Bouwman (arbeider, zadelmaker, overl. 28-11-1825 te Gendringen) en Theodora Geertruida Romp (geb. 08-03-1786 te Gendringen, arbeidster, overl. 09-05-1868 te Gendringen)

Kinderen:

1. Gerrit , geb. 03-04-1843 te Zevenaar *), overl. 25-10-1845 (2 jaar) te Zevenaar *)

2. Theodora Jacoba , geb. 24-02-1845 te Zevenaar *), overl. 02-03-1929 (84 jaar) te Zevenaar *), om 16 uur

tr. 16-01-1867 te Zevenaar *) Johannes Jacobus Konings, geb. 13-11-1838 te Oudewater *), arbeider, zn. van Pieter Gerardus Konings (geb. 01-01-1801 te Oudewater) en Maria Sophia Huge (geb. 01-01-1812 te Vianen)

Kinderen:

a. Gerardus Johannes , geb. 08-11-1867 te Zevenaar *), overl. 11-11-1867 (3 dagen) te Zevenaar *)

3. Gerarda Johanna *) , geb. 06-02-1847 te Zevenaar *), dienstmeid, overl. 14-11-1922 om 10:00 uur (75 jaar) te Arnhem *)

tr. 26-08-1875 te Zevenaar *) Geurt Versteeg, geb. 23-02-1848 te Arnhem *), gemeentebode, overl. 19-08-1909 (61 jaar) te Arnhem *), zn. van Peter Versteeg (geb. circa 1813 te Arnhem, barbier) en Berndina van den Born (geb. circa 1813 te Wageningen, overl. 21-07-1849 te Arnhem)

Kinderen:

a. Johan Peter , geb. 14-09-1876 om 20:00 uur te Arnhem *), overl. 11-02-1937 (60 jaar) te Arnhem *)

b. Berndina , geb. 28-06-1881 om 20:30 uur te Arnhem *)

tr. 18-11-1904 te Arnhem *) Johannes Petrus Antonius Koelink, geb. 19-01-1881 te Arnhem *), boekhouder, zn. van Gaspar Koelink (geb. 26-12-1854 te Zutphen, spoorbeambte, conducteur, overl. 12-05-1920 te Arnhem) en Petronella Adriana Colleij (geb. circa 1855 te Zundert)

4. Elisabeth , geb. 28-07-1850 te Zevenaar *), op wijk B.32, arbeidster, overl. 21-03-1928 om 1:00 uur (77 jaar) te Herwen en Aerdt *)

tr. 14-10-1879 te Zevenaar *) Reinier de Bruin, geb. circa 1853 te Herwen, steenfabrieksarbeider, steensorteerder, overl. 16-05-1930 (ongeveer 77 jaar) te Herwen en Aerdt *), zn. van Gerardus de Bruin (geb. circa 1826 te Lobith, arbeider) en Elisabeth Monshouwer (geb. 22-01-1826 te Gorinchem)

Kinderen:

a. Gerardus Johannes , geb. circa 1881 te Herwen en Aerdt, zeilmakersknecht

tr. 23-05-1907 te Herwen en Aerdt *) Elizabeth van Diggelen, geb. circa 1885 te Hoog Keppel *), dienstbode, dr. van Adrianus Jakobus van Diggelen (geb. 08-08-1856 te Driel, steenfabriekarbeider) en Pieternella Ursinus (geb. circa 1860 te Hoog Keppel, dienstbode, overl. 24-11-1893 te Spijk (Lingewaal))

b. Geertruida Elisabeth , geb. circa 1882 te Herwen en Aerdt

tr. 27-08-1903 te Herwen en Aerdt *) Martinus Wilhelmus Buser, geb. circa 1876 te Herwen en Aerdt, brievenbesteller, zn. van Matthias Wilhelmus Theodorus Buser (geb. circa 1828 te Lobith) en Maria Maertzdorf (geb. 23-03-1831 te Aerdt)

c. Johannes Cornelis , geb. circa 1884 te Herwen en Aerdt, steenfabrieksarbeider

tr. 27-11-1913 te Herwen en Aerdt *) Hendrina Wilhelmina van Sandbergen, geb. 15-11-1886 te Doornenburg *), wijk D, nr 60, dienstbode, overl. 01-03-1952 (65 jaar) te Arnhem *), dr. van Jan van Sandbergen (geb. 02-07-1846 te Gendt) en Hendrina Wilhelmina Elizabeth Hendriks (geb. 14-07-1850 te Gendt)

d. Pieter Adriaan , geb. circa 1889 te Herwen en Aerdt, steenfabrieksarbeider

tr. 06-05-1920 te Herwen en Aerdt *) Johanna Berendina de Leeuw, geb. circa 1897 te Kesteren, dr. van Drikus de Leeuw (steenfabrieksarbeider) en Grietje van Eldik

e. Reinier , geb. circa 1891 te Herwen en Aerdt, schoenmaker

tr. 20-11-1919 te Herwen en Aerdt *) Paulina van Diggelen, geb. circa 1889 te Herwen en Aerdt, dr. van Adrianus Jakobus van Diggelen (geb. 08-08-1856 te Driel, steenfabriekarbeider) en Pieternella Ursinus (geb. circa 1860 te Hoog Keppel, dienstbode, overl. 24-11-1893 te Spijk (Lingewaal))

5. Gerrit Frederik , geb. 12-12-1852 te Zevenaar *), wijk B.45, overl. 08-08-1853 (7 maanden) te Zevenaar *)

6. Johannes Hendricus , geb. 01-08-1854 te Zevenaar, volgt VIIIl

VIIm

Albartus van Binsbergen *)

[VIi]

geb. 18-03-1818 te Oud-Zevenaar *), ged. 23-03-1818, arbeider, landbouwer, woont Huissen, overl. 18-03-1891 (73 jaar) te Huissen *)

Albartus van Binsbergen.

tr. 30-05-1848 te Zevenaar *) Charlotte Johanna Meijer, geb. 28-05-1821 te Zevenaar *), overl. 19-06-1887 (66 jaar) te Huissen *), dr. van Jan Meijer (ged. circa 1780 te Wahlhausen (Duitsland), deurwaarder van het Vredegerigt van het Kanton Zevenaer, overl. 10-11-1858 te Zevenaar) en Johanna HenriŽtte Elizabeth Mann (ged. circa 1784 te Crudenburg (Duitsland), overl. 09-06-1857 te Zevenaar)

Charlotte Johanna Meijer

Kinderen:

1. Maria Johanna *) , geb. 31-08-1848 te Zevenaar *), op wijk E.9, overl. 03-11-1921 om 9:45 uur (73 jaar) te Huissen *)

tr. 25-04-1883 te Huissen *) Cornelis Peters, geb. circa 1852 te Huissen, landbouwer, warmoezenier, overl. 30-05-1924 (ongeveer 72 jaar) te Huissen *), zn. van Peter Derk Peters (geb. 16-05-1813 te Elst, landbouwer) en Hendrina van Bragt (geb. 30-04-1827 te Huissen)

Kinderen:

a. Everdina Charlotta , geb. circa 1884 te Huissen, overl. 17-10-1910 (ongeveer 26 jaar) te Elst *)

tr. 30-06-1910 te Elst *) Reinerus Johannes Bouman, geb. circa 1884 te Elst, landbouwer, overl. 03-03-1940 (ongeveer 56 jaar) te Arnhem *), zn. van AriŽn Bouman (geb. 01-07-1843 te Opheusden) en Gerritje Janna van Leijen (geb. 12-02-1845 te Opheusden)

b. Cornelis , geb. circa 1885 te Huissen, landbouwer

tr. 29-05-1914 te Bemmel *) Hendrica Christina Hermsen, geb. 19-04-1884 te Angeren *), dr. van Jan Roelof Hermsen (landbouwer) en Johanna Hermina Derksen

c. Maria Susanna , geb. circa 1887 te Huissen

tr. 22-05-1912 te Huissen *) Willem Gerritsen, geb. 15-02-1875 te Oosterbeek *), zn. van Geurt Gerritsen en Willemke Aalbers

d. Alberta Johanna , geb. circa 1889 te Huissen

tr. 07-09-1916 te Huissen *) Gerrit Jan Geurtsen, geb. circa 1887 te Valburg, warmoezenier, zn. van Derk Geurtsen (geb. circa 1849 te Elst, warmoezenier, overl. 19-01-1915 te Elst) en Maria Theodora Maters (geb. circa 1845 te Valburg, overl. 16-06-1902 te Elst)

e. Peter Derk , geb. circa 1893 te Huissen, landbouwer

tr. 01-03-1916 te Culemborg *) Ida Vroege, geb. circa 1896 te Culemborg, dr. van Otto Vroege (jachtopziener) en Adriana Geertruida Verbaast

f. Johannes Albertus , geb. circa 1897 te Huissen, overl. 11-12-1950 (ongeveer 53 jaar) te Arnhem *) *)

tr. Frederika Alberdina Janssen

2. Susanna Elisabeth , geb. 05-06-1850 te Zevenaar *), op wijk E.9, ongehuwd, overl. 14-12-1879 (29 jaar) te Huissen *), op wijk C.102

3. Johanna HenriŽtta , geb. 30-09-1852 te Zevenaar *), op wijk E.6, overl. 07-10-1856 (4 jaar) te Zevenaar *)

4. Johannes Albertus van Bindsbergen , geb. 11-02-1855 te Zevenaar *), op wijk E.6, landbouwer, koffiehuishouder, logementhouder, overl. 14-06-1920 om 3:00 uur (65 jaar) te Huissen *)

Omdat de ambtenaar niet geheel helder was, is bij de aangifte de achternaam als 'van Bindsbergen' gespeld en werd de jonggeborene zelfs als 'dochter' vermeld!

tr. 14-12-1888 te Doetinchem Stad *) Christina Masselink, geb. 23-10-1864 te Doetinchem Ambt, overl. 15-12-1916 (52 jaar) te Huissen *), dr. van Hendrik Jan Masselink (geb. circa 1836 te Doetinchem Ambt, timmerman) en Frederika Wentink (geb. circa 1836 te Wisch, overl. 03-07-1882 te Arnhem)

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

5. Frederik August *) , geb. 27-04-1857 te Zevenaar *), op wijk E.6, landbouwer, kastelein, overl. 13-04-1908 om 11:30 uur (50 jaar) te Elst *)

tr. 25-04-1907 te Heteren *) Geertruida Johanna Jansen, geb. circa 1877 te Driel, overl. 15-01-1940 (ongeveer 63 jaar) te Kesteren *), dr. van Theodorus Jansen (geb. circa 1839 te Elst, landbouwer) en Cornelia Maria Jacobs (geb. circa 1839 te Driel)

6. Johanna HenriŽtte , geb. 29-07-1859 om 9:00 uur te Huissen *), op wijk C.87, herbergierster/cafťhoudster, overl. 22-04-1932 om 23:00 uur (72 jaar) te Elst *)

Kinderen:

a. Willem , geb. circa 11-1886 te Huissen, (onecht), overl. 16-03-1888 (ongeveer 16 maanden) te Ede *)

tr. 24-04-1890 te Huissen *) Hendrik Hendriks, geb. 24-12-1845 te Elst, bakker, winkelier, kastelein, overl. 13-10-1900 (54 jaar) te Elst *), zn. van Roelof Hendriks (geb. circa 1796 te Elst, landbouwer, overl. 16-04-1872 te Elst) en Elske Rijnders (geb. circa 1807 te Elden, overl. 04-05-1881 te Elst)

Hendrik was wed.nr van Willemina Hofman, overl. Elst 16-09-1887. Uit dit huwelijk een dochter: Els Hendriks. Zij was vriendin met Johanna H.E. (An) van Dorp, zuster van Johanna C. van Dorp, die gehuwd was met Frederik. E. van Binsbergen.

Kinderen:

b. Albertus Roelof , geb. circa 1891 te Elst, kruidenier

tr. 20-01-1921 te Elst *) Kornelia Hundersmarck, geb. circa 1889 te Valburg, dr. van Jacomina Hundersmarck

c. Johannes Wilhelmus , geb. circa 1893 te Elst, onderwijzer

tr. 18-05-1920 te Tiel *) Ernestina Cornelia Hubertina van Gessel, geb. circa 1898 te Tiel, dr. van Jacobus van Gessel (winkelier) en Ernestina Elizabeth Klaassen

d. Levenloos kind , overl. 04-05-1894 te Elst *)

7. Frederik Eduard , geb. 22-04-1862 te Huissen, volgt VIIIm

8. Wilhelmina Louise (Louise) , geb. 17-02-1866 te Huissen *), overl. 12-01-1933 (66 jaar) te Nijmegen *), Dominicanenstraat 50, begr. 16-01-1933

Kinderen:

a. Wilhelmina Louise , geb. 07-01-1887 te Ede, (onecht)

tr. 10-02-1920 te Huissen *) Wilhelmus Johannes (Willem) Maters, geb. circa 1894 te Huissen, voerman, landbouwer, zn. van Gerrit Jan Maters (geb. 06-03-1864 te Dodewaard, voerman) en Anna Catharina Seves (geb. 10-04-1864 te Huissen)

tr. 27-10-1893 te Huissen *) Rudolf Gerhard Garretsen, geb. 05-01-1867 te Hummelo en Keppel, winkelbediende, winkelier, kruidenier, overl. 23-09-1941 (74 jaar) te Nijmegen, begr. 26-09-1941 te Nijmegen, Begraafplaats "Rustoord', zn. van Evert Jan Garretsen (geb. 22-04-1809 te Hummelo, landbouwer, overl. 09-02-1878 te Hummelo en Keppel) en Hermina Johanna Japing (geb. 20-02-1826 te Hummelo, overl. 04-09-1886 te Hummelo en Keppel)

Rudolf woonde voor zijn huwelijk in Elst.

Kinderen:

b. Evert Jan Albartus , geb. 30-03-1894 te Hatert *), assistent-accountant

(1) tr. 05-08-1919 te Nijmegen *) Johanna Schermer, geb. 07-07-1894 te Hatert *), dr. van Rienk Schermer (geb. circa 1866 te Leeuwarden, letterzetter, stereotijpeur) en Johanna Dietz (geb. circa 1869 te Deventer). Gescheiden 16-06-1930 te Rotterdam

(2) tr. 04-11-1931 te Delft *) Hanna Maria van Dop, geb. circa 1900 te Delft, dr. van Willem van Dop en Maria Arnoldus

c. Charles Herman Johan , geb. 18-11-1895 te Hatert *), bankbeambte

tr. 12-04-1921 te Nijmegen *) Anna Petronella Schermer, geb. 24-10-1897 te Hees *), dr. van Rienk Schermer (geb. circa 1866 te Leeuwarden, letterzetter, stereotijpeur) en Johanna Dietz (geb. circa 1869 te Deventer)

d. Charlotte Wilhelmina Louisa , geb. 09-08-1897 te Hatert *)

e. Rudolf Gerhard , geb. 07-11-1901 te Hatert *)

VIIn

Hendrikus van Binsbergen

[VIj]

geb. 03-05-1863 te Zeist *), om 4 uur op wijk A.93b, stucadoor, begr. te Utrecht, Begraafplaats Kovelswade

(1) tr. 10-08-1887 te Utrecht *) Johanna Carolina Wardenberg, geb. 26-08-1856 te Vorden, overl. 11-04-1888 (31 jaar) te Utrecht *), dr. van Auguste Frederik Johan Wardenberg (commies Rijksbelastingen) en Dorothea Sophia Hendriksen

Kinderen:

1. Gustaaf Anthonie , geb. 16-01-1888 te Utrecht, Gildestraat 99, overl. 15-04-1888 (2 maanden) te Utrecht *)

(2) tr. 22-05-1889 te Utrecht *) Elisabeth Lammers, geb. 20-02-1862 te Rhenen *), overl. 20-12-1935 (73 jaar) te Utrecht *), begr. te Utrecht, Begraafplaats Kovelswade, dr. van Hermanus Lammers (geb. 22-09-1821 te Rhenen, overl. 27-06-1874 te Rhenen) en Sophia Maria Gaasbeek (geb. circa 1827 te Ede, overl. 11-06-1881 te Rhenen)

Kinderen:

2. Engelina Anthonia , geb. 16-05-1891 te Utrecht, Dadelstraat 65, ongehuwd, overl. 22-04-1944 (52 jaar) te Utrecht *), Klaverstraat 80, begr. 26-04-1944 te Utrecht, Kovelswade

3. Hermanus , geb. 27-10-1893 te Utrecht, Gildestraat 101, woont Utrecht, in 1944 in MŁhlacker, Duitsland.

Verhuisde 15-06-1903 naar Klaverstraat 80.

tr. L.B. SŁss

4. Sophia Maria , geb. circa 01-04-1896 te Utrecht, overl. 31-03-1897 (ongeveer 11 maanden) te Utrecht *)

5. Hendrikus , geb. 20-04-1897 te Utrecht, Gildestraat 101, overl. 13-05-1973 (76 jaar), begr. te Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust

Verhuisde 15-06-1903 naar Klaverstraat 80.

6. Barend Willem , geb. 03-06-1900 te Utrecht, Gildestraat 101, overl. 06-12-1967 (67 jaar) te Utrecht, Saffierlaan 93, begr. 11-12-1967 te Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust

Verhuisde 15-06-1903 naar Klaverstraat 80.

7. Sophia Maria , geb. 21-06-1903 te Utrecht, Klaverstraat 80, overl. 18-07-1984 (81 jaar), begr. te Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust

8. Wilhelmina , geb. 23-02-1905 te Utrecht, Klaverstraat 80, overl. 22-09-2002 (97 jaar), begr. te Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust

VIIo

Willem Gerrit van Binsbergen

[VIj]

geb. 24-04-1864 te Zeist *), om 9.30 uur, koetsier, stalknecht, woont voor huwelijk op Nieuwe Kampwijk 1127bis, overl. 06-06-1898 (34 jaar) te Utrecht *)

tr. 05-11-1890 te Utrecht *) Bertha van Cleef, geb. 11-01-1866 te Utrecht, dienstbode, overl. 03-06-1941 (75 jaar) te Utrecht *), dr. van Jacobus van Cleef (hoedemaker) en Anthonia Porton

Kinderen:

1. Anthonia Engelina , geb. 30-11-1891 te Utrecht, Magdalenastraat 4, overl. 18-05-1978 (86 jaar), begr. te Utrecht, Begraafplaats Tolsteeg

tr. 17-09-1914 te Utrecht *) Cornelis Jacobus Koren, geb. 27-12-1882 te Vleuten, overl. 27-11-1958 (75 jaar), begr. te Utrecht, Begraafplaats Tolsteeg, zn. van Frans Koren (geb. circa 1848 te Laagnieuwkoop, overl. 21-12-1905 te Vleuten) en Sara Kooren (geb. 18-11-1850 te Kockengen, overl. 10-12-1922 te Vleuten)

VIIp

Pieter Jan van Binsbergen

[VIj]

geb. 02-02-1865 te Zeist *), om 8 uur op wijk A.93c, wachtmeester der Huzaren, overl. 30-10-1898 om 15:30 uur (33 jaar) te Amersfoort *), Hoogeweg 74

tr. 27-04-1898 te Deventer Hinke Marinus, geb. 06-11-1878 te 's-Gravenhage, overl. 09-08-1971 (92 jaar), begr. te Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust, dr. van Antoni Marinus (korporaal der Huzaren) en Johanna Hendrika Godelina Jens

Kinderen:

1. Johanna Hendrika Godelina , geb. 10-06-1898 te Amersfoort *), om 9 uur op de Nieuwstraat 247, overl. 10-10-1991 (93 jaar), begr. te Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust

tr. 06-05-1920 te Amersfoort *) Henri Hendriks, geb. 21-06-1898 te Amersfoort *), overl. 27-11-1953 (55 jaar), begr. te Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust, zn. van Henri Philippus Theodorus Hendriks (geb. 22-06-1863 te Utrecht, stafmuzikant) en Johanna Cornelia Kwakkernaat (geb. 04-02-1871 te Nijmegen)

VIIIa

Derk van Binsbergen

[VIIa]

geb. 22-05-1840 om 12:00 uur te Angerlo *), veldarbeider, overl. 09-10-1884 om 12:00 uur (44 jaar) te Angerlo *)

tr. 14-05-1864 te Rheden *) Johanna Poppink, geb. 23-06-1840 te Ellecom, overl. 07-04-1916 (75 jaar) te Angerlo *), dr. van Herman Poppink (geb. circa 1814 te Ellecom, dagloner, overl. 27-02-1851 te Ellecom) en Geertrui Wentink (geb. circa 1807 te Zelhem, overl. 13-04-1876 te Dieren)

Kinderen:

1. Harmen , geb. 06-10-1864 te Ellecom, volgt IXa

2. Derk , geb. 29-12-1865 te Ellecom, volgt IXb

3. Geertruida , geb. 06-05-1867 om 4:00 uur te Dieren *), overl. 18-02-1869 (21 maanden) te Ellecom *)

4. Maria , geb. 26-09-1869 om 16:00 uur te Angerlo *), overl. 01-12-1912 om 4:30 uur (43 jaar) te Doesburg *), op de Helmigsteeg 321

tr. 21-11-1891 te Angerlo *) Reinder de Baaij, geb. 01-04-1865 te Dieren *), verver, overl. 20-04-1934 (69 jaar) te Doesburg, zn. van Hendrikus de Baaij (geb. 12-02-1834 te Dieren) en Hermina Johanna Reesink

Kinderen:

a. Derk Jan , geb. 25-03-1892 te Doesburg, overl. 03-02-1960 (67 jaar) te Nijmegen

tr. 15-08-1920 te Nijmegen Elisabeth Joosten, geb. 08-06-1897 te Rheden, overl. 24-03-1964 (66 jaar) te Nijmegen

b. Maria Johanna , geb. 09-04-1893 te Doesburg, overl. 07-05-1929 (36 jaar) te Doesburg *)

tr. 13-11-1913 te Doesburg *) Stephanus Knuvelder, geb. 28-03-1880 te Arnhem *), korporaal-kok, zn. van Stephanus Knuvelder (kuiper) en Johanna Koemans

c. Johannes Henricus , geb. circa 1895 te Doesburg, schilder, overl. 24-03-1912 (ongeveer 17 jaar) te Arnhem *) *)

d. Johanna Hendrika (Hanny) , geb. 27-08-1895 te Doesburg

Jong overleden.

e. Aleidis Hermina , geb. 10-06-1896 te Doesburg

f. Hendrikus Hermanus , geb. circa 01-01-1896 te Doesburg, overl. 05-03-1896 (ongeveer 2 maanden) te Doesburg *)

g. Johanna Reiniera , geb. 21-06-1897 te Doesburg, overl. 28-11-1904 (7 jaar) te Doesburg *)

h. Gerie , geb. 15-10-1898 te Doesburg, overl. 07-10-1980 (81 jaar)

i. Hermina Hendrica , geb. 16-10-1899 te Doesburg, overl. 21-03-1976 (76 jaar)

j. Hermina Johanna , geb. 30-12-1901 te Doesburg, overl. 30-10-1959 (57 jaar)

tr. Wilhelmus Theodorus van der Craats, geb. 16-09-1904, overl. 24-02-1964 (59 jaar)

k. Johannes , geb. 19-12-1902 te Doesburg, overl. 1920 (ongeveer 18 jaar)

l. Berendina (Dien) , geb. 02-01-1904 te Doesburg

tr. Joop Hoekstra, geb. 07-08-1905

m. Johanna Reiniera , geb. circa 1905 te Doesburg, overl. 09-02-1906 te Doesburg *)

n. Reinder Johannes , geb. 28-09-1906 te Doesburg, matrassenmaker, overl. 25-12-1979 (73 jaar) te Nijmegen

tr. 10-02-1934 te Doesburg Johanna Lammerdina Janssen, geb. 08-10-1907 te Doesburg, dr. van Bernard Janssen en Johanna Hendrika Scheffer

o. Henricus Hermanus , geb. 10-10-1909 te Doesburg, overl. 12-04-1996 (86 jaar)

tr. 29-10-1935 te Doesburg Aleida Engelina te Boekhorst, geb. 06-08-1914 te Beek, overl. 21-11-1997 (83 jaar), dr. van Johannes te Boekhorst en Johanna Boesten

p. Hermanus Gerardus , geb. 23-11-1911 te Doesburg, verzekeringsagent, overl. 17-12-1985 (74 jaar) te Nijmegen

tr. Maria Petronella Louisa Claassen, dr. van Antoon Claassen en Maria Anna Deters

5. Geertruida , geb. 27-08-1870 om 23:30 uur te Angerlo *), wijk A, nr 4, overl. 18-05-1871 om 16:00 uur (8 maanden) te Angerlo *)

6. Gerrit , geb. 18-01-1872 om 2:00 uur te Angerlo *), Wijk A.4

7. Levenloos kind , overl. 03-05-1873 om 20:30 uur te Angerlo *)

8. Evert Jan , geb. 05-05-1874 om 10:00 uur te Angerlo *), overl. 25-03-1877 om 22:30 uur (2 jaar) te Angerlo *)

9. Levenloos kind (vrl) , overl. 01-04-1875 om 15:00 uur te Angerlo *)

10. Levenloos kind (mnl) , overl. 01-04-1875 om 20:30 uur te Angerlo *)

11. Jan , geb. 22-03-1876 om 14:30 uur te Angerlo *), overl. 27-06-1876 om 20:00 uur (3 maanden) te Angerlo *)

12. Evert Jan , geb. 29-03-1877 om 14:00 uur te Angerlo *), overl. 25-04-1881 om 21:00 uur (4 jaar) te Angerlo *)

13. Jansje , geb. 05-05-1878 om 7:00 uur te Angerlo *), overl. 11-12-1879 om 20:00 uur (19 maanden) te Angerlo *)

14. Levenloos kind , overl. 22-04-1882 om 23:30 uur te Angerlo *)

VIIIb

Gezinus (Sinus) van Binsbergen

[VIIa]

geb. 25-01-1847 om 3:00 uur te Angerlo *), hoofdcommies der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen, overl. 15-02-1930 (83 jaar) te Alkmaar

tr. 05-07-1877 te Oirschot *) Maria Elisabeth de Graaff, geb. 01-04-1848 te Nieuwkuijk *), overl. 04-06-1930 (82 jaar) te Alkmaar, dr. van Jan de Graaff (belastingambtenaar) en Anna Maria van Besouw

Kinderen:

1. Maria Gesina Louisa , geb. 21-10-1878 te Goirle, overl. 09-09-1953 (74 jaar) te Heerlen

tr. 07-04-1907 te Gulpen Rintje Visser, geb. 03-02-1876 te Tjerkwerd *), sergeant Infanterie Ned. Oost IndiŽ, haltechef N.Z.H. Trammij, overl. 31-03-1954 (78 jaar) te Heerlen, zn. van Hessel Visser en Antje van Balen

2. Johannes Petrus , geb. 29-07-1880 te Alphen en Riel, volgt IXc

3. Nicolaas Roland Theodoor , geb. 23-09-1882 te Alphen en Riel, commies der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, overl. 06-06-1960 (77 jaar) te Hoogwoud (Opmeer), Pade B.12

Drager eremedaille in goud Orde Oranje Nassau.

tr. 07-09-1914 te Gennep Emma Adelheid Fay, geb. 14-07-1889 te Gennep, overl. 29-12-1915 (26 jaar) te Gennep *), dr. van Carl Franz Heinrich Faij en Maria Everhard

4. Barbara Paulina Wilhelmina , geb. 03-01-1885 om 16:00 uur te Alphen en Riel *), wijk A, huisnummer 93, overl. 20-04-1958 (73 jaar)

(1) tr. 17-08-1912 te Bemmel Johannes (Jan) van Straaten, geb. 17-12-1880 te Gouda *), Westhaven B178, bankwerker, kunstschilder, zn. van Leendert Adrianus van Straaten (geb. circa 1856, behanger) en Dina Johanna Vuijk. Gescheiden 10-01-1927 te Rotterdam

(2) tr. 22-07-1932 te Scheveningen Arie van der Toorn, geb. 20-10-1899 te Scheveningen, visser

5. Wilhelmina Allegonda Johanna , geb. 25-01-1887 om 21:30 uur te Alphen en Riel *), ongehuwd

6. Gezienus Alphons Cornelis , geb. 11-08-1889 te Goirle, adjunct-onderofficier der Infanterie, overl. 05-03-1978 (88 jaar)

(1) tr. 15-01-1917 te Tegelen Maria Elisabeth Anathonia Wassermann, geb. 24-09-1891 te Wessem, overl. 11-02-1946 (54 jaar), dr. van Antoon Hubert Eduard Wassermann en Catharina Josephina Hubertina de Quinze. Gescheiden

(2) tr. 11-08-1947 te Bussum Johanna van Emden, overl. 21-11-1950

Johanna was wed. van Petrus Hendrikus van Blokland.

7. Johanna Theodora Maria , geb. 02-04-1893 te Grathem *), overl. 03-09-1952 (59 jaar) te Heerlen *)

tr. 26-09-1922 te Bergen-Binnen *) Johannes Ydema, geb. 07-09-1899 te 's-Gravenhage, winkelchef V&D, Heerlen, overl. te Heerlen, zn. van Johannes Ydema (timmerman) en Akke Flapper

Kinderen:

a. Gezinis Johannes , geb. circa 1924, overl. 28-09-1942 (ongeveer 18 jaar) te Heerlen *)

b. Johannes Rintje , geb. 09-10-1924 te Heerlen, overl. 10-10-1924 (1 dag) te Heerlen *)

VIIIc

Hendrik Binsbergen

[VIIc]

geb. 12-12-1861 te Ede, hoofd der school te Rijswijk (NB), overl. 29-11-1914 (52 jaar) te Rijswijk (NB)

tr. 09-11-1892 te Almkerk *) Wouterina Catharina Schouten, geb. 24-06-1867 te Almkerk, overl. 26-06-1937 (70 jaar) te Hilversum, dr. van Gerrit Wouter Schouten en Jenneke Jonkers

Kinderen:

1. Cornelia , geb. 10-03-1893 te Rijswijk (NB), overl. 08-02-1975 (81 jaar) te Warnsveld

2. Gerrit Wouter , geb. 02-12-1895 te Rijswijk (NB), ongehuwd, overl. 03-10-1961 (65 jaar) te Hilversum, Vermeerslaan 44a

3. Dirkje , geb. 30-08-1902 te Rijswijk (NB)

tr. 11-12-1943 te Zutphen Gerrit Jan Eggink, geb. 15-01-1891 te Zutphen, overl. 25-08-1970 (79 jaar)

Kinderen:

a. Wouterina Catharina

tr. Alex J. Blok

4. Pieter Arie , geb. 25-08-1907 te Rijswijk (NB), volgt IXd

VIIId

Lambertus Binsbergen

[VIIc]

geb. 23-12-1863 te Ede, hoofd der school te Dussen, Wilnis en Ter Aa, overl. 09-07-1923 (59 jaar) te Doorn *), begr. te Doorn, Algemene Oude Begraaplaats

tr. 01-06-1893 te 's-Gravenmoer *) Maria Verhagen, geb. 11-07-1860 te 's-Gravenmoer, overl. 09-10-1925 (65 jaar) te Mastenbroek, dr. van Pieter Verhagen en Adriana Oerlemans

Kinderen:

1. Dirk Jan , geb. 08-06-1894 te Dussen, volgt IXe

2. Pieter Adriaan , geb. 22-10-1895 te Dussen, volgt IXf

3. Cornelis Lambertus , geb. 12-05-1897 te Dussen, volgt IXg

4. Maria Adriana , geb. 17-12-1903 te Wilnis, overl. 27-07-1984 (80 jaar) te Marbella

tr. 03-01-1934 te 's-Gravenhage Cornelis Koster, geb. 01-11-1903 te Hoogeveen, overl. 11-04-1943 (39 jaar), in Birma, zn. van Geert Willems Koster (geb. 17-08-1865 te Zuidwolde, overl. 11-06-1950 te Hoogeveen) en Jaapje Baars (geb. 08-08-1871 te Oud-Beijerland, overl. 1962)

VIIIe

Mr. Franciscus Gerardus van Binsbergen

[VIId]

geb. 21-05-1832 te Ochten, Griffier bij het Kantongerecht te Culemborg, Leiden, overl. 06-03-1894 (61 jaar) te Leiden, begr. 09-03-1894 te Utrecht *)

Was bij de Nationale Militie als loteling nr. 17, lichting 1851 en werd door de Militieraad uit hoofde van lichamelijke gebreken vrijgesteld.
Werd in 1850 ingeschreven als student aan de Utrechtse Universiteit.

tr. 04-08-1864 te Rhenen *) Cornelia Ramondt, geb. 06-02-1828 te Rhenen *), woont Culemborg, overl. 26-04-1877 (49 jaar) te Utrecht *) *), begr. 30-04-1877 te Utrecht *), dr. van Johannes Ramondt (geb. circa 1797 te Ochten, wethouder der gemeente Rhenen) en Adriana Dedrica Roghair (geb. circa 1799 te Alkmaar)

Kinderen:

1. Wilhelmina Cornelia , geb. 05-12-1865 om 15:00 uur te Culemborg *), Marktveld, huisnr 542, ongehuwd, overl. 27-12-1885 (20 jaar) te Leiden, begr. 31-12-1885 te Utrecht *)

2. Prof. Dr. Johannes , geb. 29-11-1866 om 1:30 uur te Culemborg *), Marktveld 542, hoogleraar in het Romeins Recht aan de universiteit van Gent, ongehuwd, overl. 28-06-1927 (60 jaar) te Oostendorp (Doornspijk) *), begr. 02-07-1927 te Utrecht, Eerste Algemene Begraafplaats *)

Doctor in de klassieke letteren na een promotie over Romeins recht, repetitor Romeins Recht.
Werd bij verstek na de 1e Wereldoorlog in BelgiŽ ter dood veroordeeld.

3. Jan , geb. 18-08-1870 te Culemborg, volgt IXh

VIIIf

Mr. Jan van Binsbergen

[VIId]

geb. 11-11-1845 te Hoogland *), substituut griffier, Rechter en Raadsheer, woont Huizum (gem. Leeuwarderadeel), overl. 31-03-1910 (64 jaar) te Leeuwarden *), begr. 04-04-1910 te Utrecht *)

Mr. Jan van Binsbergen achtereenvolgens griffier kantongerecht te Hulst 1871, subst.griffier rechtbank te Amersfoort 1875, te Arnhem 1877, rechter te Zierikzee 1880, te Assen 1883, raadsheer te Leeuwarden van 03-11-1893 tot zijn overlijden.

tr. 17-09-1872 te Terheijden *) Philippina Aletta Johanna Bachiene, geb. 13-01-1843 te Hooge Zwaluwe, woont Huizum gem. Leeuwarderadeel, overl. 01-09-1927 (84 jaar) te Groningen *), begr. 05-09-1927 te Utrecht *), dr. van Ds. Jacob Bachiene (geb. 25-07-1805 te Amsterdam, predikant te Langerak en Hooge Zwaluwe, overl. 11-03-1867 te Hooge Zwaluwe) en Hendrica von Dentzsch (geb. 11-02-1812 te Herwijnen, overl. 22-11-1877 te Terheijden)

Kinderen:

1. Willemina Cornelia , geb. 01-07-1873 te Hulst, overl. 22-11-1881 (8 jaar) te Zierikzee

2. Jacob , geb. 21-11-1874 te Utrecht, volgt IXi

3. Jannetje , geb. 05-01-1876 te Amersfoort *), aan den Hof, wijk F, overl. 23-08-1971 (95 jaar) te Rotterdam

tr. 12-07-1897 te Leeuwarden *) Dr. Cornelis Aleidus Arnoldus Johannes Greebe, geb. 20-10-1868 te Zaandam, Rector van het Praedinius Gymnasium te Groningen, Officier Orde Oranje-Nassau, overl. 24-10-1954 (86 jaar) te Groningen, Savornin Lohmanplein 11b, begr. 28-10-1954 te Velsen, zn. van Arnoldus Greebe (geb. 18-03-1837 te Schoonrewoerd, overl. 26-02-1913 te Arnhem) en Jeanette Visser (geb. 1844 te Zijpe, overl. 19-11-1915 te Amersfoort)

Kinderen:

a. Johanna Philippine Aletta , geb. 16-07-1898 te 's-Gravenhage, overl. 20-07-1935 (37 jaar) te Soerabaja

tr. 16-02-1928 te Soerabaja Mr. Jacobus Smede Sinninghe Damstť, geb. 16-07-1902 te Huizum, oud-adviseur en procureur, woont Soerabaja

b. Jan Jacob Arnold Frans , geb. 30-10-1899 te 's-Gravenhage

c. Arnoldus , geb. 11-07-1902 te 's-Gravenhage

tr. Annie G. de Graaf

d. Johanna Christine , geb. 06-05-1905 te 's-Gravenhage

e. Elsje Maria

f. Hugo

4. Frits Otto Cornelis , geb. 18-06-1878 om 7:00 uur te Arnhem *), overl. 26-02-1882 (3 jaar) te Zierikzee, 3,5 jaar oud, begr. 02-03-1882 te Utrecht *)

5. NN , geb. 09-12-1882 te Zierikzee

6. Mr. Franciscus Gerardus , geb. 05-01-1883 te Zierikzee, kantonrechter te Leeuwarden, belast met waarneming te Bergum, overl. 12-05-1928 (45 jaar) te Leeuwarden *), Maria Louisestraat 5, gecrem. 16-05-1928 te Westerveld

tr. 04-06-1918 te Leeuwarden *) Pietje Cornelia Terlet, geb. 07-10-1870 te Schoterland *), overl. 06-06-1945 (74 jaar) te Apeldoorn *), Vonderlaan 5, begr. 11-06-1945 te Ugchelen, Heidehof, dr. van Rudolf IJzebrand Terlet (geb. 29-12-1842 te Schoterland, overl. 05-10-1898 te Haskerland) en Trijntje Bilyam (geb. 11-01-1846 te Benedenknijpe, overl. 26-03-1929 te Leeuwarden)

VIIIg

Cornelis van Binsbergen

[VIIf]

geb. 08-02-1848 te Elst, kuiper, overl. 11-04-1920 om 11:30 uur (72 jaar) te Elst *)

tr. 01-05-1890 te Elst *) Adriana Meijnhard, geb. 07-09-1867 te Elst, overl. 22-05-1897 (29 jaar) te Elst *), dr. van Bernhardus Meijnhard (arbeider) en Johanna Theodora Jansen

Kinderen:

1. Johanna Christina , geb. 25-10-1896 te Elst, om 17 uur, wijk A

tr. 17-05-1922 te Elst *) Cornelis Gijsbertus van Pommeren, geb. circa 1892 te Valburg, kweeker, zn. van Jan Willem van Pommeren (landbouwer) en Hendrina Jansen

VIIIh

Floris Jacobus van Binsbergen

[VIIg]

geb. 27-12-1842 te Ressen, tuinman, landbouwer

tr. 21-10-1868 te Arnhem *) Aaltje Grevel, geb. 06-10-1849 te Arnhem *), dr. van Derk Grevel (geb. circa 1810 te Driel, dagloner, landbouwer, overl. 19-11-1881 te Arnhem) en Aaltje Hendriks (geb. circa 1811 te Arnhem, dienstmeid, overl. 23-04-1887 te Arnhem)

Kinderen:

1. Aaltje , geb. 23-06-1869 om 10:00 uur te Arnhem *), in Klarendal

2. Diederich Johann Bensbergen , geb. circa 1873 te Bottrop, mijnopzichter

tr. 20-11-1903 te Arnhem *) Maria Hendrika Heskes, geb. 04-07-1876 te Arnhem *), dr. van Frederik Johannes Heskes (metselaar) en Reintje Reumerman. Gescheiden 24-12-1906 te Arnhem *)

VIIIi

Lambertus van Binsbergen

[VIIg]

geb. 19-05-1859 te Elst, sigarenmaker, overl. 06-04-1934 (74 jaar) te Veenendaal *)

Nationale Militie: loteling nr. 165 voor de lichting 1879. Lambertus is op 08-05-1888 uit de sterkte gebracht, met ontzegging gedurende 4 jaren van het recht om bij de gewapende macht of als militair geemployeerde te dienen.

(1) tr. 23-11-1881 te Arnhem *) Anna Maria Walraven, geb. 29-11-1860 te Arnhem *), dr. van Wilhelmus Albertus Walraven (sigarenmaker) en Maria Kroese. Gescheiden 02-05-1892 te Arnhem *)

Kinderen:

1. Pieter , geb. 07-02-1878 te Tholen, volgt IXj

2. Lambertus , geb. 11-08-1882 om 23:30 uur te Arnhem *)

3. Maria Clara , geb. 09-11-1883 te Hatert *)

4. Wilhelmus Albertus , geb. 25-06-1886 om 9:00 uur te Arnhem *), overl. 29-08-1886 (2 maanden) te Arnhem *), in de Herenstraat

5. Hendrika Wilhelmina , geb. 23-12-1887 om 6:30 uur te Arnhem *), in de Sumatrastraat

6. Theodorus , geb. 10-02-1890 te Arnhem, volgt IXk

(2) tr. 19-10-1892 te Arnhem *) Elisabeth Kwakkelaar, geb. 17-07-1855 te Tholen, dienstbode, dr. van Markus Kwakkelaar en Elena Soetens. Gescheiden 26-03-1906 te Arnhem

Pieter werd bij huwelijk 19-10-1892 erkend.

Kinderen:

7. Antoon , geb. 10-08-1893 te Nijmegen *), om 19 uur, overl. 19-07-1894 om 7:00 uur (11 maanden) te Arnhem *), Tedingstraat

8. Hendrik , geb. 10-08-1893 om 19:30 uur te Nijmegen *), overl. 21-11-1893 (3 maanden) te Nijmegen *)

VIIIj

Jan van Bindsbergen

[VIIj]

geb. 04-06-1828 te Zevenaar *), Kwartier *), klompenmaker, overl. 29-07-1867 (39 jaar) te Didam *)

tr. 01-10-1859 te Didam *) Maria Elisabeth Meijer *), geb. 08-09-1830 te Didam, dr. van Antooni Meijer (smid) en Grada Gerritsen

Kinderen:

1. Antonius Johannes , geb. 13-02-1860 te Didam, volgt IXl

2. Grada Hendrika , geb. 11-02-1862 te Didam, overl. 09-12-1943 (81 jaar) te Wageningen *)

tr. 31-01-1888 te Wageningen *) Henricus Joannes Hubertus Maessen, geb. 10-06-1862 te Roermond, slager, slachter, overl. 14-03-1931 (68 jaar) te Renkum *), zn. van Joannes Maessen (geb. 10-12-1832 te Ohe en Laak, beeldhouwer, overl. 28-04-1878 te 's-Hertogenbosch) en Maria Catharina Hubertina Cremers (geb. te Roermond, overl. 18-08-1884 te 's-Hertogenbosch)

Kinderen:

a. Hendrikus Antonius Marie , geb. circa 1897 te Wageningen, adjunct commies

tr. 27-12-1924 te Almelo *) Anna Helena Josephina Spoor, geb. circa 1899 te Almelo Stad, dr. van Johannes Wilhelmus Spoor (fabrikant) en Adrana Johanna Bierens

3. Johannes Wijnandus , geb. 05-10-1863 te Didam, overl. 16-10-1863 (11 dagen) te Didam *)

4. Maria Elisabeth , geb. 05-11-1864 te Didam, overl. 05-03-1865 (4 maanden) te Didam *)

5. Gerhardus Johannes (Gerrit) , geb. 06-01-1866 te Didam, volgt IXm

VIIIk

Albartus (Bart) van Bindsbergen *)

[VIIj]

geb. 03-09-1833 te Babberich *), op B.28, t.h.v. Albert de Raaf, 72 jaar, daghuurder, ged. (RK), klompenmaker, arbeider, overl. 25-04-1915 om 3:30 uur (81 jaar) te Zevenaar *)

tr. 18-01-1861 te Zevenaar *) Berndina Freriks, geb. 29-09-1832 te Oud-Zevenaar *), arbeidster, overl. 03-04-1900 (67 jaar) te Zevenaar *), dr. van Jan Freriks (geb. circa 1801 te Zeddam, dagloner, arbeider, overl. 10-03-1848 te Zevenaar) en Aleida Hageman (ged. circa 1796 te Didam, daghuurster, arbeidster, overl. 07-03-1856 te Zevenaar)

Kinderen:

1. Aleida *) , geb. 08-12-1861 te Zevenaar *), overl. 16-12-1937 (76 jaar) te Bergh *)

tr. 18-08-1890 te Zevenaar *) Johannes Matthias van der Kemp *), geb. 23-01-1864 te Angeren *), koopman, fabrieksarbeider, overl. 09-10-1920 (56 jaar) te 's-Heerenberg *), zn. van Michiel van der Kemp (geb. 15-10-1832 te Bemmel, dienstknecht, arbeider, overl. 11-03-1872 te Angeren) en Theodora Janssen (geb. 16-09-1839 te Angeren)

Kinderen:

a. Michael Albert Johannes , geb. circa 1892 te Altenessen, fabrieksarbeider

tr. 20-05-1914 te Bergh *) Theodora Elisabeth te Wilt, geb. 27-01-1890 te Bergh *), dr. van Hendrikus te Wilt (geb. 13-07-1851 te Lengel (Bergh), fabrieksarbeider, overl. 26-05-1916 te 's-Heerenberg) en Theodora Elisabeth Schut (geb. 30-11-1853 te Wehl, overl. 18-05-1930 te 's-Heerenberg)

b. Albert Johannes Heliodorus , geb. circa 1894 te Altenessen, fabrieksarbeider

tr. 26-06-1913 te Bergh *) Wilhelmina Hendrika Jansen, geb. circa 1894 te Gendringen, dr. van Wilhelmus Jansen (fabrieksarbeider) en Elisabeth DŁking

c. Theodore Maria Adele , geb. circa 1898 te Essen

tr. 08-05-1918 te Bergh *) Heinrich Theodor te Wildt, geb. circa 1885 te Elten, fabrieksarbeider, zn. van Heinrich te Wildt en Theodora SchŁtt

d. Johannes Heinrich Alphons , geb. circa 1899 te Essen, fabrieksarbeider

tr. 26-11-1919 te Bergh *) Wilhelmina Everdina Rewinkel, geb. 23-12-1901 te Bergh, dr. van Grades Johannes Wilhelmus Rewinkel (geb. 21-01-1866 te Doetinchem Stad, dagloner) en Johanna Hendrika te Kloeze (geb. 11-11-1865 te Doetinchem Ambt, overl. 14-09-1921 te 's-Heerenberg)

2. Johannes Jacobus , geb. 09-02-1863 te Zevenaar, volgt IXn

3. Jacobus (Kobus) , geb. 14-10-1864 te Zevenaar, volgt IXo

4. Maria Johanna , geb. 09-11-1865 te Zevenaar *), overl. 05-05-1881 (15 jaar) te Zevenaar *)

5. Geertruida Johanna , geb. 27-09-1868 te Zevenaar *), overl. 30-12-1946 (78 jaar) te Babberich *)

tr. 21-09-1906 te Zevenaar *) Wilhelmus Theodorus Beudel, geb. 03-05-1877 te Zevenaar *), klompenmaker, zn. van Arnoldus Beudel (geb. 23-05-1852 te Zevenaar, klompenmaker, overl. 08-05-1919 te Zevenaar) en Grada Maria Jansen (geb. 15-08-1852 te Zevenaar, overl. 30-03-1915 te Zevenaar)

6. Johanna , geb. 06-02-1871 te Zevenaar *), overl. 17-05-1938 (67 jaar) te Zevenaar *)

tr. 16-02-1906 te Zevenaar *) Calixtus Bart Valerius Nass, geb. 06-01-1877 te Zevenaar *), metselaar, zn. van Petrus Nass (geb. 01-06-1838 te Oud-Zevenaar, metselaar, overl. 17-12-1897 te Zevenaar) en Johanna Janssen (geb. 23-05-1838 te Oud-Zevenaar, overl. 21-12-1911 te Zevenaar)

Overlevering familie Nass Oud-Zevenaar (genoteerd 2001 door F.A.M. van Gorkum): Als Petrus Nass de geboorte van zijn zoon op het stadhuis wil aangeven, worden vooraf volgens goede streekgewoonte een paar flinke borrels ingenomen. Ze smaken zo goed, dat het plan op tafel komt om zijn zoon te vernoemen naar de drie Wijzen uit het Oosten. Aangekomen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand weet Petrus zich door de drank de namen van de drie wijzen niet te herinneren en dus komt hij met alternatieve wijzen op de proppen! Dit kostelijke verhaal berust niet op waarheid. Een publicatie van Bertus Bruins in het Oostgelders Tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek over de Oud-Zevenaarse boerderij Het Uiversnest, verschenen in mei 2002, wierp plotseling een ander licht op het verhaal. Bruins meldt bij de genealogie van een van de bewoners, dat op 6 januari 1816 een zoon wordt geboren uit het huwelijk van jonkheer Everard Christiaan Frans Joseph van Nispen en jonkvrouwe Huberta Sophia Charlotta van Middagten. De ouders noemen hun zoon jonkheer Carlixtus Bart Valerius van Nispen. Dezelfde naam dus die Bart Nass 51 jaar later krijgt!
Wat blijkt? Carlixtus Bart Valerius van Nispen trouwt in Zevenaar op 8 juni 1849 Albertha Rutjens, geboren in Oud-Zevenaar op 18 februari 1821 en dochter van Derk Rutjens en Margaretha Joling. Carlixtus sterft 4 januari (!) 1864. Zijn vrouw sterft 4 september 1865. Nadere bestudering van de genealogie wijst uit, dat Petrus Nass' nicht Albertha (uit het tweede huwelijk van zijn oom Derk Rutjens) trouwt met Carlixtus B.V. van Nispen. Petrus vernoemde dus zijn zoon naar een aangetrouwd familielid , waarschijnlijk omdat deze ook op Driekoningen werd geboren. Het is wel vreemd dat het echtpaar Van Nispen-Rutjens in 1864 resp. 1865 is overleden, terwijl Bart Nass circa 12 jaar later wordt geboren.

Kinderen:

a. Berndina Johann , geb. 02-12-1906 te Zevenaar, overl. 25-02-1993 (86 jaar) te Zevenaar

tr. 10-01-1942 te Zevenaar Hendrikus Wilhelmus Verhoeven, geb. 31-07-1907 te 't Loo (Duiven), overl. 15-06-1988 (80 jaar) te Zevenaar

b. Petrus Albertus , geb. 09-03-1908 te Oud-Zevenaar, cafehouder, overl. 20-11-1984 (76 jaar) te Zevenaar, begr. 24-11-1984 te Oud-Zevenaar

c. Johanna Maria , geb. 16-04-1909 te Oud-Zevenaar, overl. 15-05-1983 (74 jaar) te Zevenaar, begr. 18-05-1983 te Oud-Zevenaar

tr. 05-10-1939 te Zevenaar Wilhelmus Johannes Willemsen, geb. 12-01-1909 te Oud-Zevenaar, overl. 04-02-1973 (64 jaar) te Oud-Zevenaar, begr. 08-02-1973 te Oud-Zevenaar

d. Albertus Johannes , geb. 23-08-1910 te Oud-Zevenaar, overl. 27-01-1994 (83 jaar) te Zevenaar, begr. 01-02-1994 te Oud-Zevenaar

tr. 22-04-1948 te Zevenaar Johanna Wilhelmina Magdalena Derksen, geb. 12-01-1921 te Bergh, overl. 04-12-1997 (76 jaar) te Zevenaar

e. Maria Aleida , geb. 23-12-1911 te Zevenaar, overl. 27-12-1911 (4 dagen) te Zevenaar *)

f. Franciscus Hendricus , geb. 25-04-1913 te Oud-Zevenaar, overl. 06-04-1981 (67 jaar) te Oud-Zevenaar, begr. 09-04-1981 te Oud-Zevenaar

tr. 22-04-1928 te Zevenaar Maria Johanna Catharina Derksen, geb. 05-06-1925 te Beek, overl. 10-04-1991 (65 jaar) te Zevenaar, begr. 13-04-1991 te Oud-Zevenaar

7. Christina , geb. 04-03-1873 te Zevenaar *), overl. 08-05-1948 (75 jaar) te Zevenaar *)

tr. 03-11-1900 te Zevenaar *) Wilhelmus van Haren, geb. 27-02-1874 te Didam, arbeider, landbouwer, woont Babberich, overl. 13-06-1952 (78 jaar) te Zevenaar, zn. van Lammert van Haren (arbeider) en Theodora Peters

Kinderen:

a. Bernardina Theodora Maria , geb. 26-09-1901 te Zevenaar *), overl. 23-10-1974 (73 jaar) te Eindhoven

tr. 08-02-1927 te Zevenaar Hermanus Everardus Rijmer, geb. 09-09-1899 te Zevenaar, overl. 10-03-1958 (58 jaar) te Eindhoven

b. Albertus Cornelis , geb. 29-01-1903 te Zevenaar, overl. 15-01-1980 (76 jaar) te Zevenaar

tr. 05-08-1926 te Didam Theodora Teunissen, geb. 20-08-1901 te Didam, overl. 24-07-1976 (74 jaar) te Zevenaar

c. Theodora Christina , geb. 29-12-1904 te Zevenaar, overl. 13-09-1976 (71 jaar) te Eindhoven

tr. 03-07-1930 te Eindhoven Wilhelmus Palm, geb. 15-09-1905 te Zevenaar, overl. 11-04-1975 (69 jaar) te Eindhoven

d. Hendricus Nicolaas , geb. 06-12-1908 te Zevenaar, overl. 15-05-1969 (60 jaar) te Zevenaar

tr. 28-04-1932 te Zevenaar Christina Aleida Maria Arntz, geb. 12-10-1914 te Herwen en Aerdt, overl. 05-06-1982 (67 jaar) te Zevenaar

e. Wilhelmus Jacobus , geb. 11-10-1910 te Zevenaar, overl. 02-09-1977 (66 jaar) te Doetinchem

tr. 13-06-1940 te Zevenaar Agnes Bernardina Reinera Palm, geb. 22-06-1914 te Zevenaar, overl. 10-04-2009 (94 jaar) te Bergen op Zoom

f. Johannes Bernardus , geb. 08-08-1914 te Zevenaar, fabrieksarbeider, overl. 11-07-1937 (22 jaar) te Zevenaar *)

8. Hendrica , geb. 09-04-1876 te Zevenaar *)

VIIIl

Johannes Hendricus van Bindsbergen

[VIIl]

geb. 01-08-1854 te Zevenaar *), wijk B.45, boerenarbeider, arbeider, overl. 17-09-1925 om 4:00 uur (71 jaar) te Zevenaar *)

tr. 30-10-1896 te Didam *) Berendina Minkhorst, geb. 23-05-1871 te Didam, overl. 29-05-1928 (57 jaar) te Zevenaar *), dr. van Berend Minkhorst (geb. circa 1829 te Didam, overl. 29-04-1915 te Zevenaar) en Everdina Vorentjes (geb. circa 1831 te Doetinchem Ambt, overl. 28-10-1910 te Zevenaar)

Kinderen:

1. Grada Theodora , geb. 25-01-1897 om 9:00 uur te Didam

2. Geertruida Berendina , geb. 25-01-1897 om 9:00 uur te Didam

3. Johannes Hendricus , geb. 12-03-1899 om 5:00 uur te Zevenaar *)

4. Geurt Bernardus Albertus , geb. 23-02-1901 om 0:30 uur te Zevenaar *), sigarenmaker

5. Geertruida Johanna , geb. 11-04-1903 te Zevenaar

6. Albertus , geb. 05-10-1905 te Babberich, overl. 27-12-1977 (72 jaar) te Zevenaar

7. Hendrik , geb. 15-06-1908 te Zevenaar

8. Dina

VIIIm

Frederik Eduard van Binsbergen

[VIIm]

geb. 22-04-1862 om 3:00 uur te Huissen *), op wijk C.91, winkelier, kruidenier, woont Rijnstraat 73, Burg. Weertsstraat 37, Arnhem, overl. 13-04-1934 (71 jaar) te Arnhem *), begr. 18-04-1934 te Arnhem

Telefoonboekvermelding 1915:
1075 Binsbergen, F.E. v., in kol. waren, Rijnstr. 73

Fredrik Eduard van Binsbergen en Johanna Catharina van Dorp, circa 1890.

Vlnr: Albertus Jeremias Eduard, Ernestina Benjamina, Frederik Eduard, Johanna Catharina van Dorp en Johanna Catharina van Binsbergen.

tr. 07-12-1888 te Arnhem *) Johanna Catharina (Cato) van Dorp, geb. 14-05-1860 te Zevenaar *), overl. 22-06-1927 (67 jaar) te Arnhem *), begr. 25-06-1927 te Arnhem, dr. van Jeremias van Dorp (geb. 13-11-1826 te 's-Gravenhage, commies, overl. 13-06-1897 te Arnhem) en Ernestina Benjamina Meijer (geb. 07-12-1828 te Zevenaar, overl. 04-10-1909 te Arnhem)

Had op latere leeftijd suikerziekte.

Frederik E. en Johanna C. waren neef en nicht: hun moeders waren zussen.

Johanna Catharina van Dorp.

Kinderen:

1. Albertus Jeremias Eduard (Bertus) , geb. 01-08-1890 te Arnhem, volgt IXp

2. Jeremias Benjamin Charl , geb. 14-07-1891 om 18:30 uur te Arnhem *), overl. 20-09-1891 om 16:00 uur (2 maanden) te Arnhem *), in de Rijnstraat

3. Ernestina Benjamina (Mina) , geb. 28-07-1892 om 3:00 uur te Arnhem *) *), overl. 16-10-1966 (74 jaar) te Arnhem, gecrem. 19-10-1966 te Dieren

tr. 11-05-1921 te Arnhem *) Albertus Everhardus (Albert) Tappe, geb. 28-12-1893 te Arnhem *), administrateur rubberplantage, overl. 04-05-1978 (84 jaar) te Rheden, zn. van Friedrich Wilhelm Tappe (geb. circa 1862 te Amsterdam, slager, overl. 17-05-1926 te Arnhem) en Willemina Johanna Ronge (geb. 19-06-1857 te Arnhem, overl. 20-03-1911 te Arnhem)

Wegens verblijf van Abertus E. in Nederlands IndiŽ zijn zij "met de handschoen" getrouwd.

Kinderen:

a. Frederik Willem (Fred)

tr. Anne Clementine (Anke) van Ravenswaaij, geb. 27-03-1925 te Tebing Tinggi (Sumatra), overl. 05-05-1992 (67 jaar) te Eindhoven

4. Johanna Catharina (Toos) , geb. 23-06-1897 om 12:00 uur te Arnhem *) *), overl. 23-11-1990 (93 jaar) te Arnhem, begr. te Arnhem, Begraafplaats Moscowa

tr. 1924 te Arnhem Gerardus Johannes Jacobus Hekking, geb. 02-04-1893 te Arnhem *), op het Nieuwe Plein, kachelsmid, woont Arnhem, overl. 28-02-1958 (64 jaar) te Arnhem, begr. 03-03-1958 te Arnhem, Begraafplaats Moscowa, zn. van Wilhelmus Franciscus Josephus Hekking (geb. circa 1859, smid) en Maria Geertruida Josephine Hofstee

Kinderen:

a. Johannes Frederik Wilhelmus (Hans)

tr. Maria Johanna Everdina Kruitwagen, geb. 02-05-1930, overl. 17-06-1990 (60 jaar) te Arnhem, begr. 20-06-1990 te Arnhem

b. Alousius (Loe)

sw. Fennechien Geuken, geb. 03-05-1934 te Blijham, overl. 14-08-1996 (62 jaar) te Rozendaal, gecrem. 19-08-1996 te Dieren

c. Eduard

tr. E. Kiel

IXa

Harmen van Binsbergen

[VIIIa]

geb. 06-10-1864 te Ellecom, arbeider, olieslager, woont Angerlo, wijk A, huis nr 18a, overl. 14-05-1948 (83 jaar) te Doesburg *)

otr. 14-04-1889, tr. 20-04-1889 te Angerlo *) Berendina Johanna Geurts, geb. 16-06-1859 te Doesburg, dienstmeid, overl. 27-04-1934 (74 jaar) te Doesburg *), dr. van Jan Geurts (arbeider) en Jenneken Zeevalking

Kinderen:

1. Johanna , geb. 18-05-1889 om 1:30 uur te Angerlo *), woont Doesburg, Burg. Nahuyssingel 7, overl. 10-01-1982 (92 jaar) te Zevenaar, begr. 14-01-1982 te Doesburg, Begraafplaats Meipoort

tr. 05-12-1914 te Doesburg *) Johannes Albertus Kleine, geb. 01-01-1888 te Zutphen *), smid, garagehouder, overl. 26-12-1967 (79 jaar), begr. te Doesburg, Begraafplaats Meipoort, zn. van Roelof Kleine (geb. circa 1866 te Zutphen, rivierventer, schipper) en Johanna Rouwendal (geb. circa 1862 te Deventer, dienstbode, overl. 12-11-1933 te Doesburg)

Kinderen:

a. Johannes Albertus , geb. 14-05-1915 te Doesburg, overl. 01-08-1985 (70 jaar), begr. te Doesburg, Begraafplaats Meipoort

Is gehuwd geweest.

b. Roelof , geb. 30-10-1916 te Doesburg, garagehouder, overl. 20-09-1952 (35 jaar) te Arnhem *), begr. te Doesburg, Begraafplaats Meipoort

tr. Wilhelmina Hendrika Lucassen

2. Berendina , geb. 06-01-1891 om 14:00 uur te Angerlo *), wijk A nr 7a, ongehuwd, overl. 27-01-1934 (43 jaar) te Doesburg *)

3. Dirk , geb. 22-11-1892 om 19:00 uur te Angerlo *)

4. Jenneke , geb. 10-11-1894 om 7:30 uur te Angerlo *)

5. Jan , geb. circa 1897, overl. 23-09-1901 (ongeveer 4 jaar) te Doesburg *)

IXb

Derk van Binsbergen

[VIIIa]

geb. 29-12-1865 te Ellecom, vleesslagersknecht, olieslagersknecht, arbeider, pakhuisknecht, landbouwer

tr. 03-05-1890 te Angerlo *) Berendina Wilhelmina Gosselink, geb. 01-11-1864 te Hummelo en Keppel, dienstmeid, dr. van Frederik Jan Gosselink (arbeider) en Gerretjen Horn (geb. circa 1835 te Varsseveld, overl. 14-12-1866 te Drempt)

Kinderen:

1. Derk , geb. 10-04-1891 te Doesburg, overl. 09-07-1891 (2 maanden) te Doesburg *)

2. Johanna , geb. 30-06-1892 om 4:00 uur te Angerlo *), overl. 18-08-1892 (1 maand) te Angerlo *)

3. Johanna Berendina , geb. 03-09-1893 om 18:00 uur te Angerlo *), overl. 17-03-1926 om 13:30 uur (32 jaar) te Doesburg *), op de Zandbergstraat 389

tr. 11-12-1920 te Angerlo *) Willem Visschers, geb. 01-06-1892 te Doesburg *), fabrieksarbeider, magazijnknecht, zn. van Willem Visschers en Anna Maria Kraaijenbrink (landbouwster)

Kinderen:

a. Levenloos kind , overl. 08-11-1921 te Doesburg *)

b. Berendina Maria , geb. 11-1925 te Doesburg, overl. 15-04-1926 (ongeveer 5 maanden) te Doesburg *)

4. Derk , geb. 14-09-1894 om 5:00 uur te Angerlo *), overl. 25-09-1894 om 16:30 uur (11 dagen) te Angerlo *)

5. Gerritje , geb. 17-08-1895 om 8:00 uur te Angerlo *)

6. Derk Jan , geb. 25-08-1896 om 16:00 uur te Angerlo *), overl. 04-03-1897 om 5:00 uur (6 maanden) te Angerlo *)

7. Berendina Wilhelmina , geb. 20-05-1898 om 4:00 uur te Angerlo *), overl. 29-05-1942 (44 jaar) te Haarlem *)

8. Maria , geb. 29-08-1899 om 3:00 uur te Angerlo *), wijk A, nr 4, overl. 05-07-1951 (51 jaar) te Arnhem *)

tr. Jan Willem Steintjes

9. Derkje , geb. 07-08-1901 om 14:00 uur te Angerlo *)

10. Hermina , geb. 01-08-1906 te Angerlo, ongehuwd, overl. 09-01-1926 om 6:00 uur (19 jaar) te Angerlo *)

IXc

Johannes Petrus van Binsbergen

[VIIIb]

geb. 29-07-1880 te Alphen en Riel, ged. (RK), Hoofdcommies der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen, overl. 12-11-1964 (84 jaar) te Heerlen

tr. 20-02-1911 te Tegelen Henrica Maria Elisabeth Graus, geb. 12-06-1885 te Noordwijk aan Zee, overl. 05-09-1982 (97 jaar) te Heerlen, begr. te Heerlen, Akerstraat, dr. van Peter Cornelis Joannes Graus (belastingambtenaar) en Anna Catharina Rientjens

Kinderen:

1. Annie Gesine Marie Jeanne (Annie) , geb. 04-01-1912 te Sittard, woont Utrecht, overl. 09-12-1989 (77 jaar) te Rosmalen, begr. te Geleen, Begraafplaats Parallelweg

tr. Marinus Pieter de Jonge Lughten, geb. 28-10-1909 te Harlingen, commies NS, overl. 25-10-1971 (61 jaar) te Rotterdam, zn. van Gerhardus Marinus Elisa de Jonge Lughten (commies NS) en Maria Catharina Pastoor

2. Marie Gertrude Rosalie Cornelia (Mia) , geb. 01-09-1913 te Sittard, onderwijzeres, overl. 08-11-1987 (74 jaar) te Heerlen

tr. Lodewijk Franciscus Theodorus (Lou) Mans, zn. van Wilhelmus Lambert Lodewijk Mans (timmerman, aannemer) en Hermina Kuenen

Kinderen:

a. Robert Willem , geb. 12-1945 te Heerlen, overl. 15-08-1946 (ongeveer 8 maanden) te Heerlen *)

3. Gesinus Jacobus Marinus (Guus) , volgt Xa

4. Levenloos kind , overl. 17-07-1921 te Gulpen *)

5. Hermine Marie Johanna , geb. 03-01-1924 te Gulpen, onderwijzeres, overl. 03-11-1987 (63 jaar) te Peoria

(1) tr. 19-07-1947 te Olney (Illinois, Verenigde Staten) Ellsworth Bruce Gorrell, geb. 27-03-1910 te Jasper Newton, engineer, woont Peoria (VS), overl. 15-01-1957 (46 jaar) te Peoria

(2) tr. Roger Rose

6. Alice Theodora Maria

tr. Jacques Jean Marie Michielsen, zn. van Franciscus Joseph Chrysostomes Michielsen (notaris) en Maria Hubertine Felicie Hilgers

IXd

Pieter Arie Binsbergen

[VIIIc]

geb. 25-08-1907 te Rijswijk (NB)

tr. Susanna Coetzee, dr. van Abram Lodewicus Coetzee en Martha Susanna Nienaber

Kinderen:

1. Hendrik , volgt Xb

2. Martha Susanna

tr. Alestair Riley, zn. van Edward Cox Riley en Doris Blackburn

Kinderen:

a. Christopher

b. Steven Pieter

c. Lorinda Susan

IXe

Dirk Jan Binsbergen

[VIIId]

geb. 08-06-1894 te Dussen

tr. 11-02-1920 te Zevenbergen Johanna Wilhelmina Nelemans, geb. 20-04-1894 te Zevenbergen, overl. 29-02-1984 (89 jaar) te 's-Gravenhage, dr. van Willem Cornelis Nelemans (geb. 30-09-1846 te Klundert, overl. 10-10-1941 te 's-Gravenhage) en Johanna Catharina Verdonk (geb. 09-02-1855 te Drimmelen, overl. 11-03-1931 te Zevenbergen)

Kinderen:

1. Maria Johanna

2. Johanna Catharina

tr. Ewald Herman Hark, zn. van Carl Friederich Wilhelm Hark en Alwine Drewing

3. Lambertine Wilhelmina (Tine) , geb. 31-10-1928 te Puttershoek, overl. 20-04-2007 (78 jaar) te Joure, begr. 25-04-2007 te Joure, Alg. Begraafplaats Westermeer

tr. 22-12-1971 te 's-Gravenhage Sjoerd Popkes Stegenga, geb. 22-02-1923 te Winsum, overl. 02-08-2002 (79 jaar) te Joure, zn. van Popke Stegenga en Richtje Plantenga

IXf

Ds. Pieter Adriaan Binsbergen

[VIIId]

geb. 22-10-1895 te Dussen, predikant Leerbroek, Mastenbroek, Muiden en Makassar, overl. 25-10-1934 (39 jaar) te Makassar

Candidaat tot den Heilige Dienst in 1920, 1930 benoemd tot predikant in Nederlands Oost IndiŽ, op 30-10-1930 Predikant te Makassar.

tr. 22-07-1920 te Amsterdam *) Johanna Albertine Colenbrander, geb. 18-04-1896 te Haaksbergen, overl. 13-04-1979 (82 jaar) te Nijeveen, begr. 18-04-1979 te Hattem, Algemene Begraafplaats, dr. van Cornelis Albertus Colenbrander en Rika Kijftenbelt

Kinderen:

1. Lambertus Cornelis , volgt Xc

2. Richilde , geb. 16-07-1923 te Leerbroek, overl. 1939 (ongeveer 16 jaar) te Haarlem

3. Maria Johanna

tr. Lodewijk DaniŽl van de Berg, zn. van Johan Nicolaas van de Berg (geb. 06-08-1897 te 's-Gravenhage) en Angenita Adriana Wilhelmina van Esveld (geb. 23-01-1899 te 's-Gravenhage)

4. Johanna Albertine , geb. 10-12-1925 te Mastenbroek, overl. 27-10-2004 (78 jaar) te Heerde, begr. 01-11-2004 te Epe, Gemeentelijke Begraafplaats Norelbos

tr. Hendrik Hubertus (Bert) Nak, zn. van Hendrik Nak en Helena Hengstmengel

5. Cornelis Albertus , volgt Xd

6. Frederik Lambertus , volgt Xe

IXg

Dr. Ir. Cornelis Lambertus Binsbergen

[VIIId]

geb. 12-05-1897 te Dussen, overl. 16-08-1950 (53 jaar) te Aerdenhout

tr. 27-11-1930 te Amersfoort *) Rika Gijsbertha Bomas, geb. 09-08-1905 te Amersfoort, overl. 15-01-1959 (53 jaar) te Amersfoort, dr. van Benjamin Bomas en Anna van Krieken

Kinderen:

1. Anneke

tr. Jan Hendrik Willem van Burk, zn. van Maximiliaan van Burk en Neeltje van der Wees

2. Maria Else Siegfrieda

tr. Adriaan Smuts, geb. 22-07-1907 te Stellenbosch, zn. van Josias Smuts en Jeanette Jacoba Louw

3. Pieter Cornelis Bertram

tr. Geessien Kroon, dr. van Bouko Kroon (geb. 10-06-1906 te Hoogezand, overl. 29-03-1971 te Eindhoven) en Lina Kroon (geb. te Nieuw Buinen)

4. Benjamin Jan , geb. 10-09-1938 te 's-Gravenhage, overl. 26-03-1939 om 23:00 uur (6 maanden) te 's-Gravenhage *)

5. Marijke Joan

tr. Ronald Rote, zn. van Pieter Cornelis Rote en Diewertje Kleiman

IXh

Jan van Binsbergen

[VIIIe]

geb. 18-08-1870 om 9:30 uur te Culemborg *), zuivelfabrikant, overl. 27-12-1944 (74 jaar) te Velp *), begr. te Koudekerk aan de Rijn *)

tr. 19-07-1898 te Doornspijk *) Aleida Antonia Bax, geb. 23-11-1873 te Poortvliet, overl. 11-02-1947 (73 jaar) te Koudekerk aan de Rijn, dr. van Ds. Hendrik Bax (geb. circa 1828 te Zutphen, predikant te Doornspijk, overl. 09-06-1911 te Ermelo) en Aleida Anthonia Wijnveldt (geb. circa 1831 te Zutphen, overl. 02-08-1897 te Werfhorst (Doornspijk))

Kinderen:

1. Franciscus Gerardus , geb. 26-02-1900 te Doornspijk, volgt Xf

2. Hendrik , geb. 11-05-1901 te Doornspijk, volgt Xg

3. Cornelia , geb. 29-05-1903 te Doornspijk

tr. 14-08-1924 te Doornspijk Dr. Cornelis Gerrit Berend (Kees) ten Kate, geb. 08-07-1901 te Kampen, zn. van Warner ten Kate (geb. 09-12-1867 te Balkbrug, overl. 02-07-1937 te Kampen) en Geertje van Esveld (geb. 08-04-1868 te Nijkerk, overl. 28-12-1928 te Kampen)

Kinderen:

a. Gerritje

tr. R. Haynes

b. Aleida Anthonia

tr. Egon Braun

c. Jeanne

tr. J. de Jong

d. Warner

4. Jan , geb. 18-08-1905 te Doornspijk, volgt Xh

5. Aleid Anthon (Aleid) , geb. 01-06-1908 te Doornspijk, volgt Xi

6. Willemina Cornelia (Miepie) , geb. 19-09-1910 te Doornspijk, overl. 08-04-1916 (5 jaar) te Doornspijk *)

7. Aaltje Maria Catharina (Aaltje)

tr. Bernard Gerrit ten Kate, geb. 28-02-1900 te Kampen, notaris, overl. 17-02-1973 (72 jaar) te Steenwijk, zn. van Warner ten Kate (geb. 09-12-1867 te Balkbrug, overl. 02-07-1937 te Kampen) en Geertje van Esveld (geb. 08-04-1868 te Nijkerk, overl. 28-12-1928 te Kampen)

Kinderen:

a. Gerry Aletta Clara

tr. David Anthony Hadfield

b. Aleida Anthonia

tr. Frank Reijn, geb. 30-01-1931 te Bovenkarspel, overl. 16-05-1986 (55 jaar) te Groningen

c. Hanna Machteld Cornelia

tr. David Stephen Rampton

d. Warner Jan Bernard

tr. Maria Natalina Petronella Paalvast

8. Aleida Anthonia (Aleida)

tr. Emil Johan van Stipriaan LuÔcius, zn. van Ir. Heinrich Arnout Jacques van Stipriaan LuÔcius (geb. 12-09-1881 te Jogjakarta, werktuigkundige, electrotechnisch ingenieur) en Octavia Bellina Dumbar (geb. 03-10-1883 te Deventer)

9. Willem Cornelis (Willem) , geb. 25-04-1918 te Doornspijk, volgt Xj

IXi

Mr. Jacob van Binsbergen

[VIIIf]

geb. 21-11-1874 te Utrecht, Kromme Nieuwe Gracht, Rechter arrondisementsrechtbank te Amsterdam, Raadsheer in het Gerechtshof van Amsterdam, overl. 05-04-1942 (67 jaar) te Amsterdam, gecrem. 10-04-1942 te Westerveld

tr. 16-12-1919 te Londen (Groot BrittanniŽ), St Martin in The Fields Grace Marion Hyde, geb. 26-10-1888 te Earls Barton, overl. 05-10-1976 (87 jaar) te Vlaardingen, dr. van John Knowler Hyde

Kinderen:

1. Marion Philippina

tr. Captain Anton Arnold Pritchard

Kinderen:

a. Arnold Jan

2. Jan Knowler , volgt Xk

IXj

Pieter van Binsbergen

[VIIIi]

geb. 07-02-1878 te Tholen, (onecht), winkelier, koopman, overl. 10-09-1972 (94 jaar) te Haarlem

tr. 09-10-1901 te Tholen *) Jacoba van den Hoek, geb. 26-01-1880 te Sint Maartensdijk, overl. 23-12-1968 (88 jaar) te Haarlem, dr. van Adriaan van de Hoek en Adriana van den Berge

Kinderen:

1. Adriaan Lambertus (Adrie) , geb. 28-10-1901 te Tholen, volgt Xl

2. Hubertus Marcus (Bertus) , geb. 13-03-1904 te Tholen, volgt Xm

3. Pieter Leendert (Leen) , geb. 01-04-1907 te Tholen, volgt Xn

4. Jan Maris , geb. 05-03-1912 te Tholen, volgt Xo

5. Johannes Marinus (Jo) , geb. 01-04-1914 te Tholen, volgt Xp

6. Gerardus , geb. 14-02-1917 te Tholen, overl. 20-02-1917 (6 dagen) te Tholen

7. Adriana

tr. Hugo Kamp, zn. van Willem Kamp (typograaf) en Neeltje Hagoort

8. Cornelis , geb. 27-02-1921 te Arnhem, overl. 31-01-1922 om 8:30 uur (11 maanden) te Arnhem *)

9. Cornelis Maris (Cees) , geb. 03-03-1925 te Arnhem, volgt Xq

IXk

Theodorus van Binsbergen

[VIIIi]

geb. 10-02-1890 om 14:00 uur te Arnhem *), aan de Neerlandtuinstraat, sigaremaker, overl. 30-05-1942 (52 jaar) te Arnhem *), Van Spaenstraat 29, begr. 03-06-1942 te Arnhem, Algemene Begraafplaats Moscowa

tr. Wilhelmina Johanna Immand

Er zijn nog vijf kinderen.

Kinderen:

1. Theodorus Albert , geb. circa 02-1915 te Emmerich, overl. 16-06-1916 om 21:00 uur (ongeveer 16 maanden) te Arnhem *), in de Vinkenstraat

2. Louise Wilhelmina , geb. circa 1919 te Arnhem, overl. 28-05-1927 om 13:00 uur (ongeveer 8 jaar) te Arnhem *)

IXl

Antonius Johannes van Bindsbergen

[VIIIj]

geb. 13-02-1860 te Didam, klompenmaker, overl. 22-11-1919 om 13:30 uur (59 jaar) te Wageningen *), op de Hoogstraat 7

tr. 24-11-1887 te Wageningen *) Geertruida Johanna Klaassen, geb. 07-09-1855 te Wageningen, overl. 08-03-1921 (65 jaar) te Wageningen *), dr. van Hendrikus Klaassen (geb. circa 1814 te Heteren, metselaar, overl. te Wageningen) en Johanna Keukens (geb. circa 1815 te Lienden, overl. te Wageningen)

Kinderen:

1. Maria Johanna Hendrika , geb. 20-10-1888 te Wageningen

2. Johanna Catharina Theodora , geb. circa 1891 te Wageningen, overl. 10-01-1893 (ongeveer 2 jaar) te Wageningen *)

3. Hendrikus Johannes , geb. 01-01-1893 om 2:00 uur te Wageningen, overl. 15-08-1908 om 16:00 uur (15 jaar) te Wageningen *), Hoogstraat 8

4. Johanna Catharina Theodora , geb. 29-10-1894 om 12:00 uur te Wageningen, in de Hoogstraat

5. Geertruida Antonia Josephina , geb. 24-03-1896 om 3:00 uur te Wageningen, in de Hoogstraat, modiste

tr. 20-12-1922 te Arnhem *) Jacobus van Baak, geb. 27-02-1896 te Wageningen, kantoorbediende, boekhouder, overl. 08-06-1953 (57 jaar) te Wageningen, zn. van Jan van Baak (geb. 29-08-1865 te Wageningen, amanuensis, overl. 16-02-1949 te Wageningen) en Catharina Zaaijer (geb. 17-02-1870 te Lienden, overl. 04-04-1932 te Wageningen)

Kinderen:

a. Levenloos kind (mnl) , overl. 14-07-1930 te Wageningen *)

6. Jan Cornelis , geb. 08-10-1897 om 21:00 uur te Wageningen, in de Hoogstraat

7. Catharina Aleida Gerarda , geb. 02-04-1901 om 2:00 uur te Wageningen, in de Hoogstraat

IXm

Gerhardus Johannes (Gerrit) van Bindsbergen

[VIIIj]

geb. 06-01-1866 te Didam, klompenmaker, overl. 13-02-1914 om 7:00 uur (48 jaar) te Didam *)

tr. 08-02-1892 te Zevenaar *) Catharina Gesina (Catrien) Gesthuizen *), geb. 26-11-1870 te Zevenaar *), overl. 09-03-1935 (64 jaar) te Didam *), dr. van Johannes Gesthuizen (geb. 22-03-1833 te Gendt, metselaar, overl. 15-02-1912 te Zevenaar) en Gesina Hendriksen (geb. 01-01-1835 te Oud-Zevenaar, dienstmeid, overl. 05-11-1914 te Zevenaar)

Kinderen:

1. Maria Gezina , geb. 30-05-1892 te Lent

tr. 06-09-1922 te Didam *) Reinerus Hendrikus van Dulmen *), geb. circa 1897 te Didam, zn. van Hendrikus van Dulmen (geb. circa 1868 te Didam) en Johanna Bernardina Kruis (geb. 01-12-1870 te Zevenaar)

2. Gesina Johanna , geb. 11-08-1893 om 19:00 uur te Duiven

3. Hendrika Antonia , geb. 29-11-1894 om 22:00 uur te Duiven

tr. 08-05-1919 te Didam *) Herman Kupper, geb. circa 1893 te Didam, landbouwarbeider, los arbeider, zn. van Albertus Kupper (geb. 31-03-1849 te Didam, Landarbeider, landbouwer, overl. 22-07-1913 te Didam) en Johanna Roosendaal (geb. 11-10-1859 te Bergh, overl. 21-07-1924 te Didam)

Kinderen:

a. Johanna Gesina Maria , geb. circa 05-1923 te Zevenaar, overl. 06-03-1924 (ongeveer 10 maanden) te Zevenaar *)

b. Johanna Maria Gesina , geb. circa 17-02-1925 te Zevenaar, overl. 03-03-1925 (ongeveer 14 dagen) te Zevenaar *)

4. Johannes , geb. 25-01-1897 om 6:00 uur te Didam

5. Antonius , geb. 17-06-1899 om 4:30 uur te Didam, verzekeringsagent, overl. 12-02-1939 (39 jaar) te Doesburg *)

tr. Gesina Aleida Antonia Rutjens

6. Gerhardus , geb. circa 1909 te Didam, chauffeur, overl. 11-12-1945 (ongeveer 36 jaar) te Nijmegen *)

tr. Maria Johanna Rozijn

IXn

Johannes Jacobus van Bindsbergen

[VIIIk]

geb. 09-02-1863 te Zevenaar *), arbeider, landbouwer, overl. 12-09-1937 (74 jaar) te Zevenaar *)

tr. 31-10-1901 te Zevenaar *) Maria Willemina Braam, geb. 20-07-1871 te Angerlo *), overl. 18-12-1929 (58 jaar) te Zevenaar *), dr. van Bernadus Hendrikus Braam (timmerman) en Maria Francina de Bruin

Kinderen:

1. Bernardus Albertus , geb. 06-09-1902 om 7:00 uur te Babberich *), overl. 22-09-1986 (84 jaar) te Zevenaar

tr. Elisabeth Maria Hugen

2. Bernardina Maria , geb. 24-02-1904 te Zevenaar, overl. 26-02-1904 om 23:30 uur (2 dagen) te Zevenaar *)

3. Bernardina Maria , geb. 23-10-1905 te Zevenaar, overl. 07-07-1934 (28 jaar) te Zevenaar *)

tr. Albertus Johannes Giesbers, fabrieksarbeider

Kinderen:

a. Maria Bernardina , geb. circa 11-1932 te Zevenaar, overl. 26-04-1934 (ongeveer 17 maanden) te Zevenaar *)

4. Maria Wilhelmina , geb. 01-05-1907 te Zevenaar, overl. 27-10-1983 (76 jaar) te Zevenaar

5. Aleida Johanna , geb. 19-03-1909 te Zevenaar, overl. 12-06-1988 (79 jaar)

tr. 28-06-1938 te Zevenaar Johannes Wilhelmus Meulenbeek, geb. 15-08-1905 te Eisbergen, ged. 20-08-1905 te Rinteln (Duitsland), overl. 09-12-1971 (66 jaar), zn. van Wilhelmus Meulenbeek (geb. 06-03-1855 te Valburg, klompenmaker, overl. 20-12-1938 te Didam) en Marianna Fuhrmann (geb. 16-01-1875 te Lubart, overl. 02-02-1937 te Didam)

Kinderen:

a. Johannes Bernardus

tr. Maria Elisabeth Putman

b. Riet

c. Wim

d. Adelheid

e. Marian

f. Albert

g. Odilla

h. Jos

6. Albertus , geb. circa 04-1912 te Zevenaar, overl. 29-11-1912 om 23:00 uur (ongeveer 7 maanden) te Zevenaar *)

7. Albertus Johannes , geb. 01-08-1915, overl. 20-02-1990 (74 jaar) te Zevenaar, begr. 24-02-1990 te Babberich

tr. Willemien Peters

IXo

Jacobus (Kobus) van Bindsbergen

[VIIIk]

geb. 14-10-1864 te Zevenaar *), ged. (RK), arbeider, landbouwer, woont Babberich Kwartier, overl. 24-11-1936 (72 jaar) te Babberich *)

Jacobus woonde bij zijn schoonvader in.

tr. 15-09-1887 te Zevenaar *) Hermina Johanna Hendriksen, geb. 18-12-1867 te Zevenaar *), ged. (RK), overl. 12-04-1945 (77 jaar) te Zevenaar *), dr. van Wilhelmus Hendriksen (geb. 02-08-1828 te Zevenaar, arbeider, overl. 13-04-1912 te Zevenaar) en Helena Schlaman (geb. circa 1832 te Groessen, dienstmeid, overl. 09-03-1902 te Zevenaar)

Het gezin van Bindsbergen-Hendriksen onderhield veel contacten met de buurt. Er werd gemusiceerd, gekaart en verteld.
Schoonvader Willem Hendriksen was een goede verteller.
Zijn woning had in de praktijk de functie van gemeenschapshuis voor een aantal bewoners van 't Lage Kwartier. Het keuterbedrijfje leverde onvoldoende inkomsten en werk op voor grootvader, vader en zoons; daarom werkten ze nogal veel in 't Eltense bos en bij grotere boeren; ook werd veel gemusiceerd op kermissen en bruiloften; natuurlijk waren sommige gezinsleden ook liefhebbers van stropen. 't Lage Kwartier had veel wateroverlast; er woonde geen enkele grote boer.

Kinderen:

1. Maria Helena , geb. 17-05-1888 te Zevenaar *), dienstbode

(1) tr. 18-05-1914 te Herwen en Aerdt *) Gerardus Keurntjes, geb. circa 1884 te Herwen en Aerdt, arbeider, bootwerker, overl. 22-07-1916 (ongeveer 32 jaar) te Herwen en Aerdt *) *), zn. van Henricus Keurntjes (geb. circa 1856 te Herwen en Aerdt, arbeider, landbouwer) en Huibertha Johanna Koerting (geb. 19-03-1861 te Alkmaar)

(2) tr. 15-11-1921 te Zevenaar *) Antonie de Laak, geb. circa 1877 te Herwen en Aerdt, arbeider, landbouwarbeider, steenfabriekarbeider, zn. van Antonie de Laak (geb. 09-09-1838 te Angerlo, arbeider) en Johanna Hendriks (geb. circa 1833 te Herwen)

Kinderen:

a. Wilhelmus Antonie , geb. circa 08-1924 te Zevenaar, overl. 31-05-1925 (ongeveer 9 maanden) te Zevenaar *)

b. Johanna Wilhelmina , geb. circa 08-1924 te Zevenaar, overl. 09-06-1925 (ongeveer 10 maanden) te Zevenaar *)

c. Theodorus Johannes , geb. circa 16-12-1931 te Zevenaar, overl. 16-03-1932 (ongeveer 3 maanden) te Zevenaar *)

d. Theresia Maria Francisca , geb. 25-03-1937 te Zevenaar, overl. 28-03-1937 (3 dagen) te Zevenaar *)

2. Wilhelmus Johannes Albertus , geb. 16-08-1889 te Zevenaar, volgt Xr

3. Bernardina Wilhelmina , geb. 07-01-1891 te Zevenaar *), overl. 06-07-1975 (84 jaar) te Zevenaar

tr. 03-09-1917 te Zevenaar *) Johannes Keurntjes, geb. circa 1886 te Herwen en Aerdt, arbeider, petroleumventer, zn. van Henricus Keurntjes (geb. circa 1856 te Herwen en Aerdt, arbeider, landbouwer) en Huibertha Johanna Koerting (geb. 19-03-1861 te Alkmaar)

Kinderen:

a. Lambertus Fredericus , geb. circa 21-04-1925 te Zevenaar, overl. 05-05-1925 (ongeveer 14 dagen) te Zevenaar *)

4. Albertus Jacobus (Bart) , geb. 01-02-1892 te Zevenaar, volgt Xs

5. Helena Geertruida Wilhelmina , geb. 06-03-1894 om 2:00 uur te Zevenaar *)

tr. 05-06-1919 te Uitgeest *) Petrus Tromp, geb. circa 1893 te Uitgeest, tuinder, zn. van Cornelis Tromp (tuinder) en Catharina Maria Jak

6. Johanna Aleida , geb. 21-08-1896 om 10:00 uur te Zevenaar *), ongehuwd, overl. 14-09-1918 om 22:30 uur (22 jaar) te Zevenaar *)

7. Johannes Frederik Albertus Jacobus , geb. 05-03-1898 om 1:00 uur te Zevenaar *), landbouwer, overl. 21-11-1934 (36 jaar) te Zevenaar *)

8. Levenloos kind , overl. 25-03-1900 om 0:30 uur te Zevenaar *)

9. Fredericus Albertus , geb. 23-07-1901 om 17:00 uur te Zevenaar *)

tr. Francisca Aleida Raedeman, geb. 27-04-1908 te Didam, overl. 19-05-1994 (86 jaar) te Babberich

10. Levenloos kind , overl. 06-04-1910 om 16:00 uur te Zevenaar *)

IXp

Albertus Jeremias Eduard (Bertus) van Binsbergen

[VIIIm]

geb. 01-08-1890 om 1:00 uur te Arnhem *) *), kruidenier, woont Arnhem, Rijnstraat 73, overl. 15-03-1966 (75 jaar) te Arnhem, gecrem. 18-03-1966 te Dieren

Albertus Jeremias Eduard van Binsbergen met Maria Anna Maandag.

tr. 07-11-1917 te Arnhem *) *) Maria Anna (Marie) Maandag, geb. 10-03-1892 te Arnhem *), overl. 30-06-1962 (70 jaar) te Oosterbeek, Utrechtseweg 27, gecrem. 04-07-1962 te Dieren, dr. van Fredrik Leopold Maandag (geb. 10-04-1852 te Arnhem, huis- en decoratieschilder, overl. 20-04-1916 te Arnhem) en Anna Maria Vermeer (geb. 22-03-1851 te Arnhem, overl. 20-09-1908 te Arnhem)

Kinderen:

1. Frederik Eduard (Edy) , geb. 18-06-1919 te Arnhem, volgt Xt

2. Albertus Frederik Leopold (Bep) , geb. 12-05-1922 te Arnhem, volgt Xu

Xa

Mr. Gesinus Jacobus Marinus (Guus) van Binsbergen

[IXc]

tr. Josephine Hubertine Marie Tummers, geb. 24-02-1920 te Heerlen, lerares MO (expressieve handenarbeid), overl. 11-06-1997 (77 jaar) te Heerlen, dr. van Herman Hendrik Antoon Tummers (geb. 24-10-1889 te Tegelen, architect, overl. 26-03-1973 te Heerlen) en Christina Catharina Smits (geb. 10-12-1893 te Haarlem, overl. 14-08-1974 te Heerlen)

Kinderen:

1. Christine Henrica Marie Elisabeth

tr. Jozef Hubert Pieter Horbach, zn. van Pieter Joseph Hubert Horbach (aannemer, taxateur onroerend goed) en Maria Christina Knippers

2. Johannes Henricus Marie , volgt XIa

3. Helena Anna Petronella Maria

tr. Carel Alexander Smit, zn. van Johannnes Antonius Smit (kanselier 1e klasse Min Buitenl. Zaken) en Jantje Felix

4. Regina Hermine Josephine Maria

tr. Clemens Henri Karel Marie baron van HŲvell van Wezeveld tot Westerflier, zn. van Clemens Cuna Marie baron van HŲvell van Wezeveld tot Westerflier (civeil hoofdingenieur-directeur van de Prov. Waterstaat van Gelderland) en Emma Aline Ilonka Roes

Xb

Hendrik Binsbergen

[IXd]

tr. Ann Rolt

Kinderen:

1. Pieter Arie

2. James Walter

3. Lize-Marie

Xc

Lambertus Cornelis Binsbergen

[IXf]

tr. Elizabeth Helena Nak, dr. van Hendrik Nak en Helena Hengstmengel

Kinderen:

1. Marjanne Helena

2. Richilde Johanna

3. Albertine Johanna

4. Elizabeth Maria

5. Petra Adrianae

Xd

Cornelis Albertus Binsbergen

[IXf]

tr. Gerliena Antonetta van Dis, dr. van Leendert Meeuwis van Dis (geb. 21-05-1904 te Zaamslag) en Johanna Alberta Smelt (geb. 07-02-1906 te Wissekerke)

Kinderen:

1. Christiena Antonetta

2. Pieter Adriaan

3. Marcus Johannes

Xe

Drs. Frederik Lambertus Binsbergen

[IXf]

tr. Elisabeth Catharina van LŲben Sels, dr. van Tjaard Maurits Adam van LŲben Sels (geb. 05-05-1905 te Assen, deliplanter) en MariŽtte Carolin Wurfbain (geb. 16-08-1908 te Arnhem)

Kinderen:

1. Mariette Caroline

2. Antionette Pauline

Xf

Ds. Franciscus Gerardus van Binsbergen

[IXh]

geb. 26-02-1900 te Doornspijk, ged. (NH), predikant te Oudwoude v/h Haamstede, Koudum, Koudekerk aan de Rijn en Oudwoude en Westergeest, overl. 16-11-1958 (58 jaar) te Leeuwarden, begr. 20-11-1958 te Oudwoude (Kollumerland en Nieuwkruisland), bij de kerk

De bevestiging in Koudekerk aan de Rijn vond plaats op 22 mei 1938 (Leidsch Dagblad, 31-12-1938).

tr. 07-10-1925 te Doornspijk Hiltje Boerma, geb. 09-04-1896 te Holwierde, overl. 17-03-1987 (90 jaar) te Zeist, begr. te Oudwoude (Kollumerland en Nieuwkruisland), bij de kerk, dr. van Albert Boerma (molenaar) en Jantje Toxopeus

Franciscus Gerardus woonde voor zijn huwelijk te Altena bij Elburg. Hilje woonde voor haar huwelijk te Zaandam, Menschikoffstraat 51.

Kinderen:

1. Jan , volgt XIb

2. Albert Jan , volgt XIc

Xg

Hendrik van Binsbergen

[IXh]

geb. 11-05-1901 te Doornspijk, cand-notaris te Zwolle, notaris te Zaltbommel, overl. 24-03-1964 (62 jaar) te Utrecht, Kromme Nieuwe Gracht 28

(1) tr. 08-02-1930 te Rijswijk Anna Wilhelmina Cornelia (Lien) Rademaker, geb. 18-02-1901, overl. vůůr 1963, dr. van Dr. L.A. Rademaker (theoloog, redacteur van 't Vaderland). Gescheiden 20-04-1951 te Rijswijk

Kinderen:

1. Johannes (Hans)

2. Leonard Albert , geb. circa 1933 te Zwolle, overl. 23-06-1934 te Zwolle *), Wipstrikkerallee 57

3. Jan Hendrik (Jan Hein)

4. HenriŽtte Caroline

tr. C. de Boer

5. Lilien Leonie (Lilian)

tr. Klaas Jansen

(2) tr. 08-11-1963 te Utrecht Engelina Hendrika van Baalen Janssen, geb. 12-06-1904

Xh

Jan van Binsbergen

[IXh]

geb. 18-08-1905 te Doornspijk, theehandelaar

tr. Elfriede Kšte Krupa, dr. van Frits Krupa (meubelmaker) en Anna Muhlack

Kinderen:

1. Edit Elfriede

tr. Cornelis Cent van der Zwan, zn. van Cornelis van der Zwan (geb. 08-07-1904 te Vlaardingen, leraar ambachtschool bouwkunde, overl. 26-06-1986 te 's-Gravenhage) en Neeltje Looye (geb. 24-09-1904 te 's-Gravenhage, overl. 26-03-1991 te 's-Gravenhage)

2. Onno Jan

tr. Marian Kaal, dr. van Jaap Kaal en Trijntje NN

Xi

Mr. Aleid Anthon (Aleid) van Binsbergen

[IXh]

geb. 01-06-1908 te Doornspijk, Inspecteur van 's-Rijksbelastingen, woont Utrecht

(1) tr. 10-09-1936 te Elburg Anna Jacoba (An) Gualthťrie van Weezel, geb. 07-07-1908 te Elburg, overl. 13-10-1965 (57 jaar) te Utrecht, gecrem. 16-10-1965 te Driehuis-Westerveld, dr. van Stephan Pieter Gualthťrie van Weezel (huisarts) en Jacoba Leonarda Maria Leevina Anna Bolle

Kinderen:

1. Stephan , volgt XId

2. Anna Aleida (Annelies)

tr. Enno Jan Boeke, zn. van Dr. Hendrik Enno Boeke (chirurg) en Lena de Looze

3. Jacob Jan (Jaap) , volgt XIe

(2) tr. 30-05-1975 te Utrecht Jantje Elizabeth Kloek, geb. 04-04-1923 te Utrecht, officier Milva I verpleegkundige, overl. 05-08-2000 (77 jaar), begr. te Utrecht, Tolsteeg, dr. van Jacob Kloek (geb. 22-12-1890, commies-tit buitendienst Ned. Spoorwegen, overl. 21-07-1960) en Jansje Lakeman (geb. 27-07-1890, overl. 13-11-1971)

Xj

Mr. Willem Cornelis (Willem) van Binsbergen

[IXh]

geb. 25-04-1918 te Doornspijk, advocaat-generaal, hoogleraar, procureur-generaal, overl. 02-09-1991 (73 jaar) te Beesterzwaag

Willem Cornelis studeerde van 1937-1941 Nederlands recht in Utrecht. Vervolgens was hij daar van 1941 tot 1954 repetitor voor Inleiding, Oud-Vaderlands recht en Strafrecht,
in welke periode hij tevens enkele jaren advocaat en assistent van prof. Pompe is geweest. Hij vertrok in 1954 ls advocaat-generaal naar CuraÁao. Na een korte werkzaamheid op het Ministerie van Justitie in Den Haag trad hij in dienst van de Comissie der E.E.G. te Brussel. Daarop volgde in 1963 een benoeming tot hoogleraar strafrecht in Utrecht. In 1969 keerde hij als advocaat-generaal terug in het Openbaar Ministerie en wel te Leeuwarden waar hij in 1971 tot Procureur-generaal benoemd werd.
Hij schreef o.a. "Playtime voor een Wetgeleerde", uitg. in 1979 bij Tjeenk Willink te Zwolle (ISBN 90 271 1560 5). Van zijn hand verschenen meerdere publicaties.

tr. Aleida Hermina (Ali) Dambrink, dr. van Mr. Hendrik Antonie Dambrink (advocaat en repetitor) en Aleida Hermina Westerhof

Kinderen:

1. Alice

tr. Johan Willem van den Berg, zn. van Evert Jan van den Berg en Ditte Johanna van Hoorn Alkema

2. Dirk Lodewijk (Dirk) , geb. 18-06-1951 te Utrecht, volgt XIf

3. Marieke

4. Antoinette Willemien

tr. Drs. Marcus Johannes Paulinus Thunnissen, zn. van Wilhelmus Johannes Thunnissen en Maria Anna Barthlomea Haukes

Xk

Jan Knowler van Binsbergen

[IXi]

tr. Lamberta Everharda (Bertie) Zantvoort, dr. van Ir. Johannes Cornelis Zantvoort (ingenieur werktuigbouw) en Hendrika Maria Elisabeth Beker

Kinderen:

1. Ing. Jan

2. Marion Henderika

Xl

Adriaan Lambertus (Adrie) van Binsbergen

[IXj]

geb. 28-10-1901 te Tholen, koopman (kleermakerswinkel), dealer Singer naaimachines, woont Zijlstraat 19 zw, Papaverstraat 14, Haarlem, overl. 10-05-1993 (91 jaar) te Haarlem, gecrem. 14-05-1993 te Driehuis-Westerveld

(1) tr. 14-12-1927 te Rotterdam Hendrika Gertruide Akkermans, geb. 28-07-1902 te Den Helder, overl. 26-04-1978 (75 jaar) te Rotterdam, dr. van Hendricus Gerardus Bernardus Akkermans (zeeman) en Janna Abigael Pijpelink (overl. 17-09-1958 te Arnhem). Gescheiden

Kinderen:

1. Pieter Adriaan (Piet) , volgt XIg

2. Hendricus Gerardus Bernardus (Gerard) , volgt XIh

3. Jacques Maria , volgt XIi

(2) tr. 08-03-1939 te Rotterdam Henriette Maria (Jetje) Vieth, geb. 28-07-1914 te Bottrop, overl. 05-07-2000 (85 jaar) te Haarlem, gecrem. 10-07-2000 te Driehuis-Westerveld, dr. van Theodoor Vieth (mijnwerker) en HenriŽtte Dagnal

Xm

Hubertus Marcus (Bertus) van Binsbergen

[IXj]

geb. 13-03-1904 te Tholen, schilder, firmant, overl. 20-05-1987 (83 jaar) te Apeldoorn, begr. te Apeldoorn, Begraafplaats Heidehof *)

tr. 23-06-1923 te Arnhem Cornelia Jacoba van der Weerd, geb. 23-03-1901 te Oosterbeek, overl. 29-08-1970 (69 jaar) te Apeldoorn, Deventerstraat 88, begr. te Ugchelen, Begraafplaats Heidehof *), dr. van Roelof van der Weerd (groente- en fruitteler) en Drika Geurdina Adams

Kinderen:

1. Jacoba Hendrika

tr. Bart Jacobs, zn. van Bart Jacobs (geb. 10-04-1891 te Arnhem, arbeider, agent van politie) en Willemina Geertruida Teunissen (geb. 28-04-1891 te Arnhem)

Kinderen:

a. Sonja Cornelia Willemina

b. Hubertus Markus

c. Ingrid Jacoba

d. Henriette Cornelia

2. Roelof , geb. 16-08-1924 te Arnhem, overl. 27-07-1925 om 23:25 uur (11 maanden) te Arnhem *)

3. Roelof , geb. 01-08-1925 te Arnhem, volgt XIj

4. Pieter Hendrikus , volgt XIk

5. Hubertus Cornelis , volgt XIl

6. Drieka Cornelia

tr. Gerrit van der Zande, zn. van Leendert van der Zande (tuinder) en Johanna Wilhelmina van de Braak

Kinderen:

a. Johanna Cornelia Willemina

b. Marion Elisabeth

Xn

Pieter Leendert (Leen) van Binsbergen

[IXj]

geb. 01-04-1907 te Tholen, PTT-ambtenaar, overl. 22-04-1981 (74 jaar) te Delft

tr. 05-05-1937 te Oosterbeek Maria Jacoba Arnoldina van der Weerd, geb. 08-05-1908 te Oosterbeek, overl. 19-10-1977 (69 jaar) te 's-Gravenhage, dr. van Roelof van der Weerd (groenten- en fruitteler) en Hendrika Geurdina Adams

Kinderen:

1. Pieter Roelof , geb. 26-07-1938 te Scheveningen, volgt XIm

2. Roelof Pieter

3. Loes

4. Ansje Elizabeth

5. Eduard Rudolf

6. Robert Willem

Xo

Jan Maris van Binsbergen

[IXj]

geb. 05-03-1912 te Tholen, schilder, woont Haarlem, Kinderhuissingel 22, overl. 04-07-2004 (92 jaar) te Bloemendaal

tr. Maria Haazebroek, dr. van Jacob Nicolaas Haazebroek (kuiper) en Arendina van de Berg

Kinderen:

1. Pieter Jacob , volgt XIn

2. Paul , volgt XIo

3. Bob , volgt XIp

4. Marianne

tr. Johannes Leonardus Dedding, zn. van Adriaan Dedding en Johanna Wilhelmina Roesen

5. Anita

tr. Eduard van der Westen, zn. van Pieter van der Westen en Petronella Helena Brinkman

Xp

Johannes Marinus (Jo) van Binsbergen

[IXj]

geb. 01-04-1914 te Tholen, banketbakker, ambtenaar PTT, overl. 04-12-1993 (79 jaar) te Capelle a/d IJssel

tr. Jannetje Kars, dr. van Jacob Kars (geb. 1881, trambestuurder) en Jacoba Johanna van de Velde

Kinderen:

1. Jacoba Neeltje

(1) tr. Teun Jan Dirk (Dirk) Geerling, zn. van Abraham Geerling (zand- en grindschipper, handelaar) en Wouterina Verschoor

(2) tr. Jan Abraham Fernhout, zn. van Lucas Jacobus Fernhout (agent van politie te Santpoort, beambte Marine Bewakingskorps) en Mergje Kosters

2. Jacob (Jaap) , volgt XIq

3. Johannes Marinus (Hans) , volgt XIr

4. Peter

(1) tr. Annie de Bruin

(2) tr. Anneke Minnee

Xq

Cornelis Maris (Cees) van Binsbergen

[IXj]

geb. 03-03-1925 te Arnhem, maatschappelijk werker, overl. 05-09-1991 (66 jaar) te Goes

tr. Patricia Meynell

Kinderen:

1. Lydia Mary

tr. Gerard A. Rouw

2. John Pieter

tr. Angelina M. Hubregtse, overl. 17-12-2010

3. Julia Jacoba Elizabeth

tr. Sjaak Basting

4. Miriam Ann (Miriam)

5. Rhoda Priscilla

tr. Hans van Minnen

Xr

Wilhelmus Johannes Albertus van Bindsbergen

[IXo]

geb. 16-08-1889 te Zevenaar *), ged. (RK), landbouwer, jachtopziener, overl. 27-10-1978 (89 jaar) te Zevenaar

Wilhelmus moest op 25-01-1941 een niet-Jood-verklaring afleggen.

(1) tr. 03-09-1918 te Zevenaar *) Geertruida Gesina Bouman, geb. 24-12-1891 te Zevenaar *), overl. 15-05-1922 (30 jaar) te Arnhem *) *), dr. van Albertus Bouman (geb. 23-11-1847 te Zevenaar, landbouwer, cafťhouder, zaadhandelaar, overl. 15-05-1922 te Zevenaar) en Johanna Leenders (geb. 21-06-1851 te Gendt, overl. 29-03-1922 te Zevenaar)

Kinderen:

1. Albertus Jacobus Antonius , geb. circa 1920 te Zevenaar, overl. 22-01-1931 (ongeveer 11 jaar) te Herwen en Aerdt *)

(2) tr. 28-08-1922 te Herwen en Aerdt *) Helena Katharina Theodora van Lipp, geb. 17-01-1897 te Dinslaken, ged. (RK), dr. van Karl Wilhelm Maria van Lipp (mijnopzichter) en Josephiene KŲpp

Kinderen:

2. Ewald Jakobus Maria , geb. circa 10-1929 te Herwen, overl. 20-02-1930 om 5:30 uur (ongeveer 4 maanden) te Herwen *)

3. Hubert Joseph Maria , geb. circa 01-1931 te Herwen en Aerdt, overl. 18-02-1931 (ongeveer 1 maand) te Herwen en Aerdt *)

Xs

Albertus Jacobus (Bart) van Bindsbergen

[IXo]

geb. 01-02-1892 te Zevenaar *), ged. (RK), landbouwer, arbeider, overl. 04-10-1978 (86 jaar) te Zevenaar

Albertus Jacobus interesseerde zich veel voor de vertellingen van zijn vader Jacobus, schoonvader en buren.
Zijn goede geheugen bewaarde er een groot aantal (met de naam der vertellers). Met succes vertelde hij ze later door aan zijn kinderen en kleinkinderen. Hij bracht "rek" in de verhalen, had een goede mimiek en intonatie, vertelt met armen en benen en kruipt desnoods over de grond bij 't vertellen aan kinderen. Hij was ťťn der bewaarders van de mondeling overgeleverde volksliteratuur. Veel van zijn verhalen zijn gepubliceerd in "Vertellers uit de Liemers", samengesteld door A. Tinneveld, blz. 128 t/m 187, een speciale uitgave van Neerlands Volksleven, Wassenaar 1976.

tr. 01-10-1918 te Didam *) Johanna Maria Raedeman *), geb. 23-12-1892 te Didam, overl. 27-11-1965 (72 jaar), dr. van Hendrikus Gerardus Raedeman (geb. circa 1847 te Didam, klompenmaker, overl. 26-02-1928 te Didam) en Hendrina Maria Freriks (geb. circa 1863 te Didam)

Kinderen:

1. Hendricus Jacobus , geb. 12-04-1919 te Babberich, volgt XIs

2. Hermina Maria , geb. circa 08-1920 te Zevenaar, overl. 27-03-1921 om 16:00 uur (ongeveer 7 maanden) te Zevenaar *)

3. Antonius Franciscus , geb. 17-02-1922 te Babberich, musicus, overl. 27-08-1979 (57 jaar) te Babberich, begr. 30-08-1979 te Babberich

tr. Johanna (Anne) KŲnning

4. Jacobus , geb. 20-05-1923 te Babberich, bouwvakker, overl. 18-01-1988 (64 jaar) te Didam

tr. (Elsa) Tinneveld, geb. 16-01-1917 te Didam, overl. 08-02-1991 (74 jaar)

5. Hermina Maria

tr. Theodorus Hermanus Visser, geb. 18-11-1921 te Ooij (Zevenaar), metselaar, overl. 16-08-1995 (73 jaar)

6. Maria Hendrina

tr. Wilhelmus Hendrikus (Wim) Gesthuizen, geb. 07-04-1924 te Didam, landbouwer, magazijnbediende, overl. 30-12-1973 (49 jaar) te Zevenaar, zn. van Bernardus Hendricus Gesthuizen (geb. 10-02-1894 te Oud-Zevenaar, landbouwer, overl. 03-07-1973 te Zevenaar) en Gertruida Bernardina Aleven (geb. 15-11-1899 te Zevenaar, overl. 14-06-1955 te Didam)

Kinderen:

a. Bernardus Albertus Wilhelmus (Ben)

tr. Catharina Maria Johanna (Rinie) Liebrand

b. Andreas Bernardus Martinus (Andrť)

tr. Catharina Maria (Ina) van Hoek, dr. van Klaas van Hoek en Kommertje Klop

c. Frederikus Johannes Gerardus (Fred)

7. Johanna

tr. Johannes Romer, geb. 11-03-1925 te Stokkum, overl. 10-11-2004 (79 jaar) te Doetinchem

8. Albertus Johannes

tr. Maria Kaak

9. Francisca Maria (Cisca) , geb. 18-05-1935, overl. 08-05-1995 (59 jaar)

tr. Johannes Kleinpenning, geb. 22-03-1930 te Oud-Zevenaar, overl. 23-04-1995 (65 jaar) te Zevenaar

Kinderen:

a. Sandra

b. Marga

10. Theresia

(1) tr. Hendrikus Schipper *), geb. 08-06-1935 te Babberich, overl. 26-06-1972 (37 jaar)

Kinderen:

a. (Anne)

tr. Petrus Martinus Maria Jansen, zn. van Antonius Wenceslaus Jansen en Anna Maria van Nuland

b. (Berna)

(2) tr. (Tonnie) Hofstede

Xt

Frederik Eduard (Edy) van Binsbergen

[IXp]

geb. 18-06-1919 te Arnhem, directeur CuraÁaose Handelmaatschappij, overl. 20-01-1995 (75 jaar) te Oud-Turnhout, gecrem. 25-01-1995 te Heeze

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

(1) tr. 11-1944 te Paramaribo (Suriname) Ernestine Juanita HenriŽtte Mastenbroek, geb. 17-09-1923 te Paramaribo, overl. 09-05-2007 (83 jaar) te Breda, dr. van Jan Mastenbroek (plantagedirecteur op Johannesburg, Commewijne, Suriname) en Oma Nuenos'-Vivas. Gescheiden

Kinderen:

1. Albert Frederik Eduard (Bert) , geb. 09-11-1943 te Paramaribo, medewerker ontwikkelingshulp, ongehuwd, overl. 02-04-1990 (46 jaar) te Oud-Turnhout, gecrem. 06-04-1990 te Driehuis-Westerveld

(2) tr. 29-08-1947 te CuraÁao Joanna Maria (Joke) Kamp, geb. 18-08-1917 te Breda, overl. 25-05-1994 (76 jaar) te Oud-Turnhout, gecrem. 30-05-1994 te Heeze, dr. van Johannes Leonardus Kamp (geb. 18-10-1876 te Schiedam, bankier, overl. 10-11-1939 te Breda) en Cornelia Josephina Maria Bohnen (geb. 08-01-1882 te Breda, overl. 14-11-1954 te Breda)

Kinderen:

2. Marie Anna (Marianne) , geb. 09-12-1948 te Paramaribo, overl. 22-06-1949 (6 maanden) te Amsterdam, begr. te Oosterbeek

3. Cornelia Joanna Marie (Nelleke)

(1) tr. Gerardus Antonius Josephus Dunselman, zn. van Gerardus Anthonius Josephus Dunselman (gynaecoloog) en Adrienne Maria Antonia Joseph van Beek

(2) sw. Ton Roulaux

Kinderen:

a. Anton Sebastiaan (Bas)

4. Anna Maria (Annemarie)

Kinderen:

a. XaviŤr Thierry

5. Frederik Johannes (Ico) , volgt XIt

Xu

Albertus Frederik Leopold (Bep) van Binsbergen

[IXp]

geb. 12-05-1922 te Arnhem, winkelier, woont Arnhem, overl. 27-11-2001 (79 jaar) te Arnhem *), in Huis en Haard, begr. 30-11-2001 te Arnhem, Algemene Begraafpplaats "Moscowa" *)

Circa 1995

tr. 11-02-1948 te Apeldoorn, tr.kerk 11-02-1948 te Terwolde de Vecht, door Ds. R. Kok Gerharda Hendrika (Grada) Groothedde, geb. 31-08-1923 te Apeldoorn, overl. 01-02-1994 (70 jaar) te Arnhem, in het Sint Elisabeth Gasthuis, begr. 04-02-1994 te Arnhem, Algemene Begraafplaats "Moscowa" *), dr. van Evert Groothedde (geb. 25-06-1897 te Terwolde de Vecht, landbouwer, overl. 02-05-1979 te Apeldoorn) en Berendina Stufken (geb. 26-08-1889 te Beekbergen, overl. 15-01-1957 te Apeldoorn)

Albertus Fredrik Leopold van Binsbergen en Gerharda Hendrika Groothedde.

Kinderen:

1. Gerhard (Harry) , volgt XIu

2. Marie Anna Berendina (Riet)

tr. Hendrikus (Harry) Groothedde, zn. van Hendrikus Groothedde (geb. 16-05-1921 te Vaassen, veeverzekeringsspecialist, overl. 31-01-1990 te Beekbergen) en Hendrika Gerdina Jacobsen

Kinderen:

a. Hendrikus (Erik)

tr. DaniŽlle Natascha (DaniŽlle) Aalders

b. Gerharda Hendrika (Heleen)

tr. Johannes (Hans) Brand, zn. van Jacobus Brand en Jannetje de Bruin

3. Evert Albertus Eduard (Evert) , volgt XIv

4. Berendina (Ineke)

tr. Gerrit Wielink, zn. van Arend Jan Wielink (geb. 24-04-1927, overl. 13-11-1994) en Hendrika Bos (geb. 14-03-1930, overl. 29-09-1980 te Apeldoorn)

Kinderen:

a. Hendrika (HenriŽtte)

tr. Adriaan Gijs Matthijs (Martijn) Westrate

b. Albertus Frederik (Alfred)

c. Gerharda Hendrika (Rianne)

5. Alberta Jeremina (Miep)

rel. met W. (Rolf) Ludeke

XIa

Drs. Johannes Henricus Marie van Binsbergen

[Xa]

tr. Drs. Hubertina Jozefina Maria Schmeets, dr. van Johan Alfons Schmeets en Anna Josephina Oderkerken

Kinderen:

1. Ir. Bart Guus (Bart)

2. Drs. Jules Hans (Jules)

XIb

Jan van Binsbergen

[Xf]

tr. Gerda Hermanna Kamphof, dr. van Hendrik Warner Kamphof (landbouwer) en Gerrigje van der Wal

Kinderen:

1. Franciscus Gerardus

tr. Sylvie Aubert, dr. van Daniel Aubert en Huguette Alice Rochat

2. Erik Hendrik Warner

3. Jean-Marc

XIc

Dr. Albert Jan van Binsbergen

[Xf]

tr. Petronella Boersma, dr. van Kornelis Boersma (onderwijzer) en Wietske Fennema

Kinderen:

1. Wietske Annemieke

2. Hiltje Francisca

3. Franciscus Gerardus

4. Hanna Hiske

XId

Stephan van Binsbergen

[Xi]

tr. Frederika Cornelia Boom, dr. van Hendrik Boom (huisarts) en Adriana Cornelia Mulder (huisarts)

Kinderen:

1. Eric Aleid

2. Titia Adriana An

3. Joyce Mi Jong

4. Mirjam Myung Ok

XIe

Dr. Jacob Jan (Jaap) van Binsbergen

[Xi]

tr. Annette Ingelse, dr. van Willem Frederik Ingelse en Marie Schoonhoven

Kinderen:

1. Margot Annemiek

2. Laurine Frťderique

XIf

Mr. Dirk Lodewijk (Dirk) van Binsbergen

[Xj]

geb. 18-06-1951 te Utrecht, Nieuwe Gracht 15, advocaat, woont Zuidhorn, overl. 31-08-2000 (49 jaar) te Groningen, verdronken in Van Starkenborghkanaal in Groningen

Advocaat Van Binsbergen dood in kanaal gevonden, 11 juli 2001
GRONINGEN - Bij baggerwerkzaamheden in het Van Starkenborghkanaal in Groningen is dinsdagmiddag het lichaam opgedregd van advocaat Dirk van Binsbergen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Van Binsbergen werd sinds 31 augustus vorig jaar vermist.

Baggeraars stuitten bij toeval op zijn auto, een groene Alfa Romeo, met daarin het lichaam van een man. De politie denkt dat het om Van Binsbergen gaat en heeft een onderzoek ingesteld naar de manier waarop de auto te water is geraakt.

De 49-jarige strafpleiter verwierf nationale bekendheid toen hij als raadsman optrad voor politiechef R. Lancee van Schiermonnikoog. Justitie verdacht Lancee in 1996 ten onrechte van incest.

De middag van zijn verdwijning belde Van Binsbergen nog naar zijn secretaresse om te melden dat hij pech had met zijn auto. De politie kreeg destijds veel tips binnen, maar die leidden tot niets.
© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.

tr. Helene G. (Heleen) van der Sluis, dr. van Jan van der Sluis en Evelien Hamming

Kinderen:

1. Annelien

2. Jelmer Jan

3. Marie-Julie

XIg

Pieter Adriaan (Piet) van Binsbergen

[Xl]

tr. Antonia Jacoba Legerstee, dr. van Leendert Johan Legerstee (geb. 25-09-1910 te Rotterdam, loodgieterspatroon, overl. 23-11-1967) en Akke Maria Schšffers

Kinderen:

1. Yvonne Margret

tr. Evert Molenaar, zn. van Cornelus Molenaar en Apolonia Flora Theresia ter Weele

2. Katharina Maria (Karin)

tr. Rudolf Nicolaas (Dolf) Liebert, zn. van Nicolaas Liebert en Lena Elisabeth Sirag

3. Peter Adriaan

XIh

Hendricus Gerardus Bernardus (Gerard) van Binsbergen

[Xl]

tr. Maria Elisabeth (Riet) Luijcx, dr. van Jacobus Luijcx (hofmeester) en Adriana Johanna Helena Libeton

Kinderen:

1. Ir. Gerardus Hendricus

2. Adriana Johanna

3. Erik Bernhard

XIi

Jacques Maria van Binsbergen

[Xl]

tr. Pieternella Maria (Nel) Goosen, dr. van Aart Goosen (geb. 14-09-1904 te Rotterdam, tabakgrossier) en Angenita Maria Pieters (geb. 21-09-1907 te Rotterdam)

Kinderen:

1. Jacques

XIj

Roelof van Binsbergen

[Xm]

geb. 01-08-1925 te Arnhem, directeur, overl. 27-08-1984 (59 jaar) te Apeldoorn, begr. te Apeldoorn, Begraafplaats Heidehof *)

tr. 27-07-1949 te Soerabaja (Ned. IndiŽ) Louissa Anna Twiss, geb. 12-04-1915 te Soerabaja, overl. 17-12-2000 (85 jaar) te Apeldoorn, begr. te Apeldoorn, Begraafplaats Heidehof *), dr. van Willem Twiss (referendaris) en Elizabeth Caroline Louise Voorneman

Kinderen:

1. Gaby Cornelia

tr. Han Evert van den Hoek, zn. van Uiltje van der Hoek en Jacoba Pijlman

2. Peter Roelof , volgt XIIa

3. Willem Hubertus , geb. 22-02-1952 te Apeldoorn, volgt XIIb

4. Eric Roy

5. Roelof

XIk

Pieter Hendrikus van Binsbergen

[Xm]

tr. Hermina Johanna JurriŽns, dr. van Johan JurriŽns (gemeente-ambtenaar) en Geertje Adelerhof

Kinderen:

1. Johan Pieter (Hans)

2. Marjolijn Ingrid

tr. Horst SchŁring, zn. van GŁnther SchŁring (mede-firmant) en Inge Johanna Pfeiffer

XIl

Hubertus Cornelis van Binsbergen

[Xm]

tr. Egberdina Panhuis, dr. van Everhardus Panhuis (administrateur) en Klaske Roorda

Kinderen:

1. Titia Astrid

tr. Jan Huver, zn. van Johannes Sidones Huver

2. Robert Edwin

XIm

Pieter Roelof van Binsbergen

[Xn]

geb. 26-07-1938 te Scheveningen, chef huisdrukkerij Nationale Nederlanden, overl. 06-2000 (ongeveer 61 jaar)

tr. Sonja Scheer, dr. van Willem Scheer en Arendje Bal (geb. 04-10-1927, overl. 13-11-1965)

Kinderen:

1. Pieter Leendert

2. Annette Adriana Wilhelmina

XIn

Pieter Jacob van Binsbergen

[Xo]

tr. Elze Krista Sophia Rosa, dr. van J.B. Roza en E. van Erp

Kinderen:

1. Brenda

tr. Rudolf van Panhuis

2. Patrice

XIo

Paul van Binsbergen

[Xo]

tr. Hendrika Johanna van Galen, dr. van C.M. van Galen en J.A. Peperkamp

Kinderen:

1. Debora Johanna

2. Helena Maria

3. Robert Cornelis

XIp

Bob van Binsbergen

[Xo]

tr. Guurtje Smit, dr. van M. Smit en G. Ramp

Kinderen:

1. Gaby

XIq

Jacob (Jaap) van Binsbergen

[Xp]

tr. Gerda van Buuren, dr. van Gerrit van Buuren en Gerrigje Stuivenberg

Kinderen:

1. Jolanda Gerharda

tr. Willem Schot

2. Maria Helena (MarlŤne)

tr. Herco Methorst

3. Johanna Maria (Annemarie)

tr. Henk Belder

4. Laura Nelly

tr. Herbert de Weerd

5. Reinier

6. Harm

tr. Suzanne de Visser

7. Irene

8. Wilma

9. Sander

XIr

Johannes Marinus (Hans) van Binsbergen

[Xp]

tr. Jeanette Dorothea de Groot, dr. van J.M.J. de Groot en Eleonora Wilhelmina Padberg

Kinderen:

1. Esther

tr. Marco van der Graaf

2. Melloney

XIs

Hendricus Jacobus van Bindsbergen

[Xs]

geb. 12-04-1919 te Babberich, musicus, overl. 08-08-1990 (71 jaar) te Didam, begr. 13-08-1990 te Didam

tr. Anna Tool

Kinderen:

1. Maria Johanna

tr. Theodorus Bos

Kinderen:

a. (Petra)

b. (Edwin)

c. (Pascal)

d. (Dennis)

2. Albertus Hendrikus , volgt XIIc

3. Johanna Hermina

tr. Aloysius Theodorus Franciscus Geurtzen

Kinderen:

a. (Sandra)

b. (Marga)

c. (Gerald)

4. Dirk Cornelis , volgt XIId

5. Gerardus Albertus Maria , volgt XIIe

XIt

Frederik Johannes (Ico) van Binsbergen

[Xt]

tr. Wilhelmina Catharina Mathilda (Winny) Julicher, dr. van Hendricus Gerardus Wilhelmus JŁlicher (ondernemer) en Paulina Theodora Johanna Kessels

Kinderen:

1. Frederik DaniŽl (Daan)

2. Anne Pauline (Anne)

3. Charlotte Joanna (Charlotte)

XIu

Ir. Gerhard (Harry) van Binsbergen

[Xu]

tr. Geertruida (Truus) Kruitbosch, dr. van Jan Cornelis Kruitbosch (geb. 18-09-1905 te Wilp, landbouwer, overl. 18-11-1972 te Teuge) en Aaltjen ten Voorde (geb. 25-09-1909 te Teuge, overl. 26-05-1997 te Heerde)

Kinderen:

1. Ir. Gerharda Hendrika (Rina)

tr. Ir. Willem Arie van Pelt, zn. van Pieter van Pelt en Gerrigje van Golen

Kinderen:

a. Pieter

b. Gerhard (Harmen)

c. Esther Geertruida (Esther)

d. Frederik Albertus (Frank)

2. Jan Cornelis (Cor) , volgt XIIf

3. Drs. Aaltjen (Alette)

tr. Menno Polinder, zn. van Krijn Polinder en Aaltje Bredeweg

Kinderen:

a. Martine Geertruida (Margreet)

b. Krijn Mattheus (Matthias)

c. Gerhard Tobias (Tobias)

d. Aaltje Johanna (Joanne)

4. Alberta Frederika (Albertien)

tr. Marinus (Martin) van Engelen, zn. van Jan Marten van Engelen en Louwerina Pieterse

Kinderen:

a. Jan Marten (Arne)

b. Geertruida (Lida)

c. Louwerina (Louke)

5. Wessel

tr. Gerdina (Gerdien) Maaijen, dr. van Dirk Maaijen en Dirkje Hoogendoorn

6. Gerhard (Gert)

XIv

Evert Albertus Eduard (Evert) van Binsbergen

[Xu]

tr. Constance (Conny) ten Broeke, dr. van Gerard ten Broeke (geb. 29-04-1924 te Haarlem, coupeur, verkoper, overl. 31-07-1974 te Vrouwenpolder) en Antje Elisabeth Busser (geb. 28-12-1924 te Arnhem, overl. 15-05-1971 te Arnhem)

Kinderen:

1. Albertus Gerard (Gerben)

2. Constantijn Richard (Rik)

3. Evert Ferdinand (Ferdi)

XIIa

Peter Roelof van Binsbergen

[XIj]

tr. Tineke Maria Theresia Borscher, dr. van Alfred Hendrik Borscher en Steffy Wilson

Kinderen:

1. Patrick

2. Chantal Desiree

XIIb

Willem Hubertus van Binsbergen

[XIj]

geb. 22-02-1952 te Apeldoorn, overl. 19-06-2005 (53 jaar), begr. te Apeldoorn, Begraafplaats Heidehof *)

tr. Constance Theresia Victoria Langen, dr. van Franciscus Alexander Langen en Maria Magdalena Muller

Kinderen:

1. Timotheus Silvester

2. Dorien Leonie

3. Daan Benjamin

4. Siebert Hilko

XIIc

Albertus Hendrikus van Bindsbergen

[XIs]

tr. Hendrika Jacobs

Kinderen:

1. (Martijn)

2. (Aukje)

XIId

Dirk Cornelis van Bindsbergen

[XIs]

tr. Catharina Hendrika Maria Jansen, dr. van Antonius Wenceslaus Jansen en Anna Maria van Nuland

Kinderen:

1. Linda Anna Maria

2. Karin Hendrika Maria

XIIe

Gerardus Albertus Maria van Bindsbergen

[XIs]

tr. (Annette) Lefeber

Kinderen:

1. (Marijke)

XIIf

Ir. Jan Cornelis (Cor) van Binsbergen

[XIu]

tr. Cornelia Maria (Conny) Zwanenburg, dr. van Jacobus Zwanenburg (geb. 12-05-1934 te Vlaardingen, operator, overl. 27-04-1993 te Woerden) en Jenneke Johanna Hollemans

Kinderen:

1. Gerhard (Ardjan)

2. Jenneke Johanna (Jentina)
[Geproduceerd door GENEAAL, HET programma voor genealogie]
[Inlichtingen:   www.gvanbinsbergen.org/geneaal]